nvisie: BEZOEK ONZE GROTE meubel PAAS-SHOW Holland Bergen op Zoom WERKVOORBEREIDING EN KALKULATIE HTS ingenieur W.T.B. Holland Bergen op Zoom MACHINEFABRIEK Holland Bergen op Zoom KWALITEITSDIENST MIS - Wtb. Holland Bergen op Zoom GEMOTIVEERDE GIETERIJMEDEWERKERS MEDEWERKERS(STER) DE ZEESTER representatieve, zelfstandige verkoper II. verkopers draaiers frezers kotteraars carrouseldraaiers hoorders bankwerkers gemotiveerde jongeren ALLROUND STRAATMAKER instellingskok m/v OPPAS CONSTRUCTEUR CALCULATOR DE CASEMBR00T OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN Baby's, kleuters en kinderen, kom naar onze Paas-meubelshow en breng gerust je vader en moeder mee 4r van kempen GEVRAAGD Op 2e Paasdag van 10.00-17.00 uur - De koffie staat klaar! DUIVELANDS MEUBELHUIS - WILGENSTRAAT 1 - OOSTERLAND - TELEFOON 01114-1213-1506 cA <5- «ScAot 2*- B.V. machinefabriek en ijzergieterij BV Aannemingsbedrijf Winkels v/h Bezuijen GEVRAAGD CAFÉ-RESTAURANT OPLEIDING ZIEKENVERZORGING VERPLEEGHUIS CORNELIASTICHTING Openbare basisschool EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 12 april 1990 meer dan 4000 m2 woonplezier machinefabriek en ijzergieterij PERSONEEL GEVRAAGD Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland SINT MAARTENSHOF machinefabriek en ijzergieterij machinefabriek en ijzergieterij Tijdelijke voor 4 d. per w. 01663-2917 Wi) zoeken een constructeur die zijn eigen toekomst wil ontwerpen. Onze relatie is een in de regio Bergen op Zoom gevestigd staalbedrijf. In de onderneming worden staalkonstrukties van de meest uiteenlopende aard ontworpen, geprodu ceerd en gemonteerd. Het bedrijf is middelgroot en onaf hankelijk; men kan bogen op een uitstekende naam op het gebied van kwaliteit, techniek en flexibele service. Ter versterking van het projektteam zoeken wij kontakt met een m/v VEELZIJDIGE FUNKTIE: De aan te stellen funktionaris krijgt een verantwoordelijke baan met veel ruimte tot eigen initiatieven. Na opdracht volgt een gedetailleerde uitwerking in samenwerking met onze afdeling werkvoorbereiding. WAT WIJ VRAGEN EN BIEDEN: Kandidaten hebben een technische opleiding op H.T.S./ H.T.I-nivo en ervaring in een soortgelijke werkomgeving, terwijl ook zij die een M.T.S. met aanvullende opleiding hebben genoten voor onze opdrachtgever interessant zijn. Leeftijdsindikatie: max. 35 jaar. Behalve een interessante en afwisselende baan wordt een goed salaris geboden. Bent u een technisch en praktisch vakman en durft u deze job aan? Neem dan kontakt op met M. Verbeek, telefoon 01100-12810. Schrijven kan ook. ORGANISATIE- EN ADVIESBURO ZEELAND Tel. 01666-3292 EEN OPLEIDING EN GEGARANDEERD EEN BAAN? SINT-ANNALAND *99999999999999999999999* 9 m Tot 20% bestedingskorting bij aankoop van een baby- 9 kamer 9 Tienerkamers te kust en te k(l)eur tohf- kleuter- en tienershop interieurverzorgers Fabrikant van een compleet programma afsluitorganen hulpstukken voor waterleiding-, riolerings- en aardgasprojec ten alsmede toeleverancier van bewerkt en onbewerkt giet werk in hoogwaardige kwaliteiten. Het bedrijf is sterk exportgericht. Gezien de kontinue toename van de bedrijfsaktiviteiten zoe ken wij voor onze afdeling kontakt met een jeugdige Van de gekwalificeerde kandidaat wordt verwacht, dat hij/zij - in steeds groeiende verantwoordelijkheid - een aktieve rol speelt in het maken van begrotingen en de gedetailleerde werkvoorbereiding van orders. Ook kandidaten, die reeds beschikken over ervaring met ver- spaningstechniek (CNC), bekendheid met vloeibare vormge ving of als konstrukteur/tekenaar, worden uitgenodigd te solliciteren. Sollicitaties kunnen vertrouwelijk worden gericht aan onze afdeling personeels zaken t.a.v. de heer A.F. Soomers, RMI Holland B.V., Postbus 26, 4600 AA Ber gen op Zoom, telefoon 01640-51000. Eventuele gesprekken kunnen ook buiten normale werktijd plaatsvinden. I. ^kooide oióhandel Eendrachtsweg 15, 4691 EK Tholen vraagt voor direct: op een onzer visverkoopwagens. Ervaring in vis gewenst, maar niet vereist. In bezit van rijbewijs BE. zoals boven genoemd, maar dan voor 2 dagen per week. Inlichtingen: J.C. Schot, tel. 01660-2540 's avonds tussen 8 - 9 uur. Fabrikant van een compleet programma afsluitorganen hulpstukken voor waterleiding-, riolerings- en aardgaspro- jekten alsmede toeleverancier van bewerkt en onbewerkt gietwerk in hoogwaardige kwaliteiten. Het bedrijf is sterk exportgericht. Gezien de steeds toenemende vraag naar onze kwali- teitsprodukten zoeken wij voor onze moderne waar zowel CNC als conventioneel wordt bewerkt, contact met ervaren: jonge lts/mts'ers die belangstelling hebben voor een ge degen vakopleiding, alsmede die als machinebediener en/of in de montage willen wer ken, zijn eveneens welkom. In bovengenoemde functies kan zowel in dagdienst als in ploegendienst worden gewerkt. Het bedrijf kent een goe de regeling voor medewerkers in 2- of 3-ploegendienst en voor overwerk. Sollicitaties kunnen vertrouwelijk worden gericht aan onze afdeling Personeelszaken t.a.v. de heer A.F. Soo mers, RMI Holland B.V., Postbus 26, 4600 AA Bergen op Zoom, telefoon 01640-51000. Eventuele gesprek ken kunnen ook buiten normale werktijd plaats vinden. In verband met het vervroegd uittreden van één onzer medewerkers, hebben wij op korte termijn plaats voor een Indien u geïnteresseerd bent in deze funktie, verzoeken wij u telefonisch kontakt met ons op te nemen. Stoofweg 15/postbus 70, 3253 ZH Ouddorp, tel. 01878-1324, na 18.00 uur 01874-1558. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instel lingen in diverse sectoren van de gezondheidszorg en verzorgt in totaal ongeveer 1450 bewoners/pa tiënten. Er werken bij de SVRZ ruim 2200 mensen, onder wie de hieronder genoemde vacatures bestaan. te Sint Maartensdijk Bloemenlaan 2 tel. 01666-2952 verzorgingstehuis met 75 bewoners ca. 40 medewerkers in een full-time dienstverband tijdelijk voor de duur van de ziekte van de huidige kracht. Functie-inhoud: - maakt maaltijden of delen daarvan klaar op ba sis van instructies - verricht portioneringswerkzaamheden - verricht hulpwerkzaamheden zoals schoonma ken en opruimen van apparatuur, magazijn en diepvriesruimten. Functie-eisen: - vakkennis op niveau van instellingskok - zelfstandig kunnen werken binnen richtlijnen - gevoel voor hygiëne. Inlichtingen: Nadere informatie wordt graag verstrekt door me vrouw H.H. van 't Slot-Duynhouwer, hoofd verpleging-/verzorgingsdienst, bereikbaar onder bovenstaand telefoonnummer. Een videoreportage over het werken bij de Stichting is op verzoek te zien bij het Centraal Bureau, afde ling Voorlichting en PR van de SVRZ en bij de Zeeuwse arbeidsbureaus. Sollicitaties: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen zeven dagen na verschijning van dit blad richten aan de afdeling Personeelszaken van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, postbus 100, 4330 AC te Middelburg. GRAAG VACATURE EN HUIS/INSTELLING DUI DELIJK VERMELDEN. Fabrikant van een compleet programma afsluitorganen hulpstukken voor waterleiding-, riolerings- en aardgasprojec ten alsmede toeleverancier van bewerkt en onbewerkt giet werk in hoogwaardige kwaliteiten. Het bedrijf is sterk export gericht. Voor de bewaking van de gecompliceerde produktieproces- sen en keuring - in alle stadia - van onze produkten is de af deling verantwoordelijk. Voor deze afdeling zoeken wij kontakt met enige jonge medewerkers. Een vooropleiding op het niveau lijkt ons een goede basis om in groeiende verantwoordelijk heid een toekomst op te bouwen. Een redelijke kennis van Duits en Engels is gewenst gezien onze internationale con tacten. Sollicitaties kunnen vertrouwelijk worden gericht aan onze afdeling personeels zaken t.a.v. de heer A.F. Soomers, RMI Holland B.V.Postbus 26, 4600 AA Ber gen op Zoom, telefoon 01640-51000. Eventuele gesprekken kunnen ook buiten normale werktijd plaatsvinden. Fabrikant van een compleet programma afsluitorganen hulpstukken voor waterleiding-, riolerings- en aardgasprojec ten alsmede toeleverancier van bewerkt en onbewerkt giet werk in hoogwaardige kwaliteiten. Het bedrijf is sterk exportgericht. In onze moderne gieterij wordt gewerkt met de nieuwste vorm- en procestechnieken. blijven noodzakelijk om met hun vakmanschap en inzet de toenemende omzet van kwalitatief hoogwaardig gietwerk te produceren. Gaarne komen wij in contact met ervaren vormers, kernma kers, gieters, uitbrekers, bramers, transporteurs etc., alsmede met modelmakers. Voor jonge LTS/MTS'ers bieden wij de mogelijkheid om - be geleid door interne en externe opleidingen - een zeer interes sant vak met groeimogelijkheden te leren. Sollicitaties kunnen vertrouwelijk worden gericht aan onze afdeling personeels zaken t.a.v. de heer A.F. Soomers, RMI Holland B.V.Postbus 26, 4600 AA Ber gen op Zoom, telefoon 01640-51000. Eventuele gesprekken kunnen ook buiten normale werktijd plaatsvinden. AFDELING WERVING EN SELEKTIE SCHERMERHORNSTRAAT 2, POSTBUS 8 4460 AA GOES, 01100-12810. Sollicitatienummer: 58134 De Corneliastichting teZierikzee is het verpleeghuis voor Schouwen-Duiveland. Van de 120 plaatsen zijn 60 plaatsen bestemd voor somatische patiënten en 60 voor psycho-geriatrische patiënten. Aan het verpleeghuis is een afdeling dagbehandeling verbonden met 8 plaatsen. Er zijn ca. 150 medewerk(st)ers direkt en indirekt bij de zorgverlening betrokken. Dat kan! Eind augustus start weer de De bewoners van ons verpleeghuis zijn lichamelijk en/of geestelijk ziek, waardoor ze langdurige en deskundige zorg nodig hebben. In de opleiding ziekenverzorging leer je hoe je deze zorg het best kunt geven. De totale opleiding duurt 2Vz jaar en is een combinatie van werken en leren. De opleidingskosten worden volledig vergoed door de werkgever. In de eerste 7 maanden word je voorbereid op het beroep ziekenverzorg(st)er op de Opleidingsschool voor Ziekenverzorgenden in Goes. Je ontvangt een zakgeld van f 395,— per maand. Daarna werk je gedurende twee jaar als leerling-ziekenverzorg(st)er op verschillende verpleegafdelingen (36 u/pw). Het salaris dat je dan ontvangt bedraagt voor eerstjaarsleerlingen (tot 21 jaar) f 1.205,— p/m en voor tweedejaarsleerlingen (tot 22 jaar) f 1.423,— p/m. Voor het werken in onregelmatige diensten ontvang je een toeslag. Als leerling word je gedurende je opleiding goed begeleid en je werkt in een, overwegend jong, team. Het diploma ziekenverzorging is een veelgevraagd diploma met doorstroommogelijkheden naar andere opleidingen in de gezondheidszorg. Leeftijdseisen voor deze opleiding: min. 16 jaar en 8 maanden bij het begin van de opleiding, tot 21 jaar en als vooropleiding: LBO-diploma (min. 2 vakken op C-niveau en de rest op B-niveau), MAVO of gelijkwaardig. Wil je nog iets meer weten over de opleiding? Onze opleidingscoördinator, mevr. J. v. d. Sneppen, is graag bereid je verder te informeren. Tel 01110-12651 (tijdens kantooruren). Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 20 april a.s. sturen naar de afdeling personeelszaken. «f* h V» y 'V M POSTBUS 215, 4300 AE ZIERIKZCE, TEL. 01110-12651 iedere dag aan de school of telefonisch 01665-2498. Vraag naar juf Anna of meester Bril. 9 m 9 Onze afdeling babymeubeltjes is in een heel nieuw jasje gestoken. Op z'n Paasbest zogezegd. Daar komen baby's en kleuters met oog voor goede vormgeving en kwaliteit niet uitgekeken. (Als je dit je vader en moeder laat lezen willen ze heus wel mee) Ook de tienerafdeling is totaal ver nieuwd. Kom maar eens kijken hoe gezellig je kamer kan worden. Wat een gave meubels in precies de goeie kleuren. Vaders en moeders mogen ook mee, je zult zien, je hebt er geen kind aan Onze Paasshow is geopend: Vrijdag 13 april van 9.00 tot 18.00 uur Zaterdag 14 april van 9.00 tot 16.00 uur 9 2e Paasdag van 10.00 tot 17.00 uur 9 9 9 9 9 NIEUWSTRAAT 23-QUDE TGNGE TEL. Q1874-1972

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 8