MEDEDELING VGZ grafmonumenten ZEELAND 1940-1945 DEEL 2 DIELEMAN B.V. Radikaal Afgeprijsd ^j@2e Paasdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. MULTI MEUBELDISCOUNT J. VAN OOST GROTE PAASZANG-AVOND 17,00 14,00 5,75 PAASZANGDIENST Woord en Daad ZIEKENFONDS Op vrijdag 13 april 1990 (Goede Vrijdag) zijn al onze kantoren gesloten. TIMMERMAN NATUURSTEEN BV NU NOG OUDE PRIJS!! SLIJTERIJ VAN OOST PAPERBACK 40,- GEBONDEN 55,- =4. <5- Schot B.V. PAASAANBIEDINGEN: jonge hennen WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER Donderdag 12 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Nicky Cornells Johan nes Pieter Kees Gerritje Aaltje Angela Dennis L. den Boef en C. den Boef-v.d. Velde Malcolm-Jan UITSLAG VERLOTING MUZIEKVER. O.V.M. Chr. Thools Mannenkoor Rehoboth Chr. Gem. Koor Crescendo ZATERDAGAVOND 14 APRIL A.S. in Meulvliet te Tholen m.m.v. Christengemeente Tholen E.V. gemeente de Schuilplaats E.V. gemeente Bergen op Zoom Youth For Christ Koor Tholen Gospelband New Town Aanvang 19.30 n.m. TOEGANG VRIJ STICHTING "BETER WONEN" Spreekuur woningzoekenden: Elke maandag van 10.30 tot 12.00 uur op het adres Haven 9. Behalve maandag 16 april. Telefonisch: maandag 9.00 - 10.00 uur woensdag 9.00 - 10.00 uur donderdag 13.30 14.30 uur l.v.m. Goede Vrijdag is ons kantoor op 13 april a.s. gesloten. Het spreekuur van maandag 16 april is verplaatst naar dinsdag 17 april. Klachtenmeldingen: schriftelijk via de bekende klachten briefjes; telefonisch maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur via 01666-3981. TE KOOP: STICHTING DISCREET owm YVJZ, ZORGVERZEKERAAR V VJZ-4 U A 17J? 15.95 16.95 17t9g 36.95 695 H I KEIZERBITTER nter DOOSPRIJS OLIFANT JONGE 12 itr WENNEKER CB liter DE KUYPER BESSEN "DEM0NNIN" ADVOCAAT zeer zacht D0MMELSCH PILS per krat 213.95 13.95 14.95 5.95 15.95 zojuist verschenen 706 pagina's boeiende Zeeuwse geschiedenis, geïllustreerd met 125 foto's Haal of bestel vlug een exemplaar bij: Hoogstraat 14-16 Tel. 01660-4150 4691 CB Tholen Fax: 01660-4085 slaapkamers - bankstellen - kasten - kleinmeubelen VOOR NIEUWE EN GEBRUIKTE MEUBELEN ZEEUWSE PALING per kilo, v.a TONG per kilo, v.a STELLENDAMSE GARNALEN gepeld 100 gram.... 5,95 250 gram13,50 CRABSTICKS doos 200 gram KOUDE SCHOTELS DIV. SALADES UITSLUITEND 00STERSCHELDE KREUKELS Vrijdag en zaterdag: PAASGEBAKSTUK 7I- van 6.75 voorDi/D 5 MELKBOLLETJES EN 5 TARWEBOLLETJES 9 Ql- 10 stuks voorLiSjü Tussen 13.00 en 13.45 zijn wij GESLOTEN Brood- en banketbakkerij Botermarkt 12, telefoon 2324, Tholen V K Het was fijn bij mama J >2 te zijn t tornaar nu ik mijn papa) ken i ben ik blij dat ik als I (6 meisje geboren ben Mijn papa en mama (2 zijn w Hans en S Christien Lindhout $4695 CS St. Maar- W tensdijk (6 5 april 1990 t >2 Korte Vest 21 f De Heere verblijdde j ons gezin met de ge- i boorte van i We noemen hem C.J. Knuist P. Knuist-Donken Johanna en Neleward Elke en Annelieke André en Cora Jacqueline Ilona Hendrina Martine 4695 CN 1 Sint-Maartensdijk 10 april 1990 Haven 17 Groot wonder, een mensje teer en klein, zorgt ervoor, 1 dat wij voortaan met z'n vijven zijn. We zijn erg gelukkig i met de geboorte van onze dochter en zusje We noemen haar Iman, Anja, Richard, Armando v.d. Repe 4697 HA St.-Annaland 5 april 1990 t Burg. Baasstraat 18 Angela en haar mama rusten van 13.00 - 15.00 i uur. Voor al uw kaarten, cadeaus en gelukwensen die wij mochten ontvangen bij de geboorte van ons zoontje en broertje zeggen wij u hartelijk dank. Dick en Lian Hyl Elise Oud-Vossemeer april 1990 1965-1990 Op D.V. 15 april 1990 is het 25 jaar geleden dat onze ouders en mijn opa en oma in het huwelijk zijn ge treden. Hartelijke gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren samen toegewenst. Piet, Ellis en Karin Marco 4691 GE Tholen, april 1990 Kon. Wilhelminastraat 23 Daar het voor ons onmogelijk is een ieder persoon lijk te bedanken, willen wij langs deze weg mede namens onze kinderen iedereen héél hartelijk be danken voor de vele belangstelling persoonlijk of schriftelijk. Onze 25-jarige bruiloft werd mede na mens u een onvergetelijke dag waar we met grote dankbaarheid op terugzien. J. Hage-Ollebek E. Hage en kinderen Tholen, april 1990 Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. Je zegt: "Ik ben wat moe", maar op een keer ben je aan je laatste beetje toe. Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dank baarheid voor alles wat zij voor ons deed en betekende, geven wij u kennis, dat na een geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan, mijn innig geliefde vrouw, zuster, schoonzuster en tante HENDRIKTJE LEEMHUIS echtgenote van L.M. van Ritbergen op de leeftijd van 70 jaar en 6 maanden. St. Maartensdijk: L.M. van Ritbergen Rijswijk: G. Waalkens-Leemhuis G. Waalkens Delft: T. van der Zwan-Waalkens M. van der Zwan Robert, Frank 4695 HG St. Maartensdijk, 11 april 1990 Bloemenlaan 170 Gelegenheid tot condoleren, na de crematie in het cre matorium. De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 14 april a.s. om 13.15 uur in het crematorium Breda, ingang Tuin- zigtlaan te Breda. Mijn vrouw ligt opgebaard in de aula, Kastelijnsweg 2a te St Maartensdijk. Gelegenheid tot afscheid nemen, donderdagavond 12 april van 19.00 tot 19.15 uur. Bedroef geven wij u kennis dat wij afscheid hebben moeten nemen van HENNY VAN RITBERGEN-LEEMHUIS Het was een ongelijke strijd, waar je nu eindelijk uit bent bevrijd. Voor ons zul je altijd blijven bestaan, al ben je nu, zover van ons vandaan. We houden van je. Toon en Coby St. Maartensdijk, 11 april 1990 Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze zwager en oom JACOBUS M. ZACHARIASSE echtgenoot van Dina J. Slager op 4 april te 's-Hertogenbosch. Namens de fam.: J.A. Slager-Boon J.S. Karman-Slager A.L. Gabriëlse-Slager J. Slager-Burgers W.M. Pipping-Slager P.K. Wilsing-Slager neven en nichten 's-Hertogenbosch, april 1990 De Heere heeft, voor ons geheel onverwachts, uit ons midden weggenomen onze geachte buurvrouw H. DANE-DORST Stavenisse: F. Eerland-v.d. Broek Tholen: J.G. Eerland K.A. Eerland-v.d. Pol Stavenisse: G.J. Eerland A. Eerland-de Ruijter L.G. Eerland G. Eerland-Mulder G.L. Eerland A. Eerland-Heykamp J.C. Eerland H. Eerland-Vos Stavenisse, 3 april 1990 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! Psalm 42:6 Na een leven waarin wij allen mochten delen in haar liefde en aandacht is nog vrij onverwachts, na een lief devolle verzorging in 'Der Boede', afd. Wilhelmina, van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgza me moeder, groot- en overgrootmoeder en vriendin WILLEMINA KAATJE MOERLAND-VAN LUIJK op de leeftijd van bijna 76 jaar. Middelburg: P. Moerland Rijswijk: K.J. Moerland E.P.M. Moerland- Goedegebuure Halsteren: J.K. Moerland L.L. Moerland-van Dijke Middelburg: C.E. de Jongh-Moerland G.H. de Jongh Oisterwijk: P.W. Moerland J.L. Moerland-van Dijke Klein- en achterkleinkinderen Middelburg: Mevr. J.P. de Kuijper Koudekerke, 10 april 1990 Huize 'Der Boede' Correspondentieadres: Kruitmolenlaan 57, 4337 KP Middelburg De rouwdienst welke geleid wordt door de weleerwaar de heer ds. B.J.W. Schelhaas, zal gehouden worden op zaterdag 14 april om 11.00 uur in de Thomaskapel, Vrijlandstraat te Middelburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 12.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Middelburg. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de fami lie te condoleren in de aula van de begraafplaats. Bedroefd delen wij u mede dat de Heere op zondag 8 april voor ons onverwachts uit dit leven heeft weggeno men, onze geliefde broer, zwager en oom JAN VAN DER SANDE echtgenoot van Lenie Stobbelaar op de leeftijd van 77 jaar. - Tholen: J.K. Deurloo-van der Sande J. Deurloo G. van der Sande S. van der Sande-Moeliker W. Overbeke-van der Sande J. Overbeke neven en nichten Correspondentieadres: Bevelandsestraat 158 3083 NA Rotterdam Rotterdam, 8 april 1990 Uw medeleven en de overweldigende belangstelling bij het overlijden van mijn geliefde man en zoon en onze lieve zorgzame vader en opa JACOB CORNELIS VAN 'T HOF was ons tot steun in deze droeve dagen. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. D. van 't Hof-Hage M.C. van 't Hof-Potappel kinderen- en kleinkinderen Stavenisse, april 1990 Voor de vele blijken van medeleven aan mij betoond tijdens de langdurige ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde zuster ADRIANA CORNELIA SCHOT L .M. d. betuig ik mijn oprechte dank. haar diepbedroefde zuster M.M. Schot Tholen, april 1990 Voor uw meeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en lieve opa WILLEM RIJNBERG betuigen wij u onze oprechte dank. A.P. Rijnberg-Kaashoek Familie Bijl-Rijnberg Familie Rijnberg-Pipping Familie van Poortvliet- Rijnberg Sint Annaland, april 1990 Voor de vele bewijzen van deelneming die we mochten ontvangen na het overlijden van onze dierbare man, vader en grootvader JACOBUS VROEGOP betuigen wij onze oprechte dank. L. Vroegop-Pape Kinderen en kleinkinderen Sint Annaland, april 1990 Voorstraat 34 Voor de blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder, zuster en schoon zuster ELISABETH JACOBA VAN LUIJK echtgenote van Leendert Gerard Moelker zeggen wij u hartelijk dank. L.G. Moelker Familie v.d. Logt-van Luijk Tholen, april 1990 Ten Ankerweg 32, kamer 006 Voor de zeer vele blijken van medeleven die wij moch ten ontvangen, na het overlijden van onze zeer zorgza me vader en lieve opa JOHANNES DE JONGE weduwnaar van Elizabeth Hendrina de Haan betuigen wij onze oprechte dank. Kinderen en- kleinkinderen Sint Maartensdijk, april 1990 Voor al uw kaarten, ca deaus, en gelukwensen, ont vangen bij de geboorte van ons zoontje zeggen wij u hartelijk dank. Peter en Lianne Macgregor-Vroegop Fazantenvelde 74 Cuijk April 1990 Voor alle geschenken, bloe men, geld en kaarten, die wij bij de herdenking van ons 25-jarig huwelijk ont vingen, zeggen wij u mede namens onze kinderen en kleinkind hartelijk dank. AJ. Dorst A.H. Dorst-Nelisse Sint-Maartensdijk april 1990 Hogeweg 5 Mijn hartelijke dank voor het overstelpende medeleven dat ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het was on voorstelbaar. Ook namens mijn man en kinderen harte lijk dank. P.C Hage-v.d. Male Poortvliet, april 1990 Hogedorpstraat 10 Tijdens mijn verblijf, zowel in ziekenhuis Lievensberg als in de Klokkenberg, werd ik overstelpt door kaarten, bloemen, fruitmanden en andere attenties. Voor al de ze belangstelling wil ik u, mede namens mijn vrouw en kinderen, bijzonder be danken. Mijn dank gaat te vens uit naar het medisch team alsmede het verzor gend personeel. De goede verzorging en warme be langstelling hebben mede bijgedragen aan een voor spoedig en algeheel herstel. Fam. A.M. Steijn- Verhage 4675 BT St. Philipsland, april 1990 Wilhelminastraat 24 Langs deze weg wil ik u ook namens mijn man en kinde ren heel hartelijk bedanken voor het medeleven, in welke vorm dan ook, die ik tijdens mijn verblijf in het zieken huis mocht ontvangen. M.G Fontijne-Vermaas Sint-Philipsland, april 1990 DANKBETUIGING Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor alle be langstelling, de vele kaarten, attenties enz. Eerst tijdens het verblijf van CORNÉ in het ziekenhuis en later bij de geboorte van MARK. Daar om op deze manier heel har telijk bedankt. Rien, Anneke, Jacky, Corné en Mark Polderman Sint-Annaland, april 1990 Crooswijck 30 Voor de vele kaarten, fruit en andere attenties, tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst, zeg ik u, mede namens mijn vrouw, zeer hartelijk dank. I. van Oost St. Annaland, april 1990 Tienhoven 43 Langs deze weg wil ik ieder een hartelijk bedanken, me de namens mijn man en kin deren, voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties ontvangen tijdens mijn ver blijf in en bij mijn thuis komst uit het ziekenhuis. J.N. Noom-v.d. Gouwe Sint-Maartensdijk april 1990 Prov. weg 13A Rood Geel 1863 2 182 1116 56 812 1967 333 115 1272 400 511 1223 175 109 1231 580 721 1970 1211 953 1539 1318 431 1495 1410 298 1173 1315 586 1458 1802 500 1779 1452 263 1194 1766 410 1071 1688 278 1613 1324 302 11 1569 751 418 1750 983 444 1805 111 434 1901 51 825 1042 314 407 1509 967 23 869 800 300 Prijzen af te halen bij: LEO HARTMAN Pr. Mauritsstr. 3 Oud Vossemeer organiseert op D.V. 14 april een paaszangdienst in de Kerk v.d. Ger. Gemeente te Tholen. Medewerking van: Algehele leiding: Ds. A.J. Gunst Iedereen is welkom. Aanvang: 19.30 uur. De kollekte zal door Woord en Daad besteed worden voor de straatkinderen in Manilla. Haven 9 4695 CN Sint-Maartensdijk Telefoonnummer: 01666-3955 Klachtenlijn: 01666-3981 Hiermee wil ik u allen harte lijk bedanken, ook namens mijn vrouw, voor het mede leven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. P. vart Oevereri Stavenisse april 1990 Kon. Haakonstraat 2 tel. 01663-2562 b.g.g. 01660-4475 Zoekt U een vaste relatie/vriendschap? Wij geven U graag geheel vrijblijvend informatie over onze .persoonlijke bemiddeling. Ook 's avonds en in de weekenden zijn onze regioconsulentes er voor U! Mevr. Verpaalen 0164040466 Mevr. van Dalsen 01150-20694 Mevr. Meijvogel 01182-1803 Hoofdkantoor voor alle regio's 04750-28545 Postbus 1139 6940 XC Roermond REGIONAAL ZIEKENFONDS VOOR HETSTREEKGEWEST WESTELIJK NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN THOLEN EN ST. PHILIPSLAND BERGEN OP ZOOM P. VINELOOLAAN 4 TEL. 01640-83400 ROOSENDAAL ROSELAAR 26 TEL. 01650-56688 STEENBERGEN KAAISTRAAT 45 TEL. 01670-66790 ST. MAARTENSDIJK MARKT 24 TEL. 01666-2530 HOOGERHEIDE PUTSEWEG 1A TEL. 01646-12757 SINDS 1839 Vierbannenstraat 14306 BH Nieuwerkerk (Zld) Tel 01114-1798" NU NOG 17.95 NU NOG NU NOG Aanbiedingen geldig tlm 21-4-'90 13 - 2 Lederlook kombinatie in zwart - grijs - antraciet. Paasdijkstraat 10 Poortvliet 01662 - 2672 Bij Boumari-Potter meubelen Meeneemprijs Betaling kontant Bezorging mogelijk tegen kostprijs Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur ^hoolóe oiókandel Eendrachtsweg 15, 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540-2792 b.g.g. 3524

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 3