Voortbestaan sportuur lichamelijk gehandicapten aan zijden draad CCTV 2 verliest van Smash PAASSHOW 13-14-16 APRIL FONKELENDE PRIJZEN wonvisie Toch punt Vosmeer 4 ZITPLEZIER VOOR ÉL van kempen BEZOEK ONZE GROTE TUINMEUBEL PAAS-SHOW SHF Scherpenisse kan zelf gymmateriaal aanschaffen Vosmeer dames pakt 4 punten WERKEN MET PAPIER DIELEMAN b.v. Op 2e Paasdag van 10.00-17.00 uur - De koffie staat klaar! DUIVELANDS MEUBELHUIS - WILGENSTRAAT 1 - OOSTERLAND - TELEFOON 01114-1213-1506 Donderdag 12 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 25 Dames 2 verliest E2-pupillen Thol. Boys kampioen Het aantal deelnemers aan sport voor lichame lijk gehandicapten op Tholen loopt terug. Als het ledental verder af neemt, komt deze tak van sport in gevaar. Dat stelde L. Hage, sportspelleider bij Olympia in Tholen, donderdag in de commis sie sport van de gemeente Tholen. Geen goochelaar Vosmeer 3 blijft winnen Op valreep een punt Trainingsvelden Telefoon Affaire SHF Mix 35 deelnemer Meubel-Tour dat zit pgs wed! meubelen Jacoba van Beieren Sint-Annaland TOV wint wintercompetitie meer dan 4000 m2 woonplezier Via twee hoekschoppen van Dia na Hendrikse behaalde Vosmeer dames overwinningen op de de gradatiekandidaten Madese Boys en Avanti '31. De oranje-zwarten klommen door dit resultaat naar de zevende plaats op de ranglijst. De wedstrijd tegen Avanti werd door de gelukkigste ploeg gewon nen, want praktisch heel de wed strijd ging het tegen elkaar op. De verdedigingen gaven geen kansen weg. De dames uit Schijndel maakten het doelvrouwe Conny v.d. Laak niet erg gevaarlijk, maar ook Vosmeer kreeg geen echt goe de kansen om te scoren. Naarma te de wedstrijd vorderde ging de thuisclub wat meer druk uitoefe nen. Dat leidde in de tweede helft tot een schot van Jolanda Dorst, dat echter nog geen doel trof. Pas na twintig minuten kwam de enige treffer tot stand. Diana Hendrikse mocht een hoekschop nemen en het leer draaide precies voor het doel, waar Marjan Verhoef het in eens op de slof nam en de Bra bantse doelvrouwe kansloos liet. De wedstrijd liep daarna simpel naar het einde toe. Theoretisch is Avanti nog niet gedegradeerd, maar de kans dat de ploeg vol gend jaar nog in de hoofdklasse speelt is uiterst klein. In de regio klasse werd Marjola Girls uit Le pelstraat kampioen, dus Vosmeer houdt in ieder geval een tegen stander dicht bij huis in de nieuwe competitie. Donderdagavond velden de Thoolse dames het vonnis over Madese Boys. De 1-0 winst voor Vosmeer betekent, dat de ploeg uit Made het volgend seizoen een niveau lager probeert Het was een onplezierige wedstrijd, waarin Jolanda Dorst (later samen met haar directe tegenstander nog uit het veld gestuurd) al voor de rust de winnende treffer liet aanteke nen uit een hoekschop van Diana Hendrikse. In de tweede helft werd een doelpunt van Maja Ver maas wegens buitenspel afge keurd. Het tweede damesteam reisde met slechts negen speelsters naar Wouwse Plantage. Het laagge klasseerde Rimboe profiteerde daarvan en boekte een ruime 6-1 overwinning. Niettemin nam Vosmeer al na tien minuten de lei ding door een doelpunt van Anja Rommers. Maar met de rust ke ken de Thoolse dames al tegen een 3-1 achterstand aan. Enkele goede schoten van Liesbeth de Korte le verden niets op. De E2-pupillen van Tholense Boys zijn kampioen geworden in hun klasse. Er was een nacompeti- tie nodig om dat uit te maken, want drie ploegen eindigden met een gelijk aantal punten boven aan: Tholense Boys, FC Bergen en Cluzona. In de nacompetitie won Tholense Boys met 1-4 van FC Bergen en met 2-0 van Cluzona. Die twee ploegen speelden hun onderlinge wedstrijd gelijk (0-0). Het kampioenselftal werd dit sei zoen begeleid door de dames M. Nelen en P. de Graaf. De spelers zijn: Rik v.d. Velde, Jan-Willem Vijfhuize, Matthijs Kettelarij, Michel Nelen, Richard van Kuijk, Jeroen Nieuwkoop, Ja- ben Kortland, SaTd Ouhamed, Re- daan Bemhammou, Wim Bal, Ronny de Graaf, Johan Baaij, Jacky Vroegop, Geert Hettema, Alex Polderman, Jeroen Sloof en Mathijs Binkhorst. Bowls. Meer Bewegen voor Oude ren heeft in Zeeland het balspel 'bowls' geïntroduceerd. De be doeling van het spel is, dat twee teams moeten proberen de speel ballen zo dicht mogelijk bij het doelballetje te rollen. De moei lijkheidsfactor is, dat het zwaarte punt van de ballen niet in het midden ligt. Datzelfde is het geval bij het spel 'koersbal', dat van bowls is afgeleid. Hage deelde mee dat het sportuur in Meulvliet wekelijks nog door 7 gehandicapten wordt bezocht. "Valt er eentje af, dan sterven we een vroege dood". Hage stelde voor aan promotie te doen, hetzij via een stukje in de krant of via de Zeeuwse Sportraad. "Anders zou den deze mensen wel eens naast de boot kunnen vallen". Het sportuur kende ooit 12 a 13 deelnemers, maar doordat de han dicap van een aantal sporters is verergerd, wordt de groep steeds kleiner, aldus Hage. Ambtenaar P. van der Vlies van sportzaken zei, dat er op korte ter mijn een gesprek zal plaatsvinden met de Zeeuwse Sportraad waarin deze kwestie aan de orde zal wor den gesteld. Van der Vlies wees er op, dat ook het aantal ex-hartpatiënten dat in het 'gym- Tot twee keer toe keek de vierde keus van Vosmeer in het duel tegen Rimboe tegen een achterstand aan, maar uiteindelijk sleepten de oranje-zwarten nog een punt in de wacht (3-3). Vosmeer herstelde zich en won knap van Schutters met 0-1. Ook de derde keus boekte een over winning, maar Vosmeer 5 liet het afweten. Internos 20-36 NSV 2 20-17 ODIO 20-32 Vosmeer 2 20-14 Vivoo 20-30 Steenbergen 21-14 Val Aan 19-27 Rimboe 21-12 Moerstraten 2 10-24 Rimboe 2 20- 9 FC Bergen 19-20 Oudemolen 20- 5 Tegen Steenbergen 4 begon Vosmeer 3 met het opbouwen van aanvallen vanuit de verdediging. Doordat de passes als gevolg van de harde wind niet goed terecht kwamen, bleef dat zonder resul taat. Maar na tien minuten was het raak. Frans Havermans schoot vanaf de zestien meterlijn de bal tussen enkele verdedigers door en de verraste doelman liet die onder zijn armen door in het doel verdwijnen. Enkele minuten later ging Jos de Wit goed door op een dieptepass en passeerde de doelman opnieuw (0-2). Vosmeer liet vervolgens de teugels wat vie ren en door het omzeilen van de buitenspelval scoorde de thuisclub tegen. Na de rust speelde Vosmeer op nieuw gedisciplineerd. Met korte combinaties werden de aanvallen zorgvuldig opgebouwd. Maar de harde wind, dwars over het veld, maakte goed afmaken onmoge lijk. Halverwege speelde Roger Luijs zich net buiten het straf schopgebied vrij en schoot de bal onhoudbaar in de rechter boven hoek. Daarmee werd de voor laatste competitiewedstrijd met een 1-3 overwinning (de derde op rij) afgesloten. Vosmeer 4 heeft op de valreep een punt overgehouden aan het tref fen met Rimboe 2: 3-3. Na een kwartier nam Vosmeer uit een vrije trap van Toni Lindhout de leiding. In de laatste vijf minuten kwam Rimboe echter opzetten en nam met twee treffers een 1-2 voorsprong. Na de rust kopte Dré Hommel de gelijkmaker in uit een vrije trap van Rien Goedegebuure. Daarna nam Rimboe toch weer de leiding. Vosmeer kreeg een kans op de gelijkmaker, maar Jan Dui- ne schoot een strafschop te zacht in. Vijf minuten voor het einde maakte hij zijn fout goed met een schot in de kruising, wat de gelijk maker betekende. nastieklokaal in Tholen sport be oefent, terugloopt. "De revalidatie van deze patiënten vindt steeds meer in Bergen op Zoom plaats omdat ze vaak ook in Lievensberg behandeld zijn". Naast het sportuur voor lichame lijk gehandicapten en voor ex- hartpatiënten is er in Sint- Annaland bij gymnastiekvereni ging WIK een sport- en spelavond voor geestelijk gehandicapten. Daar nemen zo'n 14 mensen aan deel. De mogelijkheid om via de commissie sport aandacht te vra gen voor het teruglopen van het ledental bij de lichamelijk gehan dicapten, werd door voorzitter J. de Laater (hij verving C. van den Berghe) wat getemperd: "Als er geen nieuwe leden bijkomen en mond tot mond reclame helpt niet, dan is de commissie sport natuurlijk geen goochelaar die dat op kan lossen". De commissieleden stemden in met het voorstel van het college om de trainingsvelden van SPS in Poortvliet en Tholense Boys in Tholen te vernieuwen. De vereni gingen hadden zich al positief uit gelaten over de renovatie van deze velden. In beide plaatsen komen zandtrainingsvelden die bij min der gunstige weersomstandighe den te gebruiken zijn. In Tholen schuift het veld op in de richting van het gymnastieklokaal. De be staande ingang wordt veld, de nieuwe entree komt aan de toe gangsweg tot de christelijke MA VO, waar ook de kaartverkoop zal plaatsvinden. Door het opschui ven van het veld komt er aan de andere zijde ruimte vrij, waar de tennisclub Eegedima eventueel la ter haar velden kan uitbreiden. Aan beide korte zijden komen over de gehele lengte ballenvan- gers. Van der Vlies deelde mee -op een vraag van J. de Laater- dat het veld groot genoeg is om er jeugd wedstrijden te laten plaatsvinden wanneer volgend jaar het hoofd- veld van Tholense Boys aan ver nieuwing toe is. De Laater vroeg verder of de inrit 'ruim genoeg wordt om machines het terrein op te laten draaien'. Van der Vlies zei, dat de toegangsweg groot genoeg is voor machines en vrachtwagens die voor de bevoorrading van het clublokaal zorgen. De Laater toonde zich enigszins bevreesd voor 'puntdraadraster' dat op de tekening was aangegeven om de oude ingang af te sluiten. "Is dat prikkeldraad?". Volgens Van der Vlies is dit niet het geval. Als de raad er op 23 april mee accoord gaat, dan zal de dag erna de schop in de velden worden gezet. Binnen enkele weken moet volgens Van der Vlies het karwei geklaard zijn. Beide velden worden tegelijkertijd aangepakt. Aan de Deestraat in Poortvliet wordt voor het clubge bouw een oefenveld voor keepers aangelegd. Daartoe worden een nieuwe ballenvanger en een nieuw doel geplaatst. Bij het vernieuwen van de trainingsvelden komt één ballenvanger vrij. Deze gaat naar VV Vosmeer. Volgens Van der Vlies is de vereniging gebaat bij een dergelijk hekwerk nu een aan tal van de hoge bomen achter het veld zijn gesneuveld tijdens de stormen van de afgelopen maanden. Tijdens de rondvraag vroeg De Laater of er op het volgend jaar te renoveren hoofdveld van Tholen se Boys een ballenvanger te plaat sen is. "Ik geloof dat het het enige veld op Tholen is waar er maar ééntje staat". Het ontbreken van telefoon in ge meentelijke gymnastieklokalen kreeg eveneens de aandacht in de commissie. Van der Vlies deelde mee, dat er een nieuw onderzoek naar is gepleegd. Naar het plaat sen van telefoontoestellen was al eerder gevraagd, maar wegens misbruik zijn ze niet aangebracht. Het voorstel is nu om de sleutel van het toestel onder te brengen bij de beheerder van het lokaal. Ook de scholen die gebruik ma ken van de ruimte krijgen een sleutel. Verenigingen kunnen de sleutel bij de beheerder ophalen. "Dit om misbruik te voorko men", aldus Van der Vlies. Om de toegankelijkheid van Meulvliet voor gehandicapten te verbeteren heeft de gemeente ad vies gevraagd aan de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie. De zwaaideuren van het sportcom plex vormen voor gehandicapten een probleem. De zware deuren kunnen volgens Van der Vlies niet 'lichter worden afgesteld'. "Dan waaien ze open". De afdeling wel zijn van de gemeente heeft de technische afdeling het advies van de stichting doen toekomen om een en ander (financieel) te be kijken. Tijdens de rondvraag vroeg L. Hage aandacht voor de gym nastiekvereniging Sport Houdt Fit (SHF) uit Scherpenisse. Hage, die zei te spreken namens Th.W. Moerland uit Tholen (die was ver hinderd), vroeg of het mogelijk is dat de commissie sport meer inza ge krijgt in de begroting die de ge meente opstelt voor het toedelen van materiaal aan de verschillende verenigingen. Hage verwees naar een bericht in de E.B. van 29 maart waarin verslag wordt ge daan van de opmerkingen van raadslid I.C. Moerland (PvdA) over het toekennen van materiaal aan SHF. Volgens Moerland zou de vereniging meer materiaal ver dienen dan is verleend. Hage vroeg om meer: 'duidelijkheid in de hele affaire'. Van der Vlies deelde mee, dat er voor 1990 ruim 6000 gulden was begroot voor ver vanging van materiaal. Dit bedrag bleek onvoldoende. Bij het ver vangen van toestellen voor de scholen zouden ook verzoeken van verenigingen worden mee genomen. "Het standpunt van het college is dat er een basispakket aanwezig moet zijn. Dat pakket wordt steeds aangevuld. Scherpenisse vroeg om klimtoestellen voor kleuters. In principe kunnen vere nigingen het zelf aanschaffen en op hun begroting opvoeren, dan wordt het in de normale exploita tie meegenomen". Hage zei dat deze kwestie ook speelde tijdens de ledenvergade ring van Olympia. "Er komen steeds meer doelgroepen. Ik heb toen ook gezegd dat ze het ge woon op de begroting kunnen op voeren". Nadat vorige week al de districtscompetitie van de KNLTB van start ging, was het zondag de beurt aan de spelers op landelijk niveau. In de derde klasse (gemengd) vormt Eegedima uit Tholen een competitiecombi natie met Vlissingen, onder de naam CCTV 2. tennis Judith v.d. Berge, Mare Zuidweg en hun teamgenoten Chantal van Schelve en Frans Verhulst waren geen partij voor de wel erg sterke combinatie van Smash 1 uit Ber gen op Zoom. Volgens een woord voerder van Eegedima rammelt de Bergse club flink met de geldbui del om overal sterke spelers van daan te halen. Zuidweg leverde een uitstekende prestatie door Jaap Moerland met 6-3 en 6-4 aan de kant te schuiven. Het op het juiste moment voor de aanval kie zen en goed volleren lagen aan de basis van zijn overwinning. De herendubbel en het gemengd dub belspel (Judith en Mare) gingen in drie sets verloren. Alle overige partijen werden in twee sets verlo ren, uitslag 1-7. Eegedima 1, uitkomend in de zes de klasse (gemengd), sleepte tegen het Zevenbergse De Lobbelaar 4 een verdienstelijk gelijkspel (4-4) in de wacht. Eugéne Kok en Robin Schoonen - die samen met Miran da Heijboer en Aron Josen dit team vormen - wonnen het en kelspel. Daarnaast werden een ge mengd dubbel en een herendubbel gewonnen. Eegedima 2 maakte tegen OTC 2 uit Oudenbosch een prima com petitiestart in de zevende klasse (gemengd): 8-0. Xandra Zuur deeg, Mireille Drenth, Riek de Wit, Leen van As en René Verspuy wonnen bijna alle partijen in twee sets. Slechts voor de damesdubbel en een gemengd dubbel waren drie sets nodig. Het vorig seizoen naar de vijfde klasse gepromoveerde eerste he renteam (Gerard Polderman, Mare Almekinders, Martin Ver duit en nieuweling Boudewijn Zuurdeeg) nam het op tegen het Oosterhoutse Warande 3. De met twee Cl- en twee C2-spelers uitko mende Oosterhouters waren te sterk voor de Tholenaren: 4-2. In de Mix 35+ competitie komt Eegedima uit in de eerste klasse met de dames Juul Zuidweg en Ria Rietkerk. Laatstgenoemde werd zondag verdienstelijk ver vangen door Henny Polderman. De ijzersterke combinatie Kees Zuidweg en Jaap de Jonge com pleteert dit team. Tegen Waal rackets 1 uit Vuren speelde Juul Zuidweg een sterke enkelpartij, in tegenstelling tot Kees Zuidweg die in Wim Verhoef een wel erg sterke tegenstander vond. Zuidweg her stelde zich echter in de herendub bel en ook de gemengd dubbel (Polderman/de Jonge) werd in winst omgezet: 3-2 voor Ee gedima. 3 2-zitsbank Poney Zeer royale zitgroep met eiken romp en luxe lede ren kussens. Interieurve- rtng in het zitkussen. Ook leverbaar ais 3+1 1 kombinafie De Paasshow is geopend op: Vrijdag 13 april van 9.00 18.00 uur Zaterdag 14 april van 9.00 16.00 uur 2e Paasdag 16 april van 10.00 - 17.00 uur Onze Paasmeubelshow slaat dit jaar geheel in het teken van het zitten. Komfortabele fauteuils en banken in rustiek eiken en luxe leder of soe pele stof in de nieuwe romantische dessins. Kom kijken en proberen hoe ze zitten en verbaas u over de prettige prijzen voor zoveel zitplezier. Onze slogan 'dat zit pas goed" maken wij weer meer dan waar! Natuurlijk is er op onze Paasshow nog veel meer moois te zien, salontafels, eethoeken, kasten, slaapkamers en woonaccessoires te veel om op te noemen, u moet beslist eens even komen kijken. JULI AN ASTRA AT 1 - OUDE TONGE - TEL. 01B74-1577 3 2-zitsbank Andrea Robuuste zitkombinatie voor een zeer aantrekke lijke prijs. In de districts-zaterdagcompetitie speelden het eerste en tweede he renteam thuis tegen teams van Goblin uit 's-Gravenpolder. Eege dima won beide wedstrijden: Ee gedima l-Goblin 2 5-1 en Eegedima 2-Goblin 3 4-2. Het derde herenteam toog naar Kloe- tinge om De Bongerd 3 partij te geven. Slechts de enkelpartijen van Cor Jacobs en Geert Alme kinders gingen daarbij verloren, zodat Eegedima won met 2-4. In de dames-districtscompetitie, die vorige week van start ging, be haalde Eegedima wisselende re sultaten. Het eerste team (Marjet Bakx, Ria Streng,, Nan Volwerk, Hilda Draayer en Marja van Nij- natten) speelde 2-2 tegen Halve Maantje uit Goes. Het tweede team, met o.a. de dames Zuur deeg, Bart van Raaij, De Waal en Overbeeke, kon het op de beton- banen van Goblin niet bolwerken en verloor met 1-3. Winst was er voor het derde team, bestaande uit Cootje v.d. Berge, Simone Smout, Paula Josen, Corry van Kempen en Nan van Nieuwenhuy- zen. Zij versloegen de dames van Scelveringhe (Renesse) met 4-0. Ook voor de jeugd is het seizoen inmiddels begonnen. In Meulvliet werd een spelmiddag georgani seerd met badminton, volleybal, korfbal en puzzelen. Na de ge bruikelijke limonade en chips werd dit festijn op de tennisbanen aan de Zoekweg afgesloten. Met 32 deelnemers zag de jeugdcom missie terug op een geslaagd festijn. Het zaterdag herenteam van Jaco ba van Beieren heeft zowel deze als vorige week de wedstrijden met 4-2 gewonnen. Verleden week zorgden George Meeuwsen, Aad Broekhuizen, Hans van Dijke en Marcel Bentvelzen voor de pun ten, terwijl deze week naast Meeuwsen en Broekhuizen de winst tegen Souburg werd op geëist door Wim Brevet en Ad Bu- ermans. Zaterdag gaat het team naar Krabbendijke. Het zondag herenteam (Jan Leeu wenhaag, Tonny Verjaal, Timo Bocxe en invaller George Meeuw sen - voor Vincent de Kerf) bed wong in de eerste competitiewedstrijd Hulster Am bacht met 5-1. Het zondag gemengde team speel de in Bosschenhoofd met 4-4 ge lijk. Martin Oosdijk, Daphne Bijl en Maaike Buermans wonnen hun enkelpartijen, Johnny Geluk ver loor. De dames Maaike Buermans en Alexandra Padt verloren hun dubbel, evenals de heren Theo Muller en Martin Oosdijk. In het gemengd dubbel wonnen Daphne en Johnny, maar Theo en Alexan dra verloren. Vorige week maandag gingen ook de dames van start. Dames 1 (Co- ba Sturris, Sophie de Kerf, Adrie Muller en Loes Padt) won met 3-1 van Krabbendijke. Dames 2 (Hen ny Kaptein, Riet Buermans, Jo- sien Mol en Mini van Houdt) speelde 2-2 tegen Mariekerke. Maandag won het team, waarin Conny Cras vervanger was voor Josien Mol, met 4-0 van Bruinis- se. De drie competitieteams van Sint- Annaland boekten opnieuw allen een overwinning. Sint-Annaland 1-Vrouwenpolder 1 werd 5-1. Al leen Siem Snoep verloor zijn en kelpartij (2-6, 5-7), de rest werd gewonnen: Leen Goedegebuure 6-1 en 6-0, Frans de Wit 6-1 en 6-2, Cent van Dijke 6-0 en 6-1; dubbelspelen Goedegebuure/Van Dijke 7-5 en 6-1, De Wit/Snoep 6-4 en 6-1. Sint-Annaland 2 won eveneens met 5-1, Goes 6 werd het slachtof fer. De uitslagen: Dirk Westdorp 3-6 en 2-6, Adrie Goedegebuure 0-6" en 0-6, Rien Goedegebuure 2-6 en 1-6, Wim van Leeuwen 1-6 en 4-6, Westdorp/A. Goedegebuu re 0-6 en 0-6, R. Goedegebuu re/Van Leeuwen 2-6, 6-4 en 6-3. Sint-Annaland 3 won met 4-2 van Hontenisse 1. Uitslagen: Bram Paape 3-6 en 4-6, Wim Snoep 6-4 en 7-5, Marco Bolier 6-2 en 6-0, Peter de Moed 6-2 en 6-2, Paa- pe/Snoep 0-6 en 2-6, Bolier-De Moed 6-2 en 6-1. In de TES wintercompetitie in sport hal de Karmel te Bergen op Zoom heb ben de dames van tennisvereniging Oud-Vossemeer de eerste plaats be haald. In de laatste play-off wedstrijd moesten de Thoolse dames één punt behalen tegen De Laagvliegers uit Hoogerheide. Het team, bestaande uit A. Roza, M. Boonman, L. Hommel, J. van Hasselt en E. van Maanen, slaagde daar vorige week dinsdag in. Door dit resultaat mogen de dames volgend seizoen in een hogere poule in actie komen. Dat wordt, dan de vrijdag- in plaats van de dinsdag avond. Vrouwenhulpverlening. Deze ba siscursus, bestemd voor vrouwen die andere vrouwen in een hulp verleningsproces gaan begeleiden, wordt op 3 en 4 mei georganiseerd door de Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg. Inlichtingen tel. 01177-1259. ORIGAMI PAPIERFILIGRAIN PERGAMANO Alles voor deze paplerhobbies vindt u bij: Hoogstraat 14-16 4691 CB Tholen. Tel. 01660-4150 interieurverzorgers

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 25