Holland Bergen op Zoom konstruktie-bankwerkers scheepsmetaalbewerkers Van Gastel Voorlichtingsavond Onderhoudsmonteur DIPLOMA'S enige jonge medewerkers THOOLSE STICHTING VOOR VAKOPLEIDINGEN Coen Moerland PERSONEEL GEVRAAGD EEN FULL TIME NOG NIET VOLLEDIG GEDIPLOMEERD GR0EPSLEID(ST)ER LAADSCHOPMACHINIST JONGEMANNEN VANAF 18 JAAR Fa. J. Reijngoudt WITLOFPLUKSTERS Tel. 01677-2611 of 2887. MEUBELMAKER Enkele voorbeelden: f 6995,- f 1495,- f 1495,- f 1195,- f 149,95 alle planten en bloemen 3 HALEN 2 BETALEN DELTA METAAL COUPON TUINMAN Tel. 01662-2674 DE SPECIALIST HANDELONDERNEMING YERSEKE Inc. VAKANTIESLUITING 6 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 september 1989 machinefabriek en ijzergieterij Fabrikant van een compleet programma afsluitorganen hulpstukken voor waterleiding-, riolerings- en aardgasprojec ten alsmede toeleverancier van bewerkt en onbewerkt gietwerk in hoogwaardige kwaliteiten. Het bedrijf is sterk exportgericht. KWALITEITSDIENST MTS - Wtb. Sollicitaties kunnen vertrouwelijk worden gericht aan onze afdeling personeelsza ken t.a.v. de heer A. van Meel, RMI Hol land B.V., Postbus 26, 4600 AA Bergen op Zoom, telefoon 01640-51000. Eventuele gesprekken kunnen ook buiten normale werktijd plaatsvinden. STICHTING PHILADELPHIA TEHUIZEN THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND Het gezinsvervangend Tehuis aan de Annewas te Sint- Annaland is een tehuis van de Stichting Philadelphia Tehuizen Tholen en Sint-Philipsland, welk tehuis huis vesting biedt aan 10 bewoners. (ervaring met tekening lezen) Voor uitbreiding van het personeels bestand van onze reeds meer dan 20 jaar bestaande arbeidsreserve (v/h Drechtmetaal) zoeken wij nog een aantal geschoolde vakmensen (m/v) Zij worden tewerkgesteld op de bij onze Stichting aangesloten bedrijven, gelegen in de regio Rijnmond/Drechtstreek. Ervaring in een van de gevraagde beroepen is vereist. Leeftijd tussen 25-35 jaar. Eigen Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland TEN ANKER gediplomeerde ziekenverzorgende m/v Gevraagd met enige ervaring Inlichtingen: Weg naar Wouw 3a, Huijbergen Tel. 01644 - 2850 Gevraagd: voor de siertuin op Hertekamp 3, Tholen. Tel. 01660-2332 HULP IN DE HUISHOUDING GEVRAAGD Tel. 01662-2801 (Poortvliet). CARE SCH00NMAAKSERVICE vraagt: Voor hoog gekwalificeerd technisch schoonmaakwerk in 3-ploegendienst. met enige jaren LTS-opleiding. Tel. aanmelden: 01640-56713. vraagt enkele Het betreft een vast dienstverband. Gevraagd met spoed energieke Reacties aan: Hemi Winkelinterieur b.v. MAANDAG 18 SEPTEMBER A.S. diverse laskursussen aan de vanaf 19.30 uur bent u welkom in het laslokaal of kantine van de T.S.G., Onder de Linden 2 te Sint-Maartensdijk. Het betreft de kursussen: - booglassen beginners - booglassen gevorderden - gronddiploma booglassen - vakdiploma booglassen - mig/mag "C02-lassen" Inlichtingen telefoon: 01666-2516. A.s. vrijdag en zaterdag 15 en 16 september houden wij een open dag in onze zaak. Tijdens deze dagen demonstreert Wim Hijnen alle toetsinstrumenten voor u. Tijdens deze dagen geven wij 10 tot 40°/o korting op alle muziekinstrumenten. 2995,- 2250,- D0MUS DK 700 VISCOUNT (DOMUS) CL 350 J0HANNUS GULBRAUSEN EMINENT 550 de luxe EMINENT 0MEGAN 7100 GEM. CHORALE VISCOUNT cl3 995,- f 1995,- Wij hebben reeds orgels vanaf f 495— EMINENT S20 Keyboards hebben wij vanaf f 100,— CASIO SA 29 keyboard met geluiden, nieuw.. 199,— CASK) SK5 Q_n CASIO SK200 Gem. Dsk3 keyboard met grote toets, nieuw... 595,- YAMAHA psr12 keyboard Q YAMAHA psr32 keyboard occasion, 50 octaafs, stereo, met originele adaptor van Yamaha nnc van f 1620,voor.....I UUu,— Gem. Dsk 90 nieuw, 50 octaafs, stereo, -one midi van f 2195,— voorf 1 /Uu,—- Gem. Dsk 100 nieuw, 50 octaafs, stereo, -innc midi van f 2695,voorI lUHï), Electrische gitaren hebben wij vanaf f 175,- Eenmalige aanbieding OP OP ESPANA klassieke gitaar Dit alles is te bespelen of te beluisteren bij: MUZIEKCENTRUM VERSPUY KLEUREN T.V. REPARATIE AAN HUIS heeft op korte termijn plaats voor een welke belast zal worden met de leiding van de afd. onderhoud als groepsleider. m ZEELAND OP HET GEBIED VAN Drainage materialen Rioleringsmaterialen PVC, PP en HPE Persleidingen Kolken en Putten Afscheiders en Septictanks PVC en HPDE folie en Weefsels Draad- en Gaasmaterialen R.V.S. en Therm. Verz. Staal Tropisch Hardhout Verduurzaamd Hout/ Boompalen Bezaagd Hout Wegbebakening van 18 tot 27 september Daarom woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 september Zaterdag 16 september tegen elk aannemelijk bod Alle overige artikelen 10% korting P.S. Denk om uw diervoeders bloemen- en dierenspeciaalzaak hengelsport Sint-Annaland, 01665-2597 ZEEVISHANDEL DE EENDRACHT Het enige juiste adres voor goede kwaliteit en lage prijzen! MOSSELS 4 kg10, HARINGEN 7 stuks10,— R0LM0PS en HARING grote pot3,50 DE NIEUWE STOKVIS IS ER WEER ZEEVISHANDEL DE EENDRACHT THOLEN WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST EN WORDT VAKBEKWAAM Rijkserkend 033-80 60 60 of 's avonds 04104-75047 "I V< H Horeca Instituut Voor de bewaking van de gekompliceerde produktieprocessen en keuring - in alle stadia - van onze produkten is de afdeling verantwoordelijk. Voor deze afdeling zoeken wij kontakt met Een vooropleiding op het nivo lijkt ons een goede basis om in groeiende verantwoordelijkheid een toekomst op te bouwen. Een redelijke kennis van Duits en En gels is gewenst gezien onze internationale kontakten. Met ingang van 1-12-1989 gaat één van onze medewerksters met zwangerschapsverlof. Voor deze tijdelijke vakature zoeken wij die bereid is met veel enthousiasme ons team te komen verster ken. Deze tijdelijke aanstelling kan eventueel medio maart 1990 omgezet worden in een vast dienstverband. In verband met de samenstelling van ons team gaat onze voor keur uit naar een mannelijke medewerker. Daar wij vanuit de protestant christelijke grondslag werken, ver wachten wij van kandidaten een p.c.-levensovertuiging en kerke lijke meelevend heid. - Benoembaar zijn diegenen die minimaal een Mavo-3 diplo ma hebben of een LBO-diploma met min. 3 vakken op C- niveau. Volledig gediplomeerden, conform de C.A.O. kunnen niet worden aangesteld. - Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing con form de C.A.O. voor Dagverbl. en Tehuizen voor Gehandi capten. - Kandidaten dienen woonachtig te zijn in onze regio of bereid zijn daar te gaan wonen. Sollicitaties, binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad, te richten aan het bestuur van bovengenoemde stichting, p/a Grote Kade 22, 4461 BE Goes. Inlichtingen kunnen worden verstrekt door het hoofd van het huis, mevr. J. Ver- kerke, tel.: 01665-2760. wij vragen ^^iwoeMTOodzakelijkJ postbus 201 2990 Ai: Barendrechl Stationsweg 78 (Ie verdieping) tel. 01806- 19822 voor inlichtingen opsturen naar S.A.D., Antwoordnr. 559, 2980 VE Barendrecht (geen postzegel) Naam Adres Woonplaats Beroep Tel. nr. leeftijd De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instel lingen in diverse sectoren van de gezondheidszorg en verzorgt in totaal ongeveer 1450 bewoners/patiën ten. Er werken bij de SVRZ ruim 2000 mensen, onder wie de hieronder genoemde vacatures bestaan. te Tholen Ten Ankerweg 32 tel. 01660-2950 ca. 45 medewerkers bejaardencomplex met 31 bewoners (van wie een aantal op een verpleegafdeling) en een serviceflat met 60 bewoners Met ingang van 1 november 1989 en 1 december 1989 ontstaan in verband met het zwanger schapsverlof van de huidige krachten 2 vacatures voor in tijdelijke dienst, voor 32 uur per week Een vast dienstverband behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. Inlichtingen en sollicitaties: Nadere informatie wprdt graag verstrekt door mevrouw N. J. Pons-Leenheer, hoofd verpleging en verzorging, bereikbaar onder bovenstaand telefoonnummer. Een video-reportage over het werken bij de Stichting is op verzoek te zien bij het Centraal Bureau, afdeling Voorlichting en PR van de SVRZ en bij de Zeeuwse arbeidsbureaus. Je schriftelijke sollicitatie kun je binnen zeven dagen na verschijning van dit blad richten aan de afdeling Personeelszaken van de Stichting Ver pleeg- en Rusthuizen Zeeland, Postbus 100, 4330 AC te Middelburg. Graag vacature en huis duidelijk vermelden. In verband met ziekte van de huidige. Vijf dagen a vier uren. Mogelijk ook vast. Postbus 64, 4660 AB Halsteren Tel. 01641-2736 VERSPUY volpedaal, nieuw van f 8450,voor als nieuw van f 3995,— voor 4 kanaals akoestiek plus 4 boxen, nieuw van f 2995,voor volpedaal, zeer mooi .nc van f 22.000,— voorI 44jD, volpedaal, zeer goed van f 2495,voor half pedaal een klaviersorgel, zeer mooi van f 2995,voor zeer mooi. Sampling Keyboard, nieuw van f 399,— voorT «JOU,-- Sampling Keyboard van f 895,— voorI JaO,— occasion van f 895,— voorf uUO,^ zeer mooi van f 185,— voor Wij hebben ook nog vele aanbiedingen in versterkers, effecten, blaasinstrumenten, gitaren, blokfluiten, snaren, bladmuziek, enz. enz. Hoogstraat 20/22 - 4691 CB Tholen Tel. 01660-3775 Gehele week geopend, vrijdagavond koopavond. Ook voor reparatie, verhuur, lessen, in- en verkoop van alle muziekinstrumenten Dag- en avondservice, géén voorrijkosten, prijsopgaaf vooraf. Gevraagd: Opleiding: M.T.S. - W.T.B. Leeftijd: 30-40 jaar. Ervaring in onderhoudswerkzaamheden. Enige kennis van electrotechniek, pneumatiek en hydrauliek. Bereidheid tot plotseling onderhoud buiten de normale diensttijd. Het werk van de afdeling bestaat uit alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden, zoals het verhelpen van storingen, het aanpassen van produktiemachines, het opstarten van nieuwe machines, enz. Heeft u interesse in deze functie dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan: B.V. GOEDHART, Koel- en luchttechnische apparaten, Postbus 13, 4695 ZG St.-Maartensdijk. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. M. Smits. Tijdens kantooruren bereikbaar onder het telef.nr. 01666-2850. Breeweg 128 4401 BS Yereeke Tel. 01131-2336 Fax. 01131-3621 Achterweg 4 4521 CA Biervliet Tel. 01152-2000 Verder veie soorten gerookte en verse vis tegen scherpe prijzen te verkrijgen in onze vishal Edisonweg 5 (Industrieterrein) Tholen, tel. 3923. De prijzen geiden ook voor onze verkoopwagens, woensdag en zaterdagmorgen te Stavenisse. Zaterdagmorgen te St. Annaland. Zaterdagmiddag te St. Maartensdijk. MONDELINGE/SCHRIFTELIJKE HOREC A-OPLEIDING Behaal bij de specialist, al meer dan 10 jaar. in de Bedrijfstak Horeca de officiële SVH vestigingsdiploma's voor uw hobby en/of werk. Ook kunt u zelfstandig caféhouder-, petit-restauranthouder, disco-eigenaar of kanti nebeheerder worden. Half september starten de mondelin ge ochtend-, middag- en avondcursussen weer in 65 plaatsen in het land. Een vooropleiding is niet vereist. CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF, HANDELSKENNIS, SLIJTERIJ met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap; of behaal 't V.O.M. Certificaat praktijk-opleiding KELNER/SERVEERSTER Begin januari 1990 kunt u examen doen. 't V.O.M. Horeca Instituut verzorgt deze cursussen zowel mondeling als schriftelijk tegen de laagste prijzen. Tevens kan 't V.O.M. Horeca u na het behalen van de Rijkserkende diploma's begeleiden bij het starten en/of overnemen van een eigen horecabedrijf via haar afdelingen Horeca Administraties en cf4*ve«fe/. PI oma'5 Horeca Bemiddelingen De professionele honecabegeleider 't V.O.M. Horeca van Diploma tot eigen Bedrijf Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon in een envelop zonder postzegel naar: 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort- Hoogland. Of bel: Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure. Naam: Dhr/Mevr Adres: Postcode: Plaats: Zandkamp 96, 3828 GE Amersfoort-Hoogland Ingeschr. K.v.K. te Amersfoort nr. S 189012

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 6