grafmonumenten W0UTS en CO TUINMEUBELEN comfort itl J. VAN OOST stalen, houten en kunststofmeubelen voor tuin, terras, camping en horeca Stomerij Lemmens SCHILDER NOOM VERKOPING BIJ INSCHRIJVING TE SINT-ANNALAND TIMMERMAN NATUURSTEEN B.1L Gratis thuisbezorgd GULDENS GOEDKOPER Voor al uw buiten- en binnenschilderwerk fl) J. AALBRECHTSE GESLOTEN HET WOONHUIS Parallelweg 42 (t.o. het Tunneltje) 'SUPERt 17,95 18,95 23,95 23,95 SLIJTERIJ VAN OOST Klein Klusbedrijf H.J. Boers REYNGOUDT ZONEN WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER T0MP0UCES R0ZIJNENSL0F 4 betalen 2,95 Donderdag 14 september 1989 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Lara Lina Lara Daan Ruurd Cornelius Adriaan Dirk Ard Martinus Cornelis Martijn Aart Cornelis Arné Amanda Jacob Izak Verkerke en Pieternella Slootmaker Giel Bijl én Riek Bijl-jansens Adriaan Polderman en Maria Polderman-Butijn Paul Marloes Om alleen door het leven te gaan, valt niet mee. Zeker niet als je houdt van gezel schap en gezelligheid. Breng verandering in je situatie en bel huwelijk- en relatiebemiddelingsburo "DIS CREET" voor een geheel vrijblijvend gesprek. Gewoon doen, vandaag nog. Hoofdkant. Stichting Discreet, P.bus 1139, 6040 KC Roermond. Tel.: 04750-28545. Regio Zeeuws-Vlaanderen: Mevr. M. de Poorter 01173-1698. Regio Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland: Mevr. v. Bloppoel 01184-64607. Regio Bergen op Zoom, Tholen: Mevr. Sassen 01640-65616. - 7 Wegens vakantie van 25 september t/m 11 oktober Notaris Mr. J. Schot te Tholen, Hoogstraat 15 (tel. 01660-2254) is voor nemens, ten verzoeke van de erven Mevr. Steketee-Scherpenisse bij inschrijving te verkopen: met erf en tuin, Schoolstraat 15 Sint-Annaland, sectie G num mer 1541, groot 1.18 aren. Te aanvaarden na betaling der koopsom. Te bezichtigen: zaterdag 23 september 1989 des namiddags van 2 tot 4 uur. Nadere inlichtingen, inschrijvingsbiljet ten en voorwaarden te verkrijgen ten kantore van genoemde notaris, welke in schrijvingsbiljetten aldaar kunnen wor den ingeleverd tot uiterlijk dinsdag 26 sept. 1989 des namiddags 4 uur, op welk tijdstip deze zullen worden geopend. Hanneke tel. 01640-4 16 62 - BERGEN OP ZOOM Volop parkeergelegenheid. Hartman Jardin STIJL EN GLANS DIE DE TIJD TROTSEREN. 5 JAAR GARANTIE Telefoon: 01650-35359 Via ons zegel- spaarkaartsysteem het gehele jaar 15% korting! Depothouders waar wij twee keer per week (dinsdagmorgen en vrijdag) komen: THOLEN: Boetiek Inema, Kerkstraat 26, tel. 2924. OUD VOSSEMEER: Rijstenbil, Molenstraat 29, tel. 2413. SINT ANNALAND: Mary-Ann, Ring 14, tel. 2115. SINT MAARTENSDIJK: Morelli, Haven 18, tel. 2640. SCHERPENISSE: Pommé-van Houte, Kaaistraat 1, tel. 2442. NIEUW VOSSEMEER: Drog. Melissen, Voorstraat 10, tel. 2547. lÖjjNAE <D<;' Tel. 01666-2880 Scherpenisse Sinds 1902 Voor timmer- en metselwerken DRAINAGK INDRIJF Voor al uw drainage werkzaamheden en subsidie aanvragen en uitvoering. Vrijblijvende offerte Tel 01677-2637 b g g 2604 verzorging van: grafmonumenten Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE TONGE 5 halen met amandelspijs van 3,95 voor Wij gaan met vakantie van 18 september t/m 23 september Brood- en Banketbakkerij Botermarkt 12, telefoon 2324, Tholen Geboren 25 augustus 11989. Dochter van Theo en i Els van Poortvliet. 1 Zusje van Milou. i Wij noemen haar 1 Havenplein 15 14697 EM Sint-Annaland iWe zijn blij met de ge-1 i boorte van onze zoon j en broer iWe noemen hem Daan >Gea, Peter en i Joris Verkouteren I Sint-Annaland, 12 september 1989 Voorstraat 21 Dankbaar en blij geven wij u kennis van de ge- boorte van ons zoontje en broertje Wij noemen hem 1 Frans en Riet Dieleman Peter 14697 GE i Sint-Annaland, 17 september 1989 0 Bierensstraat 36 Een stille wens werd een verlangen naar jou, een kleine mens i Jij hebt onze hoop nu door geluk vervangen. Wij zijn heel blij met de geboorte van onze zoon We noemen hem André en Anja 1 van Damme 14695 BB Sint-Maartensdijk, 8 september 1989 Molendijk 17 De HEERE, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons opnieuw met de geboorte van een zoon en broertje Wij noemen hem Dirk v.d. Pol Marga v.d. Pol- Oostdijk Leonard 4691 GV Tholen, 11 september 1989 I Ten Ankerweg 39 Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, cadeaus, geld en bezoeken die wij moch ten ontvangen voor de ge boorte van onze dochter Jaap en Dimphy Kwaak Sint-Maartensdijk, september 1989 geven met veel genoegen, ook mede namens weder zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwe lijk, dat plaats zal vinden op D.V. vrijdag 22 september 1989. Om 14.30 uur verschijnen wij voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis te Tholen. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur in het dorpshuis de Vossenkuil te Oud-Vossemeer. Viermeistraat 10, Sint-Maartensdijk Julianastraat 10, Poortvliet Ons toekomstig adres: Bernhardstraat 11, 4693 EH Poortvliet. Op 17 september 1989 zijn onze ouders 25 jaar getrouwd. Zij hopen dit te vieren op 22 september 1989. U bent welkom tijdens hun receptie van 20.00 tot 21.30 uur in het Holland Huis te Scherpenisse. Peter en Tonny Laban en Marian Johan Maria van Nassaustraat 22 4694 EB Scherpenisse 1949 1989 Op vrijdag 15 september is het 40 jaar geleden dat onze ouders en opa en oma in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen nog veel gezonde en gelukkige ja ren toe. Ina en Henk Monique en Karlijn Kora en Piet Chris en Marlize Heieen en Johan Evelien en Wout 4691 JG Tholen, september 1989 Burg. van Vrijberghestraat 36 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedan ken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus, die wij ter gelegenheid van ons 35-jarig en 60-jarig hu welijk mochten ontvangen. G Minheere M. Minheere J.S. Minheere-Berkheij G Minheere-de Weijze Oud-Vossemeer, september 1989 Kalisbuurt 102 Pr. W. Alexanderstraat 11 IN PLAATS VAN KAARTEN Voor de zeer vele blijken van belangstelling en medele ven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man PIETER VAN DER MAAS betuig ik mijn oprechte dank. In het bijzonder dr. Padt en het verplegend personeel. Wed. L.P. van der Maas- Heijboer 4693 BD Poortvliet, september 1989 Parallelweg 1 Voor uw belangstelling en medeleven bij haar opname in "Den Berg" en bij het overlijden van mijn geliefde dochter MARIA ADRIANA VOS dank ik u allen zeer hartelijk, maar in het bijzonder de fam. Geene. Mevr. A. Vos-v/d Hoek Tholen, september 1989 Regentessestraat 39 Rust nu maar uil, je hebt je strijd gestreden; je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden? En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan? Bedroefd maar dankbaar vaor alles wat hij voor ons betekende, geven wij u kennis, dat op 8 september 1989 van ons is heengegaan mijn lieve man, onze onvergete lijke vader, schoonvader en opa ARIE JAN BAAS 15 december 1922 8 september 1989 Een dynamisch leven kwam ten einde. Voor de vele jaren van zorg in het Delta Ziekenhuis te Poortugaal, gaat onze bijzondere dank en grote waar dering uit naar alle verpleegkundigen en artsen van De Brink 12-13 en de ziekenafdeling voor hun onafgebro ken inzet en liefdevolle verzorging. J.A.M. Baas-van der Leeden Arie Jan Baas Liza, Arie Jan en Arno Hans Baas Matty Baas-Poot Barbra en Peter Arnoud Baas Joke Baas-Blanken Pim Marco Baas Christine Baas-de Groot Elma Baas Henk Jansen 2935 AN Ouderkerk aan den IJssel, 13 september 1989 IJsseldijk West 4 Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie op 12 sep tember 1989 in stilte plaatsgevonden. Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, hebben wij tot onze diepe droefheid geheel onver wachts afscheid moeten nemen van mijn lieve man, on ze zorgzame vader, lieve opa en overgrootvader, de heer LEENDERT HEIJBOER echtgenoot van Johanna van den Boogaard op de leeftijd van ruim 77 jaar. Sint-Annaland: J. Heijboer-van den Boogaard A. Heijboer L. Heijboer-Jeroense M. Heijboer H. Heijboer-Quist klein- en achterkleinkinderen 4697 BD Sint-Annaland, 8 september 1989 Domineeshof 8 De begrafenis heeft woensdag 13 september plaatsge had om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint-Annaland. Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, is tot onze diepe droefheid onverwachts van ons heen gegaan, onze lieve opa en overgrootvader LEENDERT HEIJBOER echtgenoot van Johanna van den Boogaard op de leeftijd van ruim 77 jaar. Hanny en Karei Arjan, Mark en Nicole Wilma en Piet Dennis Lenny Simone en Jaap Sint-Annaland, 8 september 1989 Heden overleed plotseling onze geliefde broeder, zwa ger en oom LEEN HEIJBOER op de leeftijd van 77 jaar. Sint-Annaland: H. Ponse-Heijboer Purmerend: A.L. Heijboer M.M. Heijboer-Lindhout Oud-Vossemeer: J.M. Heijboer-Lindhout Sint-Annaland, 8 september 1989 Met leedwezen geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen ons zeer gewaardeerd lid en oud-presidente, tevens oud-presidente van de ring van vrouwenverenigingen Tholen en omstreken, mevrouw MAGRETHA MOERLAND-VAN VOSSEN op de leeftijd van 84 jaar en acht maanden. Dankbaar gedenken we het vele goede dat zij met lief de tot het laatst van haar leven voor de vereniging heeft gedaan. Gods genade sterke haar man, de kinderen en klein kinderen. Bestuur en leden van de vrouwenvereniging "Tryfosa" Sint-Annaland, 2 september 1989 Diep bedroefd, maar dankbaar dat hij zolang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis, dat voor ons geheel onverwachts, maar op Gods tijd de Heere uit ons midden heeft weggenomen, mijn innig geliefde en zorgzame man, onze onvergetelijke lieve vader, groot- en overgrootvader JAN ADRIAAN DEN ENGELSMAN In leven drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. echtgenoot van Martina de Wilde op de leeftijd van 92 jaar en 7 maanden. Sint-Annaland: M. den Engelsman-de Wilde J. den Engelsman K. den Engelsman-Cornelisse Jan en Ans Martin en Johan Heieen en Wim Ad en Niels M.C. den Engelsman A.D. den Engelsman den Haan Jan en Tannie Agnes en Thymen Theo en Elly Marieke en Mirjam 4697 ET Sint-Annaland, 7 september 1989 Molendijk 20 De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 sep tember om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint-Annaland vanuit de aula. Diep bedroefd, maar dankbaar dat hij zolang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis dat voor ons ge heel onverwachts maar op Gods tijd de Heere uit ons midden heeft weggenomen, onze geliefde oom JAN ADRIAAN DEN ENGELSMAN echtgenoot van Martina de Wilde op de leeftijd van 92 jaar en 7 maanden. St.-Annaland: S. Fase-de Wilde J. Kurvink-de Wilde J. Kurvink G. Wielaard-Duyzer G. Wielaard St.-Annaland, 7 september 1989 Het bestuur van de "School met de Bijbel" te Sint- Annaland geeft met leedwezen kennis dat op ruim 92-jarige leeftijd is overleden haar geacht oud bestuurslid en erelid, de heer J.A. DEN ENGELSMAN Vele jaren was hij aktief bij de school betrokken, o.a. als accuraat penningmeester. Namens het bestuur: M.C. den Engelsman, voorz. J.P. van Dijke, secretaris Sint-Annaland, 7 september 1989 Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te be danken voor de getoonde belangstelling in welke vorm dan ook, na het plotseling overlijden van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, oma en dochter MARIA CORNELIA POOT-VAN HAAFTEN willen wij u langs deze weg hiervoor dankzeggen. Het was ons tot steun en troost. M.A. Poot kinderen en kleinkinderen Mevr. van Haaften Poortvliet, september 1989 Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik hartelijk dankzeggen voor de blijken van belangstelling en mede leven, die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis "Lievensberg" te Bergen op Zoom en bij mijn thuis komst mocht ontvangen. M.K. de Wilde Tholen, september 1989 van Glymesstraat 4 Wij danken iedereen harte lijk voor alle felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij ontvingen bij de geboorte van onze zoon en broertje Chris, Bertje en Arjan Hectors Sint-Maartensdijk, september 1989 Markt 57 Mede namens onze kinderen zeggen wij u allen hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij bij ons 50-jarige hu welijk mochten ontvangen. NJ. Boogert I. Boogert-Vroegop St.-Annaland, september 1989 Hoender weg 81 Voor de vele blijken van be langstelling en medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst, zeg ik u allen ook namens mijn vrouw en kinderen, hartelijk dank. H. de Vos Stavenisse, september 1989 Bos 35 Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, de bezoeken, telefoontjes, kaarten, bloe men, geld en cadeaus die we mochten ontvangen bij de geboorte van ons dochtertje en zusje Giel en Marja v/d Est Michiel 4675 CD Sint-Philipsland, september 1989 Oostdijk 29 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele bloemen, kaar ten en andere attenties ter gelegenheid van ons 25-jarige huwelijk. L. van Wezel H. van Wezel-Boogaart Oud-Vossemeer, september 1989 Bakstraat 1 Tholen Zaterdag 23 september 13.00 uur GESLOTEN Ook namens mijn man en kinderen bedanken wij iede reen hartelijk voor de be langstelling, in welke vorm dan ook, tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. J.G Keur-van Vossen Stavenisse, september 1989 Pr. Beatrixstraat 29 leder die ons verrast heeft met een cadeau, bloemen of een kaart op ons 40-jarig huwelijksfeest, willen we hierbij hartelijk bedanken. S. Bezemer A. Bezemer-Bennis Stavenisse, september 1989 Wilhelminastraat 10 Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaar ten en cadeaus die wij bij de geboorte van ons dochtertje mochten ontvangen. Bas-Jan en Karina van Herk Sint-Philipsland, september 1989 Schoolstraat 52 SINDS 1839 Vierbannenstraat 1. 4306 BH Nieuwerkerk (Zld) Tel 01114-1798' LUXE GESCHENKEN OLIEVERSCHILDERIJEN REPRODUCTIE Kremerstraat 4 Tel. 01640-33068 BERGEN OP ZOOM 00K VOOR AL UW INLIJSTINGEN (binnen 15 km) Aanbiedingen geldig t/m 27-9*89 Botermarkt Tholen 01660-2470 Onderhoud Reparatie Kozijnen, trappen, deuren Enkele en dubbele be glazing Ook verhuur van alum, ladders tot 10 m. Woonhuis: Werkplaats: Raadhuisstraat 4 Patrijzenweg 73 4698 AK Oud-Vossemeer 4698 RC Oud-Vossemeer Tel.: (01667) 2130, fax: 2152 -nr» ftrft"?rp.b -ft -7ib SINT PHIUPSLANO ROLLUIKEN ZONWERING KUNSTSTOFFEN Veilingweg 11 - St. Annaland Tel. 01665 - 2904/2115 Kunststof plafonds Kunststof ramen Kunststof deuren Kunststof veranda's Kunststof schroten Rolluiken Roldeuren Sectionaldeuren Kanteldeuren Zonneschermen Markiezen Sereens Binnenzonwering snelle leveringstijden jarenlange ervaring waarborgt deskundig advies en kwaliteit Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursteenbedrijven. Verstrekt op verzoek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 3