GESLOTEN M. VAN TIENEN grafmonumenten J. VAN OOST AFWEZIG M.S. Dl AN A-S Bakkerij Feijtel wegens vakantie TIMMERMAN NATUURSTEEN B.U. ATTENTIE van 17 juli tot 7 augustus Uw dierenspeciaalzaak VERMIST: DIVERSE K0FFIEBR00DJES APPELFLAPPEN 1 en 1 Donderdag 13 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 3 Voetverzorgster breidt haar werkzaamhe den uit. Nu ook Siickbad-therapie in St. Annaland. Mevr. W.J. Aarnoudse Markt 21 Poortvliet R.H. PADT, arts is afwezig van 17 juli t/m 4 augustus. Waarneming: EENZAAMHEID Een bezoek aan de toeristendagen te Zierikzee? Een rondvaart over de Oosterschelde? Na een geslaagde start vorig jaar varen wij dit jaar op 18 juli, 25 juli en 8 augustus. Kosten volwassenen f 20,- Kinderen tot 12 jaar 11,- Reservering vooraf gewenst! verzorging van: grafmonumenten snelle leveringstijden jarenlange ervaring waarborgt deskundig advies en kwaliteit Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE TONGE Vanaf zaterdag 8 juli t/m zaterdag 22 juli is de winkel alleen 's morgens geopend van 9.00-13.00 uur i.v.m. onze vakantie. Bakstraat 11 Tholen 01660-3222 S.C. Stavenisse Uitslag braderie 32 blauw, 272 groen PAPEGAAI WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER Vrijdag en zaterdag 5 halen4 BETALEN 5 halen4 BETALEN Brood- en banketbakkerij Botermarkt 12, telefoon 2324, Tholen (6 Dankbaar en blij zijn (6 të wij met de geboorte van S >2 onze zoon Johannes Cornelis gs We noemen hem Joost I? Gerard en Anneke (6 Quist-de Bruin gj 14691 JC Tholen, 19 juli 1989 Maria van Vlaanderen->2 (6 straat 20 (6 Wij willen iedereen har- telijk bedanken voor de 5 'vele kaarten, bloemen, cadeaus en geld die we? J bij de geboorte van on-j 'ze zoon Nicky mochten ontvangen. Jan en Sylvia Walpot-Oosterboer Sint-Philipsland, juli 1989 Zypestraat 38 1964 1989 Op zondag 16 juli a.s. hopen onze geliefde ouders J.L. Niemantsverdriet en EJ. Niemantsverdriet-Bolier 25 jaar getrouwd te zijn. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen. Jan en Lia Arie en Nicole Marianne en Jan Gelegenheid om onze ouders te feliciteren op vrij dag 21 juli in café Tolrust te Poortvliet van 20.00 tot 21.00 uur. 4693 BT Poortvliet, juli 1989 Langestraat 34 Ps. 116: 7a ber. Nu ook Theo uit het ziekenhuis thuis mocht ko men, willen wij een ieder hartelijk bedanken, die met ons meeleefde tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis. Ook de vele gelukwensen en cadeaus bij de ge boorte van Theo hebben wij erg gewaardeerd. Mede namens onze kinderen, nogmaals hartelijk dank. Fam. H.C. den Haan St. Philipsland, juli 1989 Plataanstraat 2 Dankbetuiging Door de liefde en goedheid van God geschonken, (2 g> mocht ik voor de zoveelste maal weer uit het zie- <6 >2 kenhuis terug keren. >2 Hartelijk dank voor het grote medeleven, zowel in ?2 >2 het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Familie, bu- (6 ren, vrienden en kennissen, voor alles wat u mij ge- (6 M schonken hebt, ook hartelijk dank. Kerkeraad, dr. >2 De Groot, dr. Roermond, broeders en zusters uit (6 het Sint Franciscus ziekenhuis, ook dank aan mijn g> >2 kinderen. >2 2 Het heeft ons allen goed gedaan, wees daarvan ver- ?2 >2 zekerd. Wij zullen dit samen nooit vergeten. ?2 M. Reijngoudt-Bakker >2 ?6 St. Philipsland, juli 1989 r2 2 Achterstraat 44 >2 Voor al uw medeleven, in welke vorm dan ook, tij dens mijn verblijf in ziekenhuis "Lievensberg", het "Dijkzigt" ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, zeg ik u ook namens Lilian en Anton hartelijk dank. Langs deze weg wil ik ds. v. Herk, dr. Noteboom, H.H. doctoren en het verplegend personeel van bei de ziekenhuizen bedanken voor alle bijstand in deze voor mij zo moeilijke tijd. Een speciaal woord van dank voor fam. Dake- Boogert voor alle goede zorgen aan Lilian en mij besteed. Ook nu ik weer thuis ben, bent u van harte welkom, maar liever niet tussen 12.00 en 15.00 uur en niet na 21.00 uur. Dhr. A. Goedegebuure St. Annaland, juli 1989 F.M. Boogaardweg 11 Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, het afsluiten van mijn loopbaan als leraar tot een waar feest hebben ge maakt. Onvergetelijk. L. Paape Poortvliet, juli 1989 Het spreekwoord "De politie is je vriend" zal bij Loonbedrijf den Engelsman toch wel vaak herin nerd worden. Door de allertheid van de heren Waasdorp en van As, is ons bedrijf gespaard gebleven voor een totale brand en is de schade tot een minimum beperkt ge bleven. Onze oprechte dank hiervoor. Ook de brandweer, die binnen vijf minuten op ons bedrijf aanwezig was. Sint-Annaland, juli 1989 Wij zijn diep bedroefd om het heengaan van ons lief zoontje en broertje JOOST Je was slechts kort bij ons. Geboren op 5 juli 1989 Overleden op 7 juli 1989 Han, Maaike en Bart Fase v.d. Bosstraat 10 4697 GL St. Annaland, juli 1989 Dinsdag 4 juli overleed na een geduldig en moedig ge dragen lijden onze lieve nicht LUCY FASE-KLIPPEL echtgenote van Thijs Fase Haar moed en liefde die ze bleef geven aan haar gezin en haar ouders, die het toch al zo moeilijk hadden, zal voor ons allemaal een voorbeeld blijven. Hopende dat haar man, kinderen, ouders en verdere familie gesterkt worden in dit zware verlies. Lieve Lucy, rust in vrede. Poortvliet: C. van Dijke-Nyl M.E. Vroegop-van Dijke J.M. van Dijke A.D. van Dijke G.D. van Dijke-Polderman H. Giljam J. van Dijke-Lindhoud L.A. van Dijke E.A.W. van Dijke-van der Graaff Borssele: A.J. van den Houten-van Dijke M. van den Houten Neven en nichten Juli 1989 Oud-Vossemeer: Bergen op Zoom: Oud-Vossemeer: Goudswaard: Oud-Vossemeer: Rotterdam: Na een moedig gedragen lijden heeft de Heere op zijn tijd weggenomen onze nicht LUCY FASE-KLIPPEL De Heere sterke Thijs, Janneke en Piet in het dragen van dit zware verlies Oom Ewoud en tante Riet Ellie en Theo Marieke en Mirjam Dinno en Hedie Eduard en Marita Jeannet en Bert Marlies en René Sint-Annaland, juli 1989 Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn lieve vriendin LUCY FASE Conny Goedegebuure Jasper en Martijn Oud-Vossemeer, juli 1989 Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden is overleden onze lieve PIETER WILHELM STOUTJESDIJK 13 september 1918 t 6 juli 1989 Oud-Vossemeer: A. Stoutjesdijk-de Wilde Middelharnis: Rien Stoutjesdijk Wil Verheul Anna, Sophie, Elisabeth, Pieter Utrecht: Sanja Stoutjesdijk 4698 AE Oud-Vossemeer Voorstraat 5 De begrafenis heeft plaatsgehad op maandag 10 juli jl. op de algemene begraafplaats te Oud-Vossemeer. Op 6 juli is overleden onze neef en vriend PIET STOUTJESDIJK Sint-Maartensdijk: E.J. van Dijke J. Geuze-Priem 's Gravendeel: Karin en Kees Bevelander Juli 1989 „Mij" genaders U genoeg" Tot onze diepe droefheid heeft de Heere op Zijn tijd uit ons midden weggenomen, onze geliefde tante RACHEL JANSEN op de gezegende leeftijd van bijna 93 jaar Uit aller naam B. Deurloo Tholen, 8 juli 1989 Huize 'Ten Anker' Correspondentie-adres: B. Deurloo, Ter Vate 12, 4691 CN Tholen. De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 12 juli op de algemene begraafplaats te Tholen. Ten zeerste bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en de liefde die zij ons heeft toebedeeld, geven wij kennis dat na een langdurig moedig gedragen lij den de Heere uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve moeder en oma J.A. DE WITTE-DEN ENGELSMAN weduwe van A. de Witte op de leeftijd van 69 jaar en 8 maanden. Haaften (Gld.): C. Brals-de Witte C.J. Brals Marco en Rita Corné Coby Arnold Klaas-Jan St. Annaland: D. Otten-de Witte C. Otten Christian André Hoenderweg 21 4697 BE Sint-Annaland, 11 juli 1989 Geen bloemen De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 15 juli a.s. op de algemene begraafplaats te Sint- Annaland vanuit de aula aan de F.M. Boogaardweg 17. Aan hen die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen, wordt verzocht om 13.00 uur in bovenge noemde aula aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begra fenis in de aula. Na een liefdevolle verzorging in „De Schutse", heeft de Heere van onze zijde weggenomen, onze geliefde moe der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder CORNELIA VAN DER JAGT weduwe van Jacobus Westdorp op de leeftijd van 87 jaar. Middelburg: J.J. Westdorp M.P. Westdorp-van Keulen St. Annaland: M. Westdorp J.W. Westdorp-Dijkema P. Duijzer-Westdorp S.C. Duijzer Middelburg: A. Westdorp M. Westdorp-de Groot St. Annaland: H. Westdorp J.J. Westdorp-van Boven M. Scherpenisse-Westdorp W.M. Scherpenisse Poortvliet: C.M.I. Mol-van Nieuwkerk M. Mol Klein- en achterkleinkinderen St. Annaland, 10 juli 1989 Bejaardencentrum „De Schutse" F.M. Boogaardweg 10 Correspondentieadres: W. Scherpenisse, Domineeshof 9, 4697 BD St. An naland. De begrafenis heeft heden donderdag 13 juli plaats om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te St. Anna land, vanuit „De Schutse". Een ieder die de begrafenis wil bijwonen wordt uitge nodigd om 13.30 uur aanwezig te zijn.' Heden overleed onze lieve oma CORNELIA VAN DER JAGT weduwe van Jacobus Westdorp op de leeftijd van ruim 87 jaar. Middelburg: Lia Simon Hans en Yvonne Josephine, Ferdijnand Tholen: Koos en Helmya Mark, Anne St. Annaland: Jan en Elna Ingmar Kees en Maja Ellie en Ko Joalien Heieen en Ab Sandra, Mariska Corrie Hennie Middelburg: Connie en Leo Priscilla Alex en Caroline Tholen: Jack en Pierre St. Annaland: Peter en Jolanda Carla en Wim Arianne en Peter Corina en Dick Johan Sint-Annaland, 10 juli 1989 In verband met de overweldigende belangstelling tij dens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa de heer J.G BOS echtgenoot van mevr. E. Bos-Kegge is het ons niet mogelijk een ieder persoonlijk te be danken. Wees er van overtuigd, dat uw condoleance en uw aan wezigheid bij de begrafenis een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt. Wij mochten dit als bijzonder troostvol ervaren. Voor uw medeleven in welke vorm dit ook heeft mogen zijij mede namens onze familie, onze welgemeende dank. Mevr. E. Bos-Kegge 4691 BM Tholen, juli 1989 Regentessestraat 37 Voor uw belangstelling en medeleven aan ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder DIRKJE V.D. WERF-DE WILDE betuigen wij u onze oprechte dank. Fam. v.d. Werf Sint-Maartensdijk, juli 1989 Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze geliefde vader, groot- en overgrootvader ADRIAAN HAGE betuigen wij u onze oprechte dank. Familie Scherpenisse-Hage Sint-Maartensdijk, juli 1989 Voor de vele bewijzen van medeleven, zowel persoon lijk als schriftelijk, ons betoond na het overlijden van onze geliefde vader, broer, zwager en oom HENDRIK CORNELIS MAAN DE KOK betuigen wij U onze hartelijke dank. Het was ons tot troost en steun in deze droeve dagen. Fam. Maan de Kok Juli 1989 Graag wil ik u hierover informeren. Het Slickbad is een speciaal bad voor benen, en bestaat uit twee onafhankelijke kamers, welke ge vuld worden met water van 28 tot 30 graden celsius. In het water gaat 500 gram geconcentreerde slick (welke wordt gevonden bij Wilhelmshaven) en krui den waarin vele voor het lichaam heilzame stoffen te vinden zijn. Een luchtborrelsproeier zorgt voor een gelijkmatige lichte massage en bovendien wordt galvani- schestroom door het bad gevoerd. Het unieke van deze gelijkstroom is de gunstige eigenschap, de werkzame stoffen te splitsen en als ionen de huid binnen te loodsen. Dit, in medische en cosmeti sche wereld als iontoforése bekende fenomeen be looft bij het slickbad bijzonder veel, omdat zwavel en mineralen (die rijkelijk in het slick aanwezig zijn) een belangrijke rol spelen bij de regeneratie van de huid. Gelijkstroom werk spierontspannend, krampbevrij- dend en pijnstillend. Feitelijk zijn verschillende the rapieën in het benenbad verenigd zoals: a. Hydro- en balneotherapie - vloeistof, slick en temperatuur. b. Voetreflexzonemassage - borreling. c. Iontoforése - galvanischestroom. Als u meer wilt weten over het Slickbad, de heilza me werking en waarvoor het toegepast kan worden, kunt u kontakt met mij opnemen. Gedipl. Slickbadtherapeute Burg. Smithstraat 21, St.-Annaland Tel. 01665-2584 Langs deze weg wil ik iede reen bedanken, ook namens mijn vrouw, voor de vele blijken van belangstelling en de attenties tijdens en na mijn verblijf in het zie kenhuis. J. Keur Sint-Annaland, juli 1989 F.M. Boogaardweg 9 Mede namens onze kinderen en kleinkinderen zeggen wij u hartelijk dank voor de vele attenties, in welke vorm dan ook, die we bij ons 45-jarig huwelijk mochten ont vangen. P. Jansen en GP. Jansen-Quist 4691 EZ Tholen, juli 1989 Louisestraat 13 Hierbij wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, ie dereen hartelijk bedanken voor de vele attenties, in welke vorm dan ook, die ik mocht ontvangen bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. I. van Oost Sint-Annaland, juli 1989 Tienhoven 43 Langs deze weg willen wij iedereen die ons verraste op onze trouwdag met kaarten, bloemen, geld en cadeaus heel hartelijk bedanken. Edward-Jan en Anja van den Broek Wezep, juli 1989 Mede namens onze kinderen zeggen wij u hartelijk dank voor de vele attenties, in welke vorm dan ook, die we bij ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. Iz. Dorst w. Dorst-Priem Stavenisse, juli 1989 Bos 23 Langs deze weg wil ik iede reen bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuis komst. Ook namens mijn man en kinderen hartelijk dank. Nellie v.d. Reest- v. Koeveringe St. Annaland, juli 1989 Burg. Baasstr. 14 Heel hartelijk bedankt, ook namens mijn man en kinde ren, voor de zeer vele kaar ten, de zee van bloemen, het vele fruit en andere atten ties, die ik van u mocht ont vangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Nogmaals har telijk dank. Trui Stoutjesdijk- Koopman 4695 EE Sint-Maartensdijk, juli 1989 Bloemenlaan 7 Hiermee willen we iedereen bedanken voor de attenties naar aanleiding van ons hu welijk. Ben en Nel van den Hoorn St. Philipsland, juli 1989 Emmastraat 10 Mevr. GJ. Franke-Tichem bedankt iedereen hartelijk voor alle felicitaties en at tenties haar bewezen bij haar 90e verjaardag. St. Maartensdijk, juli 1989 Kamer 22, „Maartenshof" Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele ca- deau's, bloemen, kaarten en geld, die wij bij de geboorte van ons zoontje Richard en tijdens het verblijf in het St. Fransiscus ziekenhuis te Roosendaal mochten ont vangen. Erik en Diane van Duuren 4675 CT St.-Philipsland, juli 1989 Volkerakstraat I Uw bezoekjes, kaarten, fruit, bloemen en de belang stelling, in welke vorm dan ook, tijdens en na mijn ver blijf in ziekenhuis Lievens berg, hebben mij goed gedaan. Mede namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank hiervoor. J.I. Hage Stavenisse, Keetenweg 8 juli 1989 Voor de vele cadeaus, bloe men en kaarten die wij bij ons 40-jarig huwelijk moch ten ontvangen, zeggen wij u allen ook namens onze kin deren hartelijk dank. Joh. Dorst HG Dorst-Geluk Stavenisse, juli 1989 Wilhelminastraat 37 A.W.A. de Looze, arts te Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400. Spreekuur te Poortvliet voor dringende gevallen om 13.00 uur. Zo maar ergens hadden we een ontmoeting. Ze was we duwe, en sprak over haar eenzaam zijn. "Hebt u familie," vroeg ze, "in de plaats waar ik woon? Komt u daar wel eens?" "Nou ja," zeiden we, "misschien eenmaal in het jaar." "Och, brengt u mij dan ook eens een bezoekje," zei ze, "al is het maar tien minuten..." Wat een eenzaamheid spreekt uit die woorden. En wat zijn er vele die zich zo alleen voelen. Ouder worden maakt eenzaam. Vrienden vallen rondom ons weg, en het jonge geslacht vergeet zo licht de ouderen te bezoeken; en bo vendien staan ze toch weer anders in het leven, en begrij pen van de ouderen soms zo weinig. Wat is er veel eenzaamheid; een jonge vrouw en moeder wordt door de Heere Thuis gehaald. Het is groot, dat ze nu voor altijd bij de Heere Jezus mag zijn. Toch zullen haar man en kinderen dikwijls eenzaamheid kennen. Er is iemand die eenzaamheid het beste kan begrijpen en aan voelen kan, omdat Hij het Zelf zo meegemaakt heeft. Nie mand is ooit zo alleen geweest als Hij: de Heere Jezus toen Hij op aarde was. In de psalmen kunnen we veel van de gedachten lezen die Christus op aarde had; en daar klaagt Hij dikwijls over Zijn eenzaamheid. B.v. psalm 22:21. En het begin van die psalm gaat over Zijn verlaten zijn, zelfs door God in de drie uren van duisternis op het kruis, toen Hij voor onze zonden leed. En in Johannes 16:32 zegt Hij dat allen Hem zullen verlaten! Maar, voegt Hij er dan aan toe: "Ik ben niet alleen, want de Vader is met Mi)." Zie, dat is wat elke eenzame mag kennen: de bijbel openslaan, en een ontmoeting hebben met Hem, die hier de grote Onbegrepene was. Maar die stierf om ons geluk kig te kunnen maken, ons vrede en rust te kunnen geven. Hij wil ons ook maken tot kinderen van Zijn Vader, de lief devolle Vader. "Als ik maar weet, dat hier mijn weg... mij nader tot U leidt..." J. Koelewijn, Tuinstraat 45 4697 BP Sint-Annaland, Tel. 01665-2471 Vertrek St. Annaland ca. 09.00 uur. Aankomst Zierikzee ca. 10.45 uur Vertrek Zierikzee ca. 14.00 uur. Aankomst St. Annaland ca. 16.00 uur ±3 uur de tijd om in Zierikzee rond te kijken Ring 82, St. Annaland Tel. 01665-2783, b.g.g. 06-52114766 Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursteenbedrijven. Verstrekt op verzoek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat. SINDS 1839 Vierbannenstraat 1. 4306 BH Nieuwerkerk (Zld) Tel. 01114-1798* Nog af te halen prijzen enveloppenstand Schoolstraat 16, Stavenisse in Tholen kleine grijze roodstaart Int. E.C. de Goflau Dalemsestraat 15 Tel. 01660-4058 Jan de Heer Ina Hartog ?2 hebben het genoegen u, mede namens wederzijdse (6 (6 ouders kennis te geven van hun voorgenomen hu- S të welijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op S D.V. 21 juli 1989 om 14.00 uur in het gemeentehuis (6 (6 te Sint-Maartensdijk. (2 De kerkelijke bevestiging van ons huwelijk vindt (2 S plaats om 14.45 uur in de Maartenskerk van de Hervormde Gemeente te Sint-Maartensdijk. (6 (4 Deze dienst staat onder leiding van de weieerwaar- )2 >2 de heer Ds. J.G. van Loon. ?2 U bent van harte welkom op onze receptie van 9 20.00 tot 21.30 uur in Hotel-Restaurant "De Gou- (6 «s den Leeuw" te Scherpenisse. 30 Juni 1989. >2 Tholen, Simon Lindhoutstraat 7 >2 (6 Sint-Maartensdijk, Achter 't Bos 8 (6 v> Ons adres wordt: 8 Koningin Julianastraat 67, 4691 GM Tholen 8 8 Op 14 juli hopen onze ouders S f Dhr. J.C. v.d. Velde Mevr. J. v.d. Velde-Minheere (6 hun 40-jarige bruilof te vieren. We hopen dat ze (4 8 nog vele jaren samen mogen doorbrengen. 8 Hun kinderen 8 en kleinkinderen (6 Tholen, juli 1989

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 3