PLAATSELIJK NIEUWS GESLOTEN GESLOTEN DE ALCOHOL CONTROLE IS HIER VERANDERD Duitse krant op Schouwen De grote, stille heide PLAATSELIJK NIEUWS «„.PLAATSELIJK NIEUWS"™ DE EENDRACHTBODE Donderdag 13 juli 1989 THOLEN DEURLOO EN ZOON Weer volop ZEEUWSE MOSSELEN Emmertje HOLLANDSE NIEUWE Ruit ingegooid Zonder rijbewijs en niet verzekerd Hond bijt man Moeder lost diefstal op Fiets dubbel gevouwen Thoolse vlag gestolen Nieuwe bezorger Dalempolder Stadswandeling weer begonnen Zomermarkt nieuw leven ingeblazen Praktijk en apotheek dokter Kale van 24/7 t/m 11/8 Circus Holiday in de stad Dia's over het eiland Slagerij J.A. Geilings is van 17 juli t/m 5 aug. wegens vakantie Rommelmarkt en viswedstrijd bij Ten Anker op 12 augustus Bestrating Hertenkamp OUD- VOSSEMEER Buren blussen brandje Diefstal 27 MC bakje Collecte Herprofilering SINT-ANNALAND Auto bekrast Geluidsoverlast Delta-week Auto's zwaar beschadigd STAVENISSE Pr. Beatrix de beste Vers iflees, lekker mals en mager, koont u bii uw slaaer koopt u bij uw slager J. GEILINGS, THOLEN J. AARTS, STAVENISSE F. GRAAUWMANS, OUD-VOSSEMEER C. SLAGER, SINT-ANNALAND Inbraak woning Buurtweg SINT MAARTENSDIJK Smalstads Mannenkoor op de radio Damesfiets gestolen J.H.E. Janssen is AFWEZIG van 17 juli t/m 6 augustus Autoschadebedrijf SCHERPENISSE Zwaar gewond na alcoholgebruik BETAALBARE HAARMODE IViPUUDN /HIIIEaYNDAV Opgevoerde brommer KMBO Tholen Diversen Iedere automobilist kan nu onverwacht worden gecontroleerd en moet altijd blazen. Collecte POORTVLIET Biljarters met vakantie SINT- PHILIPSLAND Epilepsie-bestrijding Diefstal meubels bekend 300 gulden ontvreemd Ongeval Krammersluizen THOLEN STAVENISSE POORTVLIET SINT-ANNALAND SINT PHILIPSLAND OUD-VOSSEMEER SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER SINT PHIUPSLAND STAVENISSE SCHERPENISSE JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHE >SE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VO OUD VOSSEMEER NAJACOBAPOLDER E SINT PHILIPSLAND Mossel- en Zeevishandel Contr' Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-3257 20 stuks17,50 OUDVOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE boeket. De terrasjes van de horeca-gelegenheden deden tij dens het warme weer prima zaken en de jongste kinderen werden op de kiosk ten aanschouwe van het winkelende publiek door 2 dames met de schminckdoos omgetoverd tot piraten en zonnestraaltjes. Vorig jaar had T.S.A een pop penkast, nu werden de kinderen op een andere manier beziggehou den. Ook was men er weer in geslaagd in de sfeervolle ruimte van de gasthuiskapel een leuke tentoonstelling op te bouwen van werkstukken van creatieve stads genoten. T.S.A. had 's middags de vrijwillige medewerking van de muziekgroep van leerlingen van mevr. J. Zwaan-van Duivendijk. Het publiek kon op de binnen plaats van de historische Gast huiskapel onverwacht genieten van een uitstekend muzikaal op treden van zo'n 28 leerlingen, waarbij een aantal 'oud' genoemd konden worden. Deze laatste mu zikanten "The King Corns' zorg den met hun accordeonspel voor een Frans sfeertje op de bijzonder warme binnenplaats. Het pu bliek, dat inmiddels enkele para sols tot z'n beschikking had ge kregen, bleef luisteren en pas rond half zes stopten de muzikan ten ermee. De solisten achter de piano, aan het orgel- (deze beide instrumen ten had men dankzij de medewer king van muziekhandel Verspuy ter beschikking), op dwarsfluit en blokfluit zorgden met het geko zen repertoire voor een geweldig leuke aankleding. De zomermarkt werd 's avonds afgesloten met een muzikaal optreden van drumband en harmonie van Concordia. Zij waren ook 's middags al in de weer, maar toen met eeti oliebol- lenkraam, ten bate van het uni formenfonds. De opbrengst was naar tevredenheid en volgens de organisatie ook voor herhaling vatbaar. Advertentie I.M. In het gebouw van de K.M.B.O. aan de Molenvlietsedijk werd een ruit ingegooid. Wegens vakanties is het gebouw niet in gebruik. De daders zijn niet bekend. De heer R.B. werd vorige week be keurd omdat hij zonder rijbewijs reed. De auto was ook niet verze kerd, noch APK gekeurd. De auto werd door de politie inbeslag ge nomen. R.B. was overigens niet de eigenaar van de wagen.Die be hoorde toe aan zijn broer. De heer C.A. uit Bergen op Zoom werd vorige week door een hond gebeten terwijl hij over de Markt in Tholen fietste. Hij liep daarbij een blauwe plek en een kapotte sok op. De eigenaresse kreeg proces-verbaal en zal de schade moeten vergoeden. De hond was niet aangelijnd. Mevrouw D. die met haar dochter aan het winkelen was, werd door anderen opmerkzaam gemaakt van het feit dat er door twee jon gens uit de tas van haar dochter iets was weggenomen. Mevrouw D. sprak de twee verdachten L.B. en E.H. daar op aan. De jongens gaven de portemonnee met 200 gulden erin terug. Vrijdagavond probeerde J.A.K. uit Tholen een fiets die hij zelf had vernield en dubbelgevouwen, door de ruit van een horecazaak aan de Hoogstraat te gooien na dat hij uit de zaak was gezet we gens ongewenst gedrag. De fiets was eigendom van M.J.A. uit Tholen. K. vernielde tevens de fiets van de heer M.G. van A. uit Tholen. Verdachte kreeg proces verbaal en zal de schade moeten vergoeden. Bij het zwembad De Spetter aan de Zoekweg werd de Thoolse vlag ontvreemd. Onbekenden verniel den ook het verwijzingsbord naar het tennisterrein. Voor de wijk Dalempolder is er vanaf donderdag 20 juli een nieu we bezorger: de familie Harden- bol uit de Mossellaan 43 neemt het werk over van de familie Smeets. Dhr. H.J.J. Elenbaas is zaterdag avond weer voor het eerst met de stadswandeling begonnen. In te genstelling tot vorig jaar gaat de wandeling nu vanaf de hoek van de Markt-Molenvlietsestraat (bij de Grote Kerk). Deze monumen tale kerk, de Gasthuiskapel en het stadhuis komen allemaal aan bod tijdens de interessante uitleg door de VVV-gids. De kaarten voor deelname dienen vooraf te wor den gekocht bij de VVV-post de Ghulden Roos van de familie van der Heyden in de Kerkstraat. Voor de eerste wandeling waren nog niet zoveel belangstellenden, maar zeker is dat tijdens de va kantieperiode menig toerist en be woner van het eiland Tholen de stadswandeling zal meelopen. Verder bestaat de gelegenheid voor groepen om een wandeling onder leiding van een VVV-gids op afspraak te maken. Daarvoor dient men zich met de VVV in verbinding te stellen. De wande lingen duren de hele maand juli en augustus, elke zaterdagavond om zeven uur. De Ondernemersvereniging kijkt met grote tevredenheid terug op de zomermarkt van 5 juli. Ging het enkele jaren geleden niet zo best meer met deze activiteit, nu is men met de samenwerking met de werkgroep Tholen Stad Actief (T.S.A.). Ook het prachtige weer is debet aan het prima resultaat. Het publiek en dat waren niet al leen inwoners, maar ook veel toe risten, kochten en proefden van alle waar die tijdens deze markt voor handen was. Dat varieerde van kaas tot jurk, van drankje tot Waarneming voor spoedgevallen dokter Mellema, telefoon 2377. Advertentie I.M. Het bekende circus Holiday geeft dinsdag twee voorstellingen op het evenemententerrein (de voor malige Oesterputten). Als topat tractie zal stuntman Virgilio Dantes zich met een James Bond- kanon door de circustent laten schieten. Tevens kan men genieten van bloedstollende acts met elf Javaanse panters, zebra's, drom- medarissen, kamelen, bisons en lama's. De clowns zorgen voor de komische onderbrekingen en het equilibristen duo Nicolae Trinca zullen wonderbaarlijke staaltjes van lichaamsbeheersing en kracht laten zien. De shows beginnen om 16.00 en 20.00 uur. Stadgenoot Bernard van Oost heeft woensdag in de zaal van Hof van Holland een dia-serie vertoond over het eiland Tholen. De bezoekers kregen vele schitte rende plaatjes te zien, die dhr. Van Oost zelf gemaakt had. Momenteel is er in de hal van het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk ook een expositie ingericht met enkele werkstukken van deze Tholenaar. Vossemeersepoort 13 Tel. 01660-2304 Advertentie I.M. Bejaardencomplex Ten Anker krijgt nieuwbouw, dat is inmid dels wijd en zijd bekend. Maar aan deze nieuwbouw gaat sloop vooraf. Dat betekent dat men door de sloopwerkzaamheden ruimte tekort heeft om overtollige goederen op te slaan. En verder wil het zeggen dat de vijver achter het complex gedempt moet worden. Directeur A.A.M. van Loon vindt dat hij in dit geval van de nood een deugd moet maken en wil daarom een speciale rommel markt organiseren om de spullen die teveel zijn, te verkopen. Dat betekent opruiming van meubelt jes, serviesgoed, e.d. Jongeren die binnenkort op kamers gaan, moe ten zeker een kijkje komen nemen op de rommelmarkt die zaterdag 12 augustus gehouden zal worden in de grote zaal van het tehuis. De rommelmarkt duurt van 10.00 tot 15.00 uur. En wat de vijver betreft- daarin zit nogal wat vis. Besloten is nu om voor de jeugd tot 15 jaar een viswedstrijd uit te schrijven. Er mag uitsluitend per hengel wor den gevist en de voorwaarde is dat de gevangen vis na afloop wordt uitgezet in de nabijgelegen Vest. De wedstrijd begint om 10.00 uur en de prijzen worden om 15.00 uur uitgereikt. De opbrengst van deze 12e augustus is bestemd voor de bewoners. Van het geld kan men bijvoorbeeld in september een reisje maken. Aannemingsbedrijf Gebr. Moer land B.V. uit Sint-Annaland mag voor 20.145,de definitieve bestrating aanleggen bij de wo ningen Hertenkamp 21 en 23. Dubbel en Zoon B.V. uit Lage Zwaluwe gaan binnenkort de sta len damwanden in de haven con serveren. Hiermee is een bedrag gemoeid van 58,per m2. Fafnilie van der L. uit de Weel- hoekstraat ontdekte vorige week een brandje in het schuurtje van de buurvrouw W.M.J.K. Met ver eende krachten werd het vuur ge blust. De brand is vermoedelijk ontstaan door broei. Het blussen veroorzaakte verder geen schade. De heer Van D. deed aangifte van diefstal uit zijn truck van een 27 MC bakje, merk Satcom. De truck stond geparkeerd in de Weelhoekstraat op vrijdag en za terdag. De dader verschafte zich toegang door een ruitje kapot te slaan. De collecte voor de epilepsie- bestrijding heeft in Oud- Vossemeer f 918,10 opgebracht. Het bedrijf Hollandse Wegen bouw Zanen Zeeland uit Goes gaat voor 231.786,— grond-, bestratings-, en asfalteringswerk- zaamheden uitvoeren om de weg Poortvliet - Oud-Vossemeer te herprofileren en te verbeteren. De heer M.N.J. uit Sint-Annaland deed aangifte bij de politie wegens het schade toebrengen aan zijn personenauto. Deze stond don derdag tussen 19.00 en 23.30 uur in de Koningin Julianastraat te Tholen geparkeerd. Onbekenden bekrasten de rechterzijkant van de auto over de gehele lengte met een scherp voorwerp. Bij de politie kwamen vorige week tijdens de afsluiting van de Delta- zeilweek in de jachthaven een aan tal klachten binnen over geluidso verlast. Deze hadden betrekking op de muziek uit de feesttent op het haventerrein. Door de aanlan- dige wind werd het geluid in de richting van het dorp gedreven. De watersportvereniging Sint- Annaland had vergunning van de gemeente Tholen gekregen om tot 1 uur 's nachts muziek te draaien. Op dat uur werd de muziek gestaakt. Zondag vond er op de kruising Veilingweg-Stoofweg een aanrij ding plaats tussen twee perso nenauto's, bestuurd door J.J.M. van T.uit Bergen op Zoom en A.J.V. uit Sint-Annaland. Van T., die over de Stoofweg reed en de kruising met de Veilingweg nader de, gaf geen voorrang aan V. Bij de aanrijding die daarop volgde, raakten de auto's zwaar bescha digd. De bestuurders liepen geen letsel op. Schietvereniging Pr. Irene kwam bij de jaarlijkse kringwedstrijden, die onlangs in ons dorp gehouden werden, als beste uit de bus. De schutters behaalden 554 punten. Tweede werd Scherpenisse met 551 punten, 3. Poortvliet 549 p., 4. Sint-Annaland 547 p., 5. Tholen 367 p. (niet af geschoten).Met dit resultaat prolongeerde de schut ters uit Stavenisse de prestatie van 1985 en 1988. De wisselbeker kon men dus nu definitief in de prij- zenkast bijzetten. Uitslagen personeel klasse A: 1. R. Priem (St.) 142 p., 2. A. Potap- pel (Sch.) 141 p., 3. A. Knuist (St.) 140 p., 4. J. v.d. Klooster (St.A.) 138 p., 5. J. v.d. Slikke (St.A.). Klasse B: 1. J. van Tiggele (Pvl.) f Crfl flCrf ff/u/j Crff fi jag, vrijdag en zaterdag 13, 14 en 15 juli Kfin /irom I Donderdag, vrijdag en VARKENSFILET KIPFILET DRUMSTICK gemarineerd of naturel ACHTERHAM PALINGWORST TONG SELLERYSALADE 500 gram. 500 gram., 500 gram., 150 gram.. 100 gram.. 100 gram. 150 gram.. 8,25 7,75 3,95 2,70 1,20 2,25 1,95 Maandag en dinsdag 17 en 18 juli VLEES MET RANDJE 1 kilo13,00 VET SPEK 1 kilo5,50 ZAKJE SPEKJES 200 gram0,75 KIPKAASBURGERS 5 halen. 4 BETALEN Woensdag 19 juli GEHAKT MET GRATIS KRUIDEN 1 kilo10,00 VARKENSLEVER 500 gram1,95 Dit alles bij uw Thoolse slagers Slagerij Geilings wegens vakantie gesloten van 17 juli t/m 5 augustus. Advertentie I.M. 140 p., 2. A. Goudzwaard (Pvl.) 137 p., 3. R. de Groen (Pvl.) 137 p., 4. Van Reijen (Th.) 136 p., 5. G. Vos (Stv.) 135 p., Klasse C: 1. B. de Ruiter (Stav.) 137 p., 2. J. Menheere (Sch.) 136 p., 3. J. Ridderhof (St.A.) 133 p., 4. N. de Jonge (Pvl.) 131 p., 5. J. Keur (St.A.) 130 p. Klasse D: 1. Suijkerbuijk (Th.) 103 p. Zaterdag werd tussen 16.00 en 17.30 uur een inbraak gepleegd in de woning van H. Heijboer aan de Buurtweg. Daarbij werd een por temonnee ontvreemd met 850 gulden. Het Smalstads Mannenkoor is morgenavond tussen zeven en acht te beluisteren op de radio in het A.V.R.O.-programma 'Hobby Vitaminen' (radio 2). Dit pro gramma wordt live uitgezonden vanaf het schip 'Stad Zierikzee', dat afgemeerd ligt in Vlissingen. Vorige week verzorgde het koor een optreden in het verzorgingste huis Leemgaarde te Oost-Voorne. Wegens vakantie van de afnemer wordt er in juli geen oud papier opgehaald door muziekvereniging Euterpe. Advertentie I.M. J.J.S. deed bij de politie aangifte van de diefstal van een dames fiets. Deze stond bij het gebouw van de Thoolse scholengemeen schap. De fiets was afgesloten. Dokter De apotheek blijft geopend. Waarneming in dringende gevallen door dokter J.M. van der Bel. Advertentie I.M. Autoschadebedrijf Jack Lagrand uit Rotterdam heeft zich met 6 personeelsleden in het bedrijfsver zamelgebouw gevestigd. De on derneming is gespecialiseerd in het spuiten van vrachtwagens en - cabines. Daarvoor is een aantal spuitcabines gemonteerd. Volgens b en w was voor deze ves tiging doorslaggevend, dat de transportfunctie van zuidwest Ne derland steeds belangrijker wordt. Met het oog daarop bestond be hoefte om voor een plaats te kie zen die op korte afstand van de klanten ligt. Lagrand verwacht op korte ter mijn tot verdere uitbreiding te kunnen overgaan. Een deel van de 6 personeelsleden komt van Tholen. In de nacht van zaterdag op zon dag deed zich op de provinciale weg tussen Poortvliet en Scherpe nisse een eenzijdig ongeval voor. De heer D.M. uit Scherpenisse was met zijn auto, rijdend in de richting Scherpenisse, in een bocht van de linkerweghelft in de berm geraakt waarna de auto in een sloot terechtkwam. Daarbij raakte de auto een boom. M. werd met verwondingen naast zijn auto aangetroffen. Met rug-, nek-, en hoofdletsel is de bestuurder per ambulance naar ziekenhuis Lie- vensberg vervoerd.De politie is er vrijwel zeker van dat het ongeval is veroorzaakt door alcoholge bruik. Het slachtoffer kon wegens zijn verwondingen evenwel geen blaastest of bloedproef afgeno men worden. Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. In de Lageweg bij Poortvliet werd ESLAAGD DUS GEFELICITEERD Van scholen/opleidingen buiten de regio krijgen wij niet altijd de geslaagden door. Heeft u uw naam nog niet in deze rubriek aangetroffen, schroomt u niet dat door te geven aan de redactie: tel. 01665-2752 of schriftelijk Een- drachtbode, dè Thoolse Courant, Postbus 5, 4697 ZG Sint- Annaland. Voor het Kort Middelbaar Be roeps Onderwijs(KMBO) slaag den in de dependance Tholen van het KMBO uit Wouw de volgende leerlingen voor het diploma de tailhandel: Patricia Baay, Angela Broos, Jo- linda van Dijke, Ilse Groffen, Cynthia Hage, Sandra Heijboer Sandra Jacobs, Miranda Karre- mans, Meerranda Kolen, Sandra v.d. Krogt, Lianne Ponse, Corrine Wielaard en Miranda Zeeman. Jos van Riet uit St. Maartensdijk is aan de Rijks Middelbare Agra rische School te Goes geslaagd voor de deeltijd MAS voor vol wassenen. Anja Quist-van Zetten uit St. Maartensdijk is te Utrecht geslaagd voor het ondernemersdi ploma parfumerie. V.H. uit Scherpenisse door de po litie bekeurd omdat hij op een op gevoerde brommer reed. De collecte voor de epilepsie- bestrijding heeft 801,20 opge bracht. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Elke derde maandag van de maand, dus nu 17 juli, haalt voet balvereniging SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. K. Zwagemaker was in de compe titie de beste biljarter van Tolrust. Hij scoorde 276.66 punten van te behalen 290 punten. Door dit re sultaat krijgt hij definitief de wis selbeker in zijn bezit.2. A. Burgers 269.18, 3. G. de Jonge 268.76, 4. K. Bolier 265.77, 5. J.K. Elenbaas 261.03, 6. A. Hage 259.47, 7. J. Uyl 258.91, 8. J. Elenbaas 257.80, 9. H. Anthonisse 248.29, 10. L. Bijl 244.61, 11. A. Schot 243.83, 12. D. Sakko 243.83, 13. T. Hage 232,07, 14. R. Geuze 221.39, 15. K. Lisseveld 214,63, 16. Lab. Hage 146.00 (laatstgenoemde speelde alleen de tweede helft van de com petitie). De kortste partij (7 beurten) en het beste gemiddelde (5.28) werd in één partij behaald door L. Bijl. De meeste poedels (510) waren van R. Geuze. K. Zwagemaker be haalde met 27 de hoogste serie. Half augustus gaat de nieuwe competitie van Tolrust van start. De collecte voor de epilepsie- bestrijding heeft 1.269,95 opge- predikbeurten Zondag 16 juli THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (bev. ambtsd.) en 18.30 u. ds. Verheul HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Hoeksta, Hoogerheide GEREF. KERK 10 u. ds. De Roo, Zwijndrecht 17 u. ds. Kerssies, Ulvenhout CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. en zo 10.45 u. H. Mis bracht. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Op aanwijzingen van buurtbewo ners is de politie erin geslaagd de heer E.R.D. uit Scherpenisse aan te houden die ervan verdacht werd op 17 juni uit de tuin bij de fami lie V. in Sint-Philipsland 4 tuinstoelen te hebben ontvreemd. D. werd door de politie aangehou den. Hij bekende. De dader heeft de meubels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. D. was tij dens de diefstal vervoerd door de heer M.B uit Antwerpen. Ook hij is aangehouden. M.v.O. uit Sint-Philipsland deed aangifte van de diefstal van 300 gulden. Dit was uit zijn woning gestolen. De dader had zich toe gang weten te verschaffen via een openstaand raampje. Vorige week raakte een 3-jarig meisje gewond na een val op het motorschip van haar ouders dat bij de Krammersluizen lag. Het dochterje van schipper P.G.D. uit Donuai in Frankrijk viel door een luik en kwam op de 3 meter lager gelegen vloer van de machineka mer terecht. Het meisje liep een verwonding aan het hoofd op en werd per ambulance naar het zie kenhuis in Zierikzee vervoerd. Twee meisjes in klederdracht deelden de eerste exemplaren uit van een Duitstalige recreatiekrant op Schouwen-Duiveland. De Zierikzeesche Nieuwsbode, dé krant van Schouwen-Duiveland, is donderdag met een Duitstalige krant voor de recreant uitgeko men. In slot Moermond te Renes- se werd het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Westerschouwen, mevr. J.L. Niemantsverdriet-Leenheer. Twee in klederdracht gestoken 'bezor gers' deelden de eerste Duitstalige recreatiekranten uit. Ook alle VVV-kantoren op Schouwen- Duiveland en Goeree-Overflakkee werden van exemplaren voorzien. De totale oplage is 40.000 stuks. De krant is een Duitse versie van de inmiddels 55 jaar verschijnen de gele Badkrant. De stichting Promotie Schouwen-Duiveland ondersteunde dit nieuwe initiatief voor het toeristisch bedrijfsleven met een speciale bus. Hoewel dit jaar nog éénmalig, is het de be doeling dat de Duitstalige versie van de Badkrant volgend jaar een uitgebreider vervolg krijgt. Een stille plek in 't heideveld. -Dat heb ik u al eer verteld- Een plek waar ik dikwijls kom, ondanks mijn hoge ouderdom. De stilte die ik daar ontmoet, doet aan mijn innerlijk zo goed. Daar kan ik uren stille staan, en mijn gedachten laten gaan. Ik ben daar meestal heel alleen, met niets dan stilte om mij heen. Een nietig mens in Gods natuur, die dankbaar leeft van uur tot uur. 'k Zie in de ochtend zonneschijn, hoe rusteloos de mieren zijn. 'k Zie spinrag aan een heideplant, vol schittering als diamant. En dan komt plots een leeuwerik, die niet de stilte zoekt als ik. Maar zingende steeds hoger gaat, waar hij zijn trillers horen laat. Daar, op de grote, stille hei, voel ik mij dankbaar en zo blij. In alle rust raad ik u aan, om ook eens naar die plek te gaan. P.M. van Eekelen OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Kooien, Ijsselstein 18.30 u. ds. Oberink, Beerzerveld GEREF. KERK 10 u. Kand. Zonneveld, Geertrui- denberg 15 u. ds. Schneider, Raamsdonk CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 18.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Herk 18 u. ds. Born GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Born 18 u. ds. Van Herk OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. dhr. Klok, Harskamp SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. dhr. Schot, Middelburg 19 u. ds. Blonet, Rotterdam OUD GEREF. GEM. vr. 21/7 19.30 dhr. Klok, Harskamp 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst do. 13/7 19.30 u. ds. Kamp, Grafhorst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. dhr. Groen, Som- melsdijk GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. kand. Van Beelen GEREF. KERK 10 u. ds. Blonet, Rotterdam 14.30 u. ds. Moolenaar, Ul venhout GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 19/7 19.30 u. ds. Bac, Bode graven SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Vreeswijk, Slikkerveer 17 u. ds. Exalto, Benthuizen GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. 15 u. ds. Kerssies. Breda weekenddiensten Zaterdag 15 en zondag 16 juli Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr.Padt): Dr. De Looze, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400 St.-Maartensdijk, St.- Annaland, Stavenisse en Scherpe nisse (Dr. vd. Bel): Dr. Noteboom, Sint-Annaland, tel. 01665-2400 St.-Philipsland en Nw.-Vossemeer: Dr. De Groot, Nw.-Vossemeer, tel. 01676-2545 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Vos, Tholen, tel. 01660-2699 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatieadvieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet- sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 PATIËNTEN VER. Vertrouwenstelefoon NPV 01660-3727, b.g.g. 01663-2605 CONSULT. ALG EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens speekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 START Uitzendbureau START, ma. 9-12 u., arbeidsbur. Tholen STORINGEN ENERGIE Tel.01180-38888 HOOGWATERSTANDEN Donderdag 13 t/m vrijdag 21 juli donderdag 13 11.42 vrijdag 14 0.07 - 12.47 zaterdag 15 1.22 - 13.52 zondag 16 2.27 - 14.53 maandag 17 3.22 - 15.42 dinsdag 18 4.13 - 16.27 woensdag 19 4.52 - 17.13 donderdag 20 5.37 - 17.52 vrijdag 21 6.17 - 18.37 di 18/7 VM 19.39 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getijverwachtingen 01184-15600.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 2