Zaterdag wielerronde in Sint-Maartensdijk Zwakke bezetting en weinig publiek in matte wielerronde van Poortvliet Eendrachttoernooi noopt Eegedima tot uitbreiding Drie weken in de cel Boete van 250 gulden voor teveel alcohol KNECHT Twee banen erbij en meer verlichting Bijen aan de start St. Philipsland op VARA-radio Nap Hage (2e) hoopt op zege in Sint-Maartensdijk en Tholen Internationaal bezoek voor aardappelen Donderdag 13 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 15 Ruim 40 amateurs minder dan vorig jaar Zaterdag wordt de 24e ronde van Sint-Maartensdijk verreden. Om twee uur schiet burgemeester v.d. Mun- nik de 70 junioren weg voor hun 60 kilometer en om kwart voor vier is het de beurt aan de bijna 60 ama teurs. Net als in Poortvliet is ook in de Smalstad het amateurpeloton aanzienlijk uitgedund. Hoofdrol Nap Hage Remi Potappel 280 leden Foto's Finale-wedstrijden hoofdronden: Finale-wedstrijden verliezersronden: Slechts 43 coureurs aan het vertrek, weinig publiek en bovendien nog een tam koersverloop. Wat een klinken de jubileumronde had moeten worden, werd de saaiste wedstrijd, die in het tien-jarig bestaan werd verreden. Het jubilerende comité Poortvliet had het er duidelijk moeilijk mee. Kaf van koren Gevaarlijk Gedubbeld Geen samenwerking Liefhebbers/veter anen Bij verhuizing dui venrubriek paardensport Eendrachtruiters 2 van de 75 aangehouden automobilisten De afgelopen 9 dagen heeft de rijkspolitie Tholen 75 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol in het verkeer. Twee bestuurders bleken te diep in het glaasje te hebben gekeken. Zij konden door middel van een 'transactie', dat wil zeggen tegen directe beta ling van 250 gulden, de bekeuring vereffenen. TAALPRAATJE Vorig jaar kwamen er nog hon derd coureurs aan het vertrek, nu dus ruim 40 minder. Loopt de be langstelling voor de amateurcrite riums terug? Jury-lid W. Luitwieler uit Tholen, die bijna al de wedstrijden in de regio be zoekt: "Er is inderdaad een ten dens dat er bij de amateurs wat minder starters zijn. Dit komt doordat er meer wedstrijden geor ganiseerd worden en de amateurs kunnen dus kiezen. Dit neemt echter niet weg dat er bij de wedstrijden die een bepaalde naam opgebouw hebben toch dik wijls het maximaal toegestane aantal coureurs start", aldus dhr. Luitwieler. De organisatie heeft desalniette min toch een aantal sterke renners naar Sint-Maartensdijk weten te halen: Jan Goedendorp, die als tweede eindigde op het N.K., Pe ter Prijs, die enkele goede klasse ringen behaalde in de klassiekers en verder goed is in rondjes rond de kerk. Verder behoren ex-prof Patrik van Passel, Nico v.d. Klun- dert, John de Crom, Cor v.d. Kor- put, Edwin Rovers, Francois Franse en Henri Roepen tot de fa vorieten. De eilandelij ke renners Hans Lindhout, Ruud Haver- mans, Paul Timmermans, Corné Stoutjesdijk, Dirk Uyl en Leo Po- tappel behoren niet tot de kans hebbers op de hoofdprijs, maar zullen op eigen bodem ongetwij feld hun uiterste best doen om een goede klassering te bereiken. Van Nap Hage verwacht het wieier- minnend Tholen wel een hoofd rol. Nap is aan een sterk seizoen bezig. Zaterdag werd hij nog twee de in Poortvliet en hij zal er vast alles aan doen om de bloemen van Belinda Groos in ontvangst te kunnen nemen. Bij de junioren verschijnt plaatse lijk favoriet Remi Potappel aan het vertrek. Hij moet het opne men tegen onder andere: Ronald de Leeuw, Paul Konings, Rene Diepstraten en Arjan Pijenburg. De start en finish van dit wielere- venement is niet zoals gewoonlijk op de Sportlaan, maar op de Mo lendijk. Dit komt doordat er bij de reconstructie van de Sportlaan twee vluchtheuvels zijn aan gelegd. Het wielercomité Sint- Maartensdijk bestaat uit: Mas Andriesse, Koos v.d. Hoek en Kees Stoutjesdijk. Microfonist is Eddy Bogaert. St. Philipsland was gisterochtend te horen in de rubriek 'de krant in de regio' van de VARA-radio. PZC-redacteur Bob Lagaay meld de dat hij op de voorpagina van het Zeeuwse katern een artikel had over de schadeclaim van de verzekeringsmaatschappij Amev, waardoor een faillissement dreigt voor de gemeente St. Philipsland. Dit naar aanleiding van het artikel op de voorpagina van de Een- drachtbode van 29 juni. De Amev en campingexploitant Buijsrogge hebben de schade ge claimd omdat de gemeenteraad door wijziging van het bestem mingsplan Buitengebied aanleg van een kampeerterrein bij het Bos van Klompe onmogelijk heb ben gemaakt. De PZC-redacteur moest de naam St. Philipsland gisterenmorgen een paar keer herhalen, want de de VARA-redacteur had er nog nooit van gehoord. Anna Jacoba- polder klinkt nog steeds bekender in de oren. De kopgroep bij de amateurs in de tiende ronde van Poortvliet in de bocht op de hoek Deestraat/Philips de Goedestraat. In het midden de plaatse lijke favoriet Nap Hage, die tweede werd. De huldiging van de drie eerste amateurs in de jubileumronde van Poortvliet: 1. Hennie Rovers uit Roosendaal 2. Nap Hage uit Poortvliet 3. Heddie Nieuw dorp uit Yerseke. Links rondemiss Colinda Goedege- buure. Op de wagen juryvoorzitter Wim Luitwieler. Tennisvereniging 'Eegedima kan terugzien op een uitermate geslaagd Eendracht-toernooi, dat dit jaar voor de derde maal ge houden werd op het tennispark aan de Zoekweg te Tholen. Gedu rende negen dagen zijn door de 165 deelnemers meer dan 160 wedstrijden gespeeld. Op uitste kende wijze georganiseerd door Riek de Wit en René Verspuy. In hun vele werk worden zij gesteund door wedstrijdleider Hans Josen en bondsgedelegeerde Tom Moerland. De toernooi-opzet wordt vooral gekarakteriseerd door de soepele wijze waarop rekening wordt ge houden met de wensen van de deelnemers, zodat ook zij die door hun werktijden niet aan toernooien kunnen deelnemen bij Eegedima wel in de planning kun nen worden opgenomen. Door het hoge aantal inschrijvin gen was het toernooi volledig vol geboekt. Voor volgend jaar zal dit betekenen, dat inschrijvingen zullen moeten worden geweigerd, gezien het feit dat al velen hun toezegging voor 1990 hebben gedaan. Eegedima zal dan ook, vooral door de hoge baanbezetting bij de 280 leden tellende vereniging, uit breiding van het park aanvragen met een vijfde en zesde baan, te realiseren in 1990 - 1992. Ook uit breiding van de licht-installatie tot op vier banen staat op het ver langlijstje. Het toernooi, dit jaar uitgebreid met de C2 klasse, kende een in sportief opzicht hoge kwaliteit, waaraan door spelers en speelsters uit de wijde omtrek is deelgenomen. Van de andere Thoolse verenigingen hadden 25 deelnemers ingeschreven, waar van er 8 tot de diverse finales wisten door te dringen. Dit be wijst eens te meer dat het tennis op Tholen in een opgaande lijn zit. Niet alleen qua ledental maar ook qua niveau. Door de grote belangstelling en het goede weer was het op alle da gen een drukte van belang, wat de sfeer een sportief en gezellig ka rakter gaf, gedragen door een grote groep werkenden achter de schermen. Hans en Boudewijn Zuurdeeg maakten foto's van alle fina listen, die zij als aandenken toe gestuurd zullen krijgen. Om kwart voor vijf kon Hans Jo sen als trotse voorzitter het toer nooi afsluiten. Hij bedankte de ongeveer 150 aanwezigen voor hun sportieve en hulpvaardige bijdrage, omdat zij in hoge mate tot het succes van het toernooi hebben bijgedragen. Ook de sponsors, waarbij de Thoolse middenstand een belangrijke rol speelt, werden bedankt voor hun steun. Zonder sponsoring is een dergelijk toernooi niet mogelijk, gezien de hoge kosten en risico's. Riek de Wit en René Verspuy ver zorgden op ongedwongen wijze de prijsuitreiking, als afsluiting van een bijzonder geslaagd toernooi. KLASSE C2 Dames-dubbel: J. Harthoprn/E. Ars - J. Kruik/E. in 't Veld 6-3/6-2. Heren-dubbel: M. Koevoets/G. Bastiaanse - F. de Wit/R. Verspuy 6-3/6-1. Gemengd-dubbel: R. Rietkerk/L. v. As - M. v. Schild/E. v. Loenhout 6-3/4-6/6-3. KLASSE Dl Dames-dubbel: J. Zuidweg/R. Rietkerk - M. v. Akkeren/H. Kaptein 6-7/7-6/6-2. Heren-dubbel: R. Scholten/R. Schaier - A. Broekhuizen/G. Meeuwsen 6-3/6-4. Gemengd-dubbel: I. Peters/J. Schrijver - H. Kap- tein/T. Moerland 6-3/2-6/6-4. KLASSE D2 Dames-dubbel: I. Peters/J. Hunter - C. Stur- ris/S. de Kerf 6-1/6-4. Heren-dubbel: H. Josen/F. Knop - W. Mul ders/P. v. Gelder 7-5/6-2. Gemengd-dubbel: M. Knop/F. Knop - J. Hunter/P. Hunter 3-6/7-5/7-6. KLASSE Dl Dames-dubbel: N. Jansen/N. ten Feld - M. Pij pers/C. de Bont 6-1/6-0. Heren-dubbel: J. Visser/J. Schrijver - S. Colden- hoff/C. Jacobs 6-3/6-4. Gemengd-dubbel: B. de Kock/A. v.d. Enden - J. Hommel/C. Hommel 6-0/2-6/6-2. KLASSE D2 N. v. Nieuwenhuizen/C. v.d. Berge - M. Johnson/A. de Bruin 2-6/7-6/6-3. Heren-dubbel: J. Visser/P. Hunter - H. Zuur deeg/C. v.d. Berge 7-6/6-2. Gemengd-dubbel: N. Suykerbuyk/M. Karremans - A.. Westdorp/R. Goedegebuure 6-1/6-7/6-1. "We hebben er alles aan gedaan om een goed deelnemersveld te krijgen, maar er was teveel con currentie van koersen in Brabant en Zuid-yolland. Het is helaas niet anders", zegt comité-lid Kees Bolier. In de persoon van Hennie Rovers kreeg Poortvliet wel een sterke en verdiende winnaar, die op de streep 37 seconden voor sprong had op Nap Hage, die te rug kon zien op een goede wedstrijd. Hennie Rovers was zaterdag in Poortvliet een klasse appart. Al in de eerste kilometers maakte de coureur uit Roosendaal zijn strijdlustige bedoelingen duide lijk. Hij zette zich snel op kop en ontwikkelde eehfzeer hoog tempo. Onder zijn inspanningen viel het kleine peloton in stukken uiteen. Alleen Edwin Rovers en Rini Tak konden aanvankelijk het tempo van de Brabander volgen. Deze ontsnapping was geen lang leven beschoren, maar had wel tot ge volg dat het kaf van het koren werd gescheiden. Op het bochtige en zware par cours wilde Rovers nog een schif ting doorvoeren. Hij plaatste een felle demarrage, waarop alleen de sterksten een antwoord hadden: Nap Hage, Jos Elen, Heddy Nieuwdorp, Edwin Rovers, ex- prof Mario van Vlimmeren, Ed van Dongen, Paul Barten, Toine van Loon en Kees Jonkers. "Op dit parcours met vele boch ten moet je steeds opnieuw aan zetten en dat kost best veel kracht", zo verduidelijkte de win naar zijn aanvallend rijden. "Bo vendien is het gevaarlijk. Het was dan ook verstandig om al in het begin van de wedstrijd een kop groep te vormen. Met een klein groepje kun je met minder risico naar de finish rijden." De tien koplopers werden geen moment meer bedreigd, daarvoor hadden de achtervolgers te weinig inhoud. De voorsprong van de lei ders werd ronde na ronde groter. Halverwege de wedstrijd had het tiental 1 minuut en 20 seconden voorsprong opgebouwd op de ze ven achtervolgers. Nog voor half koers dubbelden de leiders het peloton, dat door de jury niet uit de wedstrijd werd ge nomen, wat meestal wel gebruike lijk is. De gedubbelden mochten tot 12 ronden voor het einde mee fietsen in de kopgroep, daarna moesten zij afsprinten.Jury voorzitter W. Luitwieler uit Tho len: "Normaal gesproken halen we de gedubbelde renners direct uit de wedstrijd, maar je kunt het de organisatie niet aan doen om nog voor half koers het peloton uit de strijd te nemen. Zeker als er maar een klein aantal vertrekkers zijn zoals hier in Poortvliet." Achter de zeven kansloze achter volgers reed nog groepje met de Tholenaren Dirk Uyl, Hans Lind hout en Corné Stoutjesdijk. Zij probeerden bij de tweede groep te komen, dit lukte ondanks hun goede rijden en inspanningen niet. Ook zij moesten er aan gelo ven en werden gedubbeld. Erg spannend was de wedstrijd niet meer.De renners uit de kop groep draaiden plichtmatig hun rondjes en 'verdeelden' de pre mies. Vijfentwintig kilometer voor het einde testte Hennie Ro vers de benen van zijn mede vluchters. Paul Barten reageerde attent en haalde Rovers terug. Even later was Rovers wel succes vol. Hij plaatste een felle demar rage en niemand kon of wilde de 'tempo-beul' terughalen. In enke le ronden had hij een ruime voor sprong van dertig seconden. Toen was de spanning helemaal weg. Het was duidelijk dat Rovers zou winnen. Mario van Vlimmeren probeerde nog een serieuze vluchtpoging op te zetten, maar de samenwerking bij de negen was te gering. Rovers kon voor de zevende keer dit sei zoen zegevieren. In de voorlaatste ronde liet Heddie Nieuwdorp een gaatje vallen voor z'n ploegmak- ker Nap Hage, die zo z'n goede vorm bekroond zag met een twee de plaats en de bloemen van ron demiss Colinda Goedegebuure. Van de andere Tholenaren was Paul Timmermans uit Oud Vosse- meer de eerste die het tempo niet kon bijbenen. Hij verliet al in een vroegtijdig stadium de wedstrijd. Later volgden Leo Potappel, Ruud Havermans en Dirk Uyl. Hans Lindhout uit Sint- Maartensdijk werd 19e en Corné Stoutjesdijk uit Scherpenisse be haalde de 20ste en laatste prijs. Voor de start van de amateurs werd er een minuut stilte genomen ter nagedachtenis aan de vrouw van wielrenner Thijs Fase, die vo rige week overleed. Bij de liefhebbers/veteranen kreeg het publiek wel een attractieve Een sterk internationaal getint ge zelschap heeft donderdag het rooien en veilen van vroege aard appelen in St. Annaland bekeken. Het betroffen 22 studenten van de Landbouwuniversiteit uit Wage- ningen o.l.v. prof. H.P. Beukema. De 20 mannen en 2 vrouwen wa ren afkomstig uit Bangladesh, Brazilië, Costa Rica, Cuba, Egyp te, Ethiopië, India, Iran, Korea, Mauritius, Papua Nieuw Guinea, de Philepijnen, Rwanda, Soedan, Taiwan, Thailand, Tonga, Oegan da, Yemen en Zambia. Prof. Beu kema kreeg assistentie van twee tolken. 's Morgens om half tien woonden ze eerst de aardappelveiling bij. Veilingmeester D.L. Hage liet de studenten in de bankjes plaatsne men en ook op de knop drukken. Niet voor het kopen van aard appelen, maar om enkele surpri ses als rookartikelen en eetwaren mee naar huis te kunnen nemen. Vervolgens dronk het gezelschap in De Lagune bij de jachthaven koffie, waarna aan de Oudeland- seweg het rooien van Doré's werd bekeken op een perceel van J. van Dieren. De studenten gingen ook op de rooier van de gebr. Den En- gelsman(Pelleweg) staan om alles goed te kunnen volgen. De 3 1/2 gemet Doré's van de koude grond waren 28 maart gepoot vanuit de zak, dus niet vanuit voorkiemkist- jes. Prof. Beukema komt al vele jaren met groepen studenten naar de St. Annalandse veiling. De 22 doen van 10 april tot 14 juli mee aan de 18de internationale aardappelcur sus in Wageningen. Het poten, rooien en bewaren komt dan aan de orde. Tijdens de wielerronde in Poortvliet kregen de organisa toren ongewenste bezoekers aan de start. Het betroffen geen renners die niet over een geldige licentie beschikten, maar een zwerm bijen die zich in een boom nabij de start- en finishlijn wilden vestigen. Im ker Van Popering uit Sint- Annaland kwam te hulp. Hij bracht het bijenvolk naar el ders. Vorig jaar kreeg de ron de ook al levende have op het parcours. Toen was het een stier die een overigens misluk te demarrage pleegde. wedstrijd voorgeschoteld. On danks speldeprikjes van Oosse en Vijfhoek bleef het peloton lang bij elkaar. Na zo'n 35 kilometer sprongen P. van Heugten en Kees Schroevers weg. Zij wisten de ge hele wedstrijd hun voorsprong te behouden. Bij het ingaan van de laatste ronde fietste Kees Schroe vers uit Arnemuiden weg en haal de zo zijn verdiende zege. Amateurs: 1. Hennie Rovers (Roosen daal) 85 km. in 2.04.23 uur. 2. Nap Hage (Poortvliet) op 37 sec., 3. Heddy Nieuwdorp op 45 sec., 4.Toine van Loon (Zegge) 5. Paul Barten (Zeven bergen) 6. Kees Jonkers (Oud-Gastel) 7. Mario van Vlimmeren (Hoeven) 8. Edwin Roovers (Roosendaal) 9. Eddy van Dongen 10. Jos Elen ('s Graven moer) 11. R. Kroon (Oud-Gastel) op 1 ronde 12. J. Leijs (Standdaarbuiten) 13. Twan den Braber (Fijnaart), 14. Rini Tak (Oudenbosch) 15. C. Boden (Wouwse Plantage) 16. Jan van Steen (Fijnaart), 17. R. van Hooydonk (Roosendaal) 18. A. Vermue (Kapelle), 19. Hans Lindhout (Sint- Maartensdijk) 20. Corné Stoutjesdijk (Scherpenisse). Liefhebbers/veteranen: 1. K. Schroe vers (Arnemuiden), 2. P. van Heugten (Hoogveld-Giessendam) 3. C. v.d. Bergh (Oud-Gastel), 4. C. Rombouts (Kloetinge), 5. C. Pruyssers (Raams- donkveer). a.u.b. tijdig een adreswijziging sturen aan: Eendracht bode. Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland of aan uw bezorger. Drie weken gevangenisstraf was het vonnis voor P.J. van H.(19) uit Steenbergen voor het mishandelen van M. de C. op de Havenweg in St. Annaland, vorig jaar in de nacht van 6 op 7 augustus. Mede dader A.C.H.(20) uit St. Maar tensdijk moet hiervoor nog voor de Middelburgse politierechter verschijnen. De vlam sloeg in de pan, toen Van H. in een bar De C. met zijn vroe gere vriendin aantrof, in het gezel schap van nog twee andere meisjes. De vier gingen weg, ge volgd door Van H. en H., die on der invloed van alcohol waren en op wraak belust waren omdat De C. de vriendin van Van H. zou hebben 'afgepakt'. H. liet De C. op de Havenweg struikelen, waar na de jongeman uit Bergen op Zoom door de twee zwaar werd mishandeld. Ook toen De C. be wusteloos op straat lag, kreeg hij nog schoppen. De advocaat van De C. eiste 1124 gulden schadevergoeding voor ge derfd loon en kosten van vernielde kleding. Hij had door de verwon dingen aan zijn gezicht en schou der drie weken niet kunnen werken. De politierechter wees die schadevergoeding toe. De Zwaluw St. Maartensdijk 8-7-89 Bapaume, 244 duiven, los 9.15 met ZW wind. Eerste duif 11-20-48 1449 mtr/min. L. Lindhout Zn. 1,9, 11, 12, 15, 30, 37, 41, 45, 52 en 59; C. v. Gorsel 2, 3, 7, 8, 22, 27; C. v.d. Ree 4; C. Rijnberg 5 en 39; A. Bijl 6, 19, 25 en 34; 1. Kwaak 10, 16, 28, 44, 51 en 53; H. Smits 13 en 21. A. Zwagemaker 14, 20, 23, 24, 26, 32, 35,46, 47, 60 en 61; J.C. v. Dijke 17, 18, 29, 33, 40, 43, 55 en 56; S. Vermaas 31; J. Heij- boer 36; J. Stoutjesdijk 38, 49, 54 en 58; P. Bijl 48 en 50; M. v. Hemert 57. 8-7-89 Tours 81 duiven, los 6.45 uur. Eerste duif 13-47-12 1239 mtr/min. L. Lindhout Zn. 1 en 9; J. de Rijke 3 en 5; J. Scherpenisse 2-4-13-17 - 18; I. Kwaak 6 - 14 - 16 - 20; C. v. Gorsel 7; A. v. Gorsel 8 - 10 - 11 - 15; R. Gebraad 12; J. Stoutjesdijk 19. De Reisduif, Sint-Philipsland, Bapau me, zuidwesten wind. In concours 562 duiven. Los 9.15 u., afst. 192 km. Eer ste duif 11.33 u. Snelheid 1402 m/min. Laatste duif 11.54 u. Verhage A. 1, 24, 109, 117 en 122; Reyngoudt en Jzn. 2, 6, 18, 23, 25, 31, 39, 54, 57, 63, 71, 74, 84, 104, 113, 115 en 138; Verwijs Adr. 3, 12, 67, 8 en 128; Wagemaker P. 4, 16, 43, 45, 46,48 en 133; Quist J. 5, 29, 64, 94 95 en 121; Geense Jac. 7, 20, 56, 81, 131 en 132; Van Oeveren J. 8, 9 en 21; Reyngoudt K.A. 10, 52, 98, 103 en 126; Laban en Zn. M. 11, 72, 96 en 139; Reest v.d. R. 13, 76, 111 en 140; Dommelen v. J. 14, 19, 30, 32, 33, 44, 50, 51, 83 en 86; Bo- lijn A.P.W. 15, Faase A. 17, 53, 105 en 136; Verwijs J.C. 22, 36, 75, 78, 93, 99, 100 en 141; Quist en zn. S.M. 26, 34, 47, 91, 97, 107, 123 en 129 Meijer en Zn. M. 27; Bolijn W.C.M. en A. 28, 55, 58 en 59; Reyngoudt J. 35, 80, 85, 87 en 106; Quist J.D. 37, 38, 40, 108 en 130; Reyngoudt L. 41, 73 en 101; Bra ber den F. 42, 61, 62 en 70; Verwijs Br. 49, 65 en 68; Fonteyne M.P. 60, 92, 125 en 137; Kosten Joh. 66, 77 en 102; Bolijn A.W.A.P. 69 en 124; Suurlant en zn. J. 79; Quist M.B. 82, 90, 119 en 127; Dommelen v. W. 89; Dieleman C. 110, 112, 114, 116, 118, 120, 134 en 135. De Reisduif, Sint-Philipsland, Tours, 533 km. In concours 90 duiven los om 6.45 u. met kalme zuidwesten wind. Eerste duif 13.51 u. snelheid 1252 m/min. Laatste duif 16.22 u. Fonteyne M.P. 1, 10, 13 en 22; Zuid- weg J. 2; Neele J.F. 3, 8, 17, 19 en 23; Geense Jac. 4; Wagemaker P. 5 en 21; verwijs J.C. 6 en 15; Quist en zn. S.M. 7, 9 en 11; Laban en zn. M. 12; Meijer en zn. M. 14; Suurlant en zn. J. 16; Frel de K. 18; Reyngoudt J. 20. De Trouwe Duif, Tholen. Bapaume, 8 juli. In concours 290 deelnemers van 20 inzenders, los 9.15 u. met zuiden wind. Eerste duif 11.28.29 u. is 1395.811 m/min., laatste duif 11.48.04 is 1215.105 m/min. H. Bal 1, 7 en 67; C. Laban 2, 26, 29, 41, 44, 48 en 64; C. Moeliker 3, 12, 13, 35, 36, 52 en 54; L. v.d. Hoofd 4, 21 en 73; C. Kot 5 en 43, P. Laban 6, 8, 27, 34, 46 en 47; A. v.d. Vlies 9 en 56; Joh. Deurloo 10, 25, 33, 37, 62 en 66; L. v.d. Klein 11, 18, 30 en 49; L. v.d. Klein Jzn. 14, 17, 24, 55 en 72; A. Korsman 15, Jac. van Dijke 16 en 68; L. Hage 19, 40 en 69; C. van Luyk 20, 22, 27, 57, 58, 59 en 60; Joh. Hol 23, 50, 51 en 71; Joh. Kegge 31, 42 45, 53, 61 en 70; J. Baay 32, 63 en 65; J.M. van Dijke 38, J. Toetenel 39. De Trouwe Duif, Tholen. Tours 8 juli. In concours 35 duiven van 8 deelne mers, los 6.45 u. met zuiden wind. Eerste duif 13.45.55 is 1257.961 m/min., laatste duif 14.45.34 is 1096.563 m/min. P. Laban 1 en 9; L. v.d. Klein 2 en 3; J. Noom 4; L. v.d. Hoofd 5 en 7; Jac. van Dijke 6 en 8. De Zwaluw, Oud-Vossemeer. Bapau me, 8 juli. In concours 400 duiven van 24 deelnemers, los 9.15 u. met zuid westen wind. Eerste duif 11.27.33 is 1425.275 m/min., laatste duif 11.47.11 is 1242.152 m/min. M. de Graaf 1; A. Capelle 2, 12, 39, 79 en 88; D. Havermans 3, 23, 36, 55, 63 en 74; A. van Daalen 4, 14, 18, 33 en 45; P. Hommel 5, 9, 15, 20, 34, 38, 41, 46, 50, 84, 86, 90, 94, 98 en 100; A.P. Keijzers 6, 8, 28, 62, 66, 70, 83, 89 en 93; R. Voormeulen 7, 11, 16, 24, 30, 31, 32, 43, 49, 60, 67, 80 en 97; Jos en J. Vaders 10, 19, 53, 61, 75 en 78; F. Hommel 13, 42, 47, 82, 96 en 99; J. Kruf 17; J. Potappel 21, 26, 51, 52, 54 en 71; J. Schetters 22, 48, 56, 68, 69 en 85; J. Buitenhuis 25, 40 en 95; D. Va ders 27, 35, 37 en 64; P. van Ballegooy 29, 44, 58, 59, 65, 76 en 77; M. Moer land 57, 81 en 92; L.M. Plandsoen 72 en 73; D. Istha 87 en 91 Enkele leden van de Eendrachtruiters hebben deelgenomen aan wedstrijden in Halsteren en Oudenbosch. Op de Brabantse ruiterdag in Ouden bosch behaalde Marian Visser zondag op Battista in de Ml-dressuur 119 pun ten. Arian Stoutjesdijk reed op Velie- neke in de 12-dressuur 112 punten bijelkaar. Zondag behaalde Arian St^ptjesdijk op hetzelfde paard in Halsteren 118 punten in de L2-dressuur. Marian de Visser kreeg in de Ml-dressuur 122 punten, wat goed was voor 1 winstpunt. In het M- springen reed Kees van Dalen met Peppermoon 4 fouten. In het L- springen bleef Kees met Rebel echter foutloos. Ook in de barrage maakte Kees geen fouten en dat leverde hem ccn derde plaats op. Het promillage lag tussen de 0.5 apparatuur kan het publiek een en 0.8. De controles gebeurden op verschillende plaatsen tijdens de normale surveillances.Aanstaande zaterdag komt de bus met het mo biele informatiecentrum van Vei lig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan Verkeers veiligheid Zeeland naar Sint- Maartensdijk. Met behulp van test afleggen. De promotie-actie 'Alcohol en verkeer, forget it' past in het kader -25%. Deze campag ne heeft als doel om door middel van voorlichting het aantal verkeers slachtoffers met een kwart te doen dalen. Aan de hand van het kringspel 'In Holland staat een huis, in dat huis daar woont een heer, en die heer die kiest een knecht' deze keer een Taaipraatje over knecht, thans meestal gebruikt in de betekenis van: mannelijk persoon die in ie mands dienst werkzaam is, die naar, bediende en het wat onaan genaam klinkende ondergeschik te. Opmerkelijk is dat in vroeger tijden met knecht niet een bedien de werd aangeduid, maar een jon gen, jongeling of volwassen jonge man. Dikwijls gebezigd in de ver kleinvorm knechtje. Vandaar de zegswijze 'Knechtjes onder el kaar'. Schertsend gezegd van jon gens onder elkaar, die zich voor elkaar (lichamelijk) niet behoeven te schamen. Een leuke, oude uit drukking was ook 'Een meisje om een knechtje'. Tegenwoordig zou den we zeggen 'het is lood om oud ijzer', het maakt geen enkel ver schil, het is hetzelfde. In oud taal gebruik werden de jongens (knecht) met of in tegenstelling tot de meisjes genoemd. 'De kin deren onder de tien jaren, soo wel meysjens als jongetjens, werd het hayr (haar) geheel afge- schooren... Na de betekenis van jongen werd knecht later ook gebezigd voor oudere personen in de betekenis van man, mens. Thans geheel ver ouderd. Vandaar dialectisch o.a. op Goeree 'm'n knecht' voor vriend, goeie man en 'de oude knecht' in Groningen een bena ming voor de duivel. Grappig zijn de zegwijzen 'Knecht, hoe zweet je' voor: man, doe geen vergeefse moeite, en "s Avonds groote knecht, 's morgens kan de kop niet recht', gezegd van verstokte drinkebroers. In een andere bete kenis was knecht van toepassing op krijgslieden (soldaat, militair). Thans alleen nog als historische benaming, krijgsknechten. Soms werd in het leger ter onderschei ding gesproken van 'ruiters en knechten'. Dan bedoelde men met de knechten het voetvolk, de infapterie, in tegenstelling tot de cavalerie. In de tegenwoordige betekenis van dienaar, geeft 'een knecht der knechten' de grootst mogelijke dienstbaarheid aan. Dit komt voor in het Evangelisch Ge zang 67, dat op ootmoed slaat: 'Zonder woorden met genoegen, aller knechten knecht te zijn'. Het onderscheid heer - dienaar valt weg in de zegswijze 'Er is geen man groot voor zijn kamerdie naar'. Dat wil zeggen: ook een groot man toont zich soms heel gewoon in de dagelijkse omgang. Hij eet, drinkt en slaapt als ieder ander. We vervolgen met de uit drukking 'heer en knecht'. Daar mee werd bedoeld: alle mensen. De benaming 'vaste knecht' kwam voor bij de Departementen van Algemeen Bestuur. De be dienden werden verdeeld in ka merbewaarders, concierges, bo den en vaste knechts. Onbetrouw baarheid komt tot uitdrukking in 'berooide meesters maken rijke knechten'. Daarbij namen de knechten het niet al te nauw met mijn en dijn. De zegswijze 'Vroeg sneegh, vroeg slecht, vroeg heer, vroeg knecht' betekende dat men sen die al jong erg gevat, snedig (sneegh) waren niet al te best ein digden. Vergelijk: vroeg rijp, vroeg rot. 'Beter grote knecht dan kleine baas' wil zeggen zelf baas zijn is wel mooi, maar geeft ein deloze zorgen, die men in loon dienst niet heeft. Vaak wordt dit spreekwoord schertsend ver basterd tot 'beter grote baas dan kleine knecht'. Bijzondere bena mingen waren oudtijds knecht- brief, een officieel stuk, waaruit bleek dat men als knecht in een gilde was toegelaten en in Ant werpen een knechtjesjongen, een weesjongen uit het knechtjeshuis (weeshuis). Een laarzenknecht was een stevig, hellend plankje met aan het ondereinde een half ronde uitholling, waarin de ach terkant van een laars paste. Hij werd gebruikt bij het uittrekken van de laarzen. Toen de laars langzamerhand werd verdrongen door de schoen, noemde men de schoenlepel (om schoenen aan te trekken) ook wel laarzenknecht. Een goed voorbeeld dat de taal leeft. Wij besluiten het 'knecht praatje' met het wijze woord van Goethe: Wie niet zichzelf beveelt (aanbeveelt), blijft altijd slechts een knecht.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 15