AFWASHULP OPEN HUIS COMMERCIEEL MEDEWERKER rjJ BANKWERKERS EN LASSERS I Bouwbedrijf VISSER MET ERVARING THUIS WERKERS I 1 Lenteplein 18, 4694 CT Scherpenisse Tel. 01666 - 3132 PERSONEEL GEVRAAGD I HUISHOUDELIJKE HULP CLARA COIFFURES VAKANTIEHULPEN HULP IN DE KEUKEN LEERLING-SERVEERSTER i i Inlichtingen hierover: Geïnteresseerden welke al gereageerd hebben, gelieve opnieuw kontakt op te nemen. Deze woningen worden gebouwd onder G.W.I.--garantie Gevraagd: Uitnodiging JAARTSVELD's m WEGENBOUWBEDRIJF JAARTSVELD's WEGENBOUWBEDRIJF B.V. voor bediening voor vast dienstverband. Die via de SVH opgeleid wil worden in de horeca. U kunt zich melden bij: B.V. KOETSENRUYTER MAKELAARDIJ O.G. 6 DE EENDRACHTBODE Donderdag 6 juli 1989 opzichter civiele werken m/v voor vakantiewerk. De Buutengaets Tel. 01665-2634 JEANSHOUSE DE GOEDKOPE Uitzoeken va. f 39,75 GEVRAAGD: voor harders en zeebaars te vissen. Melden bij dhr. Landa, tel. 01640-35768 GEVRAAGD: tijdelijk 40 uur p.w., via A.A.W., m.i.v. 17 juli. Inl. vanaf 8 juli bij A. Goedegebuure, F.M. Boogaardweg 11, Sint-Annaland. Tel. 01665-2411 ASSISTENT-UITVOERDER Dinsdag 11 juli a.s. houden wij Clara coiffures ENKELE ERVAREN GRONDWERKERS GEVRAAGD: Restaurant Kaai 6, Tholen tel. 01660-4297 U kunt vragen naar dhr. Vonk of dhr. Van Oost. Heeft u interesse in thuiswerk? Wij zoeken in Bergen op Zoom e.o. betrouwbare thuiswerkers voor het inpakken van pennen, potloden en andere schrijf- en tekenartikelen. Inlichtingen: Aankoop/verkoop advisering onroerend goed Assurantiën Hypotheken Taxaties enthousiaste/zelfstandige (m/v) ROESTVRIJSTAALBOUW B.V. KRUISAKKERS 5 4613 BV BERGEN OP ZOOM TEL. 01640-5 33 42 vraagt: Bekend met roestvrij staal. I i 1 1 1 1 i 1 1 NIEUW TE BOUWEN RUIME 2 ONDER 1 KAP WONINGEN TYPE LANDHUIS MET EEN TOTALE BRUTO INHOUD INKL. GARAGE/BIJKEUKEN VAN CA. 370 M3. Lokatie bouwkavel 1: Bierensstraat St. Annaland Grondoppervlakte ca. 217 m2. Koopsom vanaf f 166.000,- v.o.n. Lokatie bouwkavel 2: Oranjerie Tholen (Buitensorg 3) Grondoppervlakte ca. 225 m2. Koopsom vanaf f 172.000,- v.o.n. Lokatie bouwkavel 3: Oranjerie Tholen (Buitensorg 3) Grondoppervlakte ca. 358 m2. Koopsom vanaf f 182.960,- v.o.n. ALTERNATIEF: NIEUW TE BOUWEN SENIOR WONINGEN (2 STUKS) EN 1 AANGEPASTE WONING MET EEN TOTALE BRUTO INHOUD INKL. GARAGE VAN CA. 330 M*. Lokatie bouwkavel 3: Oranjerie Tholen (Buitensorg 3) Grondoppervlakte ca. 240 m2. Koopsom vanaf f 141.340,- v.o.n. 1 1 I I NIEUW TE BOUWEN KLEINERE TYPE 2 ONDER 1 KAP WONINGEN MET EEN TOTALE BRUTO INHOUD INKL. GARAGE VAN CA. 355 M*. Lokatie bouwkavel 4: Meanderlaan Tholen (Buitensorg 3) Grondoppervlakte ca. 220 m2. Koopsom vanaf f 157.960,- v.o.n. De gemeente Oostflakkee is een gemeente met ca. 9.450 inwoners en omvat de dorpskernen Oude-Tonge, Ooltgensplaat, Den Bommel en Achthuizen. De gemeentelijke organisatie bestaat uit een vijftal afdelingen, t.w.: Algemene Zaken, Financiën, Sociale Zaken, Interne Zaken en Gemeentewerken. De afdeling Gemeentewerken omvat onder meer de buitendienst, onder leiding van de adjunct-directeur. De chef buitendienst, de voorman groen en de opzichter civiel hebben een kantoor op de gemeentewerf. Wegens het vertrek van een medewerker is er een vacature ontstaan voor de functie van: Functie-informatie: - De opzichter geeft leiding aan een zevental medewerkers op het gebied van straatwerk, riolering, traktiee.d.; - Houdt toezicht op door derden uit te voeren civiel-technisch onderhouds werk, alsmede grofvuilinzameldienst, gladheidsbestrijding e.d.; - Vervangt de chef buitendienst bij diens afwezigheid. Functie-eisen: - Diploma M.T.S. Weg-en Waterbouw of opzichter-tekenaar P.B.N.A.; - Rijbewijs B-E; - Leidinggevende capaciteiten; - Ervaring met civiel-technièch werk; - Kennis van de gemeentelijke organisatie is gewenst; - Leeftijd bij voorkeur 25 jaar of ouder; - Bereidheid om binnen de gemeente te komen wonen. Salaris: Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring vindt inschaling plaats in niveau 6 of 7 (min. f. 2.353,- en max. f. 3.641,-). Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de adjunct- directeur, dhr. C. Sprong, telefoon 01874-2200 (werk). Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee, Postbus 75, 3255 ZH te Oude-Tonge. 0 0 ST F LAXKEE uw specialist op het gebied van spijkerbroeken. Dorpsstraat 16. Halsteren 01641-6364 Eind augustus start de opleiding Deze opleiding is de vooropleiding voor de aannemerscursus KOB Inlichtingen bij de Streekschool: Middelburg - 01180-16457 Terneuzen - 01150-12709 in onze geheel vernieuwde dames- en herenkapsalon Wij stellen het op prijs dat u tussen 14.00 en 20.00 uur een kijkje komt nemen. Julianastraat 13, 4651 BX Steenbergen tel. 01670 - 65641 Voor direkte indiensttreding vragen wij voor het leggen van rioleringen, plaatsen kolken etc. Belangstellenden worden verzocht kontakt op te nemen met onze heer Kruissen, te. privé 01650-61346. Dinteloordseweg 55, 4651 PC Steenbergen Telefoon 01670-64771 *- Zeeland Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Tel.: 01640-53814 Eendrachtsweg8 Molenstraat 144 4691 EK Tholen 4701 JX Roosendaal Tel. 01660-2000/3111 Tel. 01650-37111/54800 De vraag naar onze diensten breidt zich gestaag uit.' Teneinde op de juiste wijze op deze verheugende ontwikkeling t nen blijven inspelen, zoeken wij voor onze vestiging in Tholen een welke na een korte inwerkperiode in staat zal zijn geheel zelfstandig deze vestiging te leiden en verder uit te breiden. Degene die deze interessante en veelzijdige functie ambieert moet ons inziens tevens - beschikken over een goede theoretische kennis met daarnaast uiter aard een gezonde dosis commerciële kwaliteiten; - cliënt- en resultaatgerichte instelling; - goede contactuele eigenschappen; - hypotheek- en assurantiekennis of bereidheid deze te verkrijgen; - ouderwetse betrokkenheid, eigen initiatief, doorzettingsvermogen en een flinke dosis werklust zijn uiteraard onontbeerlijk voor deze func tie. Wij bieden u goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. pensioenregeling/winstdelingsregeling. De juiste man/vrouw kan rekenen op zeer goede toekomstperspectie ven en een zeer zelfstandige, verantwoordelijke leidinggevende functie. Belangstellenden worden vriendelijk verzocht hun sollicitatie uitsluitend schriftelijk, voorzien van hun curriculum vitae te zenden aan ons toor te Roosendaal, t.a.v. de directie. I litend kan- I 1 Een eigen huis in Tholen of Sint-Annaland :S 3 ■i 8 aft v! HANS WEGGEMANS

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 6