PLAATSELIJK NIEUWS L PLAATSELIJK NIEUWS Vers vlees, lekker mals en mager, koopt u bij uw slager DRIE BRUISENDE VISSERIJDAGEN IN BRUINISSE 2 DE EENDRACHTBODE Donderdag 6 juli 1989 THOLEN DEURLOO EN ZOON A.s. vrijdag weer volop VERSE ZEEUWSE MOSSELEN Urineren De Graaf wint puzzelrit Epilepsi-fonds Bestrating Groot Verréhof 't Koffiehuys heeft nieuwe eigenaar Afscheidsavond Groep 8 van C.N.S. de Regenboog. Europa Printing wordt Holland Print Insluiping OUD- VOSSEMEER Herbestratingen Nieuw bestuur Vosmeer Rommelmarkt SINT-ANNALAND Nieuwe juf De Casembrootschool Gul voor V.B.O.K. R0SBEEF OF BIEFLAPPEN 500 gram10,95 BIEFSTUK 250 gram7,25 TARTAAR 5 halen4 betalen BOTERHAMWORST 100 gram0,98 LEVERKAAS 100 gram0,98 GEBRADEN GEHAKT 100 gram0,98 EISALADE 150 gram1,95 KROKETTEN 10 voor4,— MAGERE SPEKLAPPEN 1 kg7,- W0RST of SAUCIJZEN 1 kg8,- BLINDE VINKEN 5 halen4 betalen GEHAKT met gratis kruiden 1 kg10, MAGERE RUNDERLAPPEN 1 kg16,50 C. SLAGER, SINT-ANNALAND J. GEILINGS, THOLEN J. AARTS, STAVENISSE F. GRAAUWMANS, OUD-VOSSEMEER Bedankt voor beroep Afscheid van juffrouw Overbeeke Afscheid 30 leerlingen Granaat Fancy fair De Casembroot uitstekend Smash sluit af met sportmiddag Tractor uitgebrand Huldiging gediplomeerden de Schutse Haven tjokvol Subsidie voor brouwgerst STAVENISSE Epilepsi-bestrijding Indianen in De Schalm SINT MAARTENSDIJK Matige vangst Dames-kapsalon Van Ast-Carol Kaaistraat 18 is vanaf 17 juli t/m 7 augustus GESLOTEN Bejaarden genieten van pannekoekenfeest Expositie in bibliotheek BETAALBARE HAARMODE rAPS4l€N Tevens verhuur zonnebank Luchtshow tijdens braderie Spaarpotten Geweldpleging SCHERPENISSE Musical slaat aan op Oosterscheldeschool THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET S'NT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOlDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET HI A ATCCI I 11/ MIC II 1AI O NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEM I LHH I WkLIUIV 111 L U V V OsE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr' Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-3257 Advertentie I.M. De heer J.P. en de heer G.A. ver oorzaakten vrijdag een aanrijding toen ze beiden tegelijkertijd een parkeerpaats verlieten. Er was al leen materiële schade. Zondagochtend om 1 uur werd de heer A.P. bekeurd omdat hij tegen de gevel van de Rooms-Katholieke kerk had staan urineren. I. de Graaf heeft zaterdag in de A- klasse de A. van Burgh-puzzelrit van de MAC gewonnen. Hij had 152 strafpunten. 2. J. Goorden 186 p., 3. J. Huige (Middelburg) 192 p., 4. S. de Korte 218 p., 5. J. van Vossen (St. Annaland) 225 p., 6. C. Droogers (Oud-Vossemeer) 243 p., In deze categorie waren er 14 deelnemers. In de B-klasse verschenen er 7 deelnemers aan de start. Hier won H. Jansens (Poortvliet) met 221 strafpunten., 2. C. de Jonge (Heinkenszand) 227 p., 3. C. Hey- nen (R'daal) 279 p., 4. N. de Kok (Kruiningen) 313 p. De volgende puzzelrit is op 9 sep tember. De collecte voor het epilepsi- fonds heeft 2.197,50 opgebracht. Alle gevers en collectanten wor den hartelijk bedankt. Aannemingsbedrijf Gebr. Moer land b.v. uit Sint-Annaland mag voor 2.370,(excl. btw) een staptegel aanbrengen bij de wo ningen Groot Verréhof 14 t/m 20. Alsmede het verdichten van grond- en bestratingswerkzaam heden ten behoeve van de aanleg van de definitieve bestrating van de Jhr. van Vredenburchlaan en een gedeelte van het Groot Verréhof. Het gezellige etablissement 't Koffiehuys, gevestigd Visstraat 2, heeft, na geruime tijd gesloten te zijn geweest, nieuwe eigenaars. Het is de familie Bolhuis, die sinds 1 februari ook Hof van Hol land gekocht hebben. Dit koffiehuis krijgt de functie van een gezellig eetcafé, waar men o.a. terecht kan voor de in middels zeer bekende "Délifran- ce" producten zoals heerlijke stokbroden met de meest voor treffelijke soorten beleg. Ook kan men er genieten van zowel hartige als zoete croissants. Alles op de Franse toer dus. Maar er is verder een groot aanbod in soorten thee en koffie en andere drankjes. Voor de 'snelle tussendoor maal tijd' is er een lunchkaart met o.a. soepen, pannekoeken e.d. De liefhebbers van ijs kunnen zich te goed doen aan ijscoupes met Mövenick en Scholier specili- teiten. Wat Hof van Holland betreft zit de fam. Bolhuis ook niet stil. Daarvoor hebben zij het zg. Zeemans-ontbijt samen gesteld. Per folder worden de passanten uit de jachthaven uitgenodigd om bij Hof van Holland hun ontbijt te gebruiken, dat o.a. bestaat uit 2 verschillende broodjes, 1 crois sant, 1 beschuit, 1 gekookt ei, 2 kopjes koffie, thee of melk en roomboter. Tegen meerprijs kan dit worden uitgebreid. Een goed idee dus voor de hongerige wa tersporter. Woorden van welkom, dank, lof, herinnering, en wensen voor de toekomst, allemaal ingrediënten die donderdagavond'29 juni op de afscheidsavond van C.N.S. de Regenboog gesproken werden. De kinderen zelf hadden heel wat woorden ingestudeerd; namelijk een hele musical met leuke tekst en vlotte liedjes en zelfs dansjes. De gemeenschapsruimte was zo als gewoonlijk goed bezet met fa milieleden, personeel, bestuur en leden van O.R. en M.R., toen voorzitter P. van Belzen van het schoolbestuur zijn woorden van welkom sprak. Na inleidende samenzang, Psalm 138- en openingsgebed, las de voorzitter uit 1 Kronieken 29: 10-29, en daaraan paste hij de woorden aan "Je komt Ijet maar eens terughalen". "Op een af scheidsavond zouden we na al die goede jaren eigenlijk moeten zeg gen tot God Dank U voor alles, en U komt het maar eens terugha len. Geef ons de genade, dat U voor alles wat U ons schenkt in ons leven in U. Daarna volgde een verrassing voor mevr. a. Boxhoorn, die in- valskracht was, in Engels les gaf. Zij kreeg een speciaal voor haar geschreven lied aangeboden met de nodige cadeautjes van de kin deren, personeel en O.R. Daarna volgde de uitreiking van het ge tuigschrift de Bijbel en een foto van al het personeel voor alle 28 schoolverlaters. Mevr. Koeman die directeur J. Fondse wegens ziekte verving gaf de zg. "laatste les", en zij deed dat op indringen de, maar niettemin speelse wijze. Op het programma stond daarna een rij vraagtekens, dat bleek een roos en een gedicht voor allen die bij de school betrokken zijn, een gebaar dat heel erg wordt ge waardeerd. Na de pauze volgde de musical - Vertier in het Zuiderkwartier - ge schreven door Marly Bosma. (pseudoniem van mevr. M. Buntsma uit Bergen op Zoom). Het was een vrolijk geheel, met actuele tekst over problemen tus sen watersporters en vissers, met t.v. opnames voor het program ma "Van gezwets tot gezwats" en protestmarsen naar Den Haag. In een leuk lied, ingelast door gelegenheids-regisseur mevr. B. Fondse, kwamen alle leerkrach ten aan bod, hetgeen de nodige hilariteit te weeg bracht. Dit lied moest uiteraard na afloop worden herhaald. de kinderen kregen het verdiende applaus en mevr. Fondse de bloe men omdat zij haar zovéélste klas een musical had aangeleerd. Mevr. Koeman dankte de kinde ren, de ouders voor hun vertrou wen dat ze in de school gesteld hadden en natuurlijk de onont beerlijke O.R. leden voor al hun inzettingen. Want deze laatste waren ook tij dens de laatste schooldag vrijdag 30 juni weer druk in de weer om de kinderen te begeleiden bij de spelletjes en de activiteiten op het sportveld bij De Spetter. De laat ste schoolavond werd besloten met Lied 482 uit het Liedboek, dat op orgel werd begeleid door dhr. van Dis. Europa Printing, gevestigd in de Kerkstraat 1 heet vanaf heden, Drukkerij Holland Print. Ook heeft de drukkerij een nieuwe ei genaar: Jos Rijnkels, die tot 1 juli in dienst was bij de fa. Wittenbols en partners, de eigenaars van Eu ropa Printing. Sinds bijna 2 jaar is de voormalige schilderswerk plaats veranderd in een drukkerij waar men terecht kan voor offset drukwerk in de ruimste zin des woords. "Ik heb me kwalitatief bijzonder moeten bewijzen, aldus Rijnkels, "maar het blijkt dat dit gelukt is: "Er zijn orders voor familie-drukwerk, strooifolders, niet alleen van het eiland Tholen, maar ook uit West-Brabant en België. Ik maak eerst een half jaartje pas op de plaats met de materialen die ik tot mijn be schikking heb en wellicht kan ik daarna zien of het rendabel is een pers voor groter formaat druk werk of meerkleurendruk aan te schaffen. Maar ik ga eerst eens met m'n eigen Holland Print flink aan de slag". Wittenbols stootte eerder de woning aan de Markt af waar eerst de drukkerij gepland was, maar waar bij de gemeente raad en omwonenden bezwaren tegen werden ingebracht. Dinsdagnacht vond er in de wo ning van de G. in de Burg. van Lichtenbergstraat een insluiping plaats. Omstreeks 4.30 uur verlie ten kinderen van de G. hun ouder lijke woning, maar men vergat de deur af te sluiten. Toen de rest van de familie om 6.15 uur wakker werd, bleken er vier spaarpotten en een huishoudportemonee te zijn verdwenen. Het totale bedrag dat men mist is ongeveer 580, Op dit moment zijn twee her- bestratingsprojecten in uitvoe ring. Straatmakersbedrijf N. de Rijke uit St. Maartensdijk is be gonnen met een deel van de Dr. Renesstraat en Secretaris Rijsten- bilstraat. Na de bouwvakvakantie krijgt de Patrijzenweg een op knapbeurt. Het karwei is door b en w gegund voor 91.245 gulden, inclusief btw. Aannemingsbedrijf Joh. van Vos sen en Zn. uit St. Annaland is met een kleiner project bezig, het be drijventerrein aan de Molenweg. Dit werk is gegund voor 44.793 gulden, inclusief btw. Voetbalvereniging Vosmeer heeft weer een bestuur. De leden kozen donderdag tijdens een bijzondere ledenvergadering A.J. Hommel (voorzitter), C.P.G. de Koning (se cretaris), L. Polderman-Quist (penningmeester), C.H. Heijboer (wedstrijdsecretaris) en M. Goe- degebuure (technische commis sie). Zij krijgen de dagelijkse leiding van de club, terwijl daar naast de voorzitters van een aan tal commissies nauwer worden betrokken bij de gang van zaken. De vergadering kon zich - una niem - vinden in deze nieuwe structuur. Het bestuur van Vosmeer was al geruime tijd incompleet en begin maart trad voorzitter J.M. Ver hees tussentijds af. Verschillende pogingen om weer een volledig bestuur samen te stellen misluk ten. Daarop stelden begin juni alle bestuursleden hun functie ter be schikking. Een commissie van ze ven boog zich vervolgens over de problemen en daaruit kwam ge noemde oplossing naar voren. In het pakhuis van firma Quist aan de Veerstraat wordt zaterdag vanaf 9 uur een rommelmarkt ge houden. De opbrengst is bestemd voor de Ned. Hervormde kerk. Ook worden oliebollen verkocht en verkoopt de dameskrans hand werken voor de zending. Woensdag 28 juni brachten de leerlingen van groep 8 van De Ca sembrootschool een bezoek aan de plaatselijke Rabobank. De leerlingen werden in twee groepen verdeeld en rondgeleid door het gebouw. Op de telex werd nog een bericht verzonden naar een zusterfiliaal waarop als tegenbe richt de leerlingen veel succes werd toegewenst. Er was een leu ke wedstrijd in elkaar gezet door de bankemployées en deze werd gewonnen door Niels Keur. Zijn beloning was een mini-safe. Erg leerzaam en voor herhaling vat baar was ieders mening. Donderdagmorgen 29 juni brach ten de groeien 7/8 een bezoek aan de plaatselijke veiling. Om 8.30 uur waren de leerlingen aan wezig en zagen de tractoren met wagens aardappelen arriveren. Deskundig commentaar werd ge geven door Jap Vroegop. Om 10.00 uur werden de kinderen naar binnen geroepen en mochten ze het veilen bijwonen. Tot slot kwam veiling-directeur David Hage voor de leerlingen met een aantal prijsjes terug en konden ze zelf de knoppen bedienen. Er werd nog getracteerd op limonade en chips. Voldaan keerden de kin- derenom 11.00 uur schoolwaarts. Donderdagavond vièrden de leer lingen samen met de ouders en het personeel hun afscheidsavondje. Meester Bril opende en heette ie dereen welkom. Daarna kon ieder van de koude schotel e.d. genie ten. Tjidde Heyboer was samen met Ina Minheere en Corrie van Leeuwen uitgenodigd om de 14 schoolverlaters het E.H.B.O. di ploma uit te reiken. Hij hoopte in de toekomst ook nog enkele leer lingen in de plaatselijke E.H.B.O. te mogen begroeten, zodat er wat met de geleerde kennis werd ge daan. Vervolgens reikte meester Bril de rapporten uit, samen met een getuigschriftje en een inge lijste klassefoto. De 14 schoolver laters gaan naar de volgende scholen voor vervolgonderwijs: 4 leerlingen naar de Rijksscholen gemeenschap, 3 leerlingen naar de Roncalli scholengemeenschap, al lebei in Bergen op Zoom en in Tholen en St. Maartensdijk, 7 leerlingen naar de T.S.G. "Succes op jullie nieuwe scholen", waren de afscheidswoorden van het team. Ook werd afscheid geno men van meester Westerweel, die directeur in Oud-Vossemeer is ge worden. Zijn plaats wordt inge nomen door juf. C. v. Hulle-van Sabben. Zij werkt vanaf 1974 in De Schalm te Stavenisse. De laat ste schooldag werd feestelijk doorgebracht door alle groepen. Groep 3 t/m 7 hadden tot 10.00 uur les. Daarna volgde een video band met tekenfilms, er werd ge tracteerd op limonade e.d.. 's Middags werden de rapporten uit gereikt en volgde de vakantie. De groepen 1 en 2 kwamen verkleed naar school. Indianen, kabouters, rovers, cowboys, clowns e.d. wa ren te bewonderen. De kinderen deden spelletjes onder leiding van juf Anna Soeters, juf Annelies Moerland en juf Jetty. Tussen de middag bleven de kinderen op school en werd er patates frites met worstjes gegeten. Om 13.30 uur werd iedereen opgehaald en begon de vakantie. Maandag 14 augustus worden alle kinderen weer op school verwacht. De leerlingen van groep 7 en 8 van de School met de Bijbel hebben voor 1770 gulden kaarten ver kocht ten bate van de vereniging ter bescherming van het ongebo ren kind VBOK. Een voorlichter van die vereniging, dhr. Hartholt, had tevoren op school informatie gegeven over het werk van de VBOK, die ook op Tholen en St. Philipsland een afdeling heeft. De kinderen waren op een ander terrein ook nog actief: voor de aanleg van tegels bij herinrichting van het schoolplein kwam ruim 1000 gulden binnen. Naar verschillende zendingsge nootschappen gaat 4305,80 dankzij de inzet van de leerlingen in het voorbije schooljaar. Naar Donderdag, vrijdag en zaterdag 6, 7 en 8 juli Maandag en dinsdag 10 en 11 juli Woensdag 12 juli Dit alles bij uw Thoolse slagers Advertentie I.M. de Gereformeerde Zendings Bond GZB gaat 2152,90, naar de zen ding van de Gereformeerde Ge meenten 1076,45, naar de Spaanse Evangelische Zending, M'Buma zending en Woord en Daad elk 358,83. Kandidaat G.M. de Leeuw uit Rotterdam heeft bedankt voor het beroep van de Gereformeerde Ge meente St. Annaland. Hij had bij na veertig beroepen en gaat naar Barneveld. Het einde van het schooljaar bete kende op de School met de Bijbel ook het afscheid van juffrouw Els Overbeeke-Trommel. Dat werd niet met plezier ervaren, want ze was in alle opzichten een school juffrouw in hart en nieren, zei voorzitter M.C. den Engelsman. Na vier jaar stopt ze echter als vaste leerkracht om meer tijd te hebben voor haar gezin. In deel tijd blijft ze echter nog les geven, want juffrouw Wagenaar zal niet meer als I.R.T.-leerkracht bijspringen. Als nieuwe vaste leerkracht is de 21-jarige juffrouw E. van Belzen uit Arnemuiden benoemd. Ze ontving vrijdag haar diploma van de pedagogische academie. Twee andere leerkrachten hebben ook een opleiding met succes be kroond: juffrouw Verhoeks voor de Buo-opleiding en directeur Y. Paans voor MO-pedagogiek. Tn het bestuur maakte dhr. H. Jopse plaats voor dhr. H. de Ruiter. De School met de Bijbel heeft af scheid genomen van 30 leerlingen. Bijna de helft daarvan gaan over de brug verder studeren, maar de meesten gaan naar de Thoolse scholengemeenschap in St. Maar tensdijk: 11. Verder 5 naar de chr. mavo in Tholen, wat het totaal op het eiland op 16 brengt. Daar naast gaan er 6 naar de Roncalli scholengemeenschap in Bergen op Zoom, 5 naar de Voetius scholen gemeenschap in Goes, naar de Re- hoboth scholengemeenschap in Krabbendijke en 1 naar de Groene School in Kapelle. In het nieuwe schooljaar bestaat groep I o.I.v. juffrouw H. v.d. Wer ken uit 12 leerlingen en groep II o.I.v. juffrouw J. de Rooij uit 33 kinderen. Groep I heeft elke vrij dag vrij en groep II is om de veer tien dagen op vrijdag vrij in verband met arbeidstijdverkorting van de juffrouw. Om wat ruimer in de uren te zit ten, is mede op aanraden van de inspectie besloten om op woens dag een kwartier langer school te houden. Alle groepen beginnen dan om half negen. A.s. maandag 10 juli haalt Accele rando oud papier op. Advertentie I.M. Bij landbouwer G. werd een gra naat gevonden. Door de explosie ven opruimingsdienst is deze op de Speelmansplaten bij de Oester- dam tot ontploffing gebracht. Zondagmorgen om twee uur pro beerden drie jongens in de Voor straat een lantaarn te slopen. S.V. en M.J.B. uit Sint-Philipsland en Advertentie I.M. R.L.M. uit Heerle werden gever baliseerd wegens baldadigheid. In de Weststraat raakte de heer C.E.P., chauffeur van een BBA- bus, zondag de geparkeerde auto van C.A.P. uit Sint-Annaland. Er was lichte schade. Vrijdag 23 juni werd op het schoolplein van de o.b.s. De Casembroot-school de jaarlijkse fancy-fair en rommelmarkt ge houden. Het was mede dankzij het mooie weer een gezellige drukte. Naast de rommelmarkt, die zoals gebruikelijk veel belangstelling trok, werden door de kinderen di verse spelletjes gedaan. De uitsla gen van de spelletjes waren als volgt: Sjoelen: le en 2e prijs Cecilia Scherpenisse, 3e prijs Johnny Goedegebuure. Vis happen: le prijs Miranda Ne- lisse, 2e prijs mevr. Scherpenisse, 3e prijs Jacco Goedegebuure. Enveloppen trekken: le prijs Marja van Bezouwen, 2e prijs Bertram Heijboer. Blikken gooien: le 'prijs J. Akker mans, 2e prijs Theo Fase. Pijltjes gooien: le prijs J. Mossel man, 2e prijs Kees Keur. Evenwichtsspel: le prijs Janneke de Jong, 2e en 3e prijs Harm Moerland. Woordmaken: le prijs Domini que Goedegebuure, 2e prijs mevr. Giljam, 3e prijs Judith v.d. Vlies. Flipperspel: le prijs Ineke Mees, 2e prijs Addy Rijnberg, 3e prijs Maurice de Goede. Ook werd er nog een loterij ge houden met 120 mooie prijzen. De innerlijke mens kon worden versterkt met koffie of limonade en voor de echte liefhebber was er nog een heerlijke pannekoek. Het resultaat overtrof de ver wachtingen, want na aftrek van de kosten bleef er 3.100,— over. Dit bedrag wordt besteed aan de diverse activiteiten die de school gedurende het jaar organiseert, zoals de schoolreis, het school kamp en de sinterklaas- en kerst viering. Tafeltennisvereniging Smash heeft zaterdag met een sportmiddag in de Wellevaete het seizoen afgeslo ten. Men kon voetballen, badmin ton spelen, estafette-lopen en korfballen. Als scheidsrechters fungeerden Leo van Vossen en Christian van 't Hof. Groep D werd winnaar, 's Avonds volgde er een Chinese maaltijd. Zo'n zestig leden (met introducees) genoten hiervan. Smash 1 en 3 werden nog in het zonnetje gezet voor het be haalde kampioenschap in de NTTB-competitie. Wedstrijd secretaris David van Driel reikte de percentagetrofee uit aan Jos IJzerman (78%). Namens de trai ningscommissie kon Christian van 't Hof aan negentien jeugdle den het beginnersdiploma tafel tennis uitreiken. De avond werd afgesloten met enkele ronden bin go. Smash zal op dinsdagavond 15 augustus. Zowel jeugd- als senio ren (dames- en heren) zijn dan welkom. Bij loonbedrijf Den Engelsman aan de Veilingweg is in de nacht van dinsdag op woensdag om streeks 1.20 uur een tractor uitge brand. Een passerende patrouillewagen van de rijkspoli tie zag rook over de weg komen en alarmeerde de brandweer. De trac tor stond in een loods en brandde totaal uit, maar het gebouw leed geen schade. De vrijwillige brand weer had er bijna een uur werk aan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar waar schijnlijk gaat het om kortsluiting. In bejaardencentrum de Schutse zijn dinsdag de gediplomeerden gehuldigd. Directeur J. Wesdorp sprak de vier geslaagden in dicht vorm toe en overhandigde ze bloe men en een geschenk. De bewoners waren er getuige van en genoten mee met gebak bij de koffie en een drankje. De geslaag den waren kok Eric Troost, prak tijkbegeleidster Iza Bajramovic-Gaakeer, bejaarden verzorgster Inge Scherpenisse en verzorgingsassistente Nieske Vroegop. Inmiddels is ook het resultaat van de fancy fair van de Schutse van vorige week woensdag bekend. Er was maar liefst een bruto- opbrengst van 3250 gulden tegen over vorig jaar 1800 gulden, dus bijna een verdubbeling. Dit was het resultaat van de verkoop van oliebollen en advocaat, de rom melmarkt, de spelletjes en de grabbelton. De verkoop van hand werken stond daarbuiten. Die bracht nog 1100 gulden op. De Deltaweek zorgde dinsdag voor een grote levendigheid in en bij de haven. Met 6 mijl per uur kwamen de zeilschepen onder ideale omstandigheden van Zie- rikzee naar de Krabbenkreek, waar heel wat mensen genoten van het prachtige schouwspel. Onder de deelnemers aan deze jaarlijkse zeilwedstrijd waren ook schepen van de St. Annalandse watersportvereniging als de be kende Panta Rhei, Cerus, Graus, Pagan, Avalon en de Bounty, 's Avonds volgde de prijsuitreiking in een speciaal voor deze gelegen heid opgeslagen tent. De gunstige weersomstandigheden brachten veel mensen op de been om nog een wandeling te maken. Ook thuis kon men het echter goed vol gen, want tot één uur 's nachts was de muziek in het dorp te ho ren. 4 Cebeco heeft totaal 87.500 gulden subsidie gekregen voor de bouw van een installatie voor ontvangst en opslag van brouwgerst. Het aan de Havenweg gevestigde be drijf kreeg 62.500 gulden van de Europese Commissie, waaraan het ministerie van landbouw 40% of 25.000 gulden toevoegde. Totaal kregen 21 projecten in ons land subsidie voor een totaalbedrag van bijna 8.5 miljoen gulden, waarvan 6 van de EEG en 2.5 mil joen van de nationale overheid. De collecte voor de epilepsi- bestrijding heeft 582,65 opge bracht. Alle gevers en inzamelaars worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Op de laatste schooldag verander de Dé Schalm in een indianen- kamp. De kinderen hielden zich er al drie weken mee bezig en kwa men vrijdag als indiaan verkleed naar school. Er werden allerhande spellen gedaan. Van dozen waren totempalen gemaakt en ook was er een schoolkrant die over india nen ging. Zelfs een echt kampvuur werd ontstoken ter afsluiting van dit schooljaar. 45 Leden van de Oosterscheldevis- sers hebben zaterdag aan de Noord niet veel vis op de kant we ten te brengen. 1. R. Vermaas 810 p., 2. R. Buys 785 p., 3. J. de Graaf 680 p., 4. D. Dane 655 p., 5. A. Aarden 630 p., 6. W. van Oudenaarde 610 p., 7. D. Bentschap Knook 550 p., 8. T. Hengstmengel 485 p., 9. Mevr. P. Knuist 430 p., 10 J. Noom 400 p. Junioren: 1. M. van Eenennaam 590 p., 2. B. Klaassen 300 p., 3. R. Bazen 150 p. Advertentie I.M. De bejaarden, vrijwilligers, perso neel en donateurs van Sint- Maartenshofhebben vrijdagmid dag genoten van het pannekoe kenfeest. Iedereen kon met zijn eigen pannetje pannekoeken bak ken. De mannen lieten zien dat ook zij pannekoeken konden bak ken. Het was aan elke tafel erg ge zellig. Iedereen had het druk met de koeken te bakken, maar ook om ze op te eten. Ieder kon naar eigen smaak bakken: dik of dun, met spek, rozijnen of krenten of met stukjes appel. Na nog een borreltje te hebben gedronken ging iedereen voldaan naar zijn kamer of huis. Het was een fijne middag, die de meesten best best nog wel eens over willen doen. Tot 1 augustus is er in de biblio theek een tentoonstelling van schilderijen van dhr. R. Nijsse. Verschillende technieken zijn er te zien: aquarellen, gouaches, pente keningen en kunstwerken die met predikbeurten Zondag 9 juli THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. Verheul HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Karreman, Den Haag GEREF. KERK 10 u. prof. Bakker, Amstelveen 17 u. dhr. Stam, Rotterdam CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst 18.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst NED. PROT. BOND 10.45 u. dr. Cossee, Rotterdam R.K. KERK za 19 u. en zo 10.45 u. H. Mis olieverf of houtskool vervaardigd zijn. De expositie is tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bewonderen. Voor de open dag tijdens de bra- Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. derie op 29 juli hebben zich nog onvoldoende modelbouwers aan gemeld. Bezitters van modelvlieg tuigen, radiografisch bestuurde auto's, bootjes, treinen of op schaal gemaakte boerenkarren, dorsmachines, e.d. kunnen zich alsnog aanmelden bij de biblio theek. Het Para Centrum Midden- Zeeland geeft tijdens de braderie op zaterdag 29 juli een luchtshow. De parachutisten zullen om streeks vier uur landen op het par keerterrein aan de Haven. Op de Markt kan men met een ballon omhoog en daar komt ook een bassin voor demonstraties van radiografisch bestuurde model bootjes. Euterpe haal donderdag 13 juli weer spullen op voor de rommel markt. Advertentie I.M. In een woning aan de Westvest werden vrijdagnacht twee spaar potten en een electrisch orgeltje ontvreemd. Andere apparatuur die de inbrekers gereed hadden ge zet om ook mee te nemen, lieten ze staan omdat ze vermoedelijk gestoord werden. Zaterdagavond werden 4 bezoe kers aan camping De Muije aan gehouden nadat ze zich in de kantine van de camping hadden misdragen. H.W.J, van V., W.G., J.L.K. uit Oosterhout en J.v.W. uit Sint-Maartensdijk bedreigden in de kantine andere bezoekers met messen en richtten vernielingen aan. Enkele ruiten moesten het ontgelden. Ze negeerden het ver zoek van de campingeigenaar het terrein te verlaten. De politie hield later de vier aan in Sint- Maartensdijk. Eén van de ver dachten, W.G., moest zich voor een snijwond laten behandelen door de huisarts. Tegen de ver dachten is proces-verbaal ge maakt wegens openlijke geweldpleging. Eindelijk was het dan woensdag avond zo ver. Enkele maanden geleden waren de groepen 6, 7 en 8 al begonnen met het inoefenen van de musical "Het koffertje van meneer Van Dalen". Er is wat af gezweet met het warme weer. In de volle zaal van het Holland Huis zat iedereen met spanning te wachten op de uitvoering van het aangekondigde programma. Al vorens de musical werd opge voerd, was er nog een demonstra tie jeugd EHBO. Onder leiding van Anja van Oeve- ren, Pia Elenbaas en Han Kurvers toonden de kinderen van groep 7 en 8 hun "kunsten" op de vijf slachtoffers. Hierna werden de diploma's uitgereikt. Alle leerlin gen waren geslaagd, Jantiene Moerland en Arne Jansens zelfs met lof. Na de pauze begon het hoofdme nu. De musical ging over het mi lieu en met name over de spuit busindustrie. De koning (Louis Hage) en zijn volk waren voor de industrie, voornamelijk om de economie in stand te houden. De koning (hij speelde voortreffelijk) ondervond nogal wat tegenwer king van de koningin (Mariëlle Wesdorp), die uitmuntend zong. Ook meneer Van Dalen (Corné Polderman) en zijn meer dan 100 jaar oude moeder (Annemieke Breure) speelden alsof ze nog nooit anders gedaan hadden. Tij dens het gebeuren werd alles op de band opgenomen door het trio VERVOLG PAG 5 OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 (H.A.) en 18.30 u. ds. De Kieviet GEREF. KERK 10 en 15 u. dhr. Walhout, Breda CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Boogaard 18.30 u. leesdienst GERpF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Verwaard, Sliedrecht 18 u. ds. Codée, Stellendam GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst wo 12/7 19.30 u. ds. Van Aalst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Kooten, Middel- harnis 18 u. kand. Emaus, Tholen OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. dhr. Schot, Middelburg 19 u. ds. Otte, Middelharnis OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst do. 13/7 19.30 u. ds. Kamp, Grafhorst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Bergen Bravenboer GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. dhr. Middag GEREF. KERK 10 u. ds. Vos, Halsteren 14.30 u. ds. Noordhof, 's- Gravenpolder GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 17 u. ds. Lammers GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst di 11/7 19.30 u. kand. De Leeuw, Rotterdam OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 12/7 19.30 u. dhr. Klok ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. De Bie, 's-Gravenpolder 15 u. kand. Smit, Barendrecht Zaterdag 8 en zondag 9 juli Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr.Padt): Dr. Smits, p/a Molenvlietscstr. II, Tholen, tel. 01660-2016 St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (Dr. vd. Bel): Dr. Janssen St.-Maartensdijk, tel. 01666-4126 St.-Philipsland en Nw.-Vossemeer: Dr. Van Doesburg, tel. 01677-2500 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Vos, Tholen, tel. 01660-2699 DIERENARTS W. BRONS Tholen spf.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u„ tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatieadvieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet- sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 PATIËNTEN VER. Vertrouwenstelefoon NPV 01660-3727, b.g.g. 01663-2605 CONSULT. ALG EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens speekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 START Uitzendbureau START, ma. 9-12 u., arbeidsbur. Tholen STORINGEN ENERGIE Tel.01180-38888 KAMER VAN KOOPHANDEL Ma 9-12 u., gem.huis St.-M'dijk HOOGWATERSTANDEN Donderdag 6 t/m vrijdag 14 juli donderdag 6 6.37 - 18.47 vrijdag 7 7.17 - 19.32 zaterdag 8 7.57 - 20.07 zondag 9 8.32 - 20.42 maandag 10 9.12 - 21.22 dinsdag 11 9.57 - 22.02 woensdag 12 10.42 - 23.02 donderdag 13 11.42 vrijdag 14 0.07 - 12.47 di 11/7 E.K. 2.19 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getijverwachtingen 01184-15600.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 2