ERVAREN TIMMERLIEDEN A VERENIGING VOOR BEDRIJFS- EN AGRIHULP IN ZEELAND i.o. OPROEPKRACHTEN w ervaren elektr. pijplassers PLAMEC0 SPANPLAFONDS ALL ROUND WIKKELAARS ALL ROUND MONTEURS (RWQB> VOORMAN T.D. m/ v eenmalige aanbieding! herenracefietsen ijzer- to: sterke artikelen U hebt de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland in handen. THOLENDERWIJS ONMONDIG IN EUROPA? 299,- 549,- 249. 189. 19?5 32?° 139; 495; AANNEMINGSBEDRIJF VAN BERGEN HENEGOUWEN GEVRAAGD KRAANMACHINIST EN TRACTORCHAUFFEUR TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 6 SEPTEMBER STEMMEN PER BRIEF SPREEKUUR B. EN W. WAAR BEVINDEN ZICH DE STEMBUREAUS ZOMERAVONDCONCERT OP STADHUISBEIAARD TE THOLEN KWAUTEITSRACEFIETSEN DAMES-MOUNTAINBIKES RIJWIEL CASH EN CARRY- DELTA METAAL COUPON voor het monteren van spanplafonds KWALITEITSMERKEN 6 DE EENDRACHTBODE Donderdag 8 juni 1989 C. VAN BERGEN HENEGOUWEN aannemingsbedrijf Met spoed gevraagd: voor werk in de regio. Schelde Rijnweg 12-14 - 4691 RW Tholen Tel. 01660 - 3049 Voor uitbreiding van het personeels bestand van onze reeds meer dan 20 jaar bestaande arbeidsreserve (v/h Drechtmetaal) zoeken wij nog een aantal geschoolde vakmensen (m/v) Zij worden tewerkgesteld op de bij onze Stichting aangesloten bedrijven, gelegen in de regio Ri j nmond/Drechtstreek Ervaring is vereist. Leeftijd tussen 25-35 jaar. Eigen vervoer noodzakelij 1 HULP IN DE HUISHOUDING PERSONEEL GEVRAAGD Ti GEVRAAGD: ADMINISTRATIEVE KRACHT m/v Opleiding: Havo. b.v. Groepsleerkracht m/v voor groep 1 NIET AIS U STEMT OP 15 JUNI (Europese verkiezingen) VRIJDAG 16 JUNI: e*5 \us> I I I I I I I I I I I I I I Nooit eerder een dermate grote keuze uit at ta ijzerwaren gereedschappen De Vereniging voor Bedrijfs- en Agrihulp in Zeeland i.o. is een samenwerkingsverband tussen de 5 werkzame Verenigingen voor Bedrijfshulp, welke zich tot doel stelt het bieden van pasklare hulp bij de aangesloten leden. Wegens het uitbreiden van de werkzaamheden en activiteiten wil de VBAZ i.o. graag in contact treden met die bereid zijn om in de primaire- en aanverwante sectoren tijdelijk arbeid te verrichten. Na gebleken geschiktheid behoort een vast dienst verband tot de mogelijkheid. Een agrarische opleiding (LAS/MAS) of praktische ervaring is gewenst, alsmede het gebruik van eigen vervoer. De VBAZ i.o. biedt afwisselend werk. Betaling geschiedt volgens de geldende CAO. Inlichtingen en/of aanmeldingen binnen 1 week na verschijnen van dit blad bij: VBAZ i.o., p/a Landbouwhuis, Grote Markt 28, 4461 AJ Goes. Telefoon 01100-21010, vragen naar J. Scheele, toestel 36, 's avonds 01195-759. wij vragen Minimaal niveau 6-G. Vaardigheid op het gebied van MIG/MAG lassen, strekt tot aanbeveling. poslhus 201 2WO \l Itamirirci'hf Maliunswcg 78 lt' terdicping) lel. 01800 - 10822 voor inlichtingen opsturen naar S.A.D., Antwoordnr. 559, 2980 VE Barendrecht (geen postzegel) Naam Adres Woonplaats Beroep Tel. nr. leeftijd GEVRAAGD: 2 x 5 uur per week (AAW). Moet zelfstandig kunnen werken. Brieven onder nr. 4451 aan Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland. Schelde Rijnweg 12-14 4691 RW Tholen Tel. 01660 - 30 49 Schriftelijke sollicitatie naar: Drukkerij Offsetdrukkerij Lichtdrukkerij Boekhandel - - Kantoorboekhandel BJlGlGITIQn DV Oudelandsestraat 9 Tholen Tel.: 01660-4150* T.a.v. de heer L.M. Tichem etectrotechnisch wikkel bedrljl debruyn van 4612 105 oom 43 02 Telefax (01640) 5 51 40 Konl|n«nburgwM 1 PL Bergen op Zo Tel. (01640) 3 43 Wegens net toenemende aanbod van opdrachten hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor: voor het wikkelen van elektromotoren en generatoren. voor het dé- en monteren alsmede het reviseren van elektromotoren. Ook het ter plaatse bij onze klanten dó- en monteren op fundatie behoren tot deze werkzaamheden. Kandidaten die voldoende ervaring hebben op dit gebied worden verzocht hun sollicitatie te richten aan bovenstaand adres. Het bestuur van de vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Dinteloord vraagt per 3 september 1989 of eerder een De vacature betreft een weektaak van 22 uur. Wij zoeken iemand die: - meelevend lid is van de N.H. Kerk (Gereformeerde Grondslag); - in het bezit is van de akte A en B met applicatiecursus of Edoka; - niet meer dan 3 jaar ervaring heeft. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de directeur, de heer G. Kok, tel. 01672-2728 (school) of 01672-2595 (privé) en de adjunct directeur, de heer G. van der Beek, tel. 01672-3534. Sollicitaties binnen 7 dagen te richten aan de secretaris, de heer C.L.M. van den Berge, Steenbergseweg 97, 4671 BE Dinteloord. GEVRAAGD FA. AARTS UYTDEWILLEGEN 01670 - 6 34 58. informatierubriek van de gemeente tholen Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Bij de op 6 september 1989 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kan aan bepaalde categorieën kiezers worden toegestaan per brief te stemmen, te weten: A. de kiezer, die op de dag der kandidaatstelling zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, met uitzondering van degene die zijn werkelijke woonplaats in de Nederlandse Antillen heeft en die niet gedurende ten minste tien jaar zijn werkelijke woonplaats in Nederland heeft gehad. Uiterlijk 10 juli 1989 dient hij een schriftelijk verzoek tot opneming in het register van buiten Nederland gevestigde kiezers in bij het hoofd van de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters. Gelijktijdig dient hij een schriftelijk verzoek om per brief te mogen stemmen in. B. de kiezer, die op de dag der stemming wegens zijn beroep of werkzaamheden of wegens het beroep of de werkzaamheden van een lid van het gezin waarvan hij deel uitmaakt buiten Nederland zal verblijven. Uiterlijk 9 augustus 1989 dient hij een schriftelijk verzoek om per brief te mogen stemmen in bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister is op genomen. Voor de verzoekschriften moet gebruik gemaakt worden van formu lieren die ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn. De kiezer aan wie is toegestaan per brief te stemmen kan uitsluitend op die wijze aan de stemming deelnemen. datum 8 juni 1989. De burgemeester der gemeente Tholen, H.A. van der Munnik. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 12 juni 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. De wethouders P. van Schetsen, L.J. Koopman en J. Versluijs hou den hun spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Het spreekuur van burgemeester H.A. van der Munnik komt te ver vallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666 - 8200, toestel 330. Voor de verkiezingen voor het Europese Parlement worden er in on ze gemeente 14 stembureaus ingericht. In elke kern is er een stem bureau dat geschikt is voor minder-validen, (rolstoelgebruikers). De ze geschiktheid blijkt uit de toegankelijkheid van het bureau en de aanwezigheid van een aangepast stemhokje. Het betreft de bureaus die in dit artikel vet zijn gedrukt. In tegenstelling tot vorige verkiezingen is het bejaardencentrum Ten Anker in Tholen niet in gebruik als stemlokaal. Dit in verband met de uitvoering van een serie verbouwingen binnen het complex. In plaats daarvan komt het R.E.C.-gebouw (voormalige gemeentelijke M.A.V.O.-school) aan de Jan van Bloisstraat 29. De kiezers in de kern Poortvliet wijzen wij op het feit dat het stem bureau 't Ouwe Raed'uus" toegankelijk is via de Achterstraat. Dit in verband met een grotere parkeercapaciteit aldaar en de toeganke lijkheid voor mindervaliden. Stembureaus in de gemeente Tholen: Kern Tholen: 1Gasthuiskapel, Kerkstraat 15 2. R.E.C.-gebouw. Jan van Bloisstraat 29 3. Verg. zaal kerk Gereformeerde Gemeente, Hoogaarsstraat 2 4. Verenigingsgebouw "De Wingerd", Nieuwepad 1 Kern Scherpenisse: 5. Dorpshuiss "Holland Huis' Laban Deurloostraat Ook dit jaar zal gemeentelijk beiaardier Gerard de Waardt een drietal zomeravondconcerten verzorgen. Het eerste concert vindt plaats op vrijdag 16 juni a.s. op de stadhuisbeiaard te Tholen, aanvang 19.30 uur. De tuin van de Gasthuiskapel doet opnieuw dienst als luister plaats. Voor de toehoorders is er een gratis kopje 'beiaardkoffie'. Bij het V.V.V.-kantoor zijn programmaboekjes verkrijgbaar. FRI-D'OR B.V., gevestigd te Bergen op Zoom en met produktiebe- drijven te Bergen op Zoom en Tilburg, is een expanderende onderne ming die zich toelegt op de vervaardiging van een hoogwaardige kwaliteit patates-frltes en vele andere aardappelprodukten, zoals on der andere gedroogde puree, aardappelkroketten, aardappelschij ven, aardappelblokjes, enz. Voor de Technische Dienst in ons bedrijf te Bergen op Zoom hebben wij een vacature voor: De taak bestaat onder meer uit: - leiding geven aan een groep monteurs; - werkvoorbereiding (mede in overleg met de produktie-afdelingen); - voortgangscontrole onderhoudswerkzaamheden. Wij verwachten van de kandidaat: - zo breed mogelijke technische vooropleiding; - leidinggevende capaciteiten - bereid ook op zaterdag te werken; - ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling; - leeftijd 30-40 jaar. Schriftelijke sollicitaties met een uitgebreide levensloop kunt u rich ten (binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad) aan: FRI-D'OR B V Postbus 394, 4600 AJ BERGEN OP ZOOM t.a.v. de heer F.H.M. van der Linden. Alle kleuren en kleurkombinaties. Verschillende framematen. 5 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE en TWEE GRATIS SERVICEBEURTEN. De keuze Is beperkt. Dit is géén fabeltje! STERK onder de ADVIES-VERKOOP PRIJZEN! of O? Reeds vanaf Verder: 399,-, 459,-, 469,-, 499,-, 529,- en 749,- AANBIEDINGEN ZIJN UITSLUITEND GELDIG OP: donderdag8 juni 1989 vrijdag9 juni 1989 zaterdag10 juni 1989 Uitzonderlijk mooi! - Lichte lakschade. Geheel kompleet met spatbord, verlichting, bagagedrager, etc. IJZERSTERK. Van 739,— NU VOOR SLECHTS BERGEN OP ZOOM I Antwerpsestraat 85 (naast Gazan) Tel. 01640-41200 VRIJDAGAVOND KOOPAVOND Ook maandagmiddag geopend. Kern Sint-Maartensdijk: 6. Bejaardentehuis "Sint-Maartenshof, Bloemenlaan 2 7. Verenigingsgebouw "Calvijn", Markt 12 8. Voormalige kleuterschool, Radda Barnenstraat 8 Kern Sint-Annaland: 9. Bejaardentehuis "de Schutse", F.M. Boogaardweg 10 10. Gemeenschapscentrum "de Wellevaete", Hoenderweg 133 Kern Oud-Vossemeer: 11. Dorpshuis "de Vossenkuil", Raadhuisstraat 7 12. Wijkgebouw Groene Kruis, Raadhuisstraat 1 Kern Poortvliet: 13. Dorpshuis 't Ouwe Raed'uus", ingang Achterstraat Kern Stavenisse: 14. Dorpshuis "De Stove", Voorstraat 42 Op uw oproepingskaart staat precies aangegeven op welk stembu reau u terecht kunt. Zij die op een ander stembureau hun stem wil len uitbrengen dan op de oproepingskaart staat aangegeven, kun nen tot uiterlijk vrijdag 9 juni telefonisch een kiezerslegitimatiekaart aanvragen. Met die kaart kan men zijn of haar stem op elk willekeu rig bureau in de gemeente uitbrengen. Telefoon: 01666 - 8216. markt 26 telefoon 01660-2480 telefax 01660-4529 Compleet uitgevoerde lastrafo van Mederlands fabrikaat Stroombereik 40-140 Amp 220 Volt. Inschakelfactor 15% bij maximale belasting. Zekering 16 Amp. Uiteraard I jaar volledige garantie. Mormale prijs 321.00 Vakwerk prijs 249.00 FERROCK SLIJPMACHINE Slijpmachine met brede en smalle steen met een diameter van 150 mm. Stabiele uitvoering met een trillingvrije loop Voorzien van oogbeschermglazen en VIJF jaar garantie. normale prijs 237.00 Vakwerk prijs 189.00 WOLF GRASSCHAAR Zelfslijpende messen en een naar uw hand gevormde handgreep maken het knippen zeer gemakkelijk. Met veiligheidssluiting. Miet draaibare messen. Model RJ-EM. normale prijs 24.90 Vakwerk prijs 19.95 Model KJ-En. Vlakgeslepen handzaag met rechte rug en hard-point tanden. Oezet en geslepen. Voorzien van roestwerende laag. Kunststof handgreep met aftekenhoeken voor 45 en 90° Voorzien van ophangoog. Model 297-18' normale prijs 36.45 Vakwerk prijs 32.50 De betere handmaaier van West-Duitse topkwaliteit met 33 cm snijbreedte. Zeer stevige constructie, instelbare snijhoogte en stabiele duwboom. normale prijs 179.00 Vakwerk prijs 139.00 FERROCK ELEKTROMAAIER Sterke 1300 Watt elektromaaier met grasvangbak voor de middelgrote gazons Snijbreedte 43 cm. Superveilige bediening. Met snijmes stopt onmiddellijk bij storing of bij het uitschakelen van de stroom. Instelbare snijhoogte. normale prijs 589.00 Vakwerk prijs 495.00

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 6