Scholen enthousiast voor volleybal maassw Slagbal afgelast Open dag kanovaren Jïï Open les jazzdans R. Gunter de beste bliksemsneldammmer A A 1 De Eendracht sluit seizoen af Zaalvoetbalkampioen troeft Smerdiek af BEL01660-2150 AIS HET ON AIRCONDITIONING GAAT Stavenisse wint eigen tournooi Door regen op schoolsportdag N.K. atletiek in Bergen o.Z. Vier judoka's in de prijzen Donderdag 8 juni 1989 DE EENDRACHTBODE 15 Een oorverdovend enthousiasme was er vrijdagavond in sporthal Meulvliet in Tholen voor het scholentoer nooi van volleybalvereniging A.V.C.. Ter Tolne 2 bij de basisscholen en TSG jongens 1 bij het voortgezet on derwijs hielden er een taart en een beker aan over. Twee poules TSG eerste Scherpenisse wint Zeeuwse schietwedstrijd tennis V~ Onverantwoord Atelier Entrup Goud en Zilver Repareert sieraden, horloges en klokken Tournooi voor zaalvoetballers Schaak mee met de E.B. Vosmeer winnaar eerste Jan de Laater tournooi Prestaties De Eendracht vielen tegen Jeugdviertal --JÓ, tg promoveren. autobedrijf krebbekx Nationale titels verleden tijd dui venrubriek Van zes tot tien uur speelden 26 ploegen van 11 scholen bij dit ze vende scholentoernooi van de Thoolse volleybalvereniging. Door het grote aantal deelnemers moest de speeltijd beperkt worden tot slechts zeven minuten. "Min der kan eigenlijk niet", zei AVC- bestuurslid Ria Mees. Wanneer er een volgende keer nog meer lief hebbers zijn, moet er naar andere mogelijkheden gezocht worden, bijvoorbeeld een buitentoernooi. De basisscholen speelden in twee poules, waaruit Ter Tolne 2 uit Tholen en de Casembrootschool 1 uit St. Annaland als winnaars naar voren kwamen. De finale bracht eerst geen beslissing(5-5), zodat er twee minuten verlengd moest worden. Toen zegevierde Ter Tolne o.l.v. leraar O. Huis kamp. De Casembrootschool o.l.v. directeur G.T. Bril kreeg eveneens een beker, maar geen taart. In plaats daarvan waren er volleybal buttons. Alle spelers kregen een sticker. 3. Ter Tolne I 4. Montessori school, Tholen 5. De Rieburch I St. Maartensdijk 6. De Schalm I Stavenisse 7. Ter Tolne III 8. De Schalm II 9. Oosterscheldeschool I Scherpenisse 10. School met de Bijbel Oud-Vossemeer 11. De Ca sembrootschool III 12. De Rie burch II 13. St. Anthoniusschool Oud-Vossemeer 14. De Casem brootschool II 15. De Casem brootschool IV 16. Oosterscheldeschool II. Mochten de basisscholen de eerste bal van de opslag vangen en ver volgens met twee handen boven hands spelen, de scholen voor voortgezet onderwijs moesten zich aan de echte spelregels hou den. Het jongensteam van de Thoolse scholengemeenschap uit Tho- len/Scherpenisse/St. Maartens dijk o.l.v. gymleraar T. Viergever was duidelijk de sterkste met 18 p. Het tweede meisjesteam van de St. Thomasmavo uit Halsteren Graslandmarathon De Grenslandmarathon in Sittard bleek een zwaar parcours (hellingen en vals plat) over twee ronden, deels door Duitsland. Ondanks dat en de zware regenval verbeterde Piet Hage zijn persoonlijk record met 4.35 min. en kwam tot een tijd van 2.52.47 u. Dat leverde hem een 24e plaats op. Rien van Akkeren liep zijn eerste halve marathon in Sittard. Hij kwam onder dezelfde omstandigheden uit op een tijd van 1.36.20 u. Triathlon Goes Twee Tholenaren deden in Goes mee aan een zesde triathlon, bestaande uit 750 meter zwemmen, 35 kilometer fietsen en 8 kilometer hardlopen. Jaap Geuze werd 36e in 1.50 uur en was de vijfde veteraan. Jean-Philip Paap was de 9e junior en eindigde in 2.13 uur als 89e. Er waren honderd deelnemers. Scherpenisse bij de korpsen en Adrie Rijnberg uit St. Annaland en Peter Priem uit Stavenisse bij de individuele klasseringen, vero verden zaterdag een eerste prijs bij provinciale schietwedstrijden in St. Annaland. Op de 100 m baan bij St. Anna land schoten 109 schutters uit ge heel Zeelan j van zaterdag 27 mei tot en met zaterdag 3 juni om de hoogste eer van de provincie. Or ganisator was de St. Annalandse schietvereniging Prinses Juliana. Voorzitter J.L. Goedegebuure reikte de individuele prijzen uit, secretaris A.J. Menheere de korpsprijzen. Korpsen: klasse H: 's Gravenpolder, klasse A: Heinkenszand, klasse B: Dom burg, klasse C: Scherpenisse. Individueel: klasse H: Adrie Rijnberg St. An naland, klasse A: Peter Priem Sta venisse, klasse B: D. Wisse 's Gravenpolder, klasse C: M. Panai- tesco Terneuzen, klasse D: M. Welleman Vrouwenpolder. Iff Wajang-tournooi Onder tropische omstandigheden werd op de banen van 't Spookhuisje in Sint-Annaland het wajang-tournooi gespeeld. Na de voorronden traden Marrie Fase en Ria van 't Hof én Wil lie de Rijke en Agnes Noteboom tegen elkaar in het strijdperk. Marrie Fase (7-2) en Willie de Rijke (3-2) kwamen als winnaars uit de bus. In de verlie zersronde won Trijnie Goedegebuure van Annemarie Ridderhof (8-2) en Hanna Moerland van Corrie Bazen (6-2). Marrie ging met een electrische sapcentrifuge naar huis, Willie met een stopwatch, Trijnie met een sport tas en Hanna met een doos tennisbal len. Nap Hage vijfde Nap Hage is zaterdag in Lamswaarde na 91 kilometer als vijfde geëindigd bij de amateurs. In Lage Zwaluwe reden bij de liefheb bers na 60 kilometer twee Thoolse ren ners in de prijzen: Hans Lindhout werd 16e en Hans Etienne 18e. Vier lekke banden Onder wat minder goede weersom standigheden legden 18 leden van De Bidon zondagmorgen 63 kilometer af, nadat eerst een clubfoto was gemaakt. De toerleider voerde de groep via De Heen, Steenbergen, Welberg en Halsteren weer naar Tholen. Het natte wegdek speelde de fietsers danig par ten, want er moest vier keer halt wor den gehouden voor een lekke band. Het noodlot sloeg eerst toe bij Jo Geldhof en vervolgens kregen Wim van Gorsel, Kees Eikelenboom en Leen Menheere met pech te kampen. Aan de kop van het klassement blijft het spannend, want acht leden hebben nog niet één keer verzuimd: Piet Weij- ers, Arie Bijl, Adrie v.d. Ree, Wim van Gorsel, Hans van Dijke, Corry van Zetten, Jos Guiljam en Marco Kwaak hebben allemaal 1152 km, dan volgt Leen Menheere met 1102 km en Kees Eikelenboom reed 1054 km. installatiebedrijf Maasair BV, Ampèrestraat 1, Postbus 24, 4690 AA Tholen De snelste weg naar een vakkundige oplossing. Advertentie I.M. De sportdag voor de basisscholen van Tholen en Sint-Philipsland viel donderdag danig in het water. Door de regen waren de velden op sportpark Haestinge in Sint- Maartensdijk dermate glad, dat het slagbaltournooi werd afgelast. Of dat op een latere datum alsnog doorgaat is onzeker. De 14 deelnemende scholen be gonnen met de estafettewedstrij den. Bij de jongens was Ter Tolne I de sterkste, gevolgd door De Re genboog I, 3. Rieburch I, 4. De Casembrootschool I. Bij de meis jes bleek De Casembrootschool over de snelste lopers te beschik ken, 2. Rieburch, 3. Die Heene- trechtschool, 4. School m.d. Bijbel St.-Annaland. Aansluitend volgde het diploma- werk. In totaal werden 364 diplo ma's uitgereikt: 21 A, 132 B, 152 C, 55 D en 4 E. De beste prestatie (E-diploma) werd geleverd door Leendert de Graaff en René v.d. Berge (Ter Tolne), Hélène Reedijk (Rieburch) en Rianne van Strien (School m.d. Bijbel AJP). Alle kinderen kregen een ijsje en li monade. Het slagbal was inmiddels al afge last. Coördinator J.D. Vroege vond het onverantwoord om op het gladde veld verder te gaan. 's Morgens was al een leerling uit Sint-Philipsland zodanig gebles seerd geraakt, dat die naar de EH BO moest. De prijsuitreiking door wethouder P. van Schetsen Dorpsstraat 180 4661 HV Halsteren Telefoon 01641-3845 Advertentie I.M. Zaterdag organiseert z.v.v. Bizarre in Meulvliet een zaalvoetbaltour- nooi. Naast het eerste en tweede team van de eigen vereniging doen de volgende teams mee: Van Wely, Cromwiel en Van der Made (hoofdklassers), SHF Scherpenis se (2e klasse), de Frapo's (le klas se) en TDK (Kannebuiscompeti- tie). De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en duren tot 20.00 uur. De toegang is gratis. De Bizarre- wisseltrofee, waarom vorig jaar voor het eerst werd gespeeld, wordt verdedigd door SHF. Ver der zijn er prijzen voor de spor tiefste ploeg en de beste speler. Aan het Benedensas bij Heense Molen worden zaterdag de monstraties gegeven door kanove reniging Zeewitoe uit Bergen op Zoom. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende typen kano's en rompvormen, over de kleding. Verder is er aandacht voor de vei ligheid bij het varen, uitleg over de verschillende peddelslagen en vaartechnieken. Ook een redding soefening en stuntwerk maken on derdeel uit van het programma. Tussendoor kan er proefgevaren worden in samenwerking met Ak kermans Rekreatie. Dit bedrijf verhuurt kano's aan het Beneden sas. Deze open dag duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Na afloop kan worden deelgenomen aan de vlootschouw ter gelegenheid van de opening van de brug bij de vlasfabriek in Steenbergen. ging daardoor ook niet door. De sportvelden in Sint-Maartensdijk zijn vanaf 19 juni gesloten, wat afwerken van het slagbaltournooi op een latere datum bemoeilijkt. De deelnemende scholen: De Re genboog, Ter Tolne en De Veste uit Tholen, De Schalm uit Stave nisse, De Luyster uit St.- Philipsland, School m.d. Bijbel uit Anna Jacobapolder, Ooster scheldeschool uit Scherpenisse, De Eevliet uit Poortvliet, Die Hee- netrechtschool, School m.d. Bij bel en Sint Anthoniusschool uit Oud-Vossemeer, De Rieburch uit St.-Maartensdijk en School m.d. Bijbel en De Casembrootschool uit St.-Annaland. Op sportpark Rozenoord in Ber gen op Zoom worden op 30 juni, 1 en 2 juli de Nederlandse junio ren atletiekkampioenschappen ge houden. Atleten in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar bekampen elkaar op de vorig jaar aangelegde kunststofbaan. De organisatie is in handen van atletiekvereniging Spado, die op de wedstrijddagen met zo'n 150 man in de weer zal zijn. Daarnaast is er een jury van zestig mensen. De starters moeten nog worden aangewezen door een commissie van de KNAU. Het eerste elftal van Stavenisse is verrassend winnaar geworden van het eigen tournooi. Het team be haalde uit drie wedstrijden de maximale zes punten. Eindstand: 1. SC Stavenisse 6 p., 2. Smerdiek 4 p., 3. DVO '60 1 p. (doelsaldo -3), 4. Krabbendijke 1 p. (doelsal do -5). Na afloop van het sportief en goed verlopen tournooi reikte voorzitter Elenbaas de prijzen uit en bedankte de scheidsrechters Rien van Haaften en Rien Vroe- gop voor hun medewerking. Uitslagen: Smerdiek-Stavenisse 1-2, DVO-Krabbendijke 0-0, Smerdiek-DVO 3-2, Stavenisse- Krabbendijke 3-0, DVO- Stavenisse 0-2, Krabbendijke- Smerdiek 1-3. werd tweede met 13 p. Drie ploe gen hadden 12 p: 3. TSG jongens II 4. TSG jongens III 5. chr. mavo M III 6. chr. mavo M I 9 p 7. TSG M I 6 p 8. chr. mavo M II 4 p 9. St. Thomasmavo M I 4 p 10. TSG M II 0 punten. AVC-voorzitter Perry Bakx be dankte de deelnemers en de ouders voor hun medewerking bij het vervoer en de aanmoedigingen op de tribune. De voorzitter van de jeugdcommissie, Anton Tim mermans, reikte de prijzen uit. Onze 34e zet kwam op vrij een voudige wijze tot stand. Zonder allerlei technische hoogstandjes werd door alle 9 schakers Tfl x f5 doorgegeven, doodgewoon de beste zet. Waarschijnlijk had nie mand ook iets anders verwacht, ook onze tegenstander niet die zo doende zijn antwoord al geruime tijd van te voren kon overdenken. Je verwacht in zo'n stelling toch min of meer een torenzet naar het centrum maar weer deed Cor Jan sen een zet die niet aan de ver wachting voldeed, n.l. 34... Kh8-g8. Door deze zet is wel veld f7 niet meer beschikbaar voor onze toren maar er zijn meer lijnen die naar de overkant reiken. Zwart heeft nu ook torenruil binnen bereik maar eerst zijn wij om aan te to nen dat deze stelling ook door huisschakers is te doorgronden. Cor Jansen moest tot zijn spijt er kennen dat de stelling hem wat zorgen baart, niet in de laatste plaats door zijn zwakke e-pion die ogenschijnlijk niet meer te redden valt. Overigens valt het te betwijfelen of Jansen bij even tueel pionverlies opgeeft want dat zal zijn ego als Zeeuws topscha- ker een lelijke deuk bezorgen. Wij blijven net als anders naar de sterkste zet zoeken en nodigen al le schakers uit na het nodige speurwerk hun suggestie door te geven zaterdag a.s. van 18.00 tot 19.00 uur op tel.nr.: 01666-2531. Zaterdagmorgen is iedere be langstellende welkom tijdens de open les van jazzdansgroep Laura Ouwens in Meulvliet te Tholen. Ieder kind vanaf 6 jaar mag mee doen, evenals trouwens volwasse nen. Er zijn verschillende groepen o.l.v. drie docenten. Zowel cur sisten als vriendinnetjes studeren eerst een paar nummers in, waar na er om twaalf uur in de sporthal een demonstratie van het geleerde wordt gegeven. In de foyer worden de kinderen dan eerst geschminkt. Laura Ouwens verwacht 70 deel nemers voor deze open les, die als motto 'grijp je kans, doe aan jazz dans' heeft meegekregen. Ook de demonstratiegroep komt tussen twaalf uur en kwart voor één nog aan bod. De open les komt in de plaats van de jaarlijkse uitvoering, die Laura Ouwens al drie keer achter elkaar in de sporthal heeft gegeven. Zij wil niet steeds met hetzelfde ko men, vandaar dat de opzet nu an ders is. Een volleyballer van de Schalm uit Stavenisse serveert onder het oog van directeur C.G. van den Hoek tijdens het scholentoernooi van AVC in de Thoolse sporthal Meulvliet. Op de bank de latere kampioenen van Ter Tolne. Tijdens de prijsuitreiking van het 30+ tournooi van v.v. Tholense Boys maakte bestuurslid Leen Ot- tevanger bekend, dat was besloten om het tournooi in de toekomst 'Jan de Laater tournooi' te noe men. Dit omdat de generatie 30 voetballers de voetbalsport op Tholen direct associeert met de naam van de oud-voorzitter van Tholense Boys. De voetbalclub vond verder dat het verbinden van de naam van de ere-voorzitter aan een tournooi alleen maar meer recht doet aan het sportieve ka rakter van het veteranenvoetbal. De Laater, die de boodschap kreeg na het uitreiken van de prij zen, was zeer vereerd. "Meestal gebeuren dergelijke dingen pas na iemands dood. Het doet mij dus zeer veel plezier dat deze geste nu door Tholense Boys gedaan wordt," reageerde de federatie voorzitter. Aan het tournooi, dat voor de tweede keer gehouden werd, na men behalve Tholense Boys en Vosmeer 4 ploegen deel uit België, Schouwen-Duiveland en Delft. Dit laatste team stond onder lei ding van oud-inwoner Nan Duin- ker. De finale, tussen Vosmeer 4 en Duiveland, werd door Vosmeer met strafschoppen in hun voor deel beslist. Zaterdag speelt Tholense Boys vanaf tien uur het clubkampioen schap, waarna het seizoen met een barbecue en koud buffet wordt af gesloten. Het bliksemsneldamtournooi, waarmee De Eendracht het sei zoen afsloot, werd vrijdag gewon nen door R. Gunter. Tweede werd H. Bomgaars en derde S. Baerends. In het 51e bestaansjaar van de damclub vielen de prestaties wat tegen. Het eerste tiental, dat naar de landelijke tweede klas was ge promoveerd, kende een onwenni ge start. Er werd teveel verloren en ondanks een kleine opleving in het midden van de competitie ein digde men op de laatste plaats. Zodoende komt men in het vol gende seizoen weer in de Zeeuwse hoofdklas uit. In die hoofdklas speelde afgelopen jaar het tweede team. Geheel onnodig en onge lukkig degradeerde ook dat team, naar de eerste klas. Beide teams kunnen dus volgend seizoen een gooi naar de titel doen. beschouwd voor de damclub. Door de leeftijdsoverschrijding van A. Kousemaker heeft het be faamde juniorenteam van De Eendracht een punt gezet achter de nationale clubkampioenschap pen. Daarin behaalde men drie keer goud: in 1983 bij de aspiran ten en in 1986 en 1987 bij de juni oren. In 1985 werd een tweede plaats behaald. Het ziet er niet naar uit, dat er op korte termijn opnieuw zo'n jeugdviertal op zal staan. Het afgelopen seizoen namen vier Eendracht-leden deel aan de per soonlijke wedstrijden van Zee land. In de hoofdklas werden S. Baerends en J. Moerland respec tievelijk vijfde en zevende. In de tweede klas eindigden B. Kegge en L. Meerman samen met D. de Ja ger uit 's-Gravenpolder op de eer ste plaats. Na een beslissingstournooi slaagden de - beide Tholenaren er echter niet in Ook de successen waarvoor de De onderlirtge competitie kende jeugdviertallen jarenlang zorgden daarentegen een opleving. Op de mogen als verleden tijd worden nummer twee van vorig jaar na PRINS REINIERSTRAAT 3 STEENBERGEN - TELEFOON 01670-64561 TOYOTA Advertentie I.M. Damclub De Eendracht uit Tho len heeft haar 51e seizoen afgeslo ten. Op resultaatgebied vielen de prestaties dit jaar wat tegen. Dat was op zich niet zo verwonderlijk, daar het in haar jubileumjaar op 2 nationale titels was getracteerd. Het le tiental, dat vorig jaar naar de landelijke 2e klas promoveer de, kende een onwennige start. Er werd teveel verlies geleden en on danks een kleine opleving in het midden van de competitie eindig de het als laatste met 5 punten uit 11 wedstrijden. Zodoende komt het volgend seizoen weer in de Zeeuwse hoofdklas terecht. In de zelfde hoofdklas speelde dit jaar al het 2e team van de Eendracht. Geheel onnodig en ongelukkig de gradeerde ook het 2e team, zij het nu naar de le klasse van Zeeland. Beide teams kunnen dus komend seizoen weer een gooi gaan doen naar de titel in de desbetreffende klassen. Uniek jeugd 4-tal Was het nog dat de jeugdviertal len jarenlang voor successen zorg den, deze mogen als verleden tijd beschouwd worden. Het befaam de junioren 4-tal heeft door de leeftijdsoverschrijding van A. Kousemaker tot de senioren een punt gezet achter de nationale clubkampioenschappen waarbij zij 3 maal goud behaalden; in 1983 bij de aspiranten en in 1986 en '87 bij de junioren. In 1985 werd nog eens een 2e plaats be haald. Het ziet er niet naar uit dat De winnaars van de Meulvliet zaalvoetbalcompetitie: Eendracht Boys. Eendracht Boys is de overtuigende kampioen geworden in de Meul- vliet-competitie zaalvoetbal, die dit jaar voor de tweede keer in de Thoolse sporthal werd afgewerkt. Het team, dat vorig jaar op de derde plaats eindigde, speelde nu twee keer gelijk en verloor maar één keer (tegen l'Esperance). De titel werd al zeven wedstrijden voor het einde bereikt. Het kampioensteam bestaat uit Jan Guiljam, Arnold Hogen- doorn (beiden geblesseerd), Anco Fase, Jan Hage, Ab Poot, Wim Scherpenisse, Hassan Eljilali, William Vroegop, Addy Stoutjes- dijk, Aad v.d. Meeren, Erik Nieuwkoop, John Nieuwkoop en Jaap Schot (deze laatste vier staan niet op de foto). Leider is Gerard Rozendaal en sponsors Ewoud v.d. Maas en Jan Heshof. Maandagavond speelde het zaal voetbalteam op het veld een oe fenpartij tegen een combinatie van Smerdiek 1 en 2. Eendracht Boys kwam met 1-0 achter, maar ging daarna beter combineren zo Batavieren 32-45 dat de eindstand uiteindelijk 2-11 Internationals 32-43 werd. Keeper Lindhout van Smer Geilings 32-36 diek zorgde ervoor, dat niet een Dalem 32-33 nog hogere score op het bord Smerdiek 32-32 kwam. l'Esperance 32-30 Hof van Holland 32-28 Eindstand Meulvlietcompetitie Smalstad 32-25 (Internationals en Smerdiek kre De Leeuwen 32-23 gen elk twee winstpunten in min De Pechvogels 32-22 dering): The Pub 32-18 Eendracht Boys 32-60 Pinocchio 32-17 't Anker 32-49 De Smulhoek 32-16 Smits Boys 32-47 De Veerhoek 32-14 er weer 1, 2, 3 zo'n uniek jeugd viertal op zal staan. Persoonlijke resultaten Dit jaar namen 4 Eendrachtspe- lers deel aan de persoonlijke wedstrijden van Zeeland. In de hoofdklas waren dat S. Baerends en J. Moerland. Zij werden respectievelijk 5e en 7e. In de 2e klas eindigden B. Kegge en L. Meerman van de Eendracht sa men met D. de Jager uit 's- Gravenpolder op de gedeelde eer ste plaats. Na een beslissingstoer- nooi slaagden helaas geen van beide Tholenaren erin door alleen le te eindigen, te promoveren naar de hoofdklas. Die eer viel De Jager te beurt. De onderlinge competitie binnen de damclub kende daarentegen weer een ople ving. Op de nr. 2 van vorig jaar na, A. Slager uit Scherpenisse na men alle clubleden deel. Kampi oen werd na vier jaar van afwe zigheid A. Kousemaker, zij het na twee beslissingswedstrijden met H. Gunter, die tweede werd. H. Bomgaars werd derde. In de B- groep ging A. Boogerd met de eer strijken. 2e werd T. Hage en der de M. Schellinger. Wel werd H. Gunter dit jaar clubsneldamkam- pioen. In de jeugdcompetitie ging A. Buscop er met de eerste plaats vandoor gevolgd door C. Buscop 2e en F. Kousemaker 3e. In de B- groep werd E. Keur le met J. de Vos als tweede en C. Binkhorst als derde. Het seizoen werd vrij dag jl. afgesloten met een blik semsnel damtoernooi. Winnaar werd R. Gunter voor H. Bom gaars en S. Baerends. Vier Thoolse judoka's behaalden zaterdag een prijs tijdens een in ternationaal tournooi bij Garami in Heerle. In de categorie meisjes tot 35 kg werd Patricia de Graaf eerste en Wendy Nelen tweede. Danielle de Vos werd derde bij de meisjes tot 45 kg. Ronny de Graaf behaalde een tweede prijs bij de jongens onder 25 kg. Aan het tournooi deden 125 judoka's mee, afkomstig uit Frankrijk, Enge land, Schotland en Nederland. (A. Slager uit Scherpenisse) deden alle clubleden mee. Kampioen werd na vier jaar afwezigheid A. Kousemaker. Overigens pas na beslissingswedstrijden tegen H. Gunter. H. Bomgaars werd derde. In de B-groep ging A. Boogerd met de eer strijken, tweede werd T. Hage en derde M. Schellinger. H. Gunter werd wel clubsneldam- kampioen. In de jeugdcompetitie ging A. Buscop er met de eerste prijs vandoor, gevolgd door C. Buscop en F. Kousemaker. In de B-groep werd E. Keur eerste, met J. de Vos als tweede en C. Bink horst als derde. De Zwaluw, Oud-Vossemeer. Hapau- me. 3 juni. In concours 194 duiven van 25 in/enders, los 12.45 u. Eerste duif 16.14.40 u. is 902.416 m/min„ laatste duif 19.21.41 u. is 476.257 m/min. D. Havermans I; A. van Daalen 2 en 43; P. Vis 3, 38 en 45; J. Potappel 4, 6 en 9; C.A. Hommel 5 en 13; Jos en J. Vaders 7 en 37; M. de Graaff 8, 34 en 49; J. Buitenhuis 10 en 24; A.P. Key- zers II; A. Capelle 12, 21, 31 en 33; J. van Ballegooy 14, 22, 28, 39 en 44; P. van Ballegooy 46; Hoek en Zn. 15 en 32; M. van Driel 16 en 27; G. Hoek 17 en 29; P. Hommel 18, 25, 30 en 41; D. Vaders 19; D. Istha 20 en 26; R. Voor- meulen 23, 35 en 48; J. Schetters 36 en 47; J. Egberts 40. De Reisduif, Sint-Philipsland. Bapau- me, 3 juni, over 192 km. In concours 263 duiven, los 12.45 u. met noorden wind. Eerste duif 16.15 u. is 911 m/min., laatste duif 19.19 u. R. v.d. Reest 1 en 36; Br. Verwijs 2 en 10; M.B. Quist 3, 9, 11, 23 en 65; A. de Zwart 4, 7 en 62; M. Meyer en Zn. 5, 40 en 44; J.C. Verwijs 6, 27 en 64; J. Suurlant en Zn. 8, 29 en 55; Jac. Geense 12, 13, 15, 49 en 54; J.F. Neele 14; K.A. Reijngoudt 16, 42, 51 en 57; M. Laban en Zn. 17, 24 en 46; J. Zuid- weg 18, 28 en 66; L. Reijngoudt 19, 39, 60 en 61; S.M. Quist en Zn. 20, 30, 35, 37 en 38; J. van Oeveren 21; J. Wage- maker 22 en 56; J. van Dommelen 25; Adr. Verwijs 26 en 63; P. v.d. Made en Zn. 31, 48 en 59; P. Wagemaker 32; J. Reijngoudt en Zn. 33, 43 en 58; J. Walpot en Zn. 34, 45 en 47; Gebr. Hoek 41; J.D. Quist 50; F. den Braber 52; M.P. Fonteyne 53. De Trouwe Duif, Tholen. Bapaume, 3 juni. in concours 190 duiven van 22 in schrijvers, los 12.45 u. met n.-n.o. wind. Eerste duif 16.19.04 u. is 870.802 m/min., laatste duif 19.05.24 u. is 488.934 m/min. J. Toetenel 1 en 27; C. Laban Azn. 2, 4, 23, 41 en 43; Joh. Kegge 3, 7 en 25; L. Hage 5 en 36; A. Korsman 6, 14 en 38; J. Noom 8 en 11; Joh. Hol 9, 31 en 45; L. v.d. Klein 10, 12, 22 en 29; L. v.d. Hoofd 13, 32, 33, 34 en 48; J. Baay 15 en 40; L. Soomers 16; P. La ban 17, 20, 26, 30, 35, 44 en 47; C. van Luyk 18; L. v.d. Kleyn Jzn. 19 en 46; J.M. van Dijke 21; A. v.d. Vlies 24; Joh. Deurloo 28 en 42; C. Moeliker 37; C. Laban 39. Bapaume 3-6-1989 de Reisduif Scher penisse, 252 duiven los 12.45 uur met n. wind en veel regen, le pr. 15-57-12 957,92 m., laatste pr. 19-02-48 487,95 m. P. Potappel 1-3-9-10-26-31-41 - 68; M. Potappel 2-6-7-16-25- 43; C. Bolier 4 - 38 - 69 - 74; L. Hage 5; Tasme 8 - 50 - 59; D. Uijl 11-30 - 45 - 70; P. Bevelander 12 - 58 - 78; K. Lisseveld 13 - 29 - 57; W. Potappel 14 - 17 - 24 - 40 - 73 - 80; J. Moerland 15 - 18 - 22 - 28 - 33 - 36 - 44 - 46 - 56 - 62 - 66 - 71 - 75; A. Riedijk 19 - 35 - 39 - 65 - 84; A. Moerland 20 - 48 - 49 - 60 - 63 - 64 - 77; A. Hage 21 - 55; G. Larooy 23; D. Menheere 27 - 47 - 51 - 53 - 81 - 82 - 83; R. Moerland 32 - 37 - 43 - 61; L. de K. Koolaard 34 - 52 - 67 - 72 - 76 - 79; J. v.d. Zanden 54. De Zwaluw St. Maartensdijk 3-6-'89 Bapaume, 208 duiven, eerste duif 15-54-46 974 mtr/min, NO wind Los 12.45 uur. J. Wielaard 1, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 31, 37,38 en 41; C. v. Gorsel 2, 36, 45, 48; A. v. Gorsel 7, 8, 9, 16, 26, 35 en 39; J. Stoutjesdijk 10, 40, 42 en 43; C. v. Ree 11, 12, 23, 46 en 50; H. Smits 13, 24, 25 en 32; J. de Rijke 14 en 29; J. Scherpenisse 19, 27, 28; M. v. Hemert 33 en 51; Comb. v. Leeuwen-v.d. Repe 34, 47 en 49; S. Vermaas 44 en 52.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 15