Molen- en fietsdag op Tholen Tulgp Hoger beroep moet faillissement Laura Products ongedaan maken Wagen mosselzaad op boot in haven Zoet water: 'Het werkt fantastisch' Boerderijen in Meestoot Zekatel wil Casema kabel tv overnemen BOUMAN POTTER Thoolse bloemenkweker Van Zetten beregent uit Zoommeer Weiland voor 27.000 p.ha. Donderdag 11 mei 1989 45e Jaargang no. 26 Sint-Philipsland Lijnbach Gemeente heeft vordering van 27 mille, ook provinciaal belang Opnieuw een faillissement in het bedrijfsverzamelge bouw te St. Maartensdijk, waarbij zowel de gemeente als de provfncie financiële belangen hebben. Het 16 personeelsleden tellende Laura Products is 3 mei door de Middelburgse rechtbank failliet verklaard. Bij het gerechtshof in Den Haag is echter hoger beroep aan getekend. Ongeluk Verrassing Voor percelen in de Krabbenkreek Een vrachtwagencombinatie uit Bergum is woensdag ochtend bij het lossen van mosselzaad op een schip te recht gekomen in de haven van St. Annaland. Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Levensgevaarlijk DEZE WEEK Twee bussen nodig voor Anib-leden In de berm van de Zwarteweg in de Schakerloopolder draait een tractor stationair, een pomp zuigt slootwa ter omhoog en voert het water via lange slangen naar de akkers waar het water in fijne druppeltjes over de pas geplante bloemen valt. Jan van Zetten is er blij mee. De akker waarop hij bloemen teelt ligt weliswaar net buiten het proefgebied voor zoet water maar via de slang over het asfalt van de Zwarteweg kan hij er toch gebruik van maken. Een kwart A.J. Schot Zn. b.v. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland opent zaterdag haar deuren voor het publiek. Van dinsdag t/m zaterdag en ook op tweede Pinksterdag van 15.00 tot 17.00 uur kan dan de expositie 'Boerderij en platteland' worden bekeken. Ook de tweede stijlka mer is gereed en in de schuur met landbouwwerktuigen is een ruim te ingericht voor de projectie van beelden. Met uitzondering van De Hoop in Tholen draaien zaterdag alle Thoolse molens tijdens de 17e na tionale molendag. Ook zijn ze op die dag te bezichtigen, wat wordt aangegeven door het uithangen van een blauwe wimpel. Tegelijk met de molendag wordt de landelijke fietsdag gehouden. Eén van de 148 door de ANWB uitgezette routes (30 of 40 km) loopt over Tholen. Er zijn drie startplaatsen: het VVV-kantoor in St.-Maartensdijk, café Tolrust in Poortvliet en molen De Hoop in Tholen. Daar zijn de routes ver krijgbaar en bij terugkomst ont vangt men een 'jaarhanger'. Starten is mogelijk tussen 9.00 en 13.00 uur, binnenkomst vóór 16.00 uur. Zoals gebruikelijk is aan de fietsdag een goed doel ver bonden. Dat is dit keer het na tuurgebied Akkerdijk tussen Rotterdam en Delft. In het kader van de nationale mo lendag maalt molenaar J. Reijn- goudt zaterdag koren in molen De Hoop in Sint-Philipsland. Ieder een kan de ruim 270 jaar oude molen komen bekijken. De restauratie ervan, die in september vorig jaar begon, is gereed en morgen wordt De Hoop dan ook officieel in gebruik gesteld. De kosten waren ruim 70.000 gulden, waarvan de gemeente 5<% voor zijn rekening nam. AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom 01640 - 41087 Advertentie I.M. Trots toonden glunderende gemeentebestuurders oktober vorig jaar minister De Koning de resultaten van het Thoolse werkgelegenheidsbeleid in het bedrijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk. De directeur van Laura Products legt de minister uit hoe het verse sinaasappelsap gemaakt wordt. Curator mr. G.Z.U. Viragh is opti mistisch gestemd over de uit spraak, die hij deze maand nog verwacht. "Met alle voorzichtig heid gesproken, zal mijn curator schap van zeer korte duur zijn. De Rabobank in St. Maartensdijk stelt zich zeer loyaal op en blijft doorfinancieren. Daardoor draai en we gewoon door. Op zich is Laura Products ook een goede zaak, zodat er geen reden is voor paniek. Gezien de 16 personeelsle den is het ook belangrijk dat het bedrijf wordt voortgezet, maar op dit moment is Laura wel failliet en daarom zijn er aan het doordraai en risico's verbonden." De curator meent, dat de beslis sing van de rechtbank door 'een misverstand' tot stand is geko men. "Een vertegenwoordiger van het bedrijf is woensdag in een file terecht gekomen, waardoor hij geen weerwoord kon geven voor de rechtbank. Dan neemt het recht zijn loop en dat is erg pijn lijk voor Laura. Je kunt zeggen, dat er een ongeluk is gebeurd.' Volgens mr. Viragh hebben 'kleine schuldeisers het Laura moeilijk gemaakt'. "Er waren maar 7 schuldeisers voor totaal 13.000 gulden, inclusief rente en incasso kosten. De grootste vordering was 5000 gulden van Overtoom(leve- rancier van kantoormeubelen). Daarnaast waren er nog bedragen van 2000 en 489 gulden, o.a. van Heijstraten en Beuken. Laura en de zeven waren het niet eens over bepaalde vorderingen en dat ge schil heeft men de rechtbank door uitspreken van het faillissement laten oplossen." De curator vindt echter ook, dat 'Laura bepaalde situaties onder schat heeft'. Volgens hem heeft het jonge bedrijf met aanloopver liezen te maken, mede omdat er voor het produkt(sinaasappelsap) ook een markt geschapen moet worden. De woordvoerder van de gemeen te Tholen, voorlichter F.A.P.M. Bakx, noemde het faillissement van Laura 'een grote verrassing'. "Maandagmorgen was er nog te lefonisch contact met het bedrijf en toen was er geen vuiltje aan de lucht, maar 's middags vernamen we andere berichten." Het uit Bergen op Zoom af komstige bedrijf vestigde zich ju ni 1987 in het tweede BVG te St. Maartensdijk. Laura richt zich op het industrieel-ambachtelijk ver- VERVOLG PAG. 2 "Voor je 't weet, is het gebeurd", zei chauffeur De Vries van inter nationaal transport Tiltrans. Hij sprong in het water toen hij de 32 ton zware combinatie achteruit zag komen. Schipper Dick Zoete- weij van de Hedi uit Yerseke stond op de kop van het schip, ook ge reed om in het water te springen, maar hij bleef droog, toen hij zag dat de wagen bleef hangen. Mos- sellosser Jan Fraanje uit Yerseke stond aan de wal toen het ongeluk gebeurde. "De chauffeur kwam tijdens het lossen aan boord kijken. De mo- Zekatel, de dochtermaatschappij van de PZEM, is met Casema in onderhandeling over de overname van het kabelnet voor radio en te levisie op het eiland Tholen. Ze katel wil dan St. Philipsland aansluiten op het Thoolse ka belnet. Dhr. Brasser van Zekatel verwacht eind dit jaar uitsluitsel van Case ma. Ondanks het feit, dat het Thoolse kabelnet voor Casema nu sterk verliesgevend is, heeft Zeka tel toch belangstelling. "Je kunt een verliesgevend bedrijf overne men, afhankelijk van de condi ties", zegt dhr. Brasser, die natuurlijk zegt te streven naar een rendabele exploitatie. Dit jaar wordt in Westerschouwen en een deel van Zierikzee kabel t.v. aangelegd, waarna de rest van de gemeenten op Schouwen- Duiveland volgen. Het streven is voor 1 januari 1992 St. Philips land aan te sluiten. Zekatel zal daar vooraf geen interessepeiling houden. Dhr. Brasser verwacht in de toekomst toch een groeiende belangstelling voor de kabel. "De gemeente kost het niets, want al leen de abonnees betalen, maar met de gemeente zal wel contact worden opgenomen over de aan leg en exploitatie", aldus dhr. Brasser. WONINGINRICHTING il i' 11 '.-Ö tor stond nog aan en volgens de chauffeur stond hij op de rem. Ie dereen zag de wagen langzaam komen", vertelt Dick Zoeteweij. Er was al dertig van de veertig ton uit de grote trailer gelost, toen het ongeluk omstreeks kwart over zes 's ochtends gebeurde. Het was hoog water, maar naar mate het water zakte, werd de situatie ge vaarlijker omdat de wielen van de trailer aan de voorkant van de grond kwamen. Schipper Zoete weij hield ook zijn hart vast voor zijn boot. Een grote kraan van Jac. Goud uit Waarde bracht uitkomst. Hij nam de trailer in de takels en met een vrachtwagen uit Hardegarijp voor de combinatie van Tiltrans was het karwei om tien uur geklaard. Een paar planken van het schip bleken vernield te zijn en de vrachtwagen werd grondig geïnspecteerd om de schade op te nemen. Voor het oog leek het mee te vallen, al was men bang dat er toch het een en ander ontzet was. De grote vrachtwagens met mos selzaad van het Friese wad rijden al twee weken naar de haven van St. Annaland. Rond Hemelvaarts dag werd er al gelost en dinsdag en woensdag stonden er elf com binaties op het havenplateau. Het mosselzaad was bestemd voor de kwekers Kr. Verwijs, L. van IJssel- dijk en C. van IJsseldijk uit Yerse ke, die in de Krabbenkreek mosselpercelen hebben, zodat de aanvoer vanuit St. Annaland het meest doelmatig is. Met de Hedi van Dick Zoeteweij, de Dennis van Zoeteweij sr. en de Yerseke 6 van Scheele werd het mosselzaad geladen uit de vrachtwagens, die uit Berlikum, St. Annaparochie, Roden, Bergum en Hardegarijp kwamen. Ze waren dinsdagnacht om half één in St. Annaland gear riveerd en hadden in hun wagens op het havenplateau overnacht om woensdagochtend vroeg te kunnen beginnen met lossen. De vrachtauto's reden achteruit, heel dicht bij de kant om hun la ding te kunnen kippen. In de trai ler van Tiltrans zat een transportband, waardoor de hele laadvloer naar achter kon. "Het is levensgevaarlijk werken", vertelden de chauffeurs. In Yerse ke, waar ze ook vaak komen, is een ijzeren plaat met een rand aangebracht ter wille van de vei ligheid. Havenmeester A.J. Blok land zag dat nog niet direct gebeuren omdat het lossen van mosselzaad niet zo vaak voor komt in St. Annaland. "Het is een kwestie van de wagen goed op de rem zetten", meende hij. Thoolse gemeenteraad vult premiepot voor bedrijven aan met 350.000 gulden Zeilboten te huur in Tholen dankzij vergroeide hobby van Leo Marcusse St. Annalandse oud-militair legt krans met burgemeester Den Dungen Zilveren burgemeestersjubi leum van J.E. van Boeijen Heijndermans, Hommel, De Bres en Van de Heuvel in strijd met statuten bestuurslid van Sloth Ovodan danst ook zonder mannen in Oud-Vossemeer Vrederust benadrukt relatie met omgeving Kleuter niet ondergeschikt aan leerstof, zegt inspectrice mevr. Kolste Project zorgverbreding de Veste internationaal bekeken Martin Verburgh en Marco Duine lopen concert in Las Vegas mis Uitstekend begin van het zwemseizoen in twee Thoolse baden Streven naar perfectie tijdens keepersdag in St. Maar tensdijk Ter Tolne schoolvoetbalkam- pioen van Zeeland Vosmeer strandt in kwartinale beker, Ard Beurkens vertrekt naar Vlissingen MEN VERGEEFT NAAR MATE MEN LIEF HEEFT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Het jaarlijkse reisje van de Anib kent dit jaar zoveel aanmeldingen, dat twee bussen nodig zijn. Met een rolstoelbus vertrekt het gezel schap op 25 mei naar Maastricht, waar een boottocht over de Maas naar Luik wordt gemaakt. Aan boord is er koffie met vla én een koffietafel (óók voor dieetpatiën- ten). Via de sluizen van Ternaaien passeert men de Sint-Pietersberg en het Koning Albertmonument. Na de middag volgt een rondrit door de Ardennen met een bezoek aan de watervallen van Coo. Op de terugweg staat in Moergestel het diner gereed. De afdeling Tholen/Sint- Philipsland draagt aan deze reis 1.500 gulden bij. Voor nog enkele vrije plaatsen kan men zich tot 15 mei aanmelden bij mevrouw Kloet-Opree in Scherpenisse, tel. 01666-3988. De aanhoudende droogte van de afgelopen weken bezorgt momen teel menig boer en tuinder hoofd brekens en harde kluiten, maar Een perceel weiland zonder melk quotum is dinsdagavond verkocht voor 27.000 gulden per hectare. Na lang aandringen van bode C.A. Weijler kwam er op de zo merse avond in de Gouden Leeuw te St. Annaland eindelijk een in zet van 15.000 gulden. Zo stroef als de inzet ging, zo willig bleek het 2.02.70 ha grote perceel aan de Weihoekweg, in de buurt van de boerderij van G. Kaat te Poort vliet, tijdens het verloop van de verkoping in de markt te liggen. Nadat bij 19 mille de stijging van het bod werd verlaagd van 1000 naar 500 gulden, ging het vlot. Drie serieuze belangstellenden gingen bij opbod tegen elkaar op, maar P. Menheere en J.P. v.d. Jagt vonden het op den duur te gortig worden. A.W.J, van Leijsen, die een veehouderij aan de Pelleweg heeft, bleek de hoogste bieder met 27.000 gulden per ha. Na de pauze gebeurde de verkoop bij afslag vanaf 40.000 gulden, steeds met 500 gulden. Bij 30 mil le werd het bladstil, maar nie mand riep er 'mijn' voor de 27 mille, waardoor Van Leijsen koper werd. Notaris mr. J. Schot liet di rect weten, dat het aan mevr. C.L. Geluk uit St. Annaland toebeho rende perceel weiland, gegund was. 'Een duur stuk', zo viel er te horen. Bij de totaal 55 mille ko men de overdrachtskosten nog. dankzij de inlaat van zoet water uit het Zoommeer in de Thoolse polder (200 hectare) kunnen Jan van Zetten en Jaap van de Berghe profiteren van de hoge waterstand in de sloot waarvan het zoutgehal te zodanig gezakt is dat het geen kwaad kan voor de gewassen op hun land. Integendeel: "Even de installatie erop", wijst van Zetten naar de sproeiers die het water in waaiers uitspugen" en de grond valt fijn." Dinsdagmiddag maakte van Zetten als eerste gebruik van het zoete water dat al menig sei zoen onderwerp is geweest van (verhitte) discussies in landbouw- en waterschapskringen. Bij van Zetten bracht het deze week niet alleen verkoeling maar ook hoop op gunstige teeltresultaten: "Ik ben er hartstikke blij mee. Zeker in deze tijd met deze droogte. Door te beregenen kun je de plantjes veel beter verwerken. An ders moet je maar wachten op regen". Van Zetten heeft op 2,2 ha zo'n 30 soorten bloemen staan die enig vocht behoeven. De oplossing lijkt simpel: een pomp, slangen en sproeiers, de tractor doet zijn werk. Maar vooraf even het water schap bellen om te laten weten dat er water uit het circuit wordt ge pompt. Dit is noodzakelijk voor de metingen die het waterschap verricht naar onder meer de wa terstand en het zoutgehalte. Dins dag stond de toevoerbuis van zoet water voor één kwart open. Alle perceeltjes krijgen een beurtje. Van Zetten: "Beter is 2 keer 5 mil limeter beregenen dan 1 keer tien millimeter. De grond kan dat be ter verwerken". Voor van Zetten staat het gebruik van zoet water buiten kijf. "Ik heb er heel veel belang bij. Je kan er altijd mee werken en het is ge makkelijk. Het werkt gewoon fan tastisch". THOOLSE VISHANDEL Er is weer: ANSJOVIS geep - rode poon - zeeduivel Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 Advertentie I.M. m i - 4, Mj In de Schakerlopolder werd dinsdag voor het eerst gebruik gemaakt van het zoete Zoommeerwater voor de beregening van bloemveldjes van teler Jan van Zetten (rechts) en z'n collega's Jaap v.d. Berge (midden) en Nico van Zetten (links)

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1