WIE WIL J. VAN OOST DANSAVOND MACHINEVERHUUR M.P. VROEGOP WJXM EMSMSliMnL HODS NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V. 0EM0NSTRATIEDAB VAN HANDWERKMACHINES voor kunststof ramen en deuren, gratis prijsopgave. ©MMPiSi op dinsdag 28 februari. Aanvang 20.00 uur in de Vossenkuil, Raadhuisstraat, Oud-Vossemeer. Zaal open 19.30 uur. Kaarten a f 5,— verkrijgbaar bij Rijstenbil mode en hairstyling, Molenstraat 29-31, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2563. Verhuisd Tel. 01662-2674 SCHOONMAKEN? DIVERSE ASSORTIMENTEN Vrijdag en zaterdag APPELTAART MET SLAGROOM APPEL-ROZIJNENBROOD SPECIAAL Donderdag 16 februari 1989 DE EENDRACHTBODE 3 Mariska Anton Beur kens en Ineke de Graaf S. van Dijke en L. van Dijke-v/d Tempel J.C. Vroegop en A.M. Vroegop-Aa lb rechtse Joh. A. Rijnberg en A.G. Rijnberg-Scherpenisse Samantha Hilbert Sylvia AL-BOHN dealer K. van Langeveld, Pluimpotweg 16, tel.: 01666-3586/2441. Winkel geopend: zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur en verder volgens afspraak. G.A. V. 0EVEREN KLEUREN T.V. REPARATIE AAN HUIS Zaterdag 18 februari in De Stove te Stavenisse. Aanvang 21.00 uur. VERKOPING t.b.v. de gehandicaptenzorg handwerken textiel koemeiken etenswaren enz. enz. Iedereen is hartelijk welkom!! GRAFMONUMENTEN in vele modellen, soorten en prijzen MARMER EN NATUURSTEEN voor alle doeleinden Agentschap: THOLEN toonkamer Postweg 3 tel. 01660-2650 Zaterdag 18 februari van 10.00 tot 17.00 uur zoals oj. houtbewerking en lassen in de Wellevaete te St. Annaland. Er zijn ook demonstraties van parketschuurmachines, betonboren en diverse trekkers. Verder is er een schilderdemonstratie. Deze dag wordt verzorgd door Weststraat 5, Sint-Annaland Tel. 01665-3423 WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER van 5,25 voor4,25 van 5,95 voor4,95 Brood- en banketbakkerij Botermarkt 12, telefoon 2324, Tholen Deze lieve kleine heer met beer, zag gisteren Abraham en dat deed zeer. Want 50 worden is niet mis, daarom nog van Ad, J Gertie, Jacco en lngrid\ een dikke Kiss. Tholen, februari 1989 Wij willen iedereen harte lijk bedanken voor de wer kelijk ontelbare gelukwen sen in de vorm van kaarten, bloemen, geld en de ontzet tend vele cadeaus die wij hebben gekregen na de ge boorte van ons dochtertje Nogmaals heel hartelijk dank. Kees en Anja Nagelkerke 4695 CN Sint-Maartens dijk, februari 1989 Haven 15 hebben de eer en het genoegen u hierbij, mede na mens hun ouders, op de hoogte te stellen van hun voorgenomen huwelijk. Het huwelijk wordt voltrokken op D.V. 24 februari 1989 om 13.30 uur in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. Daarna zal om 14.30 uur ons huwelijk kerkelijk bevestigd worden in de Ned. Herv. Kerk te Sint- Philipsland door de weleerwaarde heer Ds. J.H. Lammers. Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot 19.30 uur in restaurant "De Nieuwe Kloof", Zurenhoek 5 te Bergen op Zoom. Ons adres wordt: Elandberg 43, 4708 EX Roo sendaal. Zondag 19 februari hopen onze ouders, schoon- en grootouders de dag te gedenken dat ze 30 jaar zijn getrouwd. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen. Tholen: Dirk en Lenie v/d Sande- v. Dijke Saskia, Ramon, Pascalle en Edwin Oud-Vossemeer: Anneke en Rien Betty Ron en Willy van Vuuren-v. Dijke John Simon 4698 AS Oud-Vossemeer, februari 1989 Burgemeester Versluysstraat 8 Op donderdag 16 februari hopen onze ouders en grootouders in huiselijke kring hun 40-jarig huwelijksjubileum te herdenken. Hun dankbare kinderen: Kees en Ria Jacco Louis en Plony Jacky Tholen, februari 1989 Louisestraat 7 In plaats van kaarten Op dinsdag 28 februari a.s. hopen hun 60-jarig huwelijksfeest te herdenken. U bent op zaterdag 4 maart van 19.30 tot 22.00 uur van harte welkom in De Wellevaete. 4697 BM Sint-Annaland, februari 1989 Hoenderweg 72 0, die vertrouwde, kleine dingen, die jij zo onopvallend deed, die zal ik missen, tot dit leed verstild is tot herinneringen. Nel Benschop Met droefheid geven wij kennis dat geheel onver wachts van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, opa, schoonzoon, broer, zwager en oom ADRIAAN ANTHONIE FONTEIJNE echtgenoot van Sara Catharina Quaak op de leeftijd van 67 jaar. Sint-Philipsland: S.C. Fonteijne-Quaak De Lier: N.E. van Bochoven- Fonteijne J. van Bochoven Sint-Philipsland: M.P. Fonteijne G. Fonteijne-Stek Gwenda E.M.P. Hage-Fonteijne 1. Hage Antoine en Ivo Oud-Vossemeer: A.M. Fonteijne A.A. Douw 4675 CL Sint-Philipsland, 13 februari 1989 Prins Hendrikstraat 14 Gelegenheid tot condoleren heden donderdagavond 16 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de Rozeboom, Eendrachtstraat 2. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 17 februari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint-Philipsland. Vooraf wordt de rouwdienst gehouden in het Herv. Jeugdgebouw, Schoolstraat, aanvang 13.15 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn geliefde schoonzoon, onze zwager en oom ADRIAAN ANTONIE FONTEIJNE echtgenoot van Sara Catharina Quaak op de leeftijd van 67 jaar. Sint-Annaland: E.C. Quaak-Geuze Middelburg: J.J. Quaak Sint-Philipsland: C.J. Verkerke-Quaak en kinderen Sint-Philipsland, februari 1989 Wat vreemd, dat je er niet zult wezen wanneer wij weer naar oma zullen gaan. Je zult niet in de kamer staan en ons omhelzen, als vóór dezen. Onze opa is gestorven ADRIAAN ANTHONIE FONTEIJNE Daar zijn we heel erg verdrietig over. Antoine en Ivo Gwenda Sint-Philipsland, februari 1989 Plotseling werd onze geliefde oom ADRIAAN FONTEIJNE uit ons midden genomen. Wij zullen u missen. Nela en Aad Tholen, februari 1989 Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van grote dankbaarheid voor alles wat hij voor ons deed en be tekende hebben wij, na een geduldig gedragen lijden, afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, zorgzame vader en onze lieve opa JOHANNES BURGERS echtgenoot van Jannetje Maria de Later op de leeftijd van ruim 82 jaar. Sint-Annaland: J.M. Burgers-de Later Johan Padmos Hardinxveld- Giessendam: Nellie en Kees Minheere- Burgers Jasper, Johnny en Mark Leny en Koos Neele-Burgers Janneke en Peter Suurland- Burgers Hilco en Bas Mina en Kees Wessels- Burgers Lené, John en Niels Geen bloemen 4697 EK Sint-Annaland, 15 februari 1989 Voorstraat 12 De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 18 fe bruari a.s. om 14.00 uur op de alg. begraafplaats te Sint-Annaland vanuit de aula. Gelegenheid tot con doleren na afloop van de begrafenis. Zij die de rouwdienst willen bijwonen worden ver zocht om 13.00 uur in de aula aanwezig te zijn. Stavenisse: Scherpenisse: Met verdriet namen wij afscheid van onze lieve opa Burgers Jasper Johnny Mark Hilco Bas Lené John Niels Sint-Annaland, 15 februari 1989 Heden behaagde het de Heere geheel onverwachts van onze zijde weg te nemen, onze geliefde broer, zwager, oom en oud-óom ABRAHAM CORNELIS GOEDEGEBUURE sinds 13 oktober 1984 weduwnaar van Klazina Quist op de leeftijd van ruim 82 jaar. Uit aller naam: fam. Goedegebuure fam. Quist Sint-Annaland, 12 februari 1989 F.M. Boogaard weg 7 Correspondentie-adres: Oudelandseweg 5, 4697 RM Sint-Annaland. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden heden donderdag 16 februari om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Sint-Annaland, vanuit de aula. Zij die de rouwdienst bij willen wonen worden ver zocht om 13.00 uur in de aula aanwezig te zijn. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ont vangen, gelieve deze kennisgeving als zodanig te be schouwen. Heden overleed geheel onverwachts onze oom en ach teroom A.G GOEDEGEBUURE weduwnaar van K. Quist op de leeftijd van 82 jaar. Sint-Maartensdijk: Fam. Den Engelsman Sint-Maartensdijk, 12 februari 1989 Markt 21 Heden behaagde het de Heere om op het alleronver wachts van ons weg te nemen onze lieve OOM BRAM weduwnaar van Klazina Quist op de leeftijd van ruim 82 jaar. Sint-Annaland: A. Gunter J. Gunter-v/d Jagt Sandra Danielle Corina Bram Scherpenisse: M.P. v/d Jagt D.T. v/d Jagt- Niemantsverdriet Sint-Annaland, 12 februari 1989 Daar het ons onmogelijk is, vanwege de geweldige be langstelling, zowel schriftelijk als persoonlijk, ons be toond bij het ziek zijn en het overlijden van onze innig geliefde man, vader en grootvader PIETER MARINUS KLEPPE willen wij langs deze weg iedereen heel hartelijk be danken. Het heeft ons erg aangegrepen. Uit aller naam J. Kleppe-Quist kinderen en kleinkinderen Tholen, februari 1989 Oudelandsepoort 14 Voor de vele blijken van medeleven en deelneming ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma, mevrouw H.M. VAN HAAFTEN-HENDRIKSE betuigen wij u onze oprechte dank. Inzonderheid dokter Veldman en de dienstdoende wijkverpleegsters voor de liefdevolle verzorging. Fam. van Haaften 4696 BA Stavenisse, februari 1989 Poststraat 27 Met grote droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze lieve groot- en overgrootmoeder ELIZABET DEN BOER weduwe van Jacob Keur in de gezegende ouderdom van 88 jaar en 6 maanden. Hans en Elly Jaap en Tanny Joke en Hans Rini Elna en Jan Bram en Ineke Els en Fred Gert-Jan en Doriene Ank en Kees El ja Aad en Ada Ad en Joke Jaap en Marjan Johan en Ina Kees en Trudy Berry en Ineke Leen Jan en Gina Marleen en Johan Dig Lisa Ben Jack en achterkleinkinderen Scherpenisse, 12 februari 1989 Met grote droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve zorgza me moeder, groot- en overgrootmoeder ELIZABET DEN BOER weduwe van Jacob Keur in de gezegende ouderdom van 88 jaar en 6 maanden. Scherpenisse: J.J. Breure-Keur L.J. Breure Scherpenisse: L. Anemaet-Keur Rotterdam: J. Ruit-Keur G. Ruit Sint-Maartensdijk: W.C. Rijnberg-Keur C. Rijnberg Scherpenisse: P.H. de Graaf-Keur A. de Graaf Renesse: N.C. Suurland-Keur W.C. Suurland klein- en achterklein kinderen 4694 CA Scherpenisse, 12 februari 1989 Bakkerstraat 18 Geen bloemen De rouwdienst zal worden gehouden heden donder dag 16 februari om 13.15 uur in het verenigingsge bouw van de Ger. Gemeente, Schoolstraat 2 te Scherpenisse, waarop aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 14.00 uur op de algemene be graafplaats. Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de rouwdienst in het verenigingsgebouw. Zij die de rouwdienst bij willen wonen worden ver zocht om 13.10 uur in het verenigingsgebouw aanwe zig te zijn. Heden heeft de Heere tot onze diepe droefheid uit on ze familiekring weggenomen onze geliefde schoon zuster en tante ELIZABET DEN BOER weduwe van Jacob Keur op de leeftijd van 88 jaar. Middelburg: H.P. Schot-Keur A.J. Schot Hedel: C.P Keur-Hartog Ridderkerk: C.J. Keur-Potter Scherpenisse: A.J. van Dijke-Keur neven en nichten Scherpenisse, 12 februari 1989 Bakkerstraat 18 De Heere nam uit onze familiekring weg onze geliefde zuster, schoonzuster en tante MAATJE HEIJBOER weduwe van A. Hovestadt In de ouderdom van 94 jaar en 2 maanden. Kapelle: H. Heijboer-Hout Middelburg: C. de Graaf-Heijboer Goes: J.M. Heijboer-Harten Sint-Maartensdijk: M. v. Gorsel-Heijboer C.G. v. Gorsel Sint-Maartensdijk: A. Knuist neven en nichten 13 februari 1989 Correspondentie-adres: A. Hovestadt, G. v. Zoelen- straat 32, 4400 AB Yerseke. Met droefheid delen wij U mede, dat de Heere op Zijn tijd van ons heeft weggenomen, onze geliefde zuster, tante en oud-tante CORNELIA ELIZABETH SMITS sinds 1918 weduwe van J. Stoutjesdijk. Zij mocht de hoge leeftijd van 98 jaar bereiken en werd liefderijk verzorgd in het bejaardentehuis "Re- hoboth" te Goes. Stavenisse: M. Smits» Goes: P.H. Vermeulen-Smits Neven en nichten, en verdere familie 8 februari 1989. "Rehoboth" kamer 1, Jasmijnstraat 2 Correspondentie-adres: Willem Zelleweg 5, 4462 AA Goes. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 13 februari jl. op de Algemene Begraaf plaats te Goes. Met droefheid delen wij u mede dat de Heere op Zijn tijd van ons heeft weggenomen onze geliefde tante CORNELIA ELIZABETH SMITS op de leeftijd van 98 jaar. De neven en nichten uit Stavenisse, Sint- Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet, Goes, Arnemui- den, Middelburg, Nijmegen, Oostelbeers, Wassenaar, Amsterdam Goes, 8 februari 1989 Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het nog plotseljng overlijden van onze lieve en zorgzame man, vader en grootvader MARINUS JACOB IJZERMAN betuigen wij U onze welgemeende dank. Inzonder heid willen wij dokter Padt bedanken voor de goede medische zorg en begeleiding en de direktie en perso neel van de Schutse voor hun grote inzet. Uit aller naam s D. IJzerman-de Jager 4694 ED Scherpenisse, februari 1989. Willem Alexanderplein 11 Tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn man NILLES VAN TILBEURGH was uw belangstelling en medeleven hartverwarmend. Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u allen hartelijk danken. In deze droevige dagen was u ons allen tot grote steun. Toos van Tilbeurgh Oud-Vossemeer, februari 1989 Voor het hartelijk medeleven ons betoond na het on verwacht overlijden van onze innig geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder MARIA GOEDEGBEBUURE-VAN IWAARDEN betuigen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. Namens de familie Ew. Goedegebuure Sint-Annaland, februari 1989 Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons deed en betekende deel ik mede, dat van mij is heen gegaan, mijn lieve zus LENA MOERLAND echtgenote van Dingeman Dam Op de leeftijd van 69 jaar. Stavenisse: Mevr. P. v. Oeveren- Moerland Stavenisse, februari 1989 Pr. Beatrixstraat 23 Wij willen iedereen harte lijk dank zeggen, ook na mens wederzijdse ouders voor de vele kaarten, plan ten, cadeaus en andere at tenties die wij bij ons huwelijk mochten ont vangen. Gabrie en Inge Heyboer Sint-Annaland Februari 1989 Raiffeisenstr. 5 Langs deze weg wil ik u al len hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en de vele cadeaus, die ik mocht ontvangen op mijn 90-ste verjaardag. Nogmaals mijn dank. Mevr. N. Scherpenisse-Rijnberg Sint-Annaland Februari 1989 Tienhoven 27 Voor de vele kaarten, bloe men en cadeaus, die we bij ons 40-jarig huwelijk heb ben ontvangen, zeggen wij mede namens onze kinde ren hartelijk dank. Willem en Stien Anthonisse- den Engelsman Sint-Maartensdijk, februari 1989 Oostvest 47 Wij willen iedereen harte lijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen, kaar ten en cadeaus die wij heb ben ontvangen bij de geboorte van ons dochtertje en zusje Jacky, Karin en Natalie de Graaf Oud-Vossemeer, februari 1989 Secr. Rijstenbilstraat 15 Langs deze weg wil ik u al len hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, fruit en andere attenties tij dens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst. Dhr. W. Reeders Sint-Maartensdijk, februari 1989 Oostsingel 44 Voor de vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, bloemen en fruit tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst zeg ik u, mede namens mijn kinderen, naast de Heere hartelijk dank. Het heeft mij goed gedaan. Ook ds. van Herk, dokto ren, de zusters en helpsters van afd. 2-12 en Willie har telijk dank. H. Westdorp-Ponse Sint-Annaland, februari 1989 Hoenderweg 80 Hartelijk dank voor alle bloemen, kaarten en felici taties die wij hebben ont vangen voor ons 45-jarig huwelijk. J.A. v. Poortvliet S.H. v. Poortvliet- Overbeeke Sint-Annaland, februari 1989 Langs deze weg wil ik ieder een, mede namens mijn man en kinderen, heel hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, telefoontjes, bloemen, fruit en andere attenties in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in en mijn thuiskomst uit ziekenhuis Lievensberg. J.G Keur-van Vossen Stavenisse, februari 1989 Pr. Beatrixstraat 29 Voor de vele blijken van be langstelling, getoond tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest, zeggen wij u mede namens onze kinderen heel hartelijk dank. De vele kaarten, bloe men en persoonlijke felicita ties maakten deze dag voor ons onvergetelijk. G. Timmermans W. Timmermans-v.d. Riet Oud-Vossemeer, februari 1989 Voor de zeer vele cadeaus, kaarten, bloemen en geld die we bij de geboorte van ons zoontje en broertje mochten ontvangen, willen wij iedereen hartelijk be danken. Paul, Cobie en Gea de Vos-van Beveren Stavenisse, februari 1989 Molendijk 6 Wij willen iedereen harte lijk bedanken voor alle kaarten, cadeaus en geld die we bij de geboorte van ons dochtertje en zusje hebben ontvangen. Adrie, Anja en Nicolien van Duuren Sint-Philipsland, februari 1989 Korte Schoolstraat 6 rA\ A\ I?) van Eendrachtstraat 32 Sint-Philipsland naar Verzorgingstehuis Sint-Maartenshof Bloemenlaan 2 Kamer 38 Sint-Maartensdijk tel. 01666-4238 Dag- en avondservice, géén voorrijkosten, prijsopgaaf vooraf. er mijn caravan op camping Stavenisse Reacties onder nummer 4441 aan Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St.-Annaland. Niet vergeten je tel. nummer te vermelden! op D.V. zaterdag 18 februari a.s. van 10.00- 16.00 uur in de voormalige kleuterschool, Rad- da Barnenstraat, St. Maartensdijk. Steensedijk 100, Hulst. Tel. 01140-12906 en 16828

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 3