OPEN DAG Verlaat jij dit jaar de basisschool? THOMAS MAVO hostess toerisme OPEN MIDDAG AVOND DIPLOMA'S THOLEN WELKE OPLEIDING! VRAAG SK0A! TK,EZ£N GSMAKK£U,KER AGOGISCH WERK MODE EN KLEDING INTAS, 2-jarig VERZORGING zo'n MDGO-AG MHNO-INTAS SCHOLENGEMEENSCHAP „DE LAGE MEREN" Open dagen: INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN School voor verpleegkundigen Zaterdag 28 januari van 10.00 tot 16.00 uur ffiE)©@ MUM® ©Tc ©I R.K. Middelbare Technische School Antonie Keldermans School voor voortgezet onderwijs ST. THOMAS MAVO Zaterdag 28 januari van 10.00 tot 13.00 uur MIS)©® MSM® ©IS ©©IHiXlK®© De SCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDIGEN, Nieuwstraat 40 te Goes, waar leerlingen een IN-SERVICE-opleiding volgen voor AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN 8 DE EENDRACHTBODE Donderdag 26 januari 1989 Technisch onderwijs - Agrarisch onderwijs - Economisch en Administratief onderwijs A-, B-, C- en D-niveau maandagavond 20 februari 1989 19.00-21.30 uur dinsdag 21 februari 1989 09.00-12.00 uur 13.30-16.00 uur via directies van scholen of rechtstreeks bij de administratie van de school. ZUID-OOSTSINGEL 45, BERGEN OP ZOOM t.o. verpleeghuis ABG Tel. 01640-34860 - inrichtingswerk - cultureel werk - bejaardenverzorging - kraamverzorging - gezinsverzorging - lich. gehandicaptenverzorging Wattweg 9, 4622 RA Bergen op Zoom Telefoon: 01640-36023 vrijdag 27 januari 1989 van 13.30-17.00 en van 18.30 tot 21.30 Iedereen is van harte welkom! Aanmelden studenten vóór 1 april 1989 voor de afdeling: bouwkunde elektrotechniek werktuigbouwkunde proces milieu techniek motorvoertuigentechniek Hartelijk welkom op de Halsteren, Bergen op Zoom en omstreken Wij leiden op voor het MAVO-diploma op twee niveaus. De opleiding is eigentijds met o.a. - regelmatige informatie over de studievorderingen - huiswerkbegeleiding na schooltijd - individuele begeleiding door een mentor - goede kontakten tussen ouders en school - een prettige sfeer - een fijne oudervereniging - open avond woensdag 22 februari a.s. om 19.30 uur Aanmeldingsformulieren op de basisscholen of recht streeks bij ons Buurtweg 39, 4661 LB Halsteren, tel. 01641-2161 Maak van reizen je vak als of in het OPEN DAG Zaterdag 28januari 10.30-14.30 u. P.de Hoochweg 20 - Rotterdam MELIS STOKELAAN 42, ROOSENDAAL (t.o. televisietoren) Tel. (01650) 37469 - Apothekers- - dokters- - tandartsassistenten opleiding keuze uit: - 1-jarige INTAS - 2-jarige INTAS opleiding de Oosterscheldeziekenhuizen (Goes en Zierikzee) het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland (Goes) den Berg (Goes) chr. school voor m.a.v.o. Direkteur: S. Heerink Postbus 616 4600 AP Bergen op Zoom Telefoon 01640-37052 Telefax 01640-42825 Nobellaan 25 4622 AH Bergen op Zoom ^Vsëuop OPEN DAG éénjarige dagopleidingen met een europees karakter voor energieke en enthousiaste jongeren OPEN DAG %-n «rr- - :ssi Pieter de Hoochweg 20 Kapittelwey 309 3024 BH ROTTERDAM 1216 JA HILVERSUM Tel.: 010 - 425 47 44 Tel.: 035 - 233 211 Ik wil graag inlichtingen over uw opleidingénl Naam Adres Postcode-plaats Telefoon Sturen aan Antwoordnummer 217 3100 VB Schiedam Geen postzegel nodig. SCH01EN- INF0 1989 A-diploma (lichamelijk zieken) B-diploma (geesteszieken) Z-diploma (geestelijk gehandicapten) organiseert 2 maart a.s. voor 17-30 jarigen en hen die 17 jaar worden in 1989 een van 14.00 uur tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur Naast demonstratielessen wordt informatie gegeven over: de opleiding het leren en werken in de praktijk de arbeidsvoorwaarden Vooropleiding INTAS of MAVO-D niveau, HAVO, VWO. MONDELINGE/SCHRIFTELIJKE HOREC A-OPLEIDING WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST EN WORDT VAKBEKWAAM Behaal bi) de specialist in de Bedrijfstak Horeca de rijks- erkende officiële Horeca-diploma's en wordt zelfstandig café-petit restauranthouder, disco-eigenaar of kantinebe heerder. Half februari starten de mondelinge ochtend-, middag- of avondcursussen weer in 65 plaatsen in het land. Een vooropleiding is niet vereist. CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF, HANDELSKENNIS met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap of volg de praktijkopleiding KELNER/SERVEERSTER U doet op 7 of 8 juni 1989, afhankelijk van de door u gekozen cursus, examen onder toezicht van het Ministerie van Eco nomische Zaken, 't VOM verzorgt de cursussen Cafébedrijf, Restaurantbedrijf, Handelskennis Horecabedrijf, Kelner/Ser veerster en Europese Wijn zowel mondeling als schriftelijk tegen de laagste prijzen. Stuur voor een GRATIS brochure onderstaande coupon in een enveloppe zonder postzegel naar 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800 WB Amersfoort- Hoogland. Of bel 033-806060 of 's avonds 04104-75047 Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure. Naam: Adres: Postcode: Plaats: m/v ZC2 *1 H Horeca Instituut Zandkamp 96, 3828 GE Amersfoort-Hoogland Ingeschr. K.v.K. te Amersfoort nr. S 189012 KS^SC3CSK5tCSC3lCSC3lÖCS^CXSCSCSfiSCSiCSlCSC3llCKSC3CSCSC3C5KS}|CSïC!3iiC^C3lC9iCSCSCS^C zoekweg 3 - postbus 26, 4690 AA tholen tel. 01660-2420 voor de brugklas (cursus 1980- '90) kan geschieden door bemiddeling van de directeuren van de basisscholen in de regio's Tholen, St. Philipsland en Dinteloord vóór 15 maart. Inschrijving voor de hogere leerjaren kan geschieden aan de school (tijdens de schooluren) of bij de directeur, dhr. K. Flikweert, tel. 01660-3495 (na schooltijd). De school is gehuisvest in een goed geoutilleerd modern gebouw. Na gebleken geschiktheid kunnen brugklassers geplaatst worden in de 2e klas van de regionale H.A.V.O.-scholen. De school staat op een centraal punt en is goed bereikbaar met openbaar vervoer. De schooltijden zijn hierop aangepast.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 8