open dagen OPEN DAG S 1 OPEN DAG TH00LSE SCHOLENGEMEENSCHAP AANMELDING VAN LEERLINGEN VRIJDAG 27 JANUARI 1989 MAVO-afdeling LHNO-afdeling THOLEN ZATERDAG 28 JANUARI 1989 TSG LTO-afdeling St. Maartensdijk Scherpenisse Beroepsopleidingen voor: I PETRUS CANÏSUS MAVO L.T.O. L.H.N.O. WOENSDAG 15 FEBRUARI OPEN DAG Rehoboth scholengemeenschap SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR JONGENS EN MEISJES DIE MAVO OF BEROEPSONDERWIJS WILLEN VOLGEN TH0LEN - ST. MAARTENSDIJK Een school met aandacht voor alle leerlingen* Eén jaar oriënteren dan pas kiezen voor Mavo of Beroepsonderwijs' MEAO-OUDE TONGE VOORLICHTING EN OPEN HUIS WOENSDAG 1 FEBRUARI U BENT VAN HARTE WELKOM! MIDDELBAAR AGRARISCH ONDERWIJS R.M.A.S. 10 DE EENDRACHTBODE Donderdag 26 januari 1989 ECONOMIE, HANDEL EN HORECA LMO - Lager Middenstandsonderwijs (Handelsonderwijs) LEAO - Lager Economisch en Administratief Onderwijs MMO - Middelbaar Middenstandsonderwijs (Handelsonderwijs) MEAO - Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs MHO - Middelbaar Horeca-onderwijs Op uw telefonisch verzoek (01180-23951) zenden wij u gaarne een brochure en/of aanmeldingsformulier. 09.00-12.00 uur 13.30-16.30 uur 19.00-21.30 uur R.K. School voor individueel en lager huishoud en nijverheidsonderwijs voor mavo, Ito en Ihno vrijdag 17 febr. 14.00-20.00 uur via direkties van scholen of rechtstreeks bij de administratie van de school, Onder de Linden 2, 4695 BV Sint-Maartensdijk Telefoon 01666-2516 BINNEN DE SCHOLENGEMEENSCHAP BESTAAN DE VOLGENDE STUDIERICHTINGEN MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS DIPLOMA C- OF D-NIVEAU LAGER TECHNISCH ONDERWIJS BOUWTECHNIEK MECHANISCHE TECHNIEK MOTORVOERTUIGENTECHNIEK LAGER HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS VERZORGING MODE/KLEDING OPLEIDINGEN ZIJN MOGELIJK OP A-, B-, C- EN D-NIVEAU C- EN D-NIVEAU IS MAVO-NIVEAU 19.00-21.00 uur Simon Lindhoutstraat 1 14.00-16.00 uur Onder de Linden 2 Laban Deurloostraat 27 INLICHTINGEN WORDEN GAARNE VERSTREKT DOOR DE DIREKTEUR VAN DE SCHOOL. TEL.: 01666-2516 CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR LMO-LEAO-MNO-MEAO-MHO MERWEDESTRAAT 1 4335 XR MIDDELBURG Telefoon: 01180-23951 Directeur: drs. C. Zuiddam donderdag 16 februari a.s. 13.00-17.30 uur 18.30-21.00 uur vrijdag 17 februari a.s. 13.00-17.30 uur 18.30-21.00 uur Meeuwsenstraat 13 Telefoon 01640-33624 4611 BP Bergen op Zoom SCH01EN-INF0 1989 STICHTING SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS ZUIDHOLLANDSE - ZEEUWSE EILANDEN Mercuriusiaan 16 - Postbus 48 3255 ZG Oude Tonge Telefoon 01874-1611 Directeur P.A.G. van Bendegem Middelbaar Economisch Administratief onderwijs bedrijfs- administratief bestuurlijk commercieel secretariaat voor toekomstige M.E.A.O.-leerlingen, ouders en belangstellenden, op aanstaande, aanvang 19.00 uur - Om 19.00 uur begint in de aula van de school een inleiding over het M.E.A.O., waarna u de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen. - Na een kopje koffie kunt u de lokalen bezichtingen en met docenten en leerlingen spreken. Tevens zal de diaserie "Het M.E.A.O., iets voor jou?" vertoond worden. - Op de administratie kunt u zich laten inschrijven voor het nieuwe cursusjaar. Bij tijdige aanmelding is plaatsing zeker! STUDIEMOGELIJKHEDEN OP ONZE M.E.A.O. LBO MAVO HAVO 3 Mn het 1e studiejaar - algemeen (met 2 vreemde talen) - secretariaats (met 3 vreemde talen) (Spaans is als keuzetaai mogelijk!) HAVO 5 direkt in het 2e studiejaar met keuze uit: één van de 4 hoofdrichtingen öf een gecombineerde studierichting zoals 1. ADMINISTRATIEF-A 5. ADMINISTRATIEF/BESTUURLIJK-A/B 2. BESTUURLIJK-B 6. ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL-A/C 3. COMMERCIEEL-C 7. COMMERCIEEL/SECRETARIAATS-C/S 4. SECRETARIAATS-S 8. VRIJ PAKKET-V op D.V. donderdag 2 februari ziet u alle afdelingen in volledig bedrijf, 's Middags van 14.00 tot 17.00 uur. 's Avonds van 19.00 tot 21.30 uur. Graag tot ziens in gebouw Kerkpoider 50, Krabbendijke. Ravelijn de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, tel. 01100-27203 J W .v> "OPEN HUIS" TSG

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 10