Commanditaire c.v. vrijheid, blijheid HOERA... VOOR 200.- V00RDEEL Alles wordt nieuw bij oude molen PLAATSELIJK NIEUWS SINGER //PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS Donderdag 17 maart 1988 DE EENDRACHTBODE STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK POORTVLIET SINT- PHILIPSLAND BALLET- EN DANSKLEDING Nu nog stiefkind, straks bemind? Is de commanditai re vennootschap een miskende rechtsvorm? Volgens prof. mr. W.J. Slagter is de c.v. 'de minst bekende, snelst groeiende rechtsvorm'. Gezinsverband Onzekerheid \M)[iDvliet bv THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER SINT PHILIPSLAND OLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHE >SE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD-VO OUD-VOSSEMEER NAJACOBAPOLDER OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SC Biljarten In de competitie van b.v. De Hoop klom J. Burgers door overwinnin gen op H. Weij Ier en H. Dijkema enkele plaatsen op de ranglijst. G. Rijnberg staat er het beste voor voor de titel, maar heeft nog twee zware partijen tegen J. Burgers en T. van Poortvliet voor de boeg. C. Gunter verloor maar net van R. Westdorp. Opvallend was de hoogste serie van de avond van H. Weijler (11 car.). Uitslagen: R. Kaat-E. Rijnberg 10-8.67, R. Westdorp-C. Gunter 10-9.67, H. Weijler-J. Burgers 9.39-10, J. Burgers-H. Dijkema 10-6.80, H. Dijkema-T. van Poortvliet 6.20-10. Beste gemiddelde (2.6) en kortste partij (23 brt.) T. van Poortvliet, hoogste serie H. Weijler (11 car.). Stand: 1. H. Weijler 18-156.01, 2. R. Westdorp 18-153.51, 3. G. Rijn berg 16-153.47. Uitslagen Havenzicht: J. Kodde-J. Vroegop 10-6.47, A. Westdorp- J.K. v.d. Hoek 4.90-10, D. den Engelsman-A. Jeroense 7.10-10, E den Engelsman-M. den Engels man 10-8.80, J. Kodde-F. den En gelsman 10-9.84. Kortste partij (19 brt.) J. Kodde, beste gemiddelde (2.75) en hoogste serie (12 car.) A. Jeroense. Stand: 1. A. Jeroense 49.27(5), 2. F. den Engelsman 37.22 (4), 3. D. den Engelsman 37.10(4). Punt voor Smash Op alle vier de tafels was zaterdag bij Smash aantrekkelijk tafelten nisspel te zien. Vaak waren de spe lers aan elkaar gewaagd en liep de spanning zo hoog op, dat de toe schouwer moeilijk een keuze kon bepalen naar welke tafel te kijken. Aanvoerder Johan Snoep zette na 21-10, 19-21 en 21-19 Smash 1 op voorsprong tegen Markiezaat 2. Doordat Christian van 't Hof daarna wat moeilijk in z'n ritme wist te komen, werd de stand weer gelijk na 16-21 en 22-24. Piet Rid derhof maakte in zijn eerste partij duidelijk, dat Smash na vier ne derlagen op rij deze middag weer eens een zege wilde behalen en hij bracht de stand op 2-1. Toen in de vierde partij het dubbel Snoep/Van 't Hof, na verlies in de eerste game, de tweede game gede cideerd met 21-14 naar zich toe trok, leek een 3-1 voorsprong nabij. De gasten uit Bergen op Zoom vochten echter terug en maakten de stand weer gelijk (2-2) na 19-21 winst in de derde game. Achteraf werd duidelijk, dat het verlies in dit dubbelspel Smash de eerste competitiezege heeft ge kost. Smash liep dankzij twee ze ges van Van 't Hof en een winstpartij van Snoep weliswaar uit tot 5-3, maar Markiezaat kwam andermaal langszij en bracht de eindstand op 5-5. Op tafel twee ging het tussen Smash 3 en JVC uit Vught om de tweede plaats in de zesde klas. Het kwam goed uit dat Kees van Poortvliet tijdens dit belangrijke duel in blakende vorm verkeerde: 3 zeges in het enkelspel. En ook in het dubbel met Adrie Aarnoudse had hij een aandeel in het winst punt. Dat Aarnoudse met één ze ge dit keer wat achterbleef bij zijn ploeggenoot, had geen grote ge volgen: 6-4 overwinning. De gasten uit Vught speelden erg ge raffineerd, met vaak scherpe bal len met veel effect, wat duidelijk niet het geliefkoosde spelletje is van Aarnoudse. Ook Jan den En gelsman speelde erg goed en over tuigend en zorgde met een overwinning voor het broodnodi ge punt. Op tafel drie waren de aspiranten weliswaar erg gemotiveerd om te gen Back Hands 2 het puntento taal van één aanzienlijk te verhogen, maar zover kwam het niet. Bij Jacco Bruynzeel was dui delijk het weinige trainen in de laatste weken zichtbaar en hij won slechts een keer. Ook Rafaël Fruc- tuoso en Marco Saarloos deden het niet veel beter, zij wonnen bei den een partij. Vijf van de tien partijen werden pas in de derde game beslist, maar de zege was met 3-7 voor de jongens uit Sint- Willebrord. Op de vierde tafel speelde het vierde jeugdteam tegen Markie zaat 9, dat vorige week het derde team met 6-4 versloeg. Marco Rijnberg, Gerard Bruynzeel en Anco Fase deden het beter en pakten een punt: 5-5. Overige uit slagen: Markiezaat 3-Smash 2 0-10, Vice Versa 2-Smash junioren 5-5, Tornado 2-Smash pupillen 9-1, Tornado-Smash welpen 0-20. Programma senioren: Markiezaat 2-Smash 1, Smash 2-Markiezaat 3, JVC 13-Smash 3; jeugd: Smash 1-Vice Versa 2, Back Hands 2-Smash 2, Smash 3-Tornado 2, Markiezaat 9-Smash 4, Smash welpen-Smash '70. Burgerlijke stand Geboorten: 13-2 Cornelis Pieter Marijn Polderman. Overlijden: 15-2 Adriana Wilhel- mina Faasse (95), 1-2 Abraham Ridderhof (79), 21-2 Johannis Elenbaas (81). Huwelijken: 19-2 Geertje Corne lia van der Jagt (21) en Marinus Jacob Ijzerman (22), 26-2 Abra ham Leonardus Hommel (23) en Wilhelmina Johanna Mosselman (20). Reumafonds De collecte voor het Reumafonds heeft f. 568,55 opgebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Veertig jaar 'Wees een Zegen' De meisjesvereniging 'Wees een Zegen' herdacht tijdens de jaar vergadering op 8 maart het veer tigjarig bestaan. Ds. H. Born opende de avond met schriftlezing en gebed; er was zang en een de- clamatorium rondom Pasen. Een interview door enkele leden bracht heel wat uit de afgelopen 40 jaar naar voren. Van anderen waren er ook felicitaties. Vier meisjes met een gelijk aantal pun ten kregen een boek als prijs. In de pauze werden handwerken ver loot. Daarna was er zang, een jaarverslag en er werd over de jeugddag gesproken. Na enkele declamaties werd van 2 meisjes af scheid genomen en 4 kwamen er als nieuwe leden bij. Na zang sloot ds. Bom met dankgebed. Uitbreiding Rehobothschool De stichting tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag wil de Rehobothschool aan de Pilootweg uitbreiden. Het plan is in strijd met het bestem mingsplan, omdat de grond de be stemming 'groenvoorziening' heeft. B. en w. stellen de raad voor het bestemmingsplan Kom te wijzigen. Dat bestemmingsplan mpet ook worden gewijzigd, om het verbou wen van een schuur tot woning aan de Stoofdijk, eigendom van dhr. G.A. Boot, mogelijk te maken. De gemeenteraad behandelt maandagmiddag ook een voorstel om twee lichtmasten te plaatsen aan de Boswei. Dat is nodig in verband met de bouw van een aantal woningen. Braderie week vervroegd De oorspronkelijk op zaterdag 9 juli geplande braderie is een week vervroegd. Voetbalvereniging S.C. Stavenisse, organisator van dit jaarlijks evenement, besloot hier toe omdat 9 juli in het kader van de jubileumviering van de wa tersportvereniging St. Annaland de aankomst van de grote zeil wedstrijd in het Oosterscheldege- bied, de Deltaweek, plaatsvindt in het naburige dorp. Daarom is de braderie nu zaterdag 2 juli. Burgerlijke stand Overlijden: 4-2 Maria Johanna Gaakeer-Van Nieuwenhuijzen (43), 26-2 Maatje Dorst (68). Brandje door onoplettendheid In de woning van dhr. Den En gelsman, Markt 54, is vrijdag morgen brand ontstaan door vermoedelijk een vallende peuk. De sigaret kwam terecht op een hoop afval, dat ging smeulen. Omwonenden zagen sterke rook ontwikkeling en waarschuwden de brandweer, die met behulp van perslucht de versufte bewoner uit het huis kon halen. Doordat Den Engelsman nogal wat rook binnen had gekregen, werd hij met de ambulance overgebracht naar Lie- vensberg. De schade aan de wo ning bleef beperkt. Teveel gedronken In de nacht van zaterdag op zon dag, omstreeks 4.30 uur, werd au tomobilist K.S. uit Stavenisse door de politie aangehouden., Zijn rijgedrag was vreemd. Uit de blaastest bleek, dat S. teveel alco hol genuttigd had. Op het bureau werd nog een bloedproef af genomen. Mannequins In de Wouwse Tol in Bergen op Zoom slaagden zaterdagavond de vier Smurdiekse deelnemers aan het praktijkexamen modeshow. Caroline Priem, Els Overbeeke, Renate Openneer en Nicole Pau- lurse sloten daarmee voor een vol le zaal de cursus mannequin-hostess van B.C. Pro duct Promotions uit Meerkerk af. Bovendien slaagde Nicole Paulus- se ook voor het onderdeel foto model. Van de 15 deelnemers was zij de beste vrouwelijke kandi daat; zij eindigde als tweede ach ter een dressman. Bouwrijp maken Muijepolder Het gemeentebestuur wil op korte termijn het eerste deel van het bestemmingsplan Muijepolder bouwrijp maken. Het plan voor ziet in afgraving van een stuk van de Groenedijk en het maken van een nieuwe oprit, het graven van een afwateringssloot, de aanleg van rioleringen, drainagestelsel en bestratingen, aanleg van een ont sluiting op het fietspad, het dem pen van een sloot en egaliseren van het bouwterrein. In het plan is ook de definitieve bestrating van de Bloemenlaan ter hoogte van de woningen 181 t/m 187 op genomen. In het kader van hetzelfde bestem mingsplan wordt de gemeenteraad verder voorgesteld om 2.31.80 ha. grond aan te kopen van de verze keringsmaatschappij AMEV in Utrecht. Voor het treffen van voorzienin gen aan 8 huurwoningen van Be ter Wonen in de Vier-meistraat wordt de raad voorgesteld een bij drage van f. 84.774,08 toe te kennen. De raad wordt ook gevraagd geld beschikbaar te stellen om het bouwsel naast de woning Haven 13 te slopen. Dat is nodig in ver band met de nieuwbouw van het arbeidsbureau. Plevierlaan B. en w. stellen de raad voor maandagmiddag een aantal straatnamen vast te stellen. De verbindingsstraat tussen de Bloe menlaan en het verlengde van de Westpoort is de naam Plevierlaan toebedacht. Voor de straten in plan Muijepolder wil het college vogelnamen kiezen. De verlengin gen van respectievelijk de West- poort en de Bosdreef zouden dezelfde namen moeten krijgen. Vóór de woningen 2 t/m 12 in de Winston Churchillstraat zal een pleintje worden aangelegd met daaraan twee huizenblokken. Het college stelt voor, dat de naam Pieter Werrecorenplein te geven. In 1960 werd al een straat die naam toebedeeld, maar die ging verloren toen de Juliana van Stol- bergschool werd genummerd aan de Oosterscheldestraat. Pieter Werrecoren drukte in 1476 het eerste Zeeuwse boek 'Der syelen Troest'. Werrecoren oefende zijn bedrijf in de smalstad uit, wat kan worden verklaard door de aanwe zigheid van het hof van de Van Borselens. Het vorig jaar aangelegde fietspad naar Gorishoek krijgt de naam Galgepad. Vanouds liep van de Groenedijk naar de dijk langs de Pluimpot de Galgeweg. Op het schor in de Pluimpot werd in' 1691, na diefstal en brandstich ting), ter afschrikking een galg ge plaatst. Biljarten Uitslagen Smerdiek: C.v. Haaften - J. Boogaard 5.14 - 10.-, M.v.d. Spaan - R. Bakker 8.75 - 10.-, Chr. Hoek - J. Franke 10.- - 8.57, C.v. Gorsel - C.v. Haaften 9.68 - 10.-, R. Lindhout - J. Boogaard 5.29 - 10.-, R. Bakker - J. Franke 8.- - 10.-. Kortste partij: R. Bakker - J. Franke en C.van Gorsel - C. van Haaften 24 brt., hoogste serie: Chr. Hoek 9 car. Stand: 1. R. Lindhout 183.19 (20 gesp.), 2. Sj. Lindhout 171.75 (18), 3. C.v. Haaften 167.12 (19). Uitslagen 't Hoekje: B. Zwagema- ker 10 p. - B. Groos 0.875; P. Wit- hage 10 p. - T. Klomps 0.666; P. Withage 10 p. - G. Roosendaal 0.730; G. Roosendaal 10 p. - P. Franke 0.428; W. Priem 0.937 - G.J. van Ham 10 p.; T. Klomps 0.500 - W. Priem 10 p.; T. Baan 10 p. - P. Opree 0.555; P. Opree 0.555 - G. Opree 10 p.; G.J. van Ham 0.535 - R. Baan 10 p.; P. Franke 10 p. - A. Aldus 0.357. Geslaagde formule De uitvoering van "Moeders wil is wet", een klucht in drie bedrijven door de toneelvereniging Applaus Is Ons Streven (A.I.O.S.) trok za terdag zo'n 200 bezoekers naar het recreatiecentrum Haestinge. De avond, in samenwerking met de plaatselijke supermarkt georgani seerd, was volgens een van de ini tiatiefnemers en A.I.O.S.- souffleur P. Groffen een succes. De formule toneel en gratis verlo ting is volgens Groffen voor 'her haling vatbaar'. De klucht werd geregisseerd door A. Saris. De spelers waren Th. en G. Steketee, S. van Dalen, M. Goedegebuure, M. Uijtdewillegen en K. Saris. K. Goedegebuure was grimeur. Het stuk werd al eerder opgevoerd in Ten Anker te Tholen, als gene rale repetitie. De opvoering in Haestinge betekent voor de vereni ging de afsluiting van het seizoen. Of het stuk opnieuw op de plan ken wordt gebracht hangt af van de belangstelling. Klaverjassen Uitslag inhaalwedstrijd K.V. De Pendelaars. 1. L. Kampman 5154 p., 2. J.v.d. Hoek 5095 p., 3. J. Knuist 4948 p., 4. H. Poot 4790 p., 5. Mw. Franke 4641 p., 6. M. den Haan 4640 p., 7. C. Landa 4636 p., 8. J.v.d. Werf 4537 p., 9. J.v. Gorsel 4481 p., 10. Mw. Bronmans 4470 p., 11. K. Waasdorp 4460 p., 12. H. Zwagemaker 4294 p., 13. J. Bronmans 4275 p., 14. Mw. Waasdorp 4065 p., 15. Mw. Go- vers 3974 p., 16. J.v. Zetten 3948 p., 17. A.v. Hulsel 3928 p. Oosterscheldevissers De Oosterscheldevissers openen zaterdag het visseizoen. Aan de Noord wordt tussen 14.30 en 17.30 uur de eerste wedstrijd vervist. Burgerlijke stand Geboorten: 1-2 Gommert Lind hout, 19-2 Tristan Benno John Kolman. Huwelijken: 5-2 Wilhelmus Pe trus Adrianus Dam (34) en Maai ke van Popering (32), 19-2 Jan Jacob Keur (22) en Catherina Wilhelmina Jozina van den Hoek (21). Showroom en slijterij De gemeenteraad neemt maan dagmiddag een besluit over mede werking tot wijziging van het bestemmingsplan Kom. Garage bedrijf C.L. de Jonge wil in de Stoofstraat een showroom bou wen op grond, die wel de bestem ming bedrijven heeft maar waarop geen gebouwen zijn toege staan. Dhr. C.L. Stoutjesdijk wil een slijterij vestigen in het pand Zuidstraat 4, waarop de bestem ming 'woondoeleinden' rust. B. en w. stellen voor om medewer king te verlenen. Voor uitbreiding van het in dustrieterrein ten behoeve van Bouman-Potter moeten er voor zieningen komen voor gas en elec- triciteit. Het college stelt de raad voor om de benodigde f. 31.975,- beschikbaar te stellen. Het college heeft afwijzend be schikt op een verzoek om gemeen tegarantie van mevr. E.N. Heuseveldt voor de woning Schel- destraat 8. De Grondkamer Zeeland heeft de wijzigingsovereenkomst tot over dracht van pacht van dhr. A.J. Elenbaas aan de maatschap A.J. Elenbaas en J. Elenbaas goed gekeurd. Opknappen sportveld De gemeenteraad bespreekt maandag het voorstel om 103.000 gulden uit de reserve sportvoor- zieningen beschikbaar te stellen voor het renoveren van het oude hoofdveld op het sportcomplex. Oorspronkelijk was voor dit kar wei 65.000 gulden geraamd. Het drainagesysteem wordt volledig vernieuwd, de grond gespit en de toplaag verschraald. Ook wordt het veld geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Het veld werd in de tweede helft van 1963 in gebruik genomen. Na het gereedkomen moet het veld nog één jaar on- bespeeld blijven, waarvoor SPS en de voetbalfederatie een rege ling zullen treffen betreffende uit wijken naar andere kernen. Elke derde maandag van de maand, dus nu 21 maart, haalt de voetbalvereniging S.P.S. oud pa pier. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Begrafenis met militaire eer De 24-jarige Peter Jansens, die bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Postweg om het leven kwam, is donderdag met militaire eer be graven. Onlangs was hem nog een onderscheiding wegens ijver en plichtsbetrachting opgespeld. Vijftig leden van de 829/832 Zwa re Transportcompagnie uit de Ge neraal de Bons kazerne te Grave, waar Peter Jansens korporaal was, woonden de droeve plechtigheid bij. 't Ouwe Raed'uus, waar de rouwdienst plaatsvond, was te klein om alle 150 mensen een zit plaats te kunnen geven, zodat er een dertigtal militairen moest staan. De hervormde predikant ds. A. Egas sprak naar aanleiding van Handelingen 17: 26 en 27. Hij wees erop, dat God geeft, bestuurt, werkelijkheid is, levens kracht biedt, van goede wil is en nabij. God geeft troost in tijden van ongeluk, aldus de predikant, die de aanwezigen ook in navol ging van Jesaja 55 vermaande, de Heere te zoeken terwijl Hij te vin den is. De rouwstoet werd voorafgegaan door een peleton gewapende mili tairen en een militair met om floerste trom. Naast de lijkwagen liepen acht militairen. Bij de over steek van de Molenstraat naar de Hogeweg werd het verkeer op de Paasdijkweg geregeld door de rijkspolitie. De militairen vorm den een escorte vanaf het begin van de begraafplaats tot aan het graf toe. Op de kist lag de pet en de sjaal van de overledene. Een officier overhandigde die op de begrafenisplaats aan de oudste broer van de overledene, Rinus Jansens. Deze sprak een dank woord, nadat majoor Van Hoorn van Alkema, commandant van de Zware Transportcompagnie en ds. Egas op de begraafplaats hadden gesproken. Hiervoor was een ge luidsinstallatie aanwezig. Terug in 't Ouwe Raed'uus werd een dankgebed uitgesproken door ouderling Van Oudenaarde. Kijkavond Volop belangstelling was er voor de kijkavond die de Chr. Jena planschool had georganiseerd op donderdag 10 maart. Alle kinde ren waren op hun eigen manier be zig geweest gestalte te geven aan het project "Kijk naar je eigen". Ze mochten dan ook zelf op deze avond hun werkstukken nader toelichten aan de geïnteresseerden. Het unieke van elk kind werd zo doende op een leuke en speelse wijze belicht. De getekende en geverfde zelfpor tretten prijkten aan alle wanden. De kinderen van de middenbouw vertoonden ze zelfs op dia's. De lengte, het gewicht, de schoenaf- druk of -maat en zelfs de vingeraf druk was niet vergeten. De zintui gen konden nu ook bij de ouders eens geprikkeld worden via de reuk- en ogentest. Ook de gehêim- zinnige voeldoos was in ieder lo kaal aanwezig. De middenbouw had zich nog verdiept in het brail leschrift. De verzorging vanhet li chaam was uitgebeeld d.m.v. ver schillende technieken. Zowel stempelen op textiel als zaaien in een bakje kwamen aan de orde. De onderbouw heeft ook in deze 1 week een oriënterend bezoek ge bracht aan het wijkgebouw. De functies van de gewrichten en or ganen waren duidelijk gemaakt in de vorm van beweegbare poppe tjes (met behulp van splitpennet- jes) tot complete skelettekeninen. op ware grootte in de bovenbouw. Het woord skelet en stevigheid werd ook vertaald naar de bruggen- en huizenbouw. Een in druk hiervan gaven de bouwwer ken van rietjes. Huisarts dr. Padt heeft binnen het kader van dit project op een middag uitleg gege ven over ongevallen, functies van het bloed e.d.. Het levensgrote werkstuk met als bovenschrift "mijn binnenste buiten" getuigde van de opgedane ervaringen. "Al met al de moeite waard om beke ken te worden", aldus mevr. De- nissen. Reumacollecte De collecte voor het Reumafonds heeft f. 1.548,35 opgebracht, waarvoor gevers en collectanten hartelijk dank wordt gezegd. Klaverjassen Voetbalvereniging Noad '67 orga niseert vrijdag 25 maart in de kantine een klaverjastournooi. Er zijn mooie prijzen te winnen op de avond, die om acht uur begint. Kreukeltjesavond ruggesteun De kreukeltjesavond van o.b.s. De Luyster is erg geslaagd. Een volle zaal bekeek de optredens van de leerlingen, die een hoorspel, to neelstuk en musical omvatten. De costuums en decors waren prach tig verzorgd. Entree en verloting brachten samen f. 932,- op, wat een lekkere ruggesteun voor de kas betekende. Tentoonstelling bouwproject Donderdag was in de Kon. Julia- naschool een tentoonstelling over het project 'bouwen'. De leerlin gen waren na de Kerstvakantie al begonnen met het in elkaar zetten van bouwplaten. Goed was te zien hoe er gebouwd werd, wat het ver schil is tussen de bouw van vroe ger en nu. Ook was uitgebeeld hoe men hier woont en hoe men in Pa lestina in armzalige hutten moet verblijven. Maandag van tevoren was dhr. Eerland, vroeger teke naar, komen uitleggen hoe men aan een bouwproject begint en de hele ontwikkeling tot men er kan wonen. Een hoek van het lokaal was ingericht met allerlei bouw materialen, zodat de kinderen konden zien hoe men gaat bouwen. Niet alleen de 135 kinderen, maar ook ouders en grootouders werk ten er hard aan. Zij hielden een verkoping van zelfgemaakte arti kelen. Ook kon er koffie met cake en limonade genuttigd worden. De kinderen van de groepen 1 en 2 hadden kijkdozen gemaakt, waarin te zien was hoe men een woonkamer kan inrichten. Verder was er verkoop van oude leermid delen, waarvan goed gebruik werd gemaakt. Bij een bouwproject is het de gewoonte om de eerste steen te laten leggen, maar hier was het net andersom. Marijn Eerland en Linette Noorthoek legden de laatste steen en gaven daarmee het startsein voor de opening van het bouwproject. Di recteur C. van 't Hof sprak van een zeer geslaagde avond. Achter glas was ook het vorige week ge vonden wespennest te zien. Effectstudie Philipsdam stelt teleur "Voor mij persoonlijk is het een wat teleurstellend rapport voor Sint-Philipsland." Burgemeester T.A. Vogel liet tijdens de raads vergadering duidelijk blijken meer te hebben verwacht van de 'Effectstudie wegverbindingen stormvloedkering en Philipsdam'. Stellingen die hij in de gesprekken naar voren had gebracht, vond hij totaal niet in het rapport terug. J. de Jager, die in een eerder stadium al had gezegd er weinig van te ver wachten, vond dat zijn vermoe dens werden bevestigd. Volgens L. den Engelsman spraken verschil lende hoofdstukken elkaar tegen. Vogel: "Ik mis in de studie dat het Zeeuwse hart waarschijnlijk meer zal trekken naar de eilanden dan naar het Brabantse." Het rapport werd door de raad voor kennisge ving aangenomen. Uit het financieel verslag van het Komité 500 jaar Sint-Philipsland bleek, dat er f. 138,43 tekort was. J. de Jager en A.P. Kornaat felici teerden het comité met hun nauw keurige wijze van begroten en namen het geringe tekort graag voor rekening van de gemeente. Beiden spraken van een geslaagd feest, waarvan grote groepen in woners genoten hadden. L. den Engelsman liet een ander geluid horen: "Het gaat ons niet om het bedrag, maar om het principe. Het standpunt dat we in het verle den hierover innamen houden we aan." De SGP-fractie steunde het minderheidsstandpunt van wet houder L. Walpot om het tekort niet door de gemeente te laten be talen. Het rapport bestrijdingsmiddelen van de Zeeuwse Milieufederatie gaf een gunstig beeld van de ge meente. Er werden slechts 5 tot 6 middelen gebruikt, waar dat in andere gemeenten vaak veel meer is. Negatief was, dat het middel Paraquat (dat door gemeenten niet meer in plantsoenen gebruikt mag worden) was aangetroffen. De burgemeester zei, dat het gif inmiddels niet meer aanwezig was. Glasbak krijgt gleuf De glasbakken die in de gemeente staan opgesteld, zullen worden voorzien van een gleuf zodat ze ook te gebruiken zijn voor gebro ken ruiten. De PVAB-fractie ver zocht hierom via een schriftelijke vraag, woensdag 9 maart in de raadsvergadering. De burgemees ter zei dat de leverancier van de glasbak daartegen geen bezwaar had en de gemeente de gleuf zelf met een slijptol mag aanbrengen. Reumafonds De collecte voor het Reumafonds heeft iets meer opgebracht dan vorig jaar, namelijk f. 1.680,- (in ch Anna Jacobapolder). Gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Burgerlijke stand Geboorten: 6-2 Adriana Josina Bevelander, 25-2 Johannis Kunst. Overlijden: 4-2 Adriaan Cornelis Vermeij (60), 5-2 Dingenus Cor nelis den Braber (73), 19-2 Tho mas Bakker (77). Matthaus-passion. In de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes wordt op 29 maart de Matthaus- passion van J.S. Bach uitgevoerd. Dat gebeurt door de Gentse Ora toriumvereniging, de Zeeuwse koorschool en het Zeeuws orkest. Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 1 5, B.o.Z. Telefoon: 33666 Snelst groeiende rechtsvorm bij bedrijfsopvolging Hij zei dat donderdagmiddag voor bijna honderd belangstellen den in hotel Goes, waar de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland vier sprekers had uitgenodigd om aan die onbekendheid een einde te maken. In twee jaar groeide het aantal c.v.'s met 15.8%. Fiscaal voordeel en aansprakelijk heid waren belangrijke redenen om bijvoorbeeld een eenmans zaak om te zetten in een besloten vennootschap(b.v.). EEG- maatregelen ten aanzien van aan sprakelijkheid van bestuurders, de publicatieplicht van jaarcijfers en het feit dat directeuren/grootaan deelhouder niet meer verplicht verzekerd zijn, hebben de aantrek kelijkheid van de b.v. verminderd. Ondernemers zoeken naar nieuwe wegen om het netto bedrijfsresul taat zo gunstig mogelijk te ma ken. Hierbij komt de c.v. steeds meer in beeld. Deze rechtsvorm kwam in 1986 breed in het nieuws wegens het Barbizon-hotelproject in Am sterdam. Particuliere beleggers konden als commanditaire ven noot fiscaal ondernemer worden met alle belastingvoordelen van dien. De staatssecretaris van fi nanciën heeft deze mogelijkheid inmiddels beperkt, maar voor be drijfsopvolging is de c.v. momen teel één van de meest belangrijke rechtsvormen. Als een vader zijn bedrijf bijvoorbeeld aan een zoon of dochter overdraagt en geld in de zaak laat zitten, heeft hij bij een c.v.-vorm meer zekerheid. Hij heeft invloed op de gang van za ken en als stille vennoot kan hij nooit meer geld kwijt raken, dan hij in de zaak gestoken heeft. Vanuit de onderneming gezien, is de c.v. door het grotere eigen ver mogen kredietwaardiger, zodat er gemakkelijker een beroep op de banken gedaan kan worden. In gezinsverband kan er zowel tus sen echtgenoten als tussen ouders en kinderen een c.v. opgericht worden. De beherende venno- ten(of vennoot) hebben(heeft) de leiding, maar de stille of com manditaire vennoten(vennoot) zijn(is) bij de interne besluitvor ming betrokken. "Je hebt in de c.v. een grote mate van vrijheid, maar omdat er wet telijk zo weinig geregeld is, bestaat er ook onzekerheid", zei prof. Slagter van de Erasmusuni- versiteit te Rotterdam. "De b.v. biedt veel zekerheid, maar ook onvrijheid. Ieder moet in zijn ge val maar bekijken wat aantrekke lijk is: er zijn vele variaties." Registeraccountant J.G.L. Schuijff, firmant van Tom- be/Melse Co, bracht naar vo ren, dat er ten opzichte van 'het keurslijf bij de b.v.' in de comman ditaire vennootschap sprake is van 'vrijheid, blijheid'. Zowel natuur lijke personenen als b.v.'s kunnen beherend vennoot van een c.v. zijn. Schuijff voorzag in de toe komst misschien een strakkere re gelgeving ten aanzien van b.v.'s als beherend vennoot van c.v.'s. In het c.v.-contract dienen de be herend en stille vennoot goede af spraken te maken. Notaris mr. R. Zonnevylle benadrukte daarbij het belang van een authenthieke akte, die bij problemen altijd als bewijs wordt aangemerkt. Hij on derstreepte verder de noodzaak van huwelijkse voorwaarden. Drs. J.J.M. Leijsen, belastingadvi seur bij Melse Co, zette de fis cale aspecten van de c.v. uiteen. Iedere vennoot, zowel beherend als commanditair, wordt zelfstan dig in de belastingheffing betrok ken. ^S&MBA )X(h(iir<> I iclitgf iclit rijt- urni frlmksiffk Sin-U hsicck I'latlinj^cmie spoel knoops^atcn automaat Normaal Aktievoordeel Voordeelprijs Minimale Inruilkorting iai /t|n allrru «rrliri|,h<ar h)| dl Vnf rr <pe> uIim l)e tórrwen rindt u in dr (nmécn C.td\ 849. 100. 749.- 100 The Sound of Fashion zxaaicen.txru.xxi Zu.ivelstraat 1 4611 PD Bergen op Zoom Telefoon 01640-3 66 17 Advertentie I.M. De situatie bij de oude molen in St. Annaland verandert drastisch. De bewoners volgen de verande ringen van dag tot dag. Aanne mingsbedrijf Heijmans uit Roosendaal voert de reconstructie voor 165.700 gulden, exclusief btw uit. Het gemeentebestuur had drie bedrijven uitgenodigd voor dit karwei, dat ook de herbestra ting van de Suzannaweg omvat. Voorheen was het met name voor het verkeer vanuit de Tienhoven een moeilijke situatie omdat men tegen de dijk opreed. Ook vanuit de Suzannaweg was het voor vrachtwagens lastig. Nu kan men heel gemakkelijke vanuit de Noordstraat naar de Su zannaweg en omgekeerd en van de Tienhoven naar de Suzannaweg en de Molendijk richting haven. De reconstructie was mogelijk omdat de Molendijk als waterke ring is vervallen. Dit hangt o.a. sa men met de stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde. Wegens de vele regen zat het de straatmakers niet altijd mee, maar de ergste overlast is nu voor de in woners toch wel voorbij. De populieren aan de Molendijk te St. Maartensdijk gaan voor de bijl van BTL uit Bruinisse. Alleen aan de kant van de Zuidsingel komen er nieuwe bomen voor terug: essen. De Molendijk-bewoners zullen weinig last meer hebben van pluizen, maar een karakteristiek beeld bij de toegang van het dorp is ook verloren gegaan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 9