Thools talent amuseert ruim 400 toeschouwers Blue Spirit spuit vooruit Gerrie van Klippel: de Joop Zoetemelk van de Fokveedag Van Gorsel domineert schapenkeuring Talentenjacht: gezellig, druk en warm Voor de vierde keer reserve-kampioen oudere koeien Donderdag 3 juli 1986 DE EENDRACHTBODE 9 Uitslag: Tweeëntwintig boeiende optredens van Thoolse talenten bezorgden, donderdag in een snikhete feesttent op het Pluimpotterrein, het talrijke publiek een gezellige avond. In de categorie playback ging de hoofdprijs naar vijf jongens uit Tholen die op prima wijze The young ones van Cliff Richard vertolkten. De 15-jarige Smerdiekse Ineke Potappel werd eerste met een gedurfde live-creatie van BZN en in de categorie dans waren zes Thoolse meisjes de enige deelnemers zodat ze auto matisch door de jury tot winnaar werden uitgeroepen. Op TV Amerika Live Trekker-trekwedstrijden Thoolse Dagen Een goede aanvoer, een schitterend toilet en een rusti ge keuring. Dat is het resultaat van de 30ste Fokvee dag, die dit keer niet op vrijdag, maar al op woensdag op het Pluimpotterrein te Scherpenisse werd gehou den. De keuringen vormden de opening van de zonni ge Thoolse Dagen. Goeie malse gerekte Vlotte groep Kalvershow Uitslagen keuringen Uitslagen keuringen gaan door met playbacken en ho pen nog eens op TV te komen. We hadden niet verwacht dat we zou den winnen, maar we hebben veel geoefend en dat is beloond. Het was hartstikke leuk en volgend jaar doen we weer mee", aldus de grote bewonderaars van Cliff Ri chard; Michael Marinus, René van Bemmel, Niels Timmer, Da vid Johnson en Barry van Bavel. Iedere deelnemer kreeg uit han den van bestuurslid van de Thool- se Dagen, de heer Zwikker een portemonee met opschrift. Dhr. Zwikker was zeer tevreden over het verloop van de avond, al vond hij het wel jammer dat slechts weinigen het aandurfden om live te zingen. "Het evenement heet talentenjacht en dat is toch eigen lijk wel wat meer dan alleen maar playbacken", aldus dhr. Zwikker De winnaars van de talentenjacht in de categorie playback (Cliff Richard en de Young Ones), v.l.n.r. manager Wilfred Moerland, David Johnson, Niels Timmer, Rene van Bemmel en Barry van Bavel.Op de voorgrond Michael Marinus. Potappel sprak na de prijsuitrei king de hoop uit om ooit nog eens als professionele zangeres op de bühne te staan. De winnaars van het playbacken waren nog enthousiaster:" We De kandidaten die deze avond op traden waren van tevoren geslec- teerd in voorrondes, die op cam ping De Pluumpot zijn gehouden. Van de 29 groepen die zich had den aangemeld, werden er 21 ge klasseerd. Bij de eerste optredens zat het pu bliek er nog wat statisch bij, maar toen Jantje Koopmans, (Marco de Jonge) compleet met'een bosje ro de rozen, bril en hoed, het num mer 'Rode rozen' zong kwamen de aanwezigen los. Het refrein werd uit volle borst meegezongen en de handen gingen, zij het nog wat voorzichtig, in de lucht. Vrij wel elke muziekliefhebber kon z'n hart ophalen. Zo waren er country-, disco-, rock en roll num mers te beluidsteren, maar ook de liefhebbers van het Hollandse lied kwamen aan hun trekken. 'Shoud 1 cry' van BZN kreeg 43 punten toebedeeld. De Smerdiekse winnares Ineke Playback: Barry van Bavel, David Johnson, Niels Timmer en René van Bemmel als Cliff Richard 44 p., 2. José, Joan, Marleen, Mariël- le, Nancy en Jennifer als Dolly Dots 43 p., 3. Sandy Valke als Ma donna 39 p., Willy van Dijke als Tracy Ullman 39 p. en Christian- ne, Lianka en Silvia als de Alpen zusjes 39 p., 4. Christel en Anita als Wham 38 p., 5. Maudie, Con- ny, Joyce, Tessa, Mirjam, Martine en Monica als Pat Bennington 37 p. en Marco de Jonge als Jantje Koopmans 37 p. Diana Hengst- mengel als Miami Soundmachine. 6. Anita van Haaften als Madon na 36 p. en Danielle Massar als Madonna 36 p. 7. Jan Geilings als Roberto Jacketti 35 p. en Marjan- ka, Wendy, Inge en Paula als Frizzle Sizzle 35 p., 8. Albert en Didier als Dorus 33 p., 9. Elles van der Heyden als Nana Mous- kouri 32 p. 10. Diana, Natasja en Marcella als Pia Zadora 31 p. en Daniêlla de Vos als Danny de Munk 31 p. Live: Ineke Potappel als BZN 43 p., 2. Marion van Haaften als Lyn Anderson 41 p., 3. Yvette van den Brink als Madonna 36 p. Dans: l.De majorettengroep met Coby, Micha, Miranda, Marlies, Bianca en Debbie 37 p. Voor de deskundige jury, bestaan de uit G.A.R. Meeuwsen (oud- L.T.S. leraar muziek) Leo Troost (bandparodist), de dames A. Hage-Giljam (zangeres), M.C. Ti- chem en Laura Ouwens (lerares jazz- en aerobicdance) was het niet gemakkelijk om de punten te verdelen. De jury beoordeelde de kandidaten op playback, expres sie, mimiek, kleding en synchroni- teit van de act.Na elk optreden vroeg presentator Laban Hage om de resultaten. Dan gingen de bordjes met de punten omhoog en daaruit bleek dat het merendeel van de artiesten minimaal een ge middelde van een zeven behaalde. Dit hadden ze ook wel verdiend, want er waren vele uren voorberei ding en oefening aan vooraf ge gaan. Moeders hadden prachtige kleding gemaakt en vaders had den veel tijd in de vervaardiging van de instrumenten gestoken. De kijkers en luisteraars reageer den erg enthousiast toen de eerste klanken van 'Living Doll' van Cliff Richard uit de boxen van SLOTH kwamen. Barry, David, Niels en René schotelden het pu bliek een perfecte show voor, waarin naast het muzikale gedeel te, het show-element niet vergeten werd. Ruiten sneuvelden, de piano stortte in elkaar en bandleden vie len bewusteloos neer, toen ze in aanraking kwamen met een hou ten hamer. Luid applaus viel hen ten deel en het was dan ook niet verwonderlijk dat zij na afloop als winnaars in de categorie play back werden gehuldigd. Op het jury rapport prijkten naast vier negens en een acht zinnen als:Ga zo door!. In Amerika zouden jub lie geen gek figuur slaan!. In de pauze oogstte de jazz-dance groep van Laura Ouwens veel suc ces met enkele fraaie dansjes. Ver volgens waren er een nog zeven tal playback optredens, waarbij voor al Dolly Dots José, Marleen, Nan cy, Joan, Mariëlle en Jennifer op vielen door hun schitterende kleding. Het publiek reageerde enthousiast toen Yvette van den Brink het aandurfde om 'dress me up' van Madonna live te zingen. Marion van Haaften kreeg het publiek op de hand met het romantische nummer '1 never promised you a rosegarden' van Lyn Anderson. Latere winnares in de categorie li ve Ineke Potappel uit Sint Maar tensdijk werd tijdens haar optre den onderbroken door de jury, omdat de band te hard stond en men niet kon horen of het haar stem was, of die van de begelei dende band. Bij haar tweede op treden was de muziek bijna niet te horen, maar haar fraaie stem wel. Matthe van Tilbeurgh uit Oud-Vossemeer zegevierde met zijn Blue Spirit bij de specials tijdens de trekker-trekwedstrijden in Scherpenisse. Met een lekkende olieleiding bood Lady Power van Piet van der Slikke uit Tholen lang tegen stand, maar de Blue Spirit van Matthé van Tilbeurgh uit Oud- Vossemeer spoot vooruit en zege vierde bij de trekker- trekwedstrijden op de Thoolse Dagen. De deelname was beperkt en bui ten Tholen waren er vrijwel geen deelnemers bij deze 'wilde' wed strijd. De Nederlandse Trekker Trek Organisatie(NTTO) was ook in tegenstelling tot vorige keren ook niet present. De trekwagen 'De stille kracht' is voor NTTO- wedstrijden afgekeurd. Bij de Thoolse Dagen is die echter on misbaar voor het spektakel op za terdagmiddag. Boerenklas 2.5 ton: 1. Piet Heijboer, Poortvliet, volle baan(VB) en 76.89 m 2. Wim van Merode, Welberg VB en 67.85 m. 3.4 ton: 1. Henk Geluk, Tholen 86.81 m 2. Cees de Hond, Oud-Vossemeer 83.65 m 3. Dick de Hond, Oud-V 82.38 m 4. Piet Heijboer, Pvt 80.08 m 5. Wim van Merode, Welb 74.38 m 6. Chris Bevelander, Pvt 72.92 m. 4.4 ton: 1. Maarten de Vos, Pvt, VB en 85.85 m 2. Kees Fase, Pvt, VB en 85.18 m 3. Leo de Jong, Scherpenisse, VB en 72.99 m 4. Piet v.d. Slikke, Tho 86.94 m. 5.7 ton: 1. Hans Stoutjesdijk, Stave- nisse 51.17 m 2. Peter Heijboer, Pvt 14.20 m. 6.8 ton: 1. Abbie Snoep, St. Anna- land, VB en 39.99 m 2. Peter v.d. Schee, Wierden, VB en 30.28 m 3. Hans Stoutjesdijk, Stav 51.45 m. 8.7 ton: 1. Arie Joppe, Pvt 74.37 m 2. Peter v.d. Schee, Wierden 72.58 m. Specials 2.5 ton: 1. Blue Spirit M. van Tilbeurgh/C.P. de Rijke 77.84 m 2. Lady Power van J.J. van der Slikke 77.42 m. 3.4 ton: 1. Blue Spirit 2 x VB 2. lady Power VB en 78.75 m. Dhr. Vissers (rechts) met de kampioen bij de oudere koeien en dhr. Klippel(links) met 'de eeuwige tweede' de reserve-kampioen. "Vorig jaar moesten de organisa toren er flink aan trekken om bij het bezoek van prinses Margriet 92 dieren naar de fokdag te krij gen", zegt jurylid W. van Sluijs uit Roosendaal. "Nu kwamen er tot hun eigen verbazing spontaan 91 en tussentijds uitgevallen die ren, werden vaak door meer nieu welingen vervangen." Hij constateerde met name flinke Strijd bij de jonge koeien, waar 5 van de 8 deelnemers nakomelin gen van de beroemde stier Tops Monitor Legend waren. De Adler- dochter Bleske 19 van P.C. Fase uit St. Annaland zegevierde ech ter. "Door hardheid en ontwikke ling heeft deze sterk gebouwde jonge koe gewonnen", constateer de Van Sluijs. "De zeer solide, jonge koe had ook de beste uier van de dag. Overigens waren er in deze rubriek veel malse, diepe koeien met beste middenhand en een goede ribbenpartij." Van zeer goed gehalte waren ook de oudere koeien, waarvan de be oordeling ook nogal voor span ning zorgde. De achtjarige Gerrie 55 van A. Klippel uit Stavenisse deed voor de zesde keer mee, maar voor de vierde keer werd de ze koe 'van het zuiverste water' reserve-kampioen. Door haar lengte was 203 Netje van J.C.A. Vissers uit Tholen moeilijk grijp baar voor de andere dieren. "Het is een goeie malse gerekte", aldus Van Sluijs. Hij vond ook Gerrie 55 wel in schitterende vorm, maar ze is niet zo mooi. "Ze is ideaal tot aan de heupen, maar het kruis helt iets. Dat is een minpunt, want voor tachtig procent is ze onverslaan baar. Als de andere koeien een zwak moment hebben, haalt ze 't kampioenschap misschien nog een keer, net als Joop Zoetemelk in de Ronde van Frankrijk." De kampioen van vorig jaar, Adri- ana 105 van A. Duijnhouwer uit Scherpenisse, moest met een vier de plaats genoegen nemen. Ze stond wat kreupel, hetzij van het vervoer onderweg of van de harde grond. Bij de vaarzen had de jury het vrij gemakkelijk. "Het was een iets heterogene, niet-uniforme groep met Alfons dochter Renske 57 van J.J. v.d. Slikke uit Tholen als kam pioen. Een beste middenhand", aldus het Roosendaalse jurylid. Perle 2 van dezelfde fokker eigenaar was reserve-kampioen. Ook bij de groepen was het oor deel niet moeilijk omdat de inzen ding strikt gebonden was aan het aantal melkkoeien per stal. Zo mocht een grote stal niet aan de bedrijfsgroepen van 3 stuks melk vee meedoen. Daar zegevierde Fa se voor Klippel. Duijnhouwer had een vlotte groep in de rubriek 4 stuks melkvee voor D.J. Hage uit Poortvliet en bij de bedrijfsgroepen van 5 stuks toon de Van der Slikke een beste ont wikkeling en goede kwaliteit voor Vissers. Er was dit keer geen kalveropfok- wedstrijd, maar een showgroep van vijf kalfjes. Het ging alleen om de presentatie: toilet en voor brengen. De vijf maakten een goede indruk op de jury. "Elise Vissers deed 't voorbeeldig", al dus Van Sluijs. "Haar broertje Toon fungeerde meer als trekker van de groep en werd vijfde. Erik v.d. Heyden, die tweede werd, monsterde ook zeer goed." De 30ste Fokveedag kwam extra onder de aandacht dankzij de hul diging van oud-dierenarts A. Rin ses. Loco-burgemeester P. van Schetsen reikte hem de ere penning van de gemeente Tholen uit. Kampioen vaarzen: RENSKE 57 J.J. van der Slikke, Tholen. Kampioen jonge koeien: BLESKE 19 P.C. Fase, St. Annaland. Kampioen oudere koeien: NETJE 203 J.C.A. Vissers, Tholen. Kampioensgroep: J.J. van der Slikke, Tholen. Showgroep klaveren: 1. Elise Vissers, 2. Erik van der Heyden, 3. Petra Klip pel, 4. Nathalie van As, 5. Toon Vissers. Bedrijfsgroepen 5 stuks melkvee: la J.J. van der Slikke. 2a b J.C.A. Vis sers Thol. Goede rubriek met zeer goede kopgroep. Koe met de beste uier: BLESKE 19 P.C. Fase, St. An. Vaarskalvereti, geboren na 1-1-1986: la KOOS 245 en lb KOOS 250 J.C.A. Vissers. lc.ADRIANA 158 A. Duijn houwer, Scherp. Goede rubriek 3 mooi gelijn, goed ontwikkeld. Vaarskalveren, geb. tussen 1-9-1985 en 1-1-1986: la KOOS 234 J.C.A. Vissers Thol. lb MAARTJE 110 A. Klippel, Stav. lc MARIJKE 36 J.J. vd. Slikke, Thol. Kleine goede met weinig unifor me rubriek. Vaarzen en kalfvaarzen, geb. tussen 1-10-84: la PERLE 2 J.J. v.d. Slikke, Thol. lb CLARA 19 P.C. Fase, St. An. lc IRENE 3 P.C. Lindhout, Pvl. KEE- T1E 12 P.C. Fase St. A. Gewone ru briek 108 grote kop koe, 12 mooi type kop kon iets groter. Kalfvaarzen, geb. tussen 1-9-83 en 1-10-84: la RENSKE 57 J.J. v.d. Slik- De schapenkeuringen waren bijzonder succesvol voor D.J. van Gorsel uit Tholen, die elf 1 A prijzen in de wacht sleepte. "Het is buitengewoon", aldus Van Gorsel, die vier mooie bekers ontving. Bij de rammen was hij alleenheerser met de kampioen en de reserve-kampioen, bij de ooien eiste Van Gorsel evenens de hoogste eer op, maar het reserve-kampioenschap was hier voor M.A. Geuze uit Oud-Vossemeer. Ie pr. exequo J.K. Elenbaas, Poortvliet, N. Kodde, St. Anna land, 2 strafpunten, de beker was voor N. Kodde. P. de Wilde, St. Annaland 7 p., D. Hage, Poortvliet 12 p., M. Suur- land, Scherpenisse 17 p., C. Smits, Bergen op Zoom, 21 p., L. Deur- loo, Tholen, 26 p., G. Schroder, Delft, 28 p., J. Rinses, Sint- Maartensdijk, 29 p., P.J.v.d. Slik ke, Sint-Maartensdijk, 33 p., C. Slager, Scherpenisse, 35 p., M. Boogert, Sint-Maartensdijk, 51 p., J: Rijstenbil, Scherpenisse, 56 p., Mosselman, Scherpenisse, 115 p., J.H. Korteweg, Ooltgensplaat, 135 p. De wisselbeker van de P.J.Z ging naar Petra de Wilde St- Annaland. i uit t Kampioen rammen: Van Gorsel, Th. Kampioen ooien: D.J. van Gorsel, Th. Aanwijzing drie beste ramlammeren: la Van Gorsel, Th. lb en lc M.A. Geu ze, Ovm. Bedrijfscollecties: la, lc en lg M.A. Geuze, Ovm. lb en leD.J. van Gorsel, Th. ld P. van Hemert, Stv. If en lg J. Rijnberg-Smits, St.A. li J.A.C.N. Hoeks, Hoogerheide. Afstammelingen van 1 vader: la en lb M.A. Geuze, Ovm. lc D.J. van Gorsel, Th. ld J. Rijnberg-Smits, St.A. Goed. Met uniform 4-tal rammen op kop. Afstammelingen van 1 vader: la en lg D.J. van Gorsel, Th. lb en ld M.A. Geuze, Ovm. lc en If J. Rijnberg- Smits, St.A. Ie P. van Hemert, Stav. Goede rubriek. Oudere ooi met haar in 1986 geb. ram- lam: la, lb, lc en ld M.A. Geuze, Ovm. Ie D.J. van Gorsel, Th. If J. Rijnberg-Smits, St.A. Oudere ooi met haar in 1986 geb. ooi lam: la en lb D.J. van Gorsel, Th. lc. M.A. Geuze, Ovm. ld P. van Hemert, Stav. Jaarlingen ooien met haar in 1986 geb. lam: la D.J. van Gorsel, Th. lb en lc P. van Hemert, Stav. ld en le J. Rijnberg-Smits, St.A. Beste rubriek. Jaarlingen ooien met haar in 1986 ge boren lam: la, lb en lc P. va Hemert, Stav. lc en le D.J. van Gorsel, Th. Ooi met haar in 1986 geb. ooi- en ram- lam: la, ld en le J. Rijnberg-Smits, St.A. lb en lg D.J. van Gorsel, Th. lc en lf M.A. Geuze, Ovm. Goede ru briek met goed stel voorop. Ooi met haar in 1986 geboren ooilam meren: la en lc D.J. van Gorsel, Th. lb en ld M.A. Geuze, Ovm. Kleine, goede rubriek Ooien met haar in 1986 geboren ram lammeren: la en lc M.A. Geuze, Ovm. lb Rijnberg-Smits, St.A. ld J.A.M. Hoeks, Hoogerheide. le D.J. van Gor sel, Th. Goede rubriek met beste stel len op kop. Tweetallen 1-jarige ooien: la D.J. van Gorsel, Th. lb en lc M.A. Geuze, Ovm. Redelijke rubriek met jong, ty pische, nog wat weinig ontwikkelde jaarlingen op kop. Jaarlingen ooien: la P. van Hemert, Stav. lb D.J. van Gorsel, Th. lc M.A. Geuze, Ovm. Gewone rubriek. Jaarling ooien: D.J. van Gorsel, lb en ld M.A. Geuze, Ovm. lc P. van He mert, Stav. Goede rubriek, met wat hoge, typische ooi op kop. Oudere ooien, individueel, geb. voor 1985: la en le D.J. van Gorsel, Th. lb, lc, ld, lg en lh. M.A. Geuze, Ovm. lf J. Rijnberg-Smits, St.A. Goede ru briek met best ontwikkeld kopnum- mer. Bemerking op de benen. Eenjarige rammen: la D.J. van Gorsel, Th. lb, lc, ld, le lf, lg en lh M.A. Geuze, Ovm. Goede rubriek met best, typisch ram op kop en ook op de 2e plaats. Eenjarige rammen: la D.J. van Gorsel, Th. Ib, lc en le M.A. Geuze, St.A. ld P. van Hemert, Stav. If J. Rijnberg- Smits, St.A. Goede rubriek met blote, typische rammen op kop. Tweejarige en oudere rammen: la D.J. van Gorsel, Th. lb. M.A. Geuze, Ovm. ke, Thol. lb MARIE 41 Gebr. Noom, SMD. lc PETRA A. Klippel, Stv. Be hoorlijke rubriek. Melkvaarzen, geb. na 1-1-84: la KOOS 140 J.C.A. Vissers, Th. lb SE- VENSTER 70 J.J. v.d. Slikke, Th. lc KOOS 128 J.C.A. Vissers, Th. ld CLARA P.C. Fase, St.A. Uniforme groep met goede uiers. Melkvaarzen, hoogstens 6 mnd. ge kalfd, geb. tussen 1-7-83 en 1-1-84: la BLESKE 105 P.C. Fase, St.. A. lb A. Duijnhouwer, Scherp, lc A.W.J, van Leysen, Pvl. ld KOOS 112 J.C.A. Vis sers, Th. Vrij goede rubriek jonge koeien met goede kopnummers. Droogstaande en melkgevende koeien, langer dan 6 mnd. gekalfd, geb. tussen 1-7-83 en 1-1-84: la J.J. vd. Slikke, Th. lb MAARTJE 106 A. Klippel, Stv. la ADRIANA 133 A. Duijnhouwer Scherp, ld ANNA 2 J.F.G. van Oor schot, Th. 35 en 37 de mooiste uiers. 35 mooie grote koe, iets zwaar in de voorkant. 37 mooi type koe. Koeien, hoogstens 6 mnd. gekalfd, geb. tussen 1-1-83 en 1-7-83: la MA RIJKE 35 J.J. v.d. Slikke, Th. lb TRUI 48 J.J. v.d. Slikke, Th. lc GER RIE 65 A. Klippel, Stv. ld JELTJE 50 Gebr. Noom, Smd. Ié Gebr. Noom, Smd. 541 beste uier. Vrij goede ru briek met mooi kopnummer. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 mnd. gekalfd, geb. tussen 1-1-83 en 1-7-83: la CLARA 16 P.C. Fase, St.A. lb Elsje 11 A.C. de Hond, Ovm. lc ELLIE 2 eig. D.J. Hage, Pvl. Goede rubriek met goede kopkoe. 49 beste uier. Koeien hoogstens 6 mnd. gekalfd, geb. in 1982: la GRIETJE 10 D.J. Ha ge, Pvl. lb KAPTEIN 54 A.C. de Hond, Ovm. lc GRADA 13 Gebr. Noom, Smd. ld LAURA J.F.G. v. Oorschot, Th. le MAARTJE 102 A. Klippel, Stav. Wat wisselende rubriek met koeien vooral op de uiers. 53 beste uier. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 mnd. gekalfd, geb. in 1982: la PAULA J.F.G. van Oorschot, Th. lb JAANTJE 70 J.J. v.d. Slikke, Th. lc DIT 80 eig. J.C.A. Vissers Th. ld TANJA 22 A. Duijnhouwer, Scherp, le ADRIANA 124 A. Duijn houwer, Scherp. Vlot goede rubriek met goede kopgroep. 64 beste uier. Koeien, hoogstens 6 mnd. gekalfd, geb. in 1981: la en lb CORRIE 82 JELTJE 46 Gebr. Noom, Smd. Twee mooie goed ontwikkelde koeien. 74 beste uier. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 mnd. gekalfd, geb. 1981: la MARIJKE 34 J.J. v.d. Slikke, Thol. lb TRUUS 12 D.J. Hage, Pvl. ANITA J.F.G. van Oorschot, Th. Vlot goede rubriek met prachtige kopkoe met bes te spenen en wat lange spenen. 79 bes te uier. Koeien, hoogstens 6 mnd. gekalfd, geb. voor 1981: la en lb NETJE en ILSE 4 J.C.A. Vissers, Th. lc IRENE C.P. Lindhout, Pvl. ld MAARTJE 91 J.J. v.d. Slikke, Th. Best ontwikkelde koeien met mooie kop op koe. 80 beste uier. Droogstaande koeien en melkgevende, langer dan 6 mnd. gekalfd, geboren voor 1981: ADRIANA 105 A. Duijn houwer, Scherp, lb. GRETA 46 eig. J.C.A. Vissers, Th. lc. BOERIN 5 P.C. Fase, St. A. ld ANNELIES 5 A. Duijnhouwer, Scherp, le STIENTJE 16, eig. A.W.J. van Leijsen, Pvl. Vlot goede rubriek met goede kopgroep. 87 beste uier. Levenproductieklasse 30.000 kg. melk: la LENA D.J. Hage,Pvl. lb ADRIANA 98 A. Duijnhouwer, Scherp. Twee goed bewaarde melk koeien. 91 beste uier. Levenproductieklasse: GERRIE 55 la A. Klippel, Stav. Mooie fraaie typi sche koe met goed bewaarde uier. Productieklasse: 1. BOERIN 5 1580 kg. vet eiwit in 911 dagen 1734 gr. vet eiwit per dag. P.C. Fase, St.A. Koeien met 2 directe afstammelingen: la MARIJKE 34 met MARIJKE 35 en MARIJKE 36. eig. J.J. v.d. Slikke, Th. lb. IRENE met IRENE 2 en 4. eig. C.P. Lindhout, Pvl. 94 vrij uniforme goede middenhand goede uier. 93 zeer goed ontwikkeld, vrij goede uier. Bedrijfsgroepen van 3 stuks melkvee: la P.C. Fase, St.A. lb A. Klippel, Stav. Goede rubriek met kopgroep met goe de uiers. Rubriek 20a: la P.C. Fase, St.A. Goe de groep jonge vaarzen. Bedrijfsgroepen van 4 stuks melkvee: la en lc A. Duijnhouwer, Scherp, lb D.J. Hage, Pvl. 3 groepen verdienste lijke melk typische-koeien.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 9