WOLFF atelier MIREILLE ALGEHELE UITVERKOOP EEN EXCURSIE 30 tot 50% KORTING GEDOPTE ERWTEN 01667-2801 UITNODIGING A. M. Wielaard B.V. Donderdag 3 juli 1986 DE EENDRACHTBODE Reijskie Mariska Marian Marita Maria Cornelia Mariska JACCO HAGE EN LAURA VAN TIGGELE 1961 1986 W. Bout en R Bout-de Vos L.P. Polderman en M.J. Polderman - Duynhouwer P.H. Walchenbach en M.S. Walchenbach-Moerland Uitnodiging W.D. Faasse en J.W. Faasse-den Braber VERMIST muisgrijze kater Wegens beëindigen van juweliersbedrijf Brugstraat 1 - Tholen tot 31 juli a.s. Vermist SIAMESE KATER Te koop aangeboden (wonder van Celvedon) zeer geschikt voor diepvries. Verkoop slechts 1 dag op vrijdag 4 juli vanaf 7.00 uur v.m. Prijs ƒ3,per kilo. Afhalen bij C. v.d. Eijnden Steenbergseweg 24, Halsteren tel. 01641-2423 Z.L.M. afd. Tholen, Oud Vossemeer en Sint An naland organiseren op 8 juli a.s. 's Morgens bezoek Z.H.Z. Barendrecht, 's middags 13.30 uur bezoek Westmaas. Vertrek 8.00 uur, Wal, Tholen. De Stichting 'Beter Wonen' houdt el ke maandag van 10.30 - 12.00 uur spreekuur op het navolgende adres: Molenstraat 16 18, 4695 CK Sint Maartensdijk Telefoon 01666-3955 Spreekuur woningzoekenden: Mondeling: elke maandag van 10.30 tot 12.00 op adres Molenstraat 16/18 Telefonisch:maandag 9.00-10.00 u. Woensdag 9.00 - 10.00 uur donderdag 13.30 - 14.30 uur Uitslag verloting Braderie 28 juni 1986 van: Chr. Gem. Zangvereniging "MARANATHA" St. Philipsland Ferket, Reyns en de Maat B.V. Rouwonderneming "SCHOT B.V.". aan allen die verwant aan ons bedrijf zijn. 50 jaar Loonbedrijf A.M. Wielaard B.V. Hierbij nodigen wij u uit voor een bezoek aan ons bedrijf ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, dat wij hopen te vieren op zaterdag 5 juli 1986 Op die dag bent u bij ons van harte welkom tussen 9.00 uur 's morgens en 17.00 uur 's avonds. Ter gelegenheid van het ruim 50-jarig bestaan zullen wij u ons modern machinepark tonen, dat begon met een statio naire dorsmachine en meegegroeid is met de voortschrij dende mechanisatie. Door de capaciteitsuitbreiding, vooral met betrekking tot het bieten rooien, hopen wij u met ons team van 8 vaste medewerkers en 2 seizoenarbeiders in de toekomst nog be ter van dienst te kunnen zijn. Deze dag wordt georgani seerd in samenwerking met Agrarische Unie - Vulcaan B.V. meststoffen Koninklijk Kweek- bedrijf en Zaadhandel D.J. VAN DER HAVE B.V. zaaizaden Wij zullen u graag met een hapje en drankje verwelkomen. Uw bezoek stellen wij zeer op prijs. We hebben veel aan je gedacht, je bewegingen gevolgd en zo op je gewacht. Je bent nu geboren en kwam in ons leven, een dochter door God aan ons gegeven. We zijn dankbaar en gelukkig dat op 23 juni 1986 onze dochter is geboren We noemen haar Frans en Gerda van der Graaf f-Jasperse 4691 HX Tholen Abr. Crijnssenstr. 18. Hartelijk dank aan allen die ons bij de geboorte van ons dochtertje met hun goede wensen en giften verrasten. J. Quist J.C.M. Quist-Franke 4341 JV Arnemuiden juli 1986 Klaproosstraat 36 Op vrijdag 27 juni 1986 is bij ons een dochter en zusje geboren. Zij heet Wij zijn heel erg blij! met haar. J. de Waard A.P. de Waard- de Waal Erik Wilhelminastraat 16, 4695 BL St. Maartensdijk. Met vreugde geven wij >u kennis van de ge- i boorte van ons doch- tertje en zusje Haar roepnaam is Thijs en Henny Geuze Edwin 14694 CS Scherpenisse, 25 juni 1986, i Lentestraat 1. hebben de eer u, namens wederzijdse ouders, ken nis te geven van hun voorgenomen huwelijk. De voltrekking van het huwelijk zal plaatsvinden D.v. vrijdag 11 juli 1986 om 15.00 uur in het ge meentehuis te Sint Maartensdijk. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 21.00 uur in het Holland Huis te Scher penisse. Poortvliet, 4693 EL, Burg. van Doornstraat 17 Poortvliet, 4693 EH, Bernhardstraat 13. Wij gaan wonen: Achterstraat 9, 4693 BV, Poortvliet. Op D.V. 7 juli a.s. is het 25 jaar geleden dat onze lieve ouders in het huwelijk zijn verbonden. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen Bram Kees We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen u hierbij uit hen hiermee te feliciteren op vrijdag 11 juli vanaf 20.00 uur in 'Meulvliet', Zoekweg 8 te Tholen. 4691 GB Tholen, juli 1986 Simon Lindhoutstraat 18 Zo de Heere wil en wij leven, hopen mijn geliefde zorgzame ouders met dankbaarheid aan Hem te herdenken dat het op 10 juli 45 jaar gelegen is dat zij in het huwelijk zijn getreden. Dordrecht: J.A. Polderman U bent vanaf 19.30 uur welkom om hen te felicite ren in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw aan de Ring te St. Annaland. 4697 GR St. Annaland, juli 1986 Tienhoven 6 Op dinsdag 8 juli 1986 hopen onze ouders en grootouders hun 60-jarig huwelijk te vieren. Eindhoven: Jo Kleijweg-Walchenbach Hans Kleijweg 's-Gravenhage: Magda van Zeggeren- Walchenbach Bep van Zeggeren Kootstertille: Truus de Vries-Walchenbach Fokke de Vries 's-Gravenhage: Cor Walchenbach Emmy Walchenbach-Okèl Californië: Pal Walchenbach Corrie Walchenbach-Midden 's-Gravenhage: Aad Walchenbach .Nel Walchenbach-Boon en kleinkinderen Gelegenheid tot feliciteren op 8 juli van 17.00 - 18.30 uur in Chalet Ockenburg - Monsterseweg 86, 's-Gravenhage. Adres bruidspaar: M.S. Walchenbach Hengelolaan 218 2545 JV den Haag Op 1 augustus 1986 zal de heer A. Borghols zijn funktie van direkteur van het Johannes College te Roosendaal neerleggen. Ter gelegenheid hiervan wordt hem een receptie aangeboden op donderdag 10 juli 1986 van 16.30 uur tot 18.30 uur in restaurant "Catszand", 't Zand 10, postcode 4707 VX te Roosendaal. Voor deze receptie nodigen wij u gaarne uit. Bestuurscommissie Johannes College Roosendaal, juni 1986 Johannes College R.K. Scholengemeenschap voor Meao/Mmo Wethouder Lanenstraat 58 4703 HS Roosendaal Eben-Haëzer, Tot hiertoe heeft de Heere ons ge holpen. Op D.V. dinsdag 8 juli a.s. hopen onze geliefde ouders, grootouders en overgrootouders hun 65-jarige echtvereniging te herdenken. Dat de Heere hen in hun levensavond nabij mag zijn is de wens van hun kinderen N. Stols-Faasse M.A. Stols M.G Kaashoek-Faase A.G. Lindhout-Faasse P. Lindhout G. Faasse H. Faasse-Leeuwestein W.D. Faasse M. Faasse-Wagemaker GM. Faasse M. Faasse-Flikweert kleinkinderen en achterklein kinderen Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 12 juli a.s. in Bejaardenhuis "Rehoboth", Jasmijnstraat 2, Goes, 's middags van 3 tot 5 uur. 4461 NP Goes, 8 juli Jasmijnstraat 2 Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen Lied 223:2 Met diepe droefheid en grote verslagenheid geven wij u kennis dat na een ziekte van slechts enkele weken de Here tot Zich heeft genomen mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa NEHEMIA VAN DER REEST op de leeftijd van 64 jaar Moge God die ons altijd barmhartig is geweest ons nu ook verder leiden. J.D. van der Reest-Wesdorp Ria en Jan Maat en Bram Joke en Ed Dicky en Teade Neem en Suzanne Rien Dries en Esther Jan en Marlies Piet en Carola Sjaak en Henria Kees Janny en Johan Leo en kleinkinderen 4675 RL Anna Jacobapolder, 26 juni 1986 Langeweg 28 De begrafenis heeft plaatsgehad maandag 30 juni j.l. op de algemene begraafplaats te Anna Jacoba polder om 14.00 uur. "Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken je hèbt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood, maar ach, wat zullen we je missen, zoals een mens een heel lief iemand mist. Maar de liefde in ons hart is nooit meer uit te wissen en we geloven: God heeft zich niet vergist" Heel erg verdrietig zijn wij door het heengaan van onze lieve onvergetelijke OPA VAN DER REEST Mark, Emiel, Eelco-Jan, Anja en André, Manon, Auke, Tim, Frank, Matthijs, Irene, Andrea, Marianne, Ramona, Michel, Bianca, Niki, Emmy, Dico, René, Mariska. Anna Jacobapolder, 26 juni 1986. Na een ziekte van slechts enkele weken heeft de Heere tot Zich genomen onze geliefde zwager en oom NEHEMIA V.D. REEST op de leftijd van 64 jaar. St. Maartensdijk: Herwijnen: N. Wesdorp-v.d. Dussen D.J. v. Zand wij k-Wesdorp C. v. Zandwijk Rotterdam: L.E. Lergner-Wesdorp A.R. Lergner Berkel (Z.H.): J.J. Wesdorp H.C. Wesdorp-v.d. Werf Anna Jacoba polder: L. Wagemaker-Wesdorp J.L. Verhage-Wesdorp J.L. Verhage neven en nichten Anna Jacobapolder, 26 juni 1986 Met diepe droefheid geven wij u kennis dat na een ziekte van enkele weken de Heere tot zich heeft ge nomen onze geliefde broer, z.wager en oom NEHEMIA VAN DER REEST op de leeftijd van 64 jaar. Namens de diepbedroefde familie: P.C. van der Reest J.C. van der Reest- Goudzwaard Anna Jacobapolder, 26 juni 1986 Heden behaagde het de Heere, van onze zijde weg te nemen, in het bejaardentehuis "De Schutse", na een geduldig gedragen lijden, onze zorgzame moe der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder ELIZABETH VROEGOP weduwe van Jan Vroegop in de ouderdom van 83 jaar en 9 maanden. Canada-Guelph: M.H. Kleppe-Vroegop C.M. Kleppe Scherpenisse: C.W. Jansens-Vroegop J.L. Jansens C. Vroegop A. Vroegop-de Jonge Sint-Annaland: E. Rijnberg-Jansen C.A. Rijnberg Klein- en achterklein kinderen Sint-Annaland, 25 juni 1986 Bejaardentehuis "De Schutse" Correspondentie-adres: C. Vroegop, Stoofdijk 10, 4694 RE Scherpenisse De begrafenis heeft plaatsgehad op zaterdag 28 ju ni op de algemene begraafplaats te Scherpenisse. Vooraf werd de rouwdienst gehouden in het vereni gingsgebouw Ger. Gemeente, Schoolstraat te Scherpenisse. Degenen die onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze geliefde zuster en tante ELIZABETH VROEGOP-VROEGOP op de leeftijd van 83 jaar. D. Vroegop E.H. Potter-Vroegop Fam. Slager Sint Annaland, 1 juli 1986 Heden nam de Heere plotseling uit ons midden weg onze innig geliefde broeder, zwager, oom en oudoom LAURENS GEUZE op de leeftijd van 80 jaar en 9 maanden. Poortvliet: J.N. Geuze C. Geuze en verdere familie 4693 BL Poortvliet, 30 juni 1986 Zuidstraat 5 Geen bloemen De begrafenis is heden donderdag 3 juli op de alg. begraafplaats te Poortvliet om 14.00 uur. Op 30 juni j.l. ontvingen wij het droeve bericht, dat plotseling was overleden onze oud-buurman, de heer L. GEUZE Tholen: Fam. C. de Groen-Heijboer Poortvliet, 30 juni 1986 Na een moedig gedragen lijden heeft de Heere van onze zijde weggenomen onze onvergetelijke schoonzuster JANNETJE PRIEM echtgenote van M. Lindhout W. Lindhout-de Zwarte M. Lindhout-v.d. Ree C. Priem J. Priem-Lindhout G. Lindhout S. Lindhout-van Gorsel J. Moerland M. Moerland-Lindhout J. Kwaak H. Kwaak-Lindhout J. Lindhout J. Lindhout-Janssen M. Lindhout C. Lindhout-v.d. Hoek St. Maartensdijk, 29 juni 1986 Oostsingel 37 Met droefheid maken wij u bekend, dat de Heere na een smartelijk, doch moedig gedragen lijden, in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom van ons heeft weggenomen, onze geliefde tante en oud tante ANTHONIA CHRISTINA SLAGER sinds 20 mei 1943 weduwe van Maarten Gerardus Heijboer in de ouderdom van 92 jaar Neven en nichten Achterneven en achternichten Poortvliet, 2 juli 1986 Jan van der Slikkeplein 27 Geen bloemen De overledene ligt opgebaard in de aula, Kaste- lijnsweg 2 a te St. Maartensdijk. Bezoek aldaar om afscheid te nemen vrijdag 4 juli van 19.00 tot 19.15 uur. Correspondentie-adres: M.C. Heijboer, Kon. Juli- anastraat 8, 4695 BH St. Maartensdijk. Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de rouwdienst in 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 5 juli a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Poortvliet Vooraf wordt de rouwdienst gehouden in 't Ouwe Raed'uus, Langestraat te Poortvliet, aanvang 13.15 uur Zij die de rouwdienst bij willen wonen, worden verzocht om 13.10 uur in 't Ouwe Raed'uus aanwe zig te zijn. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van belangstelling en medele ven ons betoond, tijdens de ziekte en na het over lijden van mijn geliefde man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader CHRISTOFFEL HUBRECHT DONKEN zeg ik u allen, mede namens mijn kinderen, klein en achterkleinkinderen heel hartelijk dank. Uw medeleven in welke vorm dan ook, is ons tot grote steun geweest. M. Donken-Quist Tholen, juli 1986 Ten Ankerweg 16 Voor de vele blijken van be langstelling en medeleven ons betoond, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma GEERTRUIDA PONSE weduwe van Cornells Moerland betuigen wij U onze op rechte dank. Kinderen en kleinkinderen St. Maartensdijk, juli 1986. Na het zo plotseling overlij den van mijn geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder APOLONIA DINA RIJNBERG mochten wij veel medeleven ontvangen. Mede namens mijn kinde ren en kleinkinderen hier voor onze oprechte dank. N. Wesdorp Stavenisse, juli 1986. Fijn was het medeleven tij dens mijn verblijf in het zie kenhuis. Ook bij mijn thuiskomst ben ik verrast met vele bloemen en andere attenties. Hiervoor wil ik u ook namens mijn ouders heel hartelijk danken. Marja van Gorsel St. Maartensdijk, juli 1986. met witte bef bij jachthaven St. Annaland BELONING Inl. 020-831765 of 's avonds 03240-17937 Uitslag verloting ANIB braderie Sint Rhilipsland le prijs lotnr. 653 geel 2e prijs lotnr. 725 blauw 3e prijs lotnr. 970 geel Prijzen afhalen bij: dhr. A. Schipper, Lentestraat 10 Scherpenisse, tel, 01666-2725 Voor alle hartelijke belang stelling en medeleven, voor de vele attenties in welke vorm ook die ik tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst van zovelen mocht ontvan gen, heel hartelijk dank. Het was mij tot grote steun. N.G Vogel-van Keulen Oud-Vossemeer, juli 1986, Hikseweg 12. Langs deze weg wil ik fami lie, vrienden en bekenden hartelijk bedanken, die ge durende mijn verblijf in het Sophia ziekenhuis te Zwolle en bij mijn thuiskomst van hun belangstelling hebben blijk gegeven. D.A. Hartog Sint Annaland, juli 1986. Mede namens vrouw en kinderen wil ik allen harte lijk dank zeggen voor de belangstelling en vele kaar ten tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Inzonderheid hen die hun auto beschik baar stelden, zodat mijn vrouw mij kon bezoeken. A.G Wessels St. Annaland, juni 1986, Hoenderweg 43. Graag wil ik alle mensen hartelijk bedanken, die mij kaarten, bloemen, fruit en andere cadeaus hebben gestuurd en ook voor de grote belangstelling tijdens mijn verblijf van 5 1/2 maand in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Heel, heel hartelijk be dankt. Ria v.d. Werff Scherpenisse. Voor de vele kaarten, be zoeken en andere attenties die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Roosen daal en bij mijn thuiskomst heb ontvangen, zeg ik u al len hartelijk dank. M. Hage-Hartog Scherpenisse, juni 1986 Molenweg 46. Mede door de kinderen en kleinkinderen is onze 35- jarige huwelijksdag voor ons een onvergetelijke dag geworden. Zoveel attenties, in welke vorm dan ook, hebben ons enorm verrast, hiervoor ook namens de kinderen onze hartelijke dank. P.M. Priem M. Priem- van Haaften Stavenisse, Juni 1986 Prins Bernhardstraat 2. Voor de vele kaarten, bloe men, geld en geschenken, die we bij ons 40-jarig hu welijk mochten ontvangen, zeggen wij, ook namens on ze kinderen en kleinkinde ren hartelijk dank. W. v.d. Klooster D. v.d. Klooster- Van Vossen Sint Maartensdijk, juni 1986 Pr. Rooseveltstraat 26. Voor de vele blijken van be langstelling die wij ter gele genheid van ons 50 jarig huwelijk mochten ontvan gen, zeggen wij u mede na mens onze kinderen hartelijk dank. H.J. Duine T.A. Duine- Bentschap Knook Oud-Vossemeer, juli 1986, Pr. Mauritsstraat 1. Mede namens onze kinde ren en kleinkinderen, willen wij allen hartelijk danken voor de cadeaus, kaarten, bloemen en geld, die wij bij onze 25-jarige echtvereni ging mochten ontvangen. J. Geluk GL. Geluk-Duynhouwer Scherpenisse, juni 1986. Langs deze weg willen wij familie, kennissen, Kon. Fanf. Accelerando en v.v. W.H.S. hartelijk bedanken voor de felicitaties, bloe men, geld en cadeaus welke wij ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Mede hierdoor is deze dag voor ons onvergetelijk ge worden. Bram en Tabitha Theunisse Emdenmeen 62, 3844 ED Harderwijk. Wij willen iedereen harte lijk bedanken voor de vele kaarten, cadeaus en geluk wensen die we bij onze ver loving mochten ontvangen. Ineke Andriesse en Jacob Schot Poortvliet, juli 1986. Voor al uw goud-zilverreparaties. Tevens rijgen of knopen van colliers en armbanden. Bartelmeetweg 9 Poortvliet ma. t/m vr. van 9-1 uur geopend Lid Vereniging Goud- en Zilversmeden Omgeving Hikseweg Oud Vossemeer Tel. 01667-2755 Stichting "BETER WONEN" Molenstraat 16-18, 4695 CK SINT MAARTENSDIJK Geel: Geel: Rood: 490 688 307 252 986 321 631 519 282 397 907 296 259 838 241 325 911 315 912 123 589 460 679 870 26 742 984 36 312 901 968 652 618 505 594 435 713 De prijzen kunnen worden afgehaald bij: Woninginrichting: "Kramer", Achterstraat 17, St. Philipsland. Steenhouwerij Hulst, Steensedijk 100 Tel. 01140-1 2906 Een modern bedrijf al meer dan 25 jaar Gespecialiseerd in: GRAFMONUMENTEN in vele steensoorten modellen prijzen Kleuren katalogus vrijblijvend op aanvraag via lijk- dienaars en grafmakers Voor inlichtingen: Postweg 3 - Tel. 01 660-2650 Toonkamer: Postweg 3 4695 RH SINT MAARTENSDIJK LANDBOUW Wouthoekweg 5 LOONBEDRIJF Telefoon 01666 - 2777

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 3