Tropisch tennis van hoog niveau Motoren springen 20 meter "Sport, zelfs de commissie doet het Smerdiekse surfzeilen naar Rusland ACH, NEEM DAN OOK EVEN DE TIJD VOOR DE BESTE VERZEKERING. 4^3 9 Juli voorlichtingsavond schoolsportproject Judith v.d. »Berge en Dick Waasdorp van Eegedima Tholen kampioen Bij verhuizing ALGEMENE ZEEUWSE/MIDDELBIJRG Donderdag 3 juli 1986 DE EENDRACHTBODE 15 volleybal rr "We hebben nog nooit zo'n tropisch en hoog gekwa lificeerd tournooi gehad." Voorzitter W.J.J. Brevet van Jacoba van Beieren kijkt zaterdagavond in St. Maartensdijk met trots terug op de derde Thoolse tenniskampioenschappen die zijn vereniging organi seerde. De zweethandjes, handdoeken en braadpan nen van de sponsors komen onder deze weersomstan digheden goed van pas. Volkssport Conflictstof Trio v.d. Berge Heren dubbel I spannend Eegedima domineert Vol verrassingen Onbekende winst 85 personeelsleden dragen aan ontspanning bij Thoolse teams bij nachtzwemmarathon Werven Gehandicaptensport duivenrubriek -zL a.u.b. tijdig een adreswij ziging sturen aan Een drachtbode, Postbus 5, St. Annaland of aan uw bezorger. Nap in voorste gelid Nap Hage heeft zaterdag eindelijk la ten zien, dat er toch ook nog Thoolse amateurs zijn die in staat zijn om zich bij de eersten te klasseren. Nap sprong in de Ronde van Kruiningen na twin tig kilometer samen met de gebroeders v.d Klundert weg uit het peleton. Zij slaagden erin om tot de finish weg te blijven. Nap probeerde nog wel om bij de gebroeders v.d. Klundert weg te ko men, maar zij waren vast van plan om er een familiefeestje van te maken. Dit lukte ook. Nico v.d. Klundert werd eerste, Peter werd tweede en Nap Hage werd derde. Thijs Fase is nog aan het herstellen van een valpartij. Hopenlijk duurt het niet al te lang meer, zodat hij in de Ronde van Smerdiek van de partij kan zijn. Dirk Uyl, Hans Lindhout en Corné Stoutjesdijk komen nog steeds niet bij de eerste 20 in de rangschik king voor, maar zullen als het seizoen wat verder is gevorderd, heus nog wel van zich laten horen. Amateur Johan van Dijke uit Tholen vertrouwde don derdag tijdens de Talentenjacht in Scherpenisse de Eendrachtbode toe, dat hij vast van plan is zijn kunnen aan het grote publiek te tonen, maar dan als zanger. Zijn jongere broer Ar no presteert op beter op de fiets. Hij zit regelmatig in de goede ontsnap ping. In Sprundel werd de nieuweling 19e. De kersverse Nederlands kampioen Heieen Hage, liet zich in Kruiningen ook nadrukkelijk van voren zien, maar moest tenslotte toch de eer aan Mieke Havik laten. Heieen werd achtste. Zeeuws volleybalkampioenschap voor fysiotherapeuten. Een team, bestaande uit Thoolse fysi otherapeuten, heeft tot veler verras sing het eerste Zeeuwse volleybalkam pioenschap voor Fysiotherapeuten ge wonnen. De Zeeuwse collega's keken met verbazing toe, hoe vooral in aan vallend opzicht de Tholenaren hun opponenten overspeelden. De poule werd met overmacht gewonnen en menig tegenstander liep blauwe plek ken op, bij pogingen de Thoolse smashes te neutraliseren. Pas in de halve finale werd er fiks te genstand geboden, maar ook het team van de studenten aan de opleiding voor Fysiotherapie, kon toch niet voorkomen, dat team Tholen zonder setverlies de finale bereikte. De tegenstander in de finale was Wal cheren, een team dat eveneens vrij eenvoudig in de eindstrijd was door gedrongen. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op, maar Adri den En gelsman lukte het bij 6-5- voor Tholen in één servicebeurt 10 punten te sco ren, voor waar een prima prestatie van deze helaas te vroeg gestopte ex-W.H.S.-er. Er werd op tijd gespeeld, zodat er per set meer dan 15 punten gescoord kon den worden, dit deed het Thoolse team dan ook overtuigend want met 19-9 werd de eerste set gewonnen. De tweede set ging gelijk op, aanvanke lijk nam Walcheren een lichte voor sprong, maar Tholen, taktisch sterk spelend nam toch weer het initiatief, kwam op voorsprong en speelde ver volgens geroutineerd de nog resteren de minuten uit. Het was inmiddels wel zo'n 35 graden Celcius in de zaal, zodat er een flinke aanval op de conditie van het niet meer zo jeugdige team was gepleegd, het verloren gegane vocht werd ver volgens in de kantine weer bekwaam bijgevuld. Het kampioensteam bestond uit: Adri van der Sloot, John Potappel, Frank Liefting, Adri den Engelsman, Ad van Tilborg en Henk Nieuwenhuis. Op woensdag 9 juli wordt in Haestinge te Sint Maartensdijk een voor lichtingsavond gehouden over het schoolsportproject. Alle scholen en sportverenigingen op Tholen worden hiervoor uitgenodigd en ook de commissie sport en de Zeeuwse Sportraad zijn aanwezig, zo deelde ambtenaar sportzaken P. v.d. Vlies mee tijdens de vergadering van de commissie sport. Wethouder van sportzaken P. van Schetsen reikte zaterdagavond in St. Maartensdijk de prijzen uit van de Thoolse tenniskampioenschappen met naast hem Dick Waasdorp (heren enkel) en Judith v.d. Berge (voor de derde keer dames enkel) en hun toekomstige opvolgers. Dat geldt ook voor de oarbecue, want het programma is bijna twee uur uitgelopen, zodat de deelne mers wel trek hebben na zo'n lan ge tennisdag. Zowel senioren als junioren kwa men aan bod tijdens de finale van dit zesde Thoolse tenniskampi oenschap. Bij de beginners was er een nieuwe categorie tot en met 10 jaar. De voorronden waren op de eigen banen van de vier Thoolse tennisverenigingen gespeeld. Voorzitter Brevet dankte de wedstrijdcommissies van zowel junioren als senioren met wijn en bloemen. Ook de kantinecommis sie en baanbeheerder Jo van 't Hof werden met dezelfde attenties dank gebracht voor hun inzet. Brevet was onder de indruk van het grote aantal wedstrijden, maar aangezien de tijdstippen niet allemaal vlekkeloos verlie pen, komt er binnenkort nog wel een evaluatie van de wedstrijd commissie. De talrijke prijzen werden uitge reikt door wethouder van sportza ken P. van Schetsen, die ook zijn waardering uitsprak voor de orga nisatie van ruim 270 wedstrijden in een goeie week. "Maar ik kan me niet voorstellen, dat vorige ke ren dit kampioenschap onder der gelijke gunstige weersomstandig heden is gespeeld." Van Schetsen bracht naar voren, dat de tennissport zich de afgelo pen tien jaar heeft ontwikkeld van een toch min of meer elitaire sport naar een volkssport. "Dat is een erg goeie zaak en die groei is mede te danken aan het feit, dat vier van de zeven Thoolse woonkernen goede tennisaccommodaties heb ben." De wethouder wees op de verschil len tussen de wat professionelere leden die uitdrukkelijk willen trai nen en competitie spelen en de re creanten die af en toe maar een balletje willen slaan. "Vooral die laatste, niet onbelangrijke groep, wil nog wel eens tussen wal en schip vallen, maar is voor de fi nanciële basis van de verenigingen de ruggegraat. Op dit gebied kan er belangrijke conflictstof liggen, maar zowel competitiespelers als recreanten hebben elkaar nodig. Het is aan de besturen om daarin een gulden middenweg te vinden", aldus de loco-burgemeester. Hij hoopte, dat het nieuwe systeem van spelen op verschillen de niveaus(B-C, Dl en D2) en bij de jeugd in verschillende leeftijds- categoriën aan de verwachtingen had voldaan. "En wie weet, zijn de winnaars van nu de verliezers van volgend jaar", zei Van Schetsen. Voorzitter Brevet dankte hem voor de prijsuitreiking met het aanbieden van rozen, maar omdat die rose waren, voegde hij daar aan een fles rode wijn toe. Dick Waasdorp (Eegedima) is zo- De motorcrossers leefden zich weer uit tijdens de Thoolse Dagen, waar ze veel stof deden opwaaien. "Het is een pracht baan hier op het Pluimpotterrein. Die zou voor onze clubkampioenschappen moeten blijven liggen", conclu deert TMCC-bestuurslid Th. Dunci Jacobs na afloop van suc cesvolle motorcrosswedstrijden, zaterdagmiddag tijdens de Thool se Dagen in Scherpenisse. "Er zijn geen ongelukken gebeurd en dat is belangrijk, als je ziet, dat we wel eens een seizoen met acht arm- en beenbreuken hebben ge had. De motorrijders hebben al meer ervaring: ze rijden beter en voorzichtiger", aldus -het bestuurslid van de Thoolse Motor Cross Club(TMCC). De motoren zorgden voor heel wat spektakel. Met name Jaap den Engelsman leefde zich uit met sprongen van twintig meter ver. Hij zegevierde bij de 125 cc en werd met de andere winnaars ge huldigd door Jacqueline Meijn- derts uit Scherpenisse, die bekers en zoenen uitdeelde. Bij de enige dame in het gezel schap, Angelique de Kunder uit 's Gravenpolder, die op 80 cc in de categorie 125 cc tweede werd, nam winnaar Kees Stouten de hon neurs waar. 250 cc: 1. Kees Bentschap Knook, St. Maartensdijk 2. Huib Houke, Scher penisse 3. Sjaak Hommel, St. Anna- iand 4. Theo den Engelsman, Poort vliet 5. Johan Breure, M'dijk 6. Maar ten de Groen, Pvt 7. Arie Houke, Sch. A groep 125 cc: 1. Jaap den Engels man, Pvt 2. Sjaak Hommel, Annal 3. Johan Fase, Pvt 4. Peter Breure, M'dijk 5. Michel Mens, Ouwerkerk 6. Marcel Mosselman, Annal. B groep 125 cc: 1. Kees Stouten, M'dijk 2. Angelique de Kunder, 's Gravenpolder 3. Danny Klaasse, An nal 4. Guus Dunci Jacobs, Annal. 80 cc: 1. Sjaak Fase, Pvt 2. Anco Fase, Pvt 3. Martin de Kunder, 's Graven polder 4. Antoine Slager, M'dijk 5. Wilbert Dunci Jacobs(met 9 jaar de jongste deelnemer), Annal. bromfietsen: 1. Frans Stouten, M'dijk 2. Gert Weggemans, M'dijk 3. Marco van Driel, Annal 4. Erwin Meijnderts, Sch 5. Corné Niemantsverdriet, Pvt 6. Marti Geuze, Pvt 7. Huibert Poot, Sch. als verwacht Thools kampioen ge worden. In de finale versloeg hij zijn clubgenoot Mare Zuidweg met 6-0, 6-2, die daarmede 2e werd. Reeds in de poulewedstrij den bleek, dat Dick Waasdorp de sterkste was. De als 2e geplaatste M. Reichstein (Jacoba van Beie ren) kon het dit jaar niet waarma ken. Hij komt nog in actie voor de strijd om de 3e en 4e plaats te gen Jan Leeuwenhaag of Tonny Verjaal, beiden van Jacoba van Beieren. Bij de dames enkel I deden zich geen verrassingen voor. Judith van de Berge (Eegedima) prolon geerde haar titel van Thools kam pioen voor de derde keer in suc cessie. In de finale versloeg zij haar zus en clubgenote Marian van de Berge in twee sets 6-1,6-1. Het was in deze spelcategorie een totale familie-aangelegenheid: Gea, de derde telg, behaalde de 3e plaats. Spanning alom in deze categorie. De kampioenen van verleden jaar, Jan Leeuwenhaag en Tonny Verjaal (Jacoba van Beieren), die slechts 3e waren geplaatst, pro longeerden hun titel. Na in de hal ve finale Mare Zuidweg en Mare Venekamp (Eegedima) die als 2e geplaatst waren verslagen te heb ben, passeerden zij in de meest spannende finale van het toernooi de als le geplaatsten Dick Waas dorp en Frans de Wit (Eegedima) in 3 sets. De eerste set werd door Jan en Tonny vrij gemakkelijk gewonnen met 6-2. De tweede set moesten zij afstaan aan Dick en Frans, na met 5-3 te hebben voor gestaan. In een werkelijk zinde rend spannende tie-break, wisten Dick en Frans pas bij 12-10 de winst naar zich te trekken. In de derde set kwamen zij voor te staan met 4-2, doch wie toen dacht dat Jan en Tonny verslagen waren, had het goed fout. Na de stand tot 4-3 hebben terugge bracht sloegen zij Dick en Frans met goed en bijna foutloos spel met 6-4 naar de 2e plaats. In de strijd om de 3e en 4e plaats ver sloegen Mare Zuidweg en Mare Venekamp hun clubgenoten Cees Zuidweg en Jaap de Jonge, die daarmee 4e werden. Bij de dames dubbel was het een gehele Eegedima-aangelegenheid. Judith behaalde met haar moeder Cootje van de Berge, evenals ver leden jaar, de le plaats en daar mee haar 2e Thoolse titel in dit toernooi. In de finale versloegen zij Marian van de Berge en Gea Verkouteren in twee sets met 6-4 en 6-3. De strijd om de derde en vierde plaats werd gewonnen door Hen- nie Polderman, en Juul Zuidweg. Zij verwezen Ria Rietkerk en Riek de Wit naar de 4e plaats, (al len Eegedima). En alsof het niet op kon, ook bij het gemengd dubbel I werd een Eegedima aangelegenheid en bracht Judith van de Berge haar 3e titel in dit toernooi. Met Mare Venekamp versloeg zij in de laat ste wedstrijd van het toernooi haar zus Marian van de Berge en Leen van As (Eegedima), setstan den 6-0, 6-4. Gea Verkouteren en René Verspuy (Eegedima) behaal den hier de 3e plaats vóór Juul en Cees Zuidweg (Eegedima). Heren enkel II was een categorie vol verrassingen. Geen van de vier geplaatste spelers kwam in de fi nale. Deze plaatsen waren wegge legd voor de jeugdige René Ver spuy en Cees Potter (beiden Eege dima). René bleek ditmaal de sterkste en versloeg Cees in twee sets met 6-4, 6-4. Leen van As (Eegedima), die als 2e was geplaatst, moest genoegen nemen met een 3e plaats. Hij ver sloeg Cees Zuidweg. Juul Zuidweg (Eegedima) was de sterkste bij de dames enkel 11In een maar liefst 2 1/2 uur durende partij versloeg zij haar clubgenote en als eerste geplaatste Ria Riet kerk in twee sets met 6-4 en 7-5. Hennie Polderman (Eegedima) werd 3e vóór de jeugdige Hilde Moerland (Jacoba van Beieren). Cor Boom en Victor Cras (Jacoba van Beieren) werden zoals ver wacht kampioen in categorie he ren dubbel III. Zelfs in de finale bleken zij duidelijk de sterksten te zijn. Gemakkelijk zegevierden zij in twee sets: 6-1 6-3 over Adrie Goedegebuure en Siem Snoep (St. Annaland). Om de 3e en 4e plaats werd gestreden door Dick West dorp en Rien Goedegebuure (St. Annaland) en Emiel van Dongen De gemeente Tholen heeft zich bij de Zeeuwse sportraad aangemeld in het kader van de landelijke ac tie "Sport, zelfs ik doe het". De ze actie is er op gericht iets te doen aan het dalend ledental van veel sportverenigingen. Via de sportraad kan bij de Nederlandse Sport Federatie (N.S.F.) een acti viteit worden aangemeld om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Tholen heeft gekozen voor het schoolsportproject. De opzet is, dat scholieren enkele ke ren bij verschillende sportvereni gingen te gast zijn en op die ma nier met diverse takken van sport kennismaken. Daaruit kan dan voortvloeien dat men zich tot een bepaalde sport aangetrokken voelt en besluit lid van een vereni ging te worden. en Marcel van Tienen (Eegedima) Dick en Rien bleken de sterksten. De als le geplaatsten Cootje van de Berge en Hans Zuurdeeg (Ee gedima) maakten hun plaatsing waar, door zaterdagmorgen vroeg in de finale van het gemengd dub bel II in 3 sets te zegevieren over Lies Polderman en Rein van Nij- natten (Eegedima) 6-3, 4-6 en 6-0. De 3e plaats werd veroverd door Annemiek Bothof en Peter Ver kouteren (Eegedima). Zij versloe gen Annelies Zuurdeeg en Emiel van Donen (Eegedima), die ge noegen moesten nemen met een vierde plaats. De voor velen onbekende Peter van Poortvliet (TOV) liet alle fa vorieten achter zich bij de heren enkel III. Alleen de als 3e ge plaatste Dick Westdorp kon hem tot de finale volgen. Daarin moest hij in drie sets: 2-6, 6-4 en 6-3 het onderspit delven. Cor Boom (Ja coba van Beieren) werd derde vóór Cees van de Berge (Ee gedima). GOODWILL CAMES MO SCO» Tijdens de topontmoeting van de Amerikaanse president Reagan en zijn Russische ambtsgenoot Gor- batsjof in Wenen, vorig jaar, wer den een aantal maatregelen afge kondigd om de spanning tussen Oost en West te verminderen. Eén van de afspraken was om iedere vier jaar een ontmoeting tussen topatleten te organiseren, afwisselend op Amerikaans en Russisch grondgebied. Verant woordelijk voor de organisatie van deze zogenaamde "Goodwill Games" zijn de Olympische co- mité's van beide landen. Morgen, vrijdag 4 juli zullen voor de eerste keer in Rusland, 5000 at leten uit 40 landen om de hoogste eer strijden in de 20 olympische disciplines. Zeilmakerij TopSails Zeeland uit St. Maartensdijk (voorheen Gaastra) heeft de eervolle op dracht verworven om de zeilen te leveren voor het onderdeel wind surfen. Vooral de uiterst nauw keurige produktie-methoden van TopSails, die alle atleten een iden tiek zeil garandeert, heeft bij deze beslissing de doorslag gegeven. Speciaal voor de in het Russische Olympische zeilcentrum Tallin, heersende condities, heeft de ont- In de nacht van 4 op 5 juli zal er in het gemeentelijk zwembad te Dinteloord een nachtzwemmara thon worden gehouden. Dit houdt in, dat van elke ploeg 12 uur lang één zwemmer of zwemster in het water baantjes aan het zwemmen is. Elke ploeg bestaat uit 10 personen van 14 jaar en ouder. Het nachtzwem- men begint vrijdag om 20.00 uur en eindigt om 8.00 uur op zater dag. Iedereen die kan zwemmen, kan hieraan qteedoen, want 12 uur zwemmen met b.v. 8 mensen betekent 15 min. zwemmen en 105 min. rust. Dan houdt dat dus in dat men 6 keer aan de beurt komt. Elke ploeg zet op de speel- en zonneweide een tent of cara van neer waarin men even kan verpozen. Op het terrein staat een groot "mens-erger-je-niet spel", een werpspel en een jeu de boules spel, zodat men zich goed kan vermaken. Supporters en andere belangstel lenden hebben tijdens deze mara thon vrij toegang. Het is voor het eerst dat Thoolse teams meedoen aan dit grootse zwemfestijn en men wil graag eens zien of men zich kan meten met andere groe pen, d.w.z. wie zwemt de meeste banen tijdens deze marathon. werpafdefing van TopSails een se rie hypermoderne wedstrijdzeilen ontwikkeld. Kranten en televisie zullen aan de Goodwill Games ruim aandacht besteden. De 85 medewerkers van TopSails zijn er ondertussen trots op hun steentje aan de internationale ontspan ning bij te kunnen dragen. Voorzitter C. v.d. Berge zei, dat men afhankelijk is van een paar enthousiaste onderwijzers en en thousiaste verenigingen. Hij is al content als er vijf verenigingen meedoen. T.W. Moerland vond het van groot belang, dat er via de pers veel reclame voor deze avond gemaakt wordt. Ook lanceerde hij het idee, dat elk commissielid in de eigen woonplaats wervend bezig is en een aantal clubs op belt. Bij een minimale belangstel ling zal vanuit de Zeeuwse Spor traad een aantal verenigingen ge richt benaderd worden, zo bleek uit de woorden van Van der Vlies. Hij gaf in grote lijnen het schema weer, waaruit bleek dat in januari gestart zou kunnen worden. Na de informatie-avond moeten de verenigingen eerst terug naar hun achterban. Vervolgens bekijkt de Sportraad het aanwezige kader en gaat dat zonodig ondersteunen. De principetoezegging van de N.S.F. voor het schoolsportpro ject zou al bij de Zeeuwse Spor traad binnen zijn, aldus v.d. Vlies. J. de Laater dacht dat de .woensdagmiddag voor veel vere nigingen niet altijd even gemak kelijk zou zijn en J. Smulders pleitte nogmaals voor het zoveel mogelijk lokaal houden van de activiteiten. Tijdens de rondvraag kwam ook de gehandicaptensport ter sprake. De Zeeuwse Sportraad had al contact met de ANIB over activi teiten voor lichamelijk gehandi capten. Het project voor geestelijk gehan dicapten loopt over veertien da gen af, antwoordde P. v.d. Vlies op een vraag van J.P. Smulders. Wekelijks zijn er gemiddeld 10 tot 12 deelnemers, zodat er duidelijk in een behoefte wordt voorzien. Nu moet er echter een sportvere niging worden gezocht, die deze activiteit adopteert. Dat houdt te vens in, dat deelnemers volwaar dig lid van die vereniging worden en ook contributie gaan betalen (nu betalen ze per activiteit). Wel kan de vereniging gebruik maken van een extra subsidieregeling. Gevraagd naar het kader, bleek commissielid L. Hage als gediplo meerd sportleider op te treden. Hij werkt met vijf vrijwilligers en bovendien is er een gediplomeerd vervangster aanwezig. Dit stemde de commissie tot tevredenheid. "De Reisduif" St. Philipsland Moulins 14-6-'86.177 Duiven los 6.30 uur N.O. wind, le duif 16.32.29 laat ste duif 18.51.48. Jac. Geense 1, 4, 13, 18; J. Verwijs Jzn. 2, 8, 44; J.C. Verwijs 3, 6, 30, 45; Tonny Verwijs 5, 38; J.Z. Zuid weg 7, 36; Br. Verwijs 9, 35; Iz. Ver- meij 10; J. Neele 11, 22, 27; M. Fon- teijne 12, 29, 40; M. Laban 14, 43; K. v. Dommelen 15, 41; M. Meyer/zn. 16, 26; K. de Frel 17, 28; R. v.d. Vel den 19; S.M. Quist 20; W. Neele 21; P. Wagemaker 23; J. Walpot/Zn. 24, 31, 32; W. v. Dommelen 25; Adr. Verwijs 33; A. Faasse 34; M.B. Quist 37; A. Verhage 39; L. Reijngoudt/zn. 42. Melun 14-6-'86 190 duiven los 6.30 uur N.O. wind, le duif 12.08.57 laat ste duif 12.49.38 Iz. Vermeij 1, 2, 3, 6, 7, 12, 21, 29, 47; J. Walpot/Zn. 4, 25, 38; P. Wage maker 5, 9, 26, 37, 43; Adr.Verwijs 8, 14, 18, 31; S.M. Quist 10, 15, 28; M. Laban 11, 32; J.C. Verwijs 13, 23; R.N.D. Reest 16; W. Neele 17, 44; Jac. Geense 19, 40,45; A. Faasse 20, 35, 46; J. Verwijs/zn. 22, 27, 30, 48; Abr. Geenswe 24, 34;; M. Meyer/zn. 33; J. Zuidweg 36; L. Reijngoudt/zn. 39; J. Quist 41; J. Reijngoudt/zn 42. "De Reisduif" St. Philipsland St. Vincent 20-6-'86 196 duiven los 13.00 uur, N.O. wind, le duif 14.50.04; laatste duif 22.22.33. Iz. Reijngoudt 1, 34, 36, 39: J.C. Ver wijs 2 22; J. Smits 3, 7, 12, 32; W. v. Dommelen 4, 18, 21, 37, 38; M. Fon- teijne 5, 23, 29, 33; J. Neele 6, 20; W. Neele 8; C. Verwijs 9, 13; Sj. Vermeij 10; J. Verwijs/Zn. 11, 15, 17, 35; K. de Frel 14, 41, 42; M. Meijer/zn. 16, 40; Iz. Vermeij 19, 28; M. Laban 24; Br. Verwijs 25; Abr. Geense 26; Adr. Verwijs 27, 31; J. Walpot/Zn. 30 Troyes 21-6-'86 186 duiven los 7.00 uur, N.O. wind le duif 12.19.41 laat ste 12.50.54. M. Laban 1, 36; Iz. Vermeij 2, 3, 7, 12, 23, 30; Adr. Verwijs 4, 21, 33; L. Reijngoudt/zn 5; J. Verwijs/zn 6, 15, 32; W. Neele 8, 13, 40; Jac. Geense 9, 26, 31, 39; S.M. Quist 10, 18, 19; P. Wagemaker 11, 20; W. v. Dommelen 14; A. v.d. Est 16, 38; A. Faasse 17, 41; R.v.d. Reest 22, 28; J.C. Verwijs 24; J. Walpot/zn. 25, 29, 35, 47; J.D. Quist 27, 43; M. Meyer/Zn. 34, 42, 45; M. Fonteijne 37; J. Reijn goudt/zn. 44; Abr. Geense 46 Melun 28-6-'86 151 duiven los 6.30 uur, N.O. wind, le duif 12-19.11 uur, laatste 12-1.15 uur. J. Verwijs/Zn 1, 6, 17, 21; Jac. Geen se 2, 13, 19, 22; P. Wagemaker 3, 28; M. Fonteijne 4; Iz. Vermeij 5, 20, 24, 30; F. den Braber 7; Adr. Verwijs 8, 11, 14, 18, 35; S.M. Quist 9, 16, 23, 29; R. v.d. Reest 10, 12; Joh. Reijn goudt 15; Jan Zuidweg 25, 27, 32; A.v.d. Est 26; J.D. Quist 31; Jan Quist 33; K. de Frel 34; J.C. Verwijs 36; Br. Verwijs 37; M. Laban 38. Chateauroux 28-6-'86, 112 duiven, los- 7 uur, N.O. wind, le duif 16-40.48 uur, laatste 19-10.12 uur. Adr. Ver-'ijs 1; J. Verwijs en Zn 2, 8, 23; M. Laban 3; Jac. Geense 4, 6, 19; P. Wagemaker 5; Tonny Verwijs 7; W- Neele 9, 17; Br. Verwijs 10; M. Fonteijne 11, 27; M.B. Quist 12; Iz. Vermey 13; K. v. Dommelen 14; K. de Frel 15, 26; A. Faasse 16; L. Reijn goudt 18; M. Meyer 20; Joop Neele 21, 25; S.M. Quist 22, 24; Jan Walpot 20. WINKEL IN, WINKELUIT VOOR 'N NIEUWE VIDEO?

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 15