WELKOM bi j de vernieuwde AMRO BANK in THOLEN "Beter sparen bij de AMRO bank" WAARDEBON Om te bewaren extraatje voor nieuwe AMRO spaarders PLAATSELIJK NIEUWS Rabobank Q PLAATSELIJK NIEUWS m'ZZZ Foto's nabestellen Metamorfose Totaalpakket 12 DE EENDRACHTBODE Donderdag 10 oktober 1985 De nieuwe spaarrekening geeft groeirente! Sparen voor welk doel? Amro Groei Spaarrekening V raag om advies SINT- MAARTENSDIJK SCHERPENISSE SINT- PHILIPSLAND POORTVLIET SLAGERIJ BOSMAN f '-V& Gelijkspel Smerdiek 3 Overwinning Vosmeer Stavenisse 2 Noad 2 0-1 Thol-Boys 5 onsamenhangend Jolanda Dorst scoorde 13 keer Opnieuw twee punten voor Vosmeer dames volleybal Fondclub Zeebraa In vier maanden tijd heeft het uniek gelegen AMRO kantoor aan de Kaay 2 in Tholen, een niet geringe metamorfose ondergaan. Aan de buitenkant is daarvan weinig te zien, maar zodra men het kantoor binnengaat zullen de vernieuwingen direct in het oog vallen. Het kantoor heeft, als gevolg van de verbouwing een ruimer en opener karakter gekregen, waardoor er enerzijds meer ruimte vrijkwam voor de dienstverlening aan de cliënten en er anderzijds efficiënter kan worden gewerkt. Waar voorheen de reizenbalie was gesitueerd staat nu een zitbalie ten behoeve van het zaken- en particulieren advies. Daarnaast zijn er drie bureaus geplaatst voor ondermeer het kredietensecretariaat. Volgens de heer C. van Alten, die de leiding van het kantoor heeft, hebben de veranderingen grote voordelen opgeleverd met name voor de communicatie tussen de medewerkers en de relaties. "Ik spreek daarbij ook namens de heer Broos en mevrouw Touw. We zaten te ver van onze cliënten af. De glazen barrière werkte drempelverhogend. Dat probleem is nu opgelost. Voor de dames Boogerd en Visser is de situatie ongewijzigd gebleven. De dagelijkse geldhandelingen blijven achter beveiligde balie-eenheden plaatsvinden. De spreekkamer, die zich in de directe nabijheid van de adviesbalie bevindt, is beschikbaar voor de vertrouwelijke gesprekken. De privacy en discretie ten aanzien van de contacten met onze cliënten hebben wij hoog in het vaandel staan". In een afgesloten ruimte bevinden zich de kluizen waaronder de kofferkluis en de cliëntenkluizen met de safeloketten, waarvan er nog enige, tegen een gering bedrag te huur zijn. AMRO Tholen biedt haar cliënten een totaalpakket aan bankdiensten. Grote en kleine ondernemingen, zelfstandigen, verenigingen en particulieren kunnen voor elke vorm van bancaire dienstverlening terecht. Amro Bank Kaay 2 4691 EE THOLEN Postbus 21 4690 AA THOLEN Telefoonnummer 01660-2852 Postrekeningnummer 1068635 Bankrekeningnummer 46 35 02 027 Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en iedere vrijdagavond van 17.30 tot 19.00 uur Wat is er nu zo nieuw? Er wordt al jaren gespaard bij de AMRO bank. Er kwamen echter steeds nieuwe vormen bij waardoor het moeilijker werd om al die spaarmogelijkheden uit elkaar te houden. Bovendien bleken veel particulieren niet alles uit hun spaarrekening te halen. Met andere woorden: ze doen zichzelf te kort. Wilt u regelmatig geld opnemen? Heeft u uw spaargeld niet nodig, maar wilt u wél de mogelijkheid openhouden erover te kunnen beschikken wanneer u dat wilt? Kunt u uw spaargeld rustig enige jaren missen? AMRO's nieuwe spaarassortiment geeft nu duidelijk aan welke rekening u de meest optimale condities geeft. Het vereenvoudigde assortiment bevat ook een aantal nieuwe spaarvormen. Eén daarvan is de Amro Groei Spaarrekening. Het rentepercentage van deze spaarrekening wordt automatisch hoger naarmate het saldo groter wordt terwijl toch elke maand een bedrag vrij opgenomen kan worden als dat eens nodig is. Een persoonlijk gesprek is vaak de meest voor de hand liggende manier om tot de beste spaarvorm te komen. Vraag rustig om advies bij ons kantoor in Tholen of bij onze subvestiging in St. Maartensdijk, Kaaistraat 10. De leiding van dit AMRO kantoor berust bij mevrouw M. Bazen-Dijkshoorn. Het nieuwe assortiment is de moeite waard! Bovendien ligt er een leuke attentie voor uw klaar, tenminste, zolang de voorraad strekt! Buitenaanzicht vernieuwde AMRO bank een kijkje in de cliëntènruimie V.l.n.r. (voorgrond) mevrouw L. Visser, de heer H. W.M. Broos, mevrouw M. T. W. Touw, de heer C. van A hen (directeur), mevrouw A. Weggemans en mevrouw M. Bazen-Dijkshoorn (van de sub-vestiging in St. Maar tensdijk). Ter gelegenheid van de heropening van het vernieuwde AMRO kantoor aan de Kaay 2 geeft AMRO aan iedereen die een gewone spaarrekening opent met een eerste inleg van tenminste 25,— (of een van de andere spaarvormen met een eerste inleg van tenminste 100,- een aanmoedigingspremie van 7,50. Deze aartbieding geldt van 11 oktober t/m 1 november 1985. M Ter gelegenheid van de heropening van onze bank geven wij eenieder die 'n gewone spaarrekening opent met een eerste inleg van tenminste 25,- of 100,- op een anderé spaarrekening tegen inlevering van deze bon een aanmoedigingspremie van 7,50. Geldig t/m 1 november 1985. naar de" THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT-ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD-VOSSEMEER POORTVLIET ni A ATCC| MIPHIAIC NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEM I LMH I O C L I IV NICU WW WSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW-VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Niet bevoegd in café Tegen horeca-ondernemer A.T. uit Oud-Vossemeer, die in St. Maartensdijk een cafébedrijf ex ploiteert werd proces-verbaal op gemaakt omdat hij zonder ver gunning werkt. Playbackwedstrijd jeugdwerk De stichting Jeugdwerk organi seert woensdagmiddag van half twee tot vier uur een playback wedstrijd in de voormalige kleu terschool aan de Radda Barnen- straat. 't Is herfstvakantie, dus de organisatoren rekenen op veel deelnemers vanaf vijf jaar. Ieder een is welkom en de jury beoor deelt de resultaten om drie prijzen te kunnen uitreiken. Opgave bij mevr. Cras, Bloemenlaan 50, tel.2211. Illegaal vuil gestort De B. is door de politie proces verbaal aangezegd omdat hij aan de Moggerschilseweg tussen St. Annaland en Stavenisse illegaal vuil had gestort. Het waterschap hqd de vervuiling ontdekt en de politie kon na onderzoek de af zender opsporen. Woensdag 16 oktober haalt Eu terpe oud papier op. Advertentie I.M. Verkiezing ambtsdragers De kerkeraad van de Hervormde Kerk houdt op 16 oktober om 20 uur een vergadering in gebouw Calvijn. De stemgerechtigde le den kunnen dan een opvolger kiezen voor ouderling W.J. van Hemert en diaken FJ. Pot. Voor de vacature van ouderling heeft de kerkeraad A.Quist en D. Mol als tweetal gesteld. En voor de vacature van diaken F.P.A. Meeuwissen en P. Poot. Jeugd boven de bibliotheek De nieuwe open jeugdclub heeft vorige week zijn intrek genomen in twee ruimten boven de biblio theek aan de Markt. Er is een aparte ingang via de poort in de Kaaistraat. waar de jongeren van 14 tot 18 jaar woensdag en vrijdag de brandtrap op kunnen. Vrijdag waren er een dertigtal aanwezigen en het jeugdbestuur heeft al 22 betalende leden ingeschreven. Men kan er huiswerk maken - eventueel met hulp van anderen - tafeltennis spelen, biljarten, kaar ten of naar muziek luisteren. Er is limonade en snoep te koop. De jongeren zelf hebben met heel weinig middelen en veel gekregen materiaal een aardig jeugdhonk gemaakt. Ze worden begeleid door o.a. mevr. Van Harlingen en gemeentelijk jeugdwerkster Ca- rien Rockx. Woensdag kan men van 3-5 en van 7-9 uur terecht, vrijdag van 3:5 en van 7-10 uur. Het gemeentebestuur heeft de ruimte drie maanden als proef beschikbaar gesteld om te kijken of het aanslaat. Mevr. Van Har lingen spreekt van een 'prachtig begin'. Uitbreiden winkel Markt Dhr. M.J. van Houte uit Scherpe- nisse wil zijn winkel aan de Markt 29 uitbreiden, maar het bouwplan is in strijd met bestemmingsplan Kom. De grond heeft een erfbes- temming, die tot maximaal vijftig procent bebouwd mag worden, terwijl dat met uitvoering van het plan honderd procent wordt. B en W vinden dat verantwoord, zo blijkt uit een voorstel aan de ge meenteraad, die maandagmiddag beslist over wijziging van het bes temmingsplan. Ook wordt dan een besluit geno men over aanleg van een trottoir en parkeerplaatsen aan de West- vest in verband met het gereed komen van 'een bouwwerk', aldus het voorstel aan de gemeenteraad. Klaverjassen "De Pendalaars" Uitslagen vrijdagavond: 1. P. v. Blokpoel 5404 pnt. 2. J. v. Zetten 4918 p„ 3. A. Aets 4917 p., 4. L. Rampman 4891 p., 5. J. v. Splun- ter 4834 p., 6. J. Knuist 4744 p., 7. R. v. Blokpoel 4461 p., 8. J. Guil- jam 4316 p., 9. H. Zwagemaker 4120 p., 10. J. v.d. Woef 4008 p., 11. H. Oostdijk 3783 p., l2. P. v. Splunter 3580 p. Woensdag oliebollenactie De S.V. Smerdiek houdt 16 okto ber a.s. weer een oliebollenactie. Er-wordt huis aan huis bezorgd vanaf 18.00 uur. In de middagu ren ook in de polders! Aansluiting Platteweg/Beatrixlaan De aansluiting met de Beatrixlaan en de Platteweg moet worden verbeterd als gevolg van de bouw van een aantal huizen in bestem mingsplan Kom. Er dient defini tieve bestrating te komen met trottoirs, achterpaden en parkeer plaatsen. De gemeenteraad neemt maandagmiddag een beslissing over een voorstel van b en w hier voor geld beschikbaar te stellen. Bouwland 48 mille per ha. Dhr. N. Snoei was dinsdagavond de hoogste bieder voor twee ka vels aan de Geerweg, die notaris mr. J. Schot uit Tholen in het openbaar verkocht. Er was goede belangstelling in Tolrust. Kavel I omvatte bouwland en een schuur met aanbouw, groot 1.30.60 ha., waarvoor 48.000 gulden per ha. werd geboden. Perceel II betrof 89.50 aren bouwland, waarop dhr. Snoei een bod van 43 mille per ha. uitbracht. Beide bedragen waren al voor de pauze bereikt. t Nieuwe lerares de Eevliet Mevr. Havermans-Mosselman uit Tholen komt na haar zwanger schapsverlof niet terug als lerares aan de openbare basisschool de Eevliet. Haar vervangster mevr. Krijger-Jansen, oud-hoofdleidster van het Wantenwevertje, wil haar ook niet definitief opvolgen. Daarom zoekt het gemeentebes tuur naar een nieuwe leraar/lera res voor de 4-5 jarigen. cursus "boerin zijn" De agrarische commissie van de plattelandsvrouwen organiseert een vierdaagse cursus. Op 5 no vember wordt begonnen met "Boerin zijn in de streek en maat schappij". Aanvang 13.30 uur in café "Tolrust". De onderwerpen zijn: Waterschap (5.11), ZLM en ruimtelijke ordening (11.11), Mi lieu (19.11) en ZLM-Landbouw- beleid (26.11). Inlichtingen mevr. B. Hage-Minheere, tel. 01666-2544. Op 22 november is er een studiedag waarbij men te gast is bij de ZLM en het Landbouw- huis te Goes. De cursus "Teelt en rendement" is op 14 en 21 januari o.l.v. dhr. Bax. In de aanbieding: MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gram/i95 CORNED BEEF 150 gram2.40 KATENSPEK 100 gram1.40 EISALADE i 1 50 gram1,95 Woensdag: GEHAKT half óm half 500 gram.4.25 Advertentie I.M. RABOBANK TE SINT PHILIPSLAND Tijdens de spaarweek is de Rabobank 's avonds geo pend op maandag 14 okto ber, dinsdag 15 oktober en woensdag 16 oktober van 1 9.00-20.00 uur Advertentie I.M. Ambtsdragers aftredend De ouderlingen S.J.J. Everaers en P. Voorwinden van de Neder lands Hervormde Kerk zijn per 31 december periodiek aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar is diaken J.A. Rijstenbil. De stem gerechtigde leden van de ge meente kunnen schriftelijk aan bevelingen indienen bij de voor zitter van de kerkeraad. Beatrixfonds De opbrengst van de onlangs ge houden collecte van het prinses Beatrixfonds heeft 1297,50 op gebracht. In 1984 was de op brengst 1396.90 en in 1983 ƒ1171.35. Alle collectanten en gevers hartelijk dank, in het bij zonder meisjesvereniging Tabita voor de.spontane hulp Smerdiek 3 begon goed uit tegen Alliance 2, maar men verzuimde om de kansen te benutten. Vooral Hans de Korte kreeg 2 mooie kansen om te scoren maar hij faalde in de afwerking. Na een kwartier voetballen weed het steeds rommeliger bij Smerdiek. Oók de verdediging ging nu fou- tenmaken. Na een half uur werd het dan ook 1-0 en dit was tevens de ruststand. In de 2e helft kwam Pierre Tröster in het veld voor Peter Pauwe. Smerdiek speelde nu op de counter en werd levens gevaarlijk. Vooral de handwer- kendeGuno Pelgrim werd een paar keer gevaarlijk. Hij maakte al gauw de stand gelijk door een uitstekende kopbal. Daarna werd het spel rommelig met kansen aan beide kanten. Maar de voor Adrie de Viet ingevallen keeper Frans Lindhout was goed op dreef en hield zijn doel schoon. Smerdiek had nog 2 kansen maar Hans de Korte kopte net over en het schot van Guno Pelgrim, die zich eerst mooi vrijspeelde werd gestopt door de keeper. In de laatste mi nuut had Smerdiek nog gelijk doordag de bal tegen de lat kwam. Eindstand dus 1-1 De tuisclub was in de eerste helft iets sterker. Noad kreeg de eerste kans, maar het schot werd tot hoekschop verwerkt. Beide ploe gen waren aan elkaar gewaagd. Ruststand 0-0. Na de thee waren het de gasten die scoorden: 0-1. Stavenisse koos de aanval en probeerde de gelijk maker op het scorebord te bren gen, maar slaagde daar niet meer in. Een gelijkspel had de verhou dingen beter weergeven. De Thoolse vijfde keus heeft de uitwedstrijd tegen FSV met 6-1 verloren. Met de rust keken de geel zwarten al tegen een 5-0 achterstand aan. Na de thee werd er veel feller gevoetbald. Cees Nieuwenhuizen kopte net over. Jan Rijsdijk en Tom Deurloo za gen hun schoten rakelings over gaan. Na een goede aanval van Tom Deurloo en Rijsdijk kwam er een tegentreffer op het scorebord: 5-1. De Brabanders wisten nog een keer te scoren zodat de stand 6-1 werd. Vosmeer 3 behaalde thuis tegen Dioz 2 opnieuw een punt door een doelpuntloos gelijkspel. Het was een harde wedstrijd, met twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren. Vosmeer 4 wist Welberg 4, de concurrent van vorig jaar, met duidelijke cijfers terug te wijzen. Het werd een 1-3 overwinning. Al na tien minuten kwam Vosmeer op 0-1 toen Ger Schot een pass van Dirk van Driel verzilverde. Na een half uur werd het uit een zelfde situatie 0-2. Ger Schot maakte er een hattrick van door met een hard schot 0-3 te scoren. Nog voor rust kon de thuisclub uit een scrimmage tegenscoren. Na de pauze ging het tegen elkaar op en er vielen geen doelpunten meer, zodat de eindstand 1-3 bleef. De dames van Smerdiek wonnen met 0-18. In de eerste minuut bracht Jolanda Dorst de Kruinin- gen-dames op achterstand: 0-1. Jolanda wist in deze wedstrijd daarna nog 12 keer te scoren. Henny van Dijk verschalkte de doelvrouwe van Kruiningen ook nog drie maal. En Delores van Splunter schoot de bal ook twee maal in de touwen; Zodat- de eindstand 0-18 werd. De Smer diek dames waren veel en veel te sterk voor de dames van Kruinin gen. De leider toonde zich na af loop tevreden over de wedstrijd. Yerseke 4 4 0 0 8 26- 3 Kruiningen 1 5 4 0 1 8 40- 5 Smerdiek 5 3 02 6 23-12 Krabbendijke 3 2 1 0 5 22- 3 Kloetinge 2 4 2024 13-16 Kapelle 4 1 1 2 3 16- 9 Wemeldinge 4 1 1 2 3 8-6 SVD 40131 4-18 Kruiningen 2 5 0 9 5 0 1-81 Door de dames van Kruisland met 6-0 te kloppen blijft Vosmeer on geslagen. Samen met DSE 2 voert men nu de ranglijst in de eerste klas aan met 10 punten uit 5 wed strijden. Na tien minuten opende de thuis club de score toen een hoekschop van Anita Goedegebuure door Marion Capelle werd ingekopt. Anita zorgde zelf voor 2-0 door een foutieve terugspeelbal te on derscheppen. Uit een scrimmage voor het doel was het opnieuw Marion Capelle die kon scoren en vlak voor rust fobte Maja Ver maas de bal over de keepster heen en bracht de ruststand op 4-0. Ook na de pauze was Vosmeer de ster kere ploeg. Halverwege de tweede helft tekende Marion Capelle 5-0 aan. Een kwartier voor het einde kon uit een aanval over rechts Marian Verhoef de eindstand op 6-0 bepalen. De nieuwe shirts van de plaatse lijke N.M.S. Spaarbank, die voor de wedstrijd door kantoorhouder J. Rijstenbil werden uitgereikt, le verden dus al meteen een positie ve bijdrage. Nu de Europese kampioenschappen, waar de Nederlandse dames een fraaie derde plaats haalden, geëindigd zijn, begint voor de Thoolse teams de com petitie. De drie topteams Amigos he ren 1 en dames I en Veronica heren I komen uit in de distrikts klasse van West-Brabant. De heren zullen het niet gemakkelijk krijgen, beide zijn ingedeeld in de zwaarste klasse, zodat dit jaar ook twee derbys werden ges peeld. Nadeel voor beide teams is echter, dat het bestuur van de regio Bergen op Zoom, waaronder ook Tholen ressorteert, om zeer aanvecht bare redenen de wedstrijden in Bergen op Zoom, sporthal Tuinwijk laat spe len. Dat dit de beide Thoolse teams ernstig benadeelt is duidelijk, Meul- vliet was erg sfeervol en de supporters konden hun team lekker dichtbij zien spelen. De opkomst van publiek zal in Tuinwijk beduidend minder zijn, te meer daar de Thoolse teams er zonder Bergse club zullen spelen. De NeVoBo heeft duidelijk geen oog gehad voor de ontwikkeling, welke het volleybal op Tholen doormaakt, hetgeen erg jam mer is. In Bergen op Zoom is er totaal geen doorstroming van de jeugd, in Tholen daarentegen wel. Amigos is waarschijnlijk versterkt; door de te rugkeer van Danny Polderman op het "oude nest" heeft de ploeg nog meer lengte gekregen, ook de trainingsaan- pak voor de competitie was gedegen, er werd meer en intensiever getraind en in oefenwedstrijden tegen sterkere tegenstanders werden redelijk resulta ten geboekt. Als de ploeg zich mentaal nog kan harden moet het mogelijk zijn om bovenin te eindigen, aanvallend is het team een van de sterkste in de af deling, maar alleen met aanvallen word je geen kampioen. Trainer/coach Henk Nieuwenhuis is dan ook zeer voorzichtig als hem ge vraagd wordt wat zijn prognose is, maar de bovenste vier moet zeker mo gelijk zijn. De kracht van Veronica is wat moeilijker in te schatten, het team heeft vrijwel nog niet volledig geope reerd, maar qua inzet en vechtlust is het bij de Smerdiekenaars altijd wel in orde. De basis is echter wat klein, wat bij blessures moeilijkheden op kan le veren. Bij de Amigosdames moest jeugd worden ingepast, aanvoerster Mariëtte Bakx valt tijdelijk af, om redenen waar elke damescoach regelmatig mee wordt geconfronteerd, en waar hij verder weinig aan kan doen, maar na een klein jaartje is zo'n speelster, meer gemotiveerd dan ooit terug. De jeugd in de vorm van Addy Laanen en Lucy Van Luynen zal deze leemte moeten vullen, de aanleg is er, maar de routine van Mariëtte zal node gemist worden. Ook dit team wordt getraind en ge- coached door Henk Nieuwenhuis, en ook nu durft hij geen voorspellingen te doen, maar handhaven in de midden moot moet mogelijk zijn, hoewel deze klasse sterk bezet is. Amigos H2 begint met overwinning Het tweede herenteam van Amigos is de competitie maandagavond in Meulvliet begonnen met een 2-1 over winning tegen Diomedon 2. Aanvoer der Johan Melse kan dit seizoen over minstens negen spelers beschikken, waarvan Johan Vos bij de première door ziekte ontbrak. Jan Loof is ges topt, maar Jan de Wilde en Nantko Ruiter kwamen als nieuwelingen bij de oude kern, die bestaat uit Karei Dietvorst, Wim Heijboer, André Pol- lie, Ad van Tilborg en John v.d. Zan- de. Teller Johan Moerland was ook weer present, gesteund door Carla van Unnik. Amigos begon in de vertrouwde op stelling en dat leverde een goede uit gangspositie op: 15-8. In de tweede set werden de nieuwelingen ingezet en dat was even wennen. Door een foutieve opstelling raakte Amigos vijf punten kwijt en de Steenbergenaren wonnen dan ook met 9-15, ondanks dat aan voerder Melse via een wissel de achterstand nog probeerde goed te maken. Karei Dietvorst, weer goed voor spectaculair verdedigingswerk, blesseerde zich nog, wat aan de nog geringe training zou kunnen liggen. De derde set eiste Amigos weer voor zich op met 15-10, hoewel het spel on danks enkele leuke rally's, af en toe nog te rommelig was. Niettemin een goede voorbereiding voor de wedstrijd tegen Veronica 2. maandagavond om kwart over negen in Meulvliet. Duivenliefhebbers kunnen 19 oktober aan hun trekken komen. Het overkoe pelend orgaan van de duivenvereni- gingen van Zeeland en Noord-Bra bant (Zeebraa) houdt dan in de "Zon" te Hoogerheide haar jaarlijkse huldi ging van de kampioenen. Om 13.30 uur is er een film te zien van de lossing in Troyes. Verder is er een film over vervoer, verzorging en lossing van de wedvlucht Chateauroux. Ook zijn er intervieuws met de winnaars van Zee land en Brabant. De hoofdmoot deze middag vormt de veelbesproken film: Lossing Orleans van 1 september. De film wordt voorzien van deskundig commentaar. Wilt u een in de F.endrachtbo- de gepubliceerde foto graag zelf hebben? Dat kan. als het om foto's van onze eigen re- daktie gaat. Bel of schrijf naar Eendrachtbode. Postbus 5. 4697 ZO Sint-Annaland. tel. 01665-2752 en u krijgt uw fo to-herinnering thuis.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 12