9^ mtï knikarm schermen ONROEREND GOED POTTER De Rabobank wijzigt haar spaarrentetarieven Rabobank „Woord en Daad' 1 VOLVO 340 ESKES «J Sturris Vastgoed b.v. VOLWASSENENEDUCATIE KUNSTZINNIGE VORMING KURSUSPROGRAMMA 1985-1986 M uziekcentrum VERSPUY Stomerij Lemmens Vanaf heden weer dagelijks geopend STURRIS VASTGOED B.V. BOUWBEDRIJF SUURLAND-HAGE NIEUWB0UW-VERB0UW- 0NDERH0UD HULP VOOR BANGLADESH Spierinkjes REYNGOUDT ZONEN TE KOOP WONINGEN Betere keukens hebben een beste naam: Miele. *SUPER* maakt van een broek een pantalon! adverteren het medium uitstek 4 EENDRACHTBODE Donderdag 27 juni 1985 PERZISCHE TAPIJTEN MATHEUSE DE WIT, vanaf 17.650,— UW V0LV0 SERVICE Voor alle onderhoud en schade- reparatie naar Autobedrijf Ohmstraat 2, Tholen tel. 01660-3682/3304 MAROKKAANSE BERBERS MATHEUSE DE WIT a Heeft U een defecte K. T. V. - Video - Stereo - e.d. bel dan s RADIO-T.V. 8 VIDEO SPECIAALZAAK De ZON vóór zijn, hoeft niet duur te zijn TE KOOP Oud-Vossemeer, Marehoekstraat 56 Vraagprijs slechts 94.500.— TAXATIE ONROEREND GOED! Bel: 01663-2371 L. Hage, beëdigd makelaar taxateur o/g, Poststr. 50, Stavenisse jfctanefc- pzew 6 5n sd*aVieVt^en 9CSo«oc""" U hebt de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland in handen. VANAF SEPTEMBER! OPEN SCHOOL een onderwijs- en vormingsprogramma LEES- EN SCHRIJFGROEPEN voor Nederlanders die beter willen leren lezen en schrijven NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS ENGELS DUITS FRANS MIDDENSTANDSDIPLOMA KUNSTZINNIGE VORMING tekenen/schilderen, boetseren, fotografie, pottenbakken en toneelspelen KINDERATELIER Kunstzinnige Vorming voor kinderen van 9-13 jaar SPREKEN VOOR EEN GROEP U kunt zich nu aanmelden! tussen 15.30 uur en 16.30 uur, telefonisch: 01660-3194 of persoonlijk op ons kantoor Molenvlietsedijk 5A Tholen VUL IN - STUUR OP! in open envelop zonder postzegel naar: R.E.C. ANTWOORDNUMMER 4204 4650 WN THOLEN Naam: Adres: Postcode:Woonplaats: Telefoon: heeft belangstelling voor de kursus Na ontvangst van uw bericht krijgt u van ons de folder toegestuurd. Regionaal Educatief Centrum "de Bevelanden Tholen" Uw muziek speciaalzaak van het eiland Tholen e.o. Hoogstraat 20-22 Tholen Tel. 01660-3775 DRAINAGE BEDRIJF Voor al uw drainage werkzaamheden en subsidie aanvragen en uitvoering. Vrijblijvende offerte Tel. 01677-2637 b.g.g. 2604 WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN KENNISGEVING VAN DE ONTWERP BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING DEGELIJK VAKWERK TEGEN SCHERPE PRIJZEN Vraag vrijblijvend advies en prijsopgave Tel. 01666-2193 Tel. 01660-4192 LAGE MARKT 7, SCHERPENISSE DALEMSESTRAAT 41,THOLEN DIT ALLES BIJ UWTHOOLSE SLAGERS: J. AARTS STAVENISSE w F. GRAAUWMANS 0U0 VOSSEMEER V J-A. GEILINGS THOLEN JLSLAGER SLANNALAND Markt 55 Haven 10 St. Maartensdijk Tel. 01666-2335 DE EENDRACHTBODE de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland TE KOOP Binkhorst/Geense Makelaardij o.g Gezocht: Vrijstaand huis/boerderij Jan Amesz tel. 01667-2777 of 01660-3194 L.J. RIJNBERG bij Verkoophal gebruikte meubelen Nieuw Adres: Paasdijkstraat 6a, Poortvliet Spaar-Vast-Rekening looptijd 4 jaar looptijd 5 jaar looptijd 6 jaar 6%% (was 7 7 %(was7'/4%) 7'/4% (was 7Vé%) T ermijnplanbrieven na 4 jaar looptijd 5 jaar looptijd 6 jaar 6Vè% (was 6%%) 6%% (was 7 7 %(was7]/4%) m.i.v. 1 juli 1985 Spaar-Plan-Rekening 6x/i% (was 6%%) Stichting- Reformatorische Hulpaktie vT HET WATER KWAM TOT OVER DE LIPPEN 2000 dakloze gezinnen vragen hulp voor: Eenvoudig onderdak550. Kleding90.— Keukengerei60. Een kortlopende aktie met een direkte bestemming. Elke zaterdag: VERS GE ROOKTE PALING uit ei gen rokerij. Rook-adres Stoof weg 1. Te bestellen bij: P. M. Scherpenisse, Tienhoven 54, Sint-Anna- land. tel. 01665-2690. Gratis thuisbezorgd. VOOR AL uw naai- enl verstelwerk, passend ma ken van kleding, ook in-! zetten van ritsen. Mevr.l Van Gastel, Rijkebuurtse- weg 4, Oud-Vossemeer. tel. 01667-2708 Voor al uw Bosstraat 24, Bergen op Zoom. INLIJSTEN VAN bor duurwerken, schilderijen of tekeningen, of diplo ma's. Wij hebben nu een geheel nieuwe sortering lijsten binnen gekregen, en nog billijke prijzen ook. Dieleman b.v., Tholen. TOERCARAVANS, IN- RUILCARAVANS, onder delen en accessoires, kano's en surfartikelen. Koenen caravans, Zuidwestsingel 210, Bergen op Zoom. ZIEKENVERPLEGINGS- ARTIKELENo.a. elasti sche kousen, breukbanden, a'nti-rheuma ondergoed, krukken, wandelstokken, injectiespuiten, massage apparaten en massage kussens, loophulp, closet- stoelen, ruggesteun, toilet- verhoger, bedleestafel, di verse soorten scharen en pincetten, diverse soorten thermometers, draagbare urinalen, verhuur Enura- larmwekkers tegen bed- wateren. Speciaalzaak voor Ziekenverplegingsar- tikelen Oscar Timmers, Kade 51, Roosendaal, tel. 01650-56520. Gediplomeerd en Erkend Ziekenfondsle- veraneier. Zaterdagmid dag gesloten. Alle maten voorradig, ook ronde. Bosstraat 24, Bergen op Zoom rwni fm 9 MOLENVLIETSESTRAAT 5-7-THOLEN S TEL. 01660-2505 GEDIPLOMEERD ELECTROTECHNISCH RÉPARA TEUR ^INSTALLATEUR. EktKliMMf mwliji 250 300 350 400 450 500 550 600 585 -j 640- 675- 740- 795.- 845 - 895 - 950 - 700 - 760 - 820 - 875 - 935 - 990 - 1050.- Tholen: Karl Laban, 01660-2823 Showroom: Burg. Lichtenbergstraat 10 ZONWERINGEN BV AFSLUITINGEN b.g.g. 013-366157 kunstschilder-ar tikelen. Talens oliever ven - plakkaatverven. Volksschilderkunst - ver nis - penselen - glasverf - Rembrandt vernissen - schilderdoekjes en pane len, altijd voorradig bij Ortelee, Blauwstraat 57/59, Steenbergen. tel. 01670-63535 KENNISMAKING, sa menwonen, huwelijk, vriendschap, alle relaties. Vraag onze brochure! Te lefoon 04160-40483. Part nercentrale, Postbox 458, 5201 AL 's-Hertogenbosch. TE KOOP: salontafel 100x110 cm met leistenen blad, houten commode, tienerbed 90x190 cm met bergruimte, droogtrom- mel. Te bevr. 01660-3582. TE KOOP: kleine wielen, houten regentonnen 200 li ter en bielzen. Tuincen trum Eiland Tholen, St. Annaland, tel. 01665-2117-2595. VAN PART. Datsun Blue bird GL diesel combi met.blauw, techn. perf., sept. '82. Nwe. banden, ac cu, uitlaat ƒ11.000,-. Tel. 01662-2383. THOLEN, PREMIE-A-, Direkt te aanvaarden en te bezichtigen. Kreeften straat, in aantrekkelijk woonwijkje, vanaf 124.850,- v.o.n. met pre mie tot 50.000,- een eigen woning vanaf 450,- per maand. Inlichtingen: van- Opstal makelaardij o.g., Burg. Stulemeijerlaan 16, 4611 EE Bergen op Zoom. 01640-42350. Nog zo 'n goede aanbieding, na snelle verkoop van 2 vorige woningen. Nieuwe eengezinswoning. Ind. Entree, woonkamer met plavuizen vloer, dichte keuken, betegeld toilet. 1ste etage: 3 slaapkamers, luxe badkamer, met ligbad, 2e toilet. 2de etage: 4e slaapkamer, c.v., tuin en schuurtje. Met 9500 eigen geld. Maandlast 495.— Maak snel een afspraak voor dit huis. Inlichtingen: Hoogstraat 2 01660-2237 Tholen Weststraat 11 01665-2382 St. Annaland bij koop- of verkoop van woning of grond: bij boedelscheiding of bedrijfsoverdracht; i.v.m..hypothecaire lening of belasting; U wenst snel een objectief waarde-oordeel? 111 ert>ruikerS la\lee"^be«af>eW'eter) 2 ^etee- -lolt R s oh V Ecer9*^tSOhaP 7eeuWse „uP.o—*wZee fi6V 9Qb %".i oi. 08lBw.i L S ij tsli&c uqni ofedde Folders met meer informatie liggen voor u klaar op ons kantoor: MOLENVLIETSEDIJK 5A THOLEN jOOseoeocooecoscococoooQoo De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne - maakt bekend dat hij gelezen de aanvraag d.d. 30 juli 1984 van J. A. Faasse te Dordrecht om een vergunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen voor het bewaren van afgewerkte olie en bilge-olie aan boord van het schip "De Vlietstroom" te Tholen, alsmede op een terrein gele gen aan de Vluchthaven te Tholen voornemens is de gevraagde vergunning te weigeren. De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stuk ken liggen ter inzage vanaf 28 juni 1985 op de volgende plaatsen: 1. in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dokter van der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 003) te Leid- schendam op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. 2. ter secretarie van de gemeente Tholen, Markt 1 -5 te St. Maartensdijk op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur, alsmede op maandag in de openbare bibliotheek, Markt 58 te St. Maartensdijk van 17.00-20.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot en met 12 juli 1985 gemotiveerde bezwaren indienen tegen de ontwerpbeschikking. Deze bezwaarschriften dienen te worden gezonden aan de Directie Afvalstoffen en Schone Technologie, Postbus 450, 2260 MB Leidschendam. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan daarbij schriftelijk verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Na afloop van deze termijn blijven de ontwerpbeschik king en de daarbij behorende stukken, alsmede eventu eel nog te ontvangen aanvullingen, voor een ieder tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, ter inzage liggen. De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die bezwaar hebben ingebracht, alsmede de belangheb benden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld beroep in te stellen tegen de beschikking. Desgewenst kan na telefonische afspraak een monde linge toelichting op de stukken worden verkregen bij de Directie Afvalstoffen en Schone Technologie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-209367, toestel 3226). li St. Armaland, Bierensstraat 43 Goed gelegen halfvrijstaande woning met garage op 230 m2 grond. P.n.o.t.k. St. Philipsland, Zijpestraat 30 2 Onder 1 kap woning met garage. Entree. Woon kamer met open haard, open keuken, 1ste etage: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e toilet, 2e etage: 4e slaapkamer. Zonnige tuin. P.n.o.t.k. Tholen, Dalemsestraat 48 Tussenwoning. Ind. hal, toilet, ruime keuken, woon kamer, 2 slaapkamers met douche, grote zolder, eventueel voor 3e slaapkamer, achterplaats, ber ging Prijs op aanvraag. Tevens vragen wij te koop: Snelle afwikkeling mogelijk. Inlichtingen: Hoogstraat 2 Tel. 01660-2237 Tholen Westsfraat 11 Tel. 01665-2382 St. Annaland Donderdag, vrijdag en zaterdag 27, 28 en 29 juni: MAGERE RUNDERLAPPEN 1 kilo 15,75 SOEPVLEES 250 gram3,50 VERSE NASI OF BAMI 500 gram3,00 BECKERS FRIKANDELLEN EXTRA 10 stuks 4,50 GEKOOKTE ACHTERHAM 1 50 gram 2,70 CORNED BEEF 150 gram 2,25 VLEESSALADE 150 gram 1,80 GEKOOKTE WORST uit eigen keuken 250 gram 2,50 Maandag en dinsdag 1 en 2 juli: MAGERE SPEKLAPPEN 500 gram 3,50 HAMBURGERS 5 halen 4 BETALEN Woensdag 3 juli: RUNDERGEHAKT en gratis kruiden 500 gram5,00 Slagerij Geilings gaat met vakantie van 15 juli t/m 3 augustus. Uw agent: P. Burghoorn, Oude Tonge, tel. 01 874-1 968 SCHERPENISSE, Lage Markt 2. Vrijstaand woonhuis met grote schuur/garage (voor hobby e.d.) op 190 m2 eigen grond. Indeling: hal met toilet en doucheruimte, keuken met vaste eethoek, woonkamer. Ie verd.: 2 slaapkamers, kleine berging. De schuur/garage heeft een ruime zolder. Vraagprijs 59.000,— k.k. ANNA JACOBAPOLDER, Langeweg 34. Vrijstaand woonhuis met inpandige garage op 216 m2 eigen grond. Indeling: hal, trap naar le verdieping, keuken, bijkeuken, toilet, voorkamer, le verd.: 2 slaapgedeeltes, berging. Prijs n.o.t.k. ST. PHILIPSLAND, Stationsstraat 37 Keurig onderhouden woning met schuur op 143 m2 eigen grond. Ind.: hal, voorkamer, achterkamer, keu ken, toilet/doucheruimte.'le verd.: overloop, 2 slaap kamers met uitbreidingsmogelijkheid voor derde slaapkamertje. Prijs n.o.t.k. Uitgaande van een fiscaal voordeel van 35% bedraagt de netto woonlast bij een volledige financiering ca. 233,— per maand. Molenstraat 61,4311 EB Bruinisse Telefoon 01 113-2310, b.g.g. 01660-3721 aan de rand of buiten Oud-Vossemeer/ Poortvliet/Tholen. In - Verkoop - Onroerend goed TELEFOON: 01667-2788 078-121812 Alle soorten gebruikte meubelen en coupons, tapijt (nieuw) en restanten partijen nieuwe meubelen voor HALVE PRIJZEN. Geopend zaterdags 9-12 uur of op afspraak. Beheer Fam. Jansen, Burg. van Oeverenstraat 16, Poortvliet, tel. 01662-2595. uud Totaal 700.-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 4