ALBERT HEIJN r :::PLAATSELIJK NIEUWS - PLAATSELIJK NIEUWS J. VAN OOST f\K~yi VISSER PLAATSELIJK NIEUWS, WAT U VERS HAALT, IS PAS LEKKER! THOLEN/ ST. PHILIPSLAND 1,75 1,98 1,98 2,29 1,98 0j75 DAG EN NACHT i 2 EENDRACHTBODE Donderdag 27 juni 198$ THOLEN DEURLOO EN ZOON MELKBOLLETJES K0FFIEBR00DJES SLAGROOMGEBAK B0SPEEN Kotterstraat 61 Achterstraat 52 Tholen St. Philipsland PAPRIKA PRAGERSAFTSCHINKEN VARKENSFRICANDEAU 10 EIERKOEKEN BOTERHAMWORST l V.P.UJflTERinG-KIPfflULPER OUD- V0SSEMEER hairstyling shop LEEN RIJSTENBIL SINT-ANNALAND STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK ADRIC. BROEKHUIS EN ZN. Een begrip voor kwaliteit en service! Prijsvragen braderie THOlEN STAVENISSE SCwERPfNiSSE SINT PniliPSlAND OuD VOSSEMEE* POORTVLIET 5'NT ANNALAND SiNTMAARTENSOUK ANNA ACOBAPOlOER JACOBAPOLOER NIEUW VOSSEMEEP THOLEN StAVEMSSE SCHERPENDE SJAvENlSSE SChERPENISSE SiNt philiPSlanD ot'd vosse veer OUO VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSD ANNA JACpBA polder nieuw VOSSEMEER ThQLEN STAVENiS§E SChERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2504-3257 Deze week speciaal aanbevolen: MAATJESHARING per stuk 2,25 5 voor1 0,00 niet schoongemaakt 6 voor 10,00 KABELJAUWFILET per kg 10,00 ZOUTE VIS eigen inmaak P.S. Binnenkort weer da gelijkse aanvoer van verse mosselen (nieuwe oogst). Advertentie I.M. Auto's opengebroken In de nacht van vrijdag op zater dag zijn twee auto's opengebro ken. Uit de auto van W.G. v.d. G., die voor zijn woning aan de Kon. Julianastraat/Mossellaan stond geparkeerd, werden een autoradio en een speaker meegenomen. Het slot van de auto was geforceerd. J.J.S. miste uit zijn auto in de Mossellaan twee luidsprekers en een jerrycan met dieselolie. Op de Postweg werd F.P.G.A. dit Rotterdam aangehouden. Zijn auto vertoonde aan de linkerkant schade en het kenteken bleek zelf gemaakt te zijn. De schokbrekers waren in slechte staat en daarom werd de auto voor technisch on derzoek uit het verkeer genomen. Eigenaar bleek A.H. van R. uit den Haag te zijn. Zondagavond werd F. bekeurd omdat hij zijn auto op de Kaay fout had gepar keerd. Ook bromfietser L.J.M.N. uit Scherpenisse, die op de Molen- vlietsedijk geen voorrang verleen de aan een politiewagen, werd verbaliseerd. Aan de Zoekweg was er nog een aanrijding, maar dat werd door beide partijen ge regeld. Koffieconcert beiaardier Gemeentelijk beiaardier Gerard de Waardt geeft vrijdagavond 5 juli tussen half acht en half negen weer een koffieconcert, dat is te beluisteren in de tuin van de Gasthuiskapel. TOMPOEZEN 6 halen 4 BETALEN 5 TARWEBOLLETJES de tweede zak voor HALVE PRIJS Advertentie I.M. Spookrijders bij de M.A.C. Vanuit de Zoekweg vertrokken zaterdagavond 28 equipes voor de Nissan-Volvorit. De uitzetters M. Tazelaar en J. van Vossen hadden een niet al te moeilijke rit in ge dachten gehad, die ook voor be ginnelingen goed te rijden was. Niettemin werden er veel straf- punten uitgedeeld. De route voerde onder andere over het ter rein van de sponsor J.D. de Graaf in Poortvliet. Menigeen dacht daar als spookrijder te worden aangemerkt, maar het was slechts de onthulling van de ware ge daante van de St. Annalandse tijdcontroleur. Het was 34 km. lang opletten geblazen en zoeken naar o.a. een hangende steen, een nationale vlag en spionnen. De prijzencommissie had er in sa menwerking met garage de Graaf voor gezorgd dat iedere equipe met een prijs naar huis ging. Bij de verloting waren er weer taarten en bloemen. Om 23.00 uur maakte de voorzitter de uitslag bekend. In de B-klasse won equipe S. Groenleer uit Kapelle met 221 strafpunten. 2. L. Bijnagte 416 p., 3. H. Jansen 418 p., 4. L. Tichem 476 p., en 5. C. Droogers 543 p. De poedelprijs ging dit keer naar equipe M. Lindhout met 645 strafpunten. In de A-klasse won equipe A. van Dijke uit Sint-Phi- lipsland de beker met 83 straf punten. 2. J. de Rijke 181 p., 3.1. de Graaf uit Sliedrecht 213 p., 4. A. Geuze 254 p. en 5. W. de Hond 260 p. De volgende rit van Mac Tholen is op zaterdag 31 augustus in plaats van 24 augustus. Clubkampioenschappen Olympia Woensdag 19 juni streed Olympia in sporthal Meulvliet om de club kampioenschappen voor meisjes boven 12 jaar, de huisvrouwen en jongens boven 11 jaar. Het wer den spannende kampioenschap pen waar men met genoegen naar kon kijken omdat men rond de voorgeschreven onderdelen zelf oefeningen had gemaakt, zodat er een afwisselend geheel ontstond. Het publiek liet het afweten, doch de sfeer bij de deelnemers was misschien juist daardoor vrolijk en ontspannen. De leiding van de diverse groepen reikte na afloop aan de winnaars de prijzen uit, terwijl de juryleden en telcom- missie bloemen kregen. B 1: le Angelique Berrevoets en Miranda Kousemaker 34.50 pun ten, 2e Marion de Hond 32.70 p. B II: le Carolien Uyl 32.70 p., 2e Ciska de Nijs 31.85 p. C I: le Co- rine van Westen 34.70 p. 2e Jaco- bien Hage 33.60 p. C II: le Els van Huyzen 31.65 p., 2e Ellen van der Velde 30.75 p. D I: le Saskia Schoonen 36.00 p., 2e Diana Hage 33.90 p., D II: 1. Annelies Ruyter 35.30 p., 2e Ria Kleppe 34.40 p. E I: 1. Richard de Groot 38.75 p., 2e Jan Gaakeer 37.50 p. De jongens hebben een toestel meer, en krijgen daardoor een hoger puntenaantal bij elkaar. Bij de meisjes boven 12 wordt ge turnd op brug ongelijk, lange mat, de sprong en de evenwichtsbalk, bij de dames wordt de lange mat vervangen door ringen en de jon gens turnen aan de brug laag, lange mat, ringen, rek- en de sprong. In 1984 winnaar nu de pechprijs Iedereen heeft het gisteravond op de t.v. kunnen zien, roem is ver gankelijk. Werd het Thoolse team tijdens het tobbedansen bij de Tros in 1984 eerste, nu moest men genoegen nemen met de pech prijs. Maar dat wisten de 40 sup porters die Elly Burgers en Nico van Gerven vrijdag naar Volen- dam vergezelden, uiteraard nog niet. Zij stapten 's morgens 10 uur vol goede moed in de bus, terwijl de "tobbe"- het piratenschip De Eendracht per speciaal busje door dhr. Burgers vervoerd werd. Het team had zich deze keer niet extra voorbereid en dat bleek juist nu een handicap. Op rustig water was alles o.k., maar de haven van Volendam bleek nogal onstuimig en daardoor ging het mis, aldus de bemanning. De supporters, o.a. afkomstig uit Tholen, Halsteren en Bergen op Zoom, bewonderden Volendam en Marken, terwijl Elly en Nico zich moesten voorbereiden. Zij waren, omdat ze in 1984 eerst wa ren, pas als 52e team aan de beurt, (in totaal namen 58 combinaties deel). Presentator Jack van Gel der, commentator Tom Mulder, juryleden van Rees, Barry Hughes en een t.v. omroepster zagen sa men met de duizenden mensen langs de kant de Thoolse tobbe 's avonds om half twaalf de helling afsuizen: enkele meters van de beruchte bel gebeurde het. Nico dacht dat de boot stil ging vallen, nam een duikvlucht naar de bel, over Elly heen, maar dit mislukte. Elly sprong uit de boot, trachtte in de paal te klimmen, geholpen door een vriendelijke duiker en Nico, doch het mocht niet baten. Ondanks de snelle tijd was men deze keer niet bij de winnaars. Vanaf de wal zongen de suppor ters "O, wat jammer", en de jury gaf de pechprijs. De palingen konden de desillusie niet hele maal wegnemen. De spandoeken werden in Volendam gelaten, de tobbe bijna ook. Deze kon nau welijks uit de container worden gered en liep daarbij averij op. Maar deze tobbe heeft het team volgend jaar weer nodig, want beiden zijn vastbesloten om dan weer mee te doen. Dat zij niet wonnen, was geen punt, de sup porters bleven in opperbeste stemming, en onder vrolijke klan ken arriveerde de bus rond drie uur 's nachts in het stille Tholen. De t.v. uitzending is al geweest, de bloemen zijn al een beetje ver welkt en de paling is op, maar de nieuwe plannen zijn al gemaakt' Keeten-A race prima geslaagd Zaterdag organiseerde de W.S.V. de Kogge voor de achtste maal de Keeten-A race. De wedstrijdcom missie, bestaande uit de heren Jac. Boelhouwers, Martin Frissen en Gerard Verburg, kon in totaal 29 schepen inschrijven, waarvan 4 platbodems, 9 schepen groter dan 100 rating en de rest kleiner. Er werd met speciale seinvlaggen gestart en vanaf 8 uur 's morgens vertrokken de deelnemers met een uitstekende wind. Het was echt Koggeweer met ongeveer 5 Beau fort. Het parcours van totaal zo'n 25 mijl kon door alle deelnemers binnen 4 k 4 !6 uur worden geva ren. Vanaf de dijk van Deurloo's Kaaitje konden belangstellenden de finish gadeslaan. Doordat de wind tijdens het laagste stuk in Brabants water wegviel tot onge veer 3 Beaufort, kregen ook de lichte boten nog wat kans en het gehele deelnemersveld arriveerde binnen een uur aan de finish. Een flinke bui onderweg had bij som mige schepen voor wat averij ge zorgd, niettemin was men uiterst tevreden over deze achtste editie. 's Avonds om half negen vond in Clubhuis het Koggedek de prijsui treiking plaats. De eerste bij de platbodems was de "Droncke- oord" van M. van Duivendijk, 2e Maria-Johanna van E. Peiger en 3e Maartje van C. Bal. Een aan- moedingsprijs was er voor een gastboot uit Wijk bij Duurstede, waarvan de kapitein met zijn 79 jaar bewees dat zeilen een sport is die jong houdt. In de categorie kleiner dan 100 kon Frissen de le prijs overhan digen aan. Ad de Korte met zijn Gringo, 2e J. Moerland met Ritp- lia, 3e voorzitter H. Bout met Heenetrecht. Categorie groter dan 100: le Aphrodite van/ J. van Sprundel, 2e Nadia van E. Stumpf en 3e Dolphijn van G. Verburg. De prijsuitreiking werd gevolgd door een nabespreking in een ontspannen sfeer. Behalve de weekendaanbieding (zie elders in deze krant) hebben wij deze week als extra reklame: Afdeling Brood en Banket: 4 st. van 1,60 voor 4 st. van 4,00 voor 4 st. van 6,00 voor Afdeling Groente en Fruit: l rood, 2 st. van 3,50 voor Afdeling Vleeswaren: 100 gram van 2,59 voor 100 gram van 2,59 voor Maandag en Dinsdag: van 4,20 voor. 1 00 gram voor. Eigenaar: A.P. v.d. Est Advertentie IM bp ill in ooGminno co Steenbergsestraat 20-22. Tel 01640-34228 BERGEN OP ZOOM nTRCTiinzcn v_Jy VJ Lid O V en A.N V.C. Advertentie I.M., Bouwrijp maken Dorpsweg Aannemingsbedrijf A.C. v.d. Werf uit Scherpenisse gaat voor 96.500 gulden, exclusief btw, het eerste gedeelte van het bestem mingsplan Dorpsweg bouwrijp maken. Opening Nieuwbouw Barenbrug Burgemeester E. Baerends ver richt woensdagmiddag 10 juli de officiële opening van Barenbrug depot Zuid-west, het nieuwe graszaadbedrijf aan de Molen weg. De opslagplaats is 1650 m2 groot: 55x30 m. temperatuur en vochtigheid worden via mee tapparatuur gecontroleerd. Er komt een 60 tons weegbrug van 18 m lang, computergestuurd Ook derden kunnen daarvan gebruik maken. Overleg hierover met de coöperatieve weegbrugvereniging is in een vergevorderd stadium. De opening gaat gepaard met en kele produkt- en bedrijfspresen taties van ondernemingen die aan de bouw meegewerkt hebben. Gloeilampen verdwenen Bij service Super en de fa. Pollie zijn vorige week dinsdag/woens dag 41 gloeilampen a zes gulden losgedraaid en meegenomen. De politie heeft twee minderjarige jongens uit Oud- en Nieuw-Vos- semeer aangehouden. Inmiddels zijn er 27 lampen teruggevonden. 1 °p v— B afspraak^ molenstraat 31 oud vossemeer telefoon 01 667 2563 Advertentie I.M. Vriendenwedstrijd 't Scharretje Zaterdag heeft 't Scharretje een vriendenwedstrijd gevist met de Zeebaars uit Scherpenisse en de Makreel uit St. Philipsland. Er waren 41 vissers aan de dijk, die slechts 4,2 kg vis wisten te vangen. Van de korpsen werd 't Scharretje eerste met 1915 punten, 2e de Zeebaars met 930 punten en 3e de Makreel met 825 punten. Alge meen kampioen werd R. Beve lander (Schar) met 500 pnt.; 2. J. Geerts (Schar) 435 p.; 3e Ch. Rijnberg (Schar) 415 p.; 4e J. Burgers (Makreel) 365 p.; 5e J. Verhees (Schar) 350 p.; 6e A. Hoogesteger (Zeebaars) 310 p.; 7e G. Voshol (Makreel) 250 p.. Jeugd: le A. Rijnberg (Schar) 215 p.; 2e J. Vroegop (Schar) 195 p. De volgende onderlinge wedstrijd is op 29 juni gewoon om 10 uur! Demonstratie drainage Aan de Steenblokweg is gister morgen een drainagedemonstra tie gegeven door Schelling uit Greup. Op een perceel van loon bedrijf den Engelsman werd een sleufloze machine gedemon streerd, die buizen onder de grond trekt zonder dat er versmering optreedt. In een keer is dat klaar en de grond beschadigt niet, wat vooral voor weiland belangrijk is. In verband met het vervangen van gezamenlijke drainage, staat deze eerste sleufloze machine in het zuid-westen nogal in de belang stelling. Er waren 800 landbou wers op heel Tholen en uit West- Brabant uitgenodigd. Rommelmarkt/Verkoping de Schutse Op woensdag 3 juli a.s. organi seert personeelsvereniging "De Schutters" een rommelmarkt, waarbij tevens de bewoners hun handwerken verkopen. Er worden op deze dag oliebollen gebakken en Zeeuwse babbelaars verkocht. De rommelmarkt/verkoping duurt van half 11 tot 's middags half 5. Iedereen is van harte wel kom in de Schutse. Casembrootschool begroette eerste directeur De Casembrootschool hield don derdag een extra ouderavond in verband met invoering van de ba sisschool per 1 augustus a.s. en kennismaking met de nieuwe di recteur dhr. G.T. Bril. Het was erg druk met zo'n 90 ouders. Voorzit ter Wil Akkermans, sprak een woord van welkom tot dhr. Bril en zijn echtgenote. Anna Soeters, het huidige hoofd van de kleuter school, is benoemd tot adjunkt- directeur. Juf Carin, de andere juffrouw van de kleuterschool, gaat i.v.m. verhuizing de school per 1 augustus a.s. verlaten. Te vens bedankte zij dhr. G.v.d. Broek, het huidige hoofd van de lagere school, voor zijn jarenlange inzet. Dhr. v.d. Broek zal aan de school verbonden blijven als on derwijzer. Voor juf Carin was er nog een cadeau en voor dhr. v.d. Broek waren er bloemen. Hierna hield dhr. Bril een inleiding over de basisschool: een school van 4 - 12 jarigen, waarbij op 5-jarige leeftijd de kinderen leerplichtig zijn. Een van de wijzigingen is. dat nieuwe schoolkinderen, die nu bij aanvang van het nieuwe school jaar al bij 3 jaar en 9 maanden de school mochten bezoeken, eerst wanneer ze 4 jaar worden de ba sisschool mogen bezoeken. Wel is het dan zo, dat de 5 jarigen 10 schooluren per week mogen ver zuimen. Een andere wijziging is dat de klassen komen te vervallen. De school wordt ingedeeld in 8 groe pen, waarbij groep 1 en 2 de on derbouw zullen vormen, groep 3 t/m 6 de middenbouw en groep 7 en 8 de bovenbouw. Bij de basis school dienen de schooltijden voor alle groepen gelijk te zijn. Lv.m. verschillen in de aantallen lesuren voor de verschillende groepen zullen de aanvangstijden 's morgens dan vbor de gehele school gelijk beginnen. De eind tijd 's morgens is dan verschillend terwijl de schooltijden 's middags weer gelijk beginnen en eindigen. Ook Icon dhr. Bril meedelen, dat de nieuwe basisschool geen ar beidsplaatsen zal dienen in te le veren. Vorige week was er door middel van enquête-formulieren een weging van de ouders ge weest. Dit was voor de school vrij gunstig verloopt en de school zal in augustusiPP leerkrachten mo gen hel MaK^pRiieuwe schooljaar zal er in de klassen 5 en 6 Engelse taal op de school gegeven worden. Dit wordt in 1986 een verplicht leer vak. Na de vakantie zal het on derwijzend personeel enkele cur sussen gaan volgen. De le cursus, zorgverbreding, is een verplichte cursus. Dit is een cursus om kin deren, die niet mee kunnen ko men op de school te leren helpen, zodat ze op school kunnen blijven. Bij de basisschool zal het dan ook niet meer voorkomen dat kinde ren een andere school dienen te bezoeken. De 2e cursus, die men gaat volgen is wereldoriëntatie -het vroegere aardrijkskunde De heer Bril kon meedelen dat het schoolwerkplan praktisch gereed was. Hij zei nog dat de direc teurswisseling in goede harmonie op de school gebeurd was. Na de pauze was er nog een dia-serie met dia's van de fancy fair van vorig jaar. Deze werden door de kinderen van commentaar - op de band opgenomen- voorzien, wat erg leuk was. Tot slot hadden de schoolkinderen nog een eigenge maakt lied over de fancy fair op genomen, waarin de ouders wer den opgeroepen om de komende fancy fair te bezoeken. Groei Rehobothschool Wegens groei van het leerlingen tal en de aanwijzing als active- ringsschool krijgt de Rehoboth school er een onderwijskracht bij. Verder zijn er door vertrek nog veranderingen: dhr. A.W.L. de Wit is benoemd aan de Graaf Jan van Nassauschool te Gouda, mevr. G.Eerland-Mulder stopt wegens huwelijk. Benoemd zijn: dhr. A.Overbeeke uit Terneuzen, mej. J. van der Gouwe uit Zoeter- meer en mej. A. van Horssen uit Barneveld. Eerder al kwam kleu terleidster mej. E. Goedegebuure uit Alphen a/d Rijn in de plaats van mej. N. v. d. Wegen. Het hui dige leerlingental is 146, in au gustus worden 154 kinderen ver wacht en in december 165. Plattelandsvrouwen in het klooster Het seizoen van de Plattelands vrouwen werd afgesloten met een bezoek aan het St.Paulusklooster in Oosterhout. De paters die deze abdij bewonen zijn in 1906 uit Frankrijk uitgeweken. Klein be gonnen, bewonen ze nu een groot, hoog gebouw met prachtige zui lengangen. De paters zijn zelfver- zorgend, dus doen alles zelf. Zo was de gids van de bezoeksters kleermaker. De sobere levensstijl maakt dat er veel geld aan arme landen gegeven kan worden. Na de thee werd de pottenbakkerij bekeken, waar prachtige vazen en schalen gemaakt worden. Vervol gens werd de vesper bijgewoond, waarin de Gregoriaanse gezangen te horen waren. Eerder deze maand was men te gast bij de afdeling Ophemert in de Betuwe. Er werd een museum bezocht en een tocht langs de be zienswaardigheden van de streek gemaakt. In een verbouwde schuur werd een koffiemaaltijd aangeboden. Ook op de braderie waren de Plattelandsvrouwen met twee kramen aanwezig. Deze waren in oude stijl ingericht. In de ene werden wafels gebakken en met koffie, thee of limonade geser veerd, terwijl de andere was inge richt als een huiskamer uit over grootmoeders tijd. Heel wat ja loerse blikken op de oude spullet jes van een van de leden waren het gevolg. In het kader van de Smalstads- feesten kan de bond trots zijn op de bijdrage die is geleverd aan de historische kostuums. De histori sche modeshows en de verkochte patronen deden velen een kos tuum huren of zelf maken. Samen met de ZLM doen de dames za terdag met een versierde wagen mee aan de historische optocht. JAARLIJKS REISJE Reisver. De Postkoets op dinsdag 9 juli a.s. naar Apel doorn, bezoek aan Paleis het Loo, rondvaart of Dolfinarium te Har derwijk. Vertrek 08.00 uur. Thuis komst 21.00 uur. Opgave bij dhr. L.J. Koopman, Achter 't Bos 36, tel. 2496 of bij M. Post te Elspeet, tel. 05779-1803. Gaarne opgave zo spoedig mogelijk. Advertentie I.M. Fietstourclubs Fliplander Hans Vaders heeft zich na de maandagrit over 52 km. aangemeld als lid van Tandje feij. De 10 deelnemers maakten er een snelle tocht van via Tholen. Le pelstraat en Stavenisse. Na 1 V2 uur was het peloton terug voor de nabespreking in clubhuis Smal- stad. In het klassement staat Giel v.d. Est eerste met 1206 km., plaatsgenoot Arjaan den Braber staat op 1199 km en Johan Potap- pel heeft 1170 km. gefietst.'In de voetballoze periode kunnen deze sporters zich in conditie houden met fietstochten. Tandje Bij fietst op zondagmorgen (9.00 uur) en maandagavond (19.00 uur) clu- britten over Tholen en door West-Brabant. Volgauto met re servemateriaal is wekelijks pre sent. Ook bij de Bidon die in ver band met de Smalstadsfeesten de zondagritten heeft opgeschort tot 7 juli. Maandagavond hebben acht leden 48 km. vlot afgelegd, zonder materiaalpech. Er staan 23 leden in het klassement. Koninklijke cadeaus in bibliotheek In de bibliotheek zijn tot 22 juli een fotoboek en programma boekjes te zien over koninklijke bezoeken aan Tholen. Uit de col lectie van de bibliotheek van het Koninklijk Huis zijn er ook ge schenken die bij de bezoeken van de Oranjes werden aangeboden. DeWerzameling wordt verder op gefleurd met handgeschreven uit nodigingen. Misschien kunnen attributen van het bezoek, mor gen, van prinses Margriet nog worden toegevoegd aan de collec tie in de bibliotheek aan de Markt. Ballonnen tot in Westduitse Eif elgebergte Het grootste deel van de ongeveer 500 ballonnen die op Koningin nedag door schoolkinderen bij het bejaardentehuis de lucht ingin gen, is teruggevonden in de Bel gische Ardennen. Het verst kwa men de oranje ballonnen van Olaf Tuitel, Saskia Termoshuizen van de Rieburch en Corné van Haaf- ten van de Juliana van Stolberg- school: het Eiffelgebergte in West-Duitsland. Rabobank-me- dewerker dhr. R.L. Dingemans uit Stavenisse reikte dinsdagavond in Sint Maartenshof cheques van vijftig gulden aan de winnaars uit. Olaf Tuitel krijgt schriftelijk be richt van zijn prijs, want hij is in tussen verhuisd naar Almere. Dingemans, die in recreatiezaal de Ark veel bejaarde klanten tegenover zich had, overhandigde aan J. Francke van de bewoners commissie het boek 'Zeeland in oude kaarten'. Na het officiële gedeelte speelden kinderen van O.L.S. De Rieburch drie korte to neelstukjes. Daarin werden een potterbakkersgilde, weversgilde en een boekdrukkersgilde uitge beeld. Voor de Smalstad was vooral dat laatste eenaktertje toe passelijk. Pieter Werrecoren, de eerste boekdrukker in Zeeland, was afkomstig uit St. Maartens- dijk. Toneelvereniging A.I.O.S. voerde tot slot van het gezellig avondje in Sint Maartenshof een wagenspel op, dat morgenavond op de Markt te zien is. De Heilige Stad druk bezocht De orgel- en zangavond in de Hervormde Kerk onder het thema 'de Heilige Stad' is vrijdagavond bezocht door ongeveer 250 men sen. Na inleidend orgelspel van Ab Scherpenisse en samenzang van twee verzen van psalm 99 werd de avond door ds. J.G. van Loon geopend met schriftlezing van psalm 122, gebed en een ope ningswoord. Op het orgel zorgde P. Jasperse voor begeleiding van samenzang van psalm 147, waar van de verzen 1 en 6 gezongen werden. De meisjesvereniging 'Eben Haëzer' zong vers 1 van psalm 150 met Lian Gebraad achter het orgel. Onder begelei ding van deze organiste en het blokfluitgroepje klonk het zen dingslied. Flip Quist speelde op het orgel de koraalbewerking van psalm 113. 'O Nederland let op uw zaak', 'De dag door Uwe gunst Juwelier-horloger-opticien GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN TEL. (01670)6 33 85. Advertentie I.M. predikbeurten zo 30 juni 1985 THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30(HD) en 18.30 u. ds. Verheul HERV GEM. 1MMANUEL 10 u. ds Van Voorst Vaders, Breda GEREF. KERK 10 u. kand. Dalebout, Zevenber gen 17 u. dhr. Van Westen, Borssele NED. PROT. BOND 10.45 u. drs. vd Kloot Meyburg, Den Haag CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst 18.30 u. ds Van Benthem, Gene- muiden GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 10.30 u. H.Mis OUD VOSSEMEER HEORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Jansens Tholen (HA) 18.30 u. kand. Zorge, Ouwerkerk ad IJssel(dankz HA) GEREF. KERK 10 u. ds Talsma, Breda 15 u. ds Knibbe ontvangen' en 'Dankt, dankt nu allen God' klonk uit de kelen van de meisjes van 'Sola Fide'. Orga niste Lian Gebraad begeleidde de solozang van Ad van den Hoek, die 'De Heilige Stad' ten gehore bracht, een nummer dat geschre ven is door S. Adams. Samenzang van enkele verzen van psalm 87 ging vooraf aan de voordracht van het gedicht 'Daniël' door me vrouw G.C. van Loon-De Gier. Afwisselend was er solozang van Ad van den Hoek, kinderzang en samenzang van de orgelbewer king van 'Er gaat door alle lan den', geschreven door Gradus Wendt en op het orgel gespeeld door Flip Quist. Na een orgelsolo van Ab Scherpenisse, die de ko raalbewerking van vers 10 van psalm 68 met aansluitend samen zang, was er een dank- en slot woord van dominee Van Loon. De gemeente zong vers 7 van psalm 77, waarbij nu P. Jasperse het orgel bespeelde. Het dankge bed werd uitgesproken door de voorzitter van de mannenvereni- ging Guido de Bres, W.J. van He- mert. Na slotzang van 'Gelukkig Vaderland' bespeelde Flip Quist het orgel, terwijl ongeveer 250 kerkgangers de uitgang zochten. Bij de NMS-stand van G. Lind hout raadden meer dan 700 men sen naar de juiste inhoud van een fles vol muntstukken. De schat tingen varieerden van 50 tot en met 999 gulden, maar het juiste bedrag werd niet geraden; 304,30. M. Kwaak uit de Oost singel kwam echter het dichtst in de buurt van dat bedrag met 305,50 en won een spaarbank boekje met 75 gulden. Voor alle deelnemers was er reclamemate riaal zoals een ballon, een potlood of een kalender. Een melkontromer, een gesel steen, een zaaiviool, een bonen- pootstok, een stekeltrekker, een hoosbak en een hooipriem; dat waren de oplossingen van de prijsvraag van.de ZLM, die met een stand op de Haven stond. Maar liefst 384 deelnemers raad den naar zeven oude handwerk tuigen die in de stand hingen en mochten op een prijsvraagformu lier het juiste handwerktuig aan kruisen. Om de trekking van de winnaars te vergemakkelijken moest men ook nog raden naar het juiste aantal tuinbonen in een potje. Dat waren er 249. Wie daar het dichtst bij zat en tevens het prijsvraagformulier foutloos had ingevuld won een prijs. Bij de deelnemers - in totaal 20% van buiten Tholen en Sint Philipsland onder de 12 jaar werd de eerste prijs van 25 gulden gewonnen door Huib Lindhout uit de Pres. Kennedystraat 18 (180 tuinbo nen), 2. Marcel Kwaak, Ooster- scheldestraat 4 (150) en 3. G. van Vossen, Maria van Nassaustraat 16, Scherpenisse (473). Voor de nummers 2 en 3 was er een prij.- zenbedrag van achtereenvolgens 15 en 10 gulden. D. de Graaf, La- ban Deurloostraat 9 uit Scherpe nisse zat er met 250 tuinbonen heel dicht bij, op de voet gevolgd door Freek Boudeling, Langeweg 3, Anna Jacobapolder (243) en A. Deurloo uit de Pres. Roosevelt- straat 52 (235). De winnaars kre gen naast een geldprijs ook nog een stel wandplaten met illustra ties uit het boerenbedrijf. In de, ouderwetse groene keuken van de Plattelandsvrouwen zijn heel wat kopjes koffie gedronken en vooral de antieke wafeltjes waren een blitsprodukt. Ze kon den het soms niet aangebakken krijgen. Van de, ouderwetse boodschappen moest de prijs ge raden worden. Er hebben 124 mensen, oök mannen, geraden en er moest met ouderwetse pen en inkt worden geschreven, wat no gal bibberende toestanden ve roorzaakte, met veel gelach. De bedragen varieerden van ƒ23,13 tot 82,75. Het goede bedrag 51,85, is geraden door mevr. A. Klippel-Geluk, Bloemenlaan 14. Binnen de minuut kwam ze de boodschappen ophalen. De plat telandsvrouwen zijn bijzonder te vreden over het geslaagde dagje en de winst is voor de jubileum viering in oktober. Een heleboel mensen vroegen of de spullen te koop waren, die uitgestald waren. Vooral het gemakje de (antieke poepdoos) het wc-tje werd alom "bewonderd". In de stand van de A.N.I.B. wer den prima resultaten geboekt. Dat komt uitstekend van pas gezien de kosten van de knutseluren in VERVOLG PAG. 9 CHR. GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds Van Benthem, Genemuiden 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 en zo 9 u. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10.00 u. dhr. Heij, Krimpen ad IJssel 18.00 u. dhr. Burger, Waddinx- veen GEREF. GEM. 9.30 9.30 (HA), 14 en 18 u. ds. Beens GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. den Butter OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 (voorber. HA) en 14.30 u. ds. v. Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds Rikin 19 u. ds Enderlé, Zevenhuizen OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK 10 u. H.Mis, Haestinge SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. v. Bergen Bravenboer 14.30 u. ds. Schalkoord, Streef kerk GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u.. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. dhr. Kraak, Numans- dorp GEREF. KERK 10 u. leesdienst 14.30 u. dhr. Van Westen, Borsse le GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Cysouw GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. leesdienst do 4/7 19.30 u. ds. Moerkerken, Nw.Beijerland OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. ds vd Meer ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds Knibbe 15 u. ds Vrijhof, Roosendaal weekenddiensten za 29 en zo 30 juni 1985 Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (Dr. Padt) Dr. Padt, Poortvliet, tel. 01662-2400 St. Maartensdijk, Stavenisse, St Annaland en Scherpenisse (Dr. vd Bel) Dr. Janssen, St Maartensdijk, tel. 01666-4126 St Philipsland en Nw Vossemeer Dr. Van Doesburg, St Philipsland, tel. 01677-2500 WIJKVERPLEEGSTERS tel. 01100-14444 TANDHEELKUNDIGE HULP Verkouteren, St Annaland, tel. 01665-3366 INFORMATIE KLACHTENBU REAU GEZONDHEIDSZORG tel. 01100-31594 ma, di, wo, do 9-12 u. di 13.30-17 u. do 18-21 u. DIERENARTS Dr. Rinses, St Maartensdijk, spr. u. za 8.30-9 u. Dr. Brons, Tholen, spr. u. za 11-12 u. ANONIEME ALCOHOLISTEN wo 19 u. Gasthuiskapel, Kerkstr. 15, Tholen, tel. 01660-3742 WELZIJNSORGAAN Alg. maatsch. wrk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.30-10 u. geestelijke volks gezondheid di, do en vr morgen 9-10 u. cons. bur. alc/drugs di 2 juli 19-20.30 u. en.volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. ADVIESB. GEHANDICAPTEN Jelderda, St Philipsland, tel. 01677-2533 GESLACHTSZIEKTEN Beatrixln 24, Goes, spr. u. ma, wo en vr 9-10 u. tel. 01100-31310. In formatielijn: 01100-31032 TELEFON. HULPDIENST 01180-15551 d/n, 01180-36251 (chr), kindertel. 01180-38080 of 01650-56600 RUTGERSHUIS B.O.Z. Parallelweg 39, tel. 01640-40424 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis vrouwen, tel. 01184-14645 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, tel. 01660-3947 of 01665-2654 AMBULANCEVERVOER tel. 01650-40000 NAZORG BORST AMPUTATIE di 2 juli: contactochtend z'huis L'berg, tel. 01640-37980 STORINGEN ENERGIE tel: 01660-3250 bgg 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN do 27 juni t/m vr 5 juli uur donderdag 27 11.18 - 23.47 vrijdag 28 12.27 - - .- zaterdag 29 13.33 - 0.58 zondag 30 2.10-14.45 maandag 1 3.13 - 15.41 dinsdag 2 4.09 - 16.28 woensdag 3 4.52- 17.11 donderdag 5 5.34 - 17.57 vrijdag 6 6.25 - 18.45 di 2 juli 14.08 u. Volle Maan do 4 juli 5.34 u. Springtij Voor storingen in uw installaties zowel elektra, gas, c v. en water, kunt u ons dag en nacht bereiken. TECHNISCH BUREAU Poortvliet, tel. 01 662-2650 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 2