E Heieen Hage na zege in de Smalstad, fit voor Frankrijk Trekkers ploeterden voort srr%i Zilveren Tholense Boys zag om en vooruit Gymnasten huldigen I. Smulders mm Schietwedstrijd KNSA-cup 100 m. M. Moerland zou nationaal goed zitten Doré 89 ct. Donderdag 27 juni 1985 EENDRACHTBODE 11 zaalvoetbal handbal Heieen Hage (26) is in goede vorm. Ze gaat met ver trouwen naar de tweede ronde van Frankrijk, die vrijdag begint met een individuele tijdrit in Plumelec. De Thoolse renster uit de Shimano-Aeroploeg heeft de conditie aangescherpt in enkele buitenlandse etappekoersen. Vorige week eindigde Heieen vooraan in de sterk bezette ronde van Aquitaine in de omge ving van Bordeaux. Woensdagavond 19 juni heeft ze in haar geboorteplaats de Smalstadronde op haar naam geschreven. Het werd een overtuigende zege en zuster Keetie overhandigde haar de trofee die de naam kreeg van deze oud-renster. Solo Nationaal 2e Verrassende zege Thijs Fase Receptie 25 jarig bestaan met geschenken Terwijl de voetbal zes weken niet rolt, was er voor Tholense Boys zaterdag toch een activiteit. Weliswaar niet binnen de lijnen, maar in de kantine. Receptie wegens het 25-jarig bestaan, met wethouder P. van Schetsen namens gem., met KNVB Brabant verte genwoordiger mr. L. Haverman, met federatievoor zitter en erelid van Tholense boys J. de Laater, met KNVB bestuurder H. Dijkslag, met enkele oud-leden, met bestuurders van de zusterverenigingen en met een aantal eigen leden, al had dit laatste beter gekund. Moeilijker Ondergewaardeerd Praten Al in 1920 Kleine pleister duivenrubriek -L— De ontmoeting tussen de Thoolse 27 mc dames en de familie Geerts ein digde zaterdag in een 1-1 gelijkspel. In Meulvliet scoorde Karin Priem na 25 minuten 1-0, maar Geerts maakte voor de rust nog gelijk. In de tweede helft speelden beide ploegen aanvallend, maar treffers bleven uit. De Blue Birds wonnen hun laatste wedstrijd van dit seizoen met 3-4 van L'Avenir uit Bergen op Zoom. Toch keken ze al gauw tegen een 2-0 achterstand aan, maar door goed voetbal zorgde Maaike v.d. Laak voor evenwicht: 2-2. Gastspeelster Greet Broersen bracht de stand op 2-3, waarna de Bergse dames gelijk maak ten. Mieke van Tiggele liet de Blue Birds met een treffer zegevieren: 3-4. Rien van Vossen uit Tholen heeft za terdag de halve marathon (21 km) in Roosendaal goed gelopen. Met een tijd van 1 uur en 20 minuten was hij 4 minuten sneller dan zijn vorige halve marathon, een resultaat om tevreden over te zijn. Rien is nu intensief aan het trainen voor zijn tweede marathon in september te Etten-Leur. Tijdens de halve marathon in Roos endaal liep Wim Douw uit Oud-Vos- semeer een tijd van 1.21.22 en Dick Vaders 1.29.16. Zondag namen de dames en heren van H.V.T. uit Tholen deel aan het veld- toernooi te Heerle. De beide teams begonnen vol goede moed hoewel het weer niet mee zat, werd er vrij goed gespeeld door beide teams, maar in het bijzonder waren de uitslagen van de dames verbazingwekkend. H.V.O. - H.V.T. 2-2, Ulicoten - H.V.T. 2-1, Heerle 2 - H.V.T. 5-3 en E.H.B.V. - H.V.T. 6-0. Heerle 2 - H.V.T. 4-0, H.V.O. - H.V.T. 8-2, Fortuna 2 - H.V.T. 14-1 en Fortu- na 3-H.V.T. 12-1. Nieuwe leden kunnen zich nog steeds aanmelden bij mevr. Klaassen: 01660-2851. De gymnastiekverenigingen Spido Oud Vossemeer, Excelsior Poort vliet, de Flippers St.Philipsland en WIK St.Annaland en de bejaar- dengroepen uit Oud Vossemeer en Tholen hebben zaterdag een grootse hulde gebracht aan mevr. I. Smulders-Doeleman. Dit ge beurde in navolging van de KNGV, die haar begin deze maand al de gouden broche van verdienste toe kende. Met die onderscheiding waren de verenigingen al net zo verrast als mevr. Smulders zelf en daarom werd op initiatief van enkele Spi- do-leden deze huldiging op touw gezet. Voorafgegaan door mu ziekvereniging O.V.M. marcheer den de leden van genoemde ver enigingen naar de woning van de fam. Smulders in de Burg. Ver- sluysstraat. Daar werd de verraste leidster een aubade gebracht, waarna ze bloemen kreeg aange boden door de jongste gymnast- jes. Namens alle verenigingen werd ze kort toegesproken door Jenny Bakema. Het cadeau, een tuinameublement, werd door ver tegenwoordigers van de verschil lende groepen overhandigd. Dat dit spontane huldeblijk als uit drukking van waardering voor het werk van mevr. Smulders op prijs werd gesteld, bleek uit het dank woord van haar man. 'lang zal ze leven' besloot de hulde. De eerste kilometers verliejjen nen elke dag uren trainen, zodat die groep met een voorsprong aan de titelstrijd begint. Hage geeft de voorkeur aan een maatschappe lijke loopbaan en zet het wielren nen op een tweede plaats. Met nog 7 omlopen te gaan, was de kracht uit zijn lichaam verdwenen en Hage ging naar de kleedkamer. niet volgens het plan, want Heieen was na een lange autorit vanuit Arnhem niet optimaal voorbereid aan het vertrek gekomen. Ze draaide wat stroef in die beginfa se, maar naarmate de koers vor derde, werd ze alsmaar sterker. Deze damesronde had een voor proefje moeten worden van de nationale titelstrijd die drie dagen later in Limburg op het program ma stond. Het wielercomité bood het nationale peloton alle gele genheid om een laatste test af te leggen, maar de dames bleven weg uit Sint-Maartensdijk. Onbe grijpelijk voor de direct betrokke nen. Een slechte zaak voor het dameswielrennen in ons land,, want de comité's die een dergelijk verloop noteren, laten in de toe komst de dameskoers terecht schrappen. Met slechts 18 ver trekkers krijgt de sportieve waar de van een dergelijk evenement een flinke deuk. Voor het wieler comité "Sint Maartensdijk" naast het weer een forse tegenvaller, men rekent nu op een succesvolle ronde op zaterdag 20 juli met ju nioren en amateurs op het ver trouwde parcours vanaf de Sport- laan. Het wedstrijdverloop gaf even eens geen aanleiding om enthou siast te worden. De sterksten bleven overeind en het kleine pe loton verbrokkelde totaal. De ju- rygroep moest met een lijst ge- dubbelden werken die op het laatst steeds onoverzichtelijker werd. Op het natte wegdek gingen eerst Petra Groen, Petra de Bruin en Angélique Jekel op avontuur. Dit trio kreeg nog gezelschap van Anneke Barrie en Heieen Hage. De anderen waren kansloos. Fa voriete Heieen Hage ging steeds beter fietsen en koos voor een so lo. Een geslaagde actie, want ze liet haar vier tegenstanders in de steek en reed met overtuiging en kracht naar de zege die met ge juich werd begroet door het pu bliek. 1. Heieen Hage 60 km. in 1.45.52, 2. Petra Groen Nieuw Lekker- land, 3. Anneke Barrie Sittard, 4. Angélique Jekel, Amersfoort, 5. Petra v.d. Stel Wemeldinge, 6. Betsy van IJken Baarn, 7. Maria Herrijgers België, 8. Chrisna Janssen Tegelen, 9. Gré Tijmes Akersloot, 10. Marion Bax Bavel. Bij de Nederlandse kampioen schappen van zaterdag stond He- leen op de favorietenlijst. Toen na halfkoers een ontsnapping door de luidsprekers klonk, was daar een ploeggenote van Hage bij. Roelien Hoogeveen (Coevorden) en Thea van Rijnsoever (Breuke- len) gingen goed samenwerkend op de finish af. Hage moest zich nu beperken tot een controleren de taak in het peloton, want een teamgenote terughalenDe slotfase bracht veel opwinding. Hoogeveen kon het tempo niet volgen en eindigde tenslotte op een tiende plaats. Heieen pro beerde nog wat te redden voor haar ploeg, maar ze bleef op 19 seconden hangen van kampioene van Rijnsoever. Een zware koers voor de 89 rensters, want slechts 40 dames staan op de uitslagen lijst. Hage was teleurgesteld over die afloop, maar ze stond voor de eerste keer op het podium en een zilveren medaille blijkt dan een leuke afsluiting te zijn. De 73,3 km. werd afgelegd in 1.52.23. Nap Hage startte bij de amateurs die 202 km. voor de wielen had den. De Middelkamprenner sprak na afloop van een zware koers, waarin bleek dat onvoldoende training van invloed is op de prestatie. De broodamateurs kun- Tot dat tijdstip had hij voorin ge reden. Er gingen 143 renners van start, slechts 21 coureurs bleven in koers. De familie Hage had met twee afgevaardigden een aardige inbreng bij de kampioenschappen op het Slingerbergparcours in Geulle. De overige Thoolse K.N.W.U.-renners hadden geen wedstrijden op hun agenda staan, maar zaterdagmiddag vertrekken ze in Dinteloord, zondag in Ou denbosch en woensdag 3 juli in Westkapelle. Jeugdrenner Arno van Dijke uit Tholen reed in Ossendrecht naar een elfde plaats. In het WIAN- wielerklassement staat Heieen Hage op een eerste plaats. Na de nationale titelstrijd noteert ze 250 punten, verder Nap Hage (170), Thijs Fase (147), Frank Breure (91) en Johan van Dijke (21). In dit klassement worden de resulta ten verwerkt van de Thoolse ren ners met een KNWU-licentie. De meest regelmatige coureur krijgt na afloop van het wegseizoen een herinnering van WIAN sportpro- motion uit Scherpenisse. Thijs Fase ging zaterdag naar België om zijn wekelijkse koers te rijden. De Tholenaar koos voor een omloop in Breendonk. Er stonden 82 vertrekkers op de startlijst en in dit omvangrijke pe loton met talrijke landgenoten kon Fase vanaf het begin goed meekomen. De conditie bleek prima te zijn, want na 2 uur en 41 minuten ging hij als overwinnaar over de finish. De afstand was 116 km. Met deze prestatie komt Thijs alsnog op de favorietenlijst voor de rondes in Smerdiek en Poort vliet. Beide comité's hebben veel inschrijvingen ontvangen voor al le wedstrijden. z ggfc wmk** Behalve de regenhui die na twaalf uur voortijdig een einde maakte aan de Kinderbraderie, heeft de 3)0 -jarige Smalstad zaterdag een uitstekende braderie beleefd met bijzonder veel belangstelling. Ook 's morgens was het al heel druk. De verenigingen profiteerden ervan mee, zoals sportvereniging Naks met het Rad van Avontuur, Euterpe met de rommelmarkt en oliebollen. Kunstluciferplakker Frans van Beveren ontbrak evenmin met o.a. een draaiorgel. Ook de FN V-bestuurders D.C. Kaashoek en Joh. Snoep waren in historische kleding in hun informatie-stand present. Verder presenteerde zich 'Zeeland helpt Nepal'. Er waren nog meer attracties zoals de muntententoonstellingen bij de Rabobank en de A Igemene Bank Nederland, alsmede de exposities in de biblio theek en het gemeentehuis, die nog meer belangstellenden trokken dan de eerste zaterdag van de Smalstadsfees- ten. Ook in andere straten dan de markt waren er braderiestands. Op de haven waren bovendien schapenkeu ringen. De trekker-trekwedstrijden van de Thoolse Dagen hebben betere tij den gekend dan zaterdag. Op het voormalige TBI-terrein aan de Sportlaan in St. Maartensdijk werd er heel wat afgezien. De Thoolse deelnemers bij de specials stelden teleur en de publieke be langstelling was wegens de brade rie 500 jaar smalstad ook minder. De Zeeuws-Vlaamse deelnemers wilden tussen de middag eigenlijk vertrekken, 't Was ook geen dóen, mopperde Gilles Dijke van de Blue Spirit, die weer terugver langde naar het Pluimpotterrein in Scherpenisse. De regen van vrijdag en de bui van zaterdag middag twaalf uur waren niet be vorderlijk voor de trekker-trek wedstrijden. 's Morgens werd op twee banen geprobeerd de voor ronden te rijden, maar 's middags om half twee kon men eigenlijk pas goed beginnen op een beton nen baan, waarover grond was verspreid. Er waren matige stuk ken bij, zeker als er een trekker was gestrand. De resultaten waren slecht, want twee specials haalden maar een volle baan van 100 m. De speakers Laban en jaap Hage probeerden de toeschouwers toch enthousiast te maken en de echte liefhebbers bleven de noeste po gingen volgen. De Lady Power van Petra v.d. Slikke en Wim Ge luk zorgden weer voor flink wat rook, wat altijd bijdraagt aan het spektakel. Kees de Rijke was met de Blue Spirit niet op dreef, maar Matthè van Tilbeurgh deed.'t in de tweede trek beter. De beste prestatie kwam nog van de Simon Gieke met Theo v.d. Klooster en Rien Heijboer, die brons wonnen. De beste van de twee trekken geldt voor de eindklassering, standaardklasse 2.5 ton: I. Piet Heij boer, Poortvliet 62.35 m 2. Marien Fase, St.Philipsland 62.17 m 3. Henk Geluk, Tholen 60.88 rti 4. Kees Moe- liker, Tholen 60.70 p. st.kl.3.4 ton: 1. Jacques Sins, Bos- schenhoofd 62.03 m 2. Zandbergen, Klundert 57.83 m 3. Kees de Hond, Tholen 57.48 m 4. Johan Slager, St. Annaland 4598 m. st.kl.4.4 ton: 1. Johan Laueryze, Nieuw-Vossemeer 65.90 m 2. Piet Kriedels, Kruisland 63.60 m 3. A. Verhulst, Roosendaal 62.61 m 4. Jo han Fase, Poortvliet 62.15 m 5. Kees de Nood, Waterlandkerkje 58.23 m. st.kl.5.7 ton: 1. Hans Stoutjesdijk, Sta- venisse 59.20 m 2. Bram Bevelander, Oud-Vossemeer 41.13 m 3. J.W. van Nieuwenhuyzen, Ooltgensplaat 2.56 m 4 Kees van Etten, Kruisland 0.50 m. st.k.6.8 ton: 1. Petra v.d. Schee, Stave- nisse volle baan 2. Bram Neele, St.Philipsland 70.80 m 3. Arie Joppe, Scherpenisse 70.18 m 4. Van Bezooi- jen, Fijnaart 62.30 m 5. A. van Be- zooijen, Fijnaart 62.29 m 6. Leen Nieuwkoop, Fijnaart 10.49 m. specials 2.5 ton: 1. O.B. Bommel 57.61 m 2. Waltzing Mathilde 57.06 m 3. Si mon Gieke(Theo v.d. Klooster en Rien Heijboer uit St. Annaland! 52.59 m 4. Eagle 52.23 m 5. Billy 51.79 m 6. Goofy 38.42 m 7. Fire Fox 35.26 m 8. Flashing Arrow 24.22 m. specials 3.4 ton: 1. Asterix volle baan en 64.13 m 2. Green Spirit v.b. en 42.87 m 3. Screamer 88.23 m 4. Blue Spi- rit(Kees de Rijke, Tholen en Matthé van Tilbeurgh, Oud-Vossemeer) 77.06 m 5. Spetter 75.14 m 6. The Bellringer 71.21 m 7. Scooby Doo 69.60 m 8. La dy Power(Petra v.d. Slikke en Wim Geluk uit Tholen) 68.50 m 9. Red Diamond 64.68 m 10. Oude Rakker 59.98 m. specials 4.4 ton: 1. Green Spirit II 67.65 m 2. Starfighter 67.56 m 3. Spi- nola 60.87 m 4. Boomer II 51.92 m 5. Ladaf 51.03 m. ESLAAGD DUS GEFELICITEERD Diana Bijl uit St. Maartensdijk en Elma Muller uit Scherpenisse zijn aan de rijkspedagogische acade mie te Middelburg geslaagd voor kleuterleidster A-akte. Dhr. A.B. van der Reest uit St.Philipsland en dhr. M.L. Koopman uit St. Maartensdijk zijn aan de Zeeuwse Bestuursaca- demie te Goes geslaagd voor het eindexamen bestuursambtenaar. Op 14, 15, 21 en 22 juni hield de S.V. "Eendracht" Tholen een open 100 m. wedstrijd op de schietbaan te St. Annaland, waar tevens de K.N.S.A.-cup 100 m werd verschoten van het District IX. Er namen 79 schutters aan deel. De K.N.S.A.-cup werd ge wonnen door Goes met 755 pun ten. Klasse H P. Goedheer 195 p., M.v. Rijen 191 p., R. Rose 190 p., J.v. Sluijs 188 p., B. Stouteman 188 p., J. Lukas 188 p. Klasse B J. Wijtsman 185 p., D. Bruijnzeel 184 p.. Jet v. Tiggelen 183 p., J.v. Tiggelen 181 p., W.. Minderhoud 178 p., R. Jansens 178 p. Keetie van Oosten-Hage huldigt haar zuster Heieen Hage na de over winning in de natte Smalstadsronde, vrijdagavond. Rechts voorzitter T.C. Benou van het comité 3)0 Jaar Smalstad. Voorzitter A. van Neerbos opende er beslissingen genomen worden Klasse A C. de Vos 191 p., A.J. Waterbeke 190 p., v. Goorberg 189 p., A. Rijnberg 189 p., A. Menheere 188 p., C. Boot 187 p. Klasse C Eversdijk 189 p., L. Aalbrechtse 186 p., A. Nous 185 p. Klasse D Th. v. Tilbeurg 185 p., G. Vermeulen 176 p., J. Mous 176 p., A. Zwaal 174 p., C.v. Vossen 173 p. Korps H Goes 755 p., Oranje Nassau 738 p., Westkapelle 729 p. Korps B Poortvliet 713 p., Westkapelle 706 p., St. Annaland 692 p. Korps A St. Annaland 740 p., Eendracht 713 p., Bergen op Zoom 708 p., Westkapelle 699 p., de Fles 679 p. Korps C Eendracht 702 p., St. Annaland 672 p. Korps D Eendracht 708 p. met een welkomstwoord, terwijl L. Ottevanger als ceremonie meester optrad. M. Haverman noemde het bereiken van een zil veren jubileum voor een vereni ging naar binnen belangrijk en naar buiten is er de bevestiging van het bestaansrecht. De KNVB vertegenwoordiger benadrukte vooral, dat gezondheidsbegelei ding, zoals het nu heet, voortaan veel grotere aandacht zal krijgen. De sportkeuring wordt een sport- advisering. Wethouder P. van Schetsen zei in zijn felicitatie namens het ge meentebestuur dat er bij schier elke voetbalclub in de gemeente heel wat elftallen in de competitie meedoen, zowel junioren als se nioren. Toch is de instandhouding van een voetbalvereniging waar schijnlijk moeilijker dan zo'n 25 jaar geleden. Toen immers bleef die buitensport veelal beperkt tot het voetbal en de binnensport tot de gymnastiekverenigingen, zij Het dat er hier en daar ook al een korfbalvereniging was ontstaan met echter een beperkt aantal deelnemers. Nu zijn er echter zo'n aantal binnen- en buitensporten, dat ieder hegje toch enige wind schuilt en al is het sportbedrijven van jongeren en ouderen op zich ook veel toegenomen, er wordt toch van alle kanten getrokken. Niettemin hield Tholense Boys het 25 jaar lang staande. De wet houder hoopte dat het er ook vijf tig zouden worden. Namens de Thoolse voetbalfede ratie bracht voorzitter J. de Laater zijn felicitaties over met het 25- jarig bestaan. "Die datum van heroprichting staat in elk geval vast, want soms schijnt men feest te vieren, terwijl het nog niet eens zo zeker is, dat een bepaald feit zoveel jaar geleden is." De voorzitter vond, dat de maat schappelijke functie van voetbal verenigingen nog wel eens wat ondergewaardeerd wordt. "Tho lense Boys bracht niet alleen 25 jaar velen actief en passief ont spanning, maar hielp ook mee aan •oprichting van de Thoolse Wan del Unie en aan festiviteiten", zei De Laater. Hij vroeg zich af, waar men in een dergelijk betrekkelijk klein gebied over zoveel goede sportaccom modatie beschikt als op Tholen. Er is ook een vrij goede subsidie regeling, maar de voorzitter riep de voetbalbestuurders ook op om wakker te blijven. Dat geldt ook voor minder pretti ge randverschijnselen bij het voetbalgebeuren, want niet alles kan via algemene maatregelen aangepakt worden. Zo dient het gemeentebestuur te praten met mensen waar het om gaat voordat De modder vloog om je oren bij de motorcross-wedstrijden op het voormalige TBI-terrein aan de Sportlaan in St. Maartensdijk. Voor de weinige toeschouwers za terdagmiddag een spectaculair ge zicht, maar de motoren en de bes tuurders waren bijna onherken baar geworden. Sommige motor rijders vielen, anderen bleven ste ken en konden alleen met duwwerk van de bestuursleden weer vooruit komen. Toch hielden ze vol. De bestuursleden van de Thoolse motor club (TMCC) hadden heel wat vrije tijd opgeofferd aan de aanleg van een goede baan voor de motoren, bromfietsers en fiet sen. De langdurige regen van vrijdag bedierf de fraaie baan en zaterdagmiddag rond twaalf uur kwam daar nog eens een flinke bui bovenop. Het in elkaar passen van de trekker trek- en crosswed strijden liep daardoor ook spaak. De trekkers moesten uitwijken naar een ander deel van het grote terrein, terwijl de crosswedstrij den bekort werden. Voor de bromfietsers was het geen doen en de fietsers hadden het ook be hoorlijk zwaar. Fietscross 13/14 Jr.: 1. Huibert Leunis; 2. Marco van Beveren; 3. Arjan de Witte; 4. Corne Gunter; 5. Peter de Weert; 6- André Otte; 7. Jos Schot. 9/12 jr.: 1. Sjaak Fase; 2. Mart Geuze; 3. Guus Dunki Jacobs; 4. Pieter Elen- baas; 5. Theo Slager; 6. Eddie Antho- nisse; 7. Leon Zwagemaker. 6/9 jr.: 1. Anco Fase; 2. Jacki Fase; 3. Johan Scherpenisse; 5. Wilbert Dunki Jacobs; 5. Richard den Hartog; 6. Johnny v.d. Jagt; 7. Peter Geuze. Bromfietsen 1. Erwin Meynderts; 2. Comé Nie- mantsverdriet; 3. Gert Weggemans. Motoren 250 CC: 1. L. Hommel; 2. Maarten de Groen; 3. Bentschap Knook; 4. Theo den Engelsman; 5. Johan Breure; 6. Huib Houcke; 7. M.J.M. Otte; 8. Frans Bevelander. 125 cc: Jaap den Engelsman; 2. Jo han Fase; 3. Johan Niemantsverdriet; 4. Sjaak Hommel; 5. Marco Polder man; 6. Dennis Riep. 125 cc b: 1. Kees Stouten; 2. Marcel Mosselman? 3. Kees Fase; 4. Sjaak Dunki Jacobs. 80 cc: 1. Peter Breure; 2. Sjaak Fase KS» I De meeste motorcrossers konden het zonder hulp niet redden op het T./B.l.-terrein te St. Maartensdijk. modderige parcours op het voormalige en niet omgekeerd. In federatief verband kunnen de voetbalvere nigingen zich teweer stellen. De Laater prees de zelfwerk zaamheid van Tholense Boys bij de prachtige kleedaccommodatie, kantine en bestuurskamer. "Pro beer ook op voetbaltechnisch ge bied weer een duidelijk en hartig woordje mee te spreken in de toe komst", aldus de federatievoor zitter, die zijn felicitatie onder streepte met een bedrag onder couvert voor aankleding van de bestuurskamer, waarvoor de ge meentelijke gift mogelijk ook van pas komt. De KNVB deed het ge bruikelijke wandbord met de standaard en een lederen bal ca deau. Henk Boxhoorn bood als woord voerder van het eerste elftal naast de felicitaties ook droogbloemen aan ter versiering van de be stuurskamer, die nog wat aange kleed moet worden. Dat hadden voorgaande sprekers ook gedaan met een envelop en dat deed ook erelid J. de Laater, die voor de tweede keer achter de microfoon kwam om 25 jaar Tholense Boys historie in vogelvlucht te memo reren. Overigens werd in Tholen al vanaf 1920 gevoetbald, maar de groepjes of clubs hielden zich niet doorlopend staande. Niettemin was er in 1936 al een Rotterdams elftal met cracks als Lagendaal, enz. op de Thoolse voetbalwei en dat herhaalde zich in 1942, toen de Rotterdamse voetballers het meer op brood en bruine bonen dan op doelpuntenmaken gemunt hadden. Groot pionier van het huidige Tholense Boys was wijlen M.C. Meerman, die al eerder voetbalsporen had verdiend. Hij riep in 1960 enkele mensen bijeen voor een bijeenkomst die een be gin vormde voor de oprichting van Tholense Boys. Men had nog niet direct een speelveld, maar kreeg dat toch bij het Stenen Kruis en vervolgens aan de Veer- weg, eer men op het gemeentelijk sportveld aan de Zoekweg terecht kon. Er was toen nog geen kleed gelegenheid. In competitiever band moest men op de onderste tree, d.w.z. in de derde klas afde ling gaan voetballen. Sinds 1961 was er ook een clubblad, zij het ook niet even regelmatig in de eerste jaren. Men nam het de op volger van Meerman (J. de Laat er) kwalijk, toen hij het eerste elf tal het vlaggeschip van een voet balvereniging noemde, maar die uitspraak wil hij ook in 1985 nog handhaven. Men steeg geleidelijk van die der de naar de eerste afdeling en in 1971-72 werd het met de titel een promotie naar de KNVB (4e klas). Men stond toen in een uitwed strijd al snel met 4-1 voor in Breda tegen The Gunners, maar door wisseling van Thoolse spelers, werd het nog een benauwend 4-3 slot. Het was, vond De Laater, wel het mooiste kampioenschap dat hij beleefde, ook al stootte men een jaar later meteen door naar de derde klas. Dat heeft men ook moeten bezuren, want de terug slag kwam, tot zelfs weer een jaar in de afdeling toe. Dat men bij dit zilveren jubileum ook het jaar van degradatie had is uiteraard te leurstellend. De gewonnen Een- drachtcup is maar een kleine pleister op de veel grotere wonde, vond de oud-voorzitter. Hij ver zuimde evenmin te noemen, hoe in 1980 het reserve-elftal als eerste van de federatieclubs de hoogste klasse bereikte, terwijl toen ook het derde elftal floreerde. De laatste paar jaar is het weer afge zakt, al speelt de A-jeugd toch mee in de top, wat perspectief in houdt. Na kwade dagen, komen er ook weer goede, aldus De Laater in zijn historisch overzicht. De voorzitter had telkens de sprekers met een kort dankwoord beant woord, ook voor de cadeaus en voor de belangstelling. Het was een plezierige receptie. i j)Ai De vlucht naar St.Vincent leverde voor M. Moerland uit Oud Vos semeer de uitslag van z'n leven op. Hij klokte de eerste duif om 5.37.09 u., wat gezien de meldin gen nationaal zou betekenen. Zijn duif was zeker bij de eerste vijf geklasseerd, maar er was niet voor gepouled. Moerland had vier dui ven mee, die om kwart voor tien allen thuis waren. Dat betekende binnen zijn vereniging 1, 2, 3 en 5. Een prijs levert het Moerland echter niet op. De Zwaluw, Oud Vossemeer, vr 21 juni vanuit St. Vincent, over 973 km, gelost 13.00 uur.. M. Moerland 1, 2, 3, 5. J. Egberts 4, 7, 13, C. Aarden 6. Jos Vaders 8,9, 12. Fr. Hommel 10, 11, 14. De Zwaluw, Oud Vossemeer, Troyes, 117 duiven over 361 km, los om 7.15 uur. M. de Graaff 1, 39. J.C. Potappel 35.XJ.C. 2,22,36. J.C. Vaders 3, 15, 18, 34, 35. J.A. Schetters 4, 30, 38. Fr. Hommel 5, 16, 20. A. Havermans 6, 8, 27. P. Hommel 7, 10, 13, 14, 29. L. Plandsoen 9, 19, 26. D.A. Vaders 11, 12. Jos Vaders 17. M. Moerland 21. M. Voormeulen 23,32. J. Buitenhuis 24. J. van Ballegooy 25, 37. C.A. Hommel 28. J. Egberts 31, 33. De Zwaluw, St. Maartensdijk, za 14 juni vanuit La Souteraine, 51 duiven los om 6.30 u. met kalme ZO-wind. Ie d. 16.11.23 u. en 1067.90 m/min. I.d. 17.24.40 u. en 948.92 m/min. Kwaak 1, 7, 10, 13, G. Lindhout 2, 12, A. van Gorsel 3, 11, 17, C. van Gorsel 4,6, Zwagemaker 5, 16, Stoutjesdijk 8, 14, O.V. L. v.d. Berge 9, 15. De Zwaluw, Sint Maartensdijk, wed vlucht vanuit Meause, los om 6.45 u. met kalme wind. in concours 150 dui- veit. Ie d. 11.00.18 u. en 1174.40 m/min. I.d. 11.32.27 u. en 1043.95 m/min. L. v.d. Berge 1, 21, 32, 39, 40, C. van Gorsel 2, 12,20,33,47, Zwagemaker 3, 7, 9, 11, 17, 25, 26, 29, Heijboer 4, A. van Gorsel 5, 6, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 27, Kwaak 8, 22, 30, 31, 35, 37, 42, 45, A.D. v.d. Ree 10, 19, 46, L. Lindhout 15, L. Riedijk 28, 34, O.V. Stoutjesdijk 36, 41, 49, A. Bijl 38, A. Bijl 43, 48, P. van Beveren 44, G. Lindhout 50. Zwaluw St. Maartensdijk vr. 21 juni 43 duiven om 13.00 u. met NW-wind los vanuit St. Vincent, le d. 9.24.38 u. en l.d. 15.04.53. A. Zwagemaker 1, D. Bentschap Knook 2, A.v. Gorsel 3, 6, 9,1. Kwaak 4, G. Lindhout 5, 7, 13, 14, J. Stoutjes dijk 8, 10, A. Bijl 11, 12, L. van de Berge D.V. Zwaluw zaterdag 22 juni 87 duiven om 7.15 u. met ZW-wind los vanuit Troyes, le d. 11.50.06 en 12.99,96 m-min., L.D. 12.03.20 u. om 1121.42 m. min. A. Zwagemaker 1, 4, 9, 10, 21, 25, A.v. Gorsel 2, 19,22,23, O.V. D. Muskee 3, 18, 29, I. Kwaak 5, 13, 15, 27, C.v. Gorsel 6, 11, 20, L. Lindhout 7, 28, A.D.v.d. Ree 8, 12, L. van de Berge 14. 24, 26 L. Riedijk 16, 17. Troyes 22-6-1985, Reisduif Scherpe nisse, 131 duiven los 7.15 uur, z.w. wind, afst. 358 tot 364 km. le pr. 11-40-10 1367,73 m. laatste pr. 12- 38-48 1120,05 m. Iz. Moerland 1 - 6 - 14 - 32 - 35 - 44; A. Riedijk 2 - 25 - 27 - 39 - 40; D. Uijl 3 - 13 - 24; L. de K. Koolaard 4 - 15 - 42; P. Potappel 5 - 8 - 21 - 33; R. Moerland 7 - 9- 18 -37; J. Moerland 10-17-10- 30 - 38; A. van Luijk 11 - 20 - 22 - 28; A. Moerland 12; K. Lisseveld 16 - 23 - 29 - 31; A. Hage 26; A. Gebraad 34; W. Moerland 36-41 43; St. Vincent 22-6-1985, Reisduif Scher penisse; 76 duiven los, vrijdag 13.00 uur z. wind, afst. 968 km. le pr. 08-54-30, laatste pr. 13 - 55 - 22. P. Bevelander 1-5-9- 13- 15-22-23; G. Larooy 2 - 4; J. Moerland 3 - 17 - 21; P. Potappel 6 - 19; D. Menheere 7 - 10; P. Suurland 8 - 12 - 25; A. Gebraad 11 - 20; J. op den Brouw 14; H. Smits 16; R. Moerland 18; K. Lisseveld 24. Troyes 22-6-1985, Trouwe-Duif Tho len, 108 duiven los 7.15 uur z.w. wind, afst. 357 km. le pr. 11 - 43 - 22 1330,73 m. laatste pr. 12 - 15-53 1188,15 m. T. Theunisse 1 - 5; L. v.d. Klein (S) 2. L. Soomers 3 - 27; A. Laban Zn., 4 - 11; C. van Luijk 6 - 10; J. Noom 7-12 - 19; J. Kegge 8; P. Laban 9; J. Hol 11 - 18-20-24; C. Laban 13; L. v.d. Hoofd 14 - 16 - 25; L. v.d. Kern Jz. L. Hage 22; J. Baay 26. St. Vincent 22-6-1985, Trouwe Duif Tholen, 46 duiven los vrijdag 13.00 uur z. wind. le pr. 08 - 41 - 41 laatste pr. 17 - 44 - 27. afst. 969 km. A. Kot 1. A. Laban Zn; 2. J. Deurloo 3 - 5 - 10; P. Laban 4 - 8 - 12; L. v.d. Hoofd 6. J. Hol; 7. C. Laban; 9. J.M. van Dijke 11. BALLET- EN DANSKLEDING Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 15, B.o.Z. Tel: 33666 Advertentie I.M. De vroege aardappel halende 90 cent per kilo niet meer, maar het minimum ligt ook hoger dan de 43 cent vorige week. Wegens de re gen is de aanvoer de eerste drie dagen van de week onder de 100 ton gebleven. Veiling St. Annaland maandag: Doré middel 68-85, drielingen 35-39, kriel 1.01-1.10, premiere 42-46, aanvoer 31 ton. Dinsdag: Doré middel 50-85, drielingen 36-38, kriel 1.05-1.13,' premiere middel 61-62, drielingen 36, kriel 1.09, aanvoer 68 ton. Woensdag: Doré middel 65-89, drielingen 37-45, kriel 11.17-1.31, 1.17 - 1.31, premiere middel 51- 68, drielingen 44-45, kriel 1.29, aanvoer 99 ton.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 11