NU ALLE ZOMERMANTELS ALLE MANTELPAKKEN HALVE PRIJS ALLE KORTE JASJES EN BLAZERS J Tëlfeens KAASHANDEL VAN LOON 0,50 VOORVERKOOP KOM DAN VLUG NAAR MODEHUIS PLEUNE Modehuis Pleune ZITTING TE THOLEN I FA. A. DUINE Alleen voor de prijs koos Flipland andere aannemer oerlemans Bel bij brand 0011 9,90 12,50 3,20 3,95 van 10% - 50% korting Wilt u hiervan profiteren, dan moet u er heel snel bij zijn! De échte opruiming begint D. V. donderdag 4 juli. -A. Met héél vee! koopjes en lage prijzen. Dat is het uitkijken waard! nu 49,95 nu 19,95 ZOMERKO OPJES? VRIENS Bouwmaterialen b.v. VERWEN UZELF METEEN SGP tegen bouw 7 huizen aan de Plataanstraat »n Pfaff is veel voordeliger dan U denkt W.Rikken b.v. ENGELSMAN er^an DRIEL Lois, Levi's en Ghiori zomer- en spijkerbroeken Sweatshirts 400 m2 vrijetijdskleding. Kade 7 Steenbergen. I Beleefd aanbevelend, Theekransje adverteren het medium uitstek f 200.-KORTING jGZH» Diverse aanbiedingen bij MODEHUIS 0ERLEMANS EENDRACHTBODE Donderdag 27 juni 1985 K ledingsp eciaa/zaak TEBBENS BRUIDSMODE heeft in bruidsjaponnen gewoon de MOOISTE Wij maken uw droom werkelijkheid bij de grootste Speciaalzaak van W.-Brabant. Alle accessoires. Korte en lange damesjaponnen. Ook voor kinderen slaagt u beslist bij: 16 soorten schoolagenda's, 20 soorten schriften. Boek- en Kantoorboekhandel Heyboer Ring 66 Sint Annaland Tel. 01665-2375 ZACHT BELEGEN EXTRA BELEGEN R00MBRIE NOTENKAAS vrijdagmorgen markt in Sint Philipsland Bij aankoop van kaas: V0NKS SMEERKAAS alle modekleuren, normaal 89,95 50% katoen, 50% polyester, alle modekleuren normaal 39,95 voor kleding die in is Dames- heren en kinderkleding sportief en bij de tijd Bekijk onze etalage en komt u vrijblijvend de koopjes binnen bekijken. Het is vast de moeite waard. Voorstraat 5-7 St. Annaland tel. 01 665-2798 ADMINISTRATIE- EN BELASTING ADVIESKANTOOR BAAIJ H.L. Baaij - belastingconsulent Marijkelaan 1 1 Postbus 9 4400 AA Yerseke tel. 01 131-2620 Administraties per computer Opstellen Jaarrekeningen Verzorgen Belastingaangiften Complete Loonadministratie per computer Belasting- en bedrijfseconomische adviezen Wij houden tijdelijk in hotel Hof van Holland, Kaay 1 iedere donderdag van 1 3.00 tot 1 7.30 uur -<C<V I Reparatie en onderhoudons vakwerk Alleen omdat over de prijs geen overeenstemming met het plaatselijke aanne mingsbedrijf Ligtendag kon worden bereikt, heeft de gemeenteraad van St. Phi lipsland de bouw van zeven woningwetwoningen aan de Plataanstraat opgedragen aan bouwbedrijf Uijtdewilligen in Oud- en Nieuw-Vossemeer. De drie leden tellende SGP-fractie was tegen dit voorstel omdat er te royaal gebouwd zou worden in Flipland. Van de pas gereed gekomen acht huizen, eveneens gelegen aan de Plataanstraat, verhuurde de raad woensdagavond overigens de laatste. Beroering Koppeling jammer Zeer goede naam 20% tot 50% korting halve prijs vanaf 39.00 20% tot 50% korting U hebt de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland in handen. Te royaal PAK EVEN UW ZAKBOEKJE 10 St. Annaland Voorstraat 15-17 Tel. 01665-2490. Steenbergsestraat 28 Bergen op Zoom Tel. 01640-34480 Persoonlijke service 's maandags gesloten, 's avonds op afspraak. Een oriëntering op het komend schoolseizoen heeft z'n nut. Elk jaar opnieuw premie-aanbiedingen in de schoolmaterialen. Met een keuze uit Wie het hele jaar door Multo-blaadjes nodig heeft, kan z'n voordeel doen met 250 vel. Reuze voordelig. Maak onderscheid tussen de echte Multo-band en de ring die over een maand uit elkaar ligt. Onze Multo-ringband-aanbiedingen variëren van 4.90 tot 12.90 (A 4). In de kantoorboekhandel de echte merken, zoals Rotring tekenmate rialen, Pentel viltstiften, cirkelmallen, passerdozen, schooltassen, alle studieboeken voor elke school of cursus, maar ook het (planten)pincet, de ganzeveer recht- en driekhoeken, Geo-driehoek, kortom het com plete leermiddelenpakket en alles van papier in en bij: 1 kg 1 kg 200 gram 200 gram 3 verschillende soorten, per kuipje voor En wij hebben nog veel meer knalkoopjes, dus kom, kijk en vergelijk bij het grootste vrijetijdskledingcentrum van West-Brabant. kim Oorschot U hebt nu de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland in handen. Zeelandhaven 7 - Bergen op Zoom Tel. 01640-34750 Een fiets van DU INE Zekerheid voor jaren! 'Twee- wieler-centrum Spuidamstraat 3 en 4, Scherpenisse, tel. 01 666-2403 GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden De publieke tribune was vol met belangstellende inwoners, die o.a. benieuwd waren naar de discussie over de aannemerswisseling. Met name het voorbericht in de Een dag contact gehad en het spijt me geweldig, dat we over de prijs geen overeenstemming konden krijgen. Wie schetst echter m'n verbazing, toen ik de E.B. las. De drachtbode van 13 juni leverde de- vuile was van een bepaalde firma raad gespreksstof op. Wethouder WOrdt buiten gehangen, er wordt A. Kosten(Gemeentebelang), een berg gesuggereerd en b en w SGP-fractievoorzitter L. den En- in de mond gelegd. Daar heb ik gelsman, CDA-raadslid J. de Ja ger en wethouder L. Wal- pot(SGP) oefenden hierop scher pe kritiek uit. 'Om puur zakelijke gronden' werd voor Uijtdewilligen gekozen. Nader vernamen wij, dat die keu ze een 30 gulden lagere huur op leverde dan wanneer Ligtendag zou bouwen. Inclusief 4,90 warmwatervoorziening zal de ge middelde huur nu 453,59 per maand bedragen. Zaterdagmorgen 8 juni blijkt de Fliplandse raad in een speciale, informele vergadering de situatie rond deze woningbouw bespro ken te hebben. Over het voorstel op zich werd er woensdagavond nauwelijks gediscussieerd. Wethouder Kosten opende de discussie. Hij bracht naar voren, dat er 'beroering' over de wo ningbouw ontstaan was. "Het col lege van b en w heeft echter puur zakelijk gehandeld. Heel lang hebben we met aannemer Ligten- Raadslid Kornaat had in stukken van de b en w- vergaderingen gelezen, dat ie mand die z'n eigen huis ver koopt, niet zomaar een huur woning van de gemeente krijgt. Dat staat echter niet in de richtlijnen die de raad voor verhuur heeft vastgesteld. Wethouder Walpot noemde 't vragen naar de bekende weg. Hij liet weten, dat er in de vergaderingen van b en w niet zo formeel gesproken wordt. "Er wordt gepraat zoals bij een theekransje gebeurt, over van alles en nog wat. Bijvoor beeld: Kornaat is weer in vorm geweest de laatste raadsvergadering." Burgemeester Vogel hief nog even de vinger op, want de vergaderingen van b en w een theekransje noemen, ging hem te ver. me' verschrikkelijk kwaad over gemaakt, 't Is uitsluitend een fi nanciële zaak, wat we puur zake lijk bekeken hebben. De woning bouw hebben we altijd aan plaat selijke aannemers willen gunnen. Om puur zakelijke redenen lukte dat nu niet, maar het had niets met organisatorische en liquidi teitsmoeilijkheden van Ligtendag te maken", aldus Kosten. "Een misselijk stuk, zonder meer", zei Den Engelsman. "Het ademt de geest van: hoera, we zijn van Ligtendag af, we gaan naar Uijtdewilligen. Architect Aantjes heeft het (zaterdagmorgen 8 juni- red) ons zeer duidelijk gezegd: vrijdagavond 7 juni laat had hij nog contact met Ligtendag en die kon de huizen niet voor 612.000 gulden bouwen. Waarom dat stuk dan in de krant. Ik heb er geen goed woord voor over", zei de SGP-fractievoorzitter. "Het college heeft z'n uiterste best gedaan de mogelijkheden voor Ligtendag open te houden", liet De Jager weten. Het voorbericht in de E.B. noemde hij 'zeer ten dentieus'. Burgemeester T.A. Vogel bracht naar voren, zakelijk alleen met het voorstel van b en w te maken te hebben. "Blijkbaar komt het arti kel echter tendentieus over. De werkgelegenheid is ook een ver bazend teer punt. Ligtendag heeft wat moeilijkheden in de top en bij de oplevering van de acht huizen aan de Plataanstraat. Op zichzelf is dat niet verschrikkelijk en het staat los van de nieuwbouw. Jam mer dat deze zaken gelijk vielen. Er gaan geruchten over Ligtendag en de krant pikt dat op. We leven in een vrij land. Ik hoop en ver trouw dat het goed komt. Op ver schillende fronten wordt daaraan gewerkt. Ligtendag zit niet om werk verlegen en de volgende keer komt hij hopelijk voor woning wetwoningen weer aan de prijs. Jammer dat de ontwikkelingen gekoppeld worden. Dat is een hele nare zaak. De taak van de krant is 't, om het recht te zetten, want dat kan het bedrijf niet hebben. Voor de gemeente gaat het om zakelijke gronden en dat is een huur van zo'n 450 gulden. Op die zaterdag morgen is daarover met de archi tect gesproken en die huur lukte alleen bij Uijtdewilligen", zei de burgemeester. Kosten zei zich het meest gestoten te hebben aan de zinsnede in het voorbericht: 'b en w willen niet Ligtendag laten bouwen'. "Het college heeft al het mogelijke ge daan, maar je moet op een gege ven moment zakelijk kiezen. In het artikel worden b en w dingen in de mond gelegd en het bedrijf in een negatief daglicht gesteld", aldus de wethouder. "Het krantenbericht was onnodig en onzorgvuldig", vond wethou der Walpot. "De redactie had 't beter aan moeten voelen. Ligten dag heeft op een zeer goede wijze voorzien in de werkgelegenheid van St. Philipsland. Het bedrijf heeft een zeer goede naam, is ac curaat en gevreesd op het gebied van aanbestedingen. De bericht geving was onzorgvuldig en ten dentieus, wat gevoelig kan aan komen bij mensen die er al jaren lang werken. Daarom is 't kwalijk te noemen", aldus Walpot. Hij bekritiseerde verder nog ver- De nieuwe PFAFF-Hobby is 'n geweldige huishoud- naaimachine en extra laag geprijsd! Voor 'n voordelige machine kunt U niet om PFAFF heen. Neem b.v. die fantastische TIPTRONIC 1067. Bij Rikken tijdelijk te koop Heeft alle steken voor verschillende stoffen. Een krach tige electronische motor voor de dikste naden. Gemakke lijk te bedienen. Knoopsgaten geen probleem. Praktisch onderhoudsvrij. NAAIMACHINEHANDEL-REPARATIE INRICHTING BERGEN OP ZOOM: Zuivelstraat 19. tel 01 640-35878 ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48. tel 01650-35546 Japonnen en pakjes Diverse overhemden met korte mouw Koopjes in rokken en pantalons Katoenen zomerpantalons Aanbiedingen in blouses, jumpers en t-shirts alle kinderkleding Kaaistraat 4, Steenbergen, tel. 01670-63430 halen over afgekeurde buizen, maar de burgemeester antwoord de, dat alleen het tijdstip van af levering van de acht huizen niet klopte. "De oplevering op zich was perfect. Alleen over de wijze waarop de vloer was gebeurd, was er meningsverschil.:' Over de bouw van de zeven wo ningwetwoningen door Uijtdewil ligen, zei Walpot, dat de nieuw bouw meer in relatie tot de be hoefte moet staan. "Je moet niet te royaal bouwen, anders ontstaan er al snel interne verhuizingen", zei de wethouder. Zijn collega Kosten wees erop, dat alleen het wel of niet gunnen van de nieuwbouw aan Uijtdewilligen en het krediet aan de orde was. "De raad heeft immers al besloten om te bouwen." Ook de burge meester vond, dat Walpot daar vanuit moest gaan. A.P. Kornaat(PVAB) mengde zich nu voor het eerst in de dis cussie. "Het voorstel is van b en w en dan is het een zeer vreemde zaak, dat Walpot staande de ver gadering zijn standpunt wijzigt. Dat komt meerdere keren voor en dat is niet fair en eerlijk." Walpot zei niet te schromen om minderheidsstandpunten in te ne men, maar bij de beraadslagingen over de woningbouw was hij niet aanwezig in de b en w- vergadering. De beslissing van deze avond is een volgende fase in de besluitvorming." Kornaat vond, dat 't er niet toe deed of Walpot nu wel of niet aanwezig was; het voorstel kwam van b en w. Walpot had geen zin meer in ver der discussiëren. "Kornaat wil er nog al 't een en ander aan ophan gen, maar 't hangt goed zo", zei de wethouder. Den Engelsman verklaarde tegen de beschikbaarstelling van het krediet te zijn van totaal 772.138 gulden: 617.763 gulden aanneem- som Uijtdewilligen, 94.575 gulden grondkosten inclusief renteverlies en 59.800 gulden architect- en aansluitkosten e.d. THOLEN za 6 juli badmintontoern. Shutt lemeppers, Meulvl. wo 10 juli toeristenmarkt za 13 juli ploegentijdrit Thoolse wielrenners za 29 juni jeugdzeilwedstrijd, De Kogge SINT ANNALAND Streekmuseum, tent. bezetting en bevrijding, oudheidk. vondsten en nieuwe aanwinsten, di t/m za 15-17 u. vr 5 juli fancy fair Casembroot- school, 18-20 u. za 6 juli taptoe Accelerando, Ha venplein, 19 u. wo 24 juli toeristenmarkt OUD VOSSEMEER 23 t/m 26 juli avondwandelvier daagse SINT MAARTENSDIJK t/m 29 juni viering 500 jaar Smalstad (zie elders in deze krant) 13 t/m 17 juli zomerfeesten en kermis za 20 juli wielerronde, 14 u. STAVENISSE do 13 juli braderie, Voorstraat 10-21 U. Voor een goede alarmering moet U daarbij het volgende melden UW NAAM HET TELEFOONNUMMER VANWAAR U OPBELT WAT ER AAN DE HAND IS WAAR (HET JUISTE ADRES) DE HULP NOODZAKELIJK IS. Spreek duidelijk en niet te snel. Advertentie I.M. SCHERPENISSE za 29 juni Zeebaars, bekerwedstr., 12.30 u. zo 30 juni t.c. Zeelands Welvaren, Mer'gellandroute wo 3 juli schoolkamp Ooster- scheldeschool Bosschenhoofd za 6 juli Thoolse fietsdag (alle kernen) POORTVLIET za 29 juni schietver. Nederland en Oranje, huish. wedstr., 14 u. do 27 juni Eevlietschool, info- avond, 20 u. za 13 juli wielerronde 15 u. SINT PHILIPSLAND za 29 juni 14 u. Natuurvrienden, excursie Rammegors vr 28 juni concert zangkoren 2 t/m 5 juli avondwandelvier daagse BRUINISSE 18 t/m 20 juli visserijdagen do 25 juli wielerronde BERGEN OP ZOOM Schipper en zijn vrienden, schil derijen, Markiezenhof, di t/m zo 14-17 u. 1 t/m 4 juli avondfietsvierdaagse, start paviljoen De Heide 18-19 u. t/m 21 juli Hans Hazenbroek, schilderijen, Markiezenhof 13.30-17 u., behalve op ma. film film film ROXY 1: De bedrieger- a.L, dag. 20 u., vr za 19 21.30 u., zo 16.30, 19 21.30 u. Assepoester - zo wo 14 u. ROXY 2: La passante du sans souci - do 20 u. The brother from another planet - vr 19 u. Silkwood - za 19 u. Oorlog en vrede - zo 14.30 u. Gentlemen prefer blon des ma 20 u. II bidone - di 20 u. Where the green ants dream wo 20 u. Fijne Franse pornokneepjes - 18 j. vr, za zo 21.30 u. CINEM'ACTUEEL 1: Amadeus - a.l. dag. 20 u., zo. 14 20 u. CINEM'ACTUEEL 2: Falling in love - a.l. dag. 20 u., vr za 19 8 21.30 u„ zo 14, 16.30 19 21.30 u. CINEM'ACTUEEL 3: The killing fields - 16 j., dag. 20 u., vr za 19 8 21.30 u.,zo 14, 16.30, 19 21.30 u,

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 10