AANGIFTE LEERLINGEN OPEN DAGEN OPEN AVOND INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN ATTENTIE: 0. ELSEMANSCH00L Si INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 0 BURGEMEESTER BOUWENSESCHOOL VOOR LAGER TECHNISCH ONDERWIJS s U hebt de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland in handen. PETRUS CANISIUS R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart Scholengemeenschap "De Lage Meren" I.T.O, L.T.O. T.T.O. L.A.O. L.E.A.O. I.S.K. HET M.A.V.O. RONDOM BERGEN OP ZOOM 6 EENDRACHTBODE Donderdag 31 januari 1985 SCHOOL VOOR L.H.N.O. "DE OESTERSCHELP" Simon Lindhoutstraat 1Tholen, tel: 01 660-231 9 voor het schooljaar 1 985/ 1 986 Vrijdag 1 februari a.s. 9.30 uur-12.00 uur 13.30 uur -16.30 uur ook 's avonds van 19.00 uur - 21.00 uur zaterdag 2 februari a.s. 13.00 uur-16.00 uur Alle belangstellenden hartelijk welkom. Onder de Linden 2, 4695 BV Sint-Maartensdijk Telefoon: 01666-2516 Bergen op Zoom op maandag 4 februari a.s. is er een Welkom zijn alle leerlingen met hun ouders die belangstelling hebben voor onze school. Aanvang: 20.00 uur Hoofdingang: Antwerpsestraatweg 125 Telefonische inlichtingen: 01640-43650 Technisch Onderwijs - Lager Agrarisch Onderwijs - Lager Economisch en Administratief Onderwijs tel. 01640-37052 via hoofden/direkties van scholen of rechtstreeks bij de administratie van de school Opleidingen/afdelingen/vakken: Toelatingseisen: OPLEIDINGEN ZIJN MOGELIJK OP A-, B-, C- en D-niveau. INLICHTINGEN WORDEN GAARNE VERSTREKT DOOR DE DIREKTIE VAN DE SCHOOL, MONDELINGE TOELICHTING NA TELEFONISCHE AFSPRAAK. OPEN AVOND 31 JANUARI 1985 19.00-21.30 uur OPEN DAG 1 FEBRUARI 1985 09.00 -12.00 uur en 13.30-16.30 uur ÜE i 8 Ravelstraat 1, 4614 XA Bergen op Zoom, telefoon (01640) 3 41 63 LAGER BEROEPSONDERWIJS AANMELDEN S PFTRI IQ PAMIQII IQ 4611 BP Bergen op Zoom I II nUO vnlNIOIUO Telefoon 01640-33624 via hoofden/directies van scholen of rechtstreeks bij de administratie van de school. Directrice: Mevr. M.L.D. Theuns Opleidingen/Afstudeerrichtingen (voor meisjes en jongens): L.H.N.O. I.H.N.O. I.S.K. Internationale Schakelklas voor anderstaligen Inlichtingen worden graag verstrekt door de directie van de school. OPEN DAGEN: Vrijdag en Zaterdag 1 en 2 februari 1985 MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS Antonius-mavo Edward Jenner-mavo Mavo-school H. Geest R.K mavo school St. Marie St. Thomas-mavo Petrus Canisius-mavo Chr. school voor Mavo Gem. Mavo-school Direktie: Mevr. J Provoost Dhr. C L. Hoek van Dijke. Onderbouw: a 1e brugjaar - toelatingseis 6 klassen basisonderwijs b 2e brugjaar - toelatingseis 1 brugjaar Bovenbouw: leerjaren 3 en 4 met als mogelijke afstudeerrichtingen Verzorgende beroepen k Verkoop-kantoorpraktijk Vrije afstudeerrichting Afhankelijk van behaald niveau en gekozen afstudeerrichting toelating tot: 1 Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs, (eindniveau oplei ding wordt gelijkgesteld met voltooide HAVO-opleiding, dus geeft dezelfde doorstromingsmogelijkheden 2. Dagopleidingen binnen het Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs (M D G.O driejarig, voor beroepen als bv verzorgende, apothekersassistente, bezigheidstherapeute 3 Inas 4. Beroepsbegeleidend onderwijs, zoals kappersopleiding, opleiding voor verzorgingsassistente, verkoopmedewerker LEERLINGBEGELEIDING: ln.de "Oesterschelp' kent men een goed funktionerend mentorensysteem. De leerling kan rekenen op studiebegeleiding Daarnaast is er ruime aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en de kontakten school- /huis. Binnen de lessentabel is er voor elke leerling de mogelijkheid een er kend diploma voor machineschrijven te behalen. Informatie en/of aanmelding bij de direktie van de school, tel 01 660-231 9 Aanmelding is eveneens mogelijk via het hoofd van de basisschool Meeussenstraat 13 4611 BP Bergen op Zoom tel. 01640-33624 R.K. school voor Lager- en Individueel Huishoud en Nijverheidsonderwijs en I.S.K. Opleidingsmogelijkheden Tweejarige onderbouw 1 e leerjaar (keuzegericht) 2e leerjaar: Toelatingseisen 6 klassen basisonderwijs 1 e leerjaar van elke school voor voortgezet onderwijs, na overleg met de direktie 2e leerjaar van elke school voor voortgezet onderwijs, na overleg met de direktie afhankelijk van het gevolgde onderwijs, na overleg met de direktie Tweejarige bovenbouw (beroepsgericht) 3e leerjaar: 4e leerjaar: Opleidingsniveau Doorstroming Aanmelding De bovenbouw van elke vakrichting wordt gesplitst in een praktische en een theoretische opleiding De Burgemeester Bouwenseschool is een kleine school zodat aan individuele begeleiding veel aan dacht kan worden besteed. Met het I t s diploma is het mogelijk door te stromen naar o a het Leerlingwezen het MBO middelbaar beroepsonderwijs Het K.M.B.O. Kort Middelbaar Onderwijs. Aanmelding van leerlingen is mogelijk via de hoofden van de basisscholen in uw woonplaats of rechtstreeks bij de administratie van de school Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direktie van de school •ilü i - - "yc" 3, nsttiftfivi jL ii/- -om ft - JLmmiu Postbus 616, 4600 AP Bergen op Zoom Nobellaan 25 4622 AH Bergen op Zoom individueel technisch onderwijs lager technisch onderwijs theoretisch technisch onderwijs bouwtechniek schilderen/afwerkingstechn. bouwtechniek timmeren mechanische techniek bouwtechniek schilderen/afwerkingstechn. bouwtechniek timmeren elektrotechniek installatietechniek mechanische techniek motorvoertuigentechniek electrotechniek en mechanische techniek (w.o. pneumatiek en hydrauliek) 5de leerjaar basisschool en 6 jaar onderwijs 1x niet bevorderd) 6 jaar buitengewoon lager onderwijs 6de leerjaar basisschool bewijs van overgang brugklas v.o. beoordeling door toelatingscommissie lager agrarisch onderwijs lager economisch administratief onderwijs internationale schakelklas plantenteelt en -verzorging dierhouderij kantoorpraktijk verkooppraktijk Aangepaste onderbouwtabel met nadruk op de Nederlandse taal. 6de leerjaar basisschool 6de leerjaar basisschool en volgende klassen: bewijs van overgang voortgezet onderwijs beoordeling door toelatingscommissie mag de leeftijd van 16 jaar niet overschreden hebben. zr 0) 3 a <D CD X (B (T> jr <D 3 CL (T> O" O CD "O CD 3 CD N O -* ca CD 3 a CD O" CD 3 (O CD N O 3 a 3" CD a CA c 3 Q. CD O O TJ de Elsemanschool is een ontmoetingsschool. Iedere levensovertuiging wordt gerespecteerd. aan begeleiding van leerlingen wordt veel tijd geschonken. veel aandacht wordt besteed aan buitenschoolse activiteiten. de school ligt in een rustige buitenwijk en toch dicht bij het station (bushaltes). Duur: 4 jaar. De school kent de volgende studierichtingen: kantoor/handel textielverwerkende beroepen verzorgende beroepen (gezondheidskunde, huishoudkunde) uiterlijke verzorging (schoonheidsverzorging, haarverzorging) verkoopbevordering vrije studierichting Doorstroming naar scholen voor middelbaar beroepsonderwijs is mogelijk. Voor 1 april bij de administratie van de school of via de leiding van de huidige basisschool. Tijdens de voorlichtingsdag op woensdag 27 februari kunt u nadere inlichtingen verkrijgen van personeel en directie. ★uiterlijke verzorging (schoonheidsverzorging, haarverzorging) c 0) Q. a> o k_ 0) n 0) ■O c o O) k. O N k_ 0) c a> a. 4) O k- 0) JD a> ■o c a> o 0) 3 X 4) "O c co O o c <0 -X o ■c o u 3 CA J Meeussenstraat 13 R.K. SCHOOL VOOR LAGER EN INDIVIDUEEL HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS EN I.S.K. i verzorging textielverwerkende beroepen kantoorpraktijk verkooppraktijk vrije afstudeerrichting verzorging textielverwerkende beroepen Door het grote aantal MAVO-opleidingen: altijd dichtbij. Relatief geringe kosten, door korte reisafstand en voordelig boekenfonds. Door kleine eenheden: veel aandacht voor de leerlingen. Tussentijdse overstap naar HAVO of LBO mogelijk. Op diverse scholen bestaat de mogelijkheid het huiswerk onder toezicht te maken. Intensieve begeleiding bij de keuze van het naar eigen inzicht samen te stellen vakkenpakket. Vierjarige opleiding met afsluitend landelijk examen, waarbij men het examen in een vak op C- of D-niveau kan afleggen. Het diploma geeft toelating tot alle mogelijke vormen van Middelbaar Beroepsonderwijs, via doorstroming naar 4-Havo is later ook de weg open naar Hoger Beroeps Onderwijs Op sommige scholen is het mogelijk een expressievak op te nemen als examenvak Ook zijn er tal van scholen waar men een 7e examenvak kan kiezen Aanmelden van leerlingen kan plaatsvinden via de basisschool of rechtstreeks bij de scholen voor MAVO Bergen op Zoom Tuinderspad 10 (01640)40292 Dir. drs. J.T.I. van Campenhout Informatie-avond: 4 februari 1985 Hoogerheide Edward Jennerstraat 6 (01646)2501 Dir. P. Huysmans Informatie-avond 4 februari 1985 Bergen op Zoom Rooseveltlaan 225 (01640)37389 Dir. Th.G.M. Bogers Informatie-avond 6 februari 1985 Huijbergen Staartsestraat 8 (01644)2650 Dir. R.A. Eykhoudt informatieavond: 6 februari 1985 Halsteren Buurtweg 39 (01641)2161 Dir. J. Raaphorst Informatie-avond: 4 februari 1985 Steenbergen Westdam 3, postbus 119 (01670)63826 Dir. A.W. van Nijnatten Informatieavond 29 januari 1985 Tholen Zoekweg 3 (01660)2420 Dir. K. Klikweert Tholen Jan v. Bloisstraat 29 (01660)2767 Dir. J. van den Donker

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 6