Gelijkspel van heren I Amigos Fijn op de slee in de witte wereld Thoolse dammers winnen tournooi BINNEN-ANTENNES I @VERUM DE EENDRACHTBODE 1985 Thoolse Tourclubs IM. de Frel verlaat WHS J. Joppe leidt bij D.S.V.F. is veel voordeliger dan U denkt MIEDIEIVIA Zeeland helpt Nepal Judoka's in de prijzen De Bongerd: 23 Fliplanders Nieuwe trainer voor Vosmeer SERVICE-BUR0 JER0ENSE 'nPmff W.Rikken b.v. BERTHOUD «I CHRISTIAAN LIEBAU Donderdag 17 januari 1985 EENDRACHTBODE 13 STEMMEN VAN LEZERS De mijn-ontploffing te Stavenisse Oorlogsslachtoffers Slachtoffers Tweede Wereldoorlog; aanvulling 2 volleybal zaalvoetbal Informatie-serie Montessori- Onderwijs Geen bromfietsen op fietscrossbaan Winter speelt competitie parten tl korfbal voor IMed. 1 2 Belg. 1 2 Belg.Fr. 1 2 en FM piraten. Kan in praktisch iedere woning. Tel. 01660-3537 Verkoophal gebruikte meubelen Paasdijkstraat 6a, Poortvliet f 200.-KORTING STERK in AARDAPPELTRANSPORT T/MRCIP (J) UublUCL Mullos kuilvoersnijders de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland Nog een aanvulling op wat 31 de cember 1942 te Stavenisse ge beurde, waarbij drie jongeren zijn omgekomen. Het waren alle drie de jongste kinderen uit drie ge zinnen. H.W. Zachariasse zou met zijn ouders op familiebezoek gaan orrt de jaarwisseling te gaan vie ren. U.D.M. Smits zou eveneens naar familie gaan en Danker van Oudenaarde zou in Rotterdam de jaarwisseling bij familie vieren. Allen wilden per boot via Zierik- zee reizen en die oudejaarsdag stonden ze te wachten in het hokje op de Veerdijk te Stavenisse. Het was zeer slecht weer. maar in het wachthokje verveelden de jonge lui zich toch al gauw. Ze zochten wat andere bezigheden en ont dekten even verder een kuil in de dijk. Daarin lag een voorwerp, dat er-naar later bleek- al 13 maanden lag. Het was door veerman Boomsluiter opgevist, die de poli tie daarvan in kennis had gesteld. Vervolgens werd de weermacht ingeschakeld. Na een onderzoek werd het voorwerp betiteld als een ongevaarlijke ankerboei. Helaas echter. Een van de drie jongens hield de 'boei' met twee handen vast (vol gens de vader van Henk Zacha riasse, die juist buiten het wacht hokje was gekomen om zijn zoon terug te roepen wegens het slechte weer), terwijl een andere knaap met een basaltkei op het voorwerp sloeg. Danker van Oudenaarde keek toe. Toen zag de vader van Henk Zachariasse plotseling een steekvlam, een ontploffing en het was gebeurd. Het voorwerp bleek een Engelse magnetische mijn te zijn geweest. De ontploffing voerde de drie jonge mannen in de dood. Pas op 6 januari 1943 konden de stoffe lijke resten worden begraven. Er bleken toen nog dertien van die mijnen verspreid in Zeeland te liggen, zoals die bij Stavenisse waren aangespoeld' De desbe treffende weermachtcommandant die in Stavenisse het voorwerp zo gemakkelijk had afgedaan met een 'boei' werd voor straf overge plaatst naar het oostfront. Voor zover een van de jongeren mede kostwinner was, kreeg men van de gemeente een kleine uitkering omdat ook daarbij als officieel strandvonder enige schuld lag. Het polshorloge van een der ge troffenen werd nog gevonden met als tijdstip: twee minuten over half negen. Eerder was het voor werp al eens gebruikt om er e< zeis Op te kloppen. Dë klap met de basaltsteen gaf voldoende druk voor de ontploffing met het zo ernstige gevolg. B. van Oudenaarde Eutuslissingel 19, Rotterdam. Gaarne wil ik een aanvulling ge ven op de oorlogsslachtoffers van het eiland Tholen. Ten eerste mijn broer Boudewijn Pieter van Doe zelaar, geboren 4-3-1910 te Stave nisse, laatstelijk in Scherpenisse woonachtig. Hij vertrok in 1932 naar Nederlands Indië als K.N1L- militair en werd later sergeant- majoor administrateur. Hij huwde op 23-9-1937 met Ottolina Chris tina Rosenveldt. Hij is 24-4-1945 in het Jappenkamp aan de Pakan Baroe spoorweg op Sumatra overleden. Ten tweede mijn nichtje Maria Zwagemaker, woonachtig bij de fam. Bolier in de Julianastraat te Scherpenisse. Zij is in 1935 ge huwd met mijn neef B.J. Berre- voets uit Zierikzee, een KNIL- militair. Zij heeft een zoon, Cor- nelis Berrevoets, adres onbekend. Mijn nichtje is in het Jappenkamp te Semarang, Nederlands Indië, overleden en daar ook begraven. Haar man is in 1965 te Middel- harnis overleden. E.D. van den Hoek-van Doezelaar, Steenvoordelaan385 Rijswijk (ZH) Leendert Schot geb. St. Maar tensdijk 17 juni 1904, binnen vaartschipper, overleden Wemel- dinge 29 febr. 1944 na beschieting. Was gehuwd met E.F. van Dijke Dirk van Gorsel geb. St. Maar tensdijk 6 juli 1916, zoon van Marinus van Gorsel en Adriana Geluk. Vertrok 31 mei 1939 naar Den Haag. Vermoedelijk omge komen bij het bombardement van het Bezuidenhout. Johanna Adriana Boogerl geb. St. Maartensdijk 8 juni 1901, dochter van Willem Cornelis Boogert en Helena Bartelina de Wilde. On gehuwd. Op evacuatieadres bij haar broer Dirk in 1944 te Oost burg overleden. Dirk Francois Bentschap Knook geb. St. Maartensdijk 14 jan. 1926, zoon van Everhardus Wilhelmus en Jacoba Gebraad. Monteur. In 1944 naar Bergen op Zoom ver huisd, waar hij is omgekomen. Volleybal Veronica dl-Diomedon I. Daar de tegenstanders vorige week niet kwamen opdraven wegens de sneeuw en de gladde wegen, was dit de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Corina Stoel, die al een week of 8 uit de roulatie was, wegens een blessure, was weer van de partij. Veronica heeft een paar extra punten hard nodig. Zij bevinden zich namelijk in de lagere regionen van de competitie. Ondanks deze wetenschap kwam men slechts zeer langzaam op gang. Diomedon slaagde erin de eerste set met 15-4 te winnen, zonder dat Veronica ook maar een schijn van tegenstand bood. Vooral het gat middenachter de ver dediging moest het weer ontgelden. Men slaagde er maar niet in de daar geprikte balletjes te onderscheppen. In de tweede set echter kreeg Veronica het trucje door. Vooral Mariëlle v. Schilt liet zien, dat met inzet en snel heid een hoop te bereiken was. "Winst voor de eigen dames, dit keer". Helaas bleef het bij dit ene punt. De laatste twee sets boden wel enige spannende ralleys, maar setwinsten zaten er niet meer in. Met 1 punt slechts werd de thuisreis vanuit Steenbergen weer aanvaard. Overwinning Amigos dames II 't Ging maandagavond in Tholen pri ma met het tweede damesteam van Amigos, dat met 2-1 zegevierde over TOS II. De eerste set ging van een leien dakje: 15-10. Dat was in de tweede set niet het geval, want al gauw keek men tegen een 0-9 achterstand aan. Alle moed werd bij elkaar ge raapt, waardoor de schade kon worden beperkt tot 12-15. De derde set verliep weer stukken beter. De Thoolse dames brulden en gilden en er kwam goed volleybal voor de dag. Het werd 15-7 met de wind tegen, zodat de haren niet voor de ogen van de dames waaiden. Amigos heren II ten onder Het tweede herenteam van Amigos is aan 't afzakken. Tegen TOS I kwam dat weer tot uiting in een 1-2 neder laag. In de eerste set maakte Amigos een achterstand goed, maar vervolgens werd een voorsprong prijs gegeven: 10-15. In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en de Nieuw-Vos- semeerse ploeg reageerde het verlies soms af op scheidsrechter Kees Kod de, die als nieuwe arbiter eveneens niet zonder fouten bleef. Amigos won met 15-10. In de beslissende derde set mis te de Thoolse ploeg de kracht om met goed aanvalsspel TOS te overtroeven, 't Werd weer een mislukking: 8-15. Buiten vroor het. een graad of tien, binnen in sporthal Tuinwijk was het warm en speelde Veronica haar twee de wedstrijd in 1985. Enkele speelsters moesten verstek laten gaan wegens blessures, waardoor met precies zes dames de strijd werd aangebonden met tegenstander De Schalm. De eer ste set verloor Veronica met 15-4, waarna de tweede set, met tactische ballen Veronica in een beter daglicht plaatste. 12-15. Na aanvankelijk een voorsprong in de derde set, moesten de Smerdiekse dames toch het onderspit tegen De Schalm delven met 15-12. De laatste set gaf de doorslag en eindigde in 15-9 voor de tegenspeelsters. Er had waarschijnlijk een beter resultaat in gezeten, wanneer het Veronicateam compleet geweest was. f Vosmeer 1 heeft ondanks een neder laag tegen koploper Zeekant een goe de prestatie geleverd. Men hield de score in de eerste helft beperkt tot een 1-0 achterstand. In de tweede helft scoorde Vosmeer twee keer met goals van Jan Duine en Bram de Groen. Zeekant deponeerde het leer drie keer in de goal, zodat de eindstand 4-2 werd. De wedstrijd tegen FC Bergen werd eveneens een kleine nederlaag. Het leek voor Vosmeer een afgang te worden, omdat de Brabanders bij rust al met 3-0 voorstonden en na de thee in korte tijd naar 6-0 uitliepen. Toen kwam er een Vosmeers kwartiertje, waarin men vier tegengoals maakte, voordat Bergen opnieuw scoorde en de stand op 7-4 bracht. Het Vosmeer ver weer was nog niet op, want men kwam terug tot 7-6, waarna FC Bergen 8-6 maakte en men in de slotfase nog tot 8-7 terugkwam. De goals werdej ge maakt door Jan Duine (2x), Bram de- Groen (2x), Jack Mosch (2x) en Adrie Hommel (lx). Zaterdag was het voor de "27 MC" dames een speciale wedstrijd want, er werden video-opnames gemaakt. Ge lijk na de afloop scoorde de "P.J.Z." doelpunt. De "27 mc" da mes waren nog wat nerveus maar Ka rin Priem bracht het evenwicht weer terug: 1-1. Er werd door beide teams goed gevoetbald. ("P.J.Z.")-Titia Geuze keepte uitstekend en liet de bal niet meer in haar doel komen. Ook de "P.J.Z." kwam niet meer tot scoren zodat de stand 1-1 bleef. Maandag vindt in de Statenzaal van de abdij te Middelburg de of ficiële start van de actie "Zeeland helpt Nepal" plaats. Tijdens de bijeenkomst zal het Unicef-project, dat Provinciale Staten hebben gekozen, nader worden toegelicht, evenals de plannen rondom de Zeeuwse actie daarvoor. Het is de bedoeling deze geleidelijk op te bouwen en tot uitvoering te brengen. Donderdag 24 januari a.s. organi seert het bestuur van de "Vereni ging van Vrienden van het Mon- tessori-Onderwijs een informatie avond in Meulvliet te Tholen. Iedereen die belangstelling heeft is welkom om 20.00 uur. Aan de hand van dia's, leermate rialen en een video-opname van de Montessori School in Bergen op Zoom, wordt getracht deze vorm van onderwijs te verduide lijken, Na een opleiding over theorie en praktijk van het Mon tessori -kleuter -en lager onder wijs (basisonderwijs) is er een dis cussie mogelijk. In het Montesso- ri-onderwijs staat het individuele kind centraal en is de groep een belangrijk middel om zo tot een zo groot mogelijke ontplooiing te komen, zowel in intellectueel als in sociaal opzicht. In Tholen e.o. is de belangstelling sinds de start van het Montessori-onderwijs in Bergen op Zoom in 1984 enorm toegenomen. De bedoeling is in de nabije toekomst met het Mon- tessori-Onderwijs te starten in Tholen. Op 16 februari a.s. zal er wederom informatie gegeven worden en wel 's ochtends om 10.30 uur (gratis kinderopvang). Ook deze ochtend is in Meulvliet en daarbij zullen uiteraard ook dia's, materiaal en de video-op- name getoond worden. Tijdens de eerste regiovergade ring voor de Thoolse toerclubs werden eikaars plannen op een rijtje gezet. "Zeelands Welvaren" uit Scherpenisse zal dit jaar een kennismakingsrit organiseren. 't Koetshuys" (Tholen) tekende in 1984 voor de première. Afgespro ken werd om dit evenement jaar lijks op de agenda te plaatsen. Rondom Koninginnedag kunnen de Thoolse toerders meedoen aan de traditionele wielerronde van Scherpenisse voor de categorie "niet licentiehouders". De exacte datum wordt besproken met het Oranjecomité in Scherpenisse. 't Koetshuys" uit Tholen komt in juni met een ploegentijdrit voor de regionale toerclubs. Per team kunnen 4 fietsers meedoen, het parcours heeft een lengtewan ca. 6* km. "Tandje Bij" en de "Bidon" (Sint-Maartensdijk) hadden afge meld voor deze vergadering. De "Hoop" uit Sint-Annaland zal zich niet met regionale fietsakti- viteiten bezighouden. Aangezien de interesse in de club minimaal is beperkt men zich tot de wekelijkse tochten. In Rotterdam in het "Ravennest" werd tijdens het afgelopen week end een Judotoernooi' gehouden. Hieraan werd door ongeveer 50 mensen deelgenomen, waaronder 12 meisjes. De deelnemers waren afkomstig uit Bergen op Zoom, Oosterhout, Huijbergen, Rotter dam, en wat belangrijk is, uit Tholen! De drie deelnemers uit Tholen namen twee prijzen mee naar huis: jongens tot 70 kg. een derde prijs voor Erwin Bezemer. Meisjes tot 60 kg. een derde prijs voor Helma Withagen. Deze kin deren zijn lid van de Eerste Judo Club Tholen. Het aantal fietscrossbanen op Tholen neemt toe en daarmee ook het rijden over deze terreinen met bromfietsen. Met het oog op on der andere geluidoverlast vinóen b en w van Tholen het raadzaam maatregelen te treffen om dit eu vel strafrechtelijk tegen te kunnen gaan. Dit ondanks het feit dat bij de nu aanwezige fietscrossbaan de toegang voor bromfietsen vrijwel onmogelijk is gemaakt door het aanbrengen van een sluis. Om politie-ingrijpen mogelijk te maken, zal de Algemene politie verordening gewijzigd moeten worden. Met de rijkspolitie is in middels overeenstemming bereikt over intensief toezicht. De Bongerd uit Steenbergen, school voor lhno en ihno, heeft 18 leerlingen uit St.Philipsland en 5 uit Anna Jacobapolder. Totaal zijn er 280. Gisterenmiddag en -avond vond er voor de ouders van huidige en toekomstige leerlingen en andere belangstellenden een modeshow van eigen gemaakte kleding plaats. Verder werden door de leerlingen in de keuken bereide etenswaren opgediend. Met deze presentatie hoopte de Bongerd een beter inzicht te geven in het huishoud- en nijverheidsonder wijs. Amigos heren l-Rowi I 2-2: 15-9, 10-15, 11-15, 15-4. Een wedstrijd'tussen twee middenmo ters, waarbij Amigos met de winst van de eerste wedstrijd nog in het achter hoofd. licht, favoriet was. De eerste set gaf twee gelijkwaardige ploegen te zien Amigos vooral aanvallend, maar Rowi antwoordde goed met een sterke netverdediging. Vandaar dat de Tho- lenaren zich flink moesten inspannen, om de punten te scoren. Toch werd er een overwicht verkregen, vooral door moeilijk serveren van Willem Valkier, waardoor Rowi moeizaam de aanval op kon bouwen en enkele malen op een sterk blok van soldaat I Bert van Luinen stuitte, die daarme de laatste punten van de eerste set scoorde. De tweede set verliep desastreus voor Amigos. Rowi nam snel een 8-1 voor sprong en hoewel de serve wel steeds werd teruggehaald, werden er door de Tholenaren geen punten gescoord. Deels door weinig vernuft in de eigen aanval en deels door een slecht slui tend blok, geen wonder dat deze set dan ook verloren ging. De derde set herstelde Amigos zich goed. De partijen gaven elkaar weinig toe, om beurten namen de ploegen een voorsprong. Er werd door beide teams goed gespeeld. Frank Liefting kwam enkele malen goed door de vijande lijke verdediging en is weer op de weg terug. Amigos nam een 11-9 voor sprong en leek goed door te gaan, maar faalangst van de Thoolse aan vallers en een sterke netverdediging van Rowi, leidden tot een tweede set zege voor de ploeg uit Etten-Leur. Om een nederlaag te ontlopen, moest de laatste set gewonnen worden door Amigos. En inderdaad, direkt werd Rowi onder druk gezet en had daar geen verweer meer tegen, voldaan met de de twee setwinsten. Ron Steketee, na een slopende nachtdienst, einde- lijke wakker, verrichtte enkele fraaie molenwiek-aanvallen en Piet de Kun- der onderstreepte zijn vorm van de laatste tijd door uit elke aanval het volledige rendement te halen. Ook de verdediging bleef attent, Johan Eve- raers en Piet Bevelander (aan de hand geblesseerd) hielden de bal in het achterveld van de grond. David Nieu- wenhuis mocht met een effectvolle service het laatste punt scoren. Een leuke wedstrijd, met een spannend verloop aantrekkelijk voor het talrijke publiek, wat voor een leuk sfeertje zorgde in Meulvliet. Misschien krijgen de zaalsporten dan toch nog de aan dacht die ze verdienen, vooral met de huidige kou buiten, is het binnen voor de toeschouwer zeer behaaglijk. Koning Winter regeert met ijze ren hand en voetbalminnend Tholen en Flipland ondervindt de gevolgen hiervan steeds meer. Het aantal in te halen wedstrijden is inmiddels tot een aanzienlijk aantal opgelopen en het ziet er naar uit dat hierin voorlopig nog weinig verandering zal komen. Met betrekking tot de standen staat WHS 3 in de 2e klasse reser ve A. bovenaan en is zeker kans hebber op promotie voor de le klasse reserve. De laatste degra deert direct naar de 3e klasse re serve A. In deze klasse promo veert de kampioen naar de 2e kl. res. en degradeert de laatste naar de 4e kl. res. NOAD 3 maakt, zoals de ploeg er nu voorstaat, veel kans op promotie naar de 3e kl. res. Afhankelijk van de pro motie en degradatie in de 3e kl. res. promoveert daarnaast nog één van de nummers twee bij keuze. 2e klasse reserve A W.H.S. 3 13 22 61-18 D.V.O. '60 2 13 18 27-16 SEOLTO 3 12 17 37-21 Vrederust 2 12 17 30-17 Klundert 4 13 15 35-27 Tholense Boys 3 12 14 27-30 D.S.E. 2 13 14 28-22 Chrislandia 2 13 10 23-33 D.S.E. 3 13 8 25-45 S.P.S. 2 12 6 20-37 Dinteloord 4 13 6 18-39 D.V.O. '60 3 13 5 17-43 3e klasse reserve A Kogelvangers 3 14 23 33-14 D.V.O. '60 4 13 20 66-22 Stavenisse 2 13 19 26-24 V.V.C. '68 2 13 15 17-13 W.H.S. 4 13 13 24-29 N.O.A.D. '67 2 14 13 26-27 Chrislandia 3 14 13 32-46 Alliance 2 13 11 22-18 Z.P.R. '842 13 11 28-38 Kogelvangers 4 4 13 10 19-28 Smerdiek 3 13 9 20-20 V.V.C. '68 3 14 3 16-50 4e klasse reserve A N.O.A.D. '67 3 11 16 42-23 N.O.A.D. '67 4 12 15 27-16 S.P.S. 4 12 14 31-20 W.H.S. 5 11 13 32-18 F.C. Bergen 2 11 13 26-19 S.P.S. 3 10 11 27-16 Z.P.R.'84 3 10 11 33 27 Smerdiek 4 10 10 17-25 Stavenisse 3 10 2 17-55 Tholense Boys 4 9 0 7-40 Derde klasser WHS uit St. Anna- land kijkt uit naar een nieuwe trainer omdat N. de Frel uit Bergen op Zoom aan het einde van dit lopende, tweede seizoen wil vertrekken. Hij werkt er lang niet zo met plezier als in zijn eerste St. Annalandse periode, die ze ventienjaar duurde. Voetbalvereniging Vosmeer heeft Giljam Voet uit Fijnaart als nieu we trainer aangetrokken. Hij volgt Jan Verreyen op, die aan het eind van het seizoen Vosmeer gaat verlaten. Vóet is sinds vier jaar trainer-speler van Kaaise Boys, dat uitkomt in de eerste klasse onderafdeling Noord Brabant, zodat hij zijn debuut in de KNVB maakt. De Brabantse oefenmees- ter is 34 jaar. 1 i Nog nooit zagen de kinderen zoveel sneeuw als deze winter en de kleuters van de kubus in St. Maartensdijk profiteerden er volop vanwant de juf verliet het warme schoollokaal om buiten een frisse neus te halen tijdens het sleetje rijden. Hetzelfde viertal dat bij de Ne derlandse aspiranten kampioen schappen beslag wist te leggen op de vierde plaats nam onlangs deel aan het traditionele oudejaar- stoernooi te Oisterwijk. Dat deze vierde plaats geen toevalstreffer was, bewijst het feit dat het Thoolse viertal ongeslagen en voor de vijfde achtereenvolgende maal winnaar werd van dit toer nooi. Naast twaalf pupillen en vijf juniorenteams kwamen tien aspi- In Oud Gastel kwamen de Emergo D- aspiranten in het veld tegen Kieviten D. Emergo verloor de wedstrijd met 2-1. Caroline van de Meer scoorde 1-1 maar drt was niet genoeg. Emergo 3 speelde tegen Juliana 4 en was na de goede wedstrijd van de laatste weken gebrand op een nieuwe overwinning. Dit liep echter anders uit. Nadat Ju liana al snel op een 2-0 voorsprong kwam, scoorde Renate Breure uit een zelfverdiende strafworp 2-1 en Arie Jansen van onder de korf 2-2. Hierna maakte Juliana 4-2 voordat Renate Breure van afstand 4-3 aantekende. Fliplandse Wilma Reijngoudt zorgde via een afstandsworp voor de gelijk maker 4-4. Hierna liep Juliana uit naar 6-4, wat tevens de einduitslag was. Programma: Oranje Wit 4-Emergo I; Emergo 2-Spido -3; Springfield 4- Emergo 3; Spido Bl-Emergo B; Emergo D-Vios (W) D. rantenviertallen aan de start. Gespeeld werden vijf ronden vol gens het Zwitsers systeem, het geen wil zeggen dat elke ronde de sterksten elkaar ontmoeten. In de eerste ronde werd geloot tegen het "vrij sterke "Jong en Oud" uit het Zuidhollandse Stolwijk. Toch hadden de Thoolse aspiranten Ronnie Gunter, Jan Moerland, Henk Gunter en Peter van Dijke met dit team weinig problemen, want alle vier wonnen ze vrij ge makkelijk. De tweede wedstrijd kende het minder sterke D'Ama- teurs I uit Sint-Michelsgestel als tegenstander. Ronnie Gunter kwam slecht uit de opening en verloor nog vrij onverwacht. Jan Moerland kon zijn betere stand niet in winst omzetten, terwijl Pe ter van Dijke zijn totaal gewonnen stand door te snel spelen remise liet lopen. Henk Gunter maakte echter geen fout. In gelijkwaardi ge :;tand accepteerde hij diverse malen het remiseaanbod van zijn tegenstander niet en wist uit eindelijk zijn partij nog fraai in winst om te zetten, hetgeen een wat teleurstellende 4-4 uitslag be tekende. Dit onnodige gelijke spel was misschien wel goed voor de rest van het toernooi, want in de volgende ronden was van onder schatting der tegenstanders geen sprake meer. Direct slachtoffer hiervan was De Ridder uit het Zuid-Limburgse Brunssum, dat nu met 8-0 van het bord werd ge veegd. In de vierde ronde ont moette Tholen het Gelderse D.C. Lent (bij de Nederlandse kam pioenschappen samen met Tholen op een gedeelde 4e plaats). De tegenstand was nu aanzienlijk he viger, maar na goede remises van Ronnie Gunter en Peter v. Dijke en overwinningen van Jan Moer land en Henk Gunter werd ook dit karwei goed geklaard. Met nog één ronde te gaan stond Tholen samen met J.D.C. I uit Oisterwijk (Haghorst) aan de leiding en zou de onderlinge ontmoeting de be slissing moeten brengen. Maar ook deze wedstrijd kwam Tholen niet in gevaar. Peter van Dijke verloor weliswaar zijn partij maar de overige drie Eendrachtspeler wonnen vlot, zodat een 6-2 over winning op het bord kwam. Henk Gunter aan het derde bord haalde de maximale score van tien pun ten: Jan Moerland aan bord twee kwam tot negen punten. De eind stand bij de aspiranten was. 1. De Eendracht. Tholen 5 gesp. 4 gew. 1 rem. 0 verl. 9 pnt. bordpnt. 32-8; 2. D.C. Lent 5 3 117 25-15; 3. J.D.C.-I Haghorst 5 3 117 25-15. De beslissingswedstrijd om de tweede plaats werd door Lent met 6-2 gewonnen van J.D.C.-l. Voor de onderlinge competitie werden- de volgende partijen gespeeld: L. Beth-L. van Splunter 2-0; S. Schot-C. Droogers 0-2; J. v.d. Velde-A. Schot 0-2: P.C. v.d. Vel- de-T. v.d. Male 2-0: H. Gunter-J. Moerland 1-1; A. Slager-W.A. Boogerd 2-0; H. Geluk-R. Gunter 0-2. Na deze ronde is de tussenstand; IR. Gunter 14 gesp. 9 gew. 4 rem 1 verl. 22 pnt.; 2. J. Moerland 13 8 4 I 20; 3. A. Slager 117 3 1 17; 4. H. Gunter 13 6 5 2 17; 5. C. Droogers 10 5 5 0 15; 6. P,C. v.d. Velde 11 6 3 2 15; 7. S. Baerends 9 6 1 2 13; 8. H. Geluk 10532 13; 9. A. Boogerd 11 5 3 3 13; 10. A. Schot 9 3 2 4 8; 11. J.v.d. Velde 10 2 44 8; 12. S. Schot 12 3 2 7 8; 13. W.A. Boogerd 13 2 4 7 8; 14. A. van Akkeren 6 2 2 2 6; 15. J. van Dijke sr. 9 2 2 5 6; 16. L. Beth 13 2 2 9 6; 17. Th. v.d. Male 10 13 6 5; 18. P. Luten 6 0 15 1; 19. C. van Splunter 12 0 1 11 1. J. Joppe voert na 14 wedstrijden de ranglijst van de Dam- en Schaakvereniging Flipland (DSVF) aan. Bij de senioren heeft hij 21 punten, gevolgd door J.v.d. Velde en J. Noorthoek met 18 p., maar die hebben drie en twee partijen minder gespeeld, Joppe is dus nog geen kampioen. Damuitslagen: A. Verwijs sr. J. den Braber 2-0, A. Verwijs sr.-J, Noorthoek 1-1, A. Verwijs sr.-R. Neele 2-0, A. Arjan Verwijs-L.v.d. Velde 0-2, J.v.d. Velde-J. den Braber 2-0, A. Verwijs jr.-L.v.d. Velde 2-0, C. van 't Hof-R. Ti- chem 0-2. R. Neele-J. v.d. Velde 0-2, J. Noorthoek-P. Reijngoudt 2-0; J. Noorthoek-J. Jopf)e 1-Tj— L.v.d. Velde-A. Verwijs sr. 0-2, P. Reijngoudt - R. Tichem 0-2, J.v.d. Velde-L. ten Hove 2-0, Arjan Verwijs-C. van 't Hof 2-0. part. gew. rem. verl. ptn. J. Joppe 14 8 5 1 21 J. v.d. Velde 11 8 2 1 18 J. Noorthoek 12 8 2 2 18 A. Verwijs jr. 11 7 1 3 15 A. Verwijs sr. 14 6 3 5 15 L. Tenhove 11 6 2 3 14 R. Tichem 9 4 3 2 11 L. v.d. Velde 14 4 2 8 10 J. den Braber 6 3 1 2 7 P. Reijngoudt C. van 't Hof 13 2 0 11 4 7 1 1 5 3 R. Neele 9 1 0 8 2 Arjan Verwijs 9 1 0 8 2 r~ Nieuw Adres: Alle soorten gebruikte meubelen en coupons, tapijt (nieuw) en restanten partijen nieuwe meubelen voor HALVE PRIJZEN. Geopend zaterdags 9-12 uur of op afspraak. Beheer Fam. Jansen, Burg. van Oeverenstraat 16, Poortvliet, tel. 01662-2595. De nieuwe PFAFF-Hobby Is 'n geweldige huishoud- naaimachine en extra laag geprijsd! Voor 'n voordelige machine kunt U niet om PFAFF heen. Neem b.v. die fantastische TIPTRONIC 1067. Bij Rikken tijdelijk te koop Heeft alle steken voor verschillende stoffen. Een krachtige electronische motor voor de dikste naden. Gemakkelijk te bedienen. Knoopsgaten geen probleem. Praktisch onderhoudsvrij. NAAIMACHINEHANDEL-REPARATIE INRICHTING BERGEN OP ZOOM: Zuivelstraat 19, tel. 35878 ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48, tel. 35546 TRAKT0REN EN LANDBOUWWERKTUIGEN BOXENVULLERS - TRANSPORTEURS KIPWAGENS ST0RTBUNKERS 0PRAAPWAGENS MAÏSHAKSELAARS PLOEGEN-FREZEN CULTIVAT0REN WENTEL- PLOEGEN _nnfJpf- ZAAIMACHINES ^nOl lofe PNEUMATISCHE KUNSTMESTSTROOIERS SPUtTTECHNIEK DRIJFMESTTANKS WEIDE-EGGEN fttl WARM EN KOUD WATERREINIGERS VOOR LANDBOUW W EN INDUSTRIE LANDBOUWWERKTUIGEN SINDS 1933 BURG. FREYTERSLAAN 45 ROOSENDAAL TELEFOON: 01650-49136 Vertegenwoordiger: W. Buron, 01673-2642

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1985 | | pagina 13