5000 m2 MEUBELEN, TAPIJTEN en GORDIJNEN Ik heb een Algemene Zeeuwse voorm'n ziektekosten 2e KERSTDAG 14.00 - 17.00 uur Zeeuwen en Zeeuwsen hebben een Algemene Zeeuwse voor bijzondere zekerheid. MmI WANDMEUBEL PRACHTIGE AANBOUWWAND KAST KARREWIEL AANBOUWWAND OPENINGSTIJDEN KERSTSHOW: Maandag 24 december 1 0.00 - 1 8.00 uur 27 DECEMBER 10.00- 18.00 uur VRIJDAG 28 DECEMBER 10.00 - 21.00 uur ZATERDAG 29 DECEMBER 10.00 - 1 8.00 uur 2.50 breed geheel massief (behalve achterwand) zowel in licht als donker eiken leverbaar Kerstsho wprijs 5775.- massief eiken front massief front zowel in donker als blank eik Kerstshowprijs 4900.- Kerstshowprijs 3495. - massief eiken front, in blank en donker eiken leverbaar Kerstsho wprijs 4995.- De Algemene Zeeuwse is goed voor alle schadever- ven van de Algemene Zeeuwse. Wist u trouwens dat de zekeringen. Dus ook voor elke gewenste ziektekosten- Algemene Zeeuwse een bijzonder breed en aantrekkelijk verzekering. Wie niet (meer) in het ziekenfonds zit, is bij XL Al. v CST1 pakket verzekeringen voor u heeft? Levensverzekeringen, de Algemene Zeeuwse goed en voordelig af.Fondsleden fm' mÈ^ - ÊÊÊÊÉu '^mÊÊ flDI m natuurlijk, maar ook rechtsbijstand-, caravan-, boot-, kost- kunnen voor een geringe premie een aanvullende ver- "'$4* jg; ap jjfjs JMSV Jjf y^Mlj m baarheden-en reisverzekeringen. Ook daar weet zekering nemen, voor verpleging in een hogere klasse. y*0 Ml 4 uw adviseur meer van. M Vraag uw verzekeringsadviseur naar de gunstige tarie- Houtkaai 11,4331 jr Middelburg, tel. 01180 - 33000. A WEL KOM OP DE KERS TMEUBEL SHO W BIJ BOUMAN-POTTER IN POORTVLIET

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 18