i KIHKDRIIIsihermen ZIEKENFONDS ONROEREND GOED SPIERINKJE Euro-Dent vertikaal lamelqordijn t Sturris Vastgoed b.v. MEDEDELING F0KRAMMEN VERHUISD P.J.A. G0DERIE TE WOUW Van Ginderen B. V. UW HUIS VERKOPEN? TE HUUR: C.I.L. Zandijk AMAC KISTENR00IER, J. Elenbaas THOLEN, Hoogstraat 60 nagenoeg vrijstaande premie-A-woningen met garage te Scherpenisse VERKOPING TE SCHERPENISSE het woonhuis VERKOPING TE OUD-VOSSEMEER het woonhuis Neem geen extra risico! Sluit een Reisverzekering voor U met vakantie gaat. ADVERTEREN DOET VERKOPEN EENDRACHTBODE Donderdag 5 juli 1984 Spierinkjes kunstgebitten "EURO-DENT" L. BAX, Tholen jde Z0n vóór zijn,hoeft niet duur te zijn SÖl BRADERIE ST. PHILIPSLAND O Bemiddeling aan- en verkoop van woningen. Taxatie, hypotheken, financieringen en verzekeringen. makelaardij koetshuys b.v. TE KOOP: Wij zijn verhuisd makelaardij koetshuys b.v. WONINGEN TE KOOP St. Annaland Tholen Oud-Vossemeer Tevens vragen wij te koop a contant of in bemiddeling woningen. In de periode van 9 juli tot 20 augustus 1984 komen onze zitdagen voor een belangrijk deel te vervallen. Alleen de zitdagen te Dinteloord, St. Maartensdijk en Tholen vinden normaal doorgang; de overige komen te vervallen. De kantoren te Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen blijven zoals gewoonlijk op alle werkdagen geopend van 8.30-16.30 uur, terwijl verder gebruik kan worden gemaakt van de avondzittingen op deze kantoren op vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN Te koop P. van Hemert, Bijzonder fraai verbouwd huis. Prijs: n.o.t.k. Tel.: 01660-3796 TAXATIE ONROEREND GOED! Bel: 01663-2371 L. Hage, beëdigd makelaar taxateur o/g, Poststr. 50, Stavenisse Te koop (Scaldisstraat) li JU - Koopsommen: 144.500.- tot 146.000.- v.o.n. Inl Westersingel 9, Bergen op Zoom, tel. 01640-52598 na kantoortijd 42706 Bouwbedrijf van der Werf, St. Maartensdijk Tel. 01666-3491 Mr. J. Schot, notaris te Tholen, Hoog straat 15 (tel. 01660-2254) is voorne mens, ten verzoeke van zijn opdrachtge ver op dinsdag 10 juli 1984 des avonds om 8 uur, in café "De Gouden Leeuw" Hoge Markt 8 te Scherpenisse, in het openbaar te verkopen: met garage, erf en tuin, Molenweg 11 te Scherpenisse sectie E 553 groot 1.20 aren. Te aanvaarden na betaling der koopsom. Te bezichtigen: maandag 9. juli 1984 des namiddags van half drie tot half vier. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris. Plaats ook eens een nutsacademie middelburg Deeltijdopleidingen in Zeeland NEDERLANDS WISKUNDE DUITS PEDAGOGIEK ENGELS (2e graad, 1 e jaar) NASCHOLINGSCURSUSSEN TE KOOP: J.W. Quist TE KOOP: Mr. J. Schot, notaris te Tholen, Hoogstr. 15 (tel. 01660-2254) is voornemens, ten verzoeke van zijn opdrachtgever op dinsdag 10 juli 1984 des avonds om 7 uur, in café "Hof van Holland" Ring 39 te Oud-Vossemeer, in het openbaar te verkopen: met schuur en erf, Molenstraat 47 te Oud-Vossemeer, sectie K 453 groot 2.11 aren. Te aanvaarden na betaling der koopsom. Te bezichtigen: maandag 9 juli 1984 des namiddags van half twee tot half drie. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris. Inlichtingen: Assurantiekantoor Scherpenisse Bel ons voor een vrijblijvend advies! ST. MAARTENSDIJK Rabo Onroerend Goed b.v. Dr. Struyckenstraat 23, 4812 BB Breda tel: 076-142146 BERICHT VAN INZET Notaris HUWELIJKSKAARTEN OF GEBOORTEKAART JES nodig!! Dan naar drukkerij Dieleman b.v. in Tholen. U weet toch wel dat u een mooie geschenk doos ontvangt ter waarde van 50,- van de Felicita- tieservicedienst. Dat is in elk geval al het eerst ver diend. BESTEL VOOR je met va kantie gaat, eerst even je schoolboeken voor ze duurder worden, of in her druk zijn. De Thoolse Boekhandel Dieleman b.v. Tholen. VOOR ADMINISTRA TIES en belastingzaken: administratiekantoor Leni Verwijs-Quist, Emma- straat 19, St. Philipsland. tel. 01677-2520. TE KOOP: Kreidler RMC, bouwjaar 1978, km.stand 16.210 tel. 01667-2835. TE KOOP: Pol. boot 390 cm xl35 cm Yamaha b.b. motor, 4 pk, alles ljaar oud tel. 01660-2212. Wist u, dat u al v a. 295,— een volledig onder- en bovengebit kunt aan laten meten Ook reparaties worden vakkundig uitgevoerd. Kwarteeuw in tandtechniek. Bergen op Zoom, Huybergsestraat 3. Dagelijks half 10 tot half 1 Verder op afspraak. Tel. 01640-55790 Dinteloord, Pr. Constantijnstraat 6, Tel. 01672-4178 Alleen op afspraak VOOR AL uw naai- en verstelwerk, passend ma ken van kleding, ook in zetten van ritsen. Mevr Van Gastel Rijkebuurtse- weg 4, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2708. UITSLAG LOTERIJ THOOLSE DAGEN le prijs nr. 543; 2e prijs nr. 904; 3e prijs nr. 347; 4e prijs nr. 665; 5e prijs nr. 923; 6e prijs nr. 992; 7e prijs nr. 1601; 8e prijs nr. 617; 9e prijs nr. 616; 10e prijs nr. 1790; lie prijs nr. 413; 12e prijs nr. 156. Prijzen af te halen bij: Pr. Beatrixstraat 5, Tholen TE KOOP kinderwagen bruin met beige en bruin onderstel z.g.a.n. tel. 01667- 2882. a. Ruimte voor b.v. kantoor, opslag, magazijn, enz. b. Nog enkele plaatsen voor auto's, caravans, boten, enz. Slachtveld 3 - 01660-2522 breedte 250 300 350 400 450 500 550 600 5 200 600,- 650,- 710,- 760,- 815,- 870,- 925,- 980,- 5 250 710,- 770,- 830,- 890,- 950,- 1010,- 1070,- Prijsvoorbeelden vanaf Gratis meten en bezorgen I inklusief draaistang ZONWERINGEN BV AFSLUITINGEN WWT afsluitingen THOLEN: KARL LABAN Showroom: Burg Lichtenbergstraat 10 - 01660-2823 TE KOOP: z.g.a.n. bruine wandelwagen wandel- wagenzak Corn. Fran- kenstr. 9 - Oud-Vossemeer tel. 01667-2888. TE KOOP: Verse snij bo men Winkelzeeseweg 1 - Sint-Annaland. tel, 01665-2117. TE KOOP: Saba radio versterker 4 x30 W 2 boxen 30 W platenspeler, samen 500,- tel. 01667-2245 na 6 uur. WILLEM JAN moet jij niet studeren? Wwaatt! Je bent geslaagd, mag ik je hierbij dan feliciteren. Je Donsje. VOOR 3000 m2 regenlei ding te koop hoofdlei ding en 20 kogelkranen i.z.g.st. Tel. 01665-2656. TE KOOP: pol. zeilboot F3 gebouwd door vlieger, vol ledig uitgerust met spi- nanker etc. Tel. 01665-2693. TE KOOP elektrisch for nuis. Tel. 01667-2223. C. MARINISSEN, Wilhel- minastraat 9, Stavenisse, tel. 01663-2389. Uw adres voor het slijpen van ga zonmaaiers en motor maaiers. TE KOOP 1 Maasair alles- brander 114 jaar oud voorraad hout ldubbel- deurs koelkast z.g.a.n., 1 spinnewiel (modern) lx gebruikt. Nieuwstraat 4, St. Annaland, tel. 01665-2102, 's avonds 01662-2435. TE KOOP: Alfa Sud super i.g.st. Prijs n.o.t.k. Bel na 6 uur 01660-4042. TE KOOP: slachthanen. J.J. Elenbaas. Tienhoven 108, St. Annaland, tel. 01665-2230. TE KOOP: Antieke klok en lamp. Tel. 01662-2355. DAM-EN SCHAAKVERENIGING Prijzen enveloppen: 626, 619, 620, 629, 632, 633, 635, 636, 637, 640, 642, 644, 649, 622, 601. Af te halen op Voorstraat 10 TE KOOP GEVRAAGD: huisje met tuin omgeving Tholen/Oud Vossemeer, tot 25.000,-Tel. 070-465176. IN- EN VERKOOP van goede gebruikte meubelen. VULCANO, Wassenaar straat 15, Bergen op Zoom. tel. 01640-55253. KW ALITEITSBEH ANG. Enorme sortering in de prijsklasse 1,95 - 2,95 - 3,95 - 4,95 - 5,95 - 6,95 - 7,95 - 8,95 - 9,95 - per rol Van 10 mtr. Ortelee, Blauwstraat 57-59, Steenbergen, tel. 01670-63535. TE KOOP Sony bandre corderdeck, Polly kindeï- fiets, toerfiets. Tel. 01660-3537. De rechtbank te Gronin gen deed op 24 augustus 1981 uitspraak in een ge ding tussèn twee uitgeve rijen. Een daarvan had zonder toestemming van de ander langs fotografi sche weg advertenties overgenomen van de an der. Deze uitgever werd door de rechtbank veroor deeld wegens overtreding van art, 10 aanhef en sub 1 van de Auteurswet. De advertentie-afdeling van de Eendrachtbode maakt bekend, dat het langs fotografische weg overnemen, geheel of ge deeltelijk, van adverten ties, vervaardigd door de techniek van de Een drachtbode, niet is toege staan. 180 1— m to Me WO MO 400 «40 400 K I je moet mei gek lijn nis je meer betaalt THOLEN: KARL LABAN Showroom Burg Li^^enberqstraat 10 - 01660-2823 J ZIEKEN VERPLEGINGS- ARTIKELENo.a. elasti sche kousen, breukbanden, anti-rheuma ondergoed, krukken, wandelstokken, injectiespuiten, massa geapparaten en massage kussens, loophulp, closet- stoelen, ruggesteun, toilet - verhoger, bedleestafel, di verse soorten scharen en pincetten, diverse soorten1 thermometers, draagbare urinalen, verhuur Enur- hlarmwekkers fëgèn bed- wateren. Speciaalzaak voor Ziekenverplegingsar- tikelen Oscar Timmers, Kade 51, Roosendaal, tel. 01650-56520. Gediplomeerd en Erkend Ziekenfondsle verancier. Zaterdagmid dag gesloten. VERHUISD Jorien Kalle, van J. v. Beaumontstraat 6 naar Dalemsestraat 9b, Tholen. Molenstraat 144 - Roosendaal Tel. 01650-37111 -54800 Na kantoortijden: 01677-3148 geheel compleet Pelleweg 5 - Poortvliet Tel. 01 667-2549 TE KOOP vouwwagen La Bohème Maxi met veel ac cessoires i.z.g.st. 3000,- Tel. 01660-3737. TE KOOP: Honda MB 5 verzekering b.j. '83 kl. zwart 4000 km. Tel. 01660-3670. G.D. de Jonge van.Stoofstraat 23, 4693 RB Poortvliet naar M.A. de Ruyterstraat 3, 4695 EL St. Maartensdijk Tel. 01666-2776 HALSTEREN Eenlandsweg. Prachtige keurig onderhouden bungalow met zeer mooie tuin met border en verrassend veel ruimte in de woning. O.a. ruime woonk. met open haard, schuifpui, plavuizen e.d., luxe keuken, 3 slaapk., en badk Tevens inpandige garage met tegelvloer. Aan vaarding in overleg. prjjs n.o.t.k. SINT ANNALAND Ruime hoekwoning met tuin, goed onderhouden. Bevat o.a. ruime voorkamer, achterk., keuken. 1e Verd.: grote overloop met mogelijkheid voor 't ma ken van slaapkamers, en reeds aanwezig 2 slaapk en eenv. badk. met douche. Schuurtje (5 bij 3.50) in de tuin. Vraagprijs 45.000,— k.k. NIEUW VOSSEMEER Grote uitgebouwde hoekwoning, volledig geïso leerd, met diepe tuin op zuid/zuidwest met berging en volière. Bevat o.a. grote Z-vormige woonk. met open haard, keuken met plavuizen. 1e Verd. over loop, 3 royale slaapk en badk. met ligbad en dou che. Vaste trap naar 2e verd. waarop zolder. Wo ning is tevens voorzien van inbraakveilige rolluiken. Prijs op aanvraag. NIEUW VOSSEMEER. Deelhoeve recreatiepark. Nog twee sunclass 6-pers. vakantiewoningen, waar van één geheel ingericht en gestoffeerd. Tevens voorzien van c v. Beide gunstig gelegen aan de rand van het park nabij het enige zoutwaterstrand bad en speeltuin. Direkt te aanvaarden. Vraagprijs resp. 25.000,— en ingericht 34.000,k.k. THOLEN Halfvrijstaande woning met mogelijkheid voor ga rage en voor- en achtertuin. Ind.: o.a. woonk., keu ken, bijkeuken, 1e verd. 3 slaapk. en badk., 2e verd. zolder. Prijs n.o.t.k. Kopers betalen bij ons NOOIT makelaarskosten. Vraag gerust gratis documentatie of laat u geheel vrijblijvend inschrijven in ons attente woningzoekendensysteem. Molenstraat 144 - Roosendaal Tel 01650-371 11-54800 na kantoortijden 01 677-31 48 Bemiddeling in aan- en verkoop van woningen, taxaties, hypotheken, financieringen en verzekeringen. Voor directe aankoop gevraagd: v.d. Pol Vastgoed Tel. 01130-2373 TE KOOP wit herenkos tuums maat 52, 150,- Tel. 01667-2814. Woning met grote garage, open haard, open keuken, mers, c.v. Ind.: woonkamer met badkamer, 3 slaapka- Prijs op aanvraag Ruime tussenwoning. Hal, voorkamer, achterkamer, keuken, toilet, bijkeuken, 3 slaapkamers met badge legenheid. Vraagprijs 72.500.— Hoekwoning met zonnige tuin. Woonkamer, keu ken, berging, 3 slaapkamers, c.v. Vraagprijs 73.500, Hoogstraat 2, Tholen, tel. 01 660-2237 Weststraat 1 1Sint Annaland, tel. 01 665-2382 REGIONAAL ZIEKENFONDS VOOR HET STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN THOLEN EN ST. PHILIPSLAND PETER VINELOOLAAN 4 4611 AN BERGEN OP ZOOM POSTBUS 333 4600 AH BERGEN OP ZOOM TELEFOON 0164054600 BIJKANTOREN DE ROZELAAR 26 4701 BC ROOSENDAAL TELEFOON 01650 56688 KAAISTRAAT 45 4651 BM STEENBERGEN TELEFOON 01670-66790 '/2-jarige en 1 '/2-jarige tel. 01663-2681 Open trap naar boven, woonkamer 50 m2, opgetrokken uit houten balken, open haard, dakterras 30 m2. Beneden: Woonkeuken 35 m2, badkamer, hal, 3 slaapkamers, werkkamer, c.v. luiken voor de ramen, alles hardhout, dubbel geïsoleerd. bij koop- of verkoop van woning of grond; bij boedelscheiding of bedrijfsoverdracht; i.v.m. hypothecaire lening of belasting; U wenst snel een objectief waarde-oordeel? Deze gaan wij ook bouwen in Nieuw-Vossemeer (2e fase) - C". V; Bouwbedrijf van der Werf uit St. Maartensdijk zal kort na de vakanties met de bouw beginnen. De woningen worden gebouwd met garantiecertificaat van het garantie-instituut woningbouw. Pluspunten zijn o.a. grote L-vormige woonkamer met open keuken 47 m2) en aansluitingsmogelijkheid open haard, veel schoonmetsel- werk in woonkamer en hal, c.v., hardhouten kozijnen, spouwmuur-, dak- en begane grondvloerisolatie, dubbel glas, in de woonkamer en keu ken, tegelwerk en aanrecht in kleur, ruime percelen grond. Indien U voor de maximale subsidie in aanmerkin g komt (netto belastbaar inkomen in 1983 niet hoger dan 32.500.— krijgt U van het rijk maar liefst 20 jaar lang een jaarlijkse bijdrage van 5.500.— Een hoger inkomen betekent minder subsidie. '*V De Nutsacademie verzorgt in Middelburg in het cursusjaar 1 984-1 985 opleidingen 2e en 3e graad in de volgende vakken: Verder worden door de Nutsacademie verschillende gegeven, w.o. Informatica en Engelstalige literatuur. De STUDIEGIDS kan worden aangevraagd aan het bureau van de Nutsacademie te Middelburg, Latijnse Schoolstraat 10, 4331 BR Middelburg, tel. 01 180-350Ö6 of te Rotterdam, Meemraadssingel 80, 3021 DD Rotterdam, tel. 010-773811 Degenen, die op grond van de criteria vermeld in de studiegids, niet rechtstreeks toelaatbaar zijn, kunnen een toelatingsonderzoek afleggen op 22 augustus 1 984. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op bovengenoemde adressen. C.L. de Jonge-Moerland van: Nieuwstraat 4, 4697 CC St.-Annaland naar: Stoofstraat 23, 4693 RB Poortvliet Zeer goede T.V650.- Gosfomuis Pelgrim400.- Te bezichtigen bij: M. v. Vlaanderenstr. 4 THOLEN D. motor overall, zwart m. 42150.- H. Kombiepak, zwart leer m. 50200.- D. kombi pak groen m. rood m. 42150 - D. brommer mallcotie100.- Irouwjurk wit 38-40f 259.- Romans ong. 700f 150.- Rose coliers af 15.- P. VAN EEKELEN Kalisbuurt 46 Oud-Vossemeer Schoolstraat 28 St. Annaland Tel. 01665-2529 Haven 8. Karakteristiek woonhuis in het cen trum. Grondopp. 100 m2. Ind.beg.gr.: gang; voorkamer; achterkamer; slaapkamer; keuken; berging; 1e verd.: overloop; 3 sl.k.; 2e verd.: zolder en zolderkamer. Vraagprijs 55.000.— k.k. makelaardij in onroerende goederen bericht dat: Koop 1, te weten het woonhuis met schapenstal, berging, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Oud-Vossemeer aan de Hikseweg 16, kadastraal bekend gemeente Oud- Vossemeer, sectie H, nummer 354 groot 42,55 are, is ingezet op 50.000,— Koop 2, te weten het café-woonhuis met schuur, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Nieuw-Vossemeer aan de Hoogte 2-4, kadastraal bekend gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B, nummer 1856 groot 4,19 are, is ingezet op 111.000,— De toeslag via opbod blijft bepaald op DON DERDAG 5 JULI 1984 in het café van de heer Bosters aan de Hoogte 15 te Nieuw-Vossemeer (Het Wagenhuis) om 20.00 uur precies. Nadere informatie ten kantore van notaris Go- derie, voornoemd (tel. 01658-12 80/18 59) waar een kadastraal plan en een exemplaar van de al gemene veilingvoorwaarden kunnen worden verkregen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 4