Top rundvee breder De eerste prijzen bij de schapen Thoolse Fokveedag met eerste prijswinnaars rundvee! l f J 1l} j 3 Thoolse successen op de 'Zeeuwse Dag van het paard' w "De top van het rundvee is breder geworden. De concurrentie was sterker", concludeerde jurylid W. van Sluijs uit Roosendaal vrijdag tijdens de Thoolse fokveedag. Hij vond het ook positief, dat de deelname groter was met zo'n dertigtal koeien en één nieuw bedrijf. Goede benen EENDRACHTBODE 11 Donderdag 5 juli 1984 W. Rikken bv. De meisjes van de Prinses Marijke kleuterschool uit Sint-Philipsland met sluiers en de jongens met hoge hoeden, vormden de erehaag voor hun juf Inge. Wim Slager uit Scherpenisse en Inge de Groen uit Poortvliet traden woensdagmiddag in het huwelijk. Ze gaven hun ja-woord in het gemeentehuis te St. Maartensdijk voor ambtenaar van de burgerlijke stand M.K. de Wilde. Daarna volgde de kerkelijke bevestiging in de N.H. Kerk te Tholen door ds. H. Verheul. In Meulvliet volgde de kinderreceptie. Juf Inge blijft de Prinses Marijke kleuterschool, waar ze twee jaar hoofdleidster is, trouw. Via de kabel ontvangt u méér Tour de France Casema Onder goede weersomstandighe den werden de koeien en schapen op het Pluimpotterrein gepresen teerd. "Het toilet was keurig", vertelde dhr. Van Sluijs. Hij zag een goede rubriek koe met de beste uier, waarbij meerdere dieren de titel hadden kunnen halen. Het was heel moeilijk voor de jury, maar 203 Netje van J.C.A. Vissers uit Tholen kreeg het oran je lint. De kampioen vaarzen, Jaantje 71 van J.J. v.d. Slikke uit Tholen was een schitterend dier met als'goede reserve Pietje 9 van P.C. Fase uit St. Annaland. Een dubbel succes was er voor de gebr. Noom uit St. Maartensdijk, die het kampioenschap verover den bij de jonge koeien met Córrie 82 en bij de oudere koeien met Suzan 81. Reservekampioenen werden respectievelijk Jaantje 70 van J.J. v.d. Slikke en Gerrie 55 van A. Klippel uit Stavenisse. "Op zo'n dag als vandaag merk je niets van de superheffing", zegt Van Sluijs. "Toch is de lust iets minder om resultaat te bereiken, want de prikkel ontbreekt. Het ergste van zo'n superheffing is, dat er teveel goede vaarzen verdwij nen. Het positieve is, dat er een scherpere selectie wordt toege past. De kosten moeten gedrukt worden en dat betekent minder krachtvoer in de zomer, wat de industrie niet zo leuk zal vinden", zei het juTylid. Bij de schapen waren er door de zwoegerziekte drie bedrijven minder, waardoor de deelname" kleiner was. D. Vermaas uit St. Maartensdijk had met zijn ene inzending kwaliteit, want zijn sterk gebouwde ram, die goed op de benen stond, werd kampioen, voor Geluk-Burgers uit St. Maar tensdijk. Koeien, geboren in 1980, langer dan 6 mnd. gekalfd. la 202 Greta 46 Eig.: J.C.A. Vissers, Tholen lb 46 Gravin 22 Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk; lc Adriane 105 Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; ld Ina B Eig.: D.J. Ha- ge, Poortvliet. Algemene indruk: Vrij goede rubriek. Koeien, geboren in 1979, hoogstens 6 mnd. gekalfd. la 28 Suzan 81 Fokk.-eig. Gebr. Noom, St. Maartensdijk; lb Wurkum 59 Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; lc Lilly Fokk.-eig.: D.M. Guiljam, Poortvliet ld 20 J. Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Algemene indruk: Goede rubriek, beste uier Wurkum 59 van J.J. v.d. Slikke. Koeien, geboren in 1979, langer dan 6 mnd. gekalfd. la Adriana 98 Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; lb Maartje Eig.: A. Klippel, Stavenisse; lc 87 Jenna 55 Eig.: J.C.A. Vissers, Tholen; ld Maartje 7; Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; le 103 J. Fokk-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Algemene in druk: Matige rubriek, Maartje 91van A. Klippel mooi type koeuier istes groot. Maartje 7 van A. Duijnhouwer beste uier. Koeien, geboren in 1978, hoogstens 6 mnd. gekalfd. la Gerrie 55 Eig.: A, Klippel, Stave nisse; lb Lucia 82 Eig.: D.J. Hage. Poortvliet; lcLoesje3 Fokk.-eig.: P.C. Fase, St. Annaland. Algemene indruk: kleine zeer goede rubriek. Beste uier Jenna 55 van Vissers. Koeien, geboren in 1978, langer dan 6 mnd gekalfd. la Jeltje 78 Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; lb 104 J. Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen; lc Weel 68 Fokk-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen. Algemene in druk: Goede best ontw. melkkoeien met uierbemerkingen. Koeien, geboren vóór 1978, korter dan 6 mnd. gekalfd. la 26 Marie 21Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk. Algemene indruk: Goede typische koe met beste uier. Koeien, geboren vóór 1978, langer dan 6 mnd. gekalfd. la Lena Eig.: D.J. Hage, Poortvliet; lb Lucia 80 Eig.: D.J. Hage, Poortvliet. Algemene indruk: kleine rubriek met typische kopnummers. Beste uier bij Lena van D.J. Hage. Levensproduktieklasse l.a Truus 10 Eig.: D.J. Hage, Poort vliet. Algemene indruk: Zeer typische goede melkkoe.beste uier. Prpduktieklasse 1. Weel 68 Eig.: J.J. v.d. Slikke, Tho len; 2. Jeltje 78 Eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; 3. Gerrie 55 Eig.: A. Klippel, Stavenisse Voor schapenfokker Ger Geluk uit Sint-Annaland zat de prijzenkast langzamerhand te klein zijn. Nu weer een kampioen en reservekampioen bij de ooien. D. Vermaas is eigenaar van de kampioen bij de rammen. Poot met kleinzoon showen de titelhouder. Tweejarige en oudere rammen la: geb. 2-4-1981 D. Vermaas, St. Maartensdijk - kampioen; lb: geb. 29-3-1982 Geluk-Burgers, St. Maar tensdijk, reserve kampioen: lc: geb. 11-6-1982, G.L.D. Gaakeer, Oud- Vossemeer; ld: geb. 10-6-1982, J. Boudeling, Anna Jaconapolder; le: geb. 7-3-1982, G.M. Geluk, St. Anna land. Algemene indruk: goede rubriek met goede kopnummers la, beste vleesram. De kampioenen bij de runderen, waarop mevrouw Noom uit Sint Maartensdijk en Anton Klippel uit Stavenisse maar wat trots zijn. Rammen geboren in 1983 1 a: geb. 13-3-1983. G.L.D. Gaakeer; lb: geb. 21-3-1983. Geluk-Burgers. Algemene indruk: Gewone rubriek. Tweejarige en oudere ooien 1 a: geb. 26-2-1982. G.M. Geluk, St. Annaland, kampioen ooien; lb: G.M. Geluk; 1 c: geb. 14-3-1982. M. Kosten en P. Ooms; 1 d: G.M. Geluk; le Ge- luk-Birgers, St. maartensdijk. algeme ne indruk: beste rubriek met twee goede type ooien aan de kop. Tweejarige ooien en oudere ooien, la: G.M. Geluk, St. Annaland reser vekampioen ooien; 1 b: G.M. Geluk, St. Annaland, reservekampioen ooien; lb: G.M. Geluk St. Annaland; I c: J. Leemreyze,St. Maartensdijk; ld: Eig.: M. Kosten, Tholen. Algemene indruk: Gewone rubriek met 2 beste goed ge lijnde ooien aan de kop. Ooien geboren in 1982 1 a: geb. 12-2-1983, M. Geluk, St. An naland; lb: geb. 14-2-1983 G.M. Ge luk, St. Annaland; lc: geb. 16-2-1983. G.M. Geluk, St. Annaland; 1 d: geb. 23-2-1983. Geluk-Burgers, St. Maar tensdijk. Algemene indruk: Goede rubriek met twee goede vleesschapen op kop. Ooien geboren in 1983 1 a: geb. 7-3-1983. W.K. Pot-Beeke, St. Maartensdijk; lb: geb. 11-2-1983. G.M. Geluk, St. Annaland; 1 c: geb. 22-3-1983. Geluk-Burgers, St. Maar tensdijk; ld: geb. 25-2-1983. G.M. Geluk, St. Annaland; 1 e: M. Kosten, Tholen; la: geb. 2-3-1983. Geluk- Burgers, St. Maartensdijk; lb: geb. 24-3-1983. B.J. Kooyman, St. Anna land; lc: geb. 1983. B.J. Kooyman, St. Annaland. Algemene indruk: Gewone rubriek. Ooi met haar in 1984 geboren ooilam meren la: geb. 3-1-1982. Ooilam: geb. 22-2- 1984. G.M. Geluk, St. Annaland; lb: geb. 22-2-1982 Ooilam: geb. 16-2- 1984. G.M. Geluk, St. Annaland. Al gemene indruk: la typisch stel met beste moeder. Ooi met haar in 1984 geboren ram- lammeren la: geb. 1-4-1982. Ramlam: geb. 18- 2-1984. G.M. Geluk St. Annaland. Algemene indruk: Gewone rubriek. G.M. Geluk uit St. Annaland kan gerust een prijzenkast maken ge zien het aantal bekers dat hij ont ving. Kampioen en reservekam pioen bij de ooien, alsmede het beste ramlam. Bij de niet-geregis- treerde schapen had J. Boudeling uit Anna Jacobapolder de beste ramlam, alsmede de beste groep. f NU uw PFAFF naaimachine kopen, omdat er zo'n lekkere korting op zit RIKKEN heeft enkele veel ver kochte types flink afgeprijsd. NAAIMACHINEHANDEL Bergen op Zoom-Breda-Eindhoven I Roosendaal ^-ryi— Advertentie I.M. 12 Fokk.-eig.: D.J. Hage, Poortvliet; lf Lena 2 Eig.: D.J. Hage, Poortvliet. Al gemene indruk: Goede rubriek. Beste uier Moortje van A. Klippel;mooi type met beste been. Grietje 9 van D.J. Hage; Moortje 99 van A. Klippel mooi type, iets minder beenwerk. Koeien, geboren tussen l-l-1981en 1- 7-1981. langer dan 6 mnd. gekalfd, la Maartje 96 Eig.: A. Klippel, Stavenis se; lb Gerrie 62 Eig.: A. Klippel, Sta venisse; lc 242 Koos 6 Fokk-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Algemene in druk Redelijke rubriek met typisch kopnummer. Beste uier voor A. Klip pel. Koeien, geboren in 1980, hoogstens 6 mnd. gekalfd. la 203 Netje Fokk-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen.; lb 56 Christien 17 Fokk-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk; lc Adriana 107 Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; ld Marlies Fokk-eig.: D.M, Guiljam. Poortvliet; le 219 Ilse Fokk-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen; lf 201Jackeline 4 Fokk.-eig.: J.C.A. Vis sers, Tholen; lg57 Jeltje36 Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk; lh 199 Angela Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Algemene indruk Goede ru briek melkkoeien met 2 beste kop nummers en 2 gave koeien op 3e en 4e plaats. Ooi met haar in 1984 geboren ooi- en ramlam la: geb. 20-3-1982, lammeren: (ooi) en (ram) M. Kosten Tholen; 1 b: geb. 28-2-1981, lamm.: geb. 16-2-1984 G.M. Geluk St. Maartensdijk; lc: geb. 23-2-1981, lamm.: W.K. Pot-Beeke, St. Maartensdijk. Algemene indruk: ge wone rubriek met goed type evenredig stel, la. Ooi met haar in 1984 geboren ooilam. la: geb. 7-3-1982. lam: geb. 16-2-1984. G.M. Geluk, St. Annaland; lb: geb. 26-2-19811am: 3631/ Geluk, St. An naland; lb: geb. 26-2-1981. lam: geb. 12-2-1984. Geluk-Burgers, St. Maar tensdijk Algemene indruk: gewone rubriek. Ooi met haar in 1984 geboren ramlam la: geb. 18-2-1981ramlam: geb. 17-3- 1984 G.M. Geluk, St. Annaland; lb: geb. 15-3-1981ramlam: B.J. Kooy man, St. Annaland. 1 c: geb. 13-3-1983 ramlam: M. Kosten, Tholen. Alge mene indruk: Gewone rub-iek met goed stel, la. Afstammelingen van één vader A. I-jarige en oudere ooien la: G.M. Geluk, St. Annaland: lb: G.M. Geluk, St. Annaland; lc: Ge- noudts te Oud-Vossemeer, even als de in 1979 geboren Silvia van de Baaksekamp van T.J. Frigge te Oud-Vossemeer. Een schitterend programma concludeerde de di recteur van de stichting Zeeuwse Dag van het paard, de heer J.H. Lantinga. Daaraan hadden de Thoolse paardenhouders in niet geringe mate bijgedragen. Bij de bestgaande paarden en po ny's was de deelname gering. Elles Punt uit Oud-Vossemeer won op Eros bij de paarden voor Corine Jansen op Olivier. Bij de pony's zegevierde Richard v.d. Werf op Caesar voor Petra Baay op Bonny, Pauline Quist op Ramona. Marcel van Oirschot op Fire, Peter van Oirschot op Quickly en Miranda Schot op Summerlightnight. Het ringsteken werd gewonnen door Peter van Oirschot uit Tho len voor Richard v.d. Werf uit Scherpenisse en Marcel van Oir schot uit Tholen. luk-Burgers, St. Maartensdijk; fd: M. Kosten, Tholen. Algemene indruk:. Beste rubriek. Lammeren la en lb: G.M. Geluk, St. Annaland; lc en ld: Geluk-Burgers, St. Maar tensdijk; le: M. Kosten, Tholen; lf: J. Leemreijze, St. Maartensdijk. Alge mene indruk: Goede rubriek met uit stekende la. Bedrijfscollectie la en lb: G.M. Geluk; lc: J. Leem- reijze; ld: Geluk-Burgers; le: M. Kosten. Algemene indruk: Gewone rubriek. Beste ramlam G.M. Geluk, St. Annaland Niet geregistreerde schapen Beste ramlam: J. Boudeling, Anna Ja cobapolder. Ook beste groep: J. Bou deling. i Rubriek A3-tal lammeren la: J. Boudeling, Anna Jacobapolder lb; J. Boudeling, Anna Jacobapolder lc: B.J. Kooyman, St. Annaland Algemene indruk: gewone rubriek 3-tal ooien Rubriek B la: J. Boudeling, Anna Jacobapolder lb: J.D. Brandwijk, Scherpenisse lc: Mevr. L. Groenendijk ld: J. Poot, Scherpenisse 2a.: B.J. Kooyman, St. Annaland Algene indruk: goede rubriek. Rubriek C Ooi met haarin 1984 geboren lamme ren la: mevr. L. Groenendijk, Oud-Vos semeer lb: B.J. Kooyman, St. Annaland Algemene indruk: gewone indruk Beste uit deze drie rubrieken: nr 68 van J. Boudeling, Anna Jacoba polder. Terwijl het Pluimpotterrein da verde van de trekkertrekwedstrij- den was er in Serooskerke op Walcheren 'De Zeeuwse Dag van het Paard' daar kwamen nog dui zend kijkers meer dan in de Pluimpot. Ze zagen niet alleen als hoogtepunt het voorleiden van een koudbloedig zestienspan, waaronder uiteraard ook de stal len Brooijmans volop hun steentje bijdroegen, maar keken ook naar de keuringen van de ingezonden paarden, die waren onderver deeld in verschillende stamboe krassen. De Thoolse fokkers wa ren mede van de partij en ze no teerden opnieuw goede resulta ten. Zo behaalde bij de Haflingers oudere merries J. de Boer uit Sint-Annaland het kampioen schap met 'Saskia van Stalland. Bij de trekpaarden merries van 2 jaar en ouder was er de jeugd kampioen, T.W. Astrid van 't Lindenhof van A.L.C. Brooi jmans uit Tholen. Deelname was er voorts bij de Haflingers door J. de Boer met Nanno van Stalland, die 7 mei 1984 is geboren, evenals de op 17 april geboren Judith van de Kar- nemelkspot, waarvan mevr. E.M.A. Geluk-Aarnoudts uit Oud-Vossemeer eigenares is. Pre sent was ook de in 1980 geboren Mijdenos van J.T.J. Frigge te Oud-Vossemeer. De in 1973 ge boren Ostara van J. de Boer te Sint-Annaland, Isabella van de Withoek van mevr. Geluk-Aer- indruk: Beste vaarzen. No.: 23 Sterke vaars met beste baan. no.: 24 Mooi type benen iets minder. Melkvaarzen. geboren na 31 december 1981 la Jaantje 70 Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slik ke, Tholen; lb Trui 47 Fokk-eign.: J.J. v.d. Slikke Tholen; lc Gerrie 64 Fokk.: J. Klippel, Stavenisse, eig.: A. Klippel, Stavenisse; ld Clara 13 Fokk-eign.: P.C. Fase, St. Annaland. Algemene indruk: Vrij goede rubriek met goede kop. Koeien, geboren in 1981, hoogstens 6 mnd. gekalfd. la Corrie 82 Fokk-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk; lb Fokje 67 Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; lc Jo 94 Fokk-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen; 1 d Joke 4 Eig.: A. Klippel, Stavenisse; le Keetie 8 Fokk.-eig.: P.C. Fase. St. Annaland; lf Maartje 9 Eig.: A. Duijnhouwer Scherpenisse; lg 204 Joh. Fokk-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen. Algemene indruk: Vlot goede rubriek. Beste uier bij Corrie 82 van Gebr. Noom. Koeien, geboren tussen l-7-1981en 31- 12-1981, langer dan 6 mnd. gekalfd. la Tanja 20 Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; lb Grietje 9 Eig.: D.J. Hage, Poortvliet; lc Maartje 99 Eig.: A. Klippel, Stavenisse; ld Maartje 97 Eig.: A. Klippel, Stavenisse; le Truus Vaarskalveren, geboren tussen 1-12- 1983 en 1-3-1984. Prijs la Marielle 92 Fokk-eig.: C.J.A. Vissers, Scherpenisse; lb Koos 130 Eig.: A. Duijnhouwer, Scherpenisse; lc Connie Fokk.-eig.: C.J.A. Vissers, Scherpenisse; ld Jeltje 53 Fokk.-eig.: Gebr. Noom St. Maartensdijk. Alge mene indruk: Goede groep kalveren met 4 beste aan kop. Iets meer variatie laatste vier. Vaarzen en kalfvaarzen, geboren in 1983 la Renske 50 Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slik ke, Tholen; lb Bella 3 Fokk.-eig.: P.C. Fase-St. Annaland.: lc Anna 37 Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen. Algemene indruk: Behoorlijke ru briek. Vaarzen en kalfvaarzen, geboren tus sen 30-6-1982 en 1-1-1983. la Jaantje 71Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slik ke, Tholen; lb Rietje 9 Fokk.-eig.: P.C. Fase, St. Annaland; lc Jolanda Fokk-eig.: J.F.G. van Oorschot, Tho len; ld Gerrie Fokk.eig.: J.F.G. van Oorschot Tholen; le Agnes Fokk.-eig. J.F.G. van Oorschot, Tholen. Alge mene indruk: Vrij goede rubriek met mals kopnummer. Kalfvaarzen, geboren vóór 1-7-1982 la Gerda Fokk.-eig.: J.F.G. van Oor schot, Tholen; lb Janske Fokk.-eig.: D.M. Guiljam, Poortvliet. Algemene De trotse winnaars van de kalveropfokwedstrijd, die de jury bestaande uit o.a. A.C. Gaakeer uit Stavenisse en A. Duijzer uit Sint Annaland aan wees: 1. Miranda Noom (7 jr), St Maartensdijk, 137 p. met Marijtje 132; 2. Marco Noom (10 jr), St Maartensdijk, 135 p. met Jeltje 53; 3. Jan Vissers (9 jr), Scherpenisse, 133 p. met Marielle 92; 4. Marielle Vissers (10 jr), Scherpenisse, 129 p. met Connie; 5a. William Hage (8 jr). Poortvliet, 120 p. met Astrid; 5b. Elise Vissers (7 jr), Tholen, 120 p. met Koos 130; 6. Antoon Vissers (4 jr), Tholen, 119 p. met Koos 18; 7. Nathalie van As (4 jr), Scherpenisse, 116 p. met Maartje 13. Fokgroepen van 5 stuks melkvee la J.J. v.d. Slikke, Tholen; lb A. Duijnhouwer, Scherpenisse. Algeme ne indruk: No.: 100 Uniform goed ontwikkeld melktype. Bedrijfsgroepen van 5 stuks melkvee. la J.C.A. Vissers, Tholen: lb D.J. Ha ge Poortvliet. Algemene indruk: Vrij goede rubriek. Fokgroepen van minstens 3 stuks melkvee la Gebr. Noom, St. Maartensdijk: lb A. Klippel, Stavenisse; lc D.J. Hage, Poortvliet; ld A. Duijnhouwer Scher penisse; le J.C.A. Vissers, Tholen. Al gemene indruk: Goede kopgroep; Naam; Uniform goede uier. Hage: Goed type jeugdig. Bedrijfsgroepen van minstens 3 stuks melkvee. 1. Groep van A. Klippel. Stavenisse. Algemene indruk: Goede groep, uiers kan iets beter. Fokgroepen van minstens 3 vaarzen. la J.F.G. van Oorschot; lb J.J. v.d. Slikke. Tholen; lc P.C. Fase, St. An naland. Algemene indruk: Goede ru briek met uniforme kopgroep. Koe met de beste uier 203 Netje Fokk.-eig.: J.C.A. Vissers, Tholen Kampioen en reserve kampioen vaar zen Kampioen: Jaantje 71 Fokk.-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen. Reserve-kam pioen: Pietje 9 Fokk.eig.: P.C. Fase, St. Annaland. Kampioene en reserve-kampioene jon- Kampioene en reserve-kampioene ou- ge koeien Kampioen: Corrie 82 Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk; Re serve-kampioen: Jaantje 70 Fokk-eig.: J.J. v.d. Slikke, Tholen. dere koeien Kampioen: Suzan 81Fokk.-eig.: Gebr. Noom, St. Maartensdijk; Reserve kampioen: Gerrie 55 Fokk.-eig.: A. Klippel, Stavenisse. dan met uw eigen antenne. En niet te vergeten Wimbledon tennis en de Olympische Spelen Voor informatie: Casema,Teteringsedijk80b, 4817 MH Breda. Tel.076-225410 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 11