adverteren doet verkopen ,H0F VAN HOLLAND' BEL SERVICE BURO JEROENSE ENGELMAN. VISSOORTEN DIVERSE VLEESSPECIALITEITEN Vanaf vrijdag 6 juli a.s. nieuwe aanvoer verse mosselen. S f m A RRaoovaA^eoscVojtc K. J. SCHOUTEN VAN AS Visspecialiteiten restaurant EENDRACHTBODE Donderdag 5 juli 1984 'la p qA ooor cSr s\aq pV^o^-eR UQv>Qp f"^,oo pRR. vriR Uav^ YAomcA-R' s 'TapqA 'TinoWva Tap^t ev\ qo n> dvCj la^e va Va miS U' Q. yy>e\^ Aocpq A ua^a p j^c^oo p^e vn-ebeR v_\ x^-eWR V^a-e^\ D-es^o Swiyp^a Vap-e\Ube<oea va va ao°/o Wov^Vv" '"9 Couponn-e^ goRcAqia sto v^cxV^^ pR q s me^WVrcxpyt M aa V-\o^W Vaov\c\ a vr a<e v-v q^Vd R\as a o o rcVRMV p-RR Occxva-eR Pa^acp Aapqb ucVV-N pitoj^nu p \6900 D-rsso bapqb UQ\p P Sus^oo OM p P SMOo i 'TR^VA POOV V^OVWVA ^•GQ.b^R uavx f> sfc S,oo "OM OP. OO XT^c.so "2-M^CXXa^ <^j&W~er-\ \OMMVX9 v^CXvo "P SS5, öo hm p ^3°' OG \<2R_ev> poa-^s Ue\e V^oopj^s IVN cW op^u\wi^9 f) bu vjavA UomW'S tapa^ "WcAea. \T\M Y 3 x J Bq q YAC^O. euUM2^"20RCy^vn9 W R MCMo \A Ou\r€ <SVA 0>D Op R U VY~\ I O. Q Sh CU;aoOW> W9Cc\^\\^n VYV-^V \CD bo V ">>0 /o UooVóaq CoMpome^ qoac\q*asbop -er> Mvbx^oq^ OOOR m?hd^ c\c\v^ cAR V^eVpt: aav> c\-e pRqS, £>eva p>cxp."bq Q?b.ev> booq WcvsYea moor vra/a ima\-e pRq^^a S s o Aap1 •Q.W.V^q^va Oa-Q.A >o /o taoR.Vl\aq 2 OR V^V ca na VTV eo.Ae\boop^es ^qvki dscxv^ 0 oAeRa-eMYA u^aaoRq ag bV Q. cjc\va \AoocAe R\a "2-W TPio^^-V ">->, Donderdag, vrijdag en zaterdag 5, 6 en 7 juli Haas ribkarbonade 1 kilo11.98 Verse nasi of bami 500 gram2.75 Snijworst 1 50 gram 1 .85 Gebraden gehakt 1 50 gram 1 .49 Eisalade 150 gram.... 1.75 Maandag en dinsdag 9 en 10 juli Rundvlees met randje vet, 1 kilo12. Slavinken 5 halen 4 BETALEN Woensdag 1 1 juli Rundergehakt met kruiden 500 gram5.50 Rundergehakt met kruiden 1 kilo1 1 .00 Dit alles bij uw Thoolse slagers F. GRAAUWMANS, OUD VOSSEMEER j, C. SLAGER, ST. ANNALAND J.A. GEILINGS, THOLEN TANDTECHNISCH LABORATORIUM REPARATIE KUNSTGEBITTEN IN DE KORTST MOGELIJKE TIJD ooosososcos 8 KUNSTGEBITTENREPARATIES SCHOT Kaai 1Tholen, tel. 01 660-2590 Gaarne verzorgen wij ook uw bruiloften, partijen, diners, vergaderingen en alle andere festiviteiten. 10 tot 20% KORTING Zaal geschikt voor 1 50 personen. 's Zomers uniek terras. Tot ziens! KJQ. qqio^o^evocA fcbcjnnen Vaq F. Graauwmans is met vakantie van 16 t/m 30 juti J.A. Geiiings is met vakantie van 16 juli t/m 4 augustus Molenweg 58, SCHERPENISSE, ingang Platteweg Tel. 01666-2700 Defekte wasmachine, koelkast, diepvries, stofzuiger of andere huishoudelijke apparatuur? Ook voor losse onderdelen. Garnalenstr. 23 Tholen 01660-3537 ^fiO TECHiyf alles op elektrisch gebied, iedere maand speciale aanbiedingen!! wasautomaten koelkasten drogers diepvries gas/elek. fornuizen KTV audio video Scherpenisse Telefoon 01666-2633 In 1 uur klaar. Maandag t/m vrijdag 09.00-1 2.30 en 1 3.30-1 7.00 uur Zaterdags geen spreekuur. Williamstraat 31 (hoek Bredasestraat) Bergen op Zoom, tel. 01 640-33393 frV- Tonnie en Piet Schot. Meer dan 26 verschillende

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 10