LONG JOHN scotch wh is ky DE KRUIK A.IM.I.B. OUD-VOSSEMEER PER 1 OKTOBER DROPPING HET RODE KRUIS POSTZEGELAKTIE EHBO Tandarts De Waal 1445 ENGELMAN DS. CHARLES CHAO Donderdag 1 september 1983 EENDRACHTBODE 3 Mariëlla BOKMA JONGE GOUDEN KROON JONGE DUJARDIN VIEUX EXTRA GOUDEN KROON VIEUX BOKMA OUDE GENEVER GOUDEN KROON BESSEN JENEVER CITROEN BRANDEWIJN KERSEN BRANDEWIJN VASTE LAGE PRIJS: LITER DRANKENSUPER WI|NB()LTIKK SINT MAARTENSPLEIN 3 HALSTEREN TEL. 01641-2537 TU/NB OU WSTUDIECL UB Afdeling Tholen - St. Philipsland DROGE KIPPEMEST HOOI, STRO EN SNIJMAÏS 7oeurageehande, HACK BV Gevestigd Raadhuisstraat 1, Oud-Vossemeer Spreekuren: maandag t/m woensdag van 17.30 - 18.00 uur donderdag en zaterdag van 08.30 - 09.00 uur Behandeling volgens afspraak. 'I Esperance St. Annaland AUTOSTALLING Tel. 01660-2776 VERLOTING LIONSCLUB J. HUIJGENS Inkoop van vaten, oude metalen en sloopauto's Te koop BMW 320 GLS Tel. 01103-1745 VERMIST TWEE FOXHONDJES DE KERK IN CHINA Woensdagavond 7 september a.s. D.V. spreekt de Chineese predikant over de noodzaak en mogelijkheid van Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding in China. Aanvang 1 9.30 uur. Plaats: Herv, verenigingsgebouw, Sint Annaland. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Afd. Tholen Start in september met twee cursussen: Ferket, Reyns en de Maat B.V. Bouwonderneming "SCHOT B.V." Vakkundig en gratis gelegd Molton deken 180/220, zeer blanke kwaliteit. Nu10.95 Zojuis binnen: Nieuwe kollektie 'Scheepjes' breigaren. Ongelooflijk mooi! Ook breipatronen voorradig. Extra aanbieding, zolang de voorraad strekt: nu 2 paar voor10.00 Restanten 'Scheepjes' breigaren voor speciale prijzen POLLIE OUD VOSSEMEER Tel 01667 2365 Pollie allereerst 'kwaliteit', ook als het extra voordelige aanbiedingen zijn. Doe dus uw voordeel!! i Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij u kennis van de ge- i boorte van ons doch- tertje Maria Pieternella i Wij noemen haar: i Johan van Haaften Hanny van Haaften- Knulst I 29 augustus 1983 j Wilhelminastraat 4 4675 BT St. Philips- i land Hoera Oma en Opa hartelijk gefeliciteerd. Samantha Opa en Oma Moerland gefeliciteerd met jullie 40- jarige bruiloft op D.V. 2 september. Carolina, Ad, Arno Op D.V. donderdag acht september negentienhon derd drieëntachtig trouwen wij Piet Geuze en Marjan Deurloo om kwart over twee in het stadhuis van Tholen Om drie uur willen wij in de Nederlands Hervormde kerk te Tholen Gods zegen over ons huwelijk vragen in een dienst waarin hoopt voor te gaan Ds. L. Wüllschleger, predikant te 's-Gravenhage U bent van harte welkom op onze receptie van acht uur tot half tien in Hotel "van Tilburg", Burg. van Loonstraat 87 te Steenbergen Simon Lindhoutstraat 82, Tholen Schuttershof 7, Tholen Toekomstig adres: Jonkheer van Vredenburglaan 51 4691 LG Tholen Op maandag-5 september zijn onze papa en mama 12 'A jaar getrouwd Gefeliciteerd door Cynthia en Erik Hage Sint Annaland. september 1983 Tuinstraat 32 1958 Trouwtekst Ps. 115. vers. 13. 1983 Zo de Heere wil en wij leven, hopen wij op D.V. 4 september de dag te herdenken dat wij door Gods goedheid 25 jaar door de band des huwelijks zijn verbonden. M. H. v. Hemert J. v. Hemert-Knopper 4695 EH St; Maartensdijk, september 1983 Fr. v. Borselenstraat 21 Op vrijdag 9 september hopen wij met onze ouders en grootouders J. C. Tak en H. N. Tak-Burik hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Corrina en Theo Ilonka en Angela Tonny Stavenisse, Kerkstraat 5 1943 - 1983 Op D.V. 2 september hopen onze lieve ouders en grootouders, M. v.d. Hoek en J. G. v.d. Hoek-Bijl de dag te gedenken, dat zij 40 jaar geleden in de echt werden verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. St-Maartensdijk: KeesenMaddie Katy en Marco Jos en Adrie Daisy Stavenisse: Lenie en Arie Peter, Martin Arno St-Annaland: Jack en Nella Richard Marjo St-Maartensdijk: Sint Maartensdijk, september 1983 Bloemenlaan 21 Op vrijdag 2 september hopen onze lieve ouders en grootouders, J. Scherpenisse en J. M. Scherpenisse-Boogert hun 40-jarig huwelijk te vieren. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen. Sint-Maartensdijk: Sint Annaland: C. C. van Dalen-Scherpenisse P. M. van Dalen C. A. Schrier-Scherpenisse C. C. Schrier D. G. Bos-Scherpenisse K. B. Bos en kleinkinderen Sint Annaland. september 1983 Kloosterstraat 9 Op 9 september a.s. zijn onze ouders en grootouders, A. Deurloo en J. W. Deurloo-Quaak 40 jaar getrouwd. Nog vele gelukkige jaren toegewenst van Adrie - Ad Lianne - José Elly - Theo Jolanda - Machiel Ina - Piet Richard - Angëlo St. Maartensdijk, september 1983 Pres. Rooseveltstraat 52 Op 6 september hopen, zo de Heere wil onze gelief- k de grootouders en overgrootouders M.C. v. Beveren en A. v. Beveren-Quist 5 hun 60-jarig huwelijk te 'gedenken. 5 Zij worden van harte gefeliciteerd en nog vele goede (jaren toegewenst door hun kleinkinderen en achter-' kleinkind. Poortvliet: M. Bijl j J J. D. Bijl-Burgers Kees i Poortvliet, september 1983 Zo.de Heere wil en wij leven hopen op 6 september onze geliefde ouders M. C. v. Beveren en A. v. Beveren-Quist de dag te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinde ren Poortvliet: M. H. Bijl-v. Beveren Utrecht: L. M. v. Beveren D. v. Beveren-v.d. Meyden Wij hopen deze dag op 6 september in familiekring te herdenken. 4693 BA Poortvliet, 1 september 1983 Stoofstraat 7 Op 6 september D.V. hopen onze geliefde zuster en zwager M.C. v. Beveren en A. v. Beveren-Quist de dag te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven, is onze wens. Breda: Mevr. H. G. Moerland-Quist Stavenisse: Mevr. C. Dorst-Quist Serooskerke: Mevr. W. Quist-Dorst Stavenisse: A. Wielaard-Quist J. Wielaard Poortvliet, september 1983 Mede namens onze kinderen danken wij allen die ons blij en stil hebben gemaakt door de overweldi gende belangstelling die wij ondervonden bij ons 60-jarig huwelijk. Een stroom van kaarten werd bezorgd. Niet te ver geten de fruitmanden, bloemen en andere cadeaux. Ook de klein- en achterkleinkinderen heel hartelijk dank voor het prachtige cadeau en al het andere dat jullie voor ons gedaan hebben. Allen heel. heel hartelijk dank. J. Moerland M. Moerland- van Vossen Sint Annaland. september 1983 Tienhoven 110 Ik droom van mensen die mij opnemen did mij aannemen die mij némen zoals ik ben Ik droom van een teven zonder angst Onverwacht is onze lieve dochter en zus MARJA uit het leven weggegaan. 20 jaar oud. St. Annaland: H. Brooyriians M. Brooymans-Ooms Amsterdam: Fijnaart: Wouw: Jacques Phily en Govert Hella 4697 RD St. Annaland. 30 augustus 1983 Kleine Dijk I Donderdagavond I september is er van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid om Marja te zien in de aula. E. M. Boogaardweg 17 te St. Annaland. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 2 september a.s. om 14.00 uur te Rotterdam in het crematorium. Maeterlinckweg 101 te Rotterdam(Z). Zij die de crematie willen bijwonen, worden verzocht om 13.45 uur in het crematorium aanwezig te zijn. Het plotseling heengaan van MARJA BROOYMANS heeft ons diep getroffen, wij zullen haar erg missen. Familie de Boer Sint-Annaland. 30 augustus 1983 Bierensstraat 28 Geschokt namen wij kennis van het bericht, dat ons lid MARJA BROOYMANS plotseling is overleden. Het is voor ons onvoorstelbaar, dat wij haar inne mende persoonlijkheid en vriendschap zullen moeten missen. L R. en P.C. de Eendrachtruiters Sint-Annaland, 30 augustus 1983 Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is zacht en kalm van ons heenge gaan in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der zieken, mijn innig geliefde man. onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader. FRANCISCUS HOMMEL echtgenoot van Pieternella Hommel op de leeftijd van 77 jaar en 6 maanden Oud-Vossemeer: P. Hommel-Hommel A. C. Havermans-Hommel J. J. Havermans F. Hommel G. Hommel-Kooien J. Hommel 1^. Hommel-de Leeuw J. Hommël M. Hommel-Elsevier A. C. Hommel A. van Schaik M. A. Hommel klein- en achterkleinkinderen 4698 AP Oud-Vossemeer. 30 augustus 1983 Schoolstraat 8 De overledene ligt opgebaard in de aula. Prins Bern- hardstraat te Tholen, bezoek aldaar donderdagavond I september van 19.45 tot 20.00 uur De eucharistieviering zal plaatsvinden vrijdag 2 sep tember om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Wil- librordus te Oud-Vossemeer, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar. Donderdagavond I september om 19.00 uur zal in bovengenoemde kerk een avondwake worden gehou den. waarbij u eveneens wordt uitgenodigd. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het dorpshuis de Vossenkuil. Raadhuisstraat te Oud- Vossemeer. Wegens misverstand heden geplaatst. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte, zacht en kalm. onze geliefde zus ter, schoonzuster en tante. CORNELIA GEUZE weduwe van M. P. de Jonge in de ouderdom van 82 jaar en 4 maanden Tholen: J. Overbeeke-Geuze St. Maartensdijk: C. M. Geuze E. C. Geuze-van As Tholen, augustus 1983 Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele ca deaus. geld en kaarten, die wij hebben ontvangen bij de thuiskomst van ons dochtertje Patricia J. Kosten-Wageniaker St. Philipsland. september 1983 Achterstraat 46 Daar het ons onmogelijk is een iéder persoonlijk te be danken voor de vele kaar ten. bloemen, cadeaus en andere attenties die wij mochten ontvangen ter ge legenheid van ons 50-jarig huwelijk, zeggen wij ook namens onze kinderen, klein- en achterkleinkinde ren onze hartelijke dank H. v.d. Jagt G. J. v.d. Jagt-v. Luijk Sint Annaland. september 1983 Ooststraat 27 Daar het voor ons onmoge lijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van cadeaus, bloemen en kaar ten die wij mochten ont vangen bij ons 50-jarig hu welijk. zeggen wij ook na mens onze kinderen en kleinkinderen hartelijk Jank. W. M. van Dijke S. van Dijke-Klippcl Oud-Vossemeer. september 1983 Onder de Molen 6 15?5 13?8 15?5 17.95 EXTRA KORTING Bos BOLS JONGE 'g OLIFANT JONGE TROMP JONGE !S 53 Aanbiedingen geldig van 2 september t/m 8 september 1983. Na een moedig gedragen lijden heeft de Here op Zijn tijd thuis gehaald, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante. PIETERNELLA MARIA VOGELAAR op de leeftijd van 87 jaar Bergen op Zoom: G. J. Wisse-Vogelaar Groningen: C. Vogelaar-Quist Anna Jacobapol- der: E. F. Vogelaar-Franqoys neven en nichten Tholen. 27 augustus I983 Huize "Jen Anker" Correspondentie-adres: Kramerspolder 2. 4675 RG Sint-Philipsland.' tel. 01677-2427 De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 31 augustus j.l. op de begraafplaats te Anna Jacobapol- der Daar het voor ons onmoge lijk is iedereen te bedanken voor de vele belangstelling van bloemen en kaarten die ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst zeg ik namens mijn man hartelijk dank. Ook de buurmans voor het vervoer, in het bijzonder Henk en Francien Stoutjesdijk voor de vele hulp. Mevr. Ridderhof-Geluk Sint Maartensdijk, september 1983 H. Dunantstraat 22 Voor de vele belangstelling, fruit, bloemen en kaarten, die ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst, /eg ik ook namens mijn vrouw hartelijk dank. In het bijzonder ook de fa milie en de buren die met mijn vrouw hebben gere den. K. Quist St. Philipsland. september 1983 Achterstraat 28 Voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Rotterdam, voor de vele bezoeken, fruit, geschen ken. kaarten en de attenties bij mijn thuiskomst, zeg ik u allen hartelijk dank. M. K. Bastiaanse Stavenisse. september 1983 Dr. Bernhardistraat 23 Op de door de S.V. 'Nederland en Oranje' gehouden verloting op de bra derie van 20 aug. zijn de volgende prijzen gevallen: Ie prijs 256 groen 2e prijs 929 oranje 3e prijs 64 groen Inlichtingen bij M.J. de Groen, Hoge- weg 29. Poortvliet, tel. 01662-2453. Langs deze weg wil ik iedereen, ook namens mijn man, hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, fruit en de belangstelling in welke vorm dan ook. die ik tijdens en na mijn verblijf in ziekenhuis Lievensberg en het ABG mocht ontvangen. Ook iedereen die mijn man met het vervoer geholpen heeft hartelijk dank. T. Ridderhof-Ridderhof Sint Annaland. augustus 1983 Nieuwstraat 37 Langs deze weg willen wij familie, vrienden en beken den hartelijk bedanken voor de vele kaartjes, be zoekjes en fruitmanden die wij mochten ontvangen bij de geboorte van ons leven loos kindje. Simon en Maddy v.d. Sande-Polderman Sint Annaland. september 1983 Daar het onmogelijk is ie dereen persoonlijk te be danken, wil ik mede na mens de kinderen langs deze weg iedereen bedan ken voor het medeleven betoond bij het overlijden van mijn man M. Geene-Schot Stavenisse, augustus 1983 Gr. v. Loonstraat 4 Zoek geraakt ZWARTE DAMESFIETS Merk Eminent Terugbezorgen s v p. bij N. Burggraaf, Voorstraat 50, St. Annaland, tel. 01665-2305. Tholen en St. Philipsland organiseert op vrijdag 2 september a.s. een AVONDEXCURSIE naar verschillende BLOEMZAADPERCELEN te Stavenisse Tevens bezichtiging van de Drogerij van Royal Sluis Vertrek 18.00 uur vanaf Drogerij Royal Sluis te Stavenisse Alle bloemzaadtelers welkom. Voor zover nu bekend, is de loterij succesvol verlo pen. Het bestuur dankt haar medewerkers, maar ver geten wij niet de honderden die ondanks deze tijd van inleveren-bereid waren door het kopen van een lot (en) hun steentje bij te dragen tot het doel van de lo terij. namelijk het bevorderen van creatief bezig zijn van gehandicapten. Daarnaast onze dank en waardering, aan de verschil lende besturen van middenstandsverenigingen, die bereid waren ons gelegenheid te geven deel te nemen aan de braderieën. Ook onze dank aan de direktie van de RABO-bank. Zoals allen bekend is, vindt op 10 september a.s. de trekking plaats. "Haestinge" te St. Maartensdijk, begin 13.30 uur. Wij roepen de leden op naar deze bijeenkomst te ko men. Misschien dat onder de lezers, een prijs wordt uitgeloot. Mogen wij dus zeggen: TOT ZIENS!!! Secretariaat Afd. Tholen - St. Philipsland A.N.LB. Te koop met garantie: Doorlopend te koop gevraagd: Wij betalen de hoogste prijs Tel. 01670-63572-65350 Contactpersonen gebr. Dijke, tel. 01666-2659 vrijdag 30 september, vertrek 21.00 uur Opgeven vóór 16 september, kosten 2,50 p.p. Informatie: Peter v.d. Klooster, 01665-2835 KUNSTGEBITTEN REPARATIES In 1 uur klaar. Maandag t/m donderdag 09 00-12.30 en 1 3.30-1 7.00 uur Vrijdag 1 9 00-21.00 uur Zaterdags geen spreekuur. Williamstraat 31 (hoek Bredasestraat) Bergen op Zoom, tel. 01 640-33393 Ie*************************, te huur aan de Doelweg en aan de Burg. van Vrijberghestraat te Tholen. Niet afgehaalde prijzen Boerendag t.b.v. vissteiger; 829, 957, 801 Afhalen J W. van Dijke, Burgemeet 25, Poortvliet. De Linie l 4613 RK Bergen op Zoom Tel. 01640-53084 MAIM 40 JAAR Onschuldig gescheiden, in bezit van eigen wo ning, zoekt serieuze kennismaking met vrouw 35-40 jaar, kin deren geen bezwaar. Brieven onder numnW 4312 aan Eendrachtbo- de, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland bj. 1978, i.g.st. vanaf 19 augustus ong. 25 cm. hoog, beige van kleur en wit met beige vlekken. Inl. Mariëlla en Jan Vissers, Langeweg 61. 4694 PA Scherpenisse. tel. 01666-2730. Afd. Sint Philipsland/Anna Jacobapolder is op 30 augustus gestart met de landelijke van het Ned. Rode Kruis. Deze actie duurt tot 30 september en draagt de slogan 'Het recht op hulp en bescherming' V erkoopadressen Rabobank, St. Philipsland Boekhandel Hage, Voorstraat 17 Mevr. Labruyère, Gladiolenstr. 17 Postkantoor, Wilhelminastraat Postkantoor Nelisse, A.J. Polder Het bestelformulier dat u begin augustus ont vangen hebt, kunt u ingevuld opsturen of inle veren bij P. Voorwinden, Volkerakstraat 1, St. Philipsland. Het Bestuur. - ca. 20 lesavonden op donderdag om 19.30 u. BASISOPLEIDING - ca. 20 lesavonden op dinsdag om 20.00 uur; (geldig ehbo verplicht) Cursusplaats: Rode Kruisgebouw in Sint Maartensdijk; Inlichtingen en opgave: L.M. Niemantsverdriet T. de Vos 01662/2316 01663/2532 Steenhouwerij Hulst Bergen op Zoom Steensedijk 100 Kamillelaan 4 Tel. 01140-12906 Tel. 01640-34873 Een modern bedrijf al meer dan 25 jaar. Gespecialiseerd in: GRAFMONUMENTEN in vele steensoorten modellen prijzen Kleuren katalogus vrijblijvend op aanvraag via lijk) dienaars en grafmakers. Voor inlichtingen: Postweg 3 - Tel. 01660-2650 Toonkamer: Postweg 3 Nieuw kollektie vloerbedekking in 400 breed, maar ook 500 breed Pracht herensokken

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 3