Noad, Vosmeer, Stavenisse en SPS 2 bekeren verder WÉB Atletiek Drie nieuwe voorzitters Wiel fefei rennen zaalvoetbal Donderdag 1 september 1983 EENDRACHTBODE 15 Het is zover Vijf van de acht Thoolse en Fliplandse ploegen hebben zich voor de tweede bekerronde van het afdelingsvoetbal geplaatst: Noad 1, Stavenisse 1, SPS 2, Vosmeer 1 en Vosmeer dames. Dinsdagavond valt er minstens êên af want SPS 2 en NOAD 1 spelen tegen elkaar. De uitslagen van de eerste ronde waren over eenkomstig de klasseverschillen. Noad 1 sterker dan WHS 3 Bekervoetbal SPS 2 machtig tegen Smerdiek 3 Tholen 3 te laat op dreef Stavenisse: tempo Vosmeer gemakkelijk Tweede damesteam? WHS pakte goed uit in Halsteren Thol.Boys klaar Lindhout doelman Smerdiek Oefenvoetbal SPS-conditie goed Verlies Smerdiek 4 Smerdiek 2 wisselvallig WHS 2 futloos tegen Cluzona 3 WHS 5 trok aan 't langste eind Stavenisse 2 Vosmeer reserves WHS won laatste oefening in Roosendaal. Vosmeer verslaat SPS WHS 4 sterker DUIVENRUBRIEK zaterdag 3 september uur bekerprogramma Kruisland-WHS(Koopman) 16.30 DlOZ-Thol.Boys(c'Miller) 16.30 SPS-De SPS-De Schut te rs(Rooze) 16.30 Smerdiek-Roosendaal(Huijssen) 16.30 Competitie NOAD-Fam.Boys(Stoutjesdijk) 16.15 DVO-Stavenisse(Roodenburg) 14.45 Thol.Boys 3-Beatrix 3(Bastiaansen) 15.30 WHS 3-SPS 2(Clarijs) 15.00 Vrederust 2-WHS4(Kot) 16.15 Chrislandia 3-Smerdiek 3(v.d.Klun- dert) 13.00 Stavenisse 2-NOAD 2(Bolier) 16.00 BVVB 2-Thol.Boys 4(Keur) 13.00 SPS 3-BVVB 3(Schetters) 12.30 NOAD 3-WHS 5(v.Wezel) 14.15 Smerdiek 4-Vrederust 3( Valkenburg) 12.30 Stavenisse 3-Smerdiek 5(v.d.Heijden) 14.00 Thol.Boys 5-SPS 4(Koen) 13.30 Thol.Boys 2-Den Bommel 2(vr.sch.) 14.30 zondag 4 september uur Vosmeer-SVC(Wagemakers) 14.30 Vosmeer 2-RBC 3(Bastiaansen) 11.30 DOSKO 6-Vosmeer 3(Visser) 10.00 Halsteren 6-Vosmeer 4 11.00 Nw.Borgvliet 7-Vosmeer 5 10.00 Nw.Borgvliet-Vosmeer d.(Jacobs) 10.00 dinsdag 6 september uur Kogelvangers 3-Stav. l(vd Wiel) 18.15 SPS 2-NOAD(Timmerman) 18.15 woensdag 7 september uur Marjola Girls-Vosmeer d. 18.30 donderdag 8 september uur Vosmeer-TPO 18.15 Zonder andere sporten - en dat zijn er ook heel wat in onze streek - te kort te doen, staan de vele deelne mers aan de voetbalsport na een oefenperiode aan de vooravond van het seizoen dat het menens wordt Men mag wel extra respect op brengen voor leiders, die in zo'n aanloopperiode moea oogen er wat van te maken, terv. j. Jan nog met vakantie is en Piet nog geen zin heeft. Dat betekent vaak invallers, die het er dan ook maar voor over moeten hebben. Soms komt het voor, dat er zelfs een speler van de tegenpartij moet worden geleend, om van een eigen grensrechter maar niet eens te spreken. Niet zelden ook moeten ijverige aanwe zigen boeten voor hen die absent zijn. De aanloopperiode is voorbij. Het komt er nu op aan. Hoe gaan onze voetballers, bestuurders, trainers, leiders en supporters het nieuwe seizoen tegemoet? Tweede klasser WHS kreeg een bekende trainer terug, die jarenlang een St. A nna- landse generatie onder zijn hoede had, die voetbaltechnisch heel wat mans was. Mede daardoor speelt WHS al voor het negende seizoen in de tweede klas van het landelijk zaterdagvoetbal. In zijn tweede pe riode krijgt de Frel te maken met een veel vlakker elftal, zonder de talenten en uitblinkers van de ze ventiger jaren. Maar ook niet zón der hoop. Integendeel, met een ver jongde formatie zal men zich pro beren te handhaven, al is tweede klas voetbal voor onze contreien een uiterst moeilijke opgave. Derde klasser Tholense Boys ziet met lede ogen toe, hoe jeugdige ta lenten door Bergse clubs worden ingepikt, want wanneer alle Thole- naren hun club trouw bleven, zou er een promotieplaats in kunnen zit ten. Niettemin is er nog vertrouwen op een goede klassering. Dat geldt zeker ook voor vierde klasser Smerdiek Niet zo vaak ko men we de naam van doelman Jan Guiljam meer tegen in het stan daardteam gezien de keuze voor keeper Lindhout. Talent genoeg dus binnen de blauw-zwarte palen. Gezien de verdiensten van Guiljam mag hij best nog even op het po dium gezet worden, maar voor iedereen komt er eens de voetbal dag, dat het een sportje lager wordt. SPS komt in dezelfde vierde klasse met een lange adem aan de start en is van plan met veel doelpunten sterk uit de startblokken te komen. De eerste klap is een daalder waard en eventuele tegenvallers na de winterstop kun je dan gemakke lijker opvangen. In de afdeling gaan de eerste klas- sers NO A D en Vosmeer weer aan een goede klassering werken. De Flip landers o.l.v. een nieuwe voor zitter, Vosmeer heeft als ideaal de terugkeer naar de KNVB en daar wordt met jonge krachten zeker aan gewerkt. Stavetfisse heeft in de tweede klas ook wat goed te maken, want het verloren gegane terrein moet Weer heroverd worden. De bestuurlijke problemen werken daar jdmmer genoeg niet aan mee. Het is voor alle bestuurders altijd lang geen dankbare taak om zich uit te sloven voor leden, die het de gewoonste zaak vinden op de wed strijddag zomaar de groene gras mat te kunnen betreden. A lie voor bereidingen worden dan vergeten, maar een vereniging betekent wer kelijk alles samen doen. Een be stuur kan 't alleen ook niet. Hope lijk maken alle clubs er 't op hun niveau het beste van. Een goede ontspanning blijft het voornaamste en de belangrijkste beker is die van de sportiviteit. Bij avondwedstrijden van Diomedon in Steenbergen is Steven de Looze als 2e geëindigd op de 1500 meter. Zijn tijd was 4 min. en 43 sec. Geert Oerle- mans kwam tot een derde plaats bij het kogelstoten met een afstand van 11 meter pn 50 cm. Noad 1 won in een matige wed strijd verdiend met 2-0 van WHS 3, dat goed tegenstand bood. De thuisclub was compleet, want Joop Quist speelde na zijn lies blessure voor het eerst weer mee. Zijn prachtige pass leidde in de tweede minuut al tot een doelpunt van Dim Verwijs, maar daarna kregen de Fliplanders het erg moeilijk tegen de goed voetbal lende St.Annalanders. In de 32ste minuut hing de gelijkmaker in de lucht, maar de mooie lob over de uitgelopen doelman Wim Ligten- dag ging rakelings naast. De WHS-keeper redde in de 40ste minuut goed na een schot van Verwijs. In de tweede helft begon Noad(met Wirri Geense voor Jan Zuidweg) erg fel en de kopbal van Reinie Reijngoudt ging in de vijf de minuut maar net over. WHS vocht terug en in de 12e minuut was de doelman al gepasseerd, maar Frans Stols redde met een kopbal. Bram Filius kwam daarna in het veld voor Joes Huysmans. In de 38ste minuut ontstond er een strafschop, toen een WHS'er op de doellijn een schot van Verwijs met de hand stopte. Vaste straf schopnemer Zuidweg was gewis seld, maar de 18-jarige Filius kon ook hard en zuiver raak schieten: 2-0. In de laatste minuten kwam WHS nog sterk opzetten, maar de twee goede kansen werden niet verzilverd. In de allerlaatste mi nuut moest een St.Annalandse veldspeler zelfs nog op de eigen doellijn redding brengen. Noad bekert verder. Leider Van As van SPS 2 was na de beker-uitwedstrijd tegen Smerdiek 3 volop content over de verrichtingen van zijn formatie. Versterkt met spelers die vorig jaar nog in het standaardteam uitkwamen, lieten de Poortvlietse reserves een frisse partij voetbal zien. Smerdiek 3 had daar geen verweer tegen. Hans Elenbaas maakte het eerste doelpunt en nog voor rust was 't via een combinatie van Wim Oudesluijs 0-2. In de tweede helft probeerde de thuis club er nog wel wat aan te doen, maar SPS grendelde de doelmond goed af. Dat Johan van Tiggele er nog 0-3 van maakte, deed er in dit sportieve duel niet veel meer toe. SPS 2 krijgt van Noad 1 vast meer tegenstand. Thol.Boys boo een 3-1 achter stand bij Kogelvangers 3 uitste kend om in 3-3. maar een paar minuten voor het einde scoorde de thuisclub nog het winnende (beker)doelpunt. De Tholenaren gingen gehandi capt naar Willemstad: wegens het ontbreken van Leen Cornelis- se(vakantie) en Rien Jonker(va- ren) moest zaalkeeper Johan Bout onder de lat. In de voorhoede ontbrak Leen Ottevanger, wiens overschrijving naar Vosmeer is ingetrokken. Verder was Adrie Tichem, voormalig leider van het eerste elftal, weer actief binnen de lijben, zodat het in de beginfase wennen was. Een beoordelings fout van Bout leverde in de twee de minuut al een 1-0 achterstand op. Cor van Houdt en Karei Goedegebuure kregen ook kan sen, maar 't zat tegen. Halverwege werd het zelfs 2-0, maar Van Houdt scoorde uit een mooie aanval 2-1. Vlak voor rust liep Kogelvangers echter w'eer uit: 3-1 In de tweede helft een veel beter Tholen, dat de thuisclub in de verdediging drukte. Van Houdt verkleinde de achterstand tot 3-2 en bij een verwarde situatie maakje een Willemstadse verde diger tien minuten voor het einde hands. Van Houdt benutte de strafschop: 3-3. Tegen de verhou ding in won Kogelvangers toen nog met 4-3 na slecht uitverdedi gen van Thol.Boys, dat nog geen vuist kon maken. Voor de competitie is de ploeg mogelijk compleet en vanaf de eerste minuut op dreef. Het is nog onzeker of Thol.Boys het vijfde team op de been kan brengen gezien het verloop onder oudere spelers. Als er geen vol doende mankracht is, zal het be stuur genoodzaakt zijn deze ploeg uit de competitie terug te trekken. Stavenisse 1 won gemakkelijk met 4-0 van Dinteloord 3. In een hoog tempo werden goede kansen ge schapen, maar na een halfuur viel er pas een doelpunt. De goal van Bert Mol was echter fraai. Een slechte afwerking en een goede doelman stonden meer goals in de weg. Vlak voor rust werd een Dinteloord-speler uit het veld ge stuurd wegens natrappen bij Paul Oosdijk. Hij bleef op de been en in de 10e minuut van de tweede helft scoorde hij zelfs: 2-0. Dinte loord probeeerde wat terug te doen, maar aanvallend konden de gasten weinig uitrichten. Stave nisse kreeg meer ruimte en Nico Nooy profiteerde van een misver stand door met een lob de keeper te passeren. Vlak voor het einde onderschepte Leen Wesdorp een terugspeelbal. waarna Peter v.d.Jagt gemakkelijk 4-0 aante kende. Dinteloord redde in de laatste minuut bijna de eer, maar Rien Smits hield zijn doel met een prima redding schoon. Vosmeer heeft de eerste beker ronde overleefd met een 1-3 over winning tegen Devo in Bosschen- hoofd. Het was geen mooie wed strijd, want de veel fluitende scheidsrechter haalde de vaart steeds uit het spel. Vosmeer nam het tegen het lager spelende Devo aanvankelijk ook wat te gemak kelijk op. Vlak voor rust zorgde Rien Vaders toch voor 0-1. Een misverstand hielp de thuisclub vijf minuten in de tweede helft aan de gelijkmaker, maar via Adrie Ca- pelle leidde Vosmeer opnieuw: 1-2. Devo schoot een strafschop over, maar Hans Vaders schoot bij zijn rentree wel raak: 1-3 na een halfuur. Aanvoerder Leo Haver- mans schoot nog een strafschop in, maar tot verbazing van ieder een keurde de scheidsrechter dit doelpunt af omdat niet op het fluitsignaal gewacht was. Hij ver volgde de wedstrijd met een doel trap. Zo ging Vosmeer met 1-3 naar de tweede bekerronde. Het Vosmeer-damesteam heeft tegen NSV spelenderwijs de vol gende bekerronde behaald: 8-0. De Nispense meisjes werden de gehele wedstrijd veelal op eigen helft gehouden. Marion Capelle opende de score met een hard schot en maakte er na een kwar tier 2-0 van. Helma Goedege buure zorgde na een solo kort voor rust voor 3-0. In de tweede helft werd het na vijf minuten 4-0 door een strafschop wegens hands, die Goedegebuure via de handen van de keeper inschoot. Marjan Verhoef was goed voor 5-0, waarna Goedegebuure en Capelle de stand op 7-0 brachten. Verhoeft kopte kort voor het einde een voorzet van Goedege buure in. Het Vosmeer-bestuur heeft ver gaande plannen om met een tweede damesteam uit te komen. Vooral 1 elftal heeft men spelers teveel, maar voor 2 nog te weinig. Via een folderactie onder de in woners van Oud-Vossemeer hoopt men voldoende aanvulling te krijgen. De tot dusver beste oefenpartij van het eerste WHS elftal werd vorige week woensdagavond in Halsteren gespeeld. Voor een deel kan het resultaat te wijten zijn aan een onderschatting van de in de eerste klas spelende thuisclub, aan wat vermoeidheid na een enkele dagen tevoren gespeeld zwaar toernooi, maar in hoofdzaak kwam het resultaat voor de groen-witten er uit door goede in zet en directe speelwijze. Met na me voor rust waren er goede kan sen voor de SintAnnalanders, waarvan Peter Scherpenisse er een wist te verzilveren. In de tweede helft ging Halsteren meer drukken, maar maakte het daar door achterin ruimer voor pittig strijdende WHS-aanvallers. Voor het eerst kon ook Johan van de Repe na-een blessure zijn kunnen weer tonen en dat betekende meer techniek en meer variatie in de opbouw. Jan Burgers schoot na de thee nog tweemaal raak en de Halsterse formatie keek bij het .eindsignaal dan ook wat verbou wereerd naar de 0-3 score. Afgelopen zaterdag werd het in Wouw tussen Cluzona en WHS een doelpuntenloze vertoning, met vaak goede combinaties. Leuk voetbal, al werden enerzijds de kansen onvoldoende benut en zagen Iman van de Repe. Peter Scherpenisse en Sander Westdorp hun harde knallen door de Wouwse doelman voortreffelijk gekeerd. Met deze held van de middag en de 0-0 was dan ook de thuisclub volop content. Tholense Boys verloor na ver meend buitenspel met 1-0 van Klundert, maar de ploeg is klaar voor de beker en de competitie. Er werd een goede wedstrijd ge speeld en gezien het warme weer zelfs behoorlijk snel. De experi menten behoorden tot het verle den en in de definitieve opstelling speeelde Henk Boxhoorn laatste man, terwijl Jan v.d.Vlies op het middenveld meer stootkracht aan Thol.Boys gaf. Na de 0-0 rust stand sch'iep een beter Thol.Boys talloze kansen dankzij goede combinaties, maar Jaap Schot en Van der Vlies scoorden niet. Bij een spaarzame uitval maakte Klundert wel een goal toen de verdediging voor buitenspel bleef staan, maar volgens de Thoolse grensrechter was 't dat beslist niet. Zo won de thuisclub, maar 't was ook feest in Klundert in verband met de opening van het nieuwe sportcomplex. De Thoolse reserve lieten ook de eer aan Klundert 2: 2-0. Trianer Van de Meeberg van Smerdiek heeft in het weekend de keepersknoop doorgehakt. De laatste weken lag de vraag 'Wie zal' het doel bij het eerste gaan verdedigen. Jan Guiljam, Kees Lindhout of Mare Hogendoorn?' op ieders lippen. Het wordt Kees Lindhout, die volgens de trainer in de oefenperiode het meest con stant heeft gekeept. Jan Guiljam gaat naar de reserves, terwijl voor Mare, de jongste van de drie, het derde elftal resteert. De blauwen speelden zaterdagavond in eigen huis een gewonnen partij tegen Sprundel. Meteen na de aftrap onderschepte Wim Vroegop jr. de bal en na een combinatie met broer Rien, scoorde hij 1-0. In de daaropvolgende aanval was het weer raak. Doelpuntenmaker was nu Rien Vroegop. Smerdiek. dat met name op het middenveld de gasten in z'n zak had, legde met fraaie combinaties goed voetbal op de mat, maar kon niet voorko men dat de Brabanders de rust stand op 2-2 bepaalden. Nadat doelman Mare Hogendoorn een schot uit de kruising haalde scoorde een Brabander in de re bound 2-1. waarna een strafschop - Chris Koopman maakte hands - de gelijkmaker betekende. In de tweede helft kwam Kees Lind hout tussen de palen, hij blesseer de zich echter en Hogendoorn kwam terug. Smerdiek speelde stukken beter. Addie Stoutjesdijk scoordé 3-2 op aangeven van Rien Vroegop. De paal werd. nog ge raakt door Wim Vroegop sr. Een dieptebal van Wim Vroegop jr. werd netjes afgerond door Addie Stoutjesdijk, die daarbij door de keeper nog lelijk werd nagetrapt en even geblesseerd bleef liggen. Smerdiek won met 4-2. Donder dag werd zondag 3e klasser Goes uitstekend doör de blauwen in bedwang gehouden. In een ge I ij - kopgaande partij, die niet veel hoogtepunten kende, zag Goes geen kans om de sterke Smer- diek-defensie te doorboren. De thuisclub was gevaarlijk met counters. Smerdieks mooiste kans in de eerste helft was er, toen de sterk spelende Wim Scherpenisse naar het middenveld oprukte en Rien Vroegop met een haarscher- Na Vosmeer, waar Jac.Verhees tussentijds P.J.Hommel opvolgde, hebben ook WHS en NOAD een nieuwe voorzitter. Stavenisse kijkt nog uit naar een nieuwe voorzitter na het plotseling aftreden van E.J.Joppe en jeugdsecretaris A.van Haaften. Bij WHS heeft wedstrijdsecretaris A.C.Scherpenisse de leiding ge kregen, nadat J.Vroegop in ver band met drukke werkzaamheden en huiselijke omstandigheden be dankte. Hij blijft wel bestuur- slid(materiaalbeheer), .terwijl' Scherpenisse voorlopig ook nog wedstrijdsecretaris blijft. D.Hage werd door de leden van NOAD rechtstreeks als Voorzitter gekozen om L.Vroegop op te vol gen, die erelid werd. Hij was de enige kandidaat. Het bestuur van Stavenisse trad in z'n geheel af na wat voorzitter Joppe 'trammelant en geweldig veel kritiek' noemde. Tijdens een spoedeisende, door 42 stemge rechtigden bijgewoonde leden vergadering, kwamen vrijdag vijf bestuursleden op hun besluit te rug. Joppe en Van Haaften von den dat het vertrouwen ontbrak en zeiden de kritiek niet meer te kunnen'verwerken. Ze hadden er slapeloze nachten van. "Ik heb er het afgelopen jaar geen plezier meer aan beleefd", aldus Joppe, die met een onderbreking van twee jaar vanaf de oprichting in 1963 Stavenissé bestuurde. Bij SPS trad penningmeester 'W.Bazen tussentijds af wegens drukke werkzaamheden. Secreta ris L.J.Hage nam zijn taak over, terwijl S.Noordijke nu het secre tariaat behartigt. Zie ook plaatselijk nieuws Stave nisse en St.Philipsland. pe pass bediende. Rien gaf voor aan Addie Stoutjesdijk, die echter in de handen van de doelman schoot. Beide keepers, met name uitblinker Jan Guiljam, droegen hun steentje bij aan het niet 'ver stoorde evenwicht tussen de twee teams. Het initiatief was in de slotfase in Goese handen, terwijl Rien Vroegop 5 min. voor het eindsignaal met de beste Smer- diek-kans werd geconfronteerd. In een man tegen man-situatie bleef de doelman overeind. Het bleef 0-0 na een aantrekkelijke wedstrijd. Smerdiek speelde met als rechtsbuiten Piet Polderman, diè in de loop van de tweede helft werd vervangen door A-junior Gvno Pelgrim. Met een 3-3 gelijkspel bij Nw.Borgvliet en 1-1 bij Oudemo len heeft SPS de oefencampagne voortgezet. Iedereen werkt voor z'n plaats, zodat aanvoerder Rien van Tiggele optimistisch gestemd is ten aanzien van de aanstaande bekerronde en competitie. SPS verschijnt fit aan de start in een goede conditie. Tot november kan men bovendien profiteren van de kwaliteiten van goaltjesdief Henk Vane, maar wanneer hij weer gaat varen, moet er een andere spits voor de doelpunten zorgen. In elk geval ook Jan Hage, die in beide wedstrijden scoorde. Bij Borgvliet keek SPS tot aan de 70ste minuut tegen een 3-0 achterstand aan, maar dat werd knap omgebogen in een gelijkspel met twee doel punten van Vane en éên van Ha- ge. Men sprong te royaal met de kansen om, anders had SPS nog kunnen winnen. Tegen Oudemolen was het bij rust 1-0, waarna Hage in de 85ste mi nuut de gelijkmaker scoorde. De grensrechter zwaaide met de vlag alsof het Koninginnedag was en SPS had ook de scheidsrechter tegen, zodat het bij 1-1 bleef. Wat uitslagen betreft, heeft SPS niet zo'n goede oefenperiode ge had, maar qua spel was de voor bereiding op de competitie beslist goed. De reserves van Smerdiek boek ten in twee oefenwedstrijden ver schillende resultaten: Zaterdag avond werd Sprundel 2 met 2-0 verslagen. Op eigen veld hadden de Smerdiekenaars in de eerste helft een veldoverwicht, dat in doelpunten werd uitgedrukt. Na de openingsfase was er ook nog een rake strafschop van Adrie van de Ree, waarmee hij al voor rust de eindstand op 2-0 bepaalde. In de tweede helft deden zich weinig vermeldenswaardige momenten voor. De Smerdiekse gelederen waren weer versterkt met links back Frans Lindhout. Donderdag stonden in Sint Maartensdijk de reserves van Goes en Smerdiek tegenover el kaar. Al na 5 seconden scoorden de gasten 0-1, toen enkele Smer- diek-verdedigers stonden te sla pen. In de eerste helft liep Goes nog vit tot 0-2. Smerdiek leek in de tweede helft terug te komen - Adrie van de Ree verzilverde weer een strafschop - maar Goes be paalde de eindstand op 2-5. Het is nu toch hoog tijd dat de competitie begint, vond leider Chr. van 't Hof zaterdag na afloop van de matte partij die zijn for matie tegen Cluzona 3 had laten zien. Veel meer dan een keer of vijf was de tegenpartij niet ge vaarlijk in het doelgebied geko men, maar hadden toch kans ge zien om twee maal te scoren. Dat was voldoende voor een gelijke stand bij het eindsignaal. Al in de eerste helft had de thuisclub af stand kunnen en moeten nemen, maar vooral Jo Ridderhof hielp de beste kansen om zeep. In tech nisch opzicht toonde men zich wel volop de meerdere van Wouw, maar veelal stierf opbouw en aanval in schoonheid. Toen na de thee Nico Hage binnen de lijnen kwam ging er wat meer gevaar voor de gasten opdoemen, maar ook zijn activiteit was niet bijster groot. Bij het geheel ontbrak de motivatie om er eens flink tegen aan te gaan. Nochtans was het eerste doelpunt van Nico Hage een juweel van een afstandskan jer, maar vervolgens kwam Clu zona uiterst simpel op voorsprong 1-2. Er moest via de 'geleende' arbiter een strafschop besluit val len om de thuisclub via Theo Moerland op gelijke hoogte te brengen: 2-2. De WHS 5 junioren hadden tegen Cluzona 5 voor eigen publiek za terdag een leuke partij met in to taal 7 doelpunten. Uiteindelijk bleef er voor de groen-witten een doelpunt meer over, maar naar beide kanten was er toch zeven keer reden tot juichen. Han van Vossen opende de score, nadat al menige mogelijkheid in rook was vervlogen. Jaap Kodde vergrootte de voorsprong, maar vrijwel on middellijk daarna sloeg Cluzona terug: 2-1. Bram Rijnberg, voor het eerst weer binnen de lijnen kreeg aanvankelijk te veel van het goede te verwerken, zorgde echter wel voor de derde WHS goal, maar was vervolgens toch aan het eind van zijn loop-latijn. Nog maals was er vreugde bij de Clu zona aanhang: 3-2, maar Piet Ridderhof kon de afstand weer vergroten tot 4-2, terwijl de eind stand toch hetminimale verschil in het voordeel van de thuisclub op leverde: 4-3. Stavenisse 2 kreeg na de 5-2 winst tegen Dosko zaterdag met het jonge en snelle Meto 3 te maken, dat met 5-0 won. In de eerste.helft' ging 't nog tamelijk gelijk op met leuke kansen aan beide kanten. De thuisclub maakte twee doel punten. maar Stavenisse scoorde niet. De Meto-doelman was ge weldig in vorm en voorkwam op grandioze wijze twee zeker lijken de treffers van Flip de Rijke en Dies Potappel. De tweede helft was volledig voor Meto, dat naar 5-0 uitliep. Stavenisse kreeg nog wel aardige kansen, maar de kee per voorkwam in dit sportieve duel elke Stavenisse-goal. De Ploeg van captain Henk van Houte, Smerdieks vierde keus, ging zaterdag met een gehandi capt tea, naar het Halsterse WC 4. dat één klasse hoger speelt (3e klasse afdeling) dan het elftal uit Sint Maartensdijk. Onder de Vijf afgemelde spelers bevond zich de gehele verdediging, zodat van een fiasco sprake was. Er was evenmin een grensrechter. WC benutte de kansen en had bij rust een 3-0 voorsprong. Verdiend. In de tweede helft denderde de Hal sterse trein verder, echter niet voordat Cor Boom de achterstand tot 3-1 had teruggebracht. WC maakte er 5-1 van, waarop weer Cor Boom met 5-2 antwoordde. Het laatste woord was aan de thuisploeg, die er nog twee schep jes bovenop deed en met 7-2 won. Jeugd: Smerdiek A- Cluzona(beker) 5-2, Smerdiek BI-Dosko B-top(beker) 0-9, Clu zona Cl-Smerdiek(beker) 4-0 en WC B2-Smerdiek(vr,sch.) 5-0. De.laatste oefencampagne van de Vosmeer reserves was een uitwis seling met NSV uit Nispen. Het 2e en 5e elftal ging op bezoek terwijl 3 en 4 thuis speelden. Het derde team boekte een kleine 1-0 over winning na een op en neergaande wedstrijd, waarin Vosmeer na een half uur spelen een 1-0 voor sprong nam door een mooi doel punt van Hans Vogel. Op slag van het einde was er nog een mooie gelegenheid om er 2-0 van te ma ken na goed voorbereidend werk van Jos de Klerck, die een schot door NSV-verdediger van de lijn zag gehaald. De terugspringende bal kwam in de voeten van Sjaak van der Zande, die op maat door gaf aan Rien Tholenaar, maar een korte aarzeling van de rechterspits' gaf NSV gelegenheid om de zaken weer onder controle te krijgen. De vierde elftallen bleken ook aan elkaar gewaagd te zijn. Direct na aanvapg van de tweede helft nam Vosmeer het initiatief en enkele mooie schoten van Toni Lindhout misten op een haar na. Naarmate een Vosmeer-doelpunt langer uit bleef werd de kans op een NSV overwinning steeds groter, omdat de veelvuldig mee optrekkende Vosmeer-verdediging kansen gaf voor de schaarse tegenstoten. Wim Quaak wist een doorbraak nog te onderbreken maar toen tien minuten voor het einde een zelfde situatie niet onder controle kon worden gebracht, namen de bezoekers een 0-1 voorsprong. Vosmeer trok nog massaler ten aanval en Hans Geuze schoot tegen de paal. Een nieuwe aanval van NSV leverde een schitterende redding op van doelman Rein Hendrikse, waarna zijn collega aan de andere kant een mooie af standslob van Leen Moerland uit de boevenhoek tikte. Drie minu ten voor het einde leek de gelijk maker niet meer tegen te houden, maar Jan de Klerck en Han Geuze raakten de lat. De weer terug springende bal werd door de NSV doelman corner getikt op een hard schot van Gerrie Schot. Bijna werd het nog 0-2, maar doelman Hendrikse toonde zich ook nu weer een betrouwbare sluitpost. Het bleef 0-1 in een sportieve en door invaller scheidsrechter Dan ny Vaders goed geleide wedstrijd. Vosmeer 2 won de uitwedstrijd bij NSV met 1-4. Het speelde een slechte eerste helft waarin men terecht met een 1-0 achterstand de rust in ging. Tijdens de thee-pauze werd er een hartig woordje gewis seld, wat niet zonder gevolgen bleef. Aanvoerder Sjaak Istha gaf zelf het goede voorbeeld door met een geweldige knal vanaf 30 meter de gelijkmaker in te schieten. Toen Ronnie Vaders Vosmeer op voorsprong bracht, ging het steeds beter en via goals van Wim Douw en Anton de Koning kwam de verdiende 1-4 eindstand op het bord. Minder goed verging het 't 5e elf tal, dat naar een 3-0 nederlaag werd gespeeld in een sportief treffen waarin- de thuisclub over wegend iets sterker was en bij rust met 1-0 aan de leiding ging. In de tweede helft probeerde Vosmeer wel om iets aan de achterstand te doen. Risico's hadden nog twee Nispense doelpunten ten gevolge. maken. Dat zal nodig zijn, nu Ni co Hage wegens zijn een- in plaats van tweemalig trainen per week niet'in het staaa dt am mag mee doen, d De grootste trainerszorg voor de a.s. bekerronde en vervolgens de competitie, blijkt de reorganisatie van de verdediging te zijn. Ewoud Fase scoorde dinsdag avond het eerste doelpunt. Jan Burgers- die deze oefenperiode vaak goalgetter bleek te zijn - nummer twee. Gezien de 2-0 sloot de WHS-verdediging de oefenpe riode niet slecht af, maar straks komt de werkelijkheid. De reser ves van Chris van 't Hof hadden weliswaar voldoende tegenstand, maar men had het toch minder moeilijk met aanvalsgevaar dan de topselectie. Voor rust scoorde Jo Ridderhof. daarna Nico Hage. Zaterdag is men vrij om het be- kergebeuren in Kruisland te. vol gen, want WHS wil mogelijk ver der bekeren dan vorige keer, maar met een trainer als de Frel blijft de competitie altijd een belangrijker, zaak. "Tweede klas blijven en ho pelijk niet of nooit in degradatie- zorgen", is zijn devies. Afdelings eerste klasser Vosmeer heeft dinsdagavond KNVB vierde klasser SPS met 1-3 verslagen. In een goede eerste helft werd het deze laatste oefenpartij via Frans Verhees en Rien Vaders 0-2. Na. rust was Vosmeer minder. Fred Hommel scoorde 0-3, maar SPS behaalde de eindstand op 1-3. Vosmeer 2 kreeg SPS 2 op besoek en opende na een kwartier de score via Peter de Jager. Daarna volgden de doelpunten elkaar snel op. Door Hans Vogel, Adrie' v.d. Zande, Frans Havermans en Kees Timmermans werd het binnen een half uur 5-0. Vlak voor rust werd nog een Vosmeer-doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft een heel ander beeld. SPS scoorde in de 7e mi nuut en Vosmeer had zijn kruit verschoten. In de 25e minuut be paalde SPS de eindstand op 5-2. Vosmeer 5 ging op bezoek bij Smerdiek 5 en verloor met 6-2 na doelpunten van Jos de Klerck en Dirk van Driel in een sportieve wedstrijd. Mede dankzij het keeperstalent van WHS-aanvoerder Ab West dorp werd in Wouw een goede zege bevochten op de vierde keus van Cluzona. De eerste twintig •minuten was het een gelijkop- gaande partij en de thuisclub ver raste zelfs door de openingstref fer: 1-0. Daarna echter werd Siem Snoep actief, die na drie minuten in de tweede helft gelijk maakte. Jaap Verhoef, van wie men nog steeds hoopt dat hij op de training komt, werd tot twee keer bejubeld omdat hij de groen-witten een voorsprong bezorgde. Vooral zijn eerste doelpunt kwam uit het boekje met een keiharde knal in de bovenhoek. Hij stelde de WHS-zege veilig met een tweede doelpunt: 1-3. De afsluiting van de oefenperiode kon de twee eerste WHS seniore nelftallen toch wel enig vertrou wen geven voor de komende wer kelijkheid. Zowel WHS 1 als 2 bleven in de winst op gelijke hoogte: 2-0. Trainer de Frel ziet in zijn aloude, maar nu eigenlijk nieuwe tweede klasser omdat er heel wat gezichten veranderd zijn. een wat gelijkmatige formatie. Daarmee bedoelde hij. dat er ei genlijk geen bijzondere talenten bij zijn die binnen de groen-witte lijnen voor uitzonderlijke verras singen kunnen zorgen. Naast wat oud-gedienden. waar van hij er een deel graag wil tem peren op te grote inzet, krijgt hij te maken met een aankomende ge neratie. die wat sneller het ver trouwen kwijt is. maar wel kan voetballen. Trainer de Frel zrogt wel voor de nodige motivatie. Dat bleek al tij dens de oefenpartijen. Dinsdag avond was Roosendaal een goede partner om niet alleen maar ver dedigend te opereren. Er waren aan beide kanten uitstekende momenten. Bij Roosendaal een uitstekende voorstopper en bij WHS een frivole Sander West dorp. die na een seizoen gestopt te zijn, weer doelpunten probeert te P.V. De Reisduif St.Philipsland, za 27 aug. 240 jonge duiven, met NO-wind los vanuit Orleans. Ie d. 15.23.16 en 895.83 m/min, l.d. 17.29.41 en 712.42 m/min. J.Verwijs Zn 1, 28, 31,47, K.de Frel 2, 10, 11, 13, 33, 44, 51. 54, J.C.Verwijs 3, 27, 35, Abr.Verwijs Azn 4, 37, Iz.Vermeij 5, 7, 17, 21, 42, 52, Joh.Reijngoudt 6, 25, 55, Ad.Verhage 8,40.43, S.M.Quist 9, 12, 15, 16, 19,29, 53, 57,..58, A.Faasse 14, 18, 26, L.J.Reijngoudt, 20. 56, A.P.v.d.Reest 22, 34. 46, Abr.Geense 23, 24, 41, K.A.Reijngoudt 30, 59, Sj.Vermeij 32, 45. W.v.Dommelen 36, 50, J.Quist 38, J.v.Oeveren Zn 39, J.WalpOt Zn 48, 49, M.Meijer Zn 60. De Reisduif, za 27 aug. 433 duiven, om 8.15 u. met NNO-wind los vanuit Soignies. Ie d. 10.17.51 en 945.00 m/min, l.d. 10.50.04 en 743.74 m/min. Jac.Geense 1,14, 27, 50, 98, S.M.Quist 2, 4. 9, 13, 26, 30, 33, 36, 38, 43, 53, 60, 61, 66, 70, 72, 75, 79, 81, 91, 109. A.Faasse 3, 5, 16, 21, Joh.Reijngoudt 6, 7, 41, 45, 48, 58, 71, 94, 100, Iz.Ver meij 8, 23, 24, 28,3132,40,69, 73, 89, Abr.Geense 10, 25, 55, 64, 74, 86, 87, 99, 105, Adr.Verwijs 11, 42, 51, 85, W.v.Dommelen 12, 96, J.C. Verwijs 15, 59, 97, 107, C.Dieleman 17, 101, A.v.d.Est 18, 20, 29, 49, 63, 77, 80, J.Quist 19,'34, 39, 82, 104, 106, 108, Jack Reijngoudt 22, J.v.Oeveren Zn 35, 88, P.v.d.Male 37, 47, 65, 90, 102, J.D.Qvist 44, 68, M.Laban 46, 57, 95. Abr.Verwijs 52. S.Vermaas Zn 54, J.Zuidweg 56, 92, 93, M.Meijer Zn 57, 76, A.Verhage 62,83, A.P.v.d.Reest 74, 78. 103. Wedvlucht Orleans 27-8-1983, Reis duif te Scherpenisse. In concours 185 duiven los 7,10 uur n.n.o. wind, afst. 434 km. Ie pr. 15, 22, 36 877,60 m. laatste pr. 17, 05,02 727,73 m. A. van Luijk 1, 17, 34. G. Lindhout 2. 8, 9. A. Moerland 3, 11, 14, 15, 25, 29. 32. 42. 45. P. Bevelander 4. 5, 18, 26, 27, 33.48. J. Moerland 6, 36,49, 54. L. de K. Koolaard 7, 16, 19.22,24, 28.39. 46,47,50, 52. A. Riedijk 10. G. Larooy 12, 20. 30, 37. 38. H. Smits 13, 53, 58. 60:a. Gebraad 21,31,40, 44,51,56, 57,61.. Iz. Moerland 23, 59. J. op den Brouw 35.43, 55. D. Menheere 41.62. Wedvlucht Orleans 27-8-1983, Trou we, Duif te Tholen. In concours 134 duiven los 7.10 uur n.n.o. wind. afst. 434 km. Ie pr. 15, 22, 20 882.18 m„ laatste pr. 16,43,10 757,75 m. J. Hol 1,34. J.van Dijke (Kr) 2,17,32. C. van Luijk 3, 5, 9, 26, 29. A.Laban Zn. 4. 10, 14, 19, 25. L.vd. Hoofd 6, 11. J. Kegge 7. J.Noom 8, 12, 16, 18, 30, 31. P. Li ban 13, 15, 20, 21, 22. 27,33. L. Soomers 23. L.vd. Klein (S) 24. C. Moeliker 28. Wedvlucht Soignies 27, 8, 1983, Reis duif te Scherpenisse. In concours 360 duiven los 8,15 uur 11.11.0. wind, afst 108 tot 114 km. Ie pr. 10, 09. 26 949,47 m. laatste pr. 11, 15, 20 602,07 m. A. van Luijk 1. 3. 56. J. Moerland 2. 9. 18. 24. 27. 38. 39, 43. 44, 48. 52. 62. 89;-98. 99. 100.'P. Bevelander 4. 46. Wegens organisatorische omstandig heden gaat de sluitingswedstrijd van de Oud Vossemeerse rijwiel en tour club de Eendrachtrijders a.s. zaterdag niet door. Qok de mini-tijdrit die ieder jaar eind september wordt Verreden is afgelast. Geprobeerd zal worden om volgend jaar de wedstrijdemtoch weer- te houden. ^■■■1 In de ronde van 's-Gravendeel kon Nap Hage met de sterksten meekomen en reed langdurig in de kopgroep mee. Jammer dat in de slotfase de voor sprong terugliep en zodoende werden de spitsrijders tot de orde geroepen door een wakker geworden peloton. Nap bleef in het eerste gelid en kon zijn prima wedstrijd afsluiten met een zevende plaats. Daags nadien werd de Makorenner het slachtoffer van een valpartij in De Heen maar de verwondingen waren niet ernstig. Martin v.d. Jagt eindigde in Heikant op de zeventiende plaats in het peloton terwijl Dirk Uyl al na drie ronden door een lekke band werd getroffen. Een verre autoreis naar Zeeuws-Vlaande- ren wordt op die manier wel een .duur uitstapje voor een amateurrenner. Junior Johan van Dijke kon in De Heen aardig meekomen maar de eer ste groep bleek voor hem onbereik baar. Met een twintigste plaats, in een ver brokkelde grote groep kan van Dijke toch wel tevreden zijn omdat het lange en zware parcours alleen voor de allersterksten succes bracht. Corné Stoutjesdijk was in Dinteloord goed op dreef. Na halfkoers ging de WVR.-coureur alleen op pad en na drie ronden solo kreeg de Smerdieke- naar gezelschap van vier medestrij ders. Deze groep leek vooraan te blij ven maar op 8 ronden, van het einde streek het peloton op de vluchters neer en had Stoutjesdijk geen reserves meer achter de hand om een prijsje te be machtigen. Voor deze junior een sti mulans voor een goed seizoenslot. Izak Hage heeft toch wel moeilijkhe den om te presteren want merendeels vertoeft hij in de schaduw van het pe loton. Blijkbaar beschikt Izak wel over talent voor de autosport want hij had succes bij het rijexamen. Nieuweling Hans Lindhout klasseerde zich in De Heen op de zeventiende plaats nadat hij in het peloton controlerend ploeg- werk had verricht voor Steenberge naar Castelijns. In Zierikzee werd voor het eerst een groots opgezet wielerfestijn gehouden waarbij oud DSL Wim Evertse een hoofdrol had in het organisatieteam. De talrijke toeschouwers zagen een boeiend wielergevecht dat bijzonder zwaar was voor de coureurs omdat het parcours door de binnenstad liep. Nap Hage liet zich wederom vooraan zien en ging als zesde over de meet en voor Vin Keijzers was er een twaalfde plaats. Van Houte Boys uit Scherpenisse on der aanvoering van Oud Vosmeer speler Rien Hommel, hebben zaterdag een zaalvoetbaltoernooi in Ouden bosch gewonnen. Er namen acht ploe gen aan deel en van de 7 wedstrijden wisten de Zeeuwen er 5 te winnen ter wijl er 2 in een gelijkspel eindigden. In de beslissende wedstrijd om de eerste en de tweede-plaats scoorde aanvoer der Hommel het winnende doelpunt, waardoor men een fraaie beker kreeg en tevens een wisselbokaal, die men al eerder een keer had gewonnen. De gemiddelde leeftijd van de Van Houte Boys was 35 jaar. De overwinning krijgt nog meer glans als men bedenkt dat men het zonder wisselspelers moest stellen. 113. A. Hage 5. 10. 22. 23, 42. G. Lindhout 6, 74, 77, 8. 105. A. Moer land 7. 12,13, 14. 17,30. 34.37,50,60. L. de K. Koolaard 8,45,59, 67, 80,87. 97, 106. A. Riedijk 11, 20, 25. 28, 29, 58. 71, 93. 115. P. Suurland 15. 57, 83. 84. 90, 94, 95, 103, 107, 114. H. Smits 16, 49. 79» 92, 102. 116. C. van Gorsel 19. 36. 47. 64, 82, 85, 96. K. Lisseveld 21.31, 70, 76.. P. Potappel 26, 33. 35, 55. 61. 66. 69, 72, 73, 88, 118. A. Gebraad 32,54.63, 65,68,75, 86, 101. 108, 109. G. van Leeuwen 40. 41. 91, 104, 112, 117. W. Moerland 51. D. Menheere 53, 110, 111, 119. 120. Iz. Moerland 78. Wedvlucht Coignies 27-8-1983, Trou we. Duif, te Tholen. In concours 335 duiven los 8,15 uur n.n.o. wind, afst. 108 km. Ie pr. 10, 04, 36 979,67 m, laatste pr. 10, 50,47 687,98 m. C. Laban 1, 17, 18. P. Laban2,3,7, 23. 34, 60. L.v.d. Hoofd 4. 10, 42, 46. 47. 62. 70, 72. C. van Luijk 5,' 21. J. Toe- tenel 6.25.37. 51,61,63. 68. 77. 83. L. Hage 8, 15, 20, 31.35.36. 39,44,49. 64.65,76,84. L.v.d. Klein (S) 9, 12, 19, 55. A. Laban Zn. 11, 33. 38, 79. J. Bogert 13, 58, 80. L.v.d. Klein Jz. 14, 16. 43. 48, 74. J.v. Dijke (Kr) 22. 59. 66. 69. 75. 81. A. Kot 24. J. Noom 26, 53. M. van Haaften 27. 78. W. Theu- nisse Zn. 28. 40, 45, 50. 56, 73. J. Hol 29, 54.,67. J. Kegge 30.41C. Moeliker 32.52. 57, 71. A. Korsman 82. De Zwaluw Oud. Vossemeer. Soignies afst. Ill km. los 8.15 u.. aankomst le duif 10.00 37 met 1012 m. p.m. I. duif 10.41.44 en met 758 m. p.m. In con cours 209 duiven van 24 inzenders. M.K. Speyer 1. 13, 17, 26. 31. R. Vaders 2. 35.21, 32,44.45. 47. 65. A. Lindhout 4. 6. 68. J.v. Ballegooij 7, 18, 20. 40.41.42. 60.66. S. Schetters8. 15. 23.24,48. A. Havermans 9, 10. 12. 34, 57,59. G. Hoet en Zn. 1 1,22,29,56. H. Buitenhuis 14.51. R. Mosch 16, 19,52. D. Istha 25. 69. P. Vis 27. 46. 67. J.C. Vaders 28. 39. P. Hommel 30, 33. Fr. Hommel 35. 63. D. Vaders 36. 37, 43, 50 62. C.A. Hommel 38. 64. J.C. Po tappel 49, 58. J. Egberts 53. 55. 61. Gertv. Hoet 54. C. Aarden 70. Orleans afst. 437 km, los om 8.15 uur aankomst le duif 15,12.39 met 906 m. p.m. laatste duif 17.03.17 met 737 m. p.m. In concours 155 duiven van 19 in zenders. P. Vis 1. 6. 27. 47. Fr. Hommel 2. 3, 36, 37. 45. 48. J.v. Ballegooij 4. 15. 22. 24. 25. 26. J. Potappel 5. 34. M. Moerland 7. 8. 12. 14. 17. 31. 44. P. Hommel 9. 46. R. Vaders 10. 20. 29. 32. 42.51A. Havermans 11. 16. S. Schetters 13. 30. G. Hoek en Zn. 18. 23.41. J.C. Vaders 19. 33. D. Istha 21. 39. D. Vaders 28. 49. D. Hoogkamer 35. H. Buitenhuis 38. R. Mosch 40. M. de Graff43. 50. J. Egberts 52.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 15