WINTERMANTELS T erhorstMantels ACOU STICON H00RT0ESTELLEN VERMAAT OPNIEUW I O-BATEL ZTTinS *™ySagmUUaSen -vond zulle AUTOSCHADE KAPSALON fk\s altijd al een Pfaff naaimachine had willen hebben, moet U hem nn kopen.... W. Rikken b.v. Vw x» MIEDIEMA CHRISTIAAN LIEBAU ANDRIESSEN FREYA5 ELENBAAS - POORTVLIET Service - Vakwerk en Prijzen: FA. F.C. DE VALK 10 EENDRACHTBODE Donderdag 1 september 1983 INTERNATIONAL Modehuis Yvonne n van 1981 m bosstraat 34 te R nn 1 september a s yp d°nderdag J en kennis maken met on 2 sePtember kunt 8ewendbent-- Donderdatrm 1 m°deshotvs, zodat 7, L n °nze collectie onze - ontbnkZ °r mode-hapening Gra ag tot ziens OPd°^of^g,lof2Kple. Hoewel het weer nog te mooi is hebben we at een zeer uitgebreide kollektie Nu kopen betekent een ruime keus! U bent welkom! Bergen op Zoom A Kremerstraat 11 DAN NAAR VOOR UITDEUKEN - SPUITEN - MOFFELEN zijn wij van start gegaan met 'n nieuwe aanpak alles is aangepast aan deze tijd en uw wensen Dames en heren zonder afspraak Persoonlijke voorkeur op afspraak Dames-, Heren- Kapsalon en Haarwerken j^<ortemeestraat 6 Bergen op Zoom tel. 01640-3432^jj 'n Pfaff Itan er nog wel af UW GEDEKTE TAFEL SPECIALIST Kortemeestr. 9-13, Bergen op Zoom. B0XENVULLERS TRANSPORTEURS STORTBAKKEN KIPWAGENS enz. TRAKT0REN en WERKTUIGEN OFF. HOOFDDEALER: Sinds 1933 Burg. Freyterslaan 45 Roosendaal Mode Première1983. Gebreide pakjes voor de klassieke vrouw. modehuis Japonnen in fantastische dessins en styling. modehiis Voor vakkundige en'vertrouwde aanpassing van: SINDS i^Oi e Vervaardiging van oorstukjes in eigen bedrijf Acousticon met 24 speciaalzaken in Nederland Zo nodig bezoek aan huis Penstraat 37 - BERGEN OP ZOOM - Telefoon 01640-34464 Vlakbij de Grote Markt en de Bosstraat Met de auto voor de deur bereikbaar Ingang ook voor rolstoolen F.I.D.A. gediplomeerd PAASD1JKWEG 11 - TEL. 01662 - 2310 - 2357 Bij Rikken zijn nu een aantal veel verkochte modellen extra voordelig NAAIMACHINEHANDEL REPARATIE INRICHTING BERGEN OP ZOOM: Zuivelstroat 19, tel: 01640-35878 ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48 BREDA: Lange Brugstraat 30 EINDHOVEN: Willemstr. 21 tel. 01650-49136 Vert. W. Buron, tel. 01 673-2642

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 10