Fa. K. J. Boogaart Fa. Deurloo J.J. Feijtel gesloten DIA-AVOND 3® 3.98 Bij MikroMarkt de kortingwinkels. mikro markt WATERMELOEN 298 RODE HESSEN 175 TOMATEN 198 PERZIKEN 298 PUNT BROODJES 198 VOLLE YOGHURT 139 MIKROMARKT GUNTER - ST. ANNALAND Wij zijn met vakantie vakantie Fa. J. Quist en Zn. GESLOTEN L.M. de RIJKE J. WALPOT IF II i jMMFW* 10 BELEGEN KAAS Donderdag 21 juli 1983 EENDRACHTBODE Martine Frank WEGENS VAKANTIE GESLOTEN Markt 21 Poortvliet Wij zijn van zaterdag 23 juli tot maandag 8 augustus Wegens vakantie van 25 juli tot en met 8 augustus A dministratiekantoor Zilverstraat 8, Oud-Vossemeer Vrijdag 29 juli 20. OO uur CALIFORNIA, U.S.A. Café De Sport Wij zijn gesloten wegens vakantie van 25 juli t/m 6 augustus Voorstraat 39 - Sint Philipsland Tel. 01677-3143 Ferket, Reyns en de Maat B.V. GRAFMONUMENTEN Bouwonderneming "SCHOT B.V.' Op 30 juli a.s. zal de heer A. v.d. Hoek, Laban Deurloostraat 2, Scherpe nisse, officieel afscheid nemen als voorzitter van de Voetbal Federatie Tholen. Ter gelegenheid hiervan is er een re ceptie, welke gehouden zal worden in het clubhuis van de S.V. Smerdiek, Sportlaan 2b, Sint Maartensdijk. Tevens zal er, als waardering voor het vele werk dat de heer Van de Hoek voor onze organisatie heeft verricht, een afscheidswedstrijd worden ge speeld tussen: Aanvang wedstrijd: zaterdag 30 juli om 1 4.30 uur op het sportveld te Sint- Maartensdijk. Receptie van 1 7.00 tot 1 8.30 uur. Wij zullen het op prijs stellen u te mo gen begroeten. Nieuw bij MikroMarkt FBUALCrtm- MJCHE 198 298 i&MPj 379 210 944 J Nieuw bij MikroMarkt BmwramAif OFAMAZMS.rQ cmmsTEj m LUNCHvtmr 89 33 99 149 149 149 139 149 75 239 109 249 59 79 129 75 129 179 389 fHlMXM TOtlFTZeCP 398 1036 149 UFFJtLUKmSl ueamiMiLCH 299 99 129 69 HAMLAPPEN VAN DE ACHTERHAM ki.o 10.98 SCHENKEL MET BEEN MAGERE SPEKLAPPEN HAMBURGERS 4 HALEN 3 BETALEN GEHAKT H.O.H. 748 Kuikenbouten rOQ De Heere, die leven gaf en leven spaarde, heeft f op Zijn tijd, ons ver blijd met de geboorte van een dochter en zusje, Maatje Machalina We noemen haar A. C. Aarnoudse C. M. J. Aarnoudse- Carol Ma ja Jolanda 4691 CT Tholen, 13 juli 1983 Doelweg 18 Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele blij ken van belangstelling en felicitaties die wij mochten ontvangen bij de geboorte van onze zoon en broertje. Frans en Ann Schoep Piet Oud-Vossemeer, juni 1983 Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, fruit, ca deaus, geld en hulp die we mochten ontvangen bij de geboorte van onze zoon Hans Fam. P. Voorwinden St. Philipsland, juli 1983 - Volkerakstraat 1 Zo de Heere wil en zij leven hopen op D.V. 22 juli a.s. onze geliefde oom en tante, J. M. Dijke en P. Dijke- Wessels de dag te herdenken waarop zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat zij nog lahg gespaard mogen blijven is de wens van M. Dijke, L. C. Dijke-Manschot W. Dijke Scherpenisse, juli 1983 Heden nam de Heere, na een langdurige ziekte in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom, uit ons midden weg, onze innig geliefde zuster, schoonzuster en tante, BARENDINA ABRAMINA MOERLAND in de ouderdom van 69 jaar St.-Annaland: M. N. van Engelen-Moerland Ouddorp: E. Grinwis St.-Annaland: W. Moerland-de Roos P. B. Moerland Kapelle: J. Gunst-Moerland P. A. Gunst St.-Annaland: J. Geluk-Moerland J. A. Geluk K.. Goedegebuure M. Goedegebuure-Theunisse neven en nichten 4697 GH Sint-Annaland, 15 juli 1983 Julianastraat 5 De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 20 juli om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint-Annaland vanuit het verenigingsgebouw der Geref. Gemeente, Weststraat 25 Hiermede betuigen wij ons medeleven na het overlij den van B. D. MOERLAND voor ons tante Dien en bedanken haar voor wat zij als huisgenote liefdevol en vol overgave voor ons gezin gedaan heeft. Zij zal altijd in onze herinnering blijven. Werkendam: Fam. A. van Bergeijk St. Annaland, 15 juli 1983 Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, hebben wij tot onze diepe droefheid, na een langdu rig, maar zeer geduldig gedragen lijden, nog vrij onverwachts afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa, de heer JOHANNES CORNELIS DE BRUINE echtgenoot van Dina Goedegebuure op de leeftijd van 73 jaar St. Annaland: D. de Bruine-Goedegebuure Ouderkerk a/d IJssel: G. de Bruine M. de Bruine-van Eyken Diana St.-Annaland: D. W. de Jonge-de Bruine J. de Jonge Dennis 4697 HA St. Annaland, 14juli 1983 Burgemeester Baasstraat 4 De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 18 juli j.l. op de algemene begraafplaats te St. Annaland vanuit de aula. Tot onze grote droe.fheid hebben wij nog vrij onver wachts afscheid moeten nemen van onze lieve opa, JOHANNES CORNELIS DE BRUINE in de ouderdom van 73 jaar. Wij zullen hem niet vergeten. Diana Dennis St.-Annaland, 14 juli 1983 Met droefheid geven wij U kennis, dat na een lang durig. geduldig gedragen lijden, is overleden, onze lieve oudste broer, zwager en oom, de heer JOHANNES CORNELLS DE BRUINE echtgenoot van Dina Goedegebuure op de leeftijd van 73 jaar. Onze waardering gaat uit naar zijn vrouw, voor de liefdevolle verzorging, al die jaren aan hem gedaan. Grand-Rapids U.S.A. Jac. de Bruine J. de Bruine-Moerland Kortgene: J. M. Westdorp-de Bruine A. M. Westdorp Nichten en neven 14 juli 1983 Na een langdurige, maar moedig gedragen ziektepe riode, is nog vrij onverwachts overleden, onze geliefde zwager en oom, JOHANNES CORNELIS DE BRUINE in de ouderdom van ruim 73 jaar St. Annaland: A. K. Mosselman-Goedegebuure J. J. Mosselman C. van de Repe-Priem- J. van de Repe D. Goedegebuure-Burgers K. van de Repe-Goedegebuure A. D. Goedegebuure L. Valkier-Goedegebuure J. Scherpenisse-Goedegebuure C. Scherpenisse L. Goedegebuure H. Goedegebuure-van Dijke J. van Dijke-Goedegebuure L. van Dijke J. Kaashoek-Goedegebuure Neven en nichten St. Annaland. 14 juli 1983 Heden behaagde het de Heere, na een zeer smartelijk geduldig gedragen lijden en liefdevolle verzorging in de stichting „Vrederust" te Halsteren, van ons weg te nemen, onze geliefde broer en oom, MARINUS VERMEULEN op de leeftijd van ruim 78 jaar St. Maartensdijk: A. Vermeulen A. Janse-Vermeulen neven en nichten Halsteren, 14 juli 1983 Correspondentie-adres: D. Vermeulen, Jacoba van Beierenstraat 5, 4695 EP St. Maartensdijk De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 18 juli j.l. op de algemene begraafplaats, Kastelijnsweg la te St. Maartensdijk Heden overleed plotseling onze geliefde broer, zwa ger, oom en neef, WILLEM CORNELIS NEELE op de leeftijd van 81 jaar en 7 maanden Uit aller naam: C. M. Neele 4675 CA St. Philipsland, 17 juli 1983 Voorstraat 31 Correspondentie-adres: C. M Neele, Voorstraat 42, 4675 CB St. Philipsland De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 20 juli j.l. op de algemene begraafplaats te St. Philipsland. Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dankbaarheid voor alles wat hij voor ons deed en betekende is na een kortstondig ziekbed van ons heengegaan, na een liefdevolle verzorging in het be jaardentehuis „Sint-Maartenshof' onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer LEENDERT OP DEN BROUW weduwnaar van M. Priem in de ouderdom van 91 jaar en 9 maanden Tholen: A. Berrevoets-op den Brouw J. M. Berrevoets Amsterdam: A. op den Brouw A. op den Brouw-de Wit Klein- en achterkleinkinderen Sint-Maartensdijk, 18 juli 1983 Bejaardentehuis Sint-Maartenshof, Bloemenlaan 2, Kamer 55 De begrafenis zal heden plaats vinden, donderdag 21 juli om 14.00 uur op de nieuwe algemene begraaf plaats, Kastelijnsweg la te Sint-Maartensdijk Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begra fenis in Sint-Maartenshof Na een verblijf van enkele weken in het A.B.G. te Bergen op Zoom, behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, onze geliefde broer, zwager, oom en oud-oom, JACOB NEELE weduwnaar van Adriana Willemina Slager in de ouderdom van 93 jaar en 10 maanden Uit aller naam: D. J. Neele Tholen, 16 juli 1983 Ten Ankerflat 106 Correspondentie-adres: D. J. Neele. Poststraat 20, 4696 BC Stavenisse De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 19 juli j.l. op de oude begraafplaats te Stavenisse om 14.30 uur. Na een verblijf van enkele weken in het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom nam de Heere van ons weg onze geliefde oom, JACOB NEELE weduwnaar van Adriana Willemina Slager in de gezegende ouderdom van 93 jaar en 10 maanden St. Maartensdijk: W. M. Slager J. B. Slager-yan Houdt Scherpenisse: M. F. Hage-Slager Middelburg: C. P. Slager-Schijf J. Slager J. J. A. Slager-Bil Scherpenisse: A. P. Slager •M. J. Slager Chr. Slager-de Wilde 16 juli 1983 (In plaats van kaarten) Getroffen door de zeer vele blijken van medeleven en aanwezigheid, ons betoond na het overlijden en bij de begrafenis van onze geliefde vader en opa, Ds. G. MOUW willen wij onze oprechte dank betuigen. In het bijzonder willen wij de kerkeraad van de Ger. Gem. te Tholen bedanken voor alle steun in voor ons zo moeilijke dagen. De predikanten v. Gelder, Hakkenberg, Schreuder en v.d. Poel zijn we ook erkentelijk wat ze voor ons zijn geweest op de dag van begraven. Namens kinderen en kleinkinderen 3881 HC Putten, juli 1983 Drieseweg 19 Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en over lijden van onze geliefde ouders, groot- en overgroot ouders, I. DEURLOO en J. DEURLOO-VAN VESSEM betuigen wij u onze oprechte dank Uit aller naam: Fam. Deurloo Tholen,juli 1983 Wij willen iedereen bedanken voor het vele mede leven, zowel persoonlijk als ook schriftelijk, betoond na het plotseling overlijden van onze lieve moeder, mevrouw A. J. SLAGER-WESSELS Het heeft ons goed gedaan. Uit aller naam: Wim en Sarina Sint-Annaland, juli 1983 Nieuwstraat 10 Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en het fruit, wat ik gekregen heb in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. K. K. Steijn-Reijngoudt St. Philipsland. juli 1983 Langs deze weg mijn harte lijke dank, voor uw bezoek, voor de kaarten, bloemen en fruit, die ik mocht ont vangen tijdens mijn verblijf in ziekenhuis Lievensberg. A. P. Heijboer-v. Ast St. Annaland, 'juli 1983 v.d. Bosstraat 31 Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw en kind, voor de vele kaarten, bloemen, fruitmanden en hetgeld. tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst ontvangen. C. Dekker St. Philipsland, juli 1983 Eendrachtstraat 45 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, bloemen, geld en cadeaus, die wij op ons 25-jarig jubi leum mochten ontvangen. Frans en Joke Stols Sint Annaland, juli 1983 Hartelijk dank, mede na mens mijn man en kinderen voor de vele blijken van be langstelling. het bezoek, kaarten -bloemen en fruit manden alsmede andere at tenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis Lievens berg en bij mijn thuiskomst Mevr. A. Oosdijk-Koppejan Stavenisse, juli 1983 Voor de vele belangstelling en het medeleven, in welke vorm dan ook, betoond bij mijn verblijf in het zieken huis en mijn thuiskomst, wil ik allen hartelijk bedanken, ook namens de kinderen. Mevr. G. Mol-Zoeteman St. Philipsland, juli 1983 Julianastraat 1 1 Voor de vele felicitaties, in welke vorm dan ook, ont vangen bij onze 25-jarige echtviering. zeggen wij U mede namens onze kinde ren hartelijk dank. M. P. Mosselman W.C. Mosselman- Dijkema St. Annaland, juli 1983 Raiffeisenstraat 10 Kleuren T.V. reparatie aan huis Dag- en avondservice, geen voorrijkosten, prijsopgaaf vooraf. Tel. 01662-2674 van 23 juli t/m 6 aug. '83 Dorpsweg 39 - Oud-Vossemeer Tel. 01667-2580 Radio - T.V. Wasautom. - Antenne-service, enz. van maandag 25 juli t/m 30 juli Voor balenperstouw en dekkledenverhuur Raadhuisstraat 1 9 - Oud-Vossemeer Tel. 01667-2301 Zaterdag 23 juli a.s. zijn wij gesloten wegens Maandag 8 aug. zijn wij weer tot uw dienst. Wij wensen ook u een prettige vakantie. Voorstraat 1 6 - Sint-Annaland Brood en banketbakkerij (Ward op den Brouw) Kaaistraat 5 - Sint Maartensdijk Bloemenhandel en dierenbenodigdheden Steenhouwerij Hulst Steensedijk 100 Tel. 01140-12906 Bergen op Zoom Kamillelaan 4 Tel. 01640-34873 Een modern bedrijf al meer dan 25 jaar. Gespecialiseerd in: in vele steensoorten modellen prijzen Kleuren katalogus vrijblijvend op aanvraag via lijkt- dienaars en grafmakers. Voor inlichtingen: Postweg 3 - Tel. 01660-2650 Toonkamer: Postweg 3 Voetbal Federatie Tholen S.V. Smerdiek Excelsior C-elftal - Voetbalcombinatie Tholen Bestuur Voetbal Federatie en S.V. Smerdiek Waar haal je vandaag de dag zóveel kosmetika zó goedkoop? FA DOUCHESCHUIM ilOQ 500MLFLAKON 40«7 KIKIBADSCHUIM 91 Q 500 CC FLAKON619 SERINGE TOILETZEEP l O Q 3STUKKEN IOC/ LUX TOILETZEEP 1 7Q 3 STUKKEN 11 O NIVEA BODYMILK A Q Q 250 ML FLAKON Is/O NI VE A SUNMILK A Q Q 125 ML FLAKON In/O NIVEA SUNOIL An Q 125 ML FLAKON Ilvl WATTENPADS DIVERSE KLEUREN 1/10 50 STUKS PAK 119 ODOREXDEODORANT ROLLER OOP 55 GRAM PER STUK L»Oö HEAD SHOULDERS /IOC 150 ML FLAKON 1 LêD 7 KRUIDEN SHAMPOO 1 QQ 200 ML FLAKON 199 150 ML FLAKON T'JDCLt/Zr TeriNTiropurT/e MACLEANS TANDPASTA 75 ML TUBE COLGATE TANDPASTA 3TUBES STERADENTTABLETTEN ICO 30 STUKS BUISJE 109 \ltjM5ML INLEGKRUISJES 1 QQ 30 STUKS PAK 109 DAMESVERBANDMAXI 1 QQ 20 STUKS PAK 109 ZWITSAL SHAMPOO 200 ML FLAKON ZWITSAL ZEEP 2 STUKKEN NESCAFE EXTRA 200 GRAM POT \nn fïïUKS FAK FILTERZAKJES NO. 2 80 ZAKJES PAK D E. PICKWICK THEEZAKJES 20 STUKS DOOS HALVAMEL »/z LITER PAK HOUDBARE VRUCHTEN YOGHURT AARDBEIEN 500 GRAM BEKER YOGHO YOGHO LITERPAK FAKDÓSKMilium \^wsmspaiF ONTBIJTKOEK 400 GRAM PER STUK BRILLANT PENNYWAFELS 8 STUKS PAK BRILLANT MERGPIJPJES ADVOCAAT OF NATUREL 5 STUKS PAK BISCUIT FOURRÉ 250 GRAM PAK PINDAKAAS 350 GRAM POT GOLDPACK PUDDING AARDBEI OF VANILLE PAKJE GEBROKEN HUISHOUDRIJST KILOZAK GEBROKEN SNELKOOKRIJST 400 GRAM ZAK MACARONI 500 GRAM ZAK TOMATENPUREE 68 GRAM BLIKJE NOOTMUSKAAT 50 GRAM BUSJE WITTE PEPER 50 GRAM BUSJE TANPfMTA NATUURAZIJN GEEL OF BLANK 1500 ML FLES NASI KRUIDEN 50 GRAM ZAKJE SLASAUS 1/lQ 750 ML FLES 143 FRITESSAUS 1/1Q 650 ML EMMER 14v MAYONAISE 1 A Q 500 ML POT 119 ssnirsmr 3BüKjeóA56mM #0 340 SFAM BLIK TOMATENKETCHUP 340 GRAM FLES GROENTE .KIPPE OF TOMATENSOEP ZAKJE HONIG SOEP, GROENTE, KIP, JULIENNE OF VERMICELLI 6 BORDENPAK MS CHIC OfWTTTE SEflWÊNZeEP 6RAM PLF Ff UK TOMATENSOEP 800 ML BLIK KIPPESOEP 800 ML BLIK TOMATEN/ GROENTESOEP 800 ML BLIK VLEESBOUILLON VOOR PAKJE 6 LITER AROMA 200 ML FLES VERMICELLI 500 GRAM ZAK MAGGI AARDAPPELPUREE 260 GRAM PAK UNOX BI-FI 2 STUKS PAK DEEP BLUE FANCY PINK ZALM 220 GRAM BLIK 1 vmcmsm MELBA TOAST 90 GRAM PAK COCKTAIL MIX 125 GRAM BAK BLANCDEBLANCS 1000 3 FLESSEN A0.7 LITER 1UUU CROKY CHIPS NATUREL OF PAPRIKA 200 GRAM ZAK CHIPS NATUREL OF PAPRIKA 120 GRAM ZAK LIMONADESIROOP 0.59 LITERFLES TWEEDRANK ABRIKOOS/SINAS LITERPAK SHERRY SUPERIEUR 0.7 LITERFLES 3FJUKK5N CAPELINO RODE WIJN ^QQQ 3 FLESSEN A 0.7 LITER CÖTEAUX DU LANGUEDOC 0.7 LITERFLES ALMIRONAB 900 GRAM BLIK ROZEBOTTELTJE 500 CC FLES 07 UT5KFLFS LUIERS 30 STUKS PAK PALOMA TOILETPAPIER 4ROLLEN TISSUE KEUKENROLLEN 1 7Q 2 STUKS PAK119 HONDEVOER 840 GRAM BLIK HONDEVOER 420 GRAM BLIK BROKJES VOOR DE HOND QQC 5 KILO ZAK 999 Flinke per stuk bakje hele kilo mandje 1 kilo stuks literfles hele kilo 995 VERS VLEES Donderdag, vrijdag en zaterdag 500 gram 448 Maandag 500 gram 298 Dinsdag Woensdag per kilo üonderdag, vrijdag en zaterdag per kilo T#1 Pn)swi]zigingen en uitverkocht voorbehouden 29-83

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 3