GRIJP DIE KANS! HANS KOK OPTIEK Schoolverlaters stuwen werkloosheid tot 1041 PLAATSELIJK NIEUWS GESLOTEN MONTUREN MET 50% KORTING ZONNEBRILLEN MET 20% KORTING W "—PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS,:. Groene Kruis Subsidies uit provinciepot EENDRACHTBODE Donderdag 21 juli 1983 THOLEN DEURLOO EN ZOON ZURE MOSSELEN NIEUWE HARING bij slagerij FLIP VAN DAMME voor kwaliteit en service OUD VOSSEMEER SINT-ANNALAND STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK V.O.UUftTERinG-KIPmULOEP w y i SCHERPENISSE SINT- PHILIPSLAND STEMMEN VAN LEZERS POORTVLIET nog slechts 2 weken PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Ramschip Proefboerderij PREDIKBEURTEN WEEKENDDIENSTEN THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD-VO OUDVOSSEMEER POORTVLIET JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER LIUIX I1ILUVVC N SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER 11/ MlirillAfC NA JACOBAPOLDER IÜ l\ IW I t W WW VSF SINT PHILIPSLAND SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen tel. 01660-2799-2504-3257 Weer voorradig: met uien, eigen inmaak, ook zoutloos! Dagelijkse aanvoer van verse Zeeuwse mosselen. Wegens groot succes nog steeds emmertje ca. 1 5 stuks 7.- Advertentie I.M. Burgerlijke stand Geboorte: Sabine dv B.Land en J.H. van der Vliet, Dirk Cornelis zv N.P.Baaijens en C.M.I.Bolier, Jan zv J. de Graaff en M.L.Potter, Shantie dv B.Changur en J.Je- wean, Mark zv J.P.Korstanje en M.J.Stoffels, Helena Wilhelmina dv C.J.Kot en A.Dekker, Maartje Aaltje dv CJ.Kot en A.Dekker, Michael Jan Maria zv C.J.M.Rij ken en S.F. de Veth, Lucas Anto- nius zv G.J.Roefs en JJ.M.Be- rendsen. Stoffel Adriaan zv M.Pannekoek en A.D.J.v.d.Wek ken. Huwelijk: Hermanus H.Stoffels 24 jr. met Willemina A.C. van Tillo 21 jr, Anthonie Jansen 23 jr. met Jacoba J.M.Hopmans, Adrianus L.H.Walpot 22 jr. met Geertje H.Dekker 21 jr, Simon Mol 23 jr. met Elizabeth Bout 25 jr, Adriaan Geluk 22 jr. met An- nemarie C.Gouka 23 jr, Henricus J.M.Willems 23 jr. met Margaret- ha G.M. van der Thiel 24 jr, Wil lem van den Bruinhorst 24 jr. met Geertje J.Jongerden 22 jr. Overlijden: Jacob Anthonie van Daalen 71 jr. ev L.E. de Wit. Pie- ternella Donken 71 jr. wv P.Isen- burg. Jan van Dijke 76 jr. ev C.E. vanDaalen. Kindervakantiespel Het wijkcomité Buitenzorg orga niseert van 8 tot en met 12 augus tus een kindervakantiewerk-week voor de jeugd. Maandag 8 augus tus staat in het teken van creativi teit - 's ochtend knippen, plakken, schilderen - en film kijken. De dinsdag wordt gevuld met een speurtocht en een straatteken wedstrijd, woensdag staan spel letjes en hutten bouwen op het programma. De volksspelen-ker mis is genoteerd voor donderdag morgen, terwijl 's middags de fietsbehendigheidswedstrijd plaatsvindt. De laatste dag, vrij dag 12 augustus, wordt de 'werk week' besloten met Stuif es in en een grootse feestmiddag. Aan het kindervakantiespel wordt mede werking verleend door burge meester Baerends, wethouder Versluijs en de brandweer. Waar vindt U 1e kwaliteit vlees zelf gemaakte vleeswaren en andere lekkernijen? Dalemsestraat 33 Praktijk en apotheek dokter Kale van 25/7 t/m 12/8 Waarneming, ook van apotheek, dokter Mellema, tel. 2377. Advertentie I.M. Oude bomen verplanten.... Woensdag 13 juli was het voor de bejaarden de laatste dag, dat men in de soos in de Brugstraat kon doorbrengen. De aanwezigen vonden het spijtig, dat het ge bouwtje zal worden afgebroken. Men moet nu immers verhuizen naar de weliswaar betere accom modatie in Meulvliet, maar dat is voor de vele ouderen, die in de oude kern wonen, een heel eind weg. De stemming zat er die laat ste middag dan ook niet zo in, ook al werd de' eigen inventaris bij opbod verkocht. Het bestuur van de sociëteit wil bij deze beroep doen op vrijwilligers, die bereid zijn woensdagmiddag per auto Dertig auto's gecontroleerd De verkeersgroep van de rijkspo litie uit Middelburg heeft dins dagochtend een staande controle gehouden op de Nieuwe Postweg, waarbij dertig voertuigen aan een onderzoek werden onderworpen. Het blééf bij een aantal waar schuwingen om wat onvolledig heden in orde te laten maken. naar Meulvliet te rijden en de ge gadigden na de soos weer op te komen halen. Daartoe kan men zich opgeven bij Lina Deurloo en bij mevr. Snepvangers. Bij mevr. Deurloo ligt er n,og steeds een prijsje van de fancy fair en even eens de trekkerslijst ter inzage van de Rafago uit Turnhout, waar iedere Thoolse bezoeker toen ook een lot kreeg. Diefstal uit auto Na het inslaan van een ruit is een portefeuille en wat andere voor werpen gestolen uit een auto van de Belg T. uit Schaarbeek, die aan de Polderdijk bij Poortvliet was geparkeerd. Op de markt werd een geparkeer de auto beschadigd door over het dak te lopen. Ook in de motorkap zaten krassen, zodat de totale schade nogal in de papieren loopt. De politie probeert te achterhalen wie de schuldige is. Autobestuurder K. moest na zijn aanhouding de blaas- en bloed proef afleggen in verband met al coholgebruik. Burgerlijke stand Geboorte: Jan zv I.M. van Poort vliet en J.M.Aarnoudse, Francis- cus Lucas zv F.P.Schoep en A.A.W.M.Bastiaanse. Huwelijk: Jan M.Duine 31 jr. met Anna M.C. van de Klundert 20 jr. Overlijden: Francina Lomeijer79 jr. ev L.A.Verwaal. Johanna Cor nelia Geluk 83 jr. ev C.A.Lind- houdt. 3 augustus NIET ENTEN 10 augustus WEL ENTEN Advertentie I.M. Burgerlijke stand Geboorte: Willemijna Adriana Maria dv M. den Engelsman en W.M. van den Boogaart, Clayton Ernest Leon zv F.R.Felter, Johan zv J.Gunter en M.Heuvelman. Huwelijk: Leendert P. van Beve- ren 20 jr. met Aberdina J.Goede- gebuure 28 jr. Gerard C.Goede- gebuure 25 jr. met Pieternella A. van 't Hof 21 jr, Willem B.Potap- pel 23 jr. met Helena Potappel 18 jr. Aart de Voogd van der Straaten 26 jr. met Pieternella M. van 't Hof 19 jr. Overlijden: Johanna Jannetje van Oeveren 82 jr. wv F.Keur, Maria Johanna van Putte 87 jr. wv J.L.Kamhoot. Anthonia Johanna Wessels 72 jr. wv J.A.Slager, Abraham Pieter Goedegebuure 56 jr. zv N.G.Goedegebuure en P.J.Goedegebuure. Kampioenschap touwtrekken Traditioneel is er tijdens de Braderie op zaterdag 30 juli het kampioenschap touwtrekken Tholen en Sint Philipsland. Teams kunnen zich opgeven bij garage Hommel. Voorstraat 3, tel. 2445 Deelname staat voor iedereen open. Advertentie IM Voetbalvereniging W.H.S. begint maandagavond om 19.15 uur met de trainingen. advertentie i.m. Burgerlijke stand Geboorte: Matthias zv J.A.Moer land en M.N. van Popering. Burgerlijke stand Geboorte: Linda Viola dv C.D.Ampt en A.L.Rijnberg, Kimberley zv C.A. van Gasteren en S.E.Tieleman. Overlijden: Jacob Jacobus Jas- perse 68 jr. ev H.Bentschap Knook, Gerard Cornelis Hage 88 jr, wv A.F.Duinkerke. Nieuwe schoenwinkel Begin september wil schoenhan- del Quist uit Tholen in de Kaai- straat een filiaalbedrijf openen. Het wordt beheerd door zoon Aad Quist (25). die momenteel als boekhouder werkt bij een wonin ginrichting te Halsteren, maar voor zijn militaire dienst en in zijn vrije tijd volledig in de schoen- handel van zijn vader was en is opgenomen. In het leegstaande pandje in de Kaaistraat. dat wordt gehuurd van makelaar MJ. van Houte, was vroeger een wolwinkeltje ge vestigd, maar de laatste bestem ming was woning. Vader Quist en zijn zoons zijn met de verbouwing begonnen om een moderne schoenenzaak te kunnen onder brengen in het pandje naast de A.B.N. Daarmee wordt ook de positie van het moederbedrijf versterkt. En kele maanden geleden openld/ opende Quist in de Brugstraat in Tholen nog een aparte reparatie afdeling, waar zoon Jan de scepter zwaait. Die slaagde onlangs voor de tweejarige opleiding schoen- herstellersgezel. Zijn broer Aad volgde de detailhandelsvak school. Youth for Christ Een vijftiental medewerkers van Youth for Christ was van woens dag tot en met zondag in ons dorp actief. De evangelisatie-activitei ten concentreerden zich in en rond een blauwe tent op het gras veld aan de Korte Vest, maar daar bleef het niet bij. Lopend en met een bakfiets trok men het dorp door voor het ver spreiden van folders, discussie over de inhoud van het evangelie, enz. Men oogstte daarmee posi tieve en negatieve reacties. De belangstelling in de tent was niet zo groot, maar de organisatie had in die vier dagen ook volop concurrentie van de kermis en het mooie weer, dat velen naar de dijk lokte. Woensdagavond was er een op treden van de Troubadour Leen dert de Jong uit Zalttbomrhel, die een repertoire bracht van gospel tot moderne muziek. Hij zong voornamelijk zelf geschreven luisterliedjes. De donderdag- en vrijdagavond waren ingeruimd voor de folk-countrygroep Fou- tain, bestaande uit vier gitaristen en een zangeres. Met name gedu rende deze optredens stonden voorbijgangers af en toe stil om wat van de leuke muziek mee te nemen. Broodhuis was de band die de zaterdagavond muzikaal vulde. Met accordeon, viool en gitaren werd voornamelijk Ierse volksmuziek gespeeld. De mede werkers van Youth for Christ be zochten zondagavond de kerk dienst in Rehoboth. Na vierdagen propaganda zijn er tien mensen, waarmee men verder gaat praten over het evangelie. Vrijdagavond is er bij de fam van de Gaag in de Bloemenlaan een open huis voor jongeren. De organisatoren waren blij, dat van allerlei kanten, bij voorbeeld van de gemeente met het verlenen van vergunningen, veel medewerking werd verleend. De Bidon hield vol Ondanks de vakantieperiode ver schenen er zondagmorgen bij café de Sport toch nog 10 leden van toerclub de Bidon aan de start. Onder zeer warme weersomstan digheden werd via Steenbergen en Welberg 58 km. afgelegd. De warmte weerhield de renners niet van een rap tempo. Rond de klok van half twaalf was de ploeg weer terug in het koele clublokaal. De maandagavondroute over Tholen werd gefietst door 8 leden, die een pittig windje trotseerden tijdens een rit zonder pech. Problemen met botswagens Het was van woensdagmiddag tot en met zaterdagavond gezellig druk op de kermis. Er was zelfs voor het eerst een schiettent op de Haven, waar onder meer beren en rozen te verdienen waren. Voor de oliebollen was het wat te warm. Zelden maakte de kermis zo een warme, zonnige week mee. Velen verkozen de dijk en het water boven de diverse attracties, waar van de botsauto's zich weer in de grootste populariteit mochten verheugen. Zaterdagavond ging het tijdens de topdrukte bij de botswagens echter fout: proble men met de stroomtoevoer zorg den er voor, dat de kermis voor botsauto-exploitant Roels al om tien in plaats van twaalf uur was afgelopen. De nodige onderdelen waren niet voorhanden. Er kwam na tien uur geen beweging meer in de karretjes, verwoede sleutelpar tijen ten spijt! De munten konden weer ingeleverd worden. Daar voor kreeg men de helft van de prijs terug. De treintjes en de mi- nicars reden echter van begin tot eind. De kleinsten beleefden er veel plezier: lekker aan de bel trekken in een treintje. De enige keer in een jaar dat vader of moe der niet zegt: "Hou op met die herrie!" In de minicars legden de BR ILL En OOGmtnn G COnTRCTLEnZEn Steenbergsestraat 20-22, Tel 01640-34228 BERGEN OP ZOOM tsAJn Lid OV. en A.N V.C. t Advertentie I.M. kinderen de basis voor hvn rijbe wijs. Voor de zoetekauwen waren er zuurstokken, suikerspinnen en zuurballen. Het wijzerspel trok ook een groot aantal op prijzen beluste gokkers, terwijl men zijn agressie kwijt kon bij de boksbal. De café's deden goede zaken. Bier en frisdrank consumeerde men zaterdag!avond) aan de lopende band, zodat de horeca weer eens wat van de opgelopen schade in de afgelopen periode kon inhalen. Ouderen "Tandje Bij" in de kijker Een tweetal veteranen van toer club "tandje bij" kwam het afge lopen weekend op verschillende manieren op de voorgrond. Van oprichter Leen v.d. Berge (St. Maartensdijk) werd bekend dat hij aan zijn laatste aktieve fiets- seizoen bezig is. Deze taaie vijftiger is van oordeel dat zijn leeftijd gaat meetellen en zeker nu er meer jongeren lid worden is het een goede zet om de fiets aan de kant te zetten. Maandagavond een dieptepunt in het nog korte bestaan van de club want toen ontstond er een ongeval met Arjaan den Braber (St. Phi lipsland) in de hoofdrol. Op een recht stuk polderweg ron dom Lepelstraat veranderde hij plotseling van koers en duikelde met zijn fiets in een weiland. Spoedige, eerste hulp door een plaatselijke dokter bracht aan het licht dat de fietser verder onder zocht moest worden en daarom werd hij overgebracht naar zie kenhuis "Lievensberg" in Bergen op Zoom. De diagnose was: een zwaar be schadigde schouder, dus toch een betrekkelijke meevaller gezien de ernst in de eerste ogenblikken. Den Braber zal thuis herstellen van deze buiteling. Overigens werd de maandagrit begonnen met 14 deelnemers en deze groep reed het eerste deel via een zonovergoten oostelijk Tho len en westelijk Noord-Brabant. Na de valpartij koos men voor de kortste weg naar het clubhuis. Burgerlijke stand Geboorte: Jacob Cornelis zv A.W.Bazen en en H.C.Duijnhov- wer. Lex zv N. van Burg en B.J.Koornneef, Tamara Melissa dv W.C.Grootveld en P.J.M.Klooster, Marina Neeltje dv J.M.Poot en A.J.Ligtendag. Huwelijk: Co.nelis I.Dekker 24jr. met Cornelia A.IJzerman 22 jr. Vijfde in Kleverskerke Giel v.d. Est klasseerde zich in de wielerronde van Kleverskerke (Walcheren) op een vijde plaats in de pelotonspurt. Tijdens de kermisomloop van Halsteren was er met een tiende prijs een goede wedstrijd voor de renner uit de "tandje-bij"-stal. 7 Burgerlijke stand Huwelijk: Mattheus J.Wouts 27 jr. met Johanna N.Blokland 33 jr, Johannes Hoogerbrugge 28 jr. met Helena de Groen 23 jr. Overlijden: Adriana Huiberdina Mosselman 80 jr. wv J. van Tig- gele. Cornelis Johannes Kleppe 79 jr. 79 jr. wv J.C. van As, Janna Maria van Sorge 83 jr. ev M.C. van As. Kalf is terug. Het vermiste kalf van veehouder J.L. Kroese is na een nachtelijke achtervolging terug in de wei aan de Noorddijk. Vorige week don derdag stond het signalement in de Eendrachtbode en in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juli werd het dier bij St. Annaland gesignaleerd. Het kalf had eerst in een tarweveld bij St. Maartensdijk gedwaald. Rond half twee werd de eigenaar door de politie uit bed geklopt om het dier te vangen. Een paar buurtbewoners, die wakker ge worden waren, hielpen ook mee. Tenslotte Werd het dier in het nauw gedreven en een touwtje diende als halster. Met de politie bus werd het kalf in de schuur ge bracht, waarna een warme kop koffie best smaakte. Dhr. Kroese was blij met de tips, waardoor het dier - dat zo'n duizend gulden waard is - kon worden gevangen. Bet ons even voor een afspraak! "Kerkstraat 14-1 6 - Tholen - tel BRILLEN 01660-4124 CONTACTLENZEN Advertentie I.M. S.V. L'Esperance gedupeerd Na al bijna drie jaar gebruik te hebben gemaakt van sporthal Meulvliet te Tholen kreeg de sportvereniging L'Esperance vo rige week bericht, dat zij uren moest inleveren op de maandag avond. Waarom? L'Esperance huurde de sporthal op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur, zodat zij twee wedstrij den zaalvoetbal kon spelen. Hier door konden de drie teams (2 he ren en 1 damesploeg) die L'Espe rance rijk is, ruimschoots aan bod komen. Wat is nu het geval? Onze sport vereniging houdt door een beslis sing van de beheerscommissie nog 1 uur over van 18.30 tot 19.30 uur. H ierdoor kunnen de teams maar 1 keer in de drie weken een wed strijd spelen. Dit heeft tot gevolg, dat meerdere spelers overwegen hun lidmaatschap op te zeggen, waardoor we in de toekomst in grote financiële problemen ko men. Met het huidige aantal leden kunnen we zonder subsidie de vereniging draaiende houden. Zowel het zaalvoetbal in Tholen als het toekomstige volleybal in de nieuwe sportzaal te St. Annaland. Indien er in deze situatie geen verandering komt, gelooft het be stuur, dat dit wel eens funest kan zijn voor de ruim veertig leden (de volleyballers nog niet mee geteld) tellende S.V. L'Esperance. Was men bij de gemeente Tholen op de hoogte van de situatie? Ja, want toen het bestuur hiervan langs onofficiële kanalen op de hoogte werd gesteld, is er onmid dellijk contact opgenomen met dhr. van der Vlies van de ge meente. Na duidelijk ingelicht te zijn over de situatie bij onze ver eniging, beloofde dhr. van der Vlies dat hij de beheerscommissie daarvan in kennis zou stellen. Dit is schijnbaar niet goed over gekomen, want na informatie bij enkele leden van de beheerscom missie bleek, dat men hierover niet op de hoogte was gesteld. Na inlichtingen, ingewonnen door ons bestuur, blijkt, dat de volley- balbond Nevobo (die na L'Espe rance op maandagavond de Thoolse sporthal gebruikt) geen direct voordeel heeft van deze wijziging. Het bestuur denkt, dat de proble men voortkomen uit het feit, dat er na de Nevobo nog een zaal voetbalteam de zaal wil huren. Terwijl bijna alle overige zaal voetbalverenigingen uit 1 team bestaan, heeft L'Esperance drie ploegen. Als wij het eveneens met 1 uur moeten stellen, is er volgens ons bestuur een scheve verhou ding ontstaan. Wij hopen dan ook, dat men bij de gemeente Tholen en bij de be heerscommissie doordrongen is van deze feiten en dat men hierin alsnog verandering zal brengen. Het bestuur van de sportvereni ging L'Esperance te Sint-Anna- land J.B. van Dijke, secretaris. SINT MAARTENSDIJK za. 23 juli: 11-21 u. braderie, Markt-Kaaistraat za. 23 juli: wielerronde, 12 u. Sportlaan vr. 29 juli: dia-avond Californië, café de Sport, 20 u. SINT ANNALAND di tm za 15-17 u: 'Uit de oude doos', Meestoof za. 30 juli: braderie Voorstraat 13.30-21 u. THOLEN woe. 27 juli: toeristenmarkt. 14-21 u. STAVENISSE woe. 3 aug: toeristenmarkt 14-21 u. SINT PHILIPSLAND vr. 5 aug: thema-avond 'Ramme- gors'. Natuurvrienden, de Wimpel 19.30 u. BRUINISSE do. 28 juli: wielerronde, 16.30 u. BERGEN OP ZOOM tm 15 aug: 'Hedendaagse kunst in N-Brabant' di-zo 14-17 u. Mar kiezenhof tm 22 aug: 'Zomertentoonstel- ling', tek. etsen en beelden van Krelis en Arie Teeuwisse. Etcetera di-zo 13.30-17 u. do 28 tm za 30 juli: Krabbenfoor film film film ROXY 1: Octopussy(3) - (James Bond) a.l. dag. 14, 18.45 21.15 u, zo. 14, 16.15, 18.45 21.15 u. Vanessa, Heet als Wit Vuur - 18 jr. vr za 23.30 u. De werkloosheid van mannen is in juni op Tholen en St. Philipsland gestegen van 704 tot 755. Een toename van 51 mannen. De stijging van het aanbod was waar te nemen bij de beroepsgroepen bouwnijverheid 1metaal 28), landbouw 1handel 3), niet varend verk. personeel (+1), kantoor en onderwijzend personeel 14), sociale- en geneesk. zorg 2), huishoudelijk personeel 1en los arbeiders 20). Een daling deed zich voor bij de beroepsgroepen: grondwerken (-18), schaapvaart (-1) en overige beroepsgroepen (-1), De werkloosheid van vrouwen onderging een forse stijging, t.w. van 219 tot 286. Een toename derhalve met 67 vrouwen. Bij nagenoeg alle beroepsgroepen steeg het aanbod. De toegenomen werkloosheid is hoofdzakelijk een gevolg van het in schrijven van schoolverlaters. Dit blijkt uit het volgende overzicht: jonger dan 17 jaar: 17 jaar: 18 jaar: 19 t/m 22 jaar: Totaal Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de werkloosheid weer per beroepsgroep in vergelijking met de vorige maand en de overeen komstige maanden van het vorige jaar mei 1983 juni 1983 Toename M. VR. M. VR. M. VR. 5 10 22 18 17 8 15 17 31 36 16 +19 9 19 26 33 17 +14 10 14 15 30 5 +16 39 60 94 117 55 +57 Beroepsgroepen mei juni mei juni MANNEN 1982 1982 1983 1983 Bouwnijverheid 116 126 157 158 Grondwerken 59 63 123 105 Houtindustrie 2 2 5 5 Metaalnijverheid 47 60 96 124 Landbouw 10 12 27 28 Handel 14 18 18 21 Horeca 7 7 5 5 Scheepvaart 5 4 10 9 Niet varend verk.pers. 12 16 47 48 Kantoor/onderwijzend p. 23 30 37 51 Sociale/geneesk. zorg 2 3 6 8 Los arbeiders etc. 82 91 138 156 Overige beroepsgroepen 24 27 35 35 Totaal werkloze mannen 403 459 704 755 Beroepsgroepen 1982 1982 1983 1983 VROUWEN mei juni mei juni Verkoopsters 29 50 48 64 Horeca 3 2 15 15 Kantoor/onderw.pers. 24 40 59 68 Sociale/geneesk. zorg 21 44 36 60 Huishoudelijk pers. 3 4 16 20 Los arbeidsters 22 24 29 39 Overige beroepsgroepen 12 17 16 20 Totaal werkloze vrouwen 114 181 219 286 Het werkloosheidspercentage van de afhankelijke beroepsbevolking is als volgt: Rayon Tholen Zeeland Nederland Mannen 19,9 14,7 16,3 Vrouwen 27,2 18,7 18,5 Plaats en inwoning Van de 755 werkloze mannen is een 73-tal mannen woonachtig te St. Philipsland. Van de 286 werklozë vrouwen is een 34-tal vrouwen afkomstig uit laatstgenoemde gemeente. Bouwnijverheid De werkloosheid van bouwvakkers steeg van 157 tot 158 mannen. Het aanbod omvat o.m. 9 bouwkundigen, 92 timmerlieden. 16 metselaars, 11 opperliedenen U huisschilders. In vergelijking met vorig jaar juni steeg het aanbod van 126 tot 158. De arbeidsmarktsituatie in de bouw blijft zeer ongunstig. Grondwerken Bij deze sector nam het aanbod iets af, t.w. van 123 tot 105. Ten opzichte van vorig jaar is de werkloosheid gestegen van 63 tot 105. Er is een groot aanbod van grondwerkers en straatmakers. Metaalnijverheid De werkloosheid in de metaal is ook boven de 100 gestegen, en is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Aanbod van enige omvang bestaat bij: constructie-bankwerkers 23, 11 machine-bankwerkers, 10 automonteurs, 12 el. lassers en 12 el. mon teurs. Handels- en kantoor/onderwijzend personeel Hiertoe behoren 72 mannen en 132 vrouwen. Los arbeiders etc. Door de geringe bedrijvigheid in de diverse sectoren van het bedrijfs leven zijn de plaatsingsmogelijkheden voor deze categorie werkzoe kenden zeer gering. In totaal zijn bij deze beróepsgroep 157 mannen en 39 vrouwen werkloos, aldus de directeur van het Arbeidsbureau Tho len. J.P.M. van der Male. De provincie Zeeland wordt over spoeld met subsidie-verzoeken: in richtingssubsidies, eenmalige sti muleringssubsidies en gewone subsidies. In het najaar worden daarvan in vergaderingen van pro vinciale staten onder meer de vol gende behandeld: De Vereniging Milieuhygiëne Zeeland(VMZ) verzoekt om een zogenaamde waarderingssubsidie van 1000 gulden; dat bedrag wordt dan aangewend voor het dekken van een begrotingstekort. G.S. adviseren positief. 'Het waken voor de schoonheid van Nederland'. Met dat doel opereert in ons land de Bond Heemschut, die bij de provincie aanklopt voor een subsidieverho ging. In 1980 werd de subsidie ge steld op 3.000,-, maar omdat daar nu niet zoveel meer mee ge daan kan worden dan 3 jaar gele den, vraagt de Bond, die in Zee land via de provinciale Heem schut Commissie actief is, 500 gulden meer. Gedepvteerde sta ten stellen p.s. voor om accoord te gaan met die subsidieverhoging. Op de eerste plaats hebben g.s. waardering voor het werk van de Bond en ten tweede acht men een verhoging van de jaarlijkse subsi die tot en met 1987 op grond van de overlegde begrotingen 1983 en 1984 gerechtvaardigd. De Stichting Ramschip Schor- ROXY 2: Let's Relax - a.l. dag. 14 u. Battle Truck - dag. 19 21.30 u, zo 16.30, 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 1: An Officer and a Gentieman(2) - 16 jr, dag. 14. 19 21.30 u.zo 14. 16.30. 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Blue Thun- der(2) - (Roy Scheider) 12 jr. dag. 14, 19 21.30u.zo 14, 16.30. 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: E.T. - a.l. The Missionary - a.l. dag. 19 21.30 u.zo 16.30, 19 21.30 u. pioen wil 25.000 gulden voor de restauratie van het ramschip Schorpioen. G.s. van Zeeland zijn best bereid dat bedrag in de vorm van een eenmalige stimulerings subsidie uit de provinciale porte monnee te halen. Het college is namelijk van mening dat het ge restaureerde schip een belangrijke toeristische attractie kan vormen in de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland. De Stichting Zeeuws Biologisch Museum verzoekt de provincie een subsidie te verlenen in de in richtingskosten van een educatie ve werkruimte, die zal worden gebruikt voor onder andere de opvang van leerlingen in het ba sis-onderwijs, die in het museum in klasseverband biologie-onder- richt krijgen en ander groepsbe zoek. Gezien de hoge prioriteit die de provincie geeft aan educatieve activiteiten, stelt het college van g.s. provinciale staten voor reeds nu een eenmalige subsidie van ten hoogste 11.000,- te verlenen aan de stichting. Aanvankelijk zou men daarover pas een besluit ne men na het verschijnen van de museumnota, maar omdat de rijkssubsidie en de gemeentelijke subsidies al binnen waren, wil de provincie niet achterblijven, zodat het werk door kan gaan. Het Zeeuws Biologisch Museum wordt door de provincie gezien als een eerste aanzet tot een volwaar dig Zeeuws Natuurhistorisch Mu seum. Vanaf 1 januari verleent de pro vincie een jaarlijkse subsidie van maximaal 40.000,- aan de stich ting Proefboerderij Rusthoeve. Met ingang van 1 januari 1984 vraagt de stichting een verhoging van dit bedrag tot 60.000.-. De verhoging is volgens de stichting met name nodig, omdat Rusthoe ve sterk wordt getroffen door de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk. G.s. stellen voor om met de gewenste verhoging in te stem men. zondag 24 juli 1983 THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds.v.d.Heijden 18.30 u. ds.Molenaar, A'foort HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds.v.Voorst-Vader, Breda GEREF. KERK 10 u. dhr.Walhout, Breda 17 u. dhr.Baas, Ooltgensplaat CHR: GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEMEENTE 10(HA) en 18.30 u.(HA) ds.v.Gel- der 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 10.30 u. H.Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. dhr.Hoogerbrugge, Halste ren 18.30 u. ds.v.d.Heijden GEREF. KERK 10 en 15 u. ds.Vos, BoZ CHR. GEREF. KERK 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 en zo 9 u. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds.Geuze GEREF. GEM. do. 21 juli: 19.30 u. dhr.Beens, zo. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst di. 26 juli: 19.30 u.(HD)ds.Mallan STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds.Samsom, Harder wijk OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst ma. 25 juli: 19.30 u. ds.De Mar- chie-v.Voorthuizen, Leersum SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds.Molenaar, A'foort HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. dhr.De Jong, H'heide 19 u. ds.v.d.Sluys, Driebergen OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst R.K. KERK geen dienst ivm ziekte past.Even SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds.Cysouw 14.30 u. ds.v.d.Heijden GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst woe. 27 juli: 19.30 u. ds.Mo,erker ken, Nw.Beijerld. POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds.De Jong GEREF. KERK 10 u. ds.v.Galen, BoZ 14.30 u. dhr.Walhout. Breda GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE-GEMEENTE 9.30 u. leesdienst 14.30 u. ds.Cysouw GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst 15 u. ds.v.Gelder OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. GEM. 10 en 15 u. ds.Jeroense, Berkum za 23 en zo 24 juli 1983 Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenis- se(pat.Dr.Padt) Dr. de Looze, Oud Vossemeer, tel. 01667-2400 Sint Maartensdijk, Stavenisse, Sint Annaland en Scherpenis- se(pat.Dr.v.d.Bel) Dr.v.d.Bel, Sint Maartensdijk, tel. 01666-2400 St.Philipsland en Nw.Vossemeer Dr.v.Doesburg, St.Philipsland, tel. 01677-2500 WIJKVERPLEEGSTERS zr.v.Broekhoven, tel. 01666-2318 av- en nachtdienst: zr.Kuzee, tel. 01665-2756 TANDHEELKUNDIGE HULP Patiënten Bomas, Roefs Tas: B.Tas, St.Maartensdijk, tel. 01666-3963 Patiënten Wouters/Vos: tel. 01660-2699 DIERENARTS Dr.A.Rinses, Scherpenisse, tel. 01666-2596. spr.u.vr. 18.30-19.30 u. en za. 9-9.30 u. ANONIEME ALCOHOLISTEN Tel. 01660-3742. Tel. 01640-50395 d/n groepsavonden elke di/do 20 u. gezondheidscentr. Pourquinstr. BoZ WELZIJNSORGAAN Alg.Maatsch.Wrk, gez.verzorg, en info. dag. 8.30-10 u, geestelijke volksgez.heid di-do-vr.morgen 9-10 u. ADVIESB. GEHANDICAPTEN Jelderda-, 't Keeten 10, St.Philips land. tel. 01677-2533 TELEFON. HULPDIENST Voor geest, en soc.nood tel. 01180-15551 d/n BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor mishandelde vrouwen pb 231 M'burg tel. 01184-14645 OPPASCENTRALE Tel. 01660-3894 of 01667-2178 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 STORINGEN ENERGIE Tel. 01660-3250, buiten kantoor uren tel. 01184-79191 HOOGWATERSTANDEN do 21 tm vr 29 juli donderdag 21 uur 1.37- 14.14 2.42 - 15.08 3.37- 15.53 vrijdag 22 zaterdag 23 zondag 24 4.16 -16.33 maandag25 4.52 - 17.10 dinsdag 26 5.31- 17.48 woensdag 27 6.10 -18.27 donderdag 28 6.51-19.04 vrijdag 29 7.28 - 19.40 ma. 25 juli 1.27 u. Volle Maan woe. 27 juli: 6.10 u. springtij 203 cm. NAP

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 2