Batho flitste naar 86 leden Van 25 naar 300 broodjes 'Op Tholen wordt de illegale vis duurbetaald! Duikers hebben vergunning nodig Elke vrijdagavond sport en spelinstuif Fantastische ruimte voor het Z.I.K.V. PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Meer bewegen voor ouderen Donderdag 23 april 1981 EENDRACHTBODE 9 Badmintonvereniging had voor de ingebruikname van de sporthal nog maar 32 leden Geweldig gegroeid Gezellig Reactievermogen Erg intensief Properheid Gymnastiekgroepen: Tholen gem.centrum Oud-Vossemeer Vossekuil Scherpenisse Holland Huis St.Maartensdijk Haestinge Poortvliet Ouwe Raduus St.Annaland wijkgebouw St.Maartensdijk St.Maartenshof dinsdag Stavenisse Dorpshuis dinsdag dinsdag vrijag dinsdag dinsdag donderdag donderdag V olksdansgroepen Tholen soosgebouw donderdag St.Maartensdijk v.m.kleutersch. donderdag Oud-Vossemeer Vossekuil woensdag Poortvliet Ouwe Raeduus woensdag 14.00-14.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.15-17.00 13.45-14.30 15.00-15.45 15.3016.15 13.45-14.30 13.30-15.00 15.30-16.30 14.00-15.00 15.30-16.30 Wilt u meedoen ga dan gerust eens een keertje kijken, of het iets voor u is. Inlichtingen bij de wijkverpleegkundigen en mw. Julia Lebeau, Stichting Welzijn voor Ouderen, Markt 1, St. Maartensdijk, tel. 01666-2955 tst. 157 De badmintonvereniging Batho is een van de vaste gebruikers van de sporthal die z'n groei mede aan deze nieuwe ac commodatie heeft te danken. De jonge vereniging begon vier jaar geleden met tien mensen en voor de ingebruikname van de sporthal waren dat er 32. Nu zijn er 86 met nog een wachtlijst van 12. Badminton is dan ook een erg snelle sport en Batho een vereniging met aar dige, fijne leden, zegt Marrion de Kor- ver, die de dubbelfunctie van voorzit ster/secretaresse bekleedt. Penning meester Jan Willem Kunst is al even enthousiast. Hij noemt Batho een flit sende vereniging en badminton de op een na snelste sport met slagen van 150 km per uur. De uit Ossendrecht gekomen Pieter de Wit was op 7 januari 1977 de oprichter van Batho. Hij hoopt 14 mei tijdens de finale van de clubkampioenschappen voor de derde keer de titel bij het en kelspel heren te winnen. Datzelfde geldt voor voorzitster mevr. de Korver, zodat ze beiden de wisselbeker in definitief bezit kunnen krijgen. Batho speelde eerst in de gymzaal aan de Zoekweg in Tholen en later ook nog in de gymzaal te Poortvliet, zodat men over totaal twee banen kon beschikken. In de sporthal zijn dat er vijf. Die meer dere mogelijkheden gaven ruimte voor een ledengroei van vijftig. Daaraan gin gen publicaties in de E.B. vooraf en mond-op-mond reclame deed de rest. "We zijn geweldig gegroeid in de sport hal", zegt penningmeester Kunst. "We kunnen echter met de 31,50 per uur maar net quitte spelen. Dat lukt, met een bekertje erbij voor de clubkampioen schappen. We willen wel proberen om zelfstandig te werken, lekker vrij, zonder gemeentesubsidie. Onlangs zijn onze statuten notarieel goedgekeurd, zodat de persoonlijke aansprakelijkheid nu ook verdwenen isl aldus dhr. Kunst. De leden van Batho wonen voor het grootste deel in Tholen, maar er komen ook badmintonspelers uit Oud-Vosse- meer, Poortvliet,Sint-Maartensdijk, Halsteren,Bergen op Zoom en Kruis land. Zowel mannen als vrouwen, se nioren^ 13,50 per maand contributie) als junioren tot 16 jaarfj 10,-). Het in schrijfgeld is vijftien gulden. Elke don derdagavond van zes tot elf uur wordt er gespeeld. In clubverband wordt er ver der meegedaan aan tournooien, zoals binnenkort aan de Bergse kampioen schappen. "De meesten waren dolgelukkig met de ingebruikname van de sporthal, maar de grote hal was eerst wel onpersoonlijk. Dat is na een paar keer spelen wel ver anderd en het is nu oergezellig met de bar erbij. Men blijft soms tot 1 uur na praten. De nieuwe accommodatie is het gezelligheidskarakter van de vereniging wel ten goede gekomen", aldus mevr. De Kórver. Het overgrote deel van de 86 leden speelt regelmatig. "We kunnen ook met gemak aan de 100 leden komen, maar dan moetje de speeltijd inperken", ver telt de voorzitster. "Als het erg druk is, moeten we nu al de tijdklok instellen. Er wordt dan twintig minuten gespeeld. Bij de dames enkel gaat 't om 11 punten per set, bij de overige categorieën om 15 punten. Er worden twee sets gespeeld of bij een gelijkspel drie. Op de camping badminton spelen, is niet te vergelijken met het spel in de sporthal. De meeste leden zijn fanatieke spelers. Je moet ook een goed reactievermogen hebben bij deze snelle sport en een goede conditie, anders kun je 't benauwd krijgen. De shuttle moet voor- en achterin komen, dat is badmintonspel", zegt mevr. De Korver. Batho levert zaterdag ook een bijdrage aan de open dag, maar de vereniging leeft nog meer naar de finale van de clubkampioenschappen toe. "De orga nisatie van de wedstrijdleidsters Lies- beth Reinerman en Carla Snepvangers is buitengewoon", vindt penningmeester Kunst. Het enige probleem waarmee Batho zit, is het gebrek aan bestuursle den. De snel gegroeide vereniging zal daarvoor volgende maand mogelijk een oplossing vinden. De sporthal legde voor Batho geen windeieren. De Badmintonclub Batho in actie in de sporthal te Tholen met links voorzitster mevr. de Korver Precies tien jaar nadat ze in de Hoog straat de Winnetoubar openden, ser veerden dhr. en mevr. Luijstenburg op 15 januari de eerste Spa rood in de bar van 'Meulvliet'. Sindsdien is het voorspoedig gegaan. In 't begin bleek men aan 25 broodjes teveel te hebben, maar nu wor den er in een weekeinde 300 broodjes weggehapt. "Men had niet gedacht, dat de bar zo zou floreren. Het keukentje is al te klein", zegt Mevr. Luijsterburg. Ook de secretaris van de beheerscom missie, dhr. H. Nieuwenhuis, meent dat de ontwikkeling snel is gegaan. 'Men heeft zich niet helemaal gerealiseerd wat een sporthal met een Gemeenschaps-: centrum inhoudt". Voor de functie van hoofdbeheerder was er belangstelling genoeg. B en W bepaalden hun keuze na overleg met de beheerscommissie op dhr. C.A. Luij sterburg. Hij was twintig jaar mon teur/draglinemachinist en daarna tien jaar exploitant van de Winnetoubar in Tholen. In dat pand was voorheen een bloemenwinkel gevestigd, waar al drie keer brand was geweest. Met de Winne- tou, waar veel jongeren van rond de twintig kwamen, ging 't voorspoedig. Dhr. Luijsterburg gokte erop, nog eens beheerder van het Gemeenschapscen trum te worden en dat lukte. "Als je eenmaal voor jezelf hebt gewerkt, valt het niet mee in loondienst te gaan. Je hecht aan je zelfstandigheid en dat heb je hier wel, zij het dat je wel drie bazen hebt: de gemeente, de beheerscommis sie en de verenigingen. Ieder kijkt je op de vingers, maar de ervaring is dat iedereen het wel gezellig vindt in Meul vliet. Je kent ook veel mensen door de Winnetou, maar hier heb je wel een breder publiek, "aldus dhr. Luijster burg. Drie maanden voor de sporthal met de hoorzitting over C.N.C. officieel werd ingewijd - 'de vloer was gelijk verpest' - had dhr. Luijsterburg al inspraak over de inrichting en kon hij meedenken over het toekomstig gebruik. "We zijn mid den in 't seizoen begonnen, maar het blijkt erg intensief te zijn. 't Is leuk werk, maar alleen is 't niet te doen. Vanuit de zalen moet men de consumpties nu nog zelf komen halen, want om de service die eigenlijk gegeven moet worden te kunnen waarmaken, moet er een man bij", zegt de hoofdbeheerder. Hij wordt geassisteerd door de hulpbeheerders W. Scherpenisse uit St. Maartensdijk en A.J. Kuzee uit St. Annaland. Nu de laatste weer vanaf zaterdag a.s. tot ok- ■M Hoofdbeheerder C.A. Luijsterburg met zijn echtgenote hebben zich goed voor bereid op de officiële opening van de Sporthal/Gemeenschapscentrum 'Meulvliet', vrijdagmiddag a.s., en de 'Open Dag' van zaterdag 25 april. tober badmeester wordt in het zwembad Haestinge, hebben zich een groot aantal sollicitanten gemeld voor de derde functie van hulpbeheerder. In het win terseizoen zijn er dan vier beheerders beschikbaar. "Je moet echter niet alleen 's avonds achter de bar staan, alle ruimten dienen ook schoon te zijn. Proper-heid Proper heid is een heel belangrijke zaak", vindt mevr. Luijsterburg. "In de Winnetoubar en het cafetaria de Smulhoek hebben we een goede leerschool gehad. In Meul vliet zijn het wel hele dagen. Je bent er ook constant mee bezig, maar 't geeft voldoening', zegt mevr. Luijsterburg. In de zomer wordt 't wel minder met de drukte. "Alleen het zaalvoetbal brengt nog steeds ontzettend veel mensen mee. Zo was er tweede paasdag van tien tot vijf uur een tournooi van de Montana- bar uit Bergen op Zoom. Hele gezinnen komen er dan mee en daarom is een speeltuintje voor de kinderen wel nodig. Dat zou voor het Gemeenschapscen trum nog wel aangelegd kunnen wor den", meent de hoofdbeheerder. In de sporthal is er dagelijks van acht tot vier uur schoolgymnastiek van de vier lagere scholen en de twee Mavo 2, ter wijl 's avonds en in het weekeinde de verenigingen aan bod komen. In het Gemeenschapscentrum ëijn de muziek school, het Z.I.K.V., damclub de Een dracht vaste gebruikers. De grote zaal is voor bruiloften, grote vergaderingen maar ook bijvoorbeeld voor het jazz- ballet met een vijftigtal deelnemers. Dhr. en Mevr. Luijsterburg hebben zich nu goed voorbereid op de opening, zo dat ieder van een drankje en een hapje- kan worden voorzien. In mei staan ze voor een zwaardere opgave, want dan houdt de Zeeuws-Brabantse turnkring wedstrijden met een 1200 deelnemers en honderden begeleiders/kijkers. Dat wordt een krachtproef, maar vrijdag en zaterdag is het eerst feest ter gelegenheid' van de officiële opening van Meulvliet. De sporthal heeft de ontwikkeling van zaalvoetbal op Tholen een flinke duw gegeven. Met name op zondag wordt de nieuwe accommodatie van tien uur 's morgens tot zeven uur 's avonds ge bruik^ Het zijn niet alleen verenigingen, maar ook caféploegen en losse groepjes. De KNVB heeft zelfs een aanvraag in gediend om op een vaste avond competi- N.R.C. Handelsblad van dinsdag 21 april wijdt een artikel van bijna een halve pagina aan de visfraude, waarin opnieuw dertien aanhoudingen zijn te melden: twaalf vissers en een vishande laar uit Vlissingen en Arnemuiden. Deze week verwachtte de politie nog meer aanhoudingen op Walcheren te kunnen doen. Het artikel van redacteur Frans van Klaveren onder de kop 'Op Tholen wordt de illegale vis duur betaald' is met name toegespitst op de Thoolse vishan del S., volgens het artikel 'een man van aanzien, zowel binnen als buiten de kerk'. Frans van Klaveren medt, dat na een inval bij S., de politie een dubbele boekhouding onderschepte, waarop uit betalingen in initialen waren weergege ven. Tot nu toe spoorde de F.I.O.D. on geveer vijf miljoen gulden aan zwart geld op in het kader van de visfraude. In de reportage over 'een nog steeds vrij geisoleerd eiland, het land waar het leven te goed was' komt o.a. burge meester E. Baerends aan het woord: "S. zorgde ervoor dat de vis uit Tholen weer een begrip werd. Ik ben er zeker van, dat hij het geld niet over de balk heeft ges meten. Het geld is weer verdwenen in zwarte uitkeringen. Een losbandig leven, welnee, niet bij S. Hij heeft vol gens mij zelfs geen t.v. Ik denk, dat hij zelfs nog nooit met vakantie is geweest. (De politie bevestigde deze gang van het zwarte geld). We hopen dat er door na vorderingen en zo, niet al te grote klap pen zullen vallen. Per slot vinden veer tien mensen werk bij S.. Wel heerst hier een stukje verslagenheid, waarbij een heleboel mensen zeggen: We hadden het wel verwacht". Ook een nog altijd actieve visserman komt nog aan het woord over de contingenteringen, het vlakbij gelegen België - 'daar gaat veel zwart' - en de afgeschafte veilplicht en de ontduiking van de quotering in het buitenland. Frans van Klaveren had ook een ge sprek met ouderling J. van der Jagt van de gereformeerde gemeente, tot welk kerkgenootschap S. behoort. Hij citeer de daarbij o.a. een boekje van ds. Abma over het gebod 'Gij zult niet stelen': 'Veelvuldig zijn de eventualiteiten van de overtreding van dit gebod. Het is een heel klavier van wat de catechismus aangeeft van het ene uiterste van ver kwisting tot het andere van gierigheid. Ruwe roof is per slot van de afrekening niet slechter dan geraffineerde malver satie, waar geen wetsartikel vat op heeft. Met hun aangiftebiljet voor de belas tingdienst hebben allerrechtzinnigsten zich blijkbaar vrij moeiteloos tevens aangegeven als oplichters van de staat bij Hem, voor wien a'lle dingen naakt en geopend zijn'. Volgens ouderling v.d. Jagt zijn er op de stoep voor het bedrijf van S. nare leuzen neergeschreven. "Er is ook in onze krin gen gesteld: je moet het niet zo erg ne men. Beide zijn uitingen van normver vlakking. Ik spreek fraude niet goed. Er zal oprechte spijt moeten worden be tuigd. Dan bedoel ik: geen spijt over de betrapping en het verlies van goede naam, maar spijt over het feit. Echter: rechtvaardigheid en mildheid moeten naast elkaar staan. Toen niemand een steen naar de overspelige vrouw wierp omdat niemand zonder zonde was, be tekende dat niet dat de vrouw zonder zonde was. Er kwam dan ook achteraan: en zondig niet meer. Ik was blij dat ik S. na zijn vrijlating in de kerk zag ver schijnen. Daar hoort ie", aldus ouder ling van der Jagt in het artikel van Frans van Klaveren in NRC Handelsblad van dinsdag 21 april tie te spelen. Ambtenaar van sportzaken P.van der Vlies weet nog niet of hij dat wel kan inpassen. Vaste gebruiker op maandagavond is de sportvereniging 1' Esperance uit St.An- naland voor zaalvoetbal en in het vol leybalseizoen daarna de Nevobo voor de regionale competitie. Nu dat weer voor bij is, zijn er genoeg liefhebbers om die vrijkomende uren te vullen, o.a. Ben van Olffen uit Tholen met zaalvoetbal. Dinsdagavond is de v.v.Vosmeer vaste gebruiker voor zaalvoetbal met nog een ploeg van Wim Scherpenisse uit St.Maartensdijk. De woensdagavond is voor de gymnastiekvereniging Olympia uit Tholen en donderdags is de sporthal van Batho, de Thoolse badmintonver eniging. Vrijdagavond zijn er zo'n 150 trimmers present voor de sport- en spelinstuif van de werkgroep sportieve recreatie:hon derd jongeren en vijftig senioren. Daar na traint de volleybalvereniging Amigos uit Oud-Vossemeer in de sporthal. Deze vereniging is ook flink gegroeid na de ingebruikname van de sporthal, met name door leden uit Tholen. Zaterdag traint de jeugd van Amigos, waarna het zaalvoetbal weer aan bod komt met dames- en herenploegen van banketfabriek De Waal en de Thoolse 27 mc'ers. Zondag tenslotte een volledig zaalvoet balprogramma van Johan van Houdt uit St.Maartensdijk, Old Shed uit Tholen, Adrie v.d.Rhee uit St.Maartensdijk, 't Anker uit Tholen, Staminee uit Halste ren en Theodorushaven en de Basjes uit Bergen op Zoom. Iedere vrijdagavond staat in de sporthal een enthousiast team op u te wachten om u kennis te laten maken met de mo gelijkheden op het gebied van sport en spel. Vanaf 19.00 tot 20.00 uur krijgt de jeugd van 7 - 16 jaar de kans om groepsgewijs bezig te zijn met elkaar d.m.v. sport en spel b.v. hockey, trefbal. strandspelen, touwtrekken, zaklopen, estafettes, etc. Vanaf 20.00 tot 21.30 uur staat het team weer klaar voor de belangstellende vol wassenen vanaf 16 jaar. Om te beginnen ^kunnen de volwassenen kiezen tussen een trimprogramma en het volleybal- spel. Het trimprogramma bestaat uit conditietraining, grondoefeningen, es tafettes, spelen zoals hockey, matbal, trefbal, handbal, korfbal, etc. Het bewegen naar eigen vermogen staat hierbij centraal! Wie zijn keuze laat vallen op het popu laire volleybalspel, krijgt de kans om zich de vaardigheden van dit spel spel bij te laten brengen. Dus kom eens een kijkje nemen of neem direct deel aan de activiteiten. Iedereen is welkom. Verder is het sportteam bereid te luisteren naar uw ideetjes, die eventueel opgenomen kunnen worden in het trimprogramma. Deze instuif stopt eind mei als gevolg van een ingelaste zomerpauze. Op 24 april a.s. is er geen instuif, wegens de officiële opening van het sportcomplex. Zaterdag 25 april a.s. is er in het nieuwe gemeenschapscentrum een open dag van het Zeeuws Insituut voor Kunstzin nige Vorming. Zoals velen zich misschien nog wel he rinneren, werd in 1975 een cursus Kunstzinnige Vorming gestart in het pand 'De Dragonder' in de Thoolse Hoogstraai. Tot februari 1981 vonden daar de verschillende cursussen plaats. Door regelmatige toename van het aan tal cursisten groeide de Z.I.K.V.-afde ling uit haar voegen en moest een nieu we ruimte worden gevonden. De ge meente Tholenéén van de subsidianten van de afd. Z.I.K.V., gaf deze een ruimte in het gemeenschapscentrum. In deze fantastische ruimte, die aan alle eisen voldoet, kunnen nu weer cursisten inge schreven worden voor de cursussen 1981-1982. Tijdens de open dag in de nieuwe ruimte kan een ieder die interesse heeft komen kijken naar de overzichtstentoonstelling van het werk van de cursisten. Tevens wordt er door cursisten gewerkt en is er gelegenheid inlichtingen te vragen aan de eveneens aanwezige docenten. Men kan op deze dag opnieuw inschrijven voor de volgende cursussen: keramiek, boetseren, textiel, creatieve handvaar digheid, tekenen en schilderen, brons gieten (kortlopende cursus) en kindera telier. Gezien de grote belangstelling wordt aangeraden zo veel mogelijk reeds op deze dag in te schrijven. Elke groep be staat uit minimaal 15 en maximaal 17 personen. Het is dus zaak te zorgen er zo snel mogelijk bij te komen. De werkgroep van de afdeling Z.I.K.V. Tholen nodigt iedereen uit te komen kijken naar wat deze afdeling te bieden heeft. De openingstijden zijn zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Tholen za. 9 mei MAC oriëntatierit vr. 15 mei 20.00 u. Hervormde Kerk, EO-radio-opnamen. di. 28 apr. t/m vr. 8 mei Gasthuiskapel, foto's, collages en reisindrukken van Arie de Viet. Sint Annaland vr. 24 apr. Ver.gebouw Ger.Gem. ge meenteavond, spreker dhr.W.Büdgen over 'Onderwijs voor Vluchtelingen', di. 28 apr. 20.00 u. Dorpshuis Mr.H.van Veelen, RPF. za. 16 mei 20.00 u. Dorpshuis dans avond. Sint Maartensdijk za. 25 apr. 20 u. Haestinge, Gospel Hootenanny, Youth for Christ Tholen. Sint Philipsland za. 25 apr. 14 u. De Wimpel, bingo ledenvergadering A.N.I.B. Scherpenisse za. 25 apr. Holland Huis dansavond Bergen op Zoom Markiezenhof; tot 4 mei tentoonstelling '5 Joegoslaven', De Moyses; t/m 25 apr. expositie mari tieme schilderijen Frans Jan van der Heide, Etcetera; 18 apr. t/m 3 mei expositie kleuretsen, zeefdrukken en aquarellen van Joost Schmidt. Scherpenisse: 24 april: Dropping J.V. Scarpenesse, 21.00 uur Schoolstr. Bergen op Zoom Roxy: 'De sheriff maakt zich kwaad' a.l. do, vrij. 14.00, 18.45, 21.45 u, zat. en zo. 14.00, 16.00, 18.45, 21.15 u, ma en di.. 20.15 u. Sylvia 18 j. vrij. en zat. 23.30 u. Superman 2 a.l. do, vrij. 14.00 u, zat.en zo. 14.00 en 16.15 u. Decamerone, 16 jr. do, ma, di. 20.00 u, vrij. en zat. 18.30, 21.00 en 23.15 u, zo. 18.30 en 21.00 u. Cinema aktueel 'The Aristocats' a.l. do. en vrij. 14.00 u, zat. en zo. 14.00 en 16.30 u. Vrouwenstad: do, ma, di, 20.00 u, vrij, zat. en zo. 18.30 en 21.30 u 16 jr. The Blue Lagoon a.l. do. en vr. 14.00, 19.00 en 21.30 uur, zat. en" zo. 14.00, 16.30, 19.00 en 21.30 u, ma. en di. 20.00 uur. The Muppet Movie a.l. do en vrij. 14.00 u, zat. en zo. 14.00 en 16.30 u. Een vlucht regenwulpen 16 jr. do. en vrij. 19.00 en 16.30 u, zat. en zo. idem, ma en di. 20.00 uur. Op 1 juli aanstaande treedt de 'verorde ning duiksport in de provincie Zeeland' in werking. Dat betekent dat vanaf dit tijdstip iedere sportduiker in het bezit moet zijn van een door gedeputeerde staten van Zeeland afgegeven vergun ning om in de Zeeuwse wateren te mogen duiken. Hiervoor moet een verzoek ge richt worden aan: Provincie Zeeland, Duiksport, Postbus 6001, Middelburg. Toegezonden worden dan - uiteraard - het aanvraagformulier én de verorde ning duiksport, zodat de aanvrager zich tot in detail op de hoogte kan stellen van de daarin opgenomen bepalingen en de voorwaarden die aan de vergunning worden verbonden. Na invulling moet het formulier worden geretourneerd aan hetzelfde adres, voorzien van een geneeskundige verkla ring dat de aanvrager lichamelijk ge schikt is de duiksport te beoefenen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden. Verder moet een pasfoto van 2 V4 bij 3 !6 cm worden meegestuurd. Alleen personen van 15 jaar en ouder kunnen een vergunning krijgen. Ten slotte moet een bedrag van 34,10 aan leges worden betaald. De vergunning geldt voor de periode van 1 juli 1981 tot 1 juli 1983. Wie over een vergunning beschikt mag in Zeeland duiken op de plaatsen die daartoe door gedeputeerde staten zijn aangewezen. In beginsel komt het erop neer dat overal mag worden gedoken, behalve in betonde vaarwateren, in ha vens en sluizen en in aanloopgebieden van havens en sluizen. Verder is de Kom van de Oosterschelde - waar veel oester- en mosselpercelen liggen - tot verboden gebied verklaard. Ook is het verboden te duiken op een afstand van minder dan 25 meter van uitstaand vistuig. Bij de verordening hoort een kaart, waarop is aangegeven waar wel en niet mag wor den gedoken. Op deze kaart is ook aan gegeven waar 's nachts mag worden ge doken. In de verordening is een natuurbescher mingsbepaling opgenomen die het ver biedt planten en wieren uit te steken, af te snijden of te vervoeren, dieren node loos te verontrusten, te vangen, te doden of te vervoeren of in het algemeen scha de aan de natuur toe te brengen. Aan de vergunning zijn verder voor waarden verbonden die betrekking hebben op de uitrusting van de duiker, het geven van onderwater-signalen en het duiken vanaf schepen. 1

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 9