DE TOTALE INRICHTING WONINGINRICHTING H. A. VAN HOUTE ZN. HET METSELWERK AAN DE SPORTHAL TE THOLEN TECHNISCH BURO VISSER DESCOL KUNSTSTOFCHEMIE DEVENTER OPENING "MEULVLIET" THOLEN SPORTHAL - GEMEENSCHAPSCENTRUM sssa &811 Oude/luy/ Zn. POORTVLIET VERMAL ook in tholen staat nu een gemeenschaps centrum "vaessen'.' vaessen vught bouwen beweging KANTOORMEUBILAIR, OVERGORDIJNEN, VITRAGES EN VLOERBEDEKKING Markt 23 Sint Maartensdijk 01666-2382 De technische installatie van de Thoolse sporthal werd verzorgd door Ook in Tholen werd onze pulasticvloer aanbevolen AKKERMANS INTERIEURBOUW mechalectron International by. ïïSTAfe Ook het isolerend dubbelglas aan de sporthal werd door ons uitgevoerdJ Onze afdeling installatie verzorgde in deze fraaie sporthal met gemeenschapscentrum o.a. voor de beplanting J. M. VAN DUKE wij wensen het gemeentebestuur en alle inwoners van tholen veel succes met hun nieuwe accommodatie. taaistraat 40 073- 560612. 5261 BE vught Grond-, riolerings- en verhardings werken werden uitgevoerd door: AUG. VAN DUCK PETIT WEGENBOUW - MAATSCHAPPIJ v EENDRACHTBODE Donderdag 23 april 1981 van de sporthal te Tholen bestaande uit werd geleverd door werd verzorgd door 't Wit Hekke 10 4681 BV Nieuw-Vossemeer 01676-2612 I Paasdijkweg 23 Poortvliet 01662-650 B. V. Wij zorgden voor van de bloembakken in de Sporthal. Beleefd aanbevelend, Bar - buffets betimmering en plafonds complete interieurs horeca meubilair Past. Palsstraat 1 Sint Willebrord tel. 01653-2445 ROTTERDAM LEVERDE DE STRAND ELECTRIC TONEELVERLICHTING TEL. 010-65 40 33 hou wens sluisLeSc'S)5453008 AB rotterdam - TT 1 Bi V j' glas, behang en verf 1de elektrische installatie 2. de geluidsinstallatie 3. de noodverlichtingsinstallatie 4. de toneelverlichtingsinstallatie Electro-technisch bureau •Molendiik 3-4# Telefoon, ülbot 13#SI Maarten diu B. Postbus 62, Van Konijnenburgweg 52, Bergen op Zoom. Onze specialiteiten zijn o.a.: rioolrenovatie sportakkommodatie lawaaibestrijding Wij wensen Tholen veel geluk met deze schitterende akkommodatie. i Slachtveld 11 - THOLEN tel. 01660-2606 of 2780 Hl VERMAL y

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 8