Algemene vergadering van de Rabobank Rabobank w FA. W. PLEUIME&ZIM. reformatori/che politieke federatie VERGADERING AFWEZIG AUTOVERZEKERING: BESLIST NIET DUUR: TOT 55% NO-CLAIM "Crescendo" TIPS VAN DE WEEK. POLLIE OUD VOSSEMEER TEL. 01667-365 Donderdag 23 april 1981 EENDRACHTBODE 3 Patrick ibnsl "CHRISTELIJKE POLITIEK NU!!" Dr. A.G.S. van Ramshorst Huidarts is van 28 april tot 13 mei Voor spoedgevallen contact opnemen met ziekenhuis Lievensberg. W. G. M. v.d. VALK OOGARTS heeft GEEN SPREEKUUR van 27 april t/m 13 mei 1981 U geeft maar een schreeuw in hotel 'De Gouden Leeuw' Jenever wit of bruin 't wordt gereserveerd door Toon FIRMA K.J. BOOGAART HEIJSTRATEN Voor gebruik BOTENHELLING - SLEEPHELUNG Haven St. An na land A. W. RIJNBERG GEENSE EN VERWIJS L.P. Chr. Gem. Zangver. te Tholen GRAMMOFOONPLAAT P. Hoek Boekhandel v.d. Maarl De Kon. Fanfare Accelerando ROMMELMARKT St. Philipsland KONINGIN JUUANASCHOOL Voor Chr. Onderwijs Gelegenheid tot AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor het nieuwe schooljaar. Op D.V. maandag 27 april van 20.00 uur - 21.00 uur, in de school. (Trouwboekje meebrengen). Petit Restaurant - Café Biljart 'SMERDIEK' Uw raam is uw visitekaartje naar buiten, daar horen heel mooie vitrages en overgordijnen voor! Bij Pollie vindt u een heel mooie kollektie, ook in "modelvitrages". U haalt ze er zo uit! Wacht niet te lang om uw keus te maken. Vooral niet als wij ze voor u moeten maken. Pollie voor: Textiel - woninginrichting en Adidas sportkleding. te ST. ANNALAND JEANS «JACKETS Voor uzelf en uw interieur Markt 16^18 SCHERPENISSE Tel. 01666-2627 Voorstraat 5-7 ST. ANNALAND Tel. 01665-2798 Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Hij is geboren op 15 april om 11.02 uur, weegt 2250 gram en is 46 cm lang. Mijn papa en mama zijn Jan Walpot Marja Walpot- Krijger Mijn broertje is Roland 4675 CR St. Philips- land,' april 1981 Eendrachtstraat 35 Wij zijn verloofd op 19 april Marianne Bevelander en Rien Vroegop Langeweg 3, Randweg la, Scherpenisse. Wij willen U allen hartelijk danken voor de vele geluk wensen, bloemen, cadeaus en giften die wij op onze huwelijksdag mochten ont vangen. Het is voor ons een onvergetelijke dag gewor den. Piet-Jan en Janny Ridderhof St. Annaland, april 1981 Huygensstraat 42 Dankbaar en blij delen wij U mede dat het op 1 mei a.s. 40 jaar geleden is dat onze ouders en grootouders D. M. van Dijke en J. van Dijke-Lindhoud in het huwelijk zijn getreden. Bergschenhoek: Cor en Herma Ingrid en Linda Poortvliet: Adrie en Liny Wilma Anita en Diana Halsteren: Lucy en Jan Perry en Janine Tholen: Janny en Paul Peter en Dennis Halsteren: Rien en Corrie Wij hopen dit te vieren op zaterdag 2 mei in de Vos- senkuil te Oud-Vossemeer, waar U welkom bent op hun receptie van 19.30-20.30 uur. 4698 CT Oud-Vossemeer, april 1981 Kalisbuurt 94 Op 1 mei a.s. hopen onze geliefde ouders M. Geuze en J. Geuze-Wesdorp Hun 45-jarige echtvereniging te vieren. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen Xnna Jacobapol- der: Thijs en Corrie Rinus St. Philipsland: Johan en Joke Henri en Mario Sint Philipsland, april 1981 Oudepolder 18 Op 30 april a.s. is het 50 jaar geleden, dat onze lieve ouders en grootouders Fr. Hommel j -ji>ii rjuii jij en P. Hommel-Hommel in het huwelijk zijn getreden. 1 mei is de datum dat wij dit gouden huwelijksfeest hopen te vieren. Wij beginnen deze dag met een H. Mis uit dankbaar heid om 14.00 uur in de parochiekerk van St. Willi- brordus te Oud-Vossemeer. Gelegenheid tot felisiteren van 19.00 - 20.00 uur in Dorpshuis "de Vossenkuil" te Oud-Vossemeer. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Oud-Vossemeer, april 1981 Schoolstraat 8 Op D.V. 30 april hopen onze lieve ouders en groot ouders, M. K. Voshol en J. Voshol-Anthonisse de dag te herdenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Zij worden hiermee van harte gefe liciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst door hun kinderen, kleinkinderen Poortvliet: M. Anthonisse-Voshol J. G. Anthonisse Hannie - Adrie Janneke W. J. Voshol A. J. Voshol-Lindhout Rien - Carla Els Arjan C. W. Uyl-Voshol D. C. Uyl Dickie Rene Anja Een ieder die onze ouders wil feliciteren is welkom op vrijdag 1 mei vanaf 8 uur 's avonds in ,,'t Ouwe Reaed'huus, Langestraat, Poortvliet. 4693 EG Poortvliet, april 1981 Hogedorpstraat 1 Geen bezoek aan huis. Onze geliefde ouders L. Verkerke en M, W. Verkerke-Feytel vieren D.V. op 7 mei a.s. hun 50-jarig huwelijksfeest. U kunt hen hiermee gelukwensen op die datum van i 7.00-8.00 uur n.m. in het Hervormd Verenigingsge- bouw, Ring 7, Oud-Vossemeer. Hun dankbare kinderen, Rotterdam: C. J. Verkerke J. Verkerke-Schipper Fijnaart: P. J. S. v.d. Noort-Verkerke P. v.d. Noort Boskoop: J. L.'t Hart-Verkerke L.";t Hart 4698 AG Oud-Vossemeer, april 1981 Ring 21 Op 26 april hoopt Clement van Zetten zijn 80ste verjaardag te vieren met mevr. Pattenier, kinderen, kleinkinderen en vele kennissen. St. Maartensdijk, april 1981 Pres. Rooseveltstraat 19 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, mijn innig geliefde man en onze lieve papa, IZAK DE KOE1JER echtgenoot van Lcuntje Jannetje Nieuwdorp op de leeftijd van 40 jaar L. J. de Koeijer-Nieuwdorp Toos Wim Petra 4691 JR Tholen, 18 april 1981 Kotterstraat 48 De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 22 april j.l. op de algemene begraafplaats te Tholen om 14.00 uur. Hiermede vervullen wij de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van ons gewaardeerd lid, de heer IZAK DE KOEIJER Zijn vriendschap zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Bestuur en lfeden van de Vogelvereniging de Vogelvrienden. Oud-Vossemeer, 18 april 1981 Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze bedrijfsleider IZAK DE KOEIJER Wij zijn dankbaar voor de inzet voor ons bedrijf die we van hem mochten ontvangen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie, die wij met dit voor hen zo grote verlies op recht sterkte toewensen. Directie en medewerkers PAS Metselbedrijf b.v. Oud-Vossemeer, 18 april 1981 Op 60-jarige leeftijd is, na een langdurige ziekte en een moedig gedragen lijden van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en mijn dierbare zoon en schoonzoon, CORNELIS JAN GAAKEER echtgenoot van Catharina Cornelia Anthonisse C.C. Gaakeer-Anthonisse Hans Hannie J.J. Gaakeer-Hage J.A. Anthonisse-van Dijke 5022 AP Tilburg, 18 april 1981 Duifstraat 54 De begrafenis is op 23 april. n a i v sVf ni: ib g( Inamt bniw Op 60-jarige leeftijd is, na een langdurige ziekte en een moedig gedragen lijden van mij heengegaan mijn heve zoon, CORNELIS JAN GAAKEER echtgenoot van Catharina Cornelia Anthonisse J.J. Gaakeer-Hage Stavenisse, 18 april 1981 Poststraat 29 Met grote verslagenheid vernam ik dat door een noodlottig ongeval is heengegaan mijn vriend H. RIJNBERG Hugo Moerland Sint Annaland, april 1981 M V IN MEMORIAM HENDRIK (HEIN) RIJNBERG Maandagavond 13 april werd het Thoolse land en zeker de jagers-wereld opgeschrikt door het plotseling overlijden door een tragisch auto ongeval van ons aller vriend en jacht medewerker "HEIN". Op 61 jarige leeftijd ging hij van ons heen. Het verlies schokte ons allen diep. Niet alleen in de jagerswereld als allround helper/ drijver en fretteur was Hein in het Thoolse land een algemeen bekend en bemind figuur. In vele mooie Thoolse velden zette hij zijn voetstap pen, deskundig en minnaar van de natuur met veel kennis van het wild en zijn gedragingen. Wij zullen Hein missen en gedenken in grote dank baarheid en warme sympathie voor wat hij voor ons in zijn leven betekende. K.N.J.V. afdeling THOLEN Op 13 april, in de laatste Lijdensweek 1981, behaagde het de Almachtige God uit de kring van zijn gezin en familie en uit het midden der gemeente weg te nemen onze oud-ouderling MARINUS WESSELS op de leeftijd van 75 jaar en 2 maanden. Met de hem door de HEERE geschonken gaven mocht hij de gemeente enige jaren als ouderling die nen. De God der hoop vervulle de weduwe met haar kin deren met alle blijdschap in het geloven, opdat zij overvloedig mogen zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13.) Namens de kerkeraad van de Hervorm de Gemeente te Sint-Annaland, ds M. D. Geuze, praeses W. P. Goedegebuure, scriba Sint-Annaland, april 1981 Heden nam de Heere uit ons midden weg, na een kortstondige ziekte, in het A.B.G. te Bergen op Zoom onze innig geliefde moeder, groot- en overgrootmoe der, zuster en schoonzuster, MAATJE CORNELIA SANDIJK weduwe van Leendert van As op de leeftijd van 85 jaar Tholen: J. K. van As C. S. van As-Schrier K. J. van As klein- en achterkleinkinderen Bergen op Zoom, 17 april 1981 Correspondentie-adres: J. K. van As, Grindweg 13, 4691 ES Tholen De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 21 april j.l. op de algemene begraafplaats te Tholen. Zij die onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden overleed na een zorgvol leven, mijn geliefde man, vader en opa, JOHANNES CORNELIS VAN DER WERF echtgenoot van Lena J. Boller in de ouderdom van 79 jaar en 8 maanden. St. Maartensdijk: L. J. van der Werf-Bolier Halsteren: H. C. van der Werf M. A. Th. van der Werf-de Bont Middelburg: C. H. van der Werf C. W. van der Werf-van Haaften Middelburg: J. C. J. van der Werf P.J. van der Werf-van Haaften en kleinkinderen 4695 EG St. Maartensdijk, 19 april 1981 Bejaardentehuis 'Sint-MaartenshofBloemenlaan 2 Buitenzorg, kamer 65 De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 22 april j.l. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Scherpenisse. Na een kortstondige ziekte overleed onze lieve vrien din NEELTJE MARIA WESTBROEK op de leeftijd van 79 jaar. Wij zullen haar jarenlange vriendschap niet vergeten. W. en M. Beurkens-Verwijs Sint Philipsland, april 1981 Schoolstraat 4 ,De Op 15 april overleed in het bejaardencentrum Schutse" te St.-Annaland onze geliefde nicht RACHEL QUIST op de leeftijd van 81 jaar en 5 maanden. Anna-Jacobapol- der: W.C. v.d. Reest-den Haan C. v.d. Reest St.-Annaland, april 1981 De begrafenis heeft plaatsgehad op 18 april te St.- Annaland. Voor de vele blijken van be langstelling en medeleven ons betoond na het overlij den van onze geliefde en zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, mevrouw Maria Cornelia Hartog weduwe van C. E. Bentschap Knook betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen, klein en achter kleinkinderen St. Maartensdijk, april 1981 Ook mede namens mijn man en kinderen wil ik allen hartelijk dankzeggen voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. Ook degenen die hun auto beschikbaar stel' den onze welgemeende dank. J. Kempeneers-Kaashoek Sint Philipsland, april 1981 Mosselkreekstraat 12 Mijn bijzondere dank voor de zee van bloemen, kaar ten, fruitmanden en andere geschenken, welke ik mocht ontvangen t.g.v. mijn gou denjubileum en koninklijke onderscheiding als lid van Oud-Vosmeers muziekver eniging. Het was een onvergetelijke dag. Nogmaals hartelijk dank. Andre Ridderhof 4698 AG Oud-Vossemeer april 1981 Ring 1. Voor de vele blijken van be langstelling zoals felicitaties, kaarten, bloemen en ca deaus bij het gedenken van onze 35-jarige huwelijksdag ontvangen, zeggen we u me de namens onze kinderen heel hartelijk dank. C. F. Hout J. Hout-Hage Yerseke, april 1981 Beatrixstraat 12 Voor de vele blijken van be langstelling zoals kaarten, bloemen, cadeaus enz. bij het gedenken van ons 25- jarig huwelijksjubileum ontvangen, zeggen wij heel hartelijk dank. P. C. Hage L. H. Hage-Polderman Sint Annaland, april 1981 Breedenvlietsedijk 1 Voor de vele felicitaties, ca deaus, bloemen en geld die we bij ons huwelijk mochten ontvangen zeggen wij u al len hartelijk dank. Kees en Nella Verkerke Sint Maartensdijk, april 1981 Het deed ons goed zoveel reacties, in welke vorm dan ook, te mogen ontvangen bij het verlies van onze Simon. Hiervoor onze oprechte dank. Fam. Snoep Sint Annaland, april 1981 Hoenderweg 93 Langs deze weg willen wij allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en be zoekjes die ik mocht ont vangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en voor de fruitmandjes bij mijn thuis komst. Fam. M. A. Deurloo Scherpenisse, april 1981 Laban Deurloostraat 12 Hierbij wil ik een ieder ook namens mijn ouders harte lijk bqdanksp voor de vele ^ïijkeA van belangstelling in dè" vorm van kaarten, fruit, bloemen en giften, tijdens mijn verblijf in en bij mijn thuiskomst uit het zieken huis "Lievensberg". Rien Elenbaas Poortvliet, april 1981 Pelleweg 5 op dinsdag 28 april 1981 in het Dorpshuis te Sint-Annaland. Mr. H. van Veelen uit Amsterdam zal spreken over: Aanvang 20.00 uur. Iedereen hartelijk welkom. Radio, T.V., naaimachine, afwas- en wasautomaat, diepvries, wasdroger, stereo, HiFi kopen, even bij BOOG AART binnenlopen. Erkend Philips - Erres - Saba dealer. Deskundige aanleg T.V.- en F.M. antennes. Eigen servicedienst; Philips - Erres- Saba - Miele - Indesit - Marijnen - AEG enz. Onderdelen voorradig. Beleefd aanbevelend: Dorpsweg 39 - Oud Vossemeer - tel. 01667-580 Voor goede T.V. en wasautomaten, service en andere apparaten. Eigen tech. dienst voor kantoormachines Ook jaar contracten Kantoorcentrum b.v. Slingerweg 25, Bergen op Zoom. tel. (01640)50000. Burg. Smithstraat 3, St. Annaland Tel. 01665-2239 Botenverf verkrijgbaar. Tevens fouragehandel. Weger weegbrug "Nooit Gedacht" te St. Annaland. De "betere rijder" kan nu drastisch besparen op de premie! Nevenstaand tarief is ge baseerd op max. 12.000 km. per jaar; voorts op minimaal 7 schadevrije ja ren (55% no-claim). Rijt U tot 20.000 km. per jaar, dan betaalt U slechts 5% meer. Neem tijdig con tact met ons op. Wij ver zorgen de opzegging van uw lopende verzekering. Ook voor al uw andere verzekeringen, financie ringen en hypotheken kunt U van ons een deskundig en eerlijk advies verwach ten. Nieuwprijs auto W.A. All-Risks 9.000 152 340 10.000 160 362 11.000 167 387 12.000 174 410 13.000 180 433 14.000 187 457 15.000 193 480 16.000 199 504 17.000 204 525 18.000 209 547 19.000 213 569 20.000 217 591 21.000 221 614 22.000 225 638 23.000 230 661 24.000 233 684 25.000 236 706 26.000 239 730 27.000 242 753 28.000 245 776 29.000 248 799 30.000 251 822 34.000 263 915 Zijpestraat 24 - ST. PHILIPSLAND 01677-2354 b.g.g.01113-1619 De ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum uitgegeven is in THOLEN verkrijgbaar op de volgende adressen: Schoenhandel Quist Vishandel Schot In SINT MAARTENSDIJK bij: En tevens bij alle standplaatsen van Vishandel Schot op het hele Eiland en St. Philipsland. U kunt ook telefonisch bestellen bij de secretaris, tel.nr. 01660-3663. te Sint Annaland houdt donderdag 30 april a.s. van 9.30 tot 13.00 uur haar jaarlijkse in het dorpshuis. Verdere attracties: rad van avontuur, enveloppenverkoop enz. Om 12.00 uur verkoop bij opbod. Wij verzorgen uw bruiloften en partijen, zonder zaalhuur en met aantrekkelijke consumptieprijzen. Bij reservering van bruilóften en partijen een leuke verrassing. Prima keuken. Specialiteiten: tong - paling - schol. Ook voor zakenlunches. Ruime parkeergelegenheid. Beleefd aanbevelend, ANNEKE en- WIL Markt 46, tel. 01666-2510 SINT MAARTENSDIJK xaHC'.!;"rs Hierdoor roept de Coöperatieve RaiffeisenBoerenleenbank "Sint-Annaland" W.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op VRIJDAG 1 MEI 1981 om 19.30 uur in de zaal van de heer W. Rijnberg, Haven plein 15 te Sint-Annaland Verkorte agenda Opening Aanwijzing secretaris en stemopnemers Notulen vorige vergadering Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen Wijziging statuten Wijziging huishoudelijk reglement Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging 8 Mededelingen 9 Rondvraag 10 Sluiting De volledige agenda, de volledige tekst van de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur, A. A. Geluk, voorzitter A. C. Breure, secretaris WOONKOMPAS 7IR

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 3