KRUISWERK DE BEAUTÉ OPGEHEVEN GEZINSAVOND "POLLie GA JE TROUWEN?? ZESDAAGSE VAN ROTTERDAM KLUNDERT TOURS B.V. GEMEENTE SINT PHILIPSLAND 4 Met Klundert Tours Veilig Verkeer Nederland Ogentest Donderdag 15 januari 1981 EENDRACHTBODE Feest dan bij ons dan krijgt u gratis van ons de bruidswagen voor de rit naar het stadhuis en voor de foto's. Hotel-Café-Restaurant HOF VAN HOLLAND Kaay 1, 4691 EE Tholen Tel. 01660-2590* naar de Op dinsdagavond 20 januari 1981. Prijs inclusief entree 47,— per persoon. Diverse opstapplaatsen. Tel. 01667-305. Gevestigd vanaf 2 februari 1981 TANDHEELKUNDIGE INRICHTING ACR0DENT AUTODIENSTEN JAN VAN POORTVLIET B.V. OUD-VOSSEMEER tel. 01667-490 Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis Petit Restaurant - Café Biljart 'SMERDIEK' Met ingang van 1 februari a.s. wordt dameskapsalon Kerkstraat 14, Tholen, tel. 01660-2696 wegens gezondheidsredenen Wij danken U allen voor het al die jaren in ons gestelde vertrouwen. Joke, Carien, Lianne. De burgemeester van Sint Philipsland maakt bekend dat met ingang van 16 januari 1981 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmings- plan "Bedrijfsterrein Provinciale Weg". Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen dit ontwerp-plan. Sint Philipsland, 15 januari 1981 De burgemeester voornoemd, L. Walpot, wnd. 23 januari Rollenbank voor bromfietsen Diaserie BEWIJS JE RIJBEWIJS! LAAT ZIEN WAT JE WILT! Verkeerskwis Discussie Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van J.V. Scarpenesse, oude school Scherpenisse. 1 Toegang gratis, iedereen hartelijk welkom. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN "Zo'n heerlijk huisje buiten". Dhr. en mevr. Padt-Visser wensen allen een voorspoedig 1981 en danken u hartelijk voor de vele goede wensen. VERLOREN: TROUWRING RW <5 JAM. htRH pttttcr Jmrroom dm-muns\ 4 xk» ver oooKe* ttïïii Rib- d'Z" VOOR 'HAlVg Prijs J yToFKti pi fa»oj J}$ f 2?L om- Verder: Honderden koopjes in alle afdelingen, teveel om hier op te noemen!! OuP-voueMeen - 3 ffBdFT-Potige LMKd'j fh Uie/f- OY&èJ- dat, wy' u Omdat ons zoontje uit het ziekenhuis is gekomen is de receptie van onze ouders C. Lindhout E. C. Lindhout-van Gorsel op 16 januari om half acht in het Dorpshuis in St. Annaland. St. Maartensdijk, januari 1981 Oostsingel 32 Aan allen die ons hun beste wensen toezonden harte lijk dank. Ook wij wensen u een gelukkig 1981 toe. Dokter en Mevrouw van der Bei-Bos Sint Maartensdijk, januari 1981 Heden overleed onze geliefde broer en oom, JACOB STOUTJESDIJK Mzn. echtgenoot van P. v. Eenennaam in de ouderdom van 58 jaar Zevenhuizen: J. Vroegop St. Maartensdijk: M. S. Kloet-Stoutjesdijk D. Hoek-Stoutjesdijk Chr. Hoek Australië: A. v.d. Meer-Stoutjesdijk J. C. v.d. Meer Ridderkerk: J. Stoutjesdijk S. Stoutjesdijk-Verkerk Stavenisse: A. Stoutjesdijk A. Stoutjesdijk-Eerland Moordrecht: H. Heikoop-Stoutjesdijk A. Heikoop Neven en Nichten Kreileroord (N.O.P.), 12 januari 1981 Bollenstraat 30 Hiermede geven wij u kennis dat in het medisch cen trum „De Klokkenberg" is overleden, na een zeer moedig gedragen lijden, onze innig geliefde man, vader, behuwd- en grootvader en zoon IZAK JACOB WIELAARD op de leeftijd van 59 jaar en 6 maanden Stavenisse: A.P. Wielaard-Wesdorp St. Annaland: J.M. Elenbaas-Wielaard M.J.A. Elenbaas Hellevoetsluis: I.W. Wielaard M. Wielaard-van Daalen St. Annaland: W.I. Wielaard T.J. Wielaard-Moerland St. Maartensdijk: M.J. op den Brouw-Wielaard J. op den Brouw Heeze: J.C. Calsijn-Wielaard J.W.M. Calsijn St. Maartensdijk: J.H. Wielaard-op den Brouw Stavenisse, 11 januari 1981 De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 14 jan. j.l. op de alg. begraafplaats te Stavenisse. Heden behaagde het de Heere tot mijn droefheid nog vrij onverwacht van mijn zijde weg te nemen mijn innig geliefde zoon IZAK WIELAARD echtgenoot van Anna Westdorp op de leeftijd van 59 jaar en 6 maanden. Zijn geliefde moeder J. H. Wielaard-op den Brouw Sint Maartensdijk, 11 januari 1981 Hiermede geven wij u kennis dat in het medisch cen trum „De Klokkenberg" is overleden, na een zeer moedig gedragen lijden, onze lieve opa IZAK JACOB WIELAARD Sjaak en Lydia Wielaard Anita en Peter Wielaard Eddy, Jacky en Jurgen op den Brouw Stavenisse, 11 januari 1981 Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droef heid nog vrij onverwachts van onze zijde weg te ne men onze innig geliefde broeder, zwager en oom, IZAK WIELAARD echtgenoot van Anna Westdorp op de leeftijd van 59 jaar en 6 maanden. J. Koopman-Wielaard J. Koopman J. den Haan-Wielaard x B. den Haan J. Wielaard S. Wielaard-op den Brouw Sint Maartensdijk, 11 januari 1981 Hiermede geven wij U kennis dat in het Medisch Centrum „De Klokkenberg" is overleden na een zeer moedig gedragen lijden, onze lieve Zwager en Oom, IZAK JACOB WIELAARD op de leeftijd van 59 jaar en 6 maanden Utrecht: Mevr. M. Wesdorp-Verzijlbergh Groningen: I. Wesdorp A. Wesdorp-van Gastel Badhoevedorp: J. Wesdorp E. Wesdorp-van Egmond St. Maartensdijk: J. M. J. Pleune M. C. PLeune-Wesdorp neven en nichten Stavenisse, 11 januari 1981 Heden overleed onze geliefde oom, IZAK WIELAARD Namens alle neven en nichten Stavenisse, 11 januari 1981 Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm, in het ziekenhuis „Lievensberg" te Bergen op Zoom, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader LEENDERT DIJKEMA weduwnaar van Helena M.B. den Braber op de leeftijd van bijna 75 jaar St. Annaland: W.C. Mosselman-Dijkema M.P. Mosselman C.J. de Witte-Dijkema P. de Witte en Kleinkinderen St. Annaland, 10 januari 1981 Hoenderweg 74 De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 14 ja- nauari om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te St. Annaland, vanuit de aula. Heden overleed na een geduldig gedragen lijden zacht en kalm onze geliefde zwager, LEENDERT DIJKEMA weduwnaar van Helena den Braber op de leeftijd van bijna 75 jaar. Nieuwerkerk: B. van Eenennaam-den Braber L. van Eenennaam Stavenisse: C. L. den Braber M. van Oeveren-den Braber M. van Oeveien Haaften: J. Vermaas-den Braber St.-Annaland: J. Gunter-den Braber H. Guhter J. J. den Braber J. J. den Braber L. den Braber-Vermaas Sint Annaland, 10 januari 1981 Op 10 januari is van ons heengegaan onze lieve opa, Leendert Dijkema op de leeftijd van bijna 75 jaar. Anja en Rien Leo Jan Willem Dick Leon St. Annaland, januari 1981 Bij deze betuig ik aan allen die hun medeleven hebben getoond bij mijn aanwezig heid in het ziekenhuis, met bloemen, brieven, kaarten, fruit, ja teveel om op te noe men, mijn oprechte dank. JOH. UYL Poortvliet, januari 1981 Deestraat 91 Heden overleed in het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom, tot onze diepe droefheid geheel onverwacht mijn geliefde zuster, schoonzuster en tante, ADRIANA STOUTJESDIJK in de ouderdom van ruim 84 jaar Kloetinge: J. Moerland-Stoutjesdijk Arnhem: D. Stoutjesdijk-Potappel Oegstgeest: C. Stoutjesdijk-Klippel neven en nichten Sint-Maartensdijk, 7 januari 1981 Bejaardentehuis Sint-Maartenshof, Bloemenlaan 2 Correspondentie-adres: J. Moerland- Stoutjesdijk, Schimmelpenninckstr^at 3,4481 AG Kloetinge De begrafenis heeft plaats gehad op zaterdag 10 ja nuari j.l. des nam. om 14.00 uur op de algemene be graafplaats, Kastelijnsweg 1 te Sint-Maartensdijk. Voor de vele blijken van medeleven, getoond tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst, in welke vorm dan ook, zeg ik, mede namens mijn vrouw, allen hartelijk dank. C. VAN MEER Oud-Vossemeer, januari 1981 Sekr. Rijstenbilstraat 17 Mede namens onze kinde ren willen wij u hartelijk be danken voor de overstel pende belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen en cadeau's, alsmede uw aanwezigheid bij ons 25- jarig huwelijksfeest. Het is voor ons een onver getelijke dag geworden. J. P. Donken M. M. Donken-Donken Tholen, januari 1981 Doelweg 26 Groot assortiment KANTOORMEUBELEN Bezoek onze showroom HEIJSTRATEN Kantoorcentrum B.V. Slingerweg 25 BERGEN OP ZOOM Tel. 01640-50000 Voor de vele blijken van be langstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, wil ik familie, vrienden en kennis sen langs deze weg hartelijk bedanken. C. v.d. Velde Tholen, januari 1981 Oudeland 4 Mede namens onze kinde ren hartelijk dank voor de vele kaarten, geschenken en bloemen die wij ter gelegen heid van ons 25-jarig huwe lijk hebben ontvangen. G. J. Boogerd C. L. Boogerd-Geuze Sint Maartensdijk, januari 1981 Hiermede zeggen wij u allen hartelijk dank, mede na mens onze kinderen, voor de felicitaties, bloemen en ca deaus bij de herdenking van ons 25-jarig huwelijk Fam. H. Hoek-Hartog St. Maartensdijk, januari 1981 Haven 40 Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kaarten, cadeaus, geld en bloemen die we mochten ontvangen bij de geboorte van onze dochter Wendie. Arie en Ina Zwaai Tholen, januari 1981 Hoogstraat 26 voor het trekken van tanden en kiezen en plaatsen van kunstgebitten in 1 dag. Maandag t/m donderdag van 9-17 u, Nieuwe Markt 65 Roosendaal Tel.: 01650-50750 b.g.g. 01672-2290 ZEELAND - BRABANT - HOLLAND Geregelde Autodiensten van 1 ROTTERDAM DORDRECHT BREDA ETTEN ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM naar W. BRABANT ST. PH1LIPSLAND EILAND THOLEN GOES MIDDELBURG VLISSINGEN Met snelle doorverbindingen naar bestemmingen in geheel Nederland. THOLEN. Op dinsdag 3 februari start het kruiswerk met een kur- sus "voeding bij overgewicht". Door de Kruisvereniging wordt met deze kursus de mogelijkheid geboden om in een achttal groeps bijeenkomsten op verantwoorde wijze gewicht te ver liezen. De kursus staat onder leiding van een diëtist en een wijkverpleegkundige en is bedoeld zowel voor man nen als voor vrouwen. Ook jongeren. Een korte inhoud van de kursus: voedingsvoorlichting over onder andere: gezonde voeding, grondprincipes van het verma geren, produktinformatie, speciale vermagerings- diëten, produkten. les "meer bewegen" onder deskundige leiding. iedere bijeenkomst "gewichtenrondje". onderwerpen op verzoek van de deelnemers. De kursus wordt gegeven op dinsdagavond van zeven tot half negen en vindt plaats in het wijkgebouw, Molenvlietsestraat 11 in Tholen. De kosten zijn 20,— per persoon. Belangstellenden kunnen zich tot 30januari 1981 voor de kursus aanmelden bij de wijkverpleegkundige in hun woonplaats. Bruiloften, partijen en vergaderingen. Bij reservering van bruiloften en partijen een leuke verrassing. Prima keuken. Specialiteiten: tong - paling - schol. Ook voor zakenlunches. Ruime parkeergelegenheid. Beleefd aanbevelend, ANNEKE en WIL Markt 46, tel. 01666-2510 SINT MAARTENSDIJK van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij afdeling Sint Annaland in het Dorpshuis te Sint-Annaland op vrijdag 23 januari 1981 om 19.30 uur. Voor u treden op "De Rederijkers" in een komedie In de pauze wordt U een kop koffie met traktatie aangeboden. Entree 5,— per persoon. Kinderen beneden de 12 jaar 2,50. Ook niet-leden van harte welkom. Poortvliet, januari 1981 breed model, met inscriptie: Jaap 23-7-71 Tegen beloning terug te bezorgen bij J.J. VAN EENENNAAM, Kerkstraat 37, Stavenisse. f€ "BRUPkl *Uc IPSE* pekeivs „Y»wVhjV. NV: gg.SD 3 l>m.i horrnAaf 4$^-" NM WT,- horl**t -iyr.- WK: Vfy- bROCK&sJ 'Voor weitje 5 /okverweest - i «ww) (ftïllmtktry kerc* ook. tf#eiale fwijf' K0$T«(<MS (vt-ef ^0 ht 25% korhhg KOlBeRTS flfcrïhjtoKfaUs of Voor y2 f>r*js! Verdrrook Jierev>koed4n OVBR- doxbm- Vit*A£E V/4 LUTJES, hwfiet O/erder: Velt COu/kmS WlTRAfie óöRtytf.' OPRUIMING RUTON KOFFIEZETAPPARAAT inhoud 8 tot 10 kopjes van 77,50 voor 55,— PHILISHAVE HP 1602, nieuwste appvan 170,— nu 149,— INVENTUM KOFFIEZETAPP. in houd 10 tot 14 kopjes van 114,— nu 69,95 RUTON MIXERSET compl. met ophangbeugel mengbeker enz. nu 59,— MOULINEX VOLANT KOFFIE ZETAPP. van te voren in te stellen hoe laat U koffie wenstnu 89,— PHILIPS EIERKOKERS van 45,— nu 29,95 CARMEN HAARFÖHN 2 standen hoog vermogen 1000 W. van 55,nu 45,— CARMEN HAARKRULSET Cas cade 16van 119,— nu 99,— RUTON VENTILATORKA CHELS 2000 W. 1 jaar garantie nu 59,— KALORIK KONTAKTGRILL met Teflon finish type 5390 van 132,— nu 99,— WIGO BROODROOSTERS bruin van 59,— nu 37,50 WIGO STOOMSTRIJKIJZERS van 79,— nu 49,95 PHILIPS DRAAITOP STOFZUI GERS type 6248 van 479,— nu 399,— 850 W. en regelbare motor EXCELSIOR STOFZUIGERS type 8080 T met opwindbaar snoer, stof- meter enzvan 357,— nu 249,— KRUPPS AARDAPPELSCHRAP- SETvan 129,- nu 99,95 BRAUN KEUKENMACHINE KM 32van 555,— nu 429,— GROTE OPRUIMING ELECTR. DEKENSvanaf 69,- HOBBYLAMPEN voor muur- en wandbevestiging, vele kleuren nu 28,95 MOULINEX MOULINETTE van 89,— voor 59,— MOULINEX MAXIMA van 195,— voor 159,— MOULINEX MOULINETTE compl. met mengbeker groente snijder deegkneder van 243,— nu 179,— OLIE GEVULDE RADIATOREN 1500 Wnu 99,— ELECTR. WEKKERS Wigo van 32,75 nu 19,95 BRAUN SAPCENTRIFUGES van 135,— nu 99,— PHILIPS FRITUURPANNEN van 185,— nu 149,— TEFAL FRITUURPAN grootste inhoud met reukfilter van 219,— nu 169,50 BRAUN SCHEERAPPARAAT met tondeuzevan 96,— nu 76,— Diverse OPRUIMINGSAANBIE DINGEN in ELEKTR. en BATTE- RIJKLOKKEN en WEKKERS Wij ruimen massaal in on ze afdeling VERLICHTING HANGEND/STAAND en WA ND A RMA TUREN DAALDEROP BADKAMERKA CHELS met ventilator en thermos taat tijdklok149,— Snuffel eens in onze PLA TEN- en CASSETTE-afde- iing. Ook daar opruiming. Beschadigde KOELKAS TEN en inruil DIEPVRIE ZERS Inruil op oprui mingskeuze. Diverse in houdsmaten en merken. 2e hands WASAUTOMA TEN, volautomaten en half- automaten (Turnemat). 4-pits GASSTELLEN aard gas en bestaande in ruiI- apparatuur. MOULINEX GRILL-BAKOVEN 125,- MOULINEX CHARLOTTE39,- AFWASMACHINE nieuw Cindy 799,- INRUIL AFWASMACHINE ER- RES/MIELE350,- SS VERMAL Electro-technisch bureau Molendijk 3-4 Telefoon: 01666 - 23 15 St Maartensdijk (Z

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 3