SU fMm WHS - Dinteloord was en bleef een nul Noad maakt SPS kopje kleiner J2+ÈÊ*. KORF BAL VOETBAL UIT SLAGEN Donderdag 15 januari 1981 EENDRACHTBODE 13 MODEBR ILLEN Veel animo voor sport en spelinstuif Crossbrommers van de weg Biljarten WHS 4 bedwong koploper D.V.0.3. Hattrick Jaap Quist brengt SPS eerste nederlaag toe Onder gejuich van de Fli- vijfde naar de vierde plaats, gevolg van de koude, maar plandse aanhang verhing enerverende derby in de SPS-aanvoerder Rien van tweede klas van het afdelings- Tiggele "het Noad-hordje op Even tevoren had hij SPS van voethal, waarin Noad met de de standenlijst zaterdag in de de tweede naar de derde verrassend hoge uitslag van Poortvlietse kantine van de plaats gebracht. Dat was het 0-4 zegevierde. Prima keepers Overrompeld Vosmeer 4 zonder illusies Kampioenskansen Vosmeer dames Collecte Sport Gehandicapten WEDVLUCHTEN Zaterdag 17 januari uur De Meeuwen-WHS(Severs) 14.30 Smerdiek-Wolphaartsdijk(Lekatompessy) 14.30 SKNWK-Tholense Boys(Ouweland) 14.30 Thol.Boys 2 - Nieuwdorp 2(Kleemans) 14.30 WHS 2 - WIK 2 (Hooykaas) 15.00 Wemeldinge 2-Smerdiek 2(v.d.Rijk) 14.30 DVO-Stavenisse(A. Cornells) 15.00 Smerdiek 3-Olympia 2(C.Clarys) 15.00 Beatrix 3-Thol.Boys 3(v.Assen) 15.00 NOAD-WSC(M.Bolier) 15.00 Internos-SPS(J.Maas) 15.00 FCH 2 - SPS 2 Kallemijn) 15.00 DSE 2 - WHS 2(Schmeltz) 13.00 Thol.Boys 4-Vrederust 2(v.Hoof) 15.00 Stavenisse 2-VVC 3(M.Quist) 15.00 SPS 3-Kogelvangers 3(P. Landa) 15.00 BVVB 2 - NOAD 2(J.A.v.d.Hoek) 14.30 WHS 4 - DVO 4 (Mangelaars) 15.00 Smerdiek 4-Thol.Boys 5(Petie) 13.00 DVO 3 - NOAD 3(Evegaars) 14.15 WHS 5 - DVO 5(v.Wezel) 13.00 Stavenisse 3-Chrislandia 4(Schetters) 13.00 Thol.Boys 6 - Smerdiek 5(P.Clarys) 13.00 Zondag 18 januari uur Vosmeer-Dioz(van Vliet) 14.30 Grenswachters 2-Vosmeer 2(Hazendonk) 12.00 Vosmeer 3-Steenbergen 5(A.C.Gaakeer) 11.30 Kruisland 3-Vosmeer 4(Suikerbuik) 11.30 Vosmeer dames-Noordhoek(Raedts) 10.00 Gsdipi. OogmMtkundla Opticien Gedipt. Oogmeetkundlg Opticien Steenbergsestraat 20-22, Tel. 3 42 28 BERGEN OP ZOOM Advertentie 1M, 3c klas A WHS-Dinteloord 0-0, Krabbendijke-Hoek 4-1. 4e klas A Thol.Boys-Kogelvangers afg, Nieuwdorp - Smerdiek 2-1. 4e klas G NSV-Vosmeer afg, Roosendaal-Steenbergen 1-2, Dioz - RSV 2-4, Kruisland-Borgvliet 2-1, Moc-Oudemolen 2-1. 2e klas reserve Jps 2 - Tem.Boys 20-1, Neo 2 - Arnemuiden 2 0-2. 3e klas reserve A Zaamslag 2 - WIK 2 0-0. Ie klas afdeling Stavenisse-The Gunners 1-2, BWR-Olympia 3-0, VVCRust Roest l-0,Terheyden-FSV 1-5, FCH-DSE 1-0, DVO-Vesting Boys 3-1. Ie klres Thol.Boys 3-Dinteloord 3 afg. Good Luck 3 - Smerdiek 3 afg. The Gunners 2 - Olympia 2 5-1, SSC 3-Beatrix 3 2-0, Seolto 2 - Wit Zwart 2 0-3. Maar liefst 44 junioren (beneden de zestien jaar) en 27 senioren waren vrij dagavond in de sporthal të Tholen bij de eerste sport- en spelinstuif van de Zeeuwse sportraad. ,De organisatoren waren tevreden met dit begin van een wekelijks trimevenement in de nieuwe sporthal. Van zeven tot acht uur had de jeugd de beschikking over de volledige hal, waarin spelletjes werden gedaan, maar de conditietraining werd ook niet ver geten. Vier leden van het 'vliegend re creatieteam' van de Zeeuwse sportraad zorgden voor de begeleiding met twee sportleiders uit Bergen op Zoom, die na zes weken de gehele leiding op zich ne men. Van acht tot half tien kwamen de volwassenen aan bod. De vouwwand werd toen neergelaten omdat in een an der deel van de sporthal de volleybal training van Amigos plaatsvond. De voornamelijk uit Tholen, maar ook wel uit Oud-Vossemeer en St. Annaland af komstige deelnemers hadden nog ruimte genoeg om moe te worden. Wie wekelijks een uurtje sportief wil bewe gen, is op vrijdagavond welkom in de sporthal te Tholen, van zeven tot acht (beneden de zestien jaar) of van acht tot half tien. Crossbrommers waarmee op de openbare weg gereden wordt, ra ken de eigenaars onherroepelijk kwijt. De Thoolse kantonrechter Mr. van Solinge liet dat weten na de behandeling van enkele kin derzaken achter gesloten deuren. "Wie de wet overtreedt, wordt op z'n vingers getikt, hard of zacht", zei de kantonrechter. Crossende bromfietsers van vijftien en zes tien jaar die met hun gammele tweew.ielers toch op de openbare weg waren gaan rijden, zijn hun materiaal voor goed kwijt. De crossers weten waar ze aan toe zijn. Ook dit jaar organiseren een 7 tal Thoolse Biljartverenigingen de wed strijden om de Tholen cub waarmede afgelopen week een begin werd ge maakt. Een uitstekende start hadden de Kitskoningen uit Stavenisse met een volle 50.- punten score van de zoge naamde Belgische telling in de uitwed strijd tegen de Kroon in Tholen die tot 45.48 punten kwamen. De onderlinge resultaten waren: C. Gebraad. - K. Smits 9.23-10.-. R. Cornelissen -R. van Oeveren 9.74-10.-. A. Geuze-K. Smits 9.74-10.-. D. van Zanten-A. Moerland 8.44-10.-. A. van Welzen-J. Kalishoek 8.33-10.-. Centrum uit Poortvliet won de thuiswedstrijd tegen de Handel uit Sint Maartensdijk met 44.74 tegen 37.17 F. Leblanck. P. van Houdt 10.-3.82. Ad van de Hulsel- K. Lisseveld 8.52-10.-. C. Veraart-W. Dam 6.22-10.-. M. van Eck-H. den En gelsman 10-5.91. M. van Houdt-K. Bais 10.-7.44. Een na 12 wedstrijden nog ongeslagen elftal krijgt het uiteraard in het competitie- restant niet zo gemakkelijk meer. De tegenstander weet zich underdog en gaat zeker bij een uitwedstrijd proberen de nul te handhaven. Dan immers zit er altijd nog een onverwacht uitvalkansje in. Dinteloord was met dit voornemen naar Sint Annaland gekomen en poogde vooral het eerste kwartier de door hen gewenste verwarring te zaaien. Zo werd de voor het eerst na vrij lange blessure tijd weer in het groen-witte team opge nomen Piet de Rijke tot driemaal toe ongenadig gevloerd. Aangezien juist in de startperiode, arbiter Verstraatg enz te lankmoedig bleek, ging hij tenslotte toch min of meer in de vernieling. Vooral de Dinteloordse nummer zes toonde zich dermate agressief, dat het zich gewoon lijk weinig werende publiek nu tot een gescandeerde eis om arbiter-ingrijpen vroeg. Hoewel na dat eerste kwartier wat in minder mate bleef de verwarring toch het overheersende beeld van deze wei nig aantrekkelijke partij. Het bereikte ver in de tweede helft zijn climax, toen de linesman, die zich ook al bij herha ling het ongenoegen van het publiek op de hals haalde, weigerde zich bij de te rechte beslissing van de scheidsrechter neer te leggen en de bal van de hoek- schopstip wegtrapte op het moment dat Jan Burgers voornemens was het leer voor doel te knallen. Daarmee leek het voor het publiek op een naar Burgers trappende beweging, wat niet de bedoe ling en het geval was. Toen duurde het echter geruime tijd, eer alles weer vol doende tot rust was éebracht om verder te gaan. Mogelijk zou het allemaal zijn voorko men, indien de thuisclub snel had kun nen profiteren van de toch wel groter mogelijkheden om te scoren dan de gasten. Maar eerstens was er een stugge Dinteloordse defensie, die voor 85 pro- centraad wist met de veelal doorzichtige WHS aanvallen en tweedens had de thuisclub bij die laatste 15 procent nu ook weer niet zoveel geluk, dat die af stand werd genomen. Met name was er pech, toen na 25 minuten voetbal Bram Rijnberg een knal loste, die ónderkant lat wegspatte. Zelfs bij het doel staande Dinteloorders verzekerden in de pauze, dat het leer over de doellijn ketste, maar de op een veertig meter toeziende arbi ter kon dat niet constateren en dit dan vermoedelijk doelpunt werd WHS ont houden. Het had uiteraard de omme keer kunnen zijn, omdat in zo'n geval het elftal met achterstand wel moet ko men om er nog iets uit te halen en dit vooral had het nog steeds door invallers gehavende WHS hard nodig. Menig speler onderschatte immers de felheid, waarmee de Dinteloorders poogden de ballen afhandig te maken en ook al brachten zij van aanvallen niet zoveel terecht, men slaagde er toch volledig in de groen-witten uit hun spel te halen. Verder waren er naar beide kanten ook zoveel overtredingen, dat het ook al niet bevorderlijk was voor rust in de gelede ren. Tenslotte ontbrak het ook WHS aan energie om met name het laatste kwar tier zodanig door te zetten, dat er een volle buit overbleef. De toch veelvuldig in de doelmond geplaatste ballen wer den veel meer door verdedigers van Dinteloord geattakeerd met een weg is weg trap, dan dat groen-witte aanvallers gretigheid toonden zich in het gewoel te storten. Dinteloorder De Ron werd ge noteerd, toen hij ongeoorloofd schopte en toen later een gevallen Bram Rijn berg op de grond werd vastgehouden en vervolgens een dreigende houding aan nam, kwam Iman van de Repe die doende was te sussen in het boekje. Het waren tekenen van de onrust bij spelers en arbiter, die eigenlijk maar zeldzaam tot buiten de lijnen beperkt bleven. De tekortkoming van WHS was hierbij dat het niet bij machte was om de tegenpar tij ook in doelpunten af te troeven, waartoe toch wel een paar keer de mo gelijkheid aanwezig was, maar ook Jan Burgers trof in de tweede helft het houtwerk. Er bleef een weinig plezierige herinnering aan over. WHS Oostkapelle Krabbendijke Zaamslag Kapelle Hoek Dinteloord Kloetinge Seroosk. Meeuwen Yerseke Tem. Boys 12 8 4 1163 1144 943 10 3 4 1143 1134 1133 10 1 6 923 10 2 3 1106 0 20 28- 6 2 15 24- 19 3 12 23- 21 2 11 13- 11 3 10 15-21. 4 11 22- 18 4 10 14- 12 9 17-21 8 12- 17 7 10- 18 7 16- 22 6 11- 19 Ongelukkig verlies Smerdiek Smerdiek heeft zaterdagmiddag in Nieuwdorp een bijzonder ongelukkige 2-1 nederlaag geleden. Wanneer een 0-1 voorsprong in één minuut wordt omge bogen in een 2-1 achterstand kan men gerust van zeer onfortuinlijk spreken. Als men dan nog weet, op welke manier dat tot stand kwam, dan was het inder daad bijzonder veel pech voor Smer diek. Men had donderdagavond nog met sprekende cijfers gewonnen van een volledig Krabbendijke 1-6. Bij het voetballen gaat het echter om de wed strijd van de dag, iedere partij komt op zichzelf, zoals zaterdag tegen Nieuw dorp. Donderdag nog een erg goed draaiend elftal, wat zaterdag bij vlagen in de eerste helft en tegen het einde van de wedstrijd het geval was. In de 14e minuut kwam Nieuwdorp op achteïstand, toen een prima opgezette aanval bij Wim Vroegop srkwam, die de bal in het strafschopgebied trok en Wim Vroegop jr rondde af 0-1. Die voor sprong gaf de spelverhouding goed weer. Onbegrijpelijk was, dat na rust de agressiviteit bij Smerdiek volkomen zoek was. De overtuiging in het eigen kunnen was er niet meer, wat resulteer de in fatale momenten van de blauwen. Twintig minuten voor het einde kreeg Nieuwdorp een hoekschop, die door iedereen van Smerdiek werd gemist. Een thuisspeler trok de bal keihard in het doelgebied en via Jaap Moerland caramboleerde de bal in het net 1-1. Nog diezelfde minuut kwam de bal bij een ogenschijnlijk ongevaarlijke aanval voor de voeten van Henne Zwagemaker, die terugspeelde op zijn uitlopende kee per Jan Guiljam, maar de bal ging over de doelman in het net 2-1. Nieuwdorp had vrijwel geen enkele kans gekregen, behalve toen men na de achterstand ging drukken. Smerdiek schiep legio kansen, maar door ongelukkige eigen treffers, hield Nieuwdorp twee punten thuis. Wemeldinge Wolfaartsdijk Apollo Kogelvangers Tholense boys Nieuwdorp Nieuwland Smerdiek Chrislandia SKNWKM Sluis 9720 106 2 2 11533 105 1 4 105 1 4 12 5 1 6 1142 5 113 3 5 10 244 103 2 5 10 1 1 8 16 27- 8 14 19- 11 12 13- 9 11 16- 10 11 17- 15 11 14- 14 10 12- 14 9 18- 19 8 7- 10 8 6- 14 3 4-29 Doelpuntenmaker ontbreekt bij Stavenisse De wedstrijd tussen de middenclubs van de eerste klas, Stavenisse en The Gun ners, is in het voordeel van de Braban ders uitgevallen. De thuisclub leed op nieuw een nederlaag 1-2. De man die voor de doelpunten moet zorgen, ont breekt momenteel bij SPS. Bovendien was na rust te zien, dat het trainingsbe- zoek met name in de winterperiode van groot belang blijft. SCS begon goed met de wind in de rug en het veldoverwicht leverde enkele goede doelkansen op, maar de afwer king was slecht verzorgd. Vooral in het eerste halfuur kreeg SCS kansen om aan een voorsprong te komen, maar het wil de maar niet lukken, mede door de goe de keeper van de gasten. Toch kon de thuisclub met 1-0 de rust ingaan toen na een halfuur Nico Nooy de buitenspelval ontweek en met een lob scoorde. Hierna kwam er een reuze kans voor de Breda- naars, maar Bert v.d. Jagt kon zijn doel schoon houden. De tweede helft gaf een ander spelbeeld te zien met het windvoordeel voor de gasten. SCS kon zijn spel uit de eerste helft niet terugvinden, hoewel er nog goede scoringskansen ontstonden. Na een kwartier werd het V-l, hoewel aan de treffer wel een buitenspellucht hing. Scheidsrechter Veenvliet was echter niet in z'n beste doen en keurde het doelpunt goed. SCS kreeg hierna nog volop kan sen om wat aan de stand te doen, maar de winnende treffer kwam op naam van de Gunners. Bij een vrije trap, die aan de zijlijn moest worden genomen, ver wachtte iedereen een voorzet, maar de bal draaide bij de eerste paal het doel in 1-2. De thuisclub speelde toen alles of niets, maar er viel geen doelpunt meer. NOAD 2 benut kansen niet NOAD 2 heeft de kansen tegen Chri slandia 3 niet benut en aangezien de Brabanders wel een keer scoorden, bleef de thuisclub met lege handen. Voor rust had men de wind mee, maar ook dat hielp niet. In de tweede helft was het al gauw 0-1, maar NOAD ging in de tegenaanval. Er ontstonden kansen voor Jaap v.d. Kleijn en Han Quist, maar die werden gemist. Scheidsrechter Blom had moeite om de wedstrijd in de hand te houden en gaf twee Fliplanders en een Heijninger een officiële waarschu wing. De verdiende gelijkmaker van NOAD 2 bleef echter uit. Zou in de laatste minuten van de goede voetbalpartij tussen D.V.O.3. en WHS 4 de kopstoot van Dies den Engelsman niet juist voor de lijn zijn neergekomen en vervolgens steil de lucht ingespron gen, dan zou de Roosendaalse formatie nogal wat sipper hebben gekeken bij het eindsignaal. Dan immers was de volle winst bij de gasten terecht gekomen. Wat gezien het vertoonde spel niet eens zo'n ongerijmde zaak was. De groen witte senioren komen er steeds beter in en dat openbaarde zich vooral op het middenveld. Wel moet er vanaf het be- ginsignaal attent worden gevoetbald, want juist in de beginperiode laat men zich achterin nog wel eens een keer ver rassen. Dat gebeurde opk nu, toen doel man Ko Geuze zijn noodkreet liet ho ren, maar de laatste man had toch wat verkeerd begrip en van het blundertje maakte de Roosendaalse aanvalsspits dankbaar gebruik'. 1-0. De partij was nog méér 7 minuten oud. De groen-wit- ten waren niet gedeprimeerd, integen deel er werd een enorm offensief inge zet, wat de thuisclub toch wel min of meer overrompelde. Er kwamen 3 kan sen op een rij, maar gescoord werd er niet. Dat kwam wel een minuut of tien voor rust, toen Wim Bazen uit een wat rommelige situatie profiteerde en het was gelijk: 1-1. Vijf minuten voor rust kreeg WHS loon naar werken met een doelpunt van Frank Ketting en daarmee de voorsprong 1 - 2. De tweede helft was nog niet lang bezig of een nu sterk spe lend DVO 3 had de gelijkmaker achter Ko Geuze gedeponeerd. Dat gebeurde uit een goede aanval waaraan niet veel te versteken viel. Maar nogmaals kwa men de groen-witten terug en dat is toch een teken van kracht tegen de koploper. Het was nu Dies den Engelsman, die de Roosendaalse doelman het nakijken gaf. Wat voetbal betreft was men aan elkaar gewaagd en niet onverdiend kwam DVO voor de tweede maal gelijk: 3-3. De laatste fase was echter voor WHS en toen kneep de thuisclub zijn handen toe, dat men er nog een punt aan overhield, dank zij vooral de omhoogspringer na de kopstoot van Dies den Engelsman. Het was voor allen toch een bevredi gende uitkomst. Alle Vosmeer-elftallen wonnen De competitie voor het eerste elftal loopt stroef. Vorige week moest men bij Oudemolen het veld al na negentien minuten verlaten in verband met een geweldige sneeuwbui. De stand was toen nog 0-0. Nu werd de uitwedstrijd tegen Bij de eerste ontmoeting in St. Philipsland 'gaf de thuisclub de overwinning uit handen na een verdedigingsfout. SPS trok met 0-1 aan het langste eind en bleef sindsdien ongeslagen. De win naar is echter altijd rijp voor de nederlaag, maar wie verzint er één gegronde reden waarom ver liezen aantrekkelijk zou zijn. En in het geval van SPS zeker niet tegen streekclub Noad, de grote rivaal in de tweede klas. Verlie zen van staartclub Internos was dan eerder te verkiezen, maar nu van de Fliplanders en dan met 0-4? 't Was nog te weinig, rea geerden teleurgestelde Poort vlietse supporters, die voor niets de hagelbuien getrotseerd had den. Winnen of niet winnen, daar gaat het om, ook in de tweede klas van het afdelingsvoetbal. De weersomstandigheden maak ten de derby in de beginfase wei nig aantrekkelijk. De strak lei dende scheidsrechter Jacobs floot frequent voor de verschillende overtredingen, want het kwam voornamelijk op kracht aan. Een vrije trap van Noad werd door Jan Kot naast geschoten. SPS combineerde echter beter, maar beide aanvalslinies vonden twee prima keepers tegenover zich. Dat ondervond Jan van Dijke, de rechterspits van SPS, toen de uit lopende doelman Wim Ligtendag uitstekend redde. De Fliplandse keeper bewees vlak daarna op nieuw zijn kwaliteiten door een schot van de linkerspits van SPS, Kees Scheermeijer, weg te stom pen. Twee gevaarlijke momenten voor het Noad-doel, maar de Fli planders scoorden zelf bijna toen Reini Reijngoudt bij een uitval alleen voor SPS-keeper Bram Hage kwam, maar die redde goed. De fraaiste kans was voor SPS-middenvelder Rien Schip per, pas gekozen voor de Bra bantse selectie, die in vrijstaande positie een voorzet van Jan van Dijke op de slof nam. De bal ging echter hoog over. Zo kwam het lichte SPS-overwicht en de betere aanvalsopbouw er niet uit. Noad gaf goed partij. Direct in de tweede helft werd de thuisclub overvallen door een stormachtig begin van Noad. Keeper Hage kreeg een schot van Jan Kot niet onder controle en Jaap Quist reageerde attent door in tweede instantie diagonaal raak te schieten 0-1. Dat was de verrassende opening van de tweede helft, maar nu was SPS aan zet. Met de koude wind in de rug werd Noad onder zware druk gezet. Bij vrije trappen en hoek schoppen verdrongen bijna twin tig spelers elkaar in het Flipland se strafschopgebied, maar doel punten vielen er niet. Een vrije trap van Rien Schipper schampte de paal en een volgende keer was de bal, dankzij een goed opges telde Noad-muur, voor keeper Ligtendag. Enkele goede schoten van Jan Kot - die na een tackle van Serien Noordijke in de eerste helft toch niet helemaal vrijuit speelde - bewezen dat de Fli planders in de counter niet onge vaarlijk waren. Dat werd na een half uur bewezen bij een uitval van Jaap Quist, die de bal op de middenlijn had aangenomen, al leen doorging en de uitlopende keeper Hage met een prima doelpunt verschalkte. Toen was het gebeurd met SPS, dat aan- Na de 0-1 voorsprong, die NÓAD direct in de tweede helft verras send tot stand bracht, oefende SPS grote druk uit. De Fliplandse verdediging moest alle zeilen bij zetten, maar NOAD bleef over eind (zoals de foto toont) en won met maar liefst 0-4. vallend veel tekort kwam. De ruimte, de verrassing, die wel in de Noad-taktiek zat, ontbrak bij de thuisclub. De Fliplanders gin gen door en Jaap Quist zette een hattrick op zijn naam door met een lob over de uitgelopen SPS- doelman voor een schitterend doelpunt te zorgen 0-3. Jan Kot bepaalde vijf minuten voor het eindsignaal de stand nog op 0-4. Noad had royaal gewonnen. Ook voor de Fliplandse trainer Adrie Noordijke was dit resultaat tegen z'm broer Serien - de laatste man van SPS - een aardige opsteker. Het was echter met name ook de wedstrijd van Jaap Quist, de Fli plandse aanvaller die na een lan ge blessure eind vorig jaar voor het eerst in deze competitie op trad en tegen SPS zijn waarde bewees met drie goals. Als hij de komende wedstrijden produktief blijft, kan Noad met SPS naar de twee promotieplaatsen en het kampioenschap dingen. Opstelling SPS Bram Hage, Se rien Noordijke, Adrie Overbeeke, Jan Oudesluijs, Rien Voshol, Rien van Tiggele, Rïen Schipper, Jan Hage, Kees Scheermeijer, Dave van Haaften, Jan van Dij- ke(Joop van Dijke). NOAD Wim Ligtendag, Johan Filius, Wim Verhage, Sam Eve- raërs, Jan Zuidweg, Joes Huys- mans, Jos van Splunter, Piet Ge- luk(Bram Kot), Reinie Reijn goudt, Jaap Quist, Jan Kot. NSV om onduidelijke redenen als enige in de vierde klas G afgelast. De reserve-elftallen kwamen wel binnen de lijnen en deden het prima. Vosmeer 2 begon aanvallend tegen het bezoekende SCW 2, maar de schutterij was niet goed afgesteld. Mooie kansen van Harry Ha- vermans, Jos de Wit, Rien Tholenaar en Frank Timmermans gingen naast of over het doel. Nadat Timmermans een hoekschop van Ad Goedegebuure rake lings had overgekopt, kwam Vosmeer in de 33e minuut toch op 1-0, toen Jos de Wit uit een verwarde situatie scoorde. Vlak daarop leek SCW gelijk te komen toen de midvoor doorbrak, maar hij schoot rakelings voorlangs het doel van Henk van Daalen, die tot dan toe nog niet veel werk had gekregen. Na rust werd het al gauw 2-0 toen Timmermans een voor zet van Jan Willem Slager be nutte. Een schitterende lob vanaf twintig meter in de linkerbovenhoek liet de Vosmeer-keeper in de 18e minuut kans loos 2-1. SCW drong verder aan, maar miste overtuiging. Tien minuten voor het einde kopte André Hommel een vrije trap van Goedegebuure rakelings over, maar in de laatste minuut werd het 3-1 toen Timmermans van de verwar ring profiteerde. Er werd niet meer af getrapt. Vosmeer 3 deed het bij HSC.3 nog beter met 1-7. Er was een voortdurend veldo verwicht en wanneer de vele kansen iets beter benut waren, had men dubbele cijfers kunnen melden. Voor rust namen de broers Jan en Johan Geuze elk twee goals voor hun rekening. In de tweede helft bracht een strafschop van HSC na hands van frans Steijns de stand op 1-4. De gebroeders Geuze maakten elk nog een doelpunt, waarna Steijns zijn fout goedmaakte 1-7. Vosmeer 4 heeft in de vierde klas reserve 402 geen illusies wat betreft een kam pioenschap of de enige promotieplaats. Er is echter ook geen degradatiemoge lijkheid. Bij dit elftal gaat het ook meer om een plezierige ontspanning en sportieve beweging dan om titelkansen Vosmeer 4 bleef rode lantaarndrager FC Bergen 7 gemakkelijk de baas met 2-0. De uitslag is een magere afspiegeling van het grote overwicht. Jos Vaders opende in de 22e minuut de score, maar verder dan een treffer op de paal van Kees Potappel kwam men niet meer. Na rust opnieuw een aanvallende thuisclub, maar nu ook gevaarlijke uitvallen van de Bergenaren. Keeper Rein Hendrikse was echter in grootse vorm en voork- 17-20 18-21 13-25 16-26 18-28 5 12-26 2 10-28 wam tot drie keer toe met prachtige reddingen tegengoals. Vier minuten voor het einde pas zorgde Peter van Treijen voor opluchting toen hij goed doorging op een vrije trap van Jos Vaders en beheerst de Bergse doelman passeerde. Bestuurslid J. Hommel leidde goed. 1. Odio 5 9-18 32-12 2. Rimboe 2 9 -13 23-14 3. Moe 8 8 - 12 28-11 4. Moerstraten 2 8 - 10 27-12 5. Val aan 2 7- 6. Cluzona 6 7 - 7. Kruisland 3 9 - 8. Halsteren 7 9 - 9. Borgvliet 4 8 - 10. Vosmeer 4 8 - 11. F.C. Bergen 7 8 - De dames van Vosmeer doen het bij zonder goed in de derde klas West Ge zien de gunstige jjromotieregeling (drie clubs gaan over) staat de overgang naar een hogere afdeling nu vrijwel al vast. Het kampioênschap behoort echter ook nog tot de mogelijkheden' zoals de stand aangeeft: De Vosmeer dames blijven winnen, maar ondanks de tevredenheid over de 0-3 zege bij Advendo ging het minder soepel dan in voorgaande ontmoetin gen. De winterstop had de dames uit hun wedstrijdritme gehaald. Topscorer Rya den Engelsman-Rijnberg nam de openingstreffer voor haar rekening. Na rust was er meer druk, wat resulteerde in twee goals van de snelle Anita Goede gebuure. Eveneens met 3-0 won Vosmeer van de Thoolse dames. Tot aan de rust bleef het 0-0, waarna Rya den (2x) en de Nieuw- Vossemeerse aanwinst Ria Schouteren scoorde. 1. Roosendaal 10- 19-68- 1 2. Vosmeer 9 - 16 62- 5 3.N.V.S. 10- 16 24- 6 4. Mox 2 9- 12 14- 4 5. Advendo 2 9- 8 11-23 6. B.S.C.2 9- 8 6-15 7. Oudemolen 9 - 8 10-22 8.V.V.R. 2 8- 7 4-12 9. DSE 2 9- 6 2-18 10. Sprundel 2 8- 5 8-37 11. Schijf 9- 4 4-17 12. Noordhoek 9- 1 1-40 De collecte voor de stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten heeft op Tholen en St.Philipsland ruim duizend gulden minder opgebracht dan in 1979.Heel Zeeland was 9000 gulden la ger, maar provinciaal medewerker A.M.Westdorp uit Kortgene is toch te vreden met de netto opbrengst van 61.584,93. In St.Philipsland kwam er in 1979 nog 443,32 binnen en nu alleen in Anna Jacobapolder 169,35 omdat het sub comité St.Philipsland zich terugtrok. Tholen stak gunstig af met 1613,20 (vorig jaar 1599,20) en ook in Poort vliet steeg de opbrengst tot 300,16 216,13). Scherpenisse ging honderd procent vooruit met 140 gulden omdat er in 1979 niets binnenkwam. In St.Maartensdijk is de actie nog niet af gewerkt 425,-). terwijl Stavenisse met 444,40 bijna op peil bleef 454,20). St.Annaland daalde flink van 1257,90 tot 742,87, evenals Oud-Vossemeer van 1377,80 in 1979 tot 809,60. In 1981 is de collecteweek van 9 tot 16 november. Uitslag Tentoonstelling van de Reisduif te Scherpenisse. Oude Doffers: P. van Driel 1 en mooiste Doffer! L. de K. Koolaard 2-7, L.v. Klein Jz., 3. J. Moerland, 4. J. Guijquiere, 5. A. Scher penisse, 6. M.J. Laban, 8. P. Noordijke Z.E.V. Jarige Doffers: Iz. Moerland 1, G.Larooy 2, P. van Driel 3-4. L. Lindhout 5, C. Laban 6. P. Potappel, 7. M. Goudzwaard Z.E.V., A. Zwagemaker E.V. Jonge Doffers: J. Guijquiere 1-4, P. van Driel 2-5, C. Laban 3, Iz. Moerland 6, J. Moerland 7-8, G. Larooy 9, L.vd.Klein (S) 10, L. de K. Koolaard Z.E.V. en E.V. Late Doffers: L. Lindhout 1, Oude Duivinnen: L. de K. Koolaard 1 en mooiste duivin, P. van Driel 2 en E.V. Chr. Moeliker 3, M.J. Laban 4. M. Speijer 5, D. Menheere 6-7, J. Moerland Z.E.V. Jarige Duivinnen: Iz. Moerland 1, P. van Driel 2-3, J. Guijquiere 4, J. Moerland 5, L. Lindhout 6, M. Goudzwaard Z.E.V. C.D. Uijl E.V. Jonge Duivinnen: J. Guijquiere 1, P. van Driel 2, Iz. Moerland 3, A. Riedijk 4, P. Be velander 5-8 en Z.E.V., D. Menheere 6, J. op den Brouw 7, L. de K. Koolaard E.V. Late Duivinnen: L. vd. Klein Jz. 1. Terheyden P - Emergo P De jongste korfballertjes van Emergo reisden afgelopen zaterdag naar Terheyden om daar twee winstpunten te behalen. Tenminste, dat hoopten ze. Jammer genoeg kwamen ze zover niet. In de eerste helft slaagde Annemiek Reedijk erin om Emergo op een 1-0 voor sprong te brengen. In de tweede helft kwam Terheyden langszij en bepaalde de eindstand op 1-1. Keep Fit 6 - Emergo 2 Het tweede team van Emergo ging goed van start in Roosendaal. Janneke de Jonge en Huib Glerum schoten beide van afstand raak. Hierna vond René van Haaften twee maal de korf. De eerste keer met een strafworp en de tweede maal van afstand. Huib Glerum lukte het om zich onder de paal vrij te spelen. Pas toen had Keep Fit een antwoord en was de stand 5-1 Emergo liep nog verder uit dankzij Jasper v.d. Linden die uit een doorloopbal scoorde. Hierop schoot Keep Fit 2x raak. Na deze pe riode kwam Keep Fit nog even terug. Maar dankzij Huib Glerum die drie afstandschoten achter elkaar maakte, hield Emergo stand. Patricia Pelerin bepaalde, met een doorloop bal, de eindstand op 10-5. P.K.C. - Emergo 1 Emergo ging erg moeizaam van start en kwam eigenlijk gedurende de hele wedstrijd niet op gang. P.K.C. liep hierdoor al vlug uit naar een 3-0 voorsprong. Pas toen reageerde Emergo. Peter K lomps en Peter Roelse schoten beide van afstand in. P.K.C. zorgde nog voor de rust voor een 4-2 stand. Rini Klomps bracht met een gave doorloopbal de stand op 5-3. Peter Roelse benutte hierna een strafworp. P.K.C. schoot nog éénmaal raak maar toen was het op. Emergo ging nog even door. Rini Klomps schoot van afstand raak. En in de laatste mi nuten kwam Emergo toch nog naast P.K.C. Daar zorgde Toni Klomps voor met een mooie doorloopbal. Zo was de eindstand net als de vorige maal 6-6. Blijkbaar toch de juiste Programma zaterdag 17 januari: Emergo 1 - Kinderdijk 4 15.30 u. Tholen Emergo 2 - Springfield 4 14.30 u. Tholen Emergo Al - Voltreffers Al 13.40 u. Tholen Scheldevogels A3 - Emergo A2 17.55 u. B.o.Z. Emergo P - Breda Noord P2 13.00 u. Tholen. Veronica dames 2 op vaste tweede plaats Maandag moesten de dames van het tweede team van Veronica spelen tegen de nummer drie van de competitie VVR 2. Een heel be langrijke wedstrijd omdat alleen de eerste twee van de tweede klas overgaan naar de eerste klas. Al voor de wedstrijd kan je voelen dat de Smerdiekse dames wat goed wilden maken na de slechte wedstrijd van vorige week tegen Meilust 2. Nu lukte dat volledig. De eerste set was helemaal voor Veronica wat ook wel duidelijk uit de cijfers bleek: 15-2. Bij het begin van de tweede set kwam Veronica nog even in moeilijkheden. Het wou gewoon niet vlotten. De pass ging nog goed maar Betsy Gaakeer die midvoor stond kon ze niet zuiver genoeg opzetten waardoor er te zachte ballen over het net gingen. Daarbij kwam ook nog dat VVR hard werkte en elke bijna on mogelijke bal teruggaf. Het resulteerde in een 8-0 achterstand voor Veronica. Het vertrou wen was toen wel even weg. Toen de dames echler weer wat puntjes gescoord hadden kwam dat vertrouwen weer terug en wisten zij deze set zelfs nog winnend af te sluiten: 15-11. De derde set werd er bij Veronica weer met overleg en rustig gespeeld zodat het ook deze set Voor Veronica was. Een 3-0 overwinning op de concurrent voor de promotie is best een felicitatie waard. Vooral op de manier waar op dit team van Veronica maandag heeft gespeeld. Dames Amigos 3-0 zege De dames van Amigo's 1 waren vol goede moed tegen Diomedon 3 en hadden daardoor een goede start; eerste set 15-6. De tweede set ging ook prima mede door het nieuwe sys teem dat steeds beter uit de verf komt. De tegenstander weet zich geen raad door het geswitch en het geroep van de set-upsters. Daardoor wün Amigo's ook deze set met 15-5. Aan het begin van de derde set was Amigo's even uit haar doen. Het liep niet zoals het .oest lopen. Al gauw stond men achter met 0-5. Tijd om er dus weer wat aan te doen. Dat gebeurde ook, het was al gauw een geloop en gegil, wat Diomedon verstrooid maakte. Daardoor won Amigo's ook deze set met 15-7. De foute opslagen worden iets minder door dat Amigo's per foute opslag een kwartje moet betalen. Goede wedstrijd zonder punten De eerste competitietegenstander in het nieuwe jaar was voor de heren van Amigos I het op de tweede plaats staande Voko uit Oosterhout, wat voor een vernieuwd Oud- Vossemeers team een zware tegenstander was. Een van de vaste set uppers was per 1 januari plotseling gestopt met volleyballen. Noodgedwongen moest daarom Henk Nieu- wenhuis als spelverdeler optreden. Verder waren nog twee vaste spelers door werk en studie afwezig, zodat een beroep moest wor den gedaan op Piet Bevelander van het twee de team. Er was geen wisselspeler aanwezig. Uit het spelverloop bleek echter, dat Amigos zich niet zonder meer bij een nederlaag wen ste neer te leggen. Behalve de tweede set, werd er fanatiek gespeeld en waren er zeker kansen op setwinst. Op het einde van de set was er echter niet genoeg aanvalskracht, zo dat er nipt werd verloren: 15-11, 15-3, 15-12 en 15-13. Opvallend was het goede spel van de jeugdige invaller Piet Bevelander, die met enkele opvallende reddingen in het achter veld enige open doekjes van het talrijke pu bliek kreeg. Aanvallend haalden Danny Pol derman, Evert Pater - vooral goed in taktische plaatsballen en Piet de Kunder een voldoen de. Frans van Treijen en Henk Nieuwenhuis probeerden met listige set ups, die goed mo gelijk waren op de merendeels goede passes, zoveel mogelijkhun aanvallen te Woeden. inglwil Door de vele omzettingen waren ingewikkel de combinaties nog niet mogelijk. Amigos speelde een goede wedstrijd, maar helaas werden er geen punten behaald. Programma 19 januari Sporthal Tholen 20 u Veronica H 1 - De Berk 2 (S. Musters). Amigos D 1 - De Berk 2 (J. Vanweesenbeeck), Veronica D 1 - Meilust 1 (A. Vanweesenbeeck). Bergen op Zoom Gageldonk 19 u Sic Pugno 5 - Veronica D 2 (A. Aanraad). Uitslagen: dis trictsbeker: Tos-Veronica h 0-2 Block-Anli- gos H. 2-1, Veronica D - Amigos D 0-2.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1981 | | pagina 13