Haken en ogen bij samenstelling landelijke tweede klassers Keetie en Thijs in blakende vorm mrw@c ëMTREC AUTOMATISCH TELEFOONVERKEER MET CANADA Zaterdag elfde wielerronde Sint-Maartensdijk Paar ton schade na brand in veiling Staven isse Vanmiddag eerste vergadering commissie bedrijfsleven Vrijwilligers gevraagd voor Zeeuwse Jeugdraad Ook op Tholen wapenbuit Indeling tweede, derde en vierde klas KNVB DAMMERS SINT PHILIPSLAND SPECIALE AANBIEDINGEN PAK EVEN UW ZAKBOEKJE 9 EENDRACHTBODE WHS tot aan Veenendaal toe Voorbij Amsterdam Oude bekenden Tholense boys vooral in 't Zeeuwse Reserves ESLAAGD.... DUS GEFELICITEERD WEDVLUCHTEN MODEBRILLEN ÜffcSéïW' [fornulder Donderdag 8 juli 1976 Terwijl een duik in het zilte nat nog heel wat attractiever is met de juli-tempera- turen dan de lust tot het hruine monster, is toch de nieuwe voetbal competitie-indeling 1976/1977 voor de KNVB elftallen al weer bekend. Overigens werd die indeling met name voor de landelijke tweede klassers, waartoe ook het Sint Annalandse WHS voor het derde jaar mag worden gerekend, niet met onverdeeld genoegen ontvangen. Vooral De Meeuwen uit Zoutelande en nieuw lichter Dinteloord zijn weinig gelukkig niet te behoren tot de klasse, waarin ook Arnemuiden en WHS uitkomen. De laatsten zien evenmin reden tot juichen, nu de eersten elders zijn ondergebracht en het voor allen alleen maar financieel veel ongunstiger dreigt te worden, zowel wat afstand als derbv- opkomst betreft. Er wordt nu volop aan gedokterd om de competitie-indeler van deze klassen, de heer Van der Meijden nog tot een andere indeling te bewegen. Tot dusver leken die kansen nog niet bemoedigend. Vooral het bestuur van De Meeuwen sprong onmiddellijk op de ketting toen vorige (week donderdag de indeling bekend werd. Er 'zijn in ons land vier groepen in de tweede klas: A - B - C - D. Vorig jaar waren de Zeeuwse tweede klassers, zoals Arnemuiden, De Meeuwen en WHS in dezelfde groep (klasse B) ondergebracht. Het lag voor de hand dat met de prolongatie van deze drie in de tweede klasse ze ook nu weer tegen elkaar zouden moeten uit komen met daaraan voor WHS nog toe gevoegd als een korteafstand tegenstander Dinteloord. Het pakte anders uit, want De Meeuwen en Dinteloord werden naar A verwezen en Arnemuiden en WHS blijven in B. Het houdt voor alle vier tegelijkertijd in, dat men een nog veel groter afstand moet bussen om de partners te bereiken. Het enige voordeel wat er uit geboekt zou kunnen worden is dat men geheel nieuwe elftallen ontmoet. Dat weegt echter lang niet op tegen de voordelen van Zeeuwse derby's en minder buskosten. De Sint Annalandse formatie moet bij de nieuwe indeling ook heel wat meer kilometers gaan afleggen tot zelfs de ontmoeting tegen GVVV in Veenendaal toe. Maar daarbij dan ook nog ASWH uit Hendrik Ido Ambacht, DOSC uit Den Dolder, de ,s-Gravenzandse Sport vereniging te ,s-Gravenzande, Lyra uit Den Haag, Katwijk uit Katwijk aan Zee. Nieuw Lekkerland, PPSC uit Schiedam. Rijsoord, Sizo uit Hillegom, SSS uit Klaaswaal en Arnemuiden. 13 clubs met 24 competitiewedstrijden. Begrijpelijk dat WHS vanwege de afstand dus graag GVVV uit Veenendaal'ïen Sizo uit Hillegom om een paar uitersten te noemen in zou ruilen voor De Meeuwen en Dinteloord. Dat het bestuur van De Meeuwen nog jninder gelukkig is met de indeling dan het WHS bestuur laat zich verstaan, als men weet dat de Zoutelande-formatie meerdere malen tot boven Amsterdam moet gaan reizen en daartegenover geen enkele Zeeuwse club meer in die groep ontmoet. De Meeuwen moet gaan voetballen tegen het uit de eerste klasse gedegradeerde Actief Amstelveen, tegen Barendrecht, Dinteloord (het meest dichtbij). De Geuzen uit Amsterdam, Jodan Boys, Neo uit Sprang Capelle, Rijnsburgse Boys uit Rijnsburg, Ter Leede, Volendam, IJmuiden, ZCFC uit Zaandam en De Zwerver uit Rotterdam. Tot vijf maal toe boven het Noordzeekanaal is geen kleinigheid. WHS wedstrijdsecretaris Adri Scherpenisse kan er ook geen directe verklaring voor geven. Er was een gedachte dat men bij de indeling van de westelijke en zuidelijke tweede klasser enige richting wilde geven aan de besten en de mindere goden, maar dat komt aan de hand van vorige competitie-uit komsten ook weer niet aan bod. Nadat het bestuur van De Meeuwen al direct protesteerde, zullen er nu ook nog wel gezamenlijke petities naar de competitieleider gaan en dat lang niet alleen van de vier clubs uit onze contreien en Arnemuiden, Zoutelande, Dinteloord en Sint Annaland, maar evengoed vanuit de Amsterdamse omgeving. Daarom dient deze indeling ook nog maar als een voorlopige te worden beschouwd, hoe weinig weerklank ook op de eerste protesten is gevonden. Uiteraard is Veenendaal in de 2e klasse B helemaal een uitschieter en het bestuur daarvan zal het ook niet zo lollig vinden helemaal naar Sint Annaland te moeten reizen om een partijtje amateur voetbal te spelen. Overigens zal de een of ander wel het ..haasje" moeten zijn, wil het een indeling worden van 4 x 13 elftallen. Maar zoals het nu is geregeld loopt het de spuigaten toch wat uit. Het WHS bestuur probeerde inmiddels ook contact te zoeken met mr. Havermans uit Bergen op Zoom, het districts commissielid van Zuid 1, maar de vakanties beletten op mo het ö.t veelal a/ thuistreffen van de officials. Even afwachten dus maar, hoe het in deze tweede klasse verder zal uit pakken. De problemen voor Smerdiek 1 zijn in dat opzicht heel wat minder groot, want de twee groepen, die in de 3e klasse Zuid 1 uitkomen kunnen voor Smerdiek moeilijk gunstiger uitvallen dan met de indeling in de 3e klasse B. Smerdiek gaat daar tegen 9 andere elftallen uit komen, zodat het met 18 wedstrijden al bekeken is. Die partners zijn AZVV uit Axel, Hoek, Kloetinge, Krabbendijke, PTT Breda. Wit Zwart uit Sprang, Yerseke, Zaamslag en Zwaluwse Boys. Nieuwelingen hiervan zijn Yerseke en Wit Zwart. De blauwen weten dus weer veelal oude bekenden te ontmoeten en kunnen dan verder zien wat de debutanten zullen klaarmaken. Het weer naar de KNVB gepromo veerde Tholense Boys heeft vooral te maken met gewestelijke partners en maar een enkele Brabander. Debutant is eveneens Bruse Boys uit Bruinisse, Kapelle, Nieuwland, Rillandia, Serooskerke, ook een debutant. Sluis, Terneuzense Boys, Wolfaartsdijk en dan tenslotte toch nog een Brabander in het Roosendaalse BWR. Tien elftallen, voor Tholense Boys dus ook 18 wedstrijden. Aan de reserve 3e klasse, waarin Smerdiek 2 al enkele jaren uitkomt, is een elftal van dicht bij huis toegevoegd, namelijk Tholense Boys 2. Een Thoolse derby dus weer in deze afdeling, nadat ^modehuis rita bosstraat 27 bergen op zoom Smerdiek 2 het al een paar jaar, overigens heel plezierig met tot voor die tijd geheel onbekenden heeft gedaan. Elf teams in deze reserve 3e klasse en de 9 anderen zijn Dinteloord 2, Good Luck 2. Haaften 2, JPS 2, Neo 2, Roda Boys 2, SSC 55 2, Veen 2 en VVN 2. Voor wat de afdelingselftallen betreft zullen we nog even op de indeling moeten wachten. Op 1 juli hebben de abonnees van het technische district Breda de mogelijkheid gekregen tot automatisch telefoneren met de abonnees van de automatisch bereikbare netten in Canada en Tsjechoslowakije. Tot het technisch district behoort het telefoonnet Breda met het netnummer 076. alsmede alle telefoonnetten, waarvan het netnummer begint met 016. waaronder ook Tholen en Sint- Philipsland. Het internationaal toegangsnummer is 09. Het landnummer voor Canada is =1=; voor Tsjechoslowakije =42=. Inlichtingen over tarieven, netnummers en telefoonnummers in Canada en Tsjechoslowakije kan men verkrijgen via het kosteloze nummer 0018. <3 De heer P. Paans te Tholen, werkzaam als maatschappelijk werker bij het Welzijnsorgaan Tholen slaagde te Nijmegen aan de sociale academie voor het V.O. diploma. Bij deze opleiding werd vooral veel aandacht geschonken aan gespreksmethodiek. Anja Ponse uit Oud-Vossemeer slaagde te Dordrecht voor gezinsverzorgster. v Adrie Fase Johzn, Tuinstraat, St. Annaland. slaagde voor het eind diploma aan de H.T.S. te Dordrecht afd. weg- en waterbouw. W. Boogaart Czn uit Oud-Vossemeer slaagde te Amsterdam na een opleiding aan de avondvakschool van het Ned. Genootschap tot opleiding van het beroepsonderwijs voor de akte leraar wis- en natuurkunde. Simon Roos uit Sint Maartensdijk slaagde te Utrecht voor het doctoraal examen (met genoegen) diergenees kunde. Voor het middenstandsexamen slaagde te Goes G.J. van de Haven te Sint Maartensdijk. Aan de M.H.N.O. school ,,St. Gertrudis" te Bergen op Zoom slaagden voor de middelbare opleiding kostuum naaien Bea Havermans te Oud-Vossemeer. Voor de opleiding B(j vrijwel elke tak van sport liggen ver rassingen om een klein hoekje. Dat maakt een wedstrijd vaak te meer boeiend. Ook by het wielrennen ligt een ver rassing om een klein hoekje. Dat betekent tevoren onzekerheid. Er vallen altyd prognoses te maken, maar zeker heid is er dan pas, wanneer nummer een de finish passeert. Wie is komende zaterdag nummer één in Sint- Maartensdijk als er om 14.00 uur zo'n 44 dames zijn gestart en wie krijgt de lauwerkrans by de amateurs, nadat er zo'n 55 om kwart voor vier op het start sein de pedalen laten draalen? Het zyn nu nog vraagtekens. Wie het antwoord snel wil hebben zal er zaterdag by moeten zijn. De prognoses kunnen lulden, dat zowel Keetie van Oosten- Hage als Thys Fase momenteel een uit stekende vorm demonstreren. Bella v.d. Spiegel-Hage fietst nog altyd haar party en Heieen Hage is - haar vader citerend - wat minder de doorzetter dan andere zussen, want zy laat vooral de ont spanning domineren, maar misschien zal ze daarom juist by de supporters favoriete zyn. Favoriete dan in de steun, die iedereen de jeugd graag doet toekomen. Daarnaast b er by de amateurs ook Bram Geense uit Sint Philipsland, veel meer doorzetter dan technicus, maar wel altyd waard In het oog te worden gehouden. Kortom in Sint Maartensdyk wordt onder andere gefietst door deelneemsters en deel nemers uit eigen contreien die inter nationale, nationale en gewesteiyke faam veroverden. Daarom worden het voor supporters boelende wedstryden, want daar zyn dan toch ook nog Wim Evertse uit Tholen en Ton van der Spiegel uit Sint Maartensdijk. Het plaatseiyk comité kan zich moeliyk nog meer en betere vedetten wensen dan hiervoor al zyn genoemd. Ter illustratie zij opgemerkt hoe afgelopen weekend Thijs Fase uit Sint Annaland en nu wonend in Oud- Vossemeer tijdens de 100 kilometer- course in Sint Jansteen derde werd, bij de 80 kilometer in Kruiningen de 7e plaats veroverde en tenslotte in Graauw op de 100 kilometer onmiddellijk achter de winnaar finishte, dus zich als tweede klasseetde. De laatste weken hebben Wim Evertse en Bram Geense ook al van zich laten horen en van Keetie van Oosten-Hage is dat alom bekend. Het ligt voor de hand dat ook vele honderden toeristen, die thans in ons gebied verblijven, de kans niet voorbij zullen laten gaan, om Keetie op de pedalen doende te zien. Tenslotte heeft men allerwege in de lande al eerder over haar prestaties vernomen en om het dan eens met eigen ogen te zien Geloof - Peter Hellemons - Jan Hordijk - Wim Jeremiasse - Johny Konings - Wim Lugtenburg - Piet Maas - Heddy Nieuwdorp - Adrie van Opdorp - Ad van Peer - Kees Spaans - Jan van Tilborg - Ad van Treijen - Peter Valentijn - Nico Valkenburg - Toine Verheezen -'Wim Westdorp - Wim de Wilde. Renners, die in staat zijn favorieten in de gaten te houden. Favorieten zijn Zeeuws kampioen Thijs Fase, de winnaar van de ronde Axel Bram Geense, een regelmatig in de prijzen rijdende Wim Evertse en zelfs Ton van der Spiegel uit Sint Maartensdijk, die door wat minder collegiale aandacht te krijgen goed voor een verrassing kan zijn. Vanzelfsprekend zou de zege voor een renner uit eigen streek mooi zijn, maar nimmer worden ze zo belaagd als juist in die eigen streek. Het kan boeiend zijn, zaterdag rond de Smerdiekse Sportlaan. Van de afgelopen competitie door D.S.V.F. zijn de eindstanden van de dammers nu compleet en volgen hiér: PHILIPS KLEUREN T.V. 26C465/55 2545,NU 2195,— GRUNDIG K.T.V. 2698,NU 2198,— NORTMENDE K.T.V. 2648,NU 2195,— SIEMENS K.T.V. 67 cm. In-Line beeldbuis 2698,<jlNU 2195,— BLAUPUNKT K.T.V. 67 cm. In-Leine beeldbuis VANAF1998, Onze service is sneller dan we mogen rijden. Huybergsestraat 9 BERGEN OPZOOM t/ode "Hollandse Tuin" Molenstraat 19 ROOSENDAAL 01650-36593 advertentie IM A-senioren: J. v.d. Velde A. Verwijs jr. J. Joppe L. ten Hove J. den Braber L. v.d. Velde J. Suurland B-senioren: A. Verwijs sr. M. Fonteijne R. Tichem P. Reijngoudt J. Noorthoek P. v.d. Est C. v.d. Berg üunioren: R. Neele A. Noorthoek W. Kempeneers H. Wagemaker P. Wagemaker J. Walpot H. Quist A. Kunst A. Beurkens Beker: J. Joppe J. v.d. Velde A. Verwijs jr. L. v.d. Velde A. Verwijs sr. J. Noorthoek P. Reijngoudt J. den Braber P. v.d. Est J. Suurland 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 12 0 1 18 2 17 3 15 5 11 5 11 4 9 9 3 0 21 2 17 3 3 6 9 10 15 12 2 1 26 15 11 1 3 23 14 10 2 2 22 7 4 2 1 10 13 4 2 7 10 14 2 5 7 9 13 2 3 8 7 10 0 3 7 3 9 0 0 9 0 8 6 2 0 14 9 5 3 1 13 7 3 4 0 10 7 2 3 2 7 6 2 0 4 4 6 2 0 4 4 6 1 2 3 4 3 1 1 1 3 6 0 1 5 1 2 0 0 2 0 De dames. Er is met 44 vrouwelijke coureurs een record deelname dames. Zonder aan de goede organisatie van het Smerdiekse Wielercomité tekort te doen, mogen we aannemen, dat het vooral ambassadrice-werk van Keetie is, dat haar collega's het graag in het „hol van de leeuw" met haar willen opnemen. Ongetwijfeld ook de reden dat de wereldkampioene op de weg Tineke Fopma het in de Smalstad wil waar maken, dat ze niet zo maar aan die top kwam. Het wordt een wedstrijd over 41 ronden. Ingeschreven hebben in alfa betische volgorde: Marina Bax - Marian Bik - Minie Brinkhoff - Gré Kneteman - Agnes Koeman - Annet Kole - Marijke Lagerlöf - Sonja Methorst - Truus v.d. Plaat - Anne Riemersma - Nel Streef - Annie van Weegberg - Betsy van Uken. Het is gewoon een sportief gegeven, dat de groep van sterken pogen om flinke strijd te leveren tegen wat plaatselijke favorieten zijn, zoals het ook sportief is van kijkers prestaties - van wie dan ook - naar waarde te schatten. Amateurs. De wethouder van sportzaken de heer C.J. Moerland zal na zijn Thoolse Dagen beslommeringen, die om half twee officieel worden geopend wellicht tijdig terug zijn om de dames kampioene te huldigen en het startsein te geven voor de ongeveer 55 amateurs. Dat is dan kwart voor vier. 85 kilometer of 63 ronden. Een wedstrijd die meetelt voor het Schelde-Delta-klassement van de Skol wielercompetitie. Er zijn hiervoor al namen genoemd. Meerdere kunnen nog volgen: John Akkermans - Kees van Bragt - Jan Damen - Kas Fiktorie - Piet Franken - Gerrie van ,t Behalve verschillende kleinere berm- of weidebrandjes in afgelopen dagen was er vorige week van donderdag op vrijdagnacht in de voormalige' Stavenisse veiling een brand ontstaan, waarvan de schade in de papieren loopt. Het was die vrijdag 2 juli om ongeveer 2.15 uur dat de heer L. Ridderhof uit 1 Stavenisse over de Stavenisseweg reed en de brand in de loods van de voor malige veiling ontdekte. De loods is met de veilinggebouwen nu eigendom van de firma Royal Sluys te Enkhuizen. Het bijzondere was dat juist donderdag 1 juli een ingrijpende verbouwing voltooid was voor de zaaddrogerij van dit seizoen. De heer Ridderhof waarschuwde direct de brandweer en commandant Letzer ve zo. t meteen assistentie van het korps te Sint Maartensdijk. Door onbekende oorzaak was de brand in het middengedeelte van de loods ontstaan en groot materiaal was nodig om uitbreiding te voorkomen. Omstreeks half vijf was men het vuur meester. Toen was echter de nieuwe droog installatie en andere apparatuur, motoren en machinerieën geheel vernield, terwijl ook een groot deel van de reeds aanwezige zaden verloren gingen. Verder een opslagpartij plastic korrels voor General Electric te Bergen op Zoom. De schade gaat ver boven de 2 ton uitJ Naast vele ingezetenen was ook loco burgemeester C.J. Moerland bij het blussingswerk aanwezig. De zaden vergden na het eerste] blussingswerk nog lang attentie, want| de andere dag omstreeks half tien moest* oplaaiend vuur opnieuw worden geblust en zondagavond tussen half acht en half negen is het korps uit Stavenisse opnieuw voor nablussen aan het werk geweest. vormingsklas A Marijke Deurloo te Tholen, Corrie Minheere en Rina Voortman te Oud-Vossemeer. Voor de opleiding kinderverzorging/- jeugdverzorging Jeanette Baarends, Ank van Oeffelen en Rian Deurloo te Tholen, Dia Jansens, Marianne Schouten en Corrie Steketee te Scherpenisse. C. Mol en A.A. Nuyens te Sint Philips land slaagden na een Bemetel-opleiding voor sectiebouw en afschrijving in de scheepsbouw. Voor metaalbewerken scheepsbouw slaagden J. Bosman en C.J. van Moort uit Sint Philipsland, die via het bedrijf Van der Giessen de Noord te Krimpen aan de IJssel hun opleiding kregen. Aan de scholengemeenschap „De Lage Meren" te Bergen op Zoom slaagde voor het diploma elektrotechniek C. Bazen te Scherpenisse, J. Rijstenbil te Poortvliet en J. van Zetten te Tholen. Voor installatietechniek: M. Bogert te Tholen, G. Havermans te Oud- Vossemeer, H. Quist te Tholen. Voor motorvoertuigentechniek W. Geluk te Tholen en M. Rijstenbil te Oud-Vossemeer. Voor bouwtechniek, schilderen G. Westdorp te Sint-Annaland. Voor mechanische techniek J. de Graaf te Sint-Annaland en W. de Graaf te Scherpenisse. Voor motorvoertuigentechniek C. Kooy te Sint-Philipsland. Adri den Braber uit Stavenisse slaagde aan het Nederlands Instituut voor Las techniek in Den Haag voor het vak diploma pijplasser. Hij werkt als ketellasser bij de fa. B. Jansen en Zn. te Bergen op Zoom waar hij ook zijn opleiding kreeg. Om half drie wordt in het stadhuis te Tholen de eerste werkvergadering gehouden van de onlangs geïnstalleerde commissie voor het bedrijfsleven. De vergaderingen van deze advies commissie zijn openbaar. Burgemeester en wethouders van Tholen zullen graag vernemen wat de mening van de commissie is over het reconstrueren van de Kerkstraat en Botermarkt in de kern Tholen tot voetgangersdomein. In dat geval worden deze straten dus voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Wel blijft er voor de bedrijven een bevoor radingsmogelijkheid aanwezig tot 10.00 uur vm. Ook wil het dagelijks bestuur graag de mening van de commissie horen over het ontwerp-bestemmingsplan „Kom" te Scherpenisse. Gesproken zal er verder worden over het verlenen van ontheffingen tot het innemen van vaste standplaatsen als bedoeld in artikel 45 van de politiever ordening. Daarbij komt in hef bijzonder aan de orde het verzoek van F.A. Breedt uit de Kon. Julianastraat 77 te Tholen tot het innemen van een standplaats in de Machteld van Gelrestraat waar •tevoren het houten gebouwtje van de Bondsspaarbank stond. Aan de 1 commissie zal worden meegedeeld, dat 'artikel 185 van de politieverordening wordt toegepast met uitzondering van het industrieterrein. In dat artikel staat het verbod tot parkeren van vracht wagens in de straten. De Zeeuwse Jeugdraad vraagt vrij willigers. woonachtig in Zeeland die als lid van de raad willen meedenken over het bevorderen van het welzijn van de jeugd in Zeeland. Onlangs zijn in de raad vakatures ontstaan in de zetels voor de sektor jeugd en kuituur en de sektor jeugd en plaatselijk jeugdbeleid. Onder jeugd en kuituur worden meer dere onderwerpen verenigd, zoals maatschappelijke en politieke vorming, kreatieve vorming, jeugdkultuur, popmuziek enz. De raad zoekt een persoon, bij voorkeur jonger dan 30 jaar. die voor dit brede terrein belang stelling heeft. Voor de zetel in de sektor jeugd en plaatselijk jeugdbeleid zoekt de raad een persoon, bij voorkeur jonger dan 30 jaar, die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van het plaatselijk jeugd beleid. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals de samenstelling en werkwijze van gemeentelijke jeugd raden, gemeentelijke subsidiever ordeningen voor het jeugd- en jongerenwerk, planning en stimulering van jeugdakkommodaties enz. Belangstellenden worden verzocht kontakt op te nemen met de Zeeuwse Jeugdraad, Dam 31 te Middelburg, tel.: 01180-28024. U ontvangt dan de brochure „Her- strukturering Zeeuwse Jeugdraad", waarin informatie wordt gegeven over de taak en werkwijze van de raad. Tevens zal de sekretaris van de raad gaarne kontakt met u opnemen voor een informatief gesprek. De heer H. Th. A. van der Linde uit Sint Philipsland, is te Amersfoort geslaagd voor het diploma wiskunde L.O. De heer J. Plekkenpol uit Sint Philips land behaalde aan het Seminarium voor Orthopedagogiek te Zeist het diploma B.O. met de specialisatie leeren opvoedingsmoeilijkheden. Aan de MAVO te Steenbergen is Lia Noorthoek uit Sint Philipsland voor het einddiploma geslaagd Van de door de minister van justitie geboden gelegenheid om zonder strafvervolging tot en met 3 juli vuur wapens in te leveren (bij de rijkspolitie) is ook op Tholen gebruik gemaakt. De buit bestond uit een vuurbuks met munitie, een pistool en een stengun (snelvuurwapen) met een hoeveelheid munitie. Het betroffen wapens uit de Tweede Wereldoorlog. De Zwaluw te St. Maartensdyk, wedvlucht vanuit Orleans. In concours 61 duiven. J. Scherpenisse 1, 7, 12, 15. J. Stoutjesdijk 2, 4, 14, 16, 17.. Riedijk 3, 6, 11, 18. I. Kwaak 5, 9, 20. L. v.d. Berge 8, 13. J. Heijboer 10. P. v. Driel 19 en o.v. Wedvlucht vanuit Siognies met jonge duiven'. Hieraan werd deelgenomen met 182 duiven. L. v.d. Berge 1, 14, 24, 27, 29, 30. C. Vermeulen 2, 37,40, 44. G. Lindhout 3, 4, 6, 8,9,10,11,12,15, 16,17,19, 26, 36. F. v. Beveren 5, 23, 45. J. Scherpenisse 7. A. Bijl 13, 21, 22, 25, 31, 35, 47, 48, 49. D. Muskee 18. C. v. Gorsel 20. I. Kwaak 28, 39, 42, 43. D. de Wilde 32. J. Heijboer 33, 46. C. Priem 34. M. v. ,t Hof 41. P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland vanaf Chartres. In concours 47 duiven. Afstand 402 km. Met noordoostenwind gelost om 5 uur 20. De snelheid eerste duif 1016.51 m/m. Aankomst 11.55.21. Snelheid laatste duif was 930.19 m/m. Aankomst 12.31.46. A.S. Hooglander 1. Gebr. Fonteijne 2. K. de Frel 3. J. Verwijs en Zn 4, 6 en 11. L. Reijngoudt 5. K.A. Reijngoudt 7 en 8. Jac. Geense 9. J.C. Verwijs 10. A. Faasse 12. Wedvlucht vanaf Qulevrain op 3-7-76. In concours waren 275 duiven. Afstand 138 km. Met noordoostenwind gelost om 6 uur. Snelheid eerste duif 880.44 m/m. Aankomst 837.01. Snelheid laatste duif 635.40 m/m. Aankomst 9.37 34. W. Neele 1, 5, 7, 17, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 49, 51, 56 59 en 69. A. Faasse 2, 13, 18, 21, 26, 29, 54 en 61. Iz. Reijngoudt 3, 23, 52, 64, 65 en 67. L. Reijngoudt 4 en 62. J. v. Oeveren 6, 15, 30, 34 en 50. A.S. Hooglander 9, 63 en 66. M. Geuze 10 en 19. J. Verwijs en Zn. 11, 12, 14,16, 20, 31, 43, 45, 47 en 68. K.A. Reijngoudt 22, 48, 55 en 60. Gebr. Fonteijne 24,35, 40,41, 46 en 57. A. v.d. Est 27 en 53. J.D. Quist 32. W. Quist 33. A.W. Beurkens en Zn. 42. J. Zuidweg 58. Wedvlucht Chartres 3-7-1976, Reisduif te Scherpenisse. In concours 99 duiven los 5.20 uur n.o. wind, afst. 394 km. Ie pr 11-38-43 1038,97 m, laatste pr 13- 34-34 797,34 m. J. Moerland 1-8-15-19-21. D. Menheere 2. A. Scherpenisse 3-10-18-32. A. Riedijk 4-9-16. P. Petappel 5-6-7-11-13- 14-17. A. Moerland 12-22-24-25-26-29. H. Smits 20-30. P. Dorst 23. C. v. Belle 27-28-31-33. Quievraln 3-7-1976, In concours 205 jonge duiven afst. 130 tot 133 km. Ie pr. 8-34-21 843,69 m, laatste pr 10-26-05 489,75 m. C. v. Belle 1-2-14-16-25-27-3141. P. Potappel 3-15-33-59. C. Bolier 343-57. wtmyHUfrlTsLKO» Computer berekent ouderdom van bavianen. Zolang nog niet alle medische research- experimenten kunnen worden uitgevoerd op weefselcultures, zullen „proefkonijnen" onontbeerlijk blijven bij het ontwikkelen van medicijnen en het beproeven van nieuwe chirurgische technieken. In veel gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van bavianen, die fysiologisch veel met de mens gemeen hebben. Belangrijk voor de juiste waardebepaling van deze experimenten is te weten hoe oud een proefdier precies is. Proeven met het doel een nieuw medicijn te vinden ter bestrijding van hart- en vaatziekten bij oudere mensen, uitgevoerd op een jonge baviaan, kunnen nietszeggend en zelfs misleidend zijn. Wanneer de leeftijd van een baviaan onbekend is, wordt het dier doorgaans gewogen en gemeten, doch deze ouderdomsbepaling levert niet meer op dan een ruwe benadering. Onderzoekers van de Southwest Foundation for Research and Education in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas, hebben nu een statistisch-anatomische ouderdomsbepaling voor bavianen ontwikkeld, waarbij een IBM 1130 computer de leeftijd van een proefdier tot op een maand nauwkeurig kan berekenen. Als invoergegevens dienen de maten van de schedel, de tanden en kiezen, de snuit en de lengte van het onderarmbeen tussen elleboog en polsgewricht. Deze vier grootheden worden door de computer vergeleken met de in de loop van de tijd verzamelde anatomische gegevens van tweehonderd bavianen, die in het primatencentrum van dit instituut zijn geboren en opgegroeid. Deze gegevensverzameling leverde over een periode van vijf jaar vele tienduizenden waarden op, die door de computer worden gebruikt als statistische databank. Zo zijn gemiddelde groeicurven berekend voor elk van deze vier lichaamsdelen afzonderlijk en in relatie tot elkaar. Door het correleren van de maten van een proefdier aan de standaards kan de computer nu zijn leeftijd tot op de maand nauwkeurig berekenen, zolang, het dier niet ouder is dan veertig maanden. Bij oudere dieren zijn de computerberekeningen tot op drie maanden nauwkeurig. advertentie IMj C. v.d. Have 5-26-53-55. P. Suurland 6- 10-20-21-65. G. Larooy 7-9-22-28-32-38- 39-56. A. Riedijk 8-17-18-30-37-50. D. Uü 1142. J. Moerland 12-3444-66. A. Scherpenisse 19-2445-464749-51-64. L. de Kwak-Koolaard 13-23-35-3648- 63. K. Lisseveld 29-52-54. M. Goudzwaard 40-58-61-62-69. A. Moerland 67-68. A. Hage 60. 21 oude duiven Quievraln: J. Moerland 1-7. C. v. Belle 2-34-5-6. Wedvlucht Chartres 3-7-1976, Trouwe- Duif te Tholen. In concours 43 duiven los 5,20 uur o.wind, afst 395 km. Ie pr 11-3944 1041,87 m, laatste pr 13-11- 38 839,50 m. C. vd Berge 1. J. Bogaart 2-3-10-11. P. Laban 4-8. C. Moeliker 5-6-7. A. Wagemaker 9. Quievraln 3-7-1976, In concours 196 duiven los 6,00 uur o.wind. Ie pr 9-01- 32 719,65 m, laatste pr 10-38-08 469,71 m. 130 km. J. v. Dijke (Kr) 1-22-26-27-29-3749. J. Noom 2-3-11-20-30-3441. J. Pollie 4-40. P. den Boef 5-7. J. Deurloo 6-21-28-31- 32. M. Tazelaar 8-9-18-194547-48. J. Bogaart 10-13-17-23-25-394 2 43. G. Mulders 12-16-24-38. C. Moeliker 14- 15-3344. J. de Bie 35. P. Laban 3646. Stavenlse: di. 27 juli, 19.30 u. alg. verg. Rabobank, Dorpshuis. Sint- Maartensdijk: za. 10 juli, 14 u„ wieler ronde dames/amateurs. Bergen op Zoom: Markiezenhof dag. 14-17 u. op werkdagen 10-12 u. t/m 19 sept., geschiedenis van het Hof, tentoonstelling Markiezenhof. BERGEN OP ZOOM: Roxy - Dodenrit met de duivel, dag. 20 u„ za. 18.45 en 21.15 u„ en zo. 16, 18.45 en 21.15 u. Het verborgen geweer, vr. 22.30 u. 101 Dalmatiers, a.l., dag. (beh. ma.) 14 u. Luxor - Vrolijke sex in wellustigT irol, 18 j„ do., vr., en za. 20 u., zo. 16.30, 20 u. Mannen die hun kansen grijpen, za. 23.30 u. Larsen heerser der zee, zo. 14.00 u. Horror express, ma., di. en wo. 20 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1976 | | pagina 9