PATISSBHA^Ti betmlt U i VftWCEWS^g JAC.HERMANS PRU9SIA8 IAAT DE PRUZEN VERPER DOORZAKKEN. AISEXTR* RECLAME het allerbeste tPP' HALF OfA HALF doorreden _.n YERL4A6PMWZ JAC. HERMANS JAC. HERMANS VANAF HEDEN centrald*atïe JÊL&T 5 tfiaart 1970 EENDRACHTBODE '«I'M*! uppen m The Gunners stelde op eigen Veld ook teleur, nu 01ym> pia met 1 -2 won en daardoor twee plaatsen op de rang lijst steeg. De stand is Rust Roest 13 10 1 2 21 38-17 J.P.S. 13 9 1 3 19 22-10 Post Boys 13 7 3 3 17 26-16 Kogelvangers 12 5 4 3 14 21-21 Olympia '60 12 5 3 4 13 27-27 S.S.C '55 2 11 5 2 4 12 18-17 '1 holense Boys 13 5 2 6 12 20-20 The Gunners 13 3 4 6 10 25-28 Sprang 2 13 2 5 6 9 26-30 B.W.R. 13 3 3 7 9 19-36 D.V.O. '60 12 3 2 7 8 18-27 H.N.C. 12 2 2 8 6 16-26 SMERDIEKSE RESERVES UITBLINKERS In de tweede klasse warerj or.ze streekelftallen goed op dreef. De Smerdiekse reserves wisten P.T.T., dat nog net iets hoger reikt op de ranglijst fiks klop te geven, al moet er bij worden verteld, dat de postbeambten geruime tijd met 10 man moesten spelen, omdat ze geen reserve hadden toen er ééntje uitviel. De ruststand was 3 - 1 en tenslotte werd het zelfs 6 - 1 voor de thuisclub. Doelpunten waren er van Kees van der Meer (2x), Adri v. d. Rhee (2 x) L. Poot en J. op den Brouw. Om dit maar tegelijkertijd te vermelden, de Smerdiekse B jeugd won met 2 - 1 van FC Bergen 10. In Dinteloord werd fikse strijd geleverd tussen de kop loper en het veel lager geklasseerde SPS. Het werd een verrassing na goed volhouden van de combinatie uit ons gebied. Dinteloord 2 opende de score, maar in de pauze waren de partijen weer gelijk: 1 - 1 Na rust bracht SPS het zelfs op een voorsprong en daarna werd het harder, feller en van thuisclubzijdc ook niet helemaal meer sportief. Het liep er zelfs op uit, dat een Dinteloorder het veld moest ruimen, toen hij wat te hard van stapel liep tegenover de arbiter. Dit was mede oorzaak dat SPS zich tot het eindsignaal staande wist te houden en met deze kleine zege werd na de rustperiode weer moed gevat toch langzaam maar zeker nog wat hoger te klim men. Het opende meteen voor andere elftallen weer meer mogelijkheden tot zelfs voor Smerdiek 2 toe. Oni bleef mede in de running door de lastige uitwed strijd tegen Seolto 2 in een 2-0 winst om te zetten. Det staat maar een punt achter op leider Dinteloord 2. DEB blijft aan kop eveneens van de partij en won volgens de verwachting van de Raamsdonkveerse reserves met 3-1. F.C.H. handhaaft zich goed in het midden en won met 3-1 van Chrislandia 2, terwijl Vrederust toch juist wat meer over hield in de uitwedstrijd dan FSV. Met 1 - 2 nam Vrederust de punten mee. Hier is de stand nu Dinteloord 2 O.N.I. D.E.B. P.T.T. Smerdiek 2 F.C.H. Seolto 2 Vrederust S.P.S. F.S.V. Good Luck 2 Chrislandia 2 26-17 27-1-2 25-20 36-30 29-27 16-23 25-27 20-28 23-21 14-21 20-28 17-22 VERRASSENDE WHS RESERVES Na het wat teleurstellende gelijke spel tegen BWB zorg den de WHS reserves zaterdag voor een verrassing door de ongeslagen koploper VVN 3 de eerste nederlaag te bezorgen. VVN 2 kon In Sint-Annaland niet geheel op vol le kracht op het veld kortien maar zat er stevig op en kwam zelfs door het niet tijdig wegspelen van Jan den Engelsman aan een voorsprong, die het de eerste helft vasthield. Betere kansen waren er evenwel voor de thuis club en éénmaal moest de lat redding brengen om de gelijk maker te voorkomen. i Die kwam er spoedig na rust, toen Joop Vroegop door liep en van een aarzeling in de verdediging met een goed schot de VVN keeper passeerde. Er kwam in de tweede helft een goed WHS kwartiertje en toen de WHS links binnen doorlopend de keeper geen kans gaf de bal te grij pen kwam de weggetrapte bal opnieuw voor de voeten van Joop Vroegop, die met een boog opnieuw scoorde en daar mee de overwinninn zeker stelde. Het werd er niet gemoe delijker op, maar Havermans leidde goed, hoewel op het laatste moment terecht een WHS speler nog het veld moest ruimen. Er kwam nogal WN oppositie tegen de arbiter, maar In de eindstand kwam geen verandering meer. Het maakt het in deze aflevering weef wat levendiger en met name WC kan moed putten uit deze eerste Klun- dertse nederlaag. Dat WC had geen moeite met Dinteloord 3, getuige de 9-3 zege. Verrassend was eveneens de zege van Tholense Boys 3 op Vrederust 2, dat nog wel op eigen veld genoe gen moest nemen met een 2-4 nederlaag. Teleurstellend was het resultaat van de Stavenisse re serves tegen het tot dusver puntloze FSV 3 Nu werd het 2 - 2. Kogelvangers 3 ging ten onder aan BWB, dat met 3-0 won. In de derde klasse A Was er ook winst voor Tholense Boys 2 op BWR 2 De 1 - 0 zege stond in geen vergelijking met de kansen, die de thuisclub kreeg. Maar de winst was er wel. Kogel vangers 2 verloor met gering verschil van VVN 2: 1-2, terwijl koploper DVO 2 met 4 - 1 van FSV 2 z'n positie verstevigde. Van de junioren was er ook nog de uitslag Steenbergen 9 - SPS 4: 1-8; Val aan 3 - Tholense Boys 5: 0-4 en HSC 4 - Tholense Boys 4: 3-0. DE VERWACHTING Hoewel opgeschrikt door de geleden 2-0 nederlaag ln Wissenkerke en daardoor ongetwijfeld een zich schrapper zetten, staat WHS zaterdag toch opnieuw een moeilijke uitwedstrijd te wachten. Een langzamerhand beter uit de verf gekomen Yerseke zal trachten een laatste, misschien alleen theoretische kans te behouden, door sterk te pogen winst uit deze ontmoetting te halen. Voor de een of ander is het dan zo goed als definitief verkeken. Wie dat zal zijn is tot zaterdan onzeker. Smerdiek mag thuis blijven en verwacht het sterk ver dedigend Wissenkerke. De Smerdiekse voorhoede heeft echter niet het breierig systeem en bij enige verrassende schoten kan Wissenkerke bezwijken, dat een achterstand evenmin moeilijk kan inlopen, als ze een genomen voor sprong zal prijsgeven. De beste kans dus wel voor de thuisclub, al moet er wat voor gedaan worden. Hoek lijkt ons in staat Chrislandia te kloppen en Ka- pelle kan ook Nieuwland het nakijken geven. Kloetinge lijkt ons thuis wat sterker te zijn dan Veere. In4 G speelt Odio thuis tegen Vosmeer en opnieuw zal het verschil gering zijn. Als Vosmeer wat schuttersgeluk meekrijgt zit er winst in. SVC kan ook van Grenswachters winnen en Halsteren van Cluzona. F. C. Bergen is technisch beter dan het wel stevig verdedigend Oudemolen. Kaaise Boys heeft de beste papieren, nu Divo daar op bezoek komt, maar Virtus lijkt ons van BSC te gaan verliezen. In de eerste klasse A is er weer een kopduel, nu tussen Rust Roest en Post Boys. De kans, dat Rust Roest het in deze ontmoeting haalt is aanwezig. Olympia kan van BWR winnen en dat kan er ook inzitten voor Sprang 2. waar The Gunners komt spelen. Kogelvangers verwacht Tholense Boys en rekent er op te zullen winnen, maar dat is nog geen evangelie. DVO kan een punt thuishouden in de ontmoeting met SSC 2 en JPS gaat van HNC win nen. In de 2e klas kan SPS laten zien of het inderdaad in betere vorm is na vorig weekend de leider te hebben ge klopt. Het moet het nu in een uitwedstrijd opnemen tegen het nog beter geklasseerde Vrederust. Verwacht mag wor den een wedstrijd met wemig krachtsverschil. ONI krijgt in een nu ongetwijfeld geladen Dinteloord 2 een sterk tegen stander en kan met een gelijkspel al heel blij zijn. 'PTT toonde zich vorige week niet opgewassen tegen Smerdiek 2. Mogelijk is dat nu wel het geval tegen Seolto 2. Good Luck 2 moet op verlies rekenen, nu het produktief Smer diek 2 op bezoek komt. Chrislandia 2 zal wellicht van DEB verliezen en ook voor FSV ziet het er tegen FCH niet zo vrolijk uit. VMESVEBVUB Onze grote export slachterij is door de vernieuwde instal latie nu in staat op de meest moderne wijze liet vlees vol komen automatisch te verpak ken. Hierdoor zijn kwaliteit en hygiëne gewaarborgd, ter wijl wij de prijzen nog verder kunnen laten zakken. In 3 A zal Noad wel tot winst kunnen komen op FSV 2. Stavenisse zal van DVO 2 verliezen en-dat geldt wellicht ook voor Smerd ek 3, waar Kogelvangers 2 komt spelen. BWR 2 is wellicht niet opgewassen tegen Chrislandia 3, lerwijt er ook voor SPS 2 verlies in zit, nu daar de Thool- se reserves komen voetballen. In 3 A gaat BWB ruim van DVO 3 winnen, terwijl ook VVN 3 ongetwijfeld Vrederust 2 klop zal geven. Tegen Dinteloord 3 gaat WHS 2 spelen met ook de beste papie ren voor de gasten. FSV 3 verliest ruim van VVC en Kogelvangers 3 gaat Stavenisse de winst ontnemen. De laatste jaren is er bij de meeste secretariaten van voetbalverenigingen een goede registratie van spelers. Men zal niet overal zover gaan, dat men zoals bij Pele kan nagaan, wanneer het duizendste doelpunt wordt gemaakt, maar vele verenigingen weten wel, hoeveel wedstrijden door spelers met een langdurige carrière in het eerste elftal wordt gespeeld. In Vossemeer bracht dat afgelopen weekend een hul diging voor twee bekende cracks uit de streeksport. De ontmoeting tegen SVC betekende voor Jan Verrijen de 350ste wedstrijd in Vosmeer I en voor Ko Hommel de 300ste. Vooraf was er die huldiging door voorzitter M. v. d. Zande die met weinig woorden toch namens de vereniging zijn erkentelijkheid betuigde voor deze trouwe en verdienstelijke lidmaatschappen. Voor d.tmaal mochten ook vrouwen en kinderen van de jubilarissen binnen de lijnen komen om de bloemetjes in ontvangst te nemen, zoals deze door het 'Brabants Nieuwsblad' aan ons beschikbaar gestelde foto duidelijk maakt. En namens vele sportvrienden nog onze gelukwensen aan de twee sportieve Vosmeerse spelers.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 14