Wonen in stijl BOUMAN POTTER Adverteert in dit Blad NU BIJ EEN DIEPVRIEZER Esta N.V. Mayfair „Trimsalon Fox" Burgerlijke Standen Administratieve Medewerkers(sters) Herenkledingfabriek, „Trimsalon Fox" 360,- Uw eigen supermarkt thuis met een diepvriezer Fa. P. Jansen Bergen op Zoom Wouwsestraat 23 - Tel. 01640-5347 5 maart 1970 EENDRACHTBODE 10 dierenspeciaalzaak THOLEN OUD-VOSSEMEER poortvliet zuidstraat telefoon 01662-445 ST.-ANN ALAND STAVENISSE C. ANDRIESSEN en ZN ST.-MAARTENSDIJK Op onze afdelingen Magazijn Gereed Produkt en Ordervoorbereiding kunnen wij een aantal plaatsen. Ook diegene, die dit jaar van school komen, kunnen nu reeds solliciteren. Sollicitaties te richten aan Nijverheidsweg 1 Sint-Maartensdijk - Zld. Telefoon 01666-511 Slijterij VIERGEVER SCHERPENISSE POORTVLIET dierenspeciaalzaak SINT-PHILIPSLAND f 25,- GRATIS DIEPVRIES-CHEQUES Esta goed beslagen ten ijs komt bij een in te dienen vcorvtel, maar dit is niet gebeurd, mede wellicht door het toen ziek zijn van wnd burgemeester Moerland. Aangezien het voor onze vereniging van groot belang is, zal wel niemand ons kwa lijk nemen, dit ter hand te hebben genomen. In elk geval was het resultaat een brief van de burgemeester van Alkmaar met de mede deling zwart op wit, dat in 1953 twee barak ken waren geschonken aan het eiland Tho- len in verband met de hulpverlening. Later is één van die barakken aan de aemeentc Stavenisse geschonken om te dienen als kleedruimte bij een nog aan te leggen sport veld. Dit stond in de brief, dus was het in zekere zin een voorwaarde bij de schen king al werd dat woordje voorwaarde zeer begrijpelijk toendertijd niet persé onderstreept Het ging immers om hulpverlening en dan schermt men niet zo snel met voorwaarden. Maar de doelstelling was volkomen duidelijk gemaakt. Uit de oude stukken van de gemeente Alkmaar kon dus duidelijk worden vastge steld dat deze barak was geschonken ten behoeve van het spertleven in Stavenisse. Dit is nu het enige feit, waarmee de ge meenteraad en ook wij als belanghebbende te maken hebben. Het onderzoek heeft het bewijs zwart op wit geleverd. Het is destijds niet geschonken ten be hoeve van de gemeentekas, maar voor het sportleven in de gemeente. Nu is dat nog niet het enige, want de heren tegenstemmers hebben althans bij monde van twee personen zelf verklaard: „indien er daartoe nu werkelijk zekerheid bestond." Welnu, die zekerheid is er en was er cok in de raadsvergadering van vorige week. Hoe valt dit te rilmen met het feit, dat opnieuw de SGP fractie en opnieuw de heer Klippel (die er nog bij vermelde, dat hij nu moeilijk kon omdraaien) tegen het nieuwe voorstel (op ons verzoek) van b en w stemden. Het was geen omdraaien geweest, maar zuiver een voldcen aan een voorwaarde van een destijds zo milde gemeente, waarbij mon met het accepteren van het geschenk ook de gestelde voorwaarde accepteerde. Waarom dan al die tegenwerking aan diegenen, d e daar heel veel van hun vrije tijd aan besteden. Hebben deze heren dan helemaal gezn begrip van wat voor nut het heeft in een gemeente wanneer er altijd nog mensen gevonden worden, die verenigings leven in stand willen houden. We zien er bovendien ook een opvoedingsmogelijkheid in aanbrengen van verantwoordelijkheid, offer bereidheid, een gezonde ontspanning en tegelijkertijd niet de mogelijkheid minder verantwoorde dingen te doen. M;n mag toch ook deze factoren niet te licht achten. Wat ziet men trouwens in andere gemeen ten. Dat de SGP fracties ten aanzien van de zaterdagsport een heel ander standpunt innemen dan hier. Vindt men straatexcessen soms meer ge wenst. Dat mag ook niet, zal de SGPfractie zeggen. En terecht, de andere fracties evengoed. Maar als het ene niet wordt toegestaan, gebeurt vaak het minder goede. Als we aan oudejaarsavond denkm, dan zal het onregelmatig gedoe beslist niet het gevolg zijn van de afwijking, maar bij op zeker moment verhitte gemoederen komt dat er dan onwillekeurig ook bij. In feite is het laatste aangevoerde maar bijzaak. We blijven zitten met de zekerheid, dat de barak is geschonken ten behoeve van het sportleven hier. En daarom had de raad - vcor - of tegen stander van sport - in deze moeten erken nen, dat de opbrengst zeker moreel, maar in feite ook wettelijk toekomt aan de voet balvereniging. We hopen niet dat de heren hardnekkig zullen blijven en daarbij nog doorgaan voor recht en gerechtigheid te streven. We hopen evenmin, dat de jeugd dcor dit alles moeilijke situaties zal veroorzaken, maar helemaal onbegrijpelijk zou dat niet zijn, minder onbegrijpelijk zelfs dan deze af wijzing van de raad. Met dank voor de verleende plaatsruimte willen wij eindigen met de bekende Zeeuwse spreuk, ietwat omgebogen naar onze kant, maar ten behoeve van de al zes jaar wer kende voetbalvereniging van Stavenisse, zij het door betrekkelijk geringe gemeentelijke steun altijd wel met financiële zorgen, maar neg met de kreet Ik worstel en voetbal verder. Het bestuur voornoemd, E. Joppe, voorzitter J. M. van Oeveren, H. Vermaas en M. Neele, bestuursleden van de sportclub Stavenisse. 'n Lekkere schone hond om mee te ravotten 111 Bosstraat 33 Bergen op Zoom Gespecialiseerd in t trimmen, knippen, scheren en wassen van alle honderas- sen. Adv. ingez. mee BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Geboren: Merel Hester, dochter van: Nieuwenhuls Hendrik en van Visser, Necltje A. J. Johannes Cornells, zoon van: Roggeband Mattheus P. en van: Huisman, Jacoba M. Roïinus, zoon van: Veld, Rosinus en van: Schot Catharina. Martina M. dcchter van: Schot, Arie J. en van Quist, Jacoba. Cornelis Johannes Jacobus, zoon van: Kooien. Adrianus C. J. en van: Stouthart, Magdalena M. Debora, dochter van: Klokgieter, Robert en van' Bakker, Yvonne. Poulina Cornelia Maria, dochter van: S'-hot, Adriaan J. en van: Schot, Poulina C. M. Overleden: Broekmans, Jacoba. oud 80 jaar, echtge note van: Haverkort, Johannes M. Schot, Elisabeth A. oud 68 jaar ongehuwd Meeuse Neeltje, oud 78 jaar, wed. van Verstraate. P. C. van Egmond, Gerardus W., oud 71 jaar echtgenoot van: van der Velde, Geertje J Ingekomen: Jacoba W. Schot van Middelburg naar Regentessestraat 26. Maria A. Gcuw van Tilburg naar a.b. „Hubertina" Neeltje H. de Rijke van Bergen op Zoom naar Kadijk 24. Richard Marianne C. M. van Domburg naar Wal 5 Neeltje van Leeuwen van Bergen op Zoom naar Molenvlietsestraat la Vertrokken: Simon Berrevoets van Vossemeersepoort 27 naar Middelburg Christiaan W. A. Gorlee van Molensin gel 7 naar Utrecht. Leendert W. van Dijke van Polderstraat 21 naar Creil (N.O.P.) Willem S. van Veen, echtgenote en 1 kind van Kon. Wilhelminastraat 4 naar Deventer. Bonnie M. Jcosse-Renes van Hertenkamp naar Amsterdam. Twee Marokkanen van Bakstraat 7 naar Marokko. BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Overleden: Nelisse, Maria Pieternella, oud 93 jaar. weduwe van: van Overbeeke, Abraham. H u w e 1 ij k Joose, Pieter Jelle, oud 24 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam met: Renes, Bonnie Madeleine, oud 28 jaar, documen- taliste, wonende te Tholen. i/> ■■tUUtoHOK- Klassieke meubelen hebben een eigen ka ra k t e r. Tijd I oosNiet aan mode gebonden.Chic 1 Stijlvol. Veel mensen met een verfijnde smaak dwalen graag door onze toonkamers waar bereikbare idealen wachten. U bent er welkom woning inrichting Ondertrouw: Thomas, Adrianus Cornelis, oud 24 jaar slager, wonznde te Roosendaal en Nispen, met: Verhees, Pieternella Maria, oud 21 jaar modinette, wonende te Oud-Vossemeer. Ingekomen: Frasl, Wilhelm en echtgenote, afkomstig van Ossendrecht. Vertrokken: Bout, Arie J„ ongehuwd, vertrokken naar Bergen op Zoom. Verhuisd in de Gemeente: Capelle-de Witte, Johanna en gezin en Capelle, Jan A. en gezin, beiden van Hik- seweg 14 naar Hofstraat 19. BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Geboren: Van Ham, Gerardus Johannes, adres: straat 24. Guiljam, Leendert Hendrik, adres: Voor- Fijnaart ca. Van de Repe, Cornelis Wilhelmina, adres: Stoofwen I. Scherpenisse, Marinus Pieter, adres: Croos- wljck 42. Van Amerongen, Pieternella Cornelia, adres: Bierensstraat 36. Goedegebuure, Johanna Petra Imanda, adres: Raiffeisenstraat 23. Van Poortvliet, Cornelis Pieter, adres: Ooststraat 12. Van Poortvliet, Jannetje Jacoba, adres: Ooststraat 12. Bruijnzecl, Jacob Matthijs, adres: Molen dijk 26. Overleden: Rijnberg, Witte te Sint-Annaland, geboren op 8 september 1883. Westdorp, Sander te Sint-Annaland, ge boren op 28 mei 1901. Oudesluijs, Marina Margaretha te Sint- Annaland, geboren op 9 januari 1881 wv Heijboer. Soeters, Elisabeth Neeltje te Sint-Anna land, geboren 9 augustus 1883 wv Boogaard. Goudzwaard, Cornelis Anthonie te Bergen op Zoom, geboren op 21 november 1910. Van Bendegom, Elizabeth te Bergen op Zoom, geboren op 5 juni 1887. Loop der bevolking: Ingekomen personen: Slappendel, Pieter B. met gezin van Ha- zerswoude naar Nieuwstraat 45 d. Vcrheesen, Catharina M. van Bergen op Zoom naar Langeweg 1 a. Van de Velde wv van Tiggele, Johanna C. van Poortvliet naar Schoolstraat 31. Burgers, Adriana J. van Middelburg naar Schoolstraat 16. Vertrokken personen: Gunter, Christje J. van, Van den Bosstraat 9 naar Sint-Maartensdijk. Van den Boogaart, Andries met gêzin van Voorstraat 30 naar Dordrecht. Schrier, Cornelis C. van Ooststraat 9 naar Sint-Maartensdijk. Uijl, Adriana C. van Kloosterstraat 21 naar Dordrecht. Hartog ev Moerdijk, Thona L. van Van den Bosstraat 7 naar Reimerswaal. Van Oeveren, Cornelia van Weststraat 17 naar Rotterdam. Verhuizing binnen de gemeente Jeroense, Johannis P. van Langeweg 1 a naar Hoenderweg 91. Hordijk, Johannes met gezin van Molendijk 14 naar Zu'dstraat 11. Ponne, Jake, met echtgenote van Curee- straat 7 naar v. d. Bosstraat 29. Dake, Jacob A. met echtgenote van Tien hoven 9 naar Tuinstraat 16. Snoep, Pieter A. met gezin van Tuinstraat 16 naar Tienhoven 9. Aarnoudse, Bastiaan van Nieuwstraat 15 naar Hoenderweg 20. BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Geboren: Adriana Pieternella, dochter van Jacob Adriaan Moerland en Martina Neeltje van Popering. Abraham Cornelis, zoon van Dick Steen- dijk en Kaatje Adriana Colpaart. Leendert, zoon van Nehemia Leendert Potappel en Wilhelmina Johanna de Ruijter Overleden: Jannetje Neeltje Hage, echtgenote van Hubrecht van Eenennaam, oud 79 jaar. Johannes Potappel, weduwnaar van Dina Wesdcrp, oud 89 jaar. Huwelijksaangiften: Leendert Karei Priem, oud 28 jaar, grond werker, wonende te Stavenisse en Neeltje Schakel, oud 24 jaar, verpleegster, wonende te Rotterdam. Ingekomen: Antoon Evert Pieter Grootveld en echt genote, van Roosendaal ca naar Voorstraat 26. Antoon Evert Pieter de Vries, van Roo sendaal ca naar Voorstraat 26. Willem Nieuwenhuize en gezin van Ka- pelle naar Kerkweg 2. Vertrokken: Cornelis Nicolaas Priem, van Prins Bern- hardstraat 2 naar Horn. Bernardus Hermann Raymund Hoven en gezin van Bos 7 naar Oosterhout. Marinus Pieter Tazelaar en gezin van Voorstraat 12 naar Rotterdam. Verhuisd in de Gemeente: Cornelis Dane van Stoofdljk 79 naar Ko ning Haakonstraat 5. Christiaan Adriaan Dane van Stoofdijk 79 naar Koning Haakonstraat 5. Leendert Cornelis Dane van Stoofdijk 79 naar Koning Haakonstraat 5. Leendert Karei Priem van Kerkstraat 31 naar Wilhelminastraat 28. MEESTERWERKEN VAN Z TOT A Grote Markt 22 BERGEN OP ZOOM adv. lng. med. BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Geboren: Arjan Martin, zoon van Uijl, Jacob Leen dert en van Muller, Gecrtruida Adriana; adres: Winston Churchillstraat 10. Nathanaël Johannes, zoon van Wielaard, Adriaan Marinus en van Slager, Johanna; adres: Molendijk 14. Cornelis Jan, zoon van Boogerd, Gerard Jacob en van Geuze, Cornelia Leentje; adres: Provinciale weg 23. Johanna Jannetje, dochter van Van Dijke, Johannis Jan en van Oostdijk, Huberdina Cornelia; adres: Oudestraat 1. Marinus Jacob, zoon van Riedijk, Izaak, en van Bos, Geertje Johanna; adres: Westvest 13. Helena Polona, dochter van van der Toorn Arie en van Schot, Wilhelmina Thomina; adres: Provinciale weg 22. Overleden: Noordhoek, Christina Catharina, oud 77 jaar, gehuwd geweest met Goeman, Leendert, wonende en overleden te Sint-Maartensdijk. Van den Boogaart, Sijke Maatie, oud 65 jaar, echtgenote van Van IJsseldijk, Cornelis Pieter, wonende en overleden te Sint-Maar tensdijk. Bazen, Tannetje, oud 61 jaar, echtgenote van Van der Veer. Teunis, wonende en overleden te Sint-Maartensdijk. Van Gorsel, Cornelia, oud 87 jaar, echt genote van Fluijt, Johannis Pieter, wonende en overleden te Sint-Maartensdijk. Rijnberg, Neeltje, oud 90 iaar, gehuwd ge weest met Goudzwaard, Jan, wonende en overleden te Sint-Maartensdijk. Van Nieuwenhuijze, Neeltje, oud 74 iaar, echtgenote van Priem, Johannes, wonende en overleden te Sint-Maartensdijk. Van Gorsel, Marinus. oud 89 jaar, echt genoot van Geluk, Adriana, wonende en oveileden te Sint-Maartensdijk. Hage, Jannetje Willemientje, oud 87 jaar, GEMEENTE THOLEN De burgemeester van Tholen brengt, ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter openbare kennis, dat ingaan de 9 maart 1970 ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zal liggen het onherrroepelijk geworden bestemmingsplan Dalcmpolder I, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 augustus 1969, ge deeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland bij besluit van 23 december 1969, no. 1781/ 580, 4e afd., bur. r.o. Tholen, 5 maart 1970. De burgemeester voornoemd, J. E. van Boeijen. Voor Irwali tei tsdranken de Thoolae Drankenhandel Voor speciale gelegenheden an ook stoelen, tafels, servies er glaswerk. Alle bestellingen worden GRATIS thuisbezorgd THOOLSB DRANKENHANDEL Hoogstraat 4 - Tholen TcL Dl 660-443 gehuwd geweest met Slager, Marinus, wonen de te Sint-Maartensdijk, overleden te Papen- drecht. Van der Ree, Neeltje, oud 74 jaar, gehuwd geweest met Quaak, Jacob Marinus, wonen de te Sint-Maartensdijk, overleden te Bergen op Zoom. Huwelijksaangifte: Nuijten, Petrus Marinus. oud 23 jaar, ma gazijnbediende, wonende te Sint-Maartens dijk en 'Poot, Aaltje Geertje, oud 22 jaar, mo dinette, wonende te Sint-Maartensdijk. Ingekomen personen: De Jonge. Hubertus F. en echtgenote van Schiedam naar Pres. Kennedystraat 21. Gunter ev Bijl, Christje J. van Sint-Anna land naar Bosstraat 26. Zwart wv Klaphaak, Maria A. van Rot terdam naar Jac. van Beierenstraat 5. Argemi Illan, ev van Splunter, Antonia van Tarragona (Spanje) naar Wilhelmina straat 25. Boer ev Nonner, Gijsberta A. van Wad- dinxveen naar Tweede Dijk 3. Schrier. Cornelis C. en gezin van Sint- Annaland naar Stenepad 4. Nonner, Anthonie J. van Oudenbosch naar Tweede Dijk 3. Vertrokken oersonen: Meijerman, Hendrikus C. en gezin van Pres. Kennedystraat 21 naar Aalten. Bentschap Knook, Cornelis E. D. van M. A. de Ruijterstraat 1 naar Axel. Michels, Johannes C. en echtgenote van Haven 14 naar Ridderkerk. Jasperse, Joost en gezin van M. A. de Ruijterstraat 8 naar Reimerswaal. Ve rhuizingen binnen de gemeente Vroegop, Johannes en gezin van Bosstraat 26 naar Frank van Borselenstraat 23. Van der Werf, Marinus A. en echtgenote van Hogeweg 31 naar Frank van Borselen straat 21. Bevelander, Quirijn W. en echtgenote van Oostsingel 12 naar Frank van Borselenstraat 19. Bakelaar, Maaike van Markt 20 naar Frank van Borselenstraat 20. Manneke, Marinus L. en echtgenote van Kastelijnsweg 2 naar Jacoba van Beieren straat 1. Scherpenisse wv Langejan en gezinslid van Bosstraat 23 naar Jacoba van Beierenstraat 3. Schrier, Christiaan C. en echtgenote van Stenepad 4 naar Jacoba van Beierenstraat 7. Manneke, Willem A. van Kastelijnsweg 4 naar Kastelijnsweg 2. Hartog ev van Riet. Adriana en gezin van Kastelijnsweg 4 naar Kastelijnsweg 2. Manneke, Pieter C. van Oostsingel 31 naar Zuidsingel 7. Bijl, Jan P. van Hogeweg 15 naar Bos straat 26. Quaak, Gerardus en echtgenote van Bos straat 17 naar Cornelis Vermuydenstra.it 4. BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Geboren: Cornelia Maria, dochter van, Van Akke ren, Marinus en van, Geuze, Wilhelmina, Weststraat 5. Pieternella Cathalina Elizabeth, dochter van Den Engelsman, Pieter en van, De Jager Jacomina E., Laban Deurloostraat 14. Nicolaas Laurens, zoon van, Rijstenbil. Arend en van, Van Poortvliet, Engelina P. M., Laban Deurloostraat 40. Mathilda, dochter van, Van Rijswijk, Cor nelis en van, Slager, Adriana J.. Langeweg 40. Overleden: Oudesluijs. Johannis Nicolaas, 84 jaar, echtgenoot van Bolier, Helena, Weststraat 17. Priem, Neeltje Laurina, 83 jaar, gehuwd geweest met: Hartog, David Eliza, West straat 19. Te Bergen op Zoom: Bolier, Jan, 66 jaar, echtgenoot van Quaak, Maatje, Lenteplein 1. BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Geboren: Karei Rachel, zoon van Deurloo, K. M. en van Houdt, C. M., wonende Hogeweg 2. Marinus Cornelis, zoon van Slootmaker, P. M. en van Tiggele, J. M., wonende Juli- anastraat 10. Maatje Laurina, dochter van Lisseveld, M. J. en Rijnberg, J. L. wonende, Paasdijk- straat 7. Maarten Pieter, zoon van Hage, C. L. en Baaij, E. M. wonende Hogeweg 7. De kou kan hem niet meer deren in een lekkere warme hondenmand van Bosstraat 33 Bergen op Zoom Adv. Ingez. med. Huwelijksaangifte: Hage. Maarten Marinus, oud 22 jaar, trac torchauffeur, wonende te Poortvliet en Beve lander, Maria Christina, cud 20 jaar, zonder beroep, wonende te Poortvliet. Van der Slikke, Frans, oud 24 jaar, vee houder, wonende te Poortvliet en de Rijke. Neeltje Helena, oud 20 jaar, verpleegster, wonende te Tholen. H u w e 1 ij k Hage. Maarten Marinus, oud 22 jaar, trac torchauffeur wonende te Poortvliet en Beve lander, Maria Christina, oud 20 jaar, zonder beroep, wonende te Poortvliet. Overleden: Elenbaas, Jacobus Laurens, oud 76 jaar, echtgenoot van: Giljam, Pieternella Wilhel mina. Verhuisd in de Gemeente: Dekker, Krijn C. en gezin m.i.v. 29 decem ber 1969 van Wilhelminastraat 5, naar Smidsstraat 12. Hoek, Gabriel Johannes en echtgenote m.i. v. 23 januari 1970 van Noordhoekseweg 1 naar Paasdijkweg 1. Hage, Maarten Marinus m.i.v. 30 januari 1970 van Hogeweg 17 naar Stoofstraat 18. Bevelander, Maria Christina m.i.v. 30 ja nuari 1970 van Hogeweg 29 naar Stoofstraat 18. Ingekomen personen: Otte, Willem en gezin m.i.v. 1 januari 1970 van Middelharnis naar Wilhelminastraat 5. Vertrokken personen: Meijer, Adriana wv. Heijboer m.i.v. 23 januari 1970 van Stoofstraat 19 naar Bergen op Zoom. Sakko, Marinis C. m.i.v. 26 januari 1970 van Noordstraat 4 naar Schiedam. Van den Hoven, Janna m.i.v. 27 januari 1970 van Smidsstraat 28 naar Alphen a/d Rijn. Van de Velde, Johanna C. wv. Van Tig gele m.i.v. 27 Januari 1970 van Molenstraat 28 naar Sint-Annaland. BURGERLIJKE STAND over de maand januari 1970 Geboren: Pieter Hendrik zv P. Torenbeek en A. H. Geuze. Overleden: Faasse Lena Magrietha, oud 64 jaar ev A. Jumelet. L. H. M. Geense, oud 76 jaar ev H. W. van Oeveren. Ingekomen personen: A. J. Rijstenbil, gek. van Breda. G. Drinkwaard en echtgenote, gek. van Zwijndrecht. D. J. Heinen en gezin, gek. van Dinxperlo. Vertrokken personen: D. J. Hiemstra en gezin naar Bergen op Zoom. G. van Lier en gezin naar Ede. D. C. Pronk en gezin naar Capelle a/d IJssel. D. L. Lindhout naar Kapelle. Stel u koopt een ESTA 200 Standaard 200 liter dlepvrleskl$t U betaalt 485,— U ontvangt 100,— firatls diepvries e\ levensmiddelen 25,— gratis diep vries-cheques 100,— 385,- 25,— U Investeert slechts Kies nu voor goedkoper, gemakkelijker huishou den. Bij aankoop van een ESTA diepvriezer ont vangt u gratis een pakket diepvries levensmidde len ter waarde van 100,-. Diepvries-speciali teiten van Groko, Fri-KI, Frionor en Pijpers. Bovendien ontvangt u nog voor scherpe reductie bij latere aankopen van diepvries levensmiddelen van de genoemde top merken. Profiteer van deze ESTA aanbieding bij:

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 10