jus d'orange m rookworst kilo broukrijst frankfurter worst m W9 florin cakes eandybars keurkaas m margarine 4 ui 98 SSn toiletreiniger mergpijpjes f30 f35 boeren metworst 132 schelvisfilets iw f49 garant de wasautomaat met IOO° kookkracht «RAIFFEISENBANK Plaatselijk nieuws. WÊÊÊÊt' suf De beste manier om uw tapijt te reinigen is voortaan de gemakkelijkste. Voor de Postduiven- liefhebbers W. - <- Elke week wéér verbijstert Centra heel Nederland met zijn lager dan lage aanbiedingen. Kijkt u maar! Vergelijkt u maar! En telt u maar even na hoeveel u deze week weer overhoudt. (Als u nü geen Centra-klant wordt, moet u 't zélf maar weten!) Met het best betalende spaarsysteem van allemaal. oliekachel concierge-schoonhouder Firma VERJAAL 19 februari 1970 EENDRACHTBODE I MSI volvet ADVERTEERT in de EENDRACHTBODE Wtmm Voor de politierechter ST.-ANN ALAND ST.-MAARTENSDIJK SCHERPENISSE BETER INTENSIEF GELEZEN DAN VLUCHTIG INGEKEKEN. Constructa Prima van 998,voor 828, Constructa Prima de Luxe van 1.098,voor 948, Constructa Garant van 1.248 voor 1.048, Molendijk 4 - Sint-Maartensdijk Telefoon 01666 - 315 Bij de Raiffeisenbank spaart u goed! Voor iedereen de juiste spaarvorm. U kunt kiezen uit tien mogelijkheden: het spaarbankboekje 'dage lijks opvraagbaar', termijn spaarrekeningen, 'Het Premiespaarplan', 'De Zilvervloot', bedrijfs- spaarregelingen, amb- tenarenspaarregelingen, jNÉ verzekerd sparen, spaardepositobrieven, JÉ EURO-spaarboekjes en spaarbusjes. Keuze genoeg! Er ligt een folder voor u klaar mm Vw X Z', j v;- - -»■ 1 .;v 'ahV -■•••••• Centra roggebrood vacuum verpakt licht of donker per pakje Frisco fles 0,6 liter Olba (225 gram) vacuum verpakt Keurko 9 pak 7 stuks van Houten Caravelle Power House Almond Joy jonge Goudse 500 gram pakjes introduktieprijs 4.95 in poedervorm grote bus 98 doosje 5 stuks naturel advocaat Unox 150 gram 98 diepvries pak 400 gram Aanbiedingen geldig t/m 21 februari. TE KOOP In prima staat 'Coleman, Superstraler' QUIST Wilhelminaatraat 5 Sint-Phillpsland Telefoon 568 GEMEENTE STAVENISSE Burgemeester en Wethouders van Stavenisse roepen sollicitanten op naar de betrekking van van het gymnastieklokaal. Indiensttreding op 1 maart 1970. Nadere inlichtingen worden op de gemeentesecretarie verstrekt. Schriftelijke sollicitaties dienen binnen acht dagen na het verschijnen van dit blad aan de burge meester te zijn ingezonden. Velen zitten ongetwijfeld met ongeduld te wachten op wat beter weer, want de winter tijd is voor de duiven meestal niet te best. Ik hoor veel Wachten over het kwakkelend weer, zonder dat de koude nu zo bizonder indringend is. Wanneer er niet wat hitsend voer bij wordt gedaan, zoals wat hennen en witzaad in kleine hoeveelheden lukt de kop peling slecht, zo is de klacht. Ik mag advise ren, dat wanneer de jongen niet gezond ko, men laat ze dan maar zacht en kalm in de vuilnisemmer verdwijnen. Het voorjaar duurt nog even. De warmer gelegen hokken komen het beste uit de bus, vooral zolder- en bin- nenshuishokken, met name bij de bakkers, die bijvoorbeeld de schoorsteen door het hok hebben lopen. Die zitten altijd goed, ook altijd droog en spelen gewoonlijk vroeg mee in de prijzen. Maar deze maand zal het al beter gaan en kan men gaan koppelen. Bij mij liggen er een dertien koppels met eieren. Vanaf 26 tot 30 januari alles binnen en daar mee een week vroeger als vorig jaar. De jonge kwamen prima (de goede dan natuur lijk) tot en met Orleans is er ook goed ge vlogen. Ik hoop dat dit weer zo mag gaan. In het begin van de koppeling moet men er wel bij zijn. Zet nooit duiven bij elkaar, wanneer men van huls moet. Oude melkers weten dat wel, maar de jongere liefhebbers raad ik aan om vrijdagsavonds als de donker invalt een kaartje op de broedbak te plakken met de ringnumers van doffers en duiven. Dan weet men direct waar ze bij het verkeerd invliegen wel moeten zitten Ze zijn alle im- mmers tevoren op het kladblok gekoppeld. Zo kan men het geheel tijdens het week end bekijken. Nooit 2 hokken tegelijk uitlaten. Laten uit vliegen na 10 uur, want denk om de roofvo gels. Deze zijn na 10 uur wel verzadigd. Het beste is dan ook tussen 10 en 3 uur te laten vliegen. Zijn er onder, die niet van elkaar willen weten pak ze uit de broedbak en maak het vrij voor anderen Laat de vogels enige dagen apart In een leeg hok, bijv. in een toe komstig jong hok. Zodra u wat vleierij ziet, dan pas terug in het broedhok. Zorg er voor dat de duivin niet kapot gepikt wordt aan oog of nek, want dan bent u 14 dagen of 3 weken uit de koers. Dit komt vooral voor met oude doffers, die een andere duivin krij gen, zeker wanneer de doffer zijn vroegere vrouw nog door het hok ziet lopen. Dat moet men voorkomen. Koppel die vrouw in een ander hok, dan zal er geen paniek ont staan. Dit alles meet tevoren zijn bekeken voor het werk begint. Mocht er nog iets aan het hok veranderd moeten worden, dan voor de koppeling doen. Alle zitstokjes en vakjes er uit. Ze behoren in en voor het broedhok te zitten en die moeten gelijk en groot genoeg zijn. Veel geluk met de kweek toegewenst. Volgend maal iets over de doolhof van pre paration, die worden aangeboden en vaak overbodig de portemonnaie belagen. J.T. Vorige week veroordeelde de politierech ter te Middelburg W.P.R. uit Sint-Annaland tot een boete van 400 gulden, waarvan 200 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. R. stond terecht, omdat hij in de bebouwde kom van Poortvliet met zijn auto in aanra king was gekomen met een tegemoetkomende wagen. R. gaf ter zitting toe, dat hij belang rijk harder had gereden dan de toegestane vijftig kilometer. Na de botsing, waarbij beide auto's aanzienlijk werden beschadigd, had R. tegenover de spoedig na het ongeval ter plaatse zijnde wachtmeester A. van Z. ge weigerd een bloedproef te laten afnemen, ter wijl de wachtmeester de indruk had dat R, in kennelijke staat verkeerde. De getuigen M.W. en J.P., respectievelijk chauffeur en medeinzittende van de tege moetkomende auto, konden de 'kennelijke staat' van R. echter in het geheel niet onder schrijven. De officier Mr. Th. Lebret herinnerde er aan, dat verdachte zelf had gezegd 4 tot 5 glazen bier te hebben gedronken en hij eiste een week onvoorwaardelijke gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van een jaar. Bij het bepalen van de straf zei politie rechter Mr. P. van Empel het eens te zijn met de opmerking van de verdediger Mr. W. Braat, dat hier teveel tegenspraak bestond tussen de verklaringen van de getuigen, waarom het een geldboete werd en een voor waardelijke strafbepaling. WIK TEGEN TILBURGSE TURNVERENIGING In het kader van het 10-jarig bestaan werd door de gymnastiekvereniging 'WIK' zater dag in de sporthal geturnd tegen de zuster vereniging 'V.O.L.T.' uit Tilburg. Het geheel onder bekwame leiding van Dhr. Smulders. Er werd behoorlijk geturnd en met name bij de jongeren is er goed perspectief. De uit slag voor de ploegen 10 en 11 jarigen meisjes: 1 Wik met 153,75 punten, 2 Volt met 146,45 punten; Jeugd: 1 Volt met 154,55; 2 Wik met 146,30. Dames: 1 Volt met 129,90, 2 Wik met 123,75 Jongens 10 en 11 jaar: 1 Volt met 157,25, 2 Wik met 157,25. Tien en elf jarigen meisjes individueel, eerste zes: Liza de Witte, Iza Theunisse en Anky Groenewege van Wik; 4: I. van de Velde en M. v. d. Velde uit Tilburg. 6: Wilma de Witte van Wik. Jongens 10 en 11 jaar: K. Ever, M. van Kes- sel, J. de Veer, E. Norham van Volt; 5: Bram Goedegebuur en Johan van Vossen van Wik. Jeugdturnsters: Eerste vier plaatsen voor Volt. 5; Janneke Burgers, 6: Liza de Witte. Ouderen: Eerste twee plaatsen voor Volt. 3: Marianne van der Plasse, Wik; 5: Ria van 't Hof - Schot van Wik. Er was voor elke groep een aardige beker en voor allen een herinneringslint. A.s. zaterdag wordt door 10 en 11 jarige meisjes geturnd om het kring kampioenschap te Gemert in Noord-Brabant. BURGERLIJKE STAND over de maand december 1969 Geboorten: 9 dec. Maartje Neeltje dv :van Luijk, Anthonie Adriaan en van: Goedegebuure, Cornelia 11 dec. Aloysia Catharina Adriaantje Elisabeth dv: Westdorp, Jeremias Cornells en van: van den Houten, Elisabeth Cor nelia 13 dec. Pieter Marinus zv: 't Hof, Marinus Cornelis en van: Wessels, Jaco- mina 20 dec. Johannis Cornells zv: Vroegop Jacobus Marinus en van: Bruijnzeel, Elisa beth Centineke Te Bergen op Zoom: 7 dec. Corina Jannetje dv: van den Boo- gaart, Marinus Jaccbus en van Lindhout, Maria Jacoba 15 dec. Abraham Pieter zv: Baai], Pieter Adriaan en van: Duijzer, Adriana Neeltje Huwelijken: van der Male, Philippus Cornells ,oud 22 jaar en: Polderman, Treesje Aplonia oud 20 jaar, woonplaats Poortvliet. Hage, Gerard Jacobus oud 25 Jaar en Droogers, Jannetje oud 20 jaar woonplaats Dinteloord Snoep, Jacob Jan oud 24 jaar en: van Popering Josina Cornelia Johanna oud 22 jaar. woonplaats: Tholen. Stoutjesdljk, Marinus Jacobus oud 25 jaar en: van Putte Janna Lena, oud 23 jaar woonplaats Tholen Vroegop, Cornelis oud 26 jaar en de Jonge, Adriana oud 19 jaar woonplaats Scherpenlsse Overlijden: Jagt, Jozina wv van Overbeeke ,Dirk, adres F .M .Boogaardweg 10 Scherpenlsse .Cornelia wv Goedegebuu re, Abraham .adres Ring 12 Moerland, Dimme ev. Rijnberg, Maria adres: Hoenderweg 107 Ingekomen personen: Geuze wv Geuze .Elizabeth van Tholen naar F ,M .Boogaardweg 10 de Haas, Maria P. van Halsteren naar Weststraat 6 Theunisse ev Fase, Pletertje G. van Dordt naar Weststraat 17 Vertrokken personen: van Beek, Marinus A, van Ring 8 naar St. Maartensdijk Duijzer, Maria L .van Voorstraat 23 naar Middelburg Polderman ev van der Male, Treesje van Julianastraat 31 naar Poortvliet Hage, Gerard J. en Droogers Jannetje van Tuinstraat 3 - Kloosterstraat 25 naar Dinteloord. van Luijk, Nicolaas van Nieuwstraat 9 naar Bergen op Zoom Ooms Wilhelmina F. J. M. van School straat 26 naar Bergen op Zoom. Gaakeer, Cornelis J. van Schoolstraat 31 naar Goes. Sneep, Jacob J .van Nieuwstraat 45g naar Tholen van Putte, ev .Stoutjesdljk, Janna L. van Tolweg 2 naar Tholen Gunst, Bastiaan H. van Bierensstraat 14 naar Kapelle de Jonge ev Vroegop, Adriana van Cu- reestraat 22 naar Scherpenlsse JAARVERGADERING MANNEN- EN VROUWENVERENIGING DER N. H. KERK Dezer dagen werd in gebouw 'Calvijn' de jaarlijkse jaarvergadering gehouden van de N. H. Mannen- en vrouwenvereniging. Deze avond werd geopend door te zingen Ps. 72 1.0 en 11, gebed en Schriftlezing over riukas 17 20-37. Hierna werd een welkomst woord gesproken. Mevrouw Oudesluys - Zwagemaker hield een onderwerp over Joh. 101-21 waarop een bespreking volgde. Mejuffrouw Bastiaanse las een gedicht voor over 'Gethsemané', waarna de man- nenvereniging verslag uitbracht over het voorbijgevlogen jaar. Na de pauze volgden de jaarverslagen van de Zendingskrans, waarna Dhr. M. Post een vrij onderwerp had over 'Jehovagetuigen'. Ook het koortje bracht enkele liederen ten gehore waaronder 'Eens was ik een vreemde ling voor God' Mevrouw C. Wielaard-Schot las nog een prozastukje voor. De bijeenkomst duurde wat lang door de vele tussenvoegingen maar kan toch als ge slaagd worden beschouwd. Ds. Catsburg be sloot de vergadering. KLAVERJASCLUB 'DE ROEMERS' Op vrijdag 6 februari j.l. speelde de club een wedstrijd tegen Tholen in Café W. Geluk de totale uitslag was: Tholen 41380 punten; Scherpenisse 37518. Individuele uitslag 1. S. Baay - C. v. Luyk 5152 punten 2. D. Tichem - P. Poot 4753 punten 3. G. v. Rossum - Mevr. Steketee 4715 punten 4. C. Tichem N. v. Ast 4623 punten 5. Aalbrechtse - C. Moeliker 4558 punten 6. A. v. d. Werff - C. Opree 4432 punten 7. G. Goedegebuure - J. Menhere 4248 punten 8. M. Moeliker - S. Schot 4222 punten 9. M. Schot - M. Tichem 4191 punten 10. C. Coomans - C. v. Haaften 4151 punten 11. Mosselman - Remus 4134 punten 12. T. Baay - de Klerk 4047 punten 13. Burgers - Boes 3998 punten 14. Mevr. Geluk - v. Vossen 3916 punten 15. Berrevoets - de Houdt 3687 punten 16. Wed. Franke - W. Geluk 3682 punten 17. Lindenberg - Moerland 3475 punten 18. Jac. Tichem - P. Noordyke 2998 punten stóyfei ti De Garant kookt uw hoofdwas 10 minuten lang. Dat is slecht voor de bacteriën en goed voor uw 7 witte was. De Garant heeft 13 volautomatische was programma's. Met 2 toetsen voor 100° kookkracht. De nieuwe biologische inweek- en wasmiddelen werken optimaal. Bediening, vulling en wasmiddel toevoer aan de voorzijde. Daarom makkelijk in te bouwen onder een doorlopend aanrecht. De Garant is slechts 55 cm smal en heeft een handige deur. Wij zullen u hem graag demonstreren. m SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN St. Annaland-St. Maartensdijk- Oud Vossemeer St. Philipsland-Poortvliet- Scherpenisse-Stavenisse-Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 7