nog nooit vertoond f 19.95 49.- 59.- 69.- 79.- f 19.90 f 128- FEBRUARI PRIJS 1 69, I 138- FEBRUARI PRIJS f 179, I 148- FEBRUARI PRIJS f 89, f 158- FEBRUARI PRIJS f 99. f 169- FEBRUARI PRIJS f 118, I 179- FEBRUARI PRIJS f128. Jeugd op de tribune Kandidaten Provinciale verkiezingen Nederlands Grootste Konfektie Supermarkt Parade 4 Bergen op Zoom (v.h. Thaliatuin) t/o Albert Heyn Filialen door geheel Nederland 12 februari 1970 EENDRACHTBODE 9 In een kadertje werd in het vorig nummer bij het raadsverslag Sint-Maartensdijk vermeld, hoe een klein deel van de schooljeugd de perstribune bevolkte, waarschijnlijk met het doel een indruk op te doen van een raadsvergadering en daarvan eventueel in eigen bewoordingen een verslag te maken. We waren, zo werd er in het bericht aan toegevoegd, wel enigszins nieuwsgierig naar de uitslag. Wel, de leerlingen van meester Brevet hebben er geen gras over laten groeien. Reeds zaterdagmorgen kwam onder staande reactie binnen, waarvoor veel dank. Het is een goede zaak de jongeren ook bij te brengen hoe een plaatselijk bestuur functioneert. Hoe de kinderen uit klas 5 en 6 van de openbare lagere school de openbare raadsvergadering hebben aangevoeld, blijkt voldoen de uit hun reactie, zonder dat het mogelijk was om met de heer Brevet te spreken een volledige uitwerking te geven. Met wat werd ingestuurd zijn we blij en verder bij de jongeren, waar vandaan ook, aanbevolen. We stellen voor reacties van jongeren graag ruimte beschikbaar. Hier volgt letterlijk en volle dig wat ons zaterdag uit Sint-Maartensdijk bereikte. Nederlands grootste Konfektie Supermarkt GIJS kocht 20.000 mo derne kostuums in zuiver scheerwol of Terlenka, welke voor de export waren bestemd en wegens te late levering werden geannu leerd. Gedurende de maand februari verkopen wij deze kostuums tegen abnormaal lage prijzen. LET OP: Kostuums met en zonder vest 1ste kwaliteiten in zuiver scheerwol of Terlenka NORMALE PRIJS NORMALE PRIJS NORMALE PRIJS NORMALE PRIJS NORMALE PRIJS NORMALE PRIJS WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD, NERGENS VINDT U ZO'N ENORME KOLLEKTIE. ONZE KOLLEG A'S BETALEN NOG MEER VOOR HUN INKOOP PRACHTIGE MENKO-TERLENKA HEREN REGENJAS SEN met uitritsbare borgvoering; zolang de voorraad strekt Nu nog een prachtige kollektie DAMES- en HEREN WINTERJASSEN TERLENKA DAMES REGENMANTELS GEHEEL MET BONT GEVOERD f 39.95 SPORTKOLBERTS (w.o. originele Harris-tweedF.v.a. DUIZENDEN TERLENKA PANTALONS Februari prijzen vanaf f 14.90 WEGENS DE TE VERWACHTEN ENORME DRUKTE RADEN WIJ U KOOPT IN DE MORGENUREN. GEACHTE REDAKTIE Hier volgt een stukje van de kinderen uit mijn klas, naar aanleiding van het artikel in de „Eendrachtbode" van afgelopen week. W. J. J. Brevet. In de Eendrachtbode van 5 februari 1970 lazen wij het stukje „Jeugd op de tribune". Die jeugd waren wij en we vonden het een uitnodiging om er een stukje op terug te schrijven. In de krant stond, dat we de vergadering bijgewoond hadden om er een opstel over te schrijven. Dit is niet helemaal waar, want het paste bij een onderwerp, dat we op school hebben. (Onderwijzer: Ik heb getracht enkele pro cedures uit de Ned. parlementaire democra tie, nl. „verkiezingen", regeringsformatie en regeren, op analoge wijze te realiseren. Hiervoor is er een soort klasseregering ge vormd. Ook past hierin het bezoek aan een raadsvergadering). De raadsvergadering was voor ons wel een beetje moeilijk te volgen, omdat we niet veel afweten van de verschillende problemen. We snapten wel goed wat gezegd werd over het bejaarden tehuis en het meubilair van de kleuterschool. We hebben over de vergadering onder staand stuk in de schoolkrant geschreven. RAADSVERGADERING Op vrijdag 30-1-70 zijn we met een groepje van 8 leerlingen uit de vijfde en zesde klas naar de raadsvergadering geweest. Wij wer den plechtig naar de raadszaal gebracht. We namen plaats en toen kwam het gemeente bestuur binnen. De burgemeester heette ons hartelijk welkom. Hij opende de vergadering en las wat uit de notulen van de vorige ver gadering. Hij had nog een oude schoolkrant, waarin stond dat er maar eens per maand verga derd werd. Dat was niet waar, want er wordt één keer per week vergaderd Er werden verschil lende voorstellen behandeld o.a. Nieuw meu bilair voor de kleuterschool. Er worden 2 oude huisjes afgebroken op de Markt en het Rode Kruis neemt het verenigingsgebouw over. Alle voorstellen werden aangenomen. Verder was men verontwaardigd over het feit, dat er nog steeds geen bejaardentehuis op Smerdiek is. Er zijn wel plannen en grond maar geen gebouwen. In de rondvraag werd nog gesproken over het bevrijdingsfeest en over de samenvoe ging van de gemeenten van ons eiland. We hebben ook limonade en koek gehad. Het was erg lekker, maar als je de limonade in het glas schonk dan kletterde dat. De meisjes durfden het haast niet in te schenken. We vonden het zeer interessant om eens een raadsvergadering bij te wonen. De ge meenteraad vond het erg leuk, dat we er waren. Raadslid Geluk vroeg ons of we een sigaretje lusten en dat hebben we natuurlijk aangenomen. Na afloop liet de burgemeester zijn ambts ketting zien, We raden ledereen aan ook eens een raadsvergadering bij te wonen. VERKIEZINGEN Wij vinden, dat de krantentaal over het algemeen te moeilijk is voor ons. Vooral stukken over politiek kunnen we niet volgen. Om het wel te kunnen begrijpen hebben we het op school wat gemakkelijker gemaakt. Op het ogenblik zijn we bezig met verkie zingen. Wij vonden het wel eens leuk om de klas inplaafs van de meester een dag te laten regeren. We hebben toen partijen opgericht en pro gramma's werden voorgelezen. De beste drie partijen mochten deel ne men aan verkiezingsstrijd. De drie overgebleven partijen waren: P. v. G. (partij van gezelligheid), P.W. (prettige werkers) en V.P. (vrije partij). Deze partijen kregen allemaal een paar minuten zendtijd. Dit werd opgenomen op de bandrecorder en afgedraaid in de klas. Net echt! Hierop mocht de klas kritiek geven. Ook werd er met spandoeken gelopen over het schoolplein en de school hing vol aanplak biljetten. Hierna hebben we een echt stembiljet ge kregen met de namen van de partijleden erop. Het stembureau was in het handenarbeid lo kaal, waar ook een echte stembus stond. De leden van het stembureau maakten de uitslag in de klas officieel bekend. Dat was erg spannend. Nadat we de kiesdeler uitgerekend hadden werden de zetels verdeeld. PVG: drie zetels - VP een zetel - PW een zetel. De partijvoorzitster van de PVG Jacque line Roos werd formatrice. Het kabinet werd gevormd. Minister taal - Herma de Wilde Minister rekenen - Henk Hendrikse Minister gym. - Mary Koopman Minister zang Annemarie Priem Minister tekenen - Josje Lindhout Dit kabinet gaat nu een dag (a.s. woens dag) de klas regeren. Op deze manier heb ben we goed begrepen, hoe verkiezingen verlopen. Hoe we aan een gemeenteraad, provinciale staten en een Tweede Kamer komen. Nu hopen we dat de kranten wat een voudiger gaan schrijven zodat wij ook de echte politieke gebeurtenissen goed kunnen volgen. De leerlingen, die dit stuk hebben opgesteld: Annemarie Priem Corrie de Korte Maddy v. d. Male Wilma Geluk Pia Kampman Henk Schuilenburg Henk Hendrikse Hans Benou De onderwijzer: Er is door mij gevraagd aan de kinderen, die naar de raadsvergadering zijn geweest, om op uw artikel te reageren. Het was voor de 1.1. erg leuk, dat zij in uw krqnt vernoemd werden. Ze hebben dan ook de uitdaging enthousiast aangenomen en zijn naar mijn mening er goed in geslaagd om u en de lezers van uw krant een indruk te geven wat zij aan staatsinrichting doen. Natuurlijk is het niet mogelijk een volledige uitwerking te geven van alle lessen. De leerlingen zouden het overigens wel erg op prijs stellen, wanneer hun werk dus danig gewaardeerd werd, dat het geheel in uw krant werd opgenomen. Hoogachtend, W. J. J. Brevet O.I.S. Schoolstraat 19 Sint Maartensdijk De officiële kandidatenlijsten, die men straks bij het stembiljet voor de verkiezing van de provinciale staten op woensdag 18 maart, thuisgestuurd zal krijgen, zijn nu ook voor het kiesdistrict Tholen en Sint-Philips- Iand bekend. Hieronder volgende namen van de kandidaten der dertien lijsten, die hier zijn ingediend. P. v. d. A. 1 van Poelje, M. J. Vlissingen 2 Stenvert, J., Terneuzen 3 Roels, P. A., St. Maartensdijk 4 Hoek, C„ Goes 5 van Overbeeke, A. C. Reimerswaal (Krulningen) 6 Vergouwe, J. J., Breskens 7 van Zanten geb. Leysen C.C. Vlissingen 8 Don, W„ Middelburg 9 Prins, E. J., Goes 10 Boersma, J. P., Brouwershaven 11 Keuning, K. A„ Zierikzee 12 Hol, R„ Terneuzen 13 Filius, N„ Kortgene 14 Visser, A. J. M„ Middelburg 15 Moerland, C. J„ Stavenisse 16 Pom per, J„ Zierikzee 17 Linders, C„ Zierikzee 18 Bal, L„ Bruinisse 19 van Kessel, A. P. Zierikzee K.V.P. 1 Dusarduijn, W.R.V., Goes 2 Lockefeer, W. L. A., Hulst 3 van Geesbergen, A. L„ Zierikzee 4 Everaert, P. J„ Hontenisse (Walsoorden) 5 Verdonk, C., Borsele (Nieuwdorp) 6 Claeljs, G. A., Biervliet 7 Cuelenaere, F. Th. G., Sluis 8 Cornelisse geb. Lansu, R. J. J„ Vlissingen (Oost-Souburg) 9 Martinet, R., St. Jansteen (Heikant) 10 Colsen, W. H. M„ Sas van Gent 11 Roose, J. H„ Goes 12 Thomaes, F. C. M., Hoofdplaat 13 Barbé, R. C. E„ Hoek 14 Wilderom, P. A., Vlissingen 15 IJsbaert, M. L. M„ Axel 16 Braat geb. Voorhuis, Th. M. A., Zierikzee 17 Boonman, J., Goes Wolphaartsdijk) 18 van Rijen, P. W. W. K., IJzendijke 19 van Alphen, W. H. A„ Terneuzen 20 Hamerlinck, W. P., Vlissingen GH.U. 1 Kaland, A. J„ Middelburg 2 Peijl, C. F. v. d.. Goes (Kloetinge) 3 Prins, Ir. J., Goes 4 Nieuwkerk, E. Ph., Poortvliet 5 IJssel, H„ Zierikzee 6 Scheele, J. A., Groede 7 Bosse, P. G. v. d., Axel 8 Osterman, Mr. J. L„ Vlissingen 9 Verboom, N., Middeuburg 10 Harrewijn, H., Middelburg 11 Vermaire, P. G„ Kapelle 12 Eversdijk, H„ Borsele (Heinkenszand) 13 Plas geb. Tanis, L. v. d„ Zaamslag 14 Hack, A., Arnemuiden 15 Boer, J. R. de, Goes 16 Quist, W. K., Tholen 17 Bijl, W. L„ Tholen 18 Breure, A. C., St. Maartensdijk 19 Doorn, A. L. G. van, Scherpenisse 20 Winkelen, C. van, St. Annaland A.R. 1 van den Bos, J., Tholen 2 van Bennekom, J. A., Middelburg 3 Balkenende, C., Kapelle (Biezelinge) 4 Geuze, D., Oostburg 5 Huson, W., Terneuzen 6 Filius, I„ Vlissingen 7 Kerkhof, G. M., Middelburg 8 Dekker, P. S„ Zuidzande 9 van der Ende, P., Vlissingen 10 van Oord, C. A„ Westerschouwen (Haamstede) 11 de Lange. geb. Middelkoop, F. A., Goes 12 Ghristiaanse, G„ Terneuzen 13 Drooger, P. J., Tholen 14 van Kempen, W. C„ Poortvliet 15 van Strien, C., Sint Philipsland (Anna Jacobapolder) V.V.D. 1 Schlingemann, J. F. G., Goes 2 Hoekstra, J., Oostburg 3 Landheer, W„ Vlissingen 4 Moermond, L. M„ Brouwershaven (Drei- schor) 5 Elenbaas, L. A. M„ Scherpenisse 6 v. d. Boogert geb. Selhorst, M. A„ Middelburg 7 te Pas, A., Tholao 8 van Damme, M„ Sint Maartensdijk 9 Scherpenisse, A. J„ Sint Annaland 10 Renes geb. van Geer, M. J.. Tholen 11 van Engelen, A. M„ Oud Vossemeer 12 Rijstenbil, A. A,, Sint Philipsland 13 van den Houten, J. M., Sint Annaland S.G.P. 1 Boender, C„ Tholen 2 Maljaars, A., Goes 3 van Ommeren, R., Zierikzee 4 Schot, A. J„ Middelburg 5 Dieleman, F., Terneuzen 6 Koopman, L. J„ Sint Maartensdijk 7 de Visser, J„ Veere(Serooskerke) 8 Tollenaar, D. J., Hoek 9 van Klinken, A., Duiveland (Nieuwer- kerk) 10 Gebraad, L., Sint Philipsland 11 Breure, J., Kortgene 12 van Dijke, M„ Sint Annaland 13 Dijke, M., Scherpenisse 14 van der Poel, G„ Middelburg 15 de Winter, J. B„ Reimerswaal (Yerseke) 16 Pladdet, J., Zaamslag 17 van Gilst, W„ Bruinisse 18 Koster, W., Reimerswaal (Krabbendijke) 19 Wisse, A„ Domburg 20 Sprengelmeijer, W. F., Zierikzee B.P. 1 Koekoek, H„ Bennekom 2 de Waal, G. J, J., Graauw 3 Rijk, M. C., Borele (Heinkenszand) 4 Kole, J.. Kapelle (Wemeldlnge) 5 van de Sande, J. M. H„ Vlissingen 6 Coppens, G. A., Aardenburg (Eede) 7 Dekker, F., Domburg (Oostkapelle) 8 Voorbeytel, S„ Duiveland (Oosterland) 9 Anthonisse, H., Poortvliet 10 Boone, E., Reimerswaal (Yerseke) 11 Voorhoeve, E., Middelburg 12 de Waard Jr. C„ Kapelle (Biezelinge) 13 in 't Anker geb. van Iwaarden, E. J„ Kapelle (Schore) 14 Mol geb. Maesen, M. L. E., Vlissingen 15 Bras, G„ Sint Maartensdijk 16 Rijk geb. van 't Westeinde, C. W„ Borsele (Heinkenszand) 17 Reddingius, H. A., Vlissingen 18 Kole Jr. Jac., Kapelle (Wemeldlnge) 19 van Stel geb. Nieuwenhuyze, C. J. Kapelle (Wemeldinge) 20 Koekoek, K„ Hoogeveen (Holl. Veld) D'66 1 Roodenburg, J„ Vlissingen (West Soeuburg) 2 Kapenga, H., Goes 3 Schouten, K. C., Terneuzen 4 de Lyon, E. H. J„ Hontenisse 5 Wolff, W. J. Kapelle 6 Verschuur, P. B„ Middenschouwen (Scharendijke) 7 Wagenaar, W., Goes 8 Carels, J. W„ Breskens 9 Kole, C. M., Middelburg 10 Wolff geb. de Boom, I. G. E„ Kapelle 11 Vlieger, S., Terneuzen 12 de Jonge geb. Leeuwenburgh, A. C. Goes ('s-Heer-Arendskerke) 13 Veldkamp, A. J. A„ Middelburg 14 Bergwerff geb. van 't Land, J. M. Middelburg 15 Swiers, G. J„ Middelburg 16 Niermans geb. Gossije, M. M., Breskens 17 van Helderen, J. P. C., Vlisingen 18 Geerts, A„ Goes 19 Bergwerff, F. A. Middelburg P.P.R. 1 Van de Voorde, J. F., Terneuzen (Sluis kil) 2 Fransen, T,, Terneuzen 3 den Reyer, A. P., Zierikzee 4 Schets, F., Vlissingen 5 van de Waart, P. J„ Borsele 6 Theune, Th. J. J„ Vlissingen (Oost- Souburg) 7 de Koster, J„ Borsele (Heinkenszand) 8 van de Ven, P. H„ Vlissingen 9 van Dijke, G., Borsele ('s Heerenhoek) 10 Michielsen, J. W., Vlissingen 11 Ducrot, A. M., Vlissingen 12 van Steenbergen, K.L. Borsele (Ovezande 13 van Waterschoot, C. Th. A„ Oostburg 14 de Keyzer, B., Clinge 15 Backerra, J. A„ Schoondijke 16 van Antwerpen, A. L., Terneuzen 17 Schoof, C. L„ Terneuzen 18 Neve, C. F., IJzendijke 19 Dobbelaer, F. F. M., Sint Jansteen 20 de Kort, G. J. A. M., Oostburg C.D.U. 1 Kreugel, Dr. J. F. P., Goes 2 Verwijs geb. Willemsen, N. H„ Zierikzee 3 Hokken, \V., Vlissingen 4 van de Plasse, M. E. J., Sluis 5 Rijnberg, L. J., St. Annaland 6 Standaert, P. A. J., Terneuzen 7 Westenburger, J. A. B„ Domburg OPLOSSING ZWARTEHOKJESPUZZEL V-6709 Horizontaal: 1, Kaukasus; 7 Italië; 12 esp; 13 ver; 14 iep; 15 inn; 16 ut; 18 agent; 21 t.g.; 22 latijn; 24 eng; 25 allee; 26 er; 27 neen; 28 arno; 29 nl; 30 nts; 32 ton; 33 usa; 34 epopee; 37 grienen; 41 i.e.; 42 di; 43 onthaal; 47 genoeg; 50 lis; 51 oir; 52 kee; 54 eg; 55 recu; 56 akte; 58 zr; 59 netel; 60 tin; 62 annam; 63 dr; 64 sedan; 66 p.e.; 67 air; 69 aar; 70 dom; 72 pil; 73 madrld; 74 San tiago. Vertikaal: 1 keulen; 2 astarte; 3 up; 4 a.v.; 5 sea; 6 urgente; 7 iet; 8 t.p.; 9 li; 10 intense; 11 engeland; 14 Ingang; 17 lijn; 19 en; 20 ulo; 23 neep; 25 anti; 31 spits; 33 uniek; 35 och; 36 era; 38 ree; 39 edo; 40 volendam; 44 nigeria; 45 abel; 46 louter; 47 granada; 48 nita; 49 gezapig; 53 ermelo; 55 rek; 57 enk; 61 ld; 64 sad; 65 non; 68 r.d.; 69 al; 71 m.t.; 72 pa. GRANDIOZE KOSTUUMS VERKOOP GIJS

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 9