AFWAS wo mr* m.co lappen™ JAC.HERMANS FRIJS-SUGI JAC.HERMANS 'WW Kijkmode in herenbrillen ZOOOBN WO MTf kilodoos ZOOOGV WO Mrt rvaU ZO0OBM ÉjppP STICHTING SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN Zoekt U interessant buitenwerk? Waterschap Tholen In het koelhuis van één van onze grootste export slachteryen stonden nog 5000 kalkoenen die we deze week gaan verkopen aan onze kla nfen «lm. VOOR EEN SPOTPRUS VERKOOP ZOIAN6 DE VOORRAAD STREKT ponden PAKKEN BROSSE magere LITERBLIK FÜNE ZACHTE ,WILC0 SCH'JNDEL KAATSHEUVEL MADE ETTEN ROOSENDAAL»STEENBERGEN» B6B3EN OP ZOOM H006ERHEID6» 60eS» SOMMEIÜDÜK' Ml WJ6lBWfc»VUSSIN6eN(zx> OOSTBURG •TERREUZEN AXEL 12 februari 1970 EENDRACHTBODE Een advertentie in de Eendrachtbode is voldoende en afdoende. rode hessen vruchterjdrahk icecj— ZOET ZW4R 7 Voorbij is de tijd dat de bril een stukje noodzakelijk kwaad op de neus was. De bril is net als de mode met de tijd meegegaan. Kies daarom Uw bril uiterst zorgvuldig uit. Een bril die past bij Uw smaak, past bij Uw persoonlijkheid en past bij Uw beurs. Dat kan, omdat U bij ons uit een overweldigende kollektie kunt kiezen. Kom maar eens kijken en passen. Wij zullen U gaarne bij Uw keuze adviseren. Erkend leverancier voor ziekenfondsen OPTICIENS FORTUINSTR. 8 - TEL. 4272 BERGEN OP STEENBERGEN EN OUDENBOSCH OP ZOOM M CH M F2 - ROTTERDAM - (S.H.B.) Dan kunt U bij ons terecht en in 40 uur minstens '90.80 in de dagweek en 258.60 in de nachtweek verdienen. Op zaterdag nog tenminste 56.24 EXTRA. Leeftijd 21 tot 45 a 50 jaar. Voorlichtingsmiddag vrijdag 13 februari om 14.00 uur in Café 'De Druiventros', Voorstraat 41, SINT-PHILIPSLAND. Gelet op het bepaalde in artikel 155 van het Reglement voor het waterschap Tholen, worden stembevoegde in gelanden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van een OPENBARE DISTRICTSVERGADERING voor de districten I, II, III en IV, omvattende de ge meenten Stavenisse, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, op DINSDAG 17 FEBRUARI 1970, des namiddags te 2.30 uur in het 'Holland Huis' te Scherpenisse; voor de districten V, VI en VII, omvattende de gemeen ten Poortvliet, Oud-Vossemeer en Tholen, op: WOENSDAG 18 FEBRUARI 1970, des voor middags te 10.00 uur in café 'De Tol' te Poort vliet; voor district VIII, omvattende de gemeente Sint-Philips- land, op: VRIJDAG 20 FEBRUARI 1970, des namiddags te 2.30 uur in hotel 'De Druiventros' te Sint- Philipsland. Stembevoegde ingelanden zijn diegenen die eigenaar of zakelijk gerechtigde zijn van ten minste 2 ha onge bouwde eigendommen of van gebouwde eigendommen met een belastbare opbrengst voor de grondbelasting van ten minste 150,dan wel door een combinatie van ongebouwd en gebouwd samen aan deze eisen voldoen. Het bestuur zal gaarne kennisnemen van eventuele wensen, e.d. die bij de ingelanden leven, teneinde het te voeren beleid daarop, zoveel als mogelijk is, af te stemmen. Het is daarom in het belang van het gehele waterschap, dat de districtsvergaderingen door U worden bezocht. Sint-Maartensdijk, 3 februari 1970. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Tholen, De Dijkgraaf, De Griffier, A. K. Kievit H. van Gorsel.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 7