in alle Spar-linksf! k 1 500 gram 200 gram paarde- rookvlees golden delicious 2 kilo ms? de Spar is vlak belegen 500 gram erwten soep 95 NU appelmoes unox Smac afwasmiddel 70 dropminta 4 luxe doos bonbons 3?» Kopen bij de Spar is sparen bij de koop MINITRIX aanschuifmandjes nu 2?® H. VOETS EN ZONEN Foto KOLBER D A F kaBT'i 'imi pim jsKsgSs 3 potjes Waarom nog langer sukkelen met allerlei bijverwarmingen 100 gram metworst en kluif 200 gram nu méér dan ooit MINITRIX - een technisch wonder in miniformaat Radio REIN DE JONG Adverteert in de „Eendrachtbode" „West-Brabant" HEERENLUX VERF EEN LEIDSTER 12 fabnuti 1970 EEN DRACHTBODE WW wmmrn m a Lw> '- El v\. i; - - Dat is het: model spoorwegen NOG KLEINERE ZIJN ER NIET! De perfekte modelbaan op kleine oppervlakte: MINITRIX is maar half zo groot als een normale modelbaan en heeft maar Ya van zijn plaats nodig. Op de juiste schaal, haarzuivere kopieën van de werkelijkheid, ijzersterk en technisch volmaakt. MINITRIX veel méér dan een ideaal speelgoed voor mannen van iedere leeftijd: een boeiende hobby, die steeds fascinerender wordt. Daarom moet U TRIX nemen MINITRIX MINITRIX heeft in ieder opzicht internationaal formaatDe rails spoor N 9 mm breed, de schaal 1 160, de automatische koppeling (werkt feilloos) en de gelijkstroommotor. MINITRIX... werkelijk internationaal. De Technische Speciaalzaak Bosstraat 26 - Bergen op Zoom Telefoon 01640 - 60 28 Centrale verwarming biedt U overal behaaglijke warmte. Stookkosten lager dan met 2 haarden. Laat ons vrijblijvend offerte maken. De prijs valt echt mee. En.U krijgt een installatie die tot in de puntjes is verzorgd. Voor centrale verwarming naar de gasspecialisten Kremerstraat 5-7 Telefoon 63 50 Bergen op Zoom Voor een FOTO van uw TROUWEN onderstaand adres onthouden AUTOMOBIELBEDRIJF BERGEN OP ZOOM Rooseveltlaan - Tel. 46 46 OOK VOOR OCCASIONS glansrijk beter Verkrijgbaar A. J. SANDEE Voorstraat 34 - Sint'Annaland De Stichting Hervormde'lnternaten voor Schippersjeugd Stationsplein 9, Amsterdam vraagt voor haar internaat 'Koningin Juliana' te TERNEUZEN, waar schoolgaande schip- perjeugd van plm. 8 t/m 16 jaar verblijft, leeftijd tenminste 22 jaar, die in staat is de zorg voor een groep kinderen op zich te nemen. prettige werkkring vakantie 6 weken per jaar. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Telefonische inlichtingen 01150-3200. hamlappen cervelaat- worst -■5»irr~i 11 \*i "'kaas /tof* 600 cc. per flacon zeer handig Prijswijringen voorbehouden Lievevrouwcstraat 28 BERGEN OP ZOOM automatic variomatic DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE THOLEN MAAKT BEKEND le. dat. ter voldoening aan artikel 64 in verband met artikel 12 en ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der onteigeningswet, een commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zee land, bijgestaan door de daartoe door het algemeen bestuur aangewezen deskundige en het hoofd van het bestuur der gemeente en een lid van het bestuur van het waterschap Tholen in het gemeentehuis aldaar zit ting zal houden de 2e maart 1970 te 12.15 uur, ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te horen tegen het plan van onteigening ten name van het Rijk ten behoeve van het maken van een kanaalgedeelte met grondbergingen en oeververdedigingen in de Eendracht, met bijkomende - werken, waaronder het maken van overbruggingen nabij Tholen, Slaakdam en Oud- en Nieuw-Vossemeer en het maken van een vluchthaven nabij Tholen. ten behoeve van de Schelde-Rijnverbin- ding in de gemeenten Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Kruisland, Sint-Philipsland, Oud-Vos- semeer en Tholen, en nodigt belanghebbenden uit om hun bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk San genoemde commissie mede te delen 2e. dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der onteigeningswet ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente, van 13 februari 1970 totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht 3e. dat het uitgewerkte plan van het gehele werk, be doeld in het laatste lid van artikel 12 van meergenoem de wet, voor een ieder ter inzage zal liggen ter griffie der provincie Zeeland van 13 februari 1970 totdat de commissie haar werkzaamheden heeft volbracht. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. Tholen, 12 februari 1970. De burgemeester voornoemd, J. E. van Boeijen. DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE OUD-VOSSEMEER MAAKT BEKEND: le. dat, ter voldoening aan artikel 64 in verband met artikel 12 en ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der onteigeningswet, een commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zee land, bijgestaan door de daartoe door het algemeen bestuur aangewezen deskundige en het hoofd van het bestuur der gemeente en een lid van het bestuur van het waterschap Tholen in het gemeentehuis aldaar zit ting zal houden de 2e maart 1970 te 11.30 uur, ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te horen tegen het plan van onteigening ten name van het Rijk ten behoeve van het maken van een kanaalgedeelte met grondbergingen en oeververdedigingen in de Eendracht, met bijkomende werken, waaronder het maken van overbruggingen nabij Tholen, Slaakdam en Oud- en Nieuw-Vossemeer en het maken van een vluchthaven nabij Tholen, ten behoeve van de Schelde-Rijnverbin- ding in de gemeenten Halsteren, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Kruisland, Sint-Philipsland, Oud-Vos- semeer en Tholen, en nodigt belanghebbenden uit om hun bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen 2e. dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der onteigeningswet ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente, van 13 februari 1970 totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht 3e. dat het uitgewerkte plan van het gehele werk. be doeld in het laatste lid van artikel 12 van meergenoem de wet, voor een ieder ter inzage zal liggen ter griffie der provincie Zeeland van 13 februari 1970 totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. Oud-Vossemeer, 9 februari 1970. De burgemeester voornoemd, VERHUUR gelegenheids kleding, ook Bruidskleding. Maatkleding-Confectie, ook voor alle reparaties. Gebr. Tebbcns, Steenbergsestraat 28, Bergen op Zoom, Tel. 4480. NOG VERKRIJGBAAR Uienzaad en Plantuien. H. C. van Gorsel - Lindhout, Markt 8 Sint-Maartensdijk. Tel. 01666- 603. TE KOOP Een i.g.s.z. brom fiets, merk: Typhoon; bij P. Andriesse, Oost-Singel 51, Sint- Maartensdijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 4