A75 RODE BIETEN SAMEN AFWAS- BORSTELS Verspil geen kostbare vrije dag. Bij Philips kunt u ook 's avonds solliciteren en inlichtingen vragen en... vlakbij u in de buurt Vakman, niet-vakman, man, vrouw SOER 62 COLA 1 2.06M 'n voorproefje van de nieuwe Space-benzine aktie GRATIS REIZEN NAAR PARIJS Smkia So WITTE PEPER NOOTMUSKAAT of KANEEL 12 Euroflessen a 0,5 liter RAMBOZEN-BESSENWIJN PHILIPS HET JUISTE ADRES VOOR: UITDEUKEH SPUITER EN MOFFELEN VAN AUTOMOBIELEN 2 gezinspotten 2 stuks prima literkrüik tijdelijk Brigadier Piet en de semi-^rof groot specerijen voordeel bus a 50 gram SAMEN *Ta nu 8 stuks samen slechts OPLOSKOFFIE gras/lucerne brokken/pellets SIMGA1100 5 februari 1970 EENDRACHTBODE 7 dat is nog geen 40 cent per fles GOUDKRONEN 10 voor We weten, dat het voor veel mensen gewoon moeilijk Is overdag tijd vrij te maken om ergens anders eens hun licht op te steken over werk en salaris. Philips houdt daar rekening mee en daarom kunt u bij ons óók terecht elke dinsdagavond voor sollicitatie of alles wat u weten wilt over werk en salaris en mogelijkheden die Philips u kan bieden, zowel in dag- als In ploegendienst. PUUR MEIK Of BUTTERSCOTCH PER REEP 0.20 1 GOUDKROON bij een zakje CALIFORNIA KIPPE of GROENTE per zakje 2 GOUDKRONEN bij 2 literflessen RAAK TIJDELIJK VAN 1.26 VOOR 17 8 GOUDKRONEN bij een pot van 50 gram CRONIVIT Space start binnenkort weer met een nieuwe aktie. Nü al geeft Space U een voorproefje: Mej. T. BRASPENNING, Heidoornstraat 5 uit Zundert, heeft deze maand de reis naar Parijs gewonnen. Tank SPACE benzine, misschien bent U de volgende gelukkige Voor moderne Haarverzorging EEN ADVERTENTIE IN DE EENDRACHTBODE IS VOLDOENDE EN AFDOENDE! We nodigen u gaarne uit er eens met ons over te komen praten op een van de hieronder genoemde adressen. Graag vertellen we, iedere dinsdagavond alles wat u wilt weten. Plaats: Oud-Vossemeer Tholen Sint-Annaland Sint-Maartensdijk Sint-Philipsland Hotel-Café-Rest. Adres: Hof van Holland Zeeland De Gouden Leeuw Du Commerce De Druiventros Ring 39 Kaai 6 Voorstraat 50 Noordpoort 8 Voorstraat 41 van - tot: 18.45-19.15 u. 18.45-19.15 u. 19.30-20.00 u. 19.30-20.00 u. 20.00-20.30 u. Onze afdeling Personeelzaken te Roosendaal staat verder dagelijks voor u open van 8.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur en bovendien dinsdagsavonds van 18.00-19.15 uur. Kom gerust eens binnenlopen. U bent van harte welkom. Vindt u het prettiger toch eerst te schrijven of bellen om een af spraak te maken voor een tijd die u het beste schikt, dan kan dat natuurlijk. Ons adres: Personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2, Roosendaal, tel. 01650 - 35920 en vraag naar de heer Vergouwen. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Roosendaal Z.O. Singel 22 TeL 01640-3477 Bergen op Zoom (Tussen station en postkantoor) REPARATIE KUNSTGEBITTEN Slijterij VIERGEVER MODESCHOENEN EN LEDERWAREN. RAADHUISSTRAAT 8 ROOSENDAAL FORTUINSTRAAT13 BERGEN OP ZOOM :-r.\ .'.V wi '.'W K.F. 6 met benzinestations door heel West-Brabant Wat moet U doen? Eigenlijk niet veel meer dan Space tanken. Space: merkbenzine en dieselolie tegen 'n bijzonder lage prijs. Voor elke getankte 5 I. ont vangt U een Space-waardezegel. Een volle spaarkaart met 40 zegels levert U 1,- op. Behalve dit geld biedt een volle spaarkaart U nu ook nog een kans op gratis, fijne reizen naar Parijs. U hoeft hiervoor alleen Uw naam en adres In te vullen en een korte slagzin te maken. Natuurlijk kunt U ook Uw voile kaarten bewaren In afwachting van de nieuwe Space-aktle, dia binnenkort start en nóg meer verras singen voor U in petto heeft Dameskapsalon - Parfumerie Hoogstraat 13 Tholen Telefoon (01660) 763 ANTIEKE MEUBELEN te koop gevraagd o.a. kabinet ten, mahonie of noten, gebogen bureaux, kisten, mahonie ronde tafels en stoelen, kristal en alle soorten antieke sieraden. A. J. v. d. Sande. Borgvlietse- dreef 30, Bergen op Zoom, tel. 01640-45 61. GEBRUIKTE naaimachines voor weinig geldt Alle machi nes grondig nagezien en met garantie. Hand-, trap-, salon- kast, elektrisch- en zigzag naaimachines. Pfaff Naai machinehuis W. Rikken N.V. Bergen op Zoom. Even Uw rijbewijs halen hij ijarage en Autori|school W. A. Bijl, Sint-Maartensdijk, Tel. UIT VOORRAAD TE KOOP eventueel franko te leveren. L. A. VERHAGE V cc vocdcrhandel Poortvliet Telefoon 01662-425 BREIMACHINES Swiss Magic de beste, geheel metaal. Pfaff Naaimachinehuis, Korte- meestraat 17, Bergen op Zoom NadaHandau Varaniging 40 JAAR AUTO'* UITDEUKEN TANDTECHNISCH LABORATORIUM in de korst mogelijke tijd K. J. SCHOUTEN Molenweg 58 - Scherpenisse Voor kwaliteltsdranken de Thoolae Drankenhandel Voor speciale gelegenheden no ook stoelen, tafels, servies es glaswerk. Alle bestellingen worden GRATIS thuisbezorgd THOOLSE DRANKENHANDEL Hoogstraat 4 - Tholen TeL 01660-443 Maak Mn proafrit bij Garage DE JONGE Stoofstraat 25 Poortvliet Tel. 01662-435 KUNSTGEBITTEN. REPARATIES Sneller, beter en goedkoper I Herenkapper I. Quint A Zn* Ring 72 St. Anna]and VERHUUR gelegenheids kleding. Ook bruidstoiletten compleet. Bont Stola's, Bont cape's groot en klein. Gelegen- heldhoeden voor dames. Gerard Evers. Antwerpsestraat 9 a. Bergen op Zoom, Tel. 3098. :CX»vgiO«l VUDIO av an Brigadier Piet had zich in een smal steegje opgesteld, vanwaar hij een prachtig uitzicht had op het verdere verloop van de gebeurtenissen. En dat waren er héél wat. Om te beginnen haalde de blokjas-Italiaan, die onder ons gezegd Diavolo heette, een grote zak rinkelende muntstukken te voorschijn, waarmee hij heen en weer begon te zwaaien voor de ogen van de verbouwereerde Karei Kleuntjes. „Signor Caroloi" riep hij uit. „Mille cente florinl a tuol Mille cente florini di argento purol Pedecallo professionalel Mille cente florinl a tuolll" - Nu mocht de brave Karei Kleuntjes dan al van bulten komen, hij was toch heus niet zo op zijn achterhoofd gevallen, dat hij niet begreep, dat de Italianen hem wilden strikken voor beroepsvoetbal. Hij had de betekenis van de rinkelende zak geld best begrepen en hij had het woord professionale ook goed ver staan. Maar Karei Kleuntjes was nu eenmaal amateur en daarom werkte al dat geld op hem als een rode lap op een stier. „Nee?" bulderde hij. „Ik wil van al die pure zilveren guldens niks wetenl Mijn vader heeft een beste boerderij en ik heb jullie stinkcenten niet nodig! Ik wil graag voet ballen, maar alléén voor mijn plezier. As ik wat wil verdienen, wil lk boer worden. Da s een best vak en dat kun je doen tot je desnoods tachtig bentl Met voetbal loop je zo lang niet meel" - De blokjas-Italiaan begreep heel goed, dat Karei zijn geld weigerde en hij begon zowaar aan doenlijk te huilen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 7