75.00 98, 125.00 rk 10 pCt korting 9.95 4.95 11.95 KOSTUUMS NU een nette jongeman een Bijrijder P. DUINE Te Koop: 1 (leerling) monteur Kledingmagazijn den Engelsman N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij Nog enkele dagen Winter-Opruiming Schoenhandel PLOUVIER Luycks Producten n.v. net meisje fa. Bouman-Polter autobus-chauffeur KLUNDERT'S Autobusbedrijf fa. Jan van Poortvliet v. d. WATERING KIPMULDER nette jongen en meisje 29 januari 1970 EENDRACHTBODE 4 goede afmakers of grondwerkers SPIERINKJES Fa. P. H. v. d. GIESEN Zonen C. ZANDIJK V oorlichtingsavond Op D.V. donderdag 5 februari a.s. hopen wij een voorlichtingsavond te houden over de bemesting om half acht in het 'Holland Huis' te Scherpenisse. Gebr.DIJKE Graan- en kunstmesthandel - Scherpenisse ONZE OPRUIMING duurt nog t/m zaterdag Bovendien op alle costuums, mantels, japonnen, enz. enz. Profiteert nog van deze gelegenheid. Voorstraat 15 Sint-Annaland Telefoon 490 Postbus 48 Mededeling voor de inwoners van Sint-Annaland, Middelburg Wij vestigen er uw aandacht op dat de bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een aansluiting op het aardgasnet met ingang van ZATERDAG 14 FEBRUARI 1970 onherroepelijk vervallen. Wie nog van de gunstige aansluitvoorwaarden gebruik wil maken dient zich nu onverwijld te melden bij opzichter van het werk van n.v. P.Z.E.M.; gemeentehuis Sint-Annaland; PZEM-distriktskantoor Goes, tel. 01100-56 97. Direktie n.v. P.Z.E.M. KUNT U PROFITEREN VAN ONZE DAMESSCHOENEN GROTE MATEN DAMES PANTOFFELS MAAT 37, 41, 42 MEISJESSCHOENEN 28/31 10.95 32/35 DOET UW VOORDEEL Zuivelstraat 12 Bergen op Zoom DE LAATSTE VOOR AFBRAAKPRIJZEN GRONINGER STIJL - ZUIVER SCHEERWOL OOK LIGHTWEIGHT HAAST U! HAAST U! DIEMEN Zij die Augurken willen telen kunnen dit op geven bij J. D. Quist, Hofstraat 16, Oud-Vossemeer G. Moerland, Stoofstraat 60, Poortvliet H. Suurland, Schoolstraat 16, Scherpenisse Bram Polderman, Molenstraat 5, Sint-Maar tensdijk. GEVRAAGD VOOR DIREKT: voor de winkel. Niet beneden 18 jaar. Molenstraat 10-12 - Poortvliet Telefoon 01662 - 445 Wij vragen voor winkel en magazijn Firma J. M E L S E IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN Markt 26 - Tholen - Tel. 01660-480 GEVRAAGD: Een nette enige ervaring strekt tot aanbeveling. Bij voorkeur woonachtig in Oud-Vossemeer. John F. Kennedystraat 17 Oud-Vossemeer Telefoon 01667 - 305 GEVRAAGD VOOR DIREKT; 16 jaar. Telefoon 01667 - 490 Oud-Vossemeer Jf Plaag Uw ogen niet onnodig De hedentijdse monturen zijn zo mooi dat U haast een bril zou gaan dragen omdat ze zo chic en i karakteristiek staan. Zeker als U kiest uit die heel moderne kollektie bij II Ondergetekende maakt hiermede bekend als- dat hij zich vanaf heden, als lijkdienaar be schikbaar stelt voor de gemeente Sint-Maar tensdijk. Beleefd aanbevelend, C. C a v a 1 Haven 4 - Sint-Maartensdijk Telefoon 01666-620 P. Jelle Joosse Bonnie Rcnes hebben het genoegen, mede na mens hun ouders, kennis te ge ven van hun voornemen in het huwelijk te treden op zaterdag 31 januari om 14.30 uur in het gemeentehuis te Oud-Vosse- meer. Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30- 17.00 uur in het Ambachtshuis te Oud-Vosse- meer. Amsterdam, Rubensstraat 104 Tholen, Hertenkamp 6 Toekomstig adres Amsteldijk 81", Amsterdam. In plaats van kaarten. Tot onze droefheid werd nog vrij plotseling van ons weggenomen onze geliefde tnan, vader, behuwd-, groot- overgrootvader, zwager en oom Jan Stoutjesdijk in de ouderdom van 81 jaar en 8 maanden. Uit aller naam, A. Stoutjesdijk - Vermaas Rijsoord, 23 januari 1970 Waalweg 5 De begrafenis heeft plaats gehad maandag 26 januari j.l. te Ridderkerk. Op 23 januari 1970 over leed in het ziekenhuis te Rotterdam onze lieve groot- en overgrootvader De Heer Jan Stoutjesdijk wonende te Rijsoord, op de leeftijd van 81 jaar. Stavenisse, A. J. Potappel - Stoutjesdijk W. Potappel Sarina, Anja en Wim De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 26 janu ari j.l. op de begraafplaats 'Vredehof' te Ridderkerk. Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm in het ziekenhuis 'Lie- vensberg' te Bergen op Zoom, onze innig geliefde zuster en tante Mejuffrouw Elisabeth van Bendcgom in de ouderdom van 82 jaar en 8 maanden. Sint-Annaland, M. P. van Bendegom Sint-Annaland, A. M. van Bendegom Sint-Annaland, J. van Bendegom Koudekerke, E. L. van Bendegom Sint-Annaland, C. P. van Bendegom A. van Bendegom - van Hekeren Martin Sint-Annaland, 27 januari 1970 Bierensstraat 27 De begrafenis zal plaats vinden op vrijdag 30 januari om 2 uur a.s. op de alge mene begraafplaats te Sint- Annaland. Heden 27 januari ging van ons heen onze geliefde buurvrouw Mejuffrouw Elisabeth van Bendegom in de leeftijd van 82 jaar en 8 maanden. J. L. Goedegebuure A. Goedegebuure - de Wilde Isa Joke Elly Sint-Annaland, 27 januari 1970 Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve buurvrouw Mevrouw de weduwe Jannetje Wilhelmientje Slager - Hage in de ouderdom van ruim 87 jaar. Familie D. P. van Rhee-Heijboer Familie L. Hartog - Heijboer Sint-Maartensdijk, 25 januari 1970 Voor de vele blijken van be langstelling, die we bij ons hu welijk mochten ondervinden, zeggen we, mede namens onze ouders, allen hartelijk dank. C. Vroegop A. Vroegop - de Jonge Scherpenisse, januari 1970 Lagemarkt 5 Met grote droefheid geven wij u hiermede kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, na een smartelijk lijden, onze lieve zorgzame vader, behuwd-, groot en overgrootvader Cornells de Bakker weduwnaar van Janna Lena de Wilde in de ouderdom van 88 jaar I. Poppeliers-de Bakker N. D. de Jonge - de Bakker D. de Bakker M. de Bakker-van Esch W. C. de Bakker C. de Bakker - Ketting J. C. de Bakker J. A. de Bakker-Visser C. Brouwer - de Bakker D. N. Brouwer - de Bakker J. de Bakker Klein- en achterkleinkinderen. Rotterdam, 27 januari 1970 Heinenoordstraat 9 Correspondentieadres I. Poppeliers - de Bakker, Marentakstraat 57 b Verzoeke geen bloemen De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 30 januari a.s. in het familiegraf op de Zuiderbegraafplaats. Vertrek vanaf Marentak- straat 57 b om 15.30 uur. Aankomst in de kapel om ongeveer 15.45 uur. Voor de ontvangen blijken van meeleven ontvangen na het overlijden van onze geliefde vader en grootvader Cornclis Anthonie Goudzwaard betuigen dank. wij onze hartelijke Uit aller naam, N. Koch - Goudzwaard Vinkeveen, januari 1970 Scholeksterlaan 39 Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, zorgzame vader en groot vader Sander Westdorp betuig ik alle vrienden en be kenden, zowel van hier als el ders, mede 'namens mijn kinde ren, mijn hartelijke dank, in het bijzonder dokter Noteboom voor de medische hulp. S. Westdorp - van Vossen Sint-Annaland, januari 1970 Hiermede betuigen wij U onze hartelijke dank voor de vele bloemen, cadeaux en belang stelling ondervonden bij ons 60-jarig huwelijksfeest. D. Istha M. Istha - van As Oud-Vossemeer, januari 1970 Splitshoeve Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droef heid, na een kortstondige ziekte, van onze zijde weg te nemen, onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Mevrouw Maria Picternella van Overbceke geboren Nelisse weduwe van Abr. Overbeeke in de ouderdom van ruim 93 jaar. Oud-Vossemeer, P. van Overbeeke H. van Overbeeke - Duine Rotterdam, Mevrouw M. van Dijk - van Overbeeke Klein- en achterkleinkinderen. Oud-Vossemeer, 22 januari 1970 Veerstraat 45 De begrafenis heeft plaats gehad maandag 26 januari Hiermede geven wij U ken nis van het overlijden van onze lieve vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder Elizabeth Neeltje Willemina Boogaard - Socters zij werd ruim 86 jaar. Sint-Annaland, W. A. Boogaard J. W. Meloen - Soeters H. J. Meloen Anné, Lenie en kind Betty, Han en kind A. J. Boogaard M. Boogaard - Bolier Wil, Jos en Betty Sint-Annaland, 25 januari 1970 Voorstraat 25 De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 28 ja nuari j.l. te Sint-Annaland. Hiermede geven wij U ken nis van het overlijden van onze lieve zuster, behuwd zuster en tante Elizabeth Neeltje Willemina Boogaard - Socters zij werd ruim 86 jaar. Nieuwerkerk, L. J. Soeters Sint-Maartensdijk, T. J. Soeters - Geluk Sint-Maartensdijk, J. A. v. d. Rhee - Soeters J. M. v. d. Rhee Sint-Annaland, 25 januari 1970 Voor de bewijzen van meele ven tijdens de ziekte en de be toonde deelneming na het over lijden van mijn geliefde en zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader de heer Dimme Moerland betuigen wij U onze oprechte dank. Uit aller naam, Weduwe D. Moerland - Rijnberg en kinderen Sint-Annaland, januari 1970 Hoenderweg 107 Voor de vele felicitaties, bloe men en cadeau's die wij bij ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen, betuigen wij, mede namens de kinderen en klein kind onze hartelijke dank. M. v. d. Zande C. v. d. Zande - v. Elzakker Oud-Vossemeer, januari 1970 Onder de molen 8 Voor uw deelneming ons be toond na het overlijden van onze lieve moeder en groot moeder 1 Maria C. Deurloo - Smalhecr betuigen wij U onze hartelijke dank. Fam. Deurloo Poortvliet, januari 1970 GEVRAAGD voor werk onder Rotterdam in de wegenbouw. Hoog loon. W. A. Mol Gladiolenstraat 6 Sint-Philipsland Telefoon 01677-549 De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland houdt een werkelijke radikale, alge hele opruiming. Duizenden korte en lange BONTMAN TELS gaan weg met ongeloof lijke kortingen van 30% tot 70%. Desgewenst zeer soepele kredietservice. Bont kopen is een zaak van vertrouwen, 'n 3- jarig schriftelijk garantie-certi ficaat is dat vertrouwen waard. Zie de etalages voor de pak mee-weggeef-kolderprijzen. Ni of nooit Dit kan alléén DE BONTKONING, Hoogstraat 97, Rotterdam, Telefoon 010- 117.117. Bij koop 2 treinretours vergoed I Werkster gevraagd voor J4 dag per week of 1 dag per 14 dagen. Mevrouw Landa, Kerk straat 10, na 18.00 uur, Regen- tessestraat 38, Tholen. 1 URGENT sproeimachine met 2 cyl. pomp en la mtr. sproeibreedte, als nieuw; 1 URGENT sproeimachine met 2 cyl. pomp en 12 mtr. sproeibreedte i.g.st.; 1 DUBEX sproeimachine met 2 cyl. pomp en 14 mtr. sproeibreedte, als nieuw; 1 URGENT sproeimachine type opbouw met 2 430 ltr. tanks en 140 ltr. pomp, 20 mtr. sproeibreedte opgeb. op Cormick 430; 1 LEBO sproeimachine met 2 cyl. pomp en 12 mtr. sproeibreedte, sl. 2 seizoen gedraaid; 1 CRAMER pootmachine 3-rijïg i.z.g.st. bill, prijs; 1 HASSIA pootmachine 4-rijïg i.z.g.st.; 1 VICON Monozentra precisiezaaimachine 6-r. met 4 zaaiafst. i.g.st. 1 PALM precisiezaaimachine 6-r. met 5 zaaiafstanden i.z.g.st. sl. 2 seiz. 1 VICON precisiezaaimachine 6-r. met 2 zaaiafst. i.z. g.st., bill, prijs; 1 STANHAY precisiezaaimachine 6-r. compleet met DORMAN rijenspuit, voor een interr. prijs; 1 FIAT landbouwtr. type 312R 4 cyl. diesel, 30 pk. i.z.g.st.; 1 LANZ landbouwtrekker 24 pk. diesel op banden 9 x 36, zeer geschikt voor verpl. werk; 1 DAVID BROWN trekker type 950, geheel nage zien, bill, prijs; 1 Bolinder Munktell trekker type 350 i.z.g.st. evt. nieuwe banden; 1 FIAT trekker type 41 IR 4 cyl. diesel 40 pk., i.z.g.st.; 1 CORMICK trekker 320, 20 pk. diesel, zeer geschikt voor verpl. werk, i.z.g.st.; 1 Massey Ferguson trekker type MF 25, i.z.g.st., bill, prijs; 2 MARING wentelploegen cpl. met voorsch. en schijf- kouters, type Dollard 2-sch. als nieuw; 1 RUMPTSTAD wentelploeg 3-sch. cpl. met voorsch. en schijfkouters, als nieuw; 1 MARING kantelploeg met schijfk. voorsch. en onder- gronders; 1 VICON schudegge 4-balks cpl. met wrijfplaten, i.z. g.st. bill, prijs; 1 HUARD 2-sch. wentelploeg met schijfk. en voorsch. een ruime ploeg, bill, prijs; 1 ANONYMES kunstmeststrooier 10-schotel, goed na gezien, bill, prijs; 2 VICON pendelstrooiers i.g.st. bill, prijs; 1 BASELIER rijenfrees 3-rijïg cpl. met Ioofklapset, goed nagezien; 1 S en S maaibalk voor 3-punts 5-v midden als nieuw; 1 DOEROM erwtenmaaier, sl. 2 seiz. gemaaid; 2 stuks stoppelploegen met reservesch., als nieuw. HEIJNINGEN Telefoon 01686 - 650 De volgende machines zijn o.a. in het verkoopprogramma opgenomen i HASSIA GRüSK poot en precisiezaaimachines STRUCTURAL LELY schudeggen AMAZONE LEBO en HARDI sproeimachines Bij de Hardi kunt U zelf Uw prijs bepalen. FAHR, cyclomaaiers, cirkel- en snelhooiers G. L. B. rijenfrees üGERLOSE maaikneuzer, stroverhakselaar 1SARIA zaaimachines CLAYS combines NEW HOLLAND persen, nieuw; de 276 B. A. V. SPIJKSTAAL kipwagens KRAKEI aardappel rooiers CAPPON ploegen FROST boxenvulLers HERCULES stortbakken MIEDEMA transportbanden Werktuigramen, aanaarders, schoffels, schoffelbalken, banden, kooiwielen, enz. enz. Gebruikte machines en tractoren 1 2 r. HASSIA pootmachine 1 MIEDEMA boxenvuller 1 4 tons B. A. V. kipwagen 2 stel MOLCON kooiwielen 11 x 36 en 11 x 32 1 1 2 schar CAPPON ploeg type T W Z A 1 DEUTZ trekker type D 4005, 1800 uyr. GEVRAAGD: Landbouw Mech. Bedrijf Grindweg 47 - Tholen Telefoon 01660-522 ANTIEKE MEUBELEN te koop gevraagd o.a. kabinet ten, mahonie of noten, gebogen bureaux, kisten, mahonie ronde tafels en stoelen, kristal en alle soorten antieke sieraden, A. J. v. d. Sande, Borgvlietse- dreef 30, Bergen op Zoom, tel. 01640-45 61. LET OP 2 grote potten Ap pelmoes 0,98; 1 pot Uitjes -j- 1 pot Augurken 1,49; Liter blik heerlijke Ananas 1,55; 2 fles Exota limonade 0,89; Mandarijnen 6 voor 0,98; 10 Sinaasappels 1,35. J. Aalbrechtse, Bakstraat 1, Telefoon 487 VERHUUR gelegenheids kleding. Ook bruidstoiletten compleet. Bont Stola's, Bont cape's groot en klein. Gelegen- heidhoeden voor dames. Gerard Evers, Antwerpsestraat 9 a, Bergen op Zoom, Tel. 3098. Ondanks BTW onbeperkt en voordelig autorijden WA-verz. tot f 5000,— f 135,55; WA verz. tot f 6500,f 142,55; WAverz. tot f 9.000, f 146,Zeer goedkope all risk premies.- Overname no claim. Assurantiekantoor M. F. van Hal, Nieuwstraat 40 Sint- Annaland. Tel. 304. V.W. 1200 DE LUXE i.z.g.st. Bouwjaar 1961. L. Rampart- straat 9, Halsteren. TE KOOP Diepvries. A Hage, Kleine Loo, Scherpe nisse, Telefoon 01666-631. GRATIS puin halen aan de Ring te Sint-Annaland bij de school. TE KOOPHarmonium. W. de Jonge, Verbrandestraat 21, Tholen, Telefoon 01660 - 625. TE KOOPKolenhaardkachel, zwart, merk: Jaarsma, i.z.g.st. Smidstraat 24, Poortvliet. Herenmodes Herenkonfektie BERGEN OP ZOOM KortemeMtraat 1 Telefoon (016 40) - 53 67 Bergen op Zoom Steenbergsestraat Tel. 4228 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SINT-PHILIPSLAND MAKEN BEKEND Dat vanaf 2 februari 1970 gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter visie is ge legd het besluit van de Provinciale Staten van 19 de cember 1969 alsmede het Koninklijke Besluit van 2 de cember 1969 no. 19 tot goedkeuring van dit besluit van de Provinciale Staten waarbij aan het openbaar verkeer onttrokken is het 37 meter lange gedeelte van de weg, genaamd Willemsweg, in deze gemeente. Sint-Philipsland, 29 januari 1970. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De wethouder, De burgemeester, M. Reijngoudt G. van Velzen. OPEL KADET de luxe 1967 in prima staat als nieuw OPEL KADET Standaard 1966 zeer mooi en zonder gebreken. OPEL KADET Standaard, type 1967 onberispelijke staat. MERCEDES BENZ 1967, type 250, genegen te ruilen met 1969 met weinig km of nieuw. SIMCA 1968, 1501 met 10.000 km als nieuw wil ook ruilen met sportwagen. RUILEN EN FINANCIERING MOGELIJK BOVAC GARANTIE Wassenaarstraat 7 - Telefoon 32 60 Bergen op Zoom GEMEENTE SINT-PHILIPSLAND BESTEMMINGSPLAN 'NOORD - OOST' De burgemeester van Sint-Philipsland maakt bekend dat met ingang van 2 februari 1970 gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, van 6 januari 1970, no. 1661/313, 4e afdeling R.O. tot gedeeltelijke goedkeuring van het door de Raad bij besluit van 26 augustus 1969 vastgestelde 'bestemmings plan Noord - Oost'. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeen te-raad als tot gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende de termijn van ter visielegging bij de Kroon beroep instellen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bezwa ren heeft tegen het ten dele onthouden van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Sint-Philipsland, 29 januari 1970. De burgemeester voornoemd, G. van Velzen. GEVRAAGD: Zo spoedig mogelijk een voor de zaterdag. Cafetaria 'Centrum' J. J. DANE Kaaistraat 7 - Sint-Maartensdijk Telefoon 01666-798

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 4